Patenty so značkou «delená»

Spôsob opravy odbočiek plynového potrubia s únikom zemného plynu a delená objímka na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6694

Dátum: 04.03.2014

Autori: Leždík Viliam, Mikláš Vladimír, Beňo Pavol, Sebők Tibor

MPK: F16L 55/168, F16L 47/30, F16L 55/17...

Značky: spôsob, tohto, plynů, zemného, opravy, potrubia, objímka, odbočiek, delená, plynového, vykonávanie, únikom, spôsobu

Text:

...osi hlavného potrubia, ako aj detail spojenia delenej obj ímky s potrubím, obr. 3 znázorňuje rez delenej objimky, ako aj opravovaného plynového potrubia v smere kolmom na hlavnú os potrubia, ako aj detail spojenia dielov objimky navzájom.Delená tlakové objimka s tesnenim, hrdlom a zátkou na obr. l je určená na opravy odbočky 2 so spevňovacím lemom 3 resp. bez lemu plynovodného potrubia l s únikom zemného plynu.Delená objimka na vykonávanie...

Delená forma

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3564

Dátum: 05.08.2003

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B29C 43/02, B29C 33/42

Značky: forma, delená

Text:

...dielu 2 obsahuje tvarové výstupky 23. Spodný diel 2 ďalej obsahuje na vnútomom priemere prietokovú hranu 24 vybavenú prietokovými kanálmi 25. Na spodný diel 2 je do osadenia 21 uložená tvarová obruč 4 s homým a dolným osadením a profilom 41 vytvoreným medzi osadeniami na jej vnútomej strane. Homá hrana tvarovej obruče 4 nesie brit 5, ktorý musí byť vyrobený z pružne deformovateľného materiálu. Tvarová obruč 4 zapadá svojim homým...

Delená forma na výrobu sklenených predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2342

Dátum: 18.01.2000

Autor: Schuhbeck Gerhard

MPK: C03B 11/06

Značky: výrobu, predmetov, forma, sklenených, delená

Text:

...k oblasti tepelného ťažiska formy. Toto tepelné tažisko je prednostne tvorené oblastbu, V ktorej sa nachádza roztavená sklená tavenina najskôr, skôr ako sa lisovníkom, fúkaním alebo nasávaním rozdelí po dutine formy. Dodatočné chladenie V tejtooblasti má význam najmä pre zvýšenie rýchlosti výroby.Ľahko obrobiteľný plášť sa okrem toho môže bez tažkostívybavitotvormi, drážkami a podobne na upevnenie na držiakuVložka je 2 materiálu, ktorý sa...

Delená protipožiarna klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1783

Dátum: 04.03.1998

Autor: Krauz Josef

MPK: F24F 13/10

Značky: delená, klapka, protipožiarna

Text:

...vybavená V blízkosti osi listu predelom kovovej skrine, vytvoreným z tepelno izolačnej hmoty v tvare pásu, ktorého obvod s výhodou presahuje obvod skrine klapky.Tento predel zabraňuje prenosu zvýšenej teploty jednej časti skrine klapky naTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu,kde je schematickyznázornený axonometrický pohľad na delenú protipožiarnu klapku. Príklad uskutočnenia V pravouhlej skrini l delenej protipožiamej...

Podvalová kotva delená

Načítavanie...

Číslo patentu: 278416

Dátum: 07.06.1995

Autori: Hřebíček Zdeněk, Stavinoha Vojtěch

MPK: E01B 1/00

Značky: delená, kotva, podvalová

Zhrnutie / Anotácia:

Podvalová kotva delená na nasadenie na podvaly (1) koľajových dráh, slúžiaca na zvýšenie ich odporu proti priečnemu posuvu v koľajovom lôžku, je tvorená strmeňom (2) prispôsobeným tvaru priečneho prierezu podvalu (1) a dvoma plochými, v zvislej rovine smerom na podval (1) jednostranne skosenými lopatkami (11). Po ustanovení lopatiek (11) k podvalu (1) do polohy vymedzenej zarážkami (13) a ich spojení skrutkami (6) so strmeňom (2), obopínajúcim...

Delená uzatváracia hlavica na uzatváranie sklenených pohárov pomocou plechových viečok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 487

Dátum: 08.06.1994

Autor: Gramata Stanislav

MPK: B67B 5/00

Značky: uzatváranie, sklenených, uzatváracia, viečok, pomocou, hlavica, pohárov, plechových, delená

Text:

...prierezu uchytávacej páky a obe časti sa potom spoja spojovacim kolikom. Vznikne tak pevný a zároveň pohyblivý celok. Hlinovité vybranie lichobežnikového prierezu tak v súčinnosti s výstupkom lichobežnikového prierezu zabezpečuje pri stláčani uchytávacej páky smerom dolu sťahovanie delenej hlavice a následne pritláčanie malých výstupkov, ktorými je hlavica po vnútornom obvode opatrená, na viečko. To postupne pevne obopnehrdlo...

Delená objímka s nosnou výplňou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 315

Dátum: 08.12.1993

Autor: Vainer Vladimír

MPK: F16L 57/00

Značky: výplňou, objímka, delená, nosnou

Text:

...k potrubiu a ich konce sú k sebe zvarené, pričom podkladové pásky sú osadené z vonkaj šej strany úseku so zvyšovanou únosnosťou.V pripade použitia na ďalších úsekoch potrubia, čo je dĺžka plášťa objímky, sú delené objímky s nosnou výplñou radené za sebou, pričom podkladová páska je spoločná pre plášť objimok ležiacich vedľa seba. Táto výhoda delenej objímky je celkomojedinelá v porovnaní so známym stavom techniky.V porovnaní so známymi...

Delená kotúčová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 279935

Dátum: 16.12.1992

Autori: Bach Uwe, Weiler Rolf, Panek Claus-peter

MPK: F16D 65/095, F16D 55/226, F16D 55/228...

Značky: delená, kotúčová, brzda

Zhrnutie / Anotácia:

Pri delenej kotúčovej brzde majú oporné plochy (14, 15) brzdového telesa (1) upravené na zachytenie obvodových síl tvar segmentov valca, os ktorého (B) je zhodná s osou brzdového valčeka (11). Súčasne sa tieto oporné plochy (14, 15) rozkladajú v smere radiálne vonkajšieho otvoru šachtovitého vybrania (7), prebiehajúceho radiálne brzdovým telesom (1), len tak ďaleko, aby brzdové doštičky (8) mohli byť šachtovitým vybraním (7) vybraté radiálne...

Dělená střela s řízeným rozkladem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269865

Dátum: 14.05.1990

Autor: Libra Vlastimil

MPK: F42B 11/06, F42B 7/10

Značky: rozkladem, střela, delená, řízeným

Text:

...v něm je uzavreno jídro strely, ktorč je vyrobeno so elitiny olova o nestojnč tvrdosti s oločono ze stredovćho dílu 1 kulelovčho tvaru a čtyř obvodových segmentñ Q, ktoré jsou sholnć co do tvaru a hnotnosti. obvodov( segmenty 5 jsou k sobč navzájom tčsnč sosaseny bočními plochami §, které nohou uítnapríklad čroubový tvar nebo nohou být čiknč, v rotační tčleao,které je na jednom konci opatreno horní vdlcsvou plochou l, petrobnou pre ustavení...

Dělená forma pro výrobu dílců z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266091

Dátum: 14.11.1989

Autori: Holda Josef, Kosina Jaromír, Šmíd Emil, Štěrba Luděk

MPK: B29L 22/00, B29C 39/26

Značky: delená, forma, výrobu, dílců, plastů

Text:

...vice dělicími plochami, pak dosud užívané konstrukčni koncepce forem bud neumožňuji přiměřený přístup k pracovni dutině, nebo jsou formy nadměrně složité, rozměrné a hmotné. xPožadavek přístupnosti pracovních dutín splňuje forma podle vynálezu, jehož podstata spočĺvá v otáčeni částí formy nesoucich pracovni dutiny kolem os, přičemž se otáčeni části formy mezi uzavřenou a otevženou polohou dosahuje působením přimočarého kapalinového...

Čisticí dělená zásuvka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263708

Dátum: 11.04.1989

Autori: Semrád Petr, Vaněček Václav, Holásek Oldřich, Kožíšek Blahoslav, Matějíček Josef

MPK: A21B 1/22

Značky: delená, čisticí, zásuvka

Text:

...jeho odstranění se vytähne vnitřní díl. Po vyčištění je montáž prováděna obrácenýn postupom. V připadě, že je ochranný kryt a izolační vrstva pevně spojene s čelem čistící dělené zásuvky, je krajní díl přemístován pomocí držadel ochranného krytu. aPříktad provedení vynálezu je scheuatícky znázorněn na přiložených výkresoch, kde obr.1 představuje schenatický řez spodni částí pece, čistící dělenou zásuvkou a ouezující stěnou a obr.2 schenatický...

Dělená magnetická jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 247208

Dátum: 01.08.1988

Autori: Podojil Miloslav, Krása Miroslav

MPK: B66C 1/04

Značky: jednotka, delená, magnetická

Text:

...tomuto prohnutí přizpůsobit a část dosedací plochy není ve styku s břemenem, čímž se snižuje maximální možná odtrhová sila. Dosud se tento problém řeší použitím většího počtu menších magnetických jednotek, ale s rostoucím počtom jednotek rostou i ob tíže s .jejich zavěšením na rám, s údržbou a sledováním.Tyto nedostatky odstraňuje dělená magnetické jednotka podle vynálezu s uvolĺiováním břemene pomocí lineárního tekutinového motoru....

Dělená velkoobjemová nádoba z plastů opatřená přírubovým spojem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257909

Dátum: 15.06.1988

Autori: Houžvic Vladimír, Starý Miroslav, Vašátko Eduard

MPK: B65D 8/22, B29C 45/00

Značky: přírubovým, delená, výroby, způsob, opatřená, její, spojem, velkoobjemová, plastů, nádoba

Text:

...spoje vyztužuje a zároveň tvoří pevné lože pro uložení.kovové příložky, která svoji tuhosti brání následným deformacímnádoby za provozu. Kovové příložky dále roznášedí tlak Šroubů rovnoměrně na těsnění a brání dlouhodobému krípu, a tím 1 netěsnostem přírubového spoje. Další výhodou řešení je skutečnost. že zcela odpadá nutnost podstatnějšího zesilováni tloušłky pří 257909çs í.ruby proti tlnuštce stěny ostatní nádoby, což značné...

Dělená zátka, zejména pro sportovní a lovecké střelivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 257539

Dátum: 16.05.1988

Autor: Král Ludvík

MPK: F42B 7/00

Značky: střelivo, lovecké, zátka, zejména, delená, sportovní

Text:

...zmetkú. Zátka je univerzální, bez ohledu na výšku plstěných zátek. celkově zlepšuje balistické vlastnosti nábojů.Na výkresu je na obr. 1 řez nábojem s dělenou zátkou a na obr. 2 je pohled na horní a dolní díl zátky před montáži celého náboje.Obě části zátky jsou vytvořeny technologií tváření z termoplastu, termosetu V lisovacích formách. Horní díl Q tvoří válcovitý dřík §, s čelem 3 s dosedací plochou á. Válcovitý dřík § je po obvodě opatřen...

Delená kluková hriadel pre reguláciu kompresného pomeru piestového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 257494

Dátum: 16.05.1988

Autor: Vika Konštantín

MPK: F02D 15/02, F01B 31/14, F16C 3/28...

Značky: delená, motora, reguláciu, piestového, poměru, kompresného, hriadel, kluková

Text:

...kľukovou hriadeľou, ojnicami, piestami a válcami motora pri nízkych (voľnobežnýcm obrátkach motoraNa obr. 3 je bokorys čiastočného rezu delenou kľukovou hriadeľou, ojnicami, piestami a válcami pri maximálnych obrátkach motora. Na obr. 4 je pôdorys čiastočného rezu delenou kľukovou hriadeľou cez hlavné a ojničné ložiská pri maximálnych obrátkach. Na obr. 5 je bokorys čiastočného rezu delenou kľukovou hriadelou s alternatívnym riešením...

Dělená polystyrenová tyčinka k zjišťování protilátek v mléku dojnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 253774

Dátum: 17.12.1987

Autori: Rujbr Oldřich, Černý Ludvík

MPK: A61B 10/00

Značky: tyčinka, dojnic, mléku, polystyrenová, protilátek, zjišťování, delená

Text:

...složení 0,02 M-TRIS-Hcl, 0,001 M-EDTA, 0,1 M Nacl s 5 mg BSA (hovinní sérový albumin) působící 1 h při 37 °c. Nasleduje proprání v (B) pufru ve složení 0,02 M-Tris HC 1, pH 7,0 s 0,05 Tritcnexem X-100.Takto připravenou tyčinku možno skladovat 4 měsíce při 4Diagnostický test se provádí v mikrodestičkách. Do mikrojamek je pipetováno krevní sérum v ředění 110 pufrem A ve složení 0,2 M Tris-HC 1 pH 7,0 s Tritonem x-100, v koncentraci 0,05 ....

Dělená ojnice spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240592

Dátum: 15.08.1987

Autor: Gelbrecht Alfred Gergardovie

MPK: F16C 7/00

Značky: motorů, spalovacího, delená, ojnice

Text:

...opatření středí dolní klikovou hlavu ojníce oproti clříku ojníce, navíc u motorů s odstřikovacím mazáním dává možnost výhodného provedení mazání ojníce uspořádáním podle vynálezu.Zvláštní výhodou provedení ojníce podle vynálezu je to, že umožňuje technologickyjednoduchou výrobu spojovací části klikové hlavy ojníce a odpovídající části dřiku ojníce soustružením 11 ebo broušením na přípravku pro soustružení nebo broušení kulových ploch,...

Dělená forma pro odstředivé lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 233931

Dátum: 01.03.1987

Autori: Medek Vladimír, Gruner Petr, Bartuněk Antonín, Šifalda Miroslav

MPK: C03B 19/04, C03B 19/02

Značky: forma, delená, lití, odstředivé

Zhrnutie / Anotácia:

Dělená forma pro odstředivé lití je vytvořena ze dvou částí s horizontální spárou. Oba díly jsou vzájemně osazeny a vytváří zámek. Na obvodě je forma opatřena patkami, přičemž ve spodním dílu je usazena vodicí tyč se západkou a ve vrchní části otvor, jímž čep prochází. Odstředivou silou se západka vyosí a opře o vrchní hranu dílu formy, čímž zamezí jejímu pohybu.

Delená rozširovacia hlava komínovacej súpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248592

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bartko Michal, Šovčík Štefan, Křišta František

MPK: E21D 3/00

Značky: hlava, delená, komínovacej, súpravy, rozširovacia

Text:

...je taktiež dosiahnuté u hlavy samovodiaceho účinku. VNa pripojených výkresoch je zjednodušene znázornená prikladné prevedenie delenej rozširovacej hlavy podľa vynálezu, kde na obr.1 je schematicky v pôdorysnom pohľade znázornená osadenie ľ 0 Z 7 širovacej hlavy tromi konzolami. na obr.2 je rozširovania hlavaosadené piatimi konzolami a na obr.3 je znázornená osadenie rozširovacej hlavy siedmymi konzolami.Obr.4 znázorňuje rez a osadenie...

Podélně dělená příruba

Načítavanie...

Číslo patentu: 234602

Dátum: 01.01.1987

Autor: Michalisko Ján

MPK: F16J 13/12

Značky: příruba, delená, podélné

Zhrnutie / Anotácia:

Učelem vynálezu je snížení pracnosti montáže a zejména demontáže příruby se dvěma spojovacími otvory sestávající ze dvou shodných polovin a opatřené zámky. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že v každé polovině (l) příruby jsou kolmo na její dělící rovinu (3) upraveny dvě drážky (14) navazující na spojovací otvory (2) příruby ze směru její protilehlé poloviny (l). Každá z obou polovin (l) příruby může být opatřena nálitky (16) uloženými v...

Dělená ojnice spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233118

Dátum: 01.01.1987

Autor: Pudil František

MPK: F16C 7/02

Značky: motorů, spalovacího, delená, ojnice

Zhrnutie / Anotácia:

Dělená ojnice spalovacího motoru s neděleným dolním okem ojnice spojeným šrouby s dříkem ojnice, mezi jejíž dřík a dolní oko ojnice je vložena tepelně izolační vložka z materiálu s nižší tepelnou vodivostí, přičemž mezi dříkem ojnice a dolním okem ojnice mohou být provedeny vzduchové mezery.

Dělená ojnice spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233117

Dátum: 01.01.1987

Autor: Pudil František

MPK: F16C 7/02

Značky: delená, motorů, ojnice, spalovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dělené ojnice spalovacího motoru s neděleným dolním okem ojnice spojeným šrouby s dříkem ojnice. Vzájemné spojení dříku ojnice a dolního oka ojnice je provedeno ve tvaru písmene "W", v jehož vrcholu má ojnice průchozí vybrání a úpravu pro mazání.

Dělená skříň axiálního ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233092

Dátum: 01.01.1987

Autori: Dudek Josef, Zikmund Danuš

MPK: F04D 29/40

Značky: delená, ventilátoru, skříň, axiálního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uchycení jádra skříně s rozváděcími lopatkami v dělené skříni axiálního ventilátoru tak, že je lze snadným způsobem vyjmout. Jádro skříně je svými pevnými rozváděcími lopatkami, přiléhajícími k horní části dělené skříně, pevně spojeno, takže odejmutím této horní části dělené skříně se odejme i jádro skříně s rozváděcími lopatkami, tvořícími spolu jeden nerozebíratelný celek. Další alternativou je, že dělená skříň axiálního...

Vyhřívaná dělená forma k tvarování termosetických vyztužených plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223914

Dátum: 15.11.1985

Autor: Pilař Zdeněk

Značky: delená, tvarování, termosetických, forma, vyztužených, plastů, vyhřívaná

Zhrnutie / Anotácia:

Vyhřívaná dělená forma k tvarování termosetických vyztužených plastů složená z matrice a patrice, vyznačená tím, že mezi funkční plochou (1) a výplní (2), tvořenou armovanou plastbetonovou hmotou o složeni epoxidová pryskyřice : filtrační písek o zrnitosti 2 mm v poměru 4:1, matrice 1 patrice je pevné uložen elektricky regulovatelný topný systém složený ze sítě odporových, bifilárně vinutých kabelů (7) se silikonovou izolací a opatřený tepelnou...

Dělená kostra cívky transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217556

Dátum: 15.09.1984

Autor: Vladík František

Značky: cívky, delená, kostra, transformátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Dělená kostra cívky transformátoru, vy značná tím, že za účelem rozdělení primárního a sekundárního vinutí je mezi čelo cívky (1) a čelo cívky (3) vložen posuvný střed cívky s přepážkou (2), přičemž kostra cívky (4) je uzavřena krytem (6) a víkem (5).

Dělená filtrační vrstva

Načítavanie...

Číslo patentu: 224781

Dátum: 01.09.1984

Autori: Javůrek Vladimír, Vrba Vladimír

Značky: vrstva, filtrační, delená

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dělené filtrační vrstvy, skládající se ze dvou nebo více vlastních filtračních vrstev, a řeší její uspořádání.

Delená nosná lišta oplechovania izolácie na tepelných zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: 216285

Dátum: 15.05.1984

Autor: Arvaj Daniel

Značky: lišta, tepelných, oplechovania, zariadeniach, nosná, delená, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Delená nosná lišta oplechovania izolácie na tepelných zariadeniach vyznačujúca sa tým, že pozostáva z plechového alebo tenkostenného profilu (1) pevne spojeného so spojovacími kusmi (2), ku ktorým sú oddeliteľné pripevnené rozperné nožičky (5).