Patenty so značkou «délky»

Planetový převod pro plynulé regulování délky zdvihu výstředníkových lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268792

Dátum: 11.04.1990

Autori: Köhler Uwe, Bringmann Hubert, Hofmann Heinz

MPK: B30B 1/26

Značky: zdvihu, výstředníkových, planetový, plynule, délky, lisů, regulování, převod

Text:

...odecneuuaaewcs268 792 - 2 axcuexwpncnwew excnexwpuxonoro B 318 OTHOGMTBJBHO paccmosxna nezy ocsmu ayőqawux Konec 3 M 5.Hapa unnuemapaux ayöuawux Konec 6,7 Kaxonnwcx 3 cnxau coowsercwseuao c ayőuawuu nonecou 5 H syüqawuu Konecom 8, xecwxo ycwaxonuennmu HB onopnoü meüxe 4. Hapa nnanemapnux syůqamux xonec 6,7 Hanpaanxemca ayóuawuu xoxecou 9, cnyxamxm a T 0 me apenx n Kauecmne aoauna. ayőqawoe xoneco 9 m ema onxo xecwxo ycmauonnenxoe na onopnoü...

Zařízení k přesnému nastavení délky zpracovaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267745

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šance Jan

MPK: G01B 5/02

Značky: materiálů, nastavení, zařízení, přesnému, délky, zpracovaného

Text:

...převodu ě ozubeným řeueneo s kuličkovým šroubem 5, na něnž je uspořádáne suvně ku ličkové matice 5. Kuličková matice 5 je pevně spojena s vozíken Q opetřenýl tyčovýn vedenín 1, které je upevněno v ranu 1 stroje. Na spodní plese vozíku Q je upevněna narážka § zadního dorazu dosedajici na zpracavàvaný materiál 2. Na rámu 1 stroje jsou dílo upevněny hlavni pracovni valce lg spojený s pohyblivýn střižnýn nastroje ll, prvni pracovní valec 15...

Zařízení pro měření délky teleskopického vícedílného synchronně rozsuvného výložníku jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267468

Dátum: 12.02.1990

Autori: Slavíček Josef, Engliš Karel

MPK: B66C 23/90, B66C 23/88

Značky: synchronně, rozsuvného, výložníku, zařízení, vícedílného, jeřábu, teleskopického, délky, měření

Text:

...zařízení pro trojdílný výložníl podle vynálozu je znázorněu na. připojenýclt výkresoch, kde na obr. 1 je znázorněno uložení zařízení na toleskopiclcćm výložníku, kterým je vcdon příčný řez, na obr. 2 názorný pohled na teleskoplcký výloâíníl v zúkladní polozo, na obr. 3 názorný pohled na tolcskopický výložník a částečně vysunutýnxidíly a na obr. - núzorný pohled na zcela sysunutý toleskopíeký výložník.li ziüzladąxíuutl dílu l...

Zařízení k ovlivňování délky útku u tkacích strojů s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266875

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mikulecký Karel, Augusta František, Lindenthal Antonín, Zábrodský Zdeněk, Lanta Jiří

MPK: D03D 47/26

Značky: zařízení, ovlivňování, tkacích, útku, vlnitým, strojů, délky, prošlupem

Text:

...ve formě časově upraveného signálu k činnosti krokového elektromotoru 21, včetně směru otáčcní. jak bude blíže vysvětleno pozdějí.Podćl pohybové dráhy 4 útkových zanašečů 3 mezi ntístem E ukončení navíjení cívky 10 útkových zanašečü 3 a místem F oddělování útkové zásoby 12 od ovinů cívky 10 se prostírá naržžka 22, tvořící ovládací prostředky pro blokovací prostředky v útkových zanašečích 3.Tyto blokovací prostředky, sloužící k...

Zařízení pro přesné odměřování délky v jedné ose

Načítavanie...

Číslo patentu: 266076

Dátum: 14.11.1989

Autor: Král Václav

MPK: G01B 7/00

Značky: délky, přesné, jedné, zařízení, odměřování

Text:

...dlouhodobá přes nnsl měření až 1,0 pm na mňřenćm rozsahu 4 mm a krátkodobá přesnost měření až 0,5 m navynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno blokově zařízení pro přesnéPrvní výstup generátoru ł pravoúhlých pulsü je spojen přes první budicí výkonový stupeň 3 s prvním vstupem měřicí indukční sondy 5. Druhý výstup generátoru Ä pravoúhlých pulsú je spojen jednak přes druhý budící výkonový stupeň Q s druhým vstupem měřicí...

Zařízení k odměřování délky útku tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262891

Dátum: 11.04.1989

Autori: Směták Vincenc, Polášek Jiří

MPK: D03D 47/34

Značky: odměřování, útku, délky, tkacího, stroje, zařízení, tryskového

Text:

...znázorněno na výkres v podélném řezu.Na rámu ł tkacího stroje je V ložiskách g uložen dutý hřídel 1 s řemenící 3 pohonu v přední části a navíjecím ramínkem 1 v zadní části. Na konci hřídele 1 je otočně uložen buben Q odměřovačą ząjištěný proti otáčení pomocí krytu 1 rozřačovacích členů § ovinů útkulg. Kryt je připevněn na čelo sekundárního ozubeného kola łg, které je záběrově spřaženo s pfimárním ozubeným kolem łł.spojeným s pohonnou...

Zapojení pro měření délky stříhaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262465

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bednář Milan, Lehečka Václav, Větrovec Jindřich

MPK: G01B 7/02

Značky: stříhaného, materiálů, délky, zapojení, měření

Text:

...g je pak spojen se zapisovým vstupom p druhého paměíověho bloku l 0, jehož výstup je sapojen na inkrementćlní vstup z druhého čítaüe l 5. Na zadávací vstup 35 druhého čítače g je připojen výstup bloku g předvolby a ns jeho prvý řídící vstup l výstup nezskresleného čidla polohy materillu před nůäksmi. Jak výstup komparátoru 6, tak i výstupy čítaču g, g jsou zspojsny na príslušné vstupy nezskreslenćho programovstelneho technologického...

Zapojení pro napájení diferenčního analogového převodníku délky na napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262351

Dátum: 14.03.1989

Autori: Košvica František, Keller Libor

MPK: H03M 1/38

Značky: délky, zapojení, analogového, diferenčního, převodníku, napětí, napájení

Text:

...tohoto zapojení a obr. 2 a 3 představují jeho další možná varianty.lapojeni znazorněnő na obr. 1 sestava z osci 1 átoruQ, na jehož výstup gl je nepojen zesilovač 51, provedený v-tomto případě jako invertující. výstup 512 zesilovače ga je vyvedsn na první vstupní svorku gl převodníku g, spojenou dále s invsrtujícím vstupem 323 diferenčního zesilovače ga, jeho neinvertujíoí vstup ga je spojen prostřednictvím kondenzatoru g s výstupom Q 1...

Zařízení pro úpravu délky a oboustranné tvarování okraje dutých válcových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 259659

Dátum: 17.10.1988

Autor: Verner Ladislav

MPK: B23Q 7/00

Značky: těles, válcových, úpravu, zařízení, dutých, oboustranné, délky, tvarování, okraje

Text:

...náetŕoje Q, který seA- otáčł v fělese kolábkył na otočném čepu lg. Řeznému nástroji Q lJeoutedy udilehy dva eamoatatné pohyby. Prvñi,l tj. posuv v přiÁ padě úpravy délky dutého předmětu, společně s přieuvem v přlpadě tverovániľořiznutého okrają je reelizován~kývavým pohybem koléb-mky l, který je odyozen od přielušné vačkykekčního členu ll.Druhý pohyb udilený řeznému hástroji Q tzn. posuv v připeděÁ tvaroyáni ořiznufého okraje je...

Zařízení pro plynulou regulaci délky nasoukané útkové příze do zanašečů u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244162

Dátum: 01.06.1988

Autori: Pechoušek František, Vajda Addej

MPK: D03D 47/34

Značky: nasoukané, délky, plynulou, útkové, tkacích, víceprošlupních, zařízení, zanašečů, regulaci, příze, strojů

Text:

...ukončenou čelistií k držoní útkovć příeo.244 132 Víceprošlupní tkací stroje pracují s větší »počtom za eebou poetupujících zaneěečů g a dávkovacích jednotek l. Zaneěeče g ee pohybují po uzavřené dráme g pŕocházející tkacín úoeken ohraničenýn na otraněĺvytvářející tkaniny rotační paprekon gg e několika dráškení 33, po jeho obvodě vytvořenć do iroubovioe. Zeneüeče 3 ee po průchodu tkacín úseken po oválnćn drdse opät vrecejí k oválné dávkoveoí...

Zařízení pro měření popřípadě pro nastavení délky nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 247153

Dátum: 16.05.1988

Autor: Markvart Zdenik

MPK: D03D 47/36

Značky: měření, popřípadě, zařízení, nitě, délky, nastavení

Text:

...takže lze dosáhnout optimálního tkacího provozu a co nejmenšího odpadu niti na chytové straně tkalcovského stroje.Vybráním 2 upraveným na vnitřním obvodu, obvodové části 7 lze docilit toho, že obvodo vá část 1 obsahuje úsek Zł o menším průřezu lg. Tím se obvodové část 1 při pohybu prstenců 2. 6 doleva spolehlivě pohybuje směrem ven.24715 4 U pozměněného příkladu provedení, znázorněného na obr. 1 čárkovaně, se závity 27 a niti, odtažené z...

Způsob odměřování prohozní délky útku na tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 257331

Dátum: 15.04.1988

Autori: Směták Vincenc, Polášek Jiří

MPK: D03D 47/36

Značky: stroji, odměřování, tryskovém, způsob, tkacím, prohozní, délky, útku

Text:

...tryskovém tkacím stroji podle vynálezu, jehož podstatou je, že tah na útek se při zastavení tkacího procesu před jeho opätovným započetím vytváří pouze působením rotačního pohybu ukládací plochy.Výhodou způsobu odměřování podle předmětu vynálezu je, že nedoohází k rozpojení hlavních rotujících částí odměřovsče, kterými jsou dutý hřídel s navíjecím ramínkem a pohonu stroje,takže nemůže dojít k rozfázování pohybů odměřovače 5 pohybem dalších...

Regulátor délky odstřižku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256875

Dátum: 15.04.1988

Autori: Skočovský Ludvík, Roučka Ladislav, Makeš Jiří

MPK: G05D 3/20

Značky: odstřižků, délky, regulátor

Text:

...čítače 2. Na první výstup í bloku É řízení je připojen ovládací vstup l čtvrtého čítače 1,na druhý výstup 3 ovládací vstup p druhého čítače 5 s pžedvolbou, na třetí výstup Q ovládací vstup § čítače 2 s předvolbou, na výstup čtvrtý i ovládací vstup 3 generátoru lg impulsů a na pátý výstup j ovládací vstup 3 počítače ll s předvolbou.Datový výstup glgg prvního čítače ll s předvolbou tvoří výstup lg celého zařízení.Při přestavbě nůžek lg na...

Zařízení pohonu souběžně vratných funkčních orgánů s plynulou regulací délky balení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256031

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sigl František, Kalina Rudolf

MPK: B65B 9/12

Značky: délky, vratných, funkčních, balení, souběžně, orgánů, plynulou, regulaci, zařízení, pohonů

Text:

...při zmenách rozmeru baleni.Příklad uspořádání zařízení podle vynàlezu pro pohon souběžně vratných funkčních orgánů s plynulou regulací délky balení je na obrázku, který představuje schbma hlavních mechanických principů.Hnacim kolem Q se šikmým ozubením je pohàněno hnane kolo g se šikmý ozubením spojene posuvné vodicím perem Q s vačkovým hřídelem §, na kterém jsou upevnůny vačky Q s korespondujícími profily, jež udilejí souběžný vrstný...

Zařízení k odměřování délky příze na bezčlunkovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 243742

Dátum: 01.04.1988

Autori: Veran Jindoich, Kujal Bohumil, Neeas Josef, Pokorný Miloš

MPK: D03D 47/36

Značky: stroji, tkacím, příze, délky, zařízení, odměřování, bezčlunkovém

Text:

...stroje je přípevnön nosič 1uložen dutý hřídel i opatření řemenioí ž Řemenioe ije opásánaozubeným řemenem i poháněným od neznázorněného hlavního hřídele. Na pravém konci dutćho hřídele i je v radiálním ložiskulułoženo těleso i ke kterému je neznázorněnými šrouby přichyceno zadní če 1 o 9 se zedním krytom 12 a přední čelo 11 s přodním krytom B k zadnímu čeluýĺje upevněna převodovka 11 poháněná od duteho hŕídele i dvojicí ozuboných kol lg. Uvnitř...

Do délky nastavitelná plynová pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 255109

Dátum: 15.02.1988

Autor: Gajdoš Lubomír

MPK: F16F 9/02, F16F 9/19

Značky: plynová, délky, nastaviteľná, pružina

Text:

...rozebiratelně závitovým spojem spojena s tělesem gg uzavíracího ventilu, umístěném v osovém vybrání Al pístu lg, čímž se vytvoří tákzvaný přepouštěcí ventil s prstencovým otvorom ŠÉ osového vybrání il. Osové vybráníAłje na jednom konci utěsněně kuželovým těsnicím elementem gl uzavíracího ventilu a na opačném konci těsnicí manžetou lg první ovládací tyče łłL Z prstencového otvoru gg ústí přes stěnu zúžené části lg pístu lg do pracovního...

Zařízení k odměřování délky útkové nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 236254

Dátum: 01.02.1988

Autori: Zlatohlávek Jiří, Rambousek Zdeněk

MPK: D03D 47/36

Značky: zařízení, útkové, délky, odměřování, nitě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odměřování délky útkové nitě pomoci odměřovacího bubnu, opatřeného zachycovacím a vypouštěcím elementem odměřovací útkové nitě. Jeho podstata spočívá v tom, že zachycovací a vypouštěcí element je tvořen dvouramennou zachycovací jehlou, která je v rovině procházející osou rotačně uspořádaného odměřovacího bubnu uložena otočně na čepu, kolmém k rovině a přestavitelném mezi dvěma krajními polohami, přičemž pro konce...

Plynový injektorový hořák s regulací délky plamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 254608

Dátum: 15.01.1988

Autor: Fík Josef

MPK: F23D 14/02

Značky: injektorový, regulaci, plamene, plynový, délky, horák

Text:

...spalovacího vzduchu nasávaného vzduchovými otvory a množství sekundárního vzduchu nasávaného segmentovýmí otvory v přírubě a tím měnit délku plamene při dodržení horpodárného spalování plynu.Další výhodou je zvýšený chladící účinek kovového ústí hořáku a jednoduchá výroba a montáž hořáku.Provedení plynového injektorového hořáku a regulací délky plamene podle vynálezu je znázorněno na přípojených výkreseoh l a 2.Na výkrese 1 je...

Zařízení pro ovládání délky nití v odstřihovaném kraji v bezčlunkovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 254344

Dátum: 15.01.1988

Autori: Chavkin Viktor, Čamov Vladislav, Margulis Vladimir, Molčanov Alexandr, Morkov Boris, Kornev Jurij, Bychovskij Boris, Iljin Eduard, Gefter Petr

MPK: D03D 47/36

Značky: zařízení, odstřihovaném, bezčlunkovém, kraji, stroji, ovládání, tkacím, nití, délky

Text:

...být bud analogový nebo digitální. Příklad provedení je znázorněn na obr. 2, kde je znázorněno funkční zapojení digitálního typu regulátor-u 11 proudu. Sestava z logických součino-vých obvodů 13 a 14, reverzního počítadla 15, dešitratorů 16, 17, omezovače 18 a 19 minima a maxima výstupního signálu, děliče 20 frekvence a výstupního zesilovače 21. Výstup prodlužovače 9 - obr. 1 ~ je přes dělič 2 I frekvence spojen s prvnimi vstupy logických...

Zařízení šicího stroje s dopředným a zpětným stehem pro regulaci délky stehu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253846

Dátum: 17.12.1987

Autori: Strya Josef, Prudil František, Kubín Eduard

MPK: D05B 27/02, D05B 27/22

Značky: stehu, stroje, šicího, zpětným, regulaci, stehem, délky, zařízení, dopředným

Text:

...za provozu, zejména však rázy vznikající při přesouvání dvouramenné páky lg pro přechod z dopředného šití na zpětné a naopak, za následek tendenci k pootáčení otočného knoflíku 3 a tím i k samovolnému zvětšovaní délky stehu.Podle jednoho provedení předkládaného vynálezu je do dutého čepu 2 vsunuta tyč ŽE, která je na obou svých koncích ggg, ggp, vyčnívajících z dutého čepu g, opatřena závitem. Na konec ggg tyče gg je našroubována příložka...

Způsob a zařízení k selektivnímu vypouštění předem stanovené délky útku do prošlupu u bezčlunkových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243054

Dátum: 15.11.1987

Autori: Nedilka Gabriel, Ružanský Jozef, Hueková Eva, Benická Eva

MPK: D03D 47/36

Značky: stanovené, útku, vypouštění, bezčlunkových, délky, předem, strojů, selektivnímu, tkacích, zařízení, prošlupu, způsob

Text:

...28. Do mezery 69 mezi ovládací prostředky 59 je ukládána odměřená prohozní délka útku 16 a ovládacím prostředkem 59 je přesouvána a uvolñována na kuželove 52. pevného segmentní 49. Pohon rozřazovaciho kolečka 56 je napřjkjad pmveden pomoci neznáz-orląěąíéhr) šnekoveho převodu v prevodom/ce 37 na jejímž hnacím hřídelí B 1 je upevněno hnané ozubené kolo B 2, které je V záberu. s onwcím ozubeným kolem en, upevněným na, ćiutêm hřídeli 28....

Zařízení k regulací délky útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 236364

Dátum: 01.11.1987

Autor: Rambousek Zdeněk

MPK: D03D 47/36

Značky: zařízení, útku, délky, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k regulaci délky útku u odměřovacího ústrojí. Jeho podstata spočívá zejména v tom, že odměřovací hlava sestává z vnější časti tvořené dvěma protilehlými segmenty s otvory pro zachycovací jehlu, přičemž segmenty jsou spojeny čelem, opatřeným čtvrtkruhovými drážkami pro zajišťovací šrouby a z vnitřní části rovněž tvořené dvěma protilehlými segmenty spojenými čelem, se závity pro zajišťovací šrouby, vnitřní část je vložena...

Zařízení pro změnu délky podání při lisování ve sdruženém postupovém nástroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 241704

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krása Radomír, Lukášek Josef

MPK: B21K 27/00

Značky: lisování, podání, změnu, zařízení, nástroji, sdruženém, délky, postupovém

Text:

...Po ukončení poslední operace V nástroji jsou výllsky vyhozeny z nástroje podávacími hřebeny, což je výhodnější než łčasto uživanévyfukovánípsłlačeným vzduchem, poněvadž se snižuje hladina hlučnosti a šetrí energie potřebné k výrobě stlačeného vzduchu.4 něn sdružený postupový lisovací nástroj prozměnu délky podani při lisování ve sdruženém nástroji podle vynálezu v podélném řezu. Výkres obr. 2 je příčný řež .A-A spodníPodle vyobrazení je v...

Způsob odměřování předem stanovené délky útku u bezčlunkových tkacích strojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243608

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kadlec Lubomír

MPK: D03D 47/34

Značky: zařízení, bezčlunkových, odměřování, stanovené, strojů, způsob, provádění, způsobu, předem, tohoto, útku, tkacích, délky

Text:

...opatřeného osmi vodicími drážkami §, v nichž jsou suvně uloženy lamely 2, spojené osmi ocelovými planžetami lg 5 drážkovým čepem ll. Drážkový čep ll je uložen otočně v otvoru lg drážkového bubnu 1. Současně je pravý konec drážkového čepu ll uložen otočně ve středicím otvoru lg příruby li. Příruba lg je upevněna upevňovacími šrouby lg k drážkovému bubnu 1 a současně svírá lamely 2ve zvolené poloze, dané požadovaným průměrem bubnu odměřovače.ve...

Do délky nastavitelná plynová pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 243341

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kirchner Miloš, Drahorád Radovan, Medek Jioí, Lufinka Jindoich

MPK: F16F 9/19

Značky: pružina, nastaviteľná, délky, plynová

Text:

...pouzdru 32 avedena ovládací tyč 31, která je utěsněná těsnicí manžetou łg a je z venku plynové pružiny rozebíratelně závitovým spojem spojená s tělesem 33 uzavíracího ventilu 3 §, umístěným v tělese pístu 16, čímž se vytvoří tzv. přepouštěcí ventil s prstencovým otvorení 36 osového vyhrání g. Osové vybrání 31 je na jednom konci utěsněné kuželovým těsnicím elementem § 7 uzavírajícího ventilu 38 a na opačném konci těsnicí manžetou 32...

Způsob měření délky časového intervalu pomocí příznakového analyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242760

Dátum: 15.05.1987

Autori: Lehuta Viliam, Danišová Cecília, Drgoo Milan, Pr3bela Alexander, Oachaj Eugen, Suroveík Rudolf

MPK: H03K 19/00

Značky: časového, pomocí, příznakového, intervalu, způsob, délky, analyzátorů, měření

Text:

...1 na datové sondě, přičemž volba funkčních hran řídicíoh signálu zůstává zachována.Způsob měření délky časového intervalu podle vynálezu zjednodušuje snímaní charakteristického příznaku, a tím délky časového intervalu. Při měření ve více bodech obvodu stačí přemistovat pouze hrot datové sondy, zatímco při měření dosud známým způsobem je třeba přemistovat připojovací háčky signálu START a STOP a datovou sondu držet na úrovni log 1, či použít...

Elektronicky měřící přístroj ke stanovení délky zubního kořenového kanálku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250090

Dátum: 15.04.1987

Autori: Scheffer Thomas, Vrana Jiří, Pahncker Dieter

MPK: A61C 19/04

Značky: zubního, elektronický, délky, prístroj, kořenového, kanálků, měřicí, stanovení

Text:

...je zvýšení přesností měření a spolehlívosti nezávislé od individuálních zvláštností zubů a snížení nebezpečí zranění pacienta.vynález vychází z-e souvčasného známého stavu techniky a řeší tento problém přístrojem vytv-ořenym tak, že ke generátoru střídavého napětí je připojena velkopiošná slizniční elektroda a kmitající měřicí elektroda zonořená do zubního kořenového ka 4nálku je spojene s modulátorem, který je v sérii přes demodulátor a...

Zařízení k odměřování předem stanovené délky útku u bezčlunkových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238078

Dátum: 01.04.1987

Autori: Klimeš Stanislav, Vystrčil Karel

MPK: D03D 47/36

Značky: tkacích, délky, bezčlunkových, předem, útku, strojů, zařízení, odměřování, stanovené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odměřování předem stanovené délky útku u bezčlunkových tkacích strojů, kdy rozřazovací kolečko plynule rotuje spojitě s dutým hřídelem zařízení pro přípravu útku, přičemž přesouvá po zásobním bubnu složeném ze segmentů ve směru odtahu útku v zubové mezeře mezi dvěma ozuby rozřazovacího kolečka vždy nejméně jednu úplnou prohozní délku útku, přidržovanou vodicím členem v mezeře mezi ozuby rozřazovacího kolečka, kterou...

Zařízení pro regulaci a kontrolu délky útkové příze navíjené na cívku zanašečů u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232074

Dátum: 01.04.1987

Autori: Zábrodský Zdeněk, Vašek Vítězslav, Hodr Miloslav

MPK: D03D 47/26

Značky: strojů, víceprošlupních, zařízení, délky, příze, cívku, kontrolu, zanašečů, útkové, regulaci, navíjené, tkacích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dávkování přesné délky útkové příze navíjené na cívku zanašeče, s možností regulace a kontroly této délky, která má odpovídat šířce tkaniny. Řešením jsou stavitelné a kontrolní prostředky, uspořádané v oválné dráze dávkovacích jednotek. Stavitelné prostředky jsou umístěné před rozchodem zanašečů a dávkovacích jednotek a kontrolní prostředky po jejich rozchodu v půlkruhové dráze. Stavitelnými i kontrolními prostředky je...

Zařízení šicího stroje pro řízení šití dané délky švu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233619

Dátum: 01.03.1987

Autori: Janeček Jiří, Janderka Emanuel

MPK: D05B 19/00, D05B 3/06

Značky: stroje, řízení, šicího, sítí, dané, zařízení, délky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení šicích strojů, a to zejména dírkovacích šicích strojů a slouží k řízení šití předem dané délky švu. Zařízení obsahuje bezkontaktní spínač připojený k řídicímu obvodu šicího stroje, do jehož pracovní oblasti zasahuje clona upevněná na pomocné hřídeli v rameni šicího stroje. Clona je tvořena dvěma stavitelnými kruhovými výsečemi.

Dopravní zařízení pro dodávání určité délky vlákna textilnímu stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 235006

Dátum: 15.02.1987

Autori: Busto Arsizio, Sarfati Alberto Gustavo, Riva Ermete, Bianchi Massimiliano

MPK: D03D 47/36, B65H 51/20, B65H 51/22...

Značky: určité, textilnímu, délky, dopravní, stroji, vlákna, dodávání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dopravního zařízení pro dodávání určité délky vlákna textilnímu stroji, které sestává ze snímacího ústrojí počtu ovinů vlákna na zásobníkovém tělesu, z brzdicího ústrojí pro zastavení přívodu vlákna a ze spojkového ústrojí. Spojkové ústrojí sestává z prstencového magnetu obklopeno dvoudílnou skříní, jejíž jedna část, otočně uložená, tvoří s druhou nepohyblivou částí skříně štěrbinu. Otočně uložená část skříně je trvale spojena...

Zařízení pro ovládání délky vratného pohybu stolu pásových brusek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247540

Dátum: 15.01.1987

Autori: Molnár Josef, Kovář Antonín, Mlejnek Jan

MPK: B24B 21/04

Značky: ovládání, brusek, stolu, pohybu, pásových, zařízení, vratného, délky

Text:

...horní hranou broušenéhoądílce je umístěna za brusným pásem.Toto zařízení podle vynálezu nevyžaduje žádné seřizování délky vratného pohybu dle rozměru broušeného dílce a broušený dílec může byt vložen kdekoliv na stole ve áměru jeho pohybu.Na připojeném výkresu je znázorněno zařízení pro ovládání délky vratněho pohybu stolu podle vynálezu se stolem v přední poloze. Zadní poloha-stolu je vyznačena čárkovaně.Broušený dílec 3 se položí na stůl l...

Zařízení pro nastavování délky stehu u šicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233080

Dátum: 01.01.1987

Autor: Machala František

MPK: D05B 27/22

Značky: zařízení, délky, strojů, šicích, stehu, nastavování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro nastavování délky stehu u šicích strojů, které obsahuje klín upevněný na hřídeli podávacího ústrojí šitého díla, jemuž je přiřazena vidlice posuvná ve vedení v základové desce, kolmém k hřídeli a opatřená kolíkem, který je v záběru s vodicí drážkou vytvořenou v ovládací páce upevněné na stavěcím kotouči délky stehu.