Patenty so značkou «delenia»

Spôsob delenia nevulkanizovaného pogumovaného materiálu oceľového kordu pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12455

Dátum: 30.03.2009

Autor: Theusner Martin

MPK: B29B 17/02

Značky: materiálů, kordu, spôsob, ocelového, delenia, pogumovaného, nevulkanizovaného, pneumatik

Text:

...oceľového kordu od pogumovania vdôsledku existenciedostatočnej dynamickej tuhosti zmesi. Pogumovanie sa tým trieštivo oddelí od oceľového kordu.0011 V ďalšom výhodnom uskutočnení vynálezu sa použije usporiadanie, kedy je oddeľ vacím zariadením bubnový rozdrobovač. Pri takomto bubnovom rozdrobovači je za účelomjeho efektívneho využitia pre spôsob podľa vynálezu potrebné vykonať len niekoľko málo konštrukčných zmien.0012 V ďalšom výhodnom...

Spôsob výroby konštrukčného dielu pri použití asymetrického prívodu energie pozdĺž čiary delenia alebo čiary požadovaného zlomu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15560

Dátum: 27.02.2008

Autori: Dohn Alexander, Hemerle Michael, Kluge Claus Peter

MPK: H01L 21/48, B23K 26/40, C03B 33/09...

Značky: přívodů, čiary, výroby, požadovaného, pozdľž, spôsob, konštrukčného, asymetrického, delenia, použití, zlomu, energie, dielů

Text:

...lepšia koordinácia prívodu energie a výsledná charakteristika miesta delenia alebo požadovaného zlomu v kombinácii s použitými materiálmi.0014 Podľa vynálezu sa prívod energie uskutočňuje pomocou laseru alebo zdroja infračerveného žiarenia, ako je napnklad infračervené lampa.0015 Podľa prvej formy uskutočnenia, pri ktorej prebieha prívod energie pomocou systému šošoviek alebo zrkadiel, pripadne kombináciou týchto systémov, sa riadi prívod...

Postup delenia diastereoizomérov kyseliny 5-metyltetrahydrolistovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19001

Dátum: 20.02.2008

Autori: Valetti Marco, Bianchi Davide, Valoti Ermanno

MPK: A61K 31/519, C07D 475/04

Značky: kyseliny, postup, diastereoizomérov, 5-metyltetrahydrolistovej, delenia

Text:

...vodorozpustnej soli vo vode a pridanie roztoku N-etyl-2-aminometylpyrolidinu alebo jeho optického izoméru vo vode, pričom sa následne vyzráža výsledná soľ. Zahrievaním reakčnej zmesi na 40 - 90 °C vedie k rozpusteniu soli BS-kyseliny, ktorá sa tak oddelí od soliSR-kyseliny. Sol EBS-kyseliny sa pri ochladení roztoku znova vyzráža. Jej suspenziavo vode a pridanie roztoku hydroxidu sodného vedie k vzniku sodnej soli, ktorá sa môže previesť...

Spôsob delenia racemátu 2-hydroxypropiónových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284637

Dátum: 11.07.2005

Autori: Bernard Harald, Riechers Hartmut

MPK: C07C 59/48, C07C 51/487, C07B 57/00...

Značky: 2-hydroxypropiónových, spôsob, kyselin, racemátu, delenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob delenia racemátu 2-hydroxypropiónových kyselín reakciou racemickej kyseliny s opticky aktívnou zásadou a následným oddelením diastereoizomérnej soli kyseliny a zásady, pri ktorom sa ako opticky aktívna zásada použije 1-(4-chlórfenyl)etylamín. Výhodným uskutočnením spôsobu je delenie racemátu kyseliny 2-hydroxy-3-metoxy-3,3-difenylpropiónovej a kyseliny 2-hydroxy-3-metyl-3,3-difenylpropiónovej.

Spôsob delenia tuhého tukového materiálu z triglyceridového oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: 282133

Dátum: 18.09.2001

Autori: Visser Adrianus, Winkel Cornelis, Van Dam Petrus Henricus

MPK: C11B 7/00

Značky: spôsob, triglyceridového, tukového, delenia, oleja, tuhého, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oddelenia tuhého tukového materiálu z triglyceridového oleja, ktorý zahrnuje kroky: a) zahrievanie oleja alebo roztoku oleja v inertnom rozpúšťadle, až kým v oleji už nie je ďalej prítomné podstatné množstvo tuhého materiálu b) pridanie látky modifikujúcej kryštalizáciu do oleja alebo do roztoku oleja c) ochladenie oleja, ktoré spôsobí kryštalizovanie tuhej stearínovej fázy z kvapalnej oleínovej fázy, a d) získanie stearínovej fázy...

Spôsob delenia izomérov za účelom získania (E)-N-metyl-6,6-dimetyl-N-(1-naftylmetyl)-hept-2-en-4-in-1-ylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279896

Dátum: 07.05.1999

Autori: Rucktäschel Rudolf, Fünfschilling Peter

MPK: C07C 209/88, C07C 211/30

Značky: e)-n-metyl-6,6-dimetyl-n-(1-naftylmetyl)-hept-2-en-4-in-1-ylamínu, získania, spôsob, účelom, izomérov, delenia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob delenia izomérov s cieľom získať (E)-N-metyl-6,6-dimetyl-N-(1-naftylmetyl)-hept-2-en-4-in-1-ylamínu vzorca (I) vo voľnej forme alebo vo forme adičnej soli s kyselinou, ktorý je výhodný pre životné prostredie. Surová zmes, ktorá obsahuje zlúčeninu vzorca (I) a jej cis(Z)-izomér vo voľnej forme ako báza, sa prevedie v prítomnosti C1-4esteru kyseliny octovej alebo zmesi C1-4esteru kyseliny octovej s alkoholom zodpovedajúcim...

Spôsob získavania neónhéliového koncentrátu v procese delenia vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279437

Dátum: 04.11.1998

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav

MPK: C01B 23/00, F25J 3/02

Značky: vzduchu, získavania, spôsob, neónhéliového, delenia, procese, koncentrátů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania neónhéliového koncentrátu obohacovaním odplynov z kondenzátora v procese delenia vzduchu rektifikáciou pri nízkych teplotách spočíva v tom, že odťahový odplyn je obohacovaný rektifikáciou. Spätný tok rektifikácie je zaistený kondenzáciou vriacim kvapalným dusíkom. Kvapalina vracajúca sa z procesu rektifikácie je zmiešaná s plynným dusíkom, vstupujúcim do kondenzátora.

Spôsob delenia enantiomérov 5-hetaryl-1,3,4-tiadiazinónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278678

Dátum: 10.12.1997

Autori: Jonas Rochus, Ersing Peter

MPK: C07D 417/04, C07D 417/14, C07B 57/00...

Značky: delenia, enantiomérov, 5-hetaryl-1,3,4-tiadiazinónov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob delenia enantiomérov 5-hetaryl-1,3,4-tiadiazinónov všeobecného vzorca (I), kde R1 predstavuje zvyšok všeobecného vzorca A R2 a R3 jednotlivo predstavujú vždy vodík alebo zvyšok všeobecného vzorca A R4 predstavuje vodík, zvyšok všeobecného vzorca A alebo acylovú skupinu s 1 až 15 atómami uhlíka A predstavuje alkylovú skupinu s 1 až 8 atómami uhlíka a n predstavuje číslo 1, 2 alebo 3, kinetickým štiepením racemátu. Pritom sa racemát...

Spôsob delenia metylizobutylketónu od metylizobutylkarbinolu rektifikáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278000

Dátum: 14.09.1995

Autori: Volf Jiří, Gabarík Milan, Pašek Josef, Jaroš Alois, Dudek Ivan

MPK: C07C 45/62, C07C 29/80, C07C 29/19...

Značky: spôsob, metylizobutylkarbinolu, metylizobutylketónu, rektifikáciou, delenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oddeľovania metylizobutylketónu od metylizobutylkarbinolu spočíva v rektifikácii zmesi oboch látok v prítomnosti 2 až 10 % hmotnostných vody a tlaku 80 až 120 kPa, výhodne pri atmosférickom tlaku.

Spôsob delenia zmesi L-(-)- a DL-(+-)- efedrínu s vysokým obsahom racemátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278371

Dátum: 11.07.1995

Autor: Jakl Vladimír

MPK: C07C 209/88, C07C 213/10, C07C 215/30...

Značky: racemátu, l, vysokým, delenia, dl-(+, obsahom, efedrinu, spôsob, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Delenie zmesi L-(-)- a DL-(+/-)-efedrín hydrochloridov sa uskutočňuje tak, že na zmesový kryštalický efedrín hydrochlorid sa pôsobí zriedeným roztokom amoniaku, potom dochádza vo forme vytvorených voľných báz efedrínu k rozdeleniu na DL-(+/-)-efedrín kryštalický a L-(-)-efedrín zostávajúci v roztoku.

Spôsob delenia prchavejších podielov pri izolácii kyseliny octovej zo syntéznej zmesi oxidácie acetyldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270160

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sikorai Štefan, Bárta Jozef, Waradzin Walter, Spišiak Martin

MPK: C07C 51/42, C07C 53/08

Značky: kyseliny, podielov, acetyldehydu, syntéznej, spôsob, delenia, oxidácie, octovej, prchavejších, izolácii, zmesí

Text:

...Jadro vynálezu epoěive v too že aa významne zmeni zloženie inertoe deeorbovanóho produktu vzhľadom k zloženiu odobereného deetilátu z prveho rektifikaćného Itupňo ktorý ee vedie ako epštný tok ne hlavu kolonyi v dőeledku čoho ea doeiahne nových a vyš šichúčinkov ako bude uvedené dalej. Zaenou zloženie epÉtnebotoku podle vynálezu eodoaiahne jednak vyäůej delieoej ůöinnoetivjeetvujdceho zariadenie e prieznivým dopadom na kvalitu vyrobenej...

Spôsob delenia hmôt v plastickom stave

Načítavanie...

Číslo patentu: 268552

Dátum: 14.03.1990

Autor: Engelhardt Pavel

MPK: B28B 11/14

Značky: hmot, spôsob, štávě, plastickom, delenia

Text:

...navrhovaného apôeobu delenie hmôt v pleetickon stave Je, že rezný drôt alebo sústava drâtov Je počas rezu podrobená nútenej vibráoii z vibrátora neeedenàho priamo na drôt alebo na rán v ktorou eů uchytené rezné dr 3 ty.Hlavnou výhodou uvedeného a popieanáho apâaobu delenie hmgt v pläatlckom ateve je zníženie napätia e oteru reznáho drâtu, odstránenie tvorby nárastkov,ktoré budů odetreňovaná vibráciou, skvalitnenie rezu a zníženie...

Spôsob adsorpčného delenia zmesi organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 268551

Dátum: 14.03.1990

Autori: Stočes Jaroslav, Novikova Jevgenija, Mafaš Michal, Berezutskij Vladimir, Skalák Pavol, Čeredničenko Oleg, Zubareva Jelena, Spitzer Pavol, Dzurovčin Štefan, Larionov Oleg, Šimko Štefan, Gončarenko Alexandr

MPK: B01D 15/00

Značky: organických, zmesí, delenia, látok, adsorpčného, spôsob

Text:

...pripadne recyklátu-II a z peričdy dávkovanie deaorbenta. Z hlediska vyatupujůcich prúdov sa cyklua roz deluje na periőduv odberu refinútu, periődu odberu recyklátu-1 e na periódu odberu desorbátu, pripadne recyklätu-II.Doba pracovneho cyklu je z hladiska vatupujůcich a vystupujůcich -ódii zhodné, striedanie periőd pracovného cyklu ee robi pomocou časového harmonogramu, alebo e vý hodou podľe hmotnostných alebo objemových bilancii...

Sposob delenia bielkovinovo-škrobovej suspenzie z kukurice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265535

Dátum: 13.10.1989

Autori: Smelík Andrej, Zajac Peter, Polívka Ľudovít

MPK: G01N 33/10

Značky: bielkovinovo-škrobovej, suspenzie, kukurice, spôsob, delenia

Text:

...tvoria záverečnú fázu delenia škrobu od glutenu niektorými 2 uvedených spôsobov.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje spôsobom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že bielkovinovo-škrobová suspenzia sa po úprave hustotý na hodnotu 1 035 až 1 090 kg.m 3 podrobí frakčnej sedimentácií počas 30 až 50 minút, pričom sa oddelí spodná škrobová frakcia s 0,2 až 0,4 -ným obsahom zvyškového gluténu, stredná gluténová frakcia s 30 až...

Spôsob delenia a spracovania vyššievrúcich podielov z výroby vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263156

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hojč Ján, Ondruš Imrich, Maláriková Eva

MPK: C07C 69/15

Značky: vinylacetátu, podielov, spôsob, vyššievrúcich, výroby, spracovania, delenia

Text:

...nerovnomerné množstva knotőnaldehydu a acetanhydridu.Podla tohto vynálezu sa spôsob spracovania vyššievrúcich podielov získaných po oddestilovani vinylacetátu z jeho výroby z acetylénu a kyseliny octovej destiláciou sa uskutočňuje tak, že v destilačnej kolone sa v zóne prislúchajúcej kyseline octovej udržuje konštantné teplota v rozmedzí 116,5 až 120,5 °C s presnosťou 1 1 OC nástrekom priamej vodnej pary za tlaku 0,15 až 0,35 MPa a na...

Sposob delenia okta-O-acetyl-alfa-D-glukopyranozylamín-beta-D-glukopyranozidu a okta-O-acetyl-beta-D-glukopyranozylamín-beta-D-glukopyranozidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251961

Dátum: 13.08.1987

Autori: Linek Kazimír, Kubala Jozef

MPK: C07H 1/06

Značky: delenia, okta-o-acetyl-alfa-d-glukopyranozylamín-beta-d-glukopyranozidu, okta-o-acetyl-beta-d-glukopyranozylamín-beta-d-glukopyranozidu, spôsob

Text:

...sa refluxuje 2 h za vylúčenie vzdušnej vlhkosti použije sa sklenená zábrusová trubica naplnené bezvoclým chloridom vápenatýln). Po ukončení reakcie sa roztok zahustí pri tlaku 1,3 kPa a zmes produktov transglykozylácie sa acetyluje zmesou acetaíihydridu 90 ml a pyridínu 180 ml pri teplote 20 °C za stáleho miešania počas 24 hodín. Reakčná zmes sa potom vleje do zmesi vody s ľadom 2 l a za Iniešania vznikne ltryštalická zmes...

Spôsob delenia pyrolýzneho plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239820

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bálek Bohumír, Šoufl Pavel, Holub Leo, Šebor Václav, Šeda František, Slezák Jioí, Slezák Stanislav

MPK: C07C 11/04, C07C 7/11

Značky: delenia, plynů, pyrolýzneho, spôsob

Text:

...zmesi vodíka,oxidu uih-o-lnatého a metántt alko spätného plynu a zmesi acetyľlénu a oxidu uhličitého,odvädzanej .na ďalšie delenie pomocou selektívne absorpcie acetylénu v dimetylf-ormamine. Vynález sa týka najmä spôsobu delenia-pyrolýznych pily-nov z .vysokoteplotnejpylroilýzy benzínu s bodom varu 30 °C až 130 °C .a/-ailebo ropných frakcií s bodom varu 130 C až 450 °C a/alebo benzínu s bodom varu od 30 °C »do 130 °C s prídavkom .metanu...

Spodob delenia sacharidov od solí kyseliny boritej

Načítavanie...

Číslo patentu: 250043

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pollák Vladimír, Romanov Andrej

MPK: C07H 1/06

Značky: solí, kyseliny, spodob, sacharidov, delenia, boritej

Text:

...sacharóza v 93 O/o-nom výťažku, frakcie 29 až 31 sa použijú .na recyklovanie a z fraikcii 32 až 45 sa izioluje tetrarbowritan »disodný V 92 percentnom výťažku.Postupuje sa ako v ,príklade 1, s tým rozdielom, že do kolóny sa vnesie 0,3 ml 20 0/0 hmot. roztoku D-glwkózy v 0,1 mól . l 1 vodnom roztoku tetrahoritansu -ciisodného, Frak« cie 1 až 21 sú clestil-ovaná voda, frakcie 22 až 2-8 obsahujú roztok D-glulkózy, frakcie 29 až 30 obsahujú...

Spôsob delenia roztokov pertrakciou a zariadenie na realizáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235362

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bobok Daniel, Schlosser Štefan, Kossaczky Elemír

MPK: B01D 13/00

Značky: roztokov, realizáciu, delenia, tohto, spôsob, spôsobu, zariadenie, pertrakciou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru konštrukcie chemicko-technologických zariadení. Rieši spôsob a zariadenie na delenie roztokov pertrakciou. Postupuje sa tak, že na rotujúcich plochách sa vytvára film z nástreku a rozpúšťadla permeantov, ktorý prechádza membránovou fázou navrstvenou nad, respektíve pod nástrekom, pričom nástrek a rozpúšťadlo permeantov sú oddelené. Zariadenie pozostáva z horizontálnej alebo šikmej hriadele s vertikálnymi alebo šikmými...

Spôsob delenia pyrolýznych plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232632

Dátum: 15.12.1986

Autori: Škarka Jaromír, Camper Štefan, Šalgovič Aljoša, Kiss Gabriel, Hagara Anton, Miština Igor, Dérer Tibor, Vanko Milan, Ilavský Ján, Kráľ Bohumil, Richter Ján

MPK: C07C 7/11

Značky: delenia, spôsob, plynov, pyrolýznych

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu delenia pyrolýznych plynov, pričom sa jedná o oddeľovanie etylénu zo zmesí pyrolýznych plynov, obsahujúcich acetylén, oxid uhličitý, etylén, metán, oxid uhoľnatý a vodík ako hlavné zložky, absorpciou v acetóne, pričom nasledujúcou desorpciou sa získa etylén ako medziprodukt do výroby vinylchloridu. Vynález sa týka najmä spôsobu oddeľovania etylénu zo zmesi pyrolýznych plynov z vysokoteplotnej pyrolýzy benzínu s bodom...