Patenty so značkou «debnenia»

Dištančný zámok na spájanie prvkov strateného debnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288373

Dátum: 08.06.2016

Autor: Müler Michael

MPK: E04G 17/06

Značky: spájanie, dištančný, prvkov, strateného, debnenia, zámok

Zhrnutie / Anotácia:

Dištančný zámok na spájanie prvkov strateného stenového debnenia, ktorý pozostáva z dištančnej spojky, ktorej jeden koniec je zasunutý do pravouhlého profilu a zvarený zvarovým spojom A. Druhý koniec dištančnej spojky je spojený zámkový spojom B, ktorý tvorí profil a zámková strana dištančnej spojky. Dištančný zámok je zhotovený výhodne z ocele.

Kotvový systém debnenia betónovej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20715

Dátum: 01.02.2011

Autori: Braun Hans, Renz Bernd

MPK: E04G 17/065, E04G 17/06

Značky: betónovej, debnenia, systém, kotvový, stěny

Text:

...oblast dosky s otvorom, EP 2 536 899 35714/Tv ktorom je navrhnutý skrutkový maticový prvok s radiá|nou vôlou, pričom má skrutkový maticový prvok drážkovité radiálne obiehajúce uloženie, v ktorom sú zachytené okraje otvoru v sférickej oblasti dosky. Skrutkový maticový prvok každého kotvového systému, ktorý je navrhnutý zo strany hrotu kotvovej tyče,má na svojom konci, umiestnenom zo strany debnenia betónu, so závitom skrutkového maticového...

Spôsob výroby prefabrikovaných betónových dielcov segmentov veže veternej elektrárne a jednotka debnenia na výrobu prefabrikovaných betónových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15668

Dátum: 12.10.2010

Autori: Stracke Olaf, Hölscher Norbert

MPK: B28B 11/04, B28B 21/02, B28B 1/00...

Značky: segmentov, spôsob, dielcov, veternej, jednotka, výrobu, elektrárne, prefabrikovaných, debnenia, betonových, výroby, veže

Text:

...tolerancií betónovej stavby.0012 Podľa predloženého vynálezu je debnenia uzavreté nasadením krytu debnenia a materiál pre vyrovnávaciu vrstvu je privádzaný s vopred daným tlakom cez minimálne jeden nalievací otvor v kryte debnenia. Týmto spôsobom sa dá vytvoriť jednoznačne definovaná dutina nad prírubou betónového prefabrikovaného díelca, ktorá je naplnená živícou tak, aby sa vytvorilarovnako jednoznačne definovaná vyrovnávacia...

Skladací blok debnenia na stavbu stien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13197

Dátum: 10.12.2009

Autor: Ciccarelli Gianfranco

MPK: E04B 2/86

Značky: skládací, stien, stavbu, debnenia

Text:

...je obklopená dovnútra smerujúcim spätným ohybom a vykazuje jednak a vo svojich pozdĺžnych častiach, dolnej alebo homej, a jednak na zvislom okraji jedného zosvojich koncov záhyb s príerezom tvaru V alebo U, ktorého otvorenie smeruje von,pričom tento záhyb môže, keď je blok v pracovnej konfigurácii, prekrýť spätný ohyb druhého, už postaveného bloku na vytvorenie spojenia s týmto druhým blokom, keď je tento blok umiestnený v rovnakom rade alebo...

Kotvový systém debnenia betónovej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10109

Dátum: 23.01.2008

Autor: Schwörer Artur

MPK: E04G 17/065

Značky: debnenia, stěny, betónovej, systém, kotvový

Text:

...ako gulový kĺb,pričom radiálnemu otáčaniu maticového prvku v otvore je bránené drážkovitými0007 Pri takomto uložení maticového prvku vo vrchlíkovej doske je kotvova tyč, zaskrutkovaná do maticového prvku, pohyblivá s presným vedením. Vrchliková doska musi preto byt presne polohovaná vzhľadom kotvoru v debniacom plášti pre priechod pre kotvy.0008 EP 0279 046 obsahuje znaky predvýznakovej časti nároku 1 a opisuje aretačné zariadenie pre kotvovú...

Deliteľná stúpačka posuvného debnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18513

Dátum: 20.06.2006

Autor: Schwörer Artur

MPK: E04G 11/20, E04G 11/28

Značky: dělitelná, debnenia, stupačka, posuvného

Text:

...Ak sú používané stúpačky podľa vynálezu, tak sú nadbytočné prídavné dojazdové plošiny k odmontovaniu už nepotrebných stúpačiek,pretože tieto stúpačky už môžu byt odmontovávané od ostenia, zatial čo eštesú v zábere so stúpačkovými koľajnicami. V prípade potreby môže byť stúpačkapodľa vynálezu namontovávaná tiež na ľubovoľnom mieste na stúpačkovej ko|ajnici. Všetky prednosti, ktoré sa poskytujú pri odmontovaní stúpačky od stúpačkovej...

Zariadenie na stiahnutie, zaistenie a zarovnanie bočníc debnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4090

Dátum: 01.04.2005

Autor: Gorčík Jozef

MPK: E04G 17/06, E04G 17/07

Značky: stiahnutie, zariadenie, debnenia, bočníc, zaistenie, zarovnanie

Text:

...je vyrobená z oceľových časti navzájom vytvárajúci mechanizmus na stiahnutie a zaistenie bočníc debneniaObr. l. prvá časť pevnej časti 7 je zhotovená z plochej ocele v ktorej sú zhotovené štyri otvory 8 a jeden otvor 9. Otvory 8 slúžia na prichytenie hlavice o bočnicu debnenia a otvor 9 na pretiahnutie tiahla 15, pričom prvá vonkajšia plocha pôsobí na bočnicu debnenia a druhá slúži ako opora pre pracovnú plochu 17 napinacieho klina 2.Obr....

Spojenie samonosného debnenia na zhotovenie kompozitného železobetónového stropu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4809

Dátum: 12.10.2004

Autor: Sokol Léopold

MPK: E04B 5/32

Značky: debnenia, samonosného, spojenie, kompozitného, železobetonového, zhotovenie, stropů

Text:

...podložkovej doštičky.Upevňovací prostriedok môže obsahovat svorku typu U, ktorá je upevnena na homejopornej strane nosníka a ktorá je v zábere so spodnou stranou príruby priečnej traverzy.Výhodne je profilovaný panel upevnený na aspoň jednom nosníku prostredníctvomVynález sa taktiež týka upevňovacieho zariadenia na upevnenie samonosného debnenia na priečnej traverze obsahujúcej nosník tvorený dutým profilom obsahujúcim hornú opornú...

Nosič debnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1960

Dátum: 26.01.2004

Autor: Peneder Johann

MPK: E04G 11/00

Značky: nosič, debnenia

Text:

...pri rázovom0008 Táto úloha je vyriešená predmetom nezávislých patentových nárokoch 1 a 13.0009 Predložený vynález sa zakladá na myšlienke nechrániť nosič debnenia len prostredníctvom vonkajších nárazových prvkov,ale vnútornú konštrukciu cielene takým spôsobom dimenzovať, aby sa podstatne zvýšila deformačná schopnosť a tým aj nosnosť nosiča. Na to je podľa vynálezu uvažovaný nosič debnenia so znakmi nároku 1.0010 Konštrukciou nosiča...

Prvok strateného debnenia na steny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3481

Dátum: 02.05.2003

Autor: Sklenář Jan

MPK: E04B 2/86

Značky: stěny, strateného, prvok, debnenia

Text:

...C, tak V opačných smeroch, V tvare písmena Z a ďalej je na obr. ZA i 2 B znázomené rôzne usporiadanie zalmutých koncov spojovacích prvkov, ukotvených V bočniciach, kde ako I je znázornené usporiadanie zahnutého konca zvonku bočnice, ako II je znázomené usporiadanie zahnutého konca zvnútra bočnice, ako HF je znázornená usporiadanie zahnutého konca v tele bočnice, na obr. 3 A je znázornená V bokoryse uskutočnenie prvku strateného debnenia s...

Prvok strateného debnenia na strop

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3480

Dátum: 02.05.2003

Autor: Sklenář Jan

MPK: E04C 5/06, E04C 5/065, E04B 5/19...

Značky: strateného, debnenia, prvok, strop

Text:

...jedno uskutočnenie prvku strateného debnenia, kde výstužný priehradový nosník je umiestnený medzi dve stropné tvarovky, na obr. 2 je toto uskutočnenie znázomené v náryse, pričom na obr. ZA je vo zväčšenej mierke, ako DETAIL A, znázornená usporiadanie výstužného priehradového nosníka, pozostávajúceho zo štyroch pozdĺžnych prútov a z dvoch horných pozdlžnych proñlových dielov,na obr. 3 je v axonometrickom pohľade znázomený výstužný...

Prvok strateného debnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3207

Dátum: 04.06.2002

Autor: Hyka Martin

MPK: E04B 2/86, E04G 17/02, E04G 11/06...

Značky: debnenia, prvok, strateného

Text:

...debnenia vpôdoryse a na obr. 3 je znázornené vpôdoryse ďalšiepríkladné riešenie prvku strateného debnenia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPrvok strateného debnenia pozostáva z dvoch bočníc 1 spojených spojovacím prvkom g na zaplnenie betónom. Bočnice 1 sú na svojej hornej vonkajšej strane 12 opatrené výstupkami 13 a na svojej spodnej strane 15 vybraniami 1 § zodpovedajúcimi svojim tvarom a umiestnením výstupkom 13. Bočnice 1...

Tyčové stĺpiky z betónu s výstužou vyrábané do strateného debnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3102

Dátum: 07.01.2002

Autor: Kubínková Marta

MPK: E04C 3/34, E01F 9/011

Značky: vyrábané, stĺpiky, tyčové, betonů, strateného, výstužou, debnenia

Text:

...i trvalé oplotenie. Vedia značnej spotreby drahých oceľových stĺpikov, ktoré je potrebné ošetrovat antíkoróznyminátermi, alebo pozinkovat sa použlvajú ešte finančne nákladnejšie hlinlkové stĺpiky. Obidva typy stĺpikov sa naviac často kradnú adochádza tak ku značným škodám na majetku a ohrozovaniu bezpečnosti dopravy.Uvedené .nedostatky do značnej miery odstraňuje stĺpik vyrobenýz betónovej zmesi. Podstata technického riešenia spočíva v...

Držiak na spevňovanie debnenia stavebných základov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1317

Dátum: 04.12.1996

Autori: Moravčík Marek, Boleček Ľudovít

MPK: E04G 25/08

Značky: spevňovanie, základov, stavebných, debnenia, držiak

Text:

...odstraňuje držiak na spevňovanie debnenia stavebných základov podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, žeNa opornú doštićku je pevne napojené oblúkové voditko stavebnej tyće. V oblúkovom vodítku je osadená ramienková oska, na ktorej sú vedľa seba otoćne uložené minimálne dve fixovacie lomené ramienka s pritlaćnou zúbkovanou plochou na jednej strane aumiestnenou minimálne jednou pružinou na strane druhej.Prehľad...

Zariadenie na spevňovanie debnenia stavebných základov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1211

Dátum: 07.08.1996

Autori: Boleček Ľudovít, Moravčík Marek

MPK: E02D 17/04, E02D 17/08

Značky: zariadenie, debnenia, základov, spevňovanie, stavebných

Text:

...výkresoch,kde obr. 1 znázorňuje pohľad na zariadenie pripojené k stavebnej tyčke a na obr. 2 je znázornený čelný pohľad nazariadenie, zvisle rozrezané V mieste stredu hranatej osky. Príklad uskutočneniaPredmetné zariadenie na spevňovanie debnenia stavebných základov (v ďalšom zariadenie) je príkladne zhotovené z pevného dielu (viď obr. 1) zostaveného spojením opierky g a dvoch ozubených kolajničiek g. V opierke g je vytvorený otvor pre...

Nosník betonárskeho debnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 867

Dátum: 11.07.1995

Autor: Jasaň Petr

MPK: E04G 17/02, E04G 11/12, E04G 11/34...

Značky: nosník, debnenia, betonárskeho

Text:

...5 druhý príklad spojenia nosni kov jednej osnovy.Nosník Q (obr.1) je vytvorený z dvoch dosiek Q, Q alebo iného dreveného reziva, ktoré majú obdĺžnikový prierez a v nosniku Q sú dlhšou stranou orientované na výšku. Doska Q je s doskou Q spojená aspoň dvoma spojovacimi klátikmi 3,pripravenými s výhodou z rovnakého materiálu ako sú obidve dosky Z. Q. Spojovacie klátiky 5 majú rovnakú výšku ako dosky Q, Q, pripadne sú nižšie. Je výhodné, ak sú...

Podporná konštrukcia stropného debnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 153

Dátum: 11.08.1993

Autori: Koubek Jindřich, Bartošová Lenka, Cipra Petr, Stárek Richard

MPK: E04G 11/36

Značky: debnenia, podporná, stropného, konštrukcia

Text:

...se V první fúzí odbedňovúní -2 úderom kledíva na zaràžku vyrazí část klinu o prüřezu pinmcne T z prootoru středového vybr ní pevné stojíny, do něho se tak áoatane užši ćnst klínu a klin spadne na podložku hlavice. Zároveň s ním spadne jim dosud podpiraná padací hlavice a také vodorovné tramky zavésené na závésech podaci hlevice.1 na nichležíci beünlci desky. uezí nimi e stronem tak vznikne dostatećný prostor, aby se bedulci desky a po nicL 1...

Stahovací prípravok univerzálneho stavebnicového debnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 236806

Dátum: 15.03.1987

Autor: Hulík Jaroslav

MPK: E04G 17/14

Značky: univerzálneho, prípravok, stavebnicového, stahovací, debnenia

Zhrnutie / Anotácia:

Sťahovací prípravok umožňuje nastavovanie a pevné fixovanie stavebnicového debnenia pri použití na monolitický skelet. Nasadzuje sa do hákových spojok pri debnení stĺpov a trámov. Skladá sa z lešeňovej trúbky, na ktorej na koncoch v 45° uhle sú navarené ramená prípravku. Cez ramená prípravku, na ich koncoch, prechádzajú nastavovacie šrouby, ktoré sa podkladajú podložkami. Sťahovací prípravok je určený špeciálne pre debnenie stĺpov a trámov...

Vodotesný spínač debnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 229522

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kohút Ladislav

MPK: E04G 17/06

Značky: debnenia, vodotěsný, spínač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spínanie debnenia železobetónových konštrukcií a vodotesnosť spínacích spojov. Spínač debnenia pozostáva z dvoch labyrintových tesnení nasunutých na koncoch rozpernej trubky a spínacej tyče debnenia. Labyrintové tesnenie má po vonkajšom obvode vytvorené aspoň tri prstence usporiadané za sebou. Vo vnútri má osadenie, do ktorého sa po stvrdnutí betónu upevní zátka.