Patenty so značkou «dělení»

Způsob na dělení skleněných trubiček při výrobě rokajlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270660

Dátum: 12.07.1990

Autori: Sodomka Lubomír, Draxler Jan

MPK: C03B 33/06

Značky: způsob, sklenených, výrobe, dělení, rokajlu, trubiček

Text:

...prostředku lg. resp. z chladící tyče 3 opatřené otvorem, na jehož obvodu jeou vytvořeny břity Z. Chladící tyč 3 je umístěna do chladící nádoby § s chladícím mediem §. Průměr otvoru je nepatrně menší než průměr tažené rubičky l. Břitový otvor může být uložen pružně. Otvor s bříty Z je sesteven ze dvou částí, takže se dá mírně rozevírat. Při rozevření se teplá trubíčke Ä pasouvá, při etlsknutí otvoru obepnou chlazené břity Z v jedné rovíně...

Způsob přípravy tlakového vzduchu pro nízkoteplotní dělení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270335

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jirsa Jan

MPK: B01D 3/12

Značky: přípravy, vzduchu, tlakového, způsob, nízkoteplotní, dělení

Text:

...kompreeorového chladícího zarízení. Protože produkty dělení vystupují ze zařízení s teplotou kolem 5 °C je nižší kompreaní práce na jejich stlačení, než když by se ohŕívaly k taplotě tlakového vzduchu a vyetupovaly by s teplotou 25 až 35 °c. Zařízení k provedení způsobu prípravy tlakového vzduchu podle vynálezu bude v některých případech inveetične méně náročná než doposud známa zařízení, protože ae kapecitně zmenší kompreeorové...

Kotoučová pila pro dělení a/nebo drážkování desek z velmi tvrdých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270030

Dátum: 13.06.1990

Autor: Tejral Miroslav

MPK: B23D 45/14

Značky: materiálů, dělení, velmi, kotoučová, drážkování, tvrdých, desek

Text:

...rozmezí tloučtky materiálu, ale také dráškování do libovolné hlou bky, a to od nejuääí dráäky na tlcuätku řezaoího kotouče po jakkoli širokou drážku kolmou, polorozevřenou, rozevřenou, rybinovitö rozevřenou, polorybinovitou, rybinovitou a podobnä, prořezanou pod zvolenú uhlom náklonu. Složitěj ší drážlty je možno prořezávat i na booích obrobku. Da 1 §í e, že kompletní řazení jednotku lze z pily sejmout a po(patřeni držadly použít jako mční...

Způsob dělení směsí geometrických cis a trans isomerů 2,2-dimethyl-3(2′,2′-dihalovinyl) cyklopropankarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 270009

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Veselý Ivan, Tichý Miloš, Závada Jiří, Dolanský Vladimír, Votava Vladimír, Dvořák Dalimil, Urie Milan

MPK: A01N 53/00

Značky: trans, cyklopropankarboxylových, kyselin, 2,2-dimethyl-3(2',2'-dihalovinyl, geometrických, dělení, směsi, isomerů, způsob

Text:

...vzorce II kde A e Y eeji vpredu uvedený význee. Pro tvorbu kryeteltckího eduktu je přitom nezbytní přitoenoet obou optických enttpodů cie-kyeeliny obecního vzorco I kde x -í vpředu uvedený význeo, nebo jeho elełent vždy odpovtdí obecníeu vzorci III,kde X A e Y v obecných vzorcich I e II eeji vpředu uvedený význee. Kryetelickí edukty e Jinýe etereoieoeornie elczente kyeeltnoví elołky I, kde X ní vpředu uvedený význon půeo bente eroeettckí...

Způsob kontinuálního dělení 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové a etylendiglykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269926

Dátum: 14.05.1990

Autori: Čermák Ján, Procházka Jaroslav, Rylek Milan, Heyberger Aleš, Veselý Václav

MPK: C07C 69/54

Značky: kyseliny, kontinuálního, 2-hydroxyetoxyetylesteru, etylendiglykolu, dělení, metakrylové, způsob

Text:

...spojí s původním vodným roztokem monoesteru I a etylendiglykolu, který se má podrobit dělení. Přitom poměr objemových průtokú původního vodného roztoku a organického rozpouštědla je 11 až 14, s výhodou 121,5, poměr objemových průtoků vody a extraktu je 17 až 114, s výhodou 110.Způsob podle předloženého vynálezu umožňuje dosáhnout při dostatečně účinném protiproudém styku fází vysoké čistoty konečného produktu, 2-hydroxyetoxyetylesteru...

Způsob dělení směsi izomerních aminoalkylbenzenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268991

Dátum: 11.04.1990

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: C07C 87/28

Značky: aminoalkylbenzenů, způsob, dělení, směsi, izomerních

Text:

...Překvepujíci rozdíly v rozpustnostech kyselých solí se projevují 1 u izomernich eminotetralinů a eminoindánů. případně u eminometyl- e aminoieopropylbenzeno.Účinnost děleni e racionálni vedení seperačniho procesu lze ovlivnit volbou vhodné viceeytná kerboxylove alifatické kyseliny. Tak nepř.5 ~aminoinden tvoří málo rozpustnou kyselou sol s kyselinou vinnou směs 5- a 4-eminoindenů lze delit s výhodou tak, že se k etenolioké směsi...

Zařízení na výrobu kapalných produktů dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268432

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jirsa Jan, Sýkora Jiří, Chrz Václav

MPK: B01D 3/14

Značky: výrobu, vzduchu, kapalných, produktů, zařízení, dělení

Text:

...na tlak odpovídající výtlaku nízkotlakého kompresoru. Zapojení brzdícího kompresoru expanzní turbíny umožňuje vyrobit zařízení pro danou produkcí kapalin s malými rozmery oproti známým provedením, tj. s nízkými investičními náklady.Na výkresu je zjednodušene technologické schéma zařízení, které produkuje veškerý kyslík v kapalném stavu a část dusíku v kapalném stavu. Nízkotlaký kompresor l stlačuje atmosférický vzduch v dopravovaném množství...

Způsob nízkotepelného dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268238

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav, Jirsa Jan

MPK: B01D 3/14

Značky: nízkotepelného, způsob, vzduchu, dělení

Text:

...13 e nízkotlakou kolonu 11. Sání 13 základního kompresoru 1 Je spojene s atmosferou lj a církulační potrubím lg přes výměník 19 5 výstupem 11 z turbíny 2. Výtlak základního kompresoru 1 je propojen přes dochlazovač Š, dotlačovací turbokompresor 2, dochlazovač 3 dotlačovacíg ho nurbokmnpresoru. udsarber 5 a výměník lg Jednak se vstupem gá do trubíny 2 a dále P 0 pojovacím potrubím gz s patou tlakové kolony 11. Hlava tlakové kolony 11 Je...

Zařízení k dělení kontinuálně vyráběných profilových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268234

Dátum: 14.03.1990

Autori: Klos Alois, Žlebek Zdeněk

MPK: B23D 21/04

Značky: vyráběných, profilových, výrobků, dělení, zařízení, kontinuálně

Text:

...vedení točnice, vedený mezi vodícími kladkami nebo rameny umístěnými ne vozíku s matrici, ř čemž celek je veden na přímočarěm vedení.Dosehovaný vyšší a nový účinek řešení dle vynálezu spočívá v možnosti zajištění frekvence dčleni řádově lO dělení/s, což zvyšuje o 50 hl výkony dosahované u mechanismů podle řešení současně ve světě známých.Výhody řešení zařízení podle vynálezu jsou objasnovány na přiložených obrázcích,kde na obr. 1 je nárys...

Zařízení k podélnému dělení dřevěné kulatiny větších průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268133

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šlosarčík Jan

MPK: B27B 7/00

Značky: zařízení, dělení, dřevěné, větších, kulatiny, podélnému, průměru

Text:

...rám l. Přímoćarý hydromotor 3 slouží k manlpulací s prącovním stolem g. Filtry 13, lg obou hydraulických. obvodu jsou umístěny na rámu za řízení k podélnému dělení dřevěné kulatirg, stejně jako znrnj nnhnnu 15, umístěnem na stole ll. uchycené letmo konzoľbu lg, která je také uchycením zadní nápravy. Na obr. 3 je znázornéno umístění a vhodný tvar pracovního stolu 1 se zakresleným možným umísténím svislých vodítek 3 a přímočarého hydromotaru...

Způsob dělení vodnoalkoholických směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268005

Dátum: 14.03.1990

Autori: Knoflíček Karel, Vacek Jan

MPK: B01D 3/14

Značky: dělení, vodnoalkoholických, směsi, způsob

Text:

...jej zpracovat bud extrakcí, nebo azeotropíckou destilací.Tím, že se do dělené směsi nezavádí další pomocná složka, jsou náklady na rozdělení směsi podstatné nižší, nebot ve většině případů nejméně těkavou složkou je voda, která po postupném vydestilování obou složek züstane vs vařáku a dále se již nedestiluje. Pokud je třeba za účelem ostrého oddělení složek oddělit mezifrakci, zpracuje se tato společně s další šarží. Způsob je...

Hydraulický systém, zejména k pohonu zařízení pro podélné dělení dřevěné hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 267982

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šlosarčík Jan

MPK: B27L 7/00

Značky: zejména, zařízení, podélné, hydraulický, hmoty, pohonů, dělení, dřevěné, systém

Text:

...hydraulické médium pomocí elektromagrtetického ovladače i potrubím 2 od elektromagnetického ovladače pod píst přímočarého hydrcmotoru 1 § pracovního stolu. Z prostoru nad pístem přímoöarého hydromotoru g pracovního stolu volně odchází hydraulické médium potrubím 3 g elektromagnetického ovladače 15 třetího okrvąhu do sběrněho odpadového potrubí ga přes hydraulický odpadový filtr gg do nádoby 21 .Pro pohyb pracovního stolu lg opačným směrem...

Zařízení na dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266842

Dátum: 12.01.1990

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: vzduchu, zařízení, dělení

Text:

...obrázku na kterém je zjednodušene technologické schéma zařízení na dělení vzduchu na produkci kyslíku a dusíku. Do hlavního výměníku l vstupuje vzduch zbavený vody a C 02 o tlaku minimálně l MPa vstupním potrubím ll. Převážná část vzduchu je z hlavního výměníku l vedena potrubím 1 tlakového vzduchu na vstup expanzní turbiny 3, jejíž výstup je propojen potrubím ll expandovaného vzduchu s prostorem pod prvním patrem tlakové rektifikační kolony...

Způsob nízkoteplotního dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266529

Dátum: 12.01.1990

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: vzduchu, dělení, nízkoteplotního, způsob

Text:

...tkví v tom, že se zlepší refluxní poměry v rektífikační koloně, nebot ve spodní části kolony vzroete podíl stékající kapaliny. Zvýší se tak výtéžnost produktů nízkoteplotního dělení a klesne potřebný počet rektifikačních pater.Příkladné řešení způsobu dělení vzduchu rektifikací je patrne z obrázku, na kterém je zjednodušene technologické schéma výroby dusíku a kyslíku. Vzduch komprimovaný na tlak 1,5 MPa proudí do zařízení potrubím ll....

Zařízení pro dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266364

Dátum: 13.12.1989

Autori: Goluběv Vladimir, Krotov Vladimír, Petuchov Sergej, Step Chaim, Beljakov Viktor, Stasevič Michail, Valejev Nuch, Stasevič Nina, Garin Vadim

MPK: F25J 3/08

Značky: vzduchu, zařízení, dělení

Text:

...c cmcrenuňpan rpynnu ancopaepan anúxa 2 unmcrxm aoanyxa. Ha unnun na 9 TM× Tyaonouanmn naamnuwu onak 7 mxnamnenmn. cnwaannuň c Tpydnnpoeanün uuxona Kmcnmnna anuxa 3 runnmonnenumxmn. a na npyron - GAÚK H narpaaa. csneanuuň c cMcTeMoñ KÚAAUKTÚPOH Ppynnu ancupoann óxuxa 2 uumcrxn aosnyxą. m Marpeaarenb B. Ha Tpyaonpmnonu perenepnpynmaro rana nepen raamnymxuñ 5 ycTaHoBneH ×onmnmnhHmK 10.Hmc 1 uň umanyx nocTynamT n anux 1 npünuapmranbnuro...

Způsob dělení hlušiny a uhelných produktů s obsahem hlušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266306

Dátum: 13.12.1989

Autori: Solymos András, Kulcsár Gyula

MPK: B03B 5/30

Značky: hlušiny, způsob, produktů, dělení, uhelných, obsahem

Text:

...obsah zntňžkávnvího mntorjálu oddčlovnt samostatnými technologickými posLupy, ani nkladnvntnebo v případě potřeby v náležitćm množství přivádět do systému. Stačí, když s pŕípľuvnvüngus Innožstvíxl Lrudfiěníu, nebo jo k dispozici V žůdané rakci při popřílxndč ml řuhnňun |ur-rlunni~kzxzpracování. Množství zatčžkávacího materiálu potřebné k dodržonĺ žádnnó hustoty zůstáváV důsledku vracení suspenze uvnitř systému stálé. Obsah zatěžkávacího...

Způsob kontinuálního dělení 2-hydroxyetylesteru kyseliny metakrylové a glykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265977

Dátum: 14.11.1989

Autori: Čermák Ján, Procházka Jaroslav, Heyberger Aleš Ing .csc., Veselý Václav

MPK: B01D 12/00

Značky: kyseliny, glykolů, metakrylové, kontinuálního, způsob, dělení, 2-hydroxyetylesteru

Text:

...s původním vodným roztokem monoesteru I a etylenglykolu, který se má podrobit dělení. Přitom poměr objemových průtoků původního vodného roztoku a crganického rozpouštědla je 11 až 14, s výhodou ll,5, poměr objemových průtoků vody a extraktu je 17 až 114, s výhodou 110, Způsob podle předloženého vynálezu umožňuje dosáhnout při dostatečně účinném protiproudém styku fází vysoké čistoty konečného produktu, 2-hydroxyetylesteru kyseliny...

Zařízení pro podélné dělení plošného útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265876

Dátum: 14.11.1989

Autor: Jansta Josef

MPK: B26D 1/24

Značky: plošného, podélné, dělení, zařízení, útvaru

Text:

...plošného útvaru podle vynálezu, eeetávající z hnaná nosné hřídele, na níž jsou mezi dietanční vložky upevněny kruhové nože pomocí šroubů, umíetěných na obou konoích hnené nosné hřídele. Podstata řešení spočívá v tom,že kruhové nože jsou na hnené nosné hřideli umíetěny exoentricky pomocí oválného otvoru e Jsou vzájemné pootočeny ve aměru otáčení hřídele.Výhodou řešení podle vynálezu Je ta skutečnost, že při podélném dělení pohybujícího ae...

Střižný nástroj na dělení válcovaného profilového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265717

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hausner Vladimír, Sobota Ladislav, Malý Milan, Navrátil Pavel

MPK: B23D 23/04

Značky: valcovaného, materiálů, střižný, profilového, dělení, nástroj

Text:

...tvar závislý na střihaném profilu. Jde v podstatě o upravený tvar šípového střižniku. Po odstřiženi se střižnice rozevřou, střižník vyjede do horní polohya ustřížený materiál se vyjme z nástroje. Pohyb střižnic k materiálu je vykonán před pohybemstřižnihn pohyb střižníc od materiálu současně s pohybem střižníku nahoru.Zařízení na dělení válcovaného profilového materiálu podle vynálezu je jednoduché je snadná, vyměnitelnost čínných částí...

Způsob dělění plynové směsi a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265572

Dátum: 13.10.1989

Autor: Vinš Luděk

MPK: F25J 3/02

Značky: směsi, dělení, tohoto, plynové, zařízení, způsob, způsobu, provádění

Text:

...lg kapaliny z praní plynu kapalným dusíkem, potrubím lg tlakového topného plynu, potrubím gg nízkotlakého topného plynu, potrubím gl dusíku, potrubím gg promývacího dusíku a potrubím gł přídavného dusíku. V potrubí gg metanové frakce proti plynové směsi je umístěn škrticí ventil QA, v potrubí ll metanové frakce do topného plynu je umístěn škrticí ventil 25.V potrubí lg kapaliny z praní plynu kapalným dusíkem je škrticí ventil gg, V...

Kombinovaný nástroj pro dělení materiálu s průřezem tvaru U

Načítavanie...

Číslo patentu: 265569

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vršecký Lubomír, Diviš Libor, Zámyslický Josef

MPK: B23D 19/02

Značky: průřezem, dělení, nástroj, materiálů, tvaru, kombinovaný

Text:

...1 adbroušením konce profilu se částečně snižuje výhodnost dělení daných profilů tvářením za studena.Střižné nástroje na dělení profilu vystřihováním materiálu o šířce rovnající se šířce střižníku zajištují sice požadovanou kvalitu hran nadělených profilu, avšak tvarově složitý střižník proměnného kopinatého tvaru, kde dolní klínovitá část propichuje a rozstřihuje stojinu profilu, má malou životnost, zejména pro nadměrné opotřebovávání...

Laboratorní nástavec pro kontinuální destilaci a dělení dvojfázových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265267

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jiroutek Jindřich, Mindl Jaromír, Havránek Petr

MPK: B01D 12/00

Značky: laboratorní, destilaci, nástavec, kontinuální, systému, dvojfázových, dělení

Text:

...lze také uskutečnit azeotropní deetilaci vody lehkými orgeniclqími kapalinami, to je tedy čtvrtá funkce. Pátou funkci dodává nástavci delší doplněk a je jí extrakce pevných látek libovolným těkavým org. rozpouštědlem. Třetí doplněk určuje funkci nástavce podle tohoto vynálezu jako extraktoru lehkými kapelinemi a konečně tentýž doplněk současně umožňuje realizovet eedmou funkci,tedy kohobační destílací parou látek lehčích než voda....

Kruhové nůžky pro dělení plochých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265047

Dátum: 12.09.1989

Autori: Čubr Jaromír, Zábranský Václav, Kubák Jiří

MPK: B23D 19/00

Značky: kruhové, plochých, nůžky, dělení, materiálů

Text:

...C,ae pre dělení pre»hodí, prntsžc při päůchsdu rámu mezi dělenými.ŕüházĺ, jasu vhódně do sćriavé 1 nľ prs vým Ěi 3 ílensLa uplatnění se pre mshutnas ksnstrukcenehoä 1 Rovněž použití uhraňsvacích lisů je ekonsmiokć pauze U surjůvĺha výrnbníh procesu prv nákladnüst tohoto strajnihš znřímuá.Uvudnüő navfhuły cćatrešuji kruhové nůžky pre dč í p 1 n~chých materiálů, ktoré jsou vhodné zejména pro poäélné dšlení otsčnéhs kruhavêhm noxea kruhmvé mątr...

Zařízení k přesnému dělení tyčových polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264514

Dátum: 14.08.1989

Autori: Stassel Ladislav, Máčel Přemysl

MPK: B21D 43/00

Značky: tyčových, zařízení, přesnému, polotovarů, dělení

Text:

...čepy 43, které jsou svými konci zasunuty do otvorů tyče 37 a kyvné tyče 38. Tyč 37 s kyvnou tyčí 38 jsou pro zvýšení tuhosti navzájem spojeny spojovacími šrouby 52 s jednou nebo dvěma zpevñujícími příčkami 51. Dva svislé čepy 43 jsou kyvně uloženy v manipulačním ramenu 15 a dva svislé čepy 43 jsou kyvně spojeny s upínací deskou 44, přičemž středy vzájemné rovnoběžných svislých čepů 43 jsou ve vzdálenostech odpovídajících pravoúhlému nebo...

Zařízení pro plynulé dělení materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264434

Dátum: 14.08.1989

Autori: Schlegel Miloš, Lehečka Václav, Hercik Petr, Větrovec Jindřich

MPK: B23D 15/06

Značky: plynule, materiálů, dělení, zařízení

Text:

...ll. výstup řídioího bloku ll je zapojen na zapíneoí vstup Q akčního bloku 3 nůžek 31, přičemž na zpětnovazební Vstup g prvního výkonového bloku §je pŕipojen výstup prvního čidla gg rychlostí a na zadávací vstup Q jednak výstup druhého čldla 33 rychlosti a jednak zpětnovazební vstup y druhého výkonóvěho bloku lg. k jehož silovému výstupu 5 je pŕipojen druhý poháněoí motor ll podávaoích válců ll a dopravníkugg před nůžkami ll a jehož druhý...

Zařízení pro dělení směsi využitelného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264134

Dátum: 13.06.1989

Autor: Lap Hans-günter

MPK: B65G 27/20, B07C 5/04

Značky: využitelného, dělení, směsi, zařízení, materiálů

Text:

...ve smeru výslednice vibračních sil a mohou se posouvat í proti sklonu dna žlabu, zaoblené předměty se přesouvají ve směru sklonu na druhou stranu, to znamená k podélně straně žlabu, na které je vibraění motor mírně posunut kupředu ve směru dopravy.Odklánění jednotlivých složek směsi na různé strany od osy žlabu a jejich dopravová~ ní na různé strany je možno dále zesílit tím, že každý vibrační motor má jinou nevyváženou hmotu. Přitom má...

Separátor pro dělení plynového kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263892

Dátum: 12.05.1989

Autor: Straka František

MPK: B01D 21/02

Značky: kondenzátu, separátor, plynového, dělení

Text:

...osu a pod spodní stranou nálevkoivé vestavby.Výhodou řešení je, že kuželov-ité usměrňovaci vestavby spolu s nálevkovou vestavbou usměrňují pád sedimentují-cích hrubých častlc tuhých podilů směrem ke dnu separační nádoby k vynášecímu podávači tuhých látek, přičemž tyto vestavby současně nebranl oddělov-änl těžkých dehtů a umožňují jejich přetékání do vnějšího prostoru separační nádoby, mimo kuželovi-té vestavby a jejich odváděnl pod...

Zařízení pro odměřování a dělení silového kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263232

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bezstarosti Vladislav, Richter Miloslav, Kintr Jiří, Novák Jan

MPK: H02G 1/18

Značky: silového, kabelů, odměřování, zařízení, dělení

Text:

...konoifilł hřídele glł, který je vyveden mimo rám J., je upevněn ustavovací kotouč 6 s vyznačenou šipkou pro seřizování počátečního nastavení odměřovacího kotouče 2,. Na odměřovaoí kotouč ž je silový kabel 2 dotlačován pomocí prismaticlcé přítlačné kladky 1, otočně uložené v odpruženémVzávěsu 8, upevněněm ve stojanu g, který je uchycený k vodícídesce 33 nad výřezem 1.3 i. Přítlačná síla je vyvozena pružinami §L závěsu g, jejichž předpětí je...

Zařízení na dělení vychylovacích feritových jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 262872

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dobruška Jan, Dušan Zdeněk, Klátil Jaroslav, Míča Karel

MPK: H01F 41/02

Značky: dělení, feritových, jader, vychylovacích, zařízení

Text:

...přičemž spínač a elektromagnet jsou elektricky spojeny s impulsním zdrojem.Výhodou dělení vychylovacích jader pomocí dělícího zařízení s impulsním zdrojem je nastavení defünovaného mechanického rlzu do předem určeného místa dčleného jadra, jednoduchú obsluha, která nevyžaduje speciálně zapracované pracovniky, zvýšená produktívita práce a snížení počtu vadně dělených jader. Řegulací intenzity úhozu je možno nastavit optimální intenzitu...