Patenty so značkou «dávkovania»

Spôsob dávkovania plastových peliet

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19451

Dátum: 14.11.2011

Autori: Puliga Francesco, Fauria Torrent Antoli, Plantá Torralba Francisco Javier, Sacristán Erriquez Matias

MPK: B29C 31/02, B29L 30/00

Značky: dávkovania, plášťových, spôsob, peliet

Text:

...prístroja sú v uvedenom poradí pripojené na vstupy riadiacej jednotky.0011 EP 1332793 A 1 zverejňuje spôsob azariadenie na dávkovanie azmiešanie častíc, napr. plastových granúl, zahrňujúce vibračný dopravník premiestňujúci častice z prijímacieho na vydávajúci koniec tohto dopravníka, a elektro-optické snímacie prostriedky, ako napríklad fotoelektrický snímač,umiestnený tak, aby počítal častice počas ich prepravy na vibračnom dopravníku...

Režim dávkovania pri podávaní CD19xCD3 bišpecifickej protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19637

Dátum: 27.10.2010

Autori: Kufer Peter, Nagorsen Dirk, Baeuerle Patrick, Zugmaier Gerhard

MPK: A61K 39/00, C07K 16/28, G01N 33/50...

Značky: podávání, bišpecifickej, protilátky, dávkovania, režim, cd19xcd3

Text:

...Blinatumomabom opakovane aplikovaným ako bolusová infúzia pacientovi s chronickou lymfatíckou leukémiou odvodenou od B-buniek (BCLL). Ako znázorňujú obrázky 19 a 20 z W 0 99/54440, uvoľnené TNF, IL-6 a IL-8 boli nájdené v reakcii na každú z dvoch podaných 20 minútových infúzii, ktoré obsahovali 3 míkrogramy a 10 mikrogramov spomínanej bišpeciñckej jednoreťazcovej protilátky, respektíve, pričom došlo k uvoľneniu cytokínu po podani. Maximálne...

Režim dávkovania agonistu receptora S1P

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18629

Dátum: 21.12.2009

Autor: Legangneux Eric

MPK: A61K 31/192, A61K 31/397, A61K 31/401...

Značky: dávkovania, agonistu, režim, receptora

Text:

...byť terapia modulátorom alebo agonistom SIP inicializovaná za prísneho lekárskeho dohľadu za účelom kontroly zachovania srdcového rytmu na prijateľnej úrovni. To môže zahmovať hospitalizáciu pacientov, čo liečbu predražuje a komplikuje.0011 Z tohto dôvodu existuje potreba redukovať negatívne chronotropné vedľajšie účinky, ktoré môžu vznikať podávaním modulátorov alebo agonistov receptora SIP, pri súčasnom zachovaní schopnosti podávať...

Plánovanie dávkovania liečby ožarovaním systémom a metódou perturbácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14909

Dátum: 12.03.2009

Autori: Nelms Benjamin, Simon William

MPK: A61N 5/10

Značky: plánovanie, systémom, perturbácií, dávkovania, liečby, ozařováním, metodou

Text:

...pomoci porovnávacich kritérií na posúdení lekárom, ale vo všeobecnosti bez pomoci toho, ako sa v dôsledku zistenej chyby zmenila 3 D dávka u pacienta alebo histogram objemu dávky (DVH).0005 Jedna metóda nezahŕňa meranie, namiesto toho sa vo výpočte plánovanej mapy dávky na homogénnom fantóme hodnotenia kvality (QA) používa pre tvarovanie zväzku plán systému plánovania liečby (TPS), ktorý používa algoritmus modelu dávky overený pomocou...

Presný dávkovač kvapalín a spôsob dávkovania kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286699

Dátum: 25.02.2009

Autor: Angeli Roberto

MPK: A61J 3/00, G01F 13/00

Značky: dávkovač, spôsob, kvapalín, přesný, dávkovania

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovač kvapalín obsahuje medziľahlý zásobník (3) vybavený najmenej jedným snímačom (31) hladiny a prvé čerpadlo (4) umiestnené v smere prietoku za medziľahlým zásobníkom (3) a ventil (5) umiestnený v smere prietoku za prvým čerpadlom (4), ktorý ďalej obsahuje druhé čerpadlo (2) zásobujúce medziľahlý zásobník (3), do ktorého je privedená kvapalina nasávacou rúrkou (16) z fľaše (1) obsahujúcej kvapalinu, a ku ktorej je pripojené druhé čerpadlo...

Zariadenie a spôsob dávkovania napenených hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18314

Dátum: 22.01.2008

Autori: Knobel Alex, Walt Daniel

MPK: B05C 9/06, B05C 5/02

Značky: dávkovania, napěněných, spôsob, zariadenie, hmot

Text:

...spojky, ktorá bud mechanicky, elektromechanicky, alebo magnetický spája hnací motor sčerpacou jednotkou. Hnací motor môže byt sčerpacou jednotkou spojený tiež napevno. Vtakom prípade je krútiaci moment riadený elektronicky. Je tiež možné použit vzduchový alebo hydraulický motor a nastavit tak krútiaci moment tlakom vzduchu alebo oleja. Krútiaci moment čerpacej jednotky je nastavený tak, že požadovaný tlak v hmote počas a po skončení procesu...

Spôsoby dávkovania orálne aktívneho 1,2,4-oxadiazolu na supresívnu liečbu nonsense mutácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18855

Dátum: 11.10.2007

Autori: Miller Langdon, Hirawat Samit

MPK: A61P 7/00, A61K 31/4245, A61P 3/10...

Značky: aktívneho, supresívnu, liečbu, nonsense, spôsoby, mutácií, orálne, 1,2,4-oxadiazolu, dávkovania

Text:

...môže byť rovnaká alebo rôzna. Ako je opísané V tomto dokumente, keď sa podáva trikrát v 24-hodinovom období, pri prvých dvoch podávaníach je dávka rovnaká a tretia dávka je dvojnásobok prvej dávky. Altematívne,všetky tri dávky sú rovnaké.0007 V tomto dokumente sú opísané spôsoby liečenia, prevencie alebo zvládania choroby zmierňovanej pomocou modulácie predčasnej translačnej terminácie alebo nonsense sprostredkovanej mRNA premeny,...

Dávkovacie zariadenie, spôsob dávkovania zrnitej látky a prístroj obsahujúci viacero takých zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 285506

Dátum: 07.02.2007

Autor: Olsson Bert-ake

MPK: G01F 11/10

Značky: prístroj, zariadení, látky, viacero, spôsob, zrnitej, dávkovacie, obsahujúci, dávkovania, zariadenie, takých

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka spôsobu a zariadenia na dávkovanie vopred určeného množstva zrnitej látky a zariadenia, ktoré pozostáva z dvoch a viacerých takýchto dávkovacích zariadení. Dávkovacie zariadenie pozostáva z: telesa (2) definujúceho dávkovaciu komoru (9) neprerušovanej násypnej trasy so vstupom (6) vedúcej do dávkovacej komory (9), pričom násypná trasa je otočná okolo osi (4) naklonenej vzhľadom na horizontálu, a pričom násypná trasa...

Spôsob personalizovaného dávkovania liekových kombinovaných produktov s premenlivou dávkou na individualizáciu terapie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14175

Dátum: 18.11.2005

Autori: Kirsh Richard, Martini Luigi, Glinecke Robert, Finkelmeier Steven

MPK: A61K 45/06, A23L 1/29, A61K 9/20...

Značky: liekových, individualizáciu, terapie, kombinovaných, dávkou, personalizovaného, produktov, dávkovania, premenlivou, spôsob

Text:

...mg/ 1000 mg).Spoločnosť Lilly uvádza na trh prípravok Symbyax® na liečenie psychiatrickýchochorení, čo je kombinácia fixných dávok olanzapinu a fluoxetín HCl. Jedná sa o prvúfarmakologickú liečbu bipolárnej depresie. Je dostupná ako tablety s ñxnými dávkami olanzapín/fluoxetín HCl 6 mg/25 mg, 6 mg/SO mg, 12 mg/25 mg a 12 mg/SO mg.Ďalšou plodnou oblasťou pre výskum prínosu viac účinných látok v jednej pilulke predstavujú binárne kombinácie...

Systém dávkovania papiera v kotúčoch s vodivými stredmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3338

Dátum: 20.06.2005

Autori: Neveu Jean-louis, Cattacin Gilles

MPK: B65H 75/18

Značky: vodivými, kotúčoch, papiera, systém, dávkovania, stredmi

Text:

...poskytnúť jednoduchý, úsporný a spoľahlivý prostriedok umožňujúci vytvorenie kaptívneho elektrického či elektronického automatického alebo poloautomatického zásobníka na papier v kotúčochs využitím jednoduchých, bežných prostriedkov na spracovanie papiera.0011 Jeho princíp je nasledujúci väčšina kotúčov papiera používaných vzásobníkoch je vytvorená navinutím na stredy, vyrobene najčastejšie zlepenky, získanej navinutím pásov papiera, ich...

Systém dávkovania plastickej hmoty pre zariadenie na výrobu výrobkov z plastickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16368

Dátum: 14.01.2005

Autor: Hanot Dominique

MPK: B29C 31/06, B29C 31/04, B29C 47/20...

Značky: plastickej, hmoty, dávkovania, zariadenie, výrobkov, výrobu, systém

Text:

...hmotnosť alebo0009 Dokument JP-A-0740 400 opisuje dávkovaciu jednotku, ktorá je opísaná V predvýznakovej časti nároku 1.0010 Predložený vynález prináša najmä tú výhodu, že podáva riešenie vyššie uvedených problémov.0011 Predložený vynález sa týka systémov, tak ako súdefinované V nároku 1 a spôsobov použitia týchto systémov, tak ako sú definované V nároku ll.0012 Systémy podľa predloženého vynálezu dovoľujú realizovať dávky plastických...

Spôsob dávkovania nápoja a zariadenia nato určené

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2114

Dátum: 06.05.2004

Autor: Rasmussen Jan Noerager

MPK: B67D 1/00

Značky: zariadenia, nápoja, určené, spôsob, dávkovania

Text:

...na vytvorenie tesnenia s vnútornou stenou telesa na spodnom povrchu ružice a tak vytvorenie tlakovej komory medzivnútomou stenou telesa, valcovou časťou steny fľaše a prírubou na osadení fľaše. Keď jeuzatvorené veko, je tlakové médium zavedené do telesa. Zvýšený tlak v tlakovej komore bude tlačiť fľašu nahor smerom k nižšiemu tlaku okolitého prostredia, dovtedy, než sa homá časť príruby fľaše dotkne spodného povrchu ružice. Nápoj je...

Zariadenie na optimalizáciu dávkovania paliva do vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3493

Dátum: 02.05.2003

Autor: Molnár Štefan

MPK: F02M 27/00

Značky: dávkovania, motorov, zariadenie, paliva, optimalizáciu, vznětových

Text:

...motory podľa tohto riešenia bude bližšie ozrejmené pomocou výkresov, kde na obr. 1 je znázomené zapojenie zariadenia na optimalizáciu dávkovania paliva pre vznetové motory so vstavaným mechanickým vstrekovacím čerpadlem. Na obr. 2 je znázornené zapojenie zariadenia na optimalizáciu dávkovania paliva pre vznetové motory so vstavanou elektronickou vstrekovacou jednotkou.Príklady uskutočnenia Príklad lV tomto príklade konkrétneho uskutočnenia...

Režim dávkovania a farmaceutická kompozícia na pohotovostnú kontracepciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 163

Dátum: 26.11.2002

Autori: Balogh Illésné, Nemes László, Van Look Paul, Szabo Zsolt, Komandi Katalin

MPK: A61K 31/565

Značky: farmaceutická, kompozícia, pohotovostnú, režim, dávkovania, kontracepciu

Text:

...iba levonorgestrel. bolo pozorovaných menej vedľajších účinkov, čo mohlo byt spôsobené0009 Mechanizmus účinku levonorgestrelu použitého ako postkoitálneho kontraceptíva bol skúmaný v niekoľkých štúdiách. Keserü a Garrnendia ukázali, že antiovulačný efekt pravdepodobne čiastočne závisí od času uplynutěho medzi užitím poslednej tablety a časom ovulácie a čiastočne od množstva aplikovaného hormónu Conrracepríon, 10 (1974). Podľa iných...

Spôsob dávkovania reprodukovateľných množstiev prevzdušnenej deformovateľnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 281215

Dátum: 10.12.1997

Autori: Biggs Donald Reginald, Binley Gary Norman, Ward Anthony Bernard, Sawant Vijay Arjun

MPK: A23G 3/02, A23G 9/28, A23G 9/20...

Značky: zmesí, množstiev, deformovateľnej, prevzdušnenej, spôsob, reprodukovatelných, dávkovania

Zhrnutie / Anotácia:

Reprodukovateľné objemy prevzdušnenej deformovateľnej zmesi, napríklad zmrzlinovej cukrovinky, sa kontinuálne dávkujú zavedením zmesi pod tlakom do jedného konca radu objemov (6) vytvoreného v zubovom čerpadle, ktoré sa pohybujú k dávkovaciemu bodu (3).

Zariadenie na samočinnú reguláciu dávkovania tekutiny do biozóny čističky odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278544

Dátum: 10.09.1997

Autori: Holub Vladislav, Koutecký Vlastimil, Pultr František, Uher Jaroslav

MPK: C02F 3/08, C02F 3/12, C02F 3/18...

Značky: odpadových, čističky, dávkovania, tekutiny, zariadenie, samočinnú, biozóny, reguláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je zhotovené vo forme zvislého elevátora s hnacou remenicou (6) upevnenou na hriadeli (5) nesúcom bioreaktor (4). Remenica (6) je umiestnená nad hladinou (15) znečistenej vody v zásobníkovej nádrži (1) blízko medzisteny (3) oddeľujúcej priestory zásobníkovej nádrže (1) a komory biozóny (2). Remenicu (6) poháňa nekonečný pás (7), na ktorom sú rovnomerne umiestnené korčeky (8) valcovitého tvaru, na oboch koncoch zalepené vrchnákmi (11)...

Spôsob dávkovania reprodukovateľného množstva prevzdušnenej deformovateľnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 279454

Dátum: 06.12.1995

Autor: Binley Gary Norman

MPK: A23G 9/28, A23G 1/20, A23G 9/20...

Značky: množstva, prevzdušnenej, zmesí, reprodukovatelného, dávkovania, spôsob, deformovateľnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob dávkovania zahrnuje uvedenie zmesi pod tlakom do prvého objemu, ponechanie prvého objemu expandovať na druhý objem, v ktorom tlak prevzdušnenia sa rovná okolitému tlaku, a odobratie dávky druhého objemu prevzdušnenej zmesi.

Spôsob dávkovania, miešania a výroby cementových mált a betónov s rozptýlenou vláknitou výstužou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278289

Dátum: 09.08.1995

Autori: Homza Cyril, Prúnyi Kornel, Janotka Ivan

MPK: B28C 5/40

Značky: miešania, vláknitou, mált, výstužou, dávkovania, spôsob, výroby, betónov, rozptýlenou, cementových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá spôsobom dávkovania, zamiešania a výroby cementových mált a betónov s rozptýlenou vláknitou výstužou z kovu a z nekovu, bez použitia akýchkoľvek rozvlákňovacích zásahov a prídavných rozdružovacích či rozvlákňovacích zariadení vláknitej výstuže. Podstatou vynálezu je dvojfázový spôsob miešania vláknitej výstuže, ktorý využíva hybnosť navlhčenej zmesi premixu na dezintegráciu vláknitej výstuže v prvej fáze výroby malty alebo...

Spôsob dávkovania zrnitých alebo práškových látok a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280054

Dátum: 08.03.1995

Autori: Herzmann Wilhelm, Goedicke Frank, Ruf Arthur

MPK: B01F 15/02, B01F 13/02

Značky: látok, zrnitých, vykonávanie, zariadenie, dávkovania, práškových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je určený na dávkovanie a najmä zmiešavanie látok, najmä na zmiešavanie najmenej jednej zrnitej alebo práškovej tuhej látky s kvapalinou. Prvá látka, najmä zrnitá alebo prášková tuhá látka, je fluidizovaná s kontinuálne alebo pulzačne privádzaným plynom a potom je táto homogenizovaná zmes plynu a tuhej látky časovo konštantne dávkovaná s druhou látkou, najmä kvapalinou, je s ňou privádzaná dohromady a zmiešavaná, na dávkovanie...

Spôsob dávkovania teplotne nestálych viskóznych kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267181

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gašpierik Ivan, Tóth Attila, Siváček Vladimír, Rašo Ján

MPK: C09J 5/06

Značky: viskóznych, teplotně, nestálych, kvapalín, dávkovania, spôsob

Text:

...100 Pa.s v závislosti od požadovanej veľkosti kvapky.V dávkovači s objemom 2 cmz bola dávkovaná teplotne vytvrditeľná epoxidová kompozícia s viskozitou 984 Pa.s pri 293 K za pôsobenia konštantného hydrostatického tlaku 1,2 MPa. Pri kruhovom príereze ústia dávkovača s priemerom 0,3 mm a dľžkou 20 mm, za lokálnej teploty ústia 333 K v závislosti na intervale odberu kvapaliny v čase 1 s až 10 s boli dosahované reprodukovateľné hmotnosti...

Spôsob dávkovania aditív do viskózy pre prípravu modifikovaných celulózových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 261072

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pavlech Milan, Pechárová Irena, Borody Milan

MPK: D01D 1/06, D01D 13/02, D01F 2/10...

Značky: viskózy, dávkovania, vlákien, přípravu, aditiv, celulózových, spôsob, modifikovaných

Text:

...celulózy podľa vynálezu, kedy sa modifikačná zložka vo forme roztoku alebo disperzie pevných častíc pridáva k viskóze cez statický zmiešavač bezprostredne pred zvlákňovacim komplet-om pod. tlakom, zodpovedajúcim tlaku viskózy v mieste pridávania modifikačnej zložky. Využíva sa k tomu zariadenie, kde k visköze dopravovanej čerpadlem sa pridáva modifikačná zložka vo forme roztoku alebo stabilnej disperzie pod rovnakým tlakom.K...

Zapojenie na riadenie dávkovania množstva elektrickej energie do zvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258616

Dátum: 16.09.1988

Autori: Lago Miroslav, Sedlák František

MPK: B23K 11/24

Značky: zvaru, riadenie, zapojenie, energie, množstva, elektrickej, dávkovania

Text:

...na vstup a jazdec ktorého je pripojený RC člen, pričom poloha jazdca na potenciometri je taká, aby vstupné napätie na RC člen sa rov 258616nalo 1,4 až LB-násobku vybavovacieho napätia vybavovacieho člena.Zapojením podľa vynálezu sa docieiuje,že pri zvyšovaní sa napätia siete doba dodávky energie do zvaru sa skracuje a pri znižovaní sa napätia siete doba dodávky energie do zvaru sa predlžuje tak, aby pri lubovolnej hodnote napätia siete sa do...

Zapojenie automatickej regulácie dávkovania sekačky stromov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239599

Dátum: 15.06.1987

Autor: Chalány Michal

MPK: G05B 19/18

Značky: regulácie, automatickej, sekačky, stromov, zapojenie, dávkovania

Text:

...obvodu 4 je spojený s druhými vstupmi nulovania tačov 5, s prvej a druhej dekády, výstupy čí-tačov 5, 6 prvej a druhej dekády su spojene s odpovetlajúcimi vstupmi vyrovnávecích pamätí 7, 8 .prvej a druhej dekády, prvý výstup vyrovnávacej pamäti 7 prvej dekády je spojený s prvým vstupom dekodéra 9 prvej dekády a so vstupom prvého invertora 15,druhý výstup vyrovnávacej pamäti 7 prvej dekády je spojený s druhým vstupom dekodéra s prvej...

Spôsob dávkovania mazadla na báze tvrdého práškovitého vosku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224002

Dátum: 15.04.1986

Autori: Chmelíček Jaroslav, Březina Jiří, Pašava Jozef, Tesák Štefan

Značky: spôsob, vosků, mazadla, dávkovania, tvrdého, báze, práškovitého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob dávkovania mazadla na báze tvrdé ho práškovitého vosku, napríklad stearanu vápenatého, do zlievárenskej formovacej zmesi pre škrupinové formovanie, tvorenej pieskom, novolakovou živicou a hexametyléntetramínom, dávkovaným vo vodnom roztoku, pripravovanej technológiou za horúca, vyznačujúci sa tým, že mazadlo, obsahujúce ionogenný tenzid vybraný zo skupiny zahrnujúcej alkylbenzénsulfonany, alkánsulfonany, alkénsulfonany, alkylsírany,...