Patenty so značkou «dehtu»

Způsob oddělení dehtu a/nebo olejů od fenolové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 260505

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vodseďálek Jaroslav, Straka František

MPK: C02F 1/40, C10C 1/06, C02F 1/26...

Značky: olejů, dehtu, fenolové, oddělení, způsob

Text:

...kapaliny, přičemž do rektifikační aparatury plynárenského benzínu je zavedeno potrubí tohoto benzínua vyvedeno potrubí lahkého benzínu. Provedení způsobu podle vynálezu je zobrazeno na připojených obrázcích Č. 1 a 2.zapojení podle vynálezu na obr. 1 sestává z potrubí l kapalných uhlovodíků, jež je zaústě no do potrubí 3 fenolové vody a/nebo do separační nádrže 3 a/nebo do potrubí Q surového plynu a/nebo do předchladiče 2 generátoru a/nebo do...

Zapojení pro nastřikování dehtů nebo dehtových kalů do tlakového generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265408

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vodseďálek Jaroslav, Straka František

MPK: C10J 3/66

Značky: dehtových, dehtu, nastřikování, generátoru, zapojení, kalů, tlakového

Text:

...přívody tlakové páry 0,2-6 MPa.Výhodou zapojení podle vynálezu je, že odpadá nutnost použití jakýchkoli čerpadel i nutnost mletí dehtu nebo dehtových kalů.Další výhodou je to, že po vyprázdnění každého monžiku je potrubí dehtu neho dehtových kalü automaticky propláchnuto dopravní párou.Jinou výhodou je to, že vtláčení dehtu nebo dehtových kalü je možno jednoduše časově synohronizovat s periodou nasýpání paliva do renerátoru, čímž se zajistí...

Způsob získávání surovin pro výrobu dehtové smoly černouhelného dehtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265232

Dátum: 13.10.1989

Autori: Peter Siegfried, Beneke Herbert

MPK: C10C 1/18

Značky: smoly, získavání, černouhelného, výrobu, dehtové, dehtu, způsob, surovin

Text:

...látek se daří z 97,2 hmotnosti při výtěžku oleje 77,2 . Pro Vysoký obsah tuhých látek v hmotnostním množství přibližně Z 5 a pro převážně parafinicko-clefinické složení oleje z břidlio s destilačním rozmezím 200 až 360 °C nelze tuto výchozí surovinu srovnávat vysoce aromatickou VysokovroucíKoncentrace smoly V extrakčním prostředku sestávajícím z nosné látky a nadkritické složky je přitom určována jak poměrem rozpouštědel, tak i tlakem a...

Způsob odsolování kamenouhelných dehtů a smol

Načítavanie...

Číslo patentu: 264297

Dátum: 13.06.1989

Autori: Peter Siegfried, Oberkobusch Rudolf, Jaumann Wolfgang, Beneke Herbert, Alscher Arnold

MPK: C10C 1/00, C10C 1/20

Značky: dehtu, odsolování, kamenouhelných, způsob

Text:

...fází.Překvapivě se ukázalo, že zinek přítomný V dehtu jako nerozpustný sirník zinečnatý se ze značné části rozpoušti ve vodné fázi, po uvolnění vypadne a může se odfiltrovat. Tak je možné prací vodu zbavenou zinkové soli vést cirkulačně a. obsah chloridu sodného, popřípadě .amonného tak dalece obohacovat, jak je to z technických důvodů možné. Pak se praci voda musí alespoň částečně zpracovat nebo vyměnit.Během pracího procesu je plyn...

Způsob likvidace fenolů a dehtů v surovém generátorovém plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242780

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ambrož František, Eorný Jozef, Olejník Vincent, Bindas Ján

MPK: C10J 3/00

Značky: generátorovém, fenolů, dehtu, způsob, likvidace, plynů, surovém

Text:

...oxidu uhelnatého ą vodíku v plynu i celkové složení plynu.vzhledem k tomu, že plyny a páry za pyrolyzérem neobsahují složky, které by například při kondenzaci zanášely teplosměnné plochy, lze s výhodou využít entalpie těchto plynů a par pro vlastní zplyñovací proces, především pro výrobu zplyňovací páry.Pokud se proces V pyrolyzéru provádí za přítomnosti katalyzátorů, lze s výhodou získat přímo plyn s poměrem oxidu uhelnatého a vcdíku vhodným...

Způsob oddělování složek, nerozpustných v chinolinu, ze smoly z černouhelného dehtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217970

Dátum: 15.01.1985

Autori: Stadelhofer Jürgen, Collin Gerd

Značky: nerozpustných, složek, černouhelného, oddělování, způsob, smoly, chinolinu, dehtu

Zhrnutie / Anotácia:

Je popsán způsob oddělování složek, ne rozpustných v chinolinu, ze smoly z černo uhelného dehtu působením organického rozpouštědla na smolu a oddělením nerozpustných složek, který spočívá v tom, že se na smolu z černouhelného dehtu o teplotě měknutí podle Kraemera-Sarnowa vyšší než 60 °C působí při teplotě v rozmezí 200 až 270 °C směsí rozpouštědel, se začátkem teploty varu nad 80 °C, sestávající alespoň z jednoho rozpouštědla s parafinickými...