Patenty so značkou «dávkování»

Zařízení k dávkování tekutých živin v závislosti na jejich koncentraci v kultivačním médiu, zejména v biotechnologických procesech

Načítavanie...

Číslo patentu: 270665

Dátum: 12.07.1990

Autori: Vágner Robert, Matějů Vít, Kujan Petr, Špáta Vladimír, Jaroměřský Jaroslav, Seichter Pavel

MPK: C12M 1/34

Značky: živin, médiu, jejich, závislosti, zařízení, zejména, procesech, tekutých, dávkování, kultivačním, biotechnologických, koncentrací

Text:

...náklady a nedostatečná kontrola průtoku tekutých živín, který může být v průběhu procesu nekontrolovatelně omezován postupným tvořením nanosů usazenin, zejména v sací části potrubí. Nekontrolované omezování průtoku má negativní vliv na výši produkce a kvalitu produkce.Uvedené nevýhody stávajícíha stavu techniky se odstraní zařízením k dávkování tekutých živín v závislosti na jejich koncentraci v kultivačním médiu, zejména v...

Zařízení pro dávkování taveniny plastu ve vstřikovacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 269925

Dátum: 14.05.1990

Autori: Palacký Jiří, Hlaváč Josef

MPK: B29C 45/18

Značky: dávkování, taveniny, stroji, plastů, vstřikovacím, zařízení

Text:

...válce i je koncovka trysky 5 vytažena z dosahu dráhy písťu 7 a výtokový otvor trysky 5 je uzavřen stěnou svis 1 é~ ho vstřikovacího válce S.Při. pohybu pístul a svislého vstžikovacího válce 5 během vstřikování dojde ke změně vzájemné polohy mezi šoupátkovým uzávěrem i s koncovkou trysky 5. Vtokovâ dráha taveniny přitom zůstává uzavřena.Ve výhodném provedení je zařízení pro dávkování taveniny plastu provedeno tak, že plastifikační...

Zapojení zařízení pro dávkování CO 2

Načítavanie...

Číslo patentu: 269868

Dátum: 14.05.1990

Autori: Oplt František, Stein Karel

MPK: A61M 37/00

Značky: dávkování, zapojení, zařízení

Text:

...způsobu užití. Zvätäuje se terapeutickd iírs pouäití, zvysuje ee přesnost ddvkovdní,snižuje so na minimum možnost polkoaení tkdnü,výresnü se snižuje nůročnost ovládání. s tím i zvyšuje efektivnost s frekvence poulití.zapojení zařízení pro dívkovlníkyelíöníku uhliöitdho podle vyndlezu jo zndzorněno na připojeněm výkrese.Vstup kysliöníku uhliditdho jo přiveden přes první ventil g do tlskovd nádoby i a zároveň do tlekomäru l. Dále z tlakovł...

Zapojení pro řízení dávkování přísady

Načítavanie...

Číslo patentu: 269736

Dátum: 14.05.1990

Autor: Vališ Miloslav

MPK: G01F 11/00

Značky: dávkování, řízení, zapojení, přísady

Text:

...na dávkovaném množství hlavní složky surovinově směsi.vynález bude dále podrobněji popsán pomocí výkresu, na němž je schematicky znázorněno uspořádání jednotlivých prvků předmětného zapojení.Dopravník lg zařazený do toku ll hlavní složky surovinové směsi je opatren blokem měření, tvořeným prvním tenzometrickým snímačom l a prvním zeeilovačem g, měřícím hmotnost dopravované suroviny. Jeho výstup je veden jednak na první vstup Ži...

Způsob dávkování aktivovaných plnidel do bezdřevých papírů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269322

Dátum: 11.04.1990

Autori: Štěpánková Helena, Moravová Jarmila, Nováková Milada, Opltová Marta, Tauc Jaroslav, Loffajová Berta

MPK: D21D 3/00, D21H 3/28, D21H 3/66...

Značky: papíru, plnidel, bezdřevých, aktivovaných, dávkování, způsob

Text:

...aktivní ěkrob, nąčeä se proud suepenze druhé části takto aktivovaného plnidls smísí sméšovaoím čerpadla s proudem směsi suspensí bnničin a. první části zaručeného mnołą ství plnidlsoVýhody způsobu dâvlnovéní ektivovsných plnidel do bezdřevýoh papírů podle vynélezu spočívsjí zejména v doeehovíní stejnýoh pevnostních vlastností listu při zachování vygsbkó retenoe plnidel, eväek s podstatné sníženou spotřebou ektivačníoh činidel na bázi...

Způsob dávkování monohydrátu zelené skalice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269258

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nejez Vladimír, Malý Dobromil

MPK: C01G 49/14

Značky: monohydrátu, skalice, způsob, zelené, dávkování

Text:

...charakterom dávkova ného monohydrátu, ktorý se nalepuje v oblastí hradítka (zdžený profil). Odchylky v kal ~ cínačním režimu se rozpoznejí s časovým zpožděním, když již byla negatívně ovlívněna kvalita e výtěžnost.Kalcínační pec je vyhřívána protiproudně topným plynem, přičemž koncové plyny unikají do komína.Výše uvedené nedostatky se odstraní způsobem dávkování monohydrátu zelené skalice do kalcinační pece vyhřívané protíproudně topným...

Řídicí zařízení pro dávkování krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 268791

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gajsinskij Emmanuil, Černov Michail

MPK: A01K 5/02

Značky: zařízení, dávkování, krmiva, řídící

Text:

...oprana 1 3 auexwpnuecxue uuyunncu,xowopue noncqumnnanw peaepcnaxnä cuewuux 12 nuuynscon. Ha nuxone cuewuuxa 12 noanuanwcn cmrxanu n anna queen, xomopue cxeua 13 cpaanenus cpaananaew c uuouauu, auópannmuu na áanawvune 14 ěpouwa xopnnexua. npu coananenuu oóoux qncex cxeun 13 cpanueuus nunaew curnax daoxy 9 Qopuuponanua xouaxn, uomopuü nxznuaew nocpencwnou dxoua 10 ynpaauenua nuwawanau npuaon 6 numawean 5. nocxennun uauunaem paóoławb,...

Zařízení na dávkování hnací náplně do zápalek, nábojek a nábojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268729

Dátum: 11.04.1990

Autori: Limburk František, Hlavačka Vlastimil

MPK: G01F 11/00

Značky: nábojů, nábojek, hnací, náplne, zařízení, zápalek, dávkování

Text:

...hnací náplne nebo nerezová sloäe prostřednictvím hřídele l se segmenty g (obr. 5), který je otočný v obou smäreeh a umožňuje nabrání a vysypání prachové náplne v rozsahu 0 ° až 360 °. . Hřídel 1 l je otáčen pomocí ozubených kol 1 a ozubenýoh hřebenů 1 uložených na obou koncích hŕídele l, které jsou ovládány bud ručne nebo automaticknľočet segmentu g na lgřídeli l a počet hřídeld . v náaypnó desce 2 je den roztečí otvoru g v dávkovací desce...

Zařízení k tlakovému dávkování licích prášků při plynulém odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268480

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kubín Sáva, Bělunek Bohumír, Odstrčil Libor

MPK: B22D 11/10, B22D 1/00

Značky: prášků, tlakovému, plynulém, dávkování, kovů, zařízení, odlévání, licích

Text:

...spojovacím potrubím se zásobníkem plynnáho média. Dále je podstatou to, že střední část výsuvněho náetavce a výstupní strana pneumatické roury mají osazení, mezi nimiž je vložena tlsčná pružina a rovněž i to, že výsuvný nástavec je pákovým mechanismem spojen s hřídelea turniketováho podavače.Hlavní výhodou zařízení podle vynálezu je optimální rozproetření licích prášku na hladinu kovu v lcrystalizátoru s zajištění jejich vysoká přolnosti...

Zařízení pro samočinné dávkování roztoku na vnitřní úpravě baněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 268353

Dátum: 14.03.1990

Autori: Horák Jaroslav, Cvrček Jindřich, Picek Vladislav

MPK: G01F 11/00

Značky: roztoku, baněk, zařízení, úpravě, vnitřní, dávkování, samočinně

Text:

...je roztok do banky uanočinnł nadávkován. Bnňku jo upovněna v držtku no řetězovćn koločku s oxcontrickým čopon. Při pohybu řotčzu nojiždi Fotłzovó kolnčko drilku na výsuvný hřobon, ktorý na vyluno zo zábčru po natočani drłáku u bankou do dolni polohy- Polohu držáku je indi kována vudici tyčkou zdvihnjici Výkyvné rouónko. Zařizcni padlo vynálozu uložňujo opornci ručniho dlvkovćni nahradit ntrojnin zaří zunil, prucujicin nnnočinnł.Výhoda je...

Zařízení k přečerpávání a dávkování abrazivních, chemicky agresivních hmot kašovité konzistence

Načítavanie...

Číslo patentu: 267849

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fraiberk Karel, Žižka Tomáš, Jelínek Václav

MPK: G01F 11/02

Značky: kašovité, abrazivních, přečerpávání, agresivních, dávkování, zařízení, chemicky, konzistence

Text:

...chdohně délky jsouzhotovena i v příslušnćm protilehle situovaném lůžku Q a víku 1 a tato vybrání vytvářcjí tři komory, označené římskými číslicemi L, gg, ggg. Každá komora 5, LL, § 55 je napnjenn na tlakový vzduch, v příkladném provedení prostřednictvím jednoho otvoru B v každé komoře I, ii, ggg, napojenćho na rozvod tlakového vzduchu např. hadiceKašovitá hmota, určená k přečerpávání je např. radioaktivní odpad, rozpuštěný v silně alkalíckém...

Kyvné odměrné zařízení pro dávkování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266911

Dátum: 12.01.1990

Autori: Maštalíř Lubomír, Motl Vladimír

MPK: G01F 13/00

Značky: dávkování, kapalin, kyvné, zařízení, odměrné

Text:

...nádoby, nebo mohou být součástí samostatného stojanu, který jeumistěn uvnitř nebo i vně vnější nádoby. Přítok i odtok vnější nádoby mohou být ovládány různými způsoby na principu mechanickém pneumatickém, hydraulickém i elektrickém, tzn. ventily nebo šoupátky, ručními, plovákovými. elektromagnetickými, atd. nebo násoskami, kapilárami apod.Využitím kyvného zařízení pro dávkování kapalin dojde k úspoře investic i provozních nákladů, k...

Zařízení pro dávkování součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266548

Dátum: 12.01.1990

Autor: Vinklárek Otakar

MPK: B23Q 7/02

Značky: zařízení, dávkování, součástí

Text:

...dávkování, možnost jednoduché volby velikosti dávky v rozsahu daném konstrukcí a možnost změny druhu nebo délky dávkované součástí.vynález je objasněn pomocí připojeného výkresu, na němž je znázorněno zařízení pro dávkování součástí v řezu.Nad pevnou základní deskou 3 s výpustným otvorem 3 je otočně umístěna válcová kazeta g, která je opatřena po ohvodě trubkovými zásobníky 1 s dávkovanými součástmi l, Pod výpustným otvorem A je pevně...

Dávkovač skloviny určený zejména pro dávkování boritokřemičitých sklovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266445

Dátum: 12.01.1990

Autori: Štverák Jan, Sládek Vladislav, Viewegh Josef

MPK: C03B 7/06

Značky: dávkování, dávkovač, zejména, boritokřemičitých, určený, sklovin, skloviny

Text:

...k rovnosirnbou vybsvovůni elektricko energie do skloviny v čelni části sisy s k elisineci nebo výrsznónu sniženi sesovolných tepelných ztrót skloviny,ktore seji zs následok pokles teplot skloviny v čelni šloti sisy dovkovete. Tento pokles teplot je způsoben výrsznł vyłłis órostupen tepelne energie se skloviny ěelni stłnou misy, ktori bývá obvykle nedoststečnl izolovóne. Důsledkeo těchto tepelných strát je teplotni nohosogenite vyteksjici...

Zařízení pro dávkování běžného pečiva do přepravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265579

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hraběta Oto, Břinda Oldřich

MPK: A21C 15/00

Značky: běžného, zařízení, přepravek, dávkování, pečiva

Text:

...lg je nad dopravníkem 1, pod dvěma páry dávkavacích zásobníku 3 upevněna plechová násypka A ve tvaru komolého jehlanu, směřující do prostoru na dopravníku 1. V plnicí poloze je přepravka 3 ustavována pomocí vertikálně přestavitelné, pneumatický ovládané zarážky 5, uspořádané v horní části dopravníku 1 s nuceně rotujícími válečky. Zarážka § je vytvořena jako dvojzvratná páka, jejíž pracovní konec je opatřen dvěma zadržovacímí prsty a druhý...

Zařízení pro dávkování kapalných až pastovitých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264905

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bujdoš Ctibor, Šmerda Stanislav, Gabriel Petr, Koška Václav

MPK: F04B 7/04, G01F 11/00

Značky: dávkování, kapalných, pastovitých, látek, zařízení

Text:

...odpovídá svým kuželovým tvarem kuželovému vybrání lg ve víku 4. Součástí zařízení je neznázorněné poháněcí ústrojí pro vyvozování vratného pohybu plunžrulg mezi přední úvratí, kdy jeho čelo ll dosedá na kuželové vybrání lg víka 2, a zadní úvratí,kdy čelo ll plunžru lg leží mimo ústí vstupního otvoru Z na jeho straně odvrácené od víka l.Poháněcí ústrojí nebo spojení mezi ním a plunžrem lg jsou upravený tak, že umožňují vysunutí plunžru lg do...

Zařízení pro dávkování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264519

Dátum: 14.08.1989

Autor: Babka Karel

MPK: G01F 11/04

Značky: tekutin, dávkování, zařízení

Text:

...pohyb nasávání tekutiny v pracovním vá ckPříklad uspořádání zařízení pro dávkování tekutín do obalových nádob podle vynálezu je znázoměn na připojených výkresech, .kde na obr. 1 ukazuje schematicky zařízení v celkovémpohledu. obr. 2 příčný řez pracovním válcemDávkovací zařízení je uloženo na horizontálních tyčích 1 (obr. 1) pomocí základové desky 2. Horizontální tyče 1 slouží při kontinuálním chodu stroje jako horizontální vedení dávkovacího...

Zařízení pro dávkování útku do zanašečů obíhajících na oválném transportéru u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264340

Dátum: 12.07.1989

Autor: Bleha Josef

MPK: D03D 47/26

Značky: dávkování, obíhajících, zařízení, strojů, víceprošlupních, tkacích, zanašečů, transportérů, oválném, útku

Text:

...lamely 1 s očkami É pro navádění útkové nitě Q útku g z pevné zásobní cívky A do nabíhajícího prázdného zanašeče Ě. Dávkovarí dráha âí je na počátku vstupu zanašečů g do její rovinné části opatžena prvním držákem gg s posunující narážkou lgza účelem nastavení požadované odměřené délky ll útku 3 v každém zunašeči g procházející dávkovací dráhou âá. Každý zanašeč Ä má útkovou cívku lg opatřercu zářezy ll a V přední části má zabudovanou...

Zásobník chmelových rév pro zařízení k odřezávání, strhávání, dopravu a jejich dávkování do česacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263760

Dátum: 11.04.1989

Autor: Albrecht Zbyněk

MPK: A01D 46/02

Značky: odřezávání, strhávání, zařízení, česacího, stroje, dávkování, dopravu, chmelových, jejich, zásobník

Text:

...g v úhlu beta větším než 180 ° a protilehlou částí obvodové drážky Q je Vytvořeno ústí Il 9 pro vkládání chmelových rév l 1 do zásobníku 13 a pro jejich výstup ze zásobníku g. jChmelová réva 1 ł se svým odříznutým koncern g v zásobníku E po vložení do ústí 30 zachycuje v úhlu a 1 fa opasání řetězu g na otočném kotouči g mezi úsčovou kladkou g a vrstnou kladkou 6 do prostoru mezi obvodovou dražkou Q a řetězem g. Tato obvodové drážka Q a...

Zařízení ke kontinuálnímu dávkování sypkých práškových a jemně zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263309

Dátum: 11.04.1989

Autor: Rayman Václav

MPK: G01F 13/00

Značky: zrnitých, sypkých, zařízení, kontinuálnímu, jemné, dávkování, práškových, materiálů

Text:

...pneumatické dopravy. Výtokový otvor 1 §materiálové clony Ž je uzavírán krycí deskou 1 §euvně výkyvného šoupátka. Obě zóny jsou nahoře ještě spolu spojeny volným průřezem 12 vytvořeným okrajom nastavitelného hradítka Ž mezistěnyŽ a stěnou víkaZ dávkovací komoryŽ Tlakový vzduch pro provzdušňovací zařízení dávkovací komoryŽa zásobníkuLL se přivádí ze sítě§ 9 s hlavním uzávěremg 1 nezakresleného zdroje tlakového vzduchu. Uzávěr gä potrubní...

Zapojení pro automatické řízení hmotnostního dávkování s tenzometrickým silovým snímačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262856

Dátum: 11.04.1989

Autor: Adam Josef

MPK: G05G 7/02

Značky: zapojení, automatické, tenzometrickým, silovým, hmotnostního, řízení, snímačem, dávkování

Text:

...dopravník pro odsun materiálu neměřeného v dávkách, šíčku pytlů, popřípadě jiné technologické zařízení souvisejíoí 3 dávkovánim, elektromagnet výpuetě materiálu odměřeného v dávkách, tárování případných hmotnosti odvažovacího systému, přerušení dávkování od jiného technologického zařízení, předávání údaje o okemžíté hmotnosti dávky na tískárnu. počítadlo počtu platných dávok,signalízací chodu dovažovacího dopravníku. druh provozu....

Zařízení k dávkování pastovitých substrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262096

Dátum: 10.02.1989

Autori: Foltýn Jindřich, Srnec Jan, Kvasnica Oldřich

MPK: G01F 11/00

Značky: substrátů, zařízení, pastovitých, dávkování

Text:

...vyplnení dávkovacího prostoru, sestavající z tlakového» zásobníku, odvodního potrubí, šoupátka, dávkovacího čerpadla ,a výtokov-ého potrubí s vyüstěním, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že zařízení je opatřeno ve Spodní části nebo vně tlakového zásobníku pomocným pístem, uloženým s výhodou horizontálně vv odvodním potrubí před šoupátkem a dále dávkovací hubicí posuvnou, s výhodou ve vertikálním směru u ose dávkovacího...

Zařízení pro dávkování dvou a vícesložkových tmelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261959

Dátum: 10.02.1989

Autori: Stránský Karel, Veselý František, Rada Josef

MPK: G01F 11/02

Značky: tmelů, vícesložkových, zařízení, dávkování

Text:

...dávkovaných tmelů. Velikost dávky a prodlevy mezi jednotlívými dávkami, tj. chod ovládačů ventilů jednotlivých složek, je däna časem, po který jsou dávkovaci ventily uzavřený nebo otevřeny a složka proudí bud zpět do zásobníku složek, nebo do dávkovací a mísicí hlavy. Tento čas je řízen elektronicky přes pneumatické rozváděče. Poměr složek je měnitelný výměnou řetězových kol pohánějících davkovací čerpadla s přihlédnutím k viskozitě...

Zařízení ke stejnosměrnému dávkování a nanášení tekutě formovaných ochranných látek, zejména mořidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 261876

Dátum: 10.02.1989

Autori: Harold Franz, Messner Erich

MPK: B05B 1/00, B05B 7/24

Značky: látek, dávkování, zařízení, mořidel, zejména, nanášení, ochranných, tekuté, stejnosměrnému, formovaných

Text:

...puovely dávkovacímu čerpadlo.Dávkovací čerpadlo vysává z nádrže, opatřené míchadlem, předem daná množství tekutého mořidla a tlačí je do systému trubkových trysek podle vynálezu pomocí stlačeného vzduchu, je níanoínetrem. Na konci potrubí je tvořen podtlak, čímž se nachází kapalinové potrubí pod permanentním podtlakem. Vlivem vytvořeného podtlaku v kapalinovém potrubí je vyrovnáivací trubkou zamontovanou v kapalinovém potrubí plynule...

Zařízení pro dávkování tuhého technologického maziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261769

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kotrbatý Jiří, Gocal Jaroslav, Bár Josef

MPK: B21B 45/02

Značky: tuhého, zařízení, technologického, dávkování, maziva

Text:

...dévkování a foukéní maziva, která je nezbytná při rychlán přemisčování trubek. Vyšší účinek zařízení se zároveň projeví i dokonalejäím mazáním v průběhu välcování trubek větších délek (12 až 14 m) tím, že mazivo je rovnomêrně nanéäeno po celé délce trubky. .Podstata vynálezu je blíäe objaaněna na přiloženém výkresu, kde na obr. l je znázorněno.zařízení podle vynálezu v ndrysu a častečném podélném řezu rovinou A-A a na obr. 2 v...

Zařízení pro dopravu a dávkování tekutého stabilizovaného krmiva mladým selatům

Načítavanie...

Číslo patentu: 261618

Dátum: 10.02.1989

Autor: Pešek Milan

MPK: A01K 5/02

Značky: selatům, dopravu, zařízení, krmiva, stabilizovaného, mladým, dávkování, tekutého

Text:

...selat nevýhoda, tíebot potrubí se zbýtečně pro. dlužuje a zůstává v- něm velké IHHOŽSÍVÍ krmiva - selata na rozdíl od prasat spotřebují In-alé množství tekutého krmiva - dimense potrubí vzhledem ke stejné viskozltě krmiva však zůstávají stejné. Z toho tedy vyplýva, že poměr mezi zkrmení/ní objemem krmiva a objemom krmiva, který züstane v potrubí po zkrmení se V případě krmení selat výrazně zhoršuje. V praxi by procento krmiva zbylého v potrubí...

Zařízení k dávkování skleněných kuliček pro výrobu skleněného vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 260000

Dátum: 15.11.1988

Autori: Ropek Josef, Stráník Václav

MPK: C03B 37/00

Značky: vlákna, dávkování, výrobu, kuliček, zařízení, sklenených, skleněného

Text:

...dávkoveč uložen ne pružinách.Příkledné provedení dávkovacího zařízení podle vynále-1 zu je popeáno dále a je echematicky znázorněne na připoje-dúvkovací zařízení, obr. 2 půdoryený řez z obr. 1 v rovinä C~ 6,2 obr. 3 evialý řez z obr. 1 V rovině A-A e obr. 4 ozonometrický pohled na dávkovací zařízení.Mezi velkoobjemovým zásobníkem ł akleněných kuličok a dávkovecím žlebem g je umíetěn dávkoveč 3. Dávkovač 3 je upevněn vo vodícím rámu A na...

Pístové čerpadlo pro bezztrátové dávkování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259665

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kleinmann Imrich, Sluka Martin, Svoboda Vratislav

MPK: G01N 30/16

Značky: dávkování, tekutin, bezztrátové, pístové, čerpadlo

Text:

...jsou odstraněny pístovým čerpadlem pro bezztrátové dávkování tekutin, skládající se ze sta,toru a rotoru rotačnłho ventilu a pístu s komorougĺjehbžfpoaatątągpggçígĺytanhžç u. statoru rotačního ventilu je vytvořen přepouštěci otvor mezi dutinou komory pístu a žlábkem, vytvořeným v rotoru rotačního ventilu, přičemž žlábek V jedné krajní polozespojuje vstupní otvor vytvořený ve-statoru, s přepouštěcím otfvvorem, zatímco ve sve druhé krajní...

Zařízení pro regulaci dávky a zamezení odkapávání při dávkování

Načítavanie...

Číslo patentu: 258814

Dátum: 16.09.1988

Autori: Roček Milan, Kislinger Jan

MPK: G05D 7/03

Značky: dávkování, zařízení, dávky, zamezení, regulaci, odkapávání

Text:

...dávkovače kladky pod vačky a tím rozpojí třecí spojku, což však neovlivní průběh dávkování. Při zpětném pohybu, kdy je třecí spojka zpočátku odlehčena, se otočný segment nepohyhuje a při pohybu pevného segmentu se do vznikajíci výseče mezi segmenty nasaje určité množství produktu z koncovky a zamezí tím odkapávání. Po sjetí kladek z vaček se třecí spojka sepne a oba segmenty se společně otáčejí do polohy sání a po zastavení otočného segmentu...

Zařízení pro průběžné dávkování specificky účinných látek do napájecích vod a tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258364

Dátum: 16.08.1988

Autori: Hála Slavomír, Vojtíšek Bohuslav, Věžník Zdeněk

MPK: A23K 1/00, A01K 7/00

Značky: napájecích, tekutin, specificky, zařízení, látek, účinných, průběžné, dávkování

Text:

...opatřeným těsnicí vložkou a alespoň jedním odtokovým otvorem na svém volném okraji.Zařízení podle vynálezu pracuje v principu obdobně jako zařízení podle citovaného vynálezu základního. Také V tomto případě je koncentrát účinné látky nasáván ze zásobníku koncentrátu pohybem přenášeným plovákem na dávkovač a pomocné zařízení dávkovače, přičemž pohyby plováku jsou závislá na změně hladiny napájecí vody nebo tekutiny ve směsné nádrži. Při...

Zařízení ke snížení nepravidelnosti dávkování sypače

Načítavanie...

Číslo patentu: 258282

Dátum: 16.08.1988

Autor: Polák Jan

MPK: E01H 10/00, E01C 19/20

Značky: snížení, zařízení, nepravidelnosti, dávkování, sypače

Text:

...ne neku větší množství Ieteriálu a tato neprevidelnoet v dávkování ,je pak na závadu při. malých nnožatvích poaypováho materiálu, zejména chemického.Uvedenou závadu podstatné snižuje řeěení podle vynálezu, jehož podstate spočívav ton, že na část äneku nad rometedle v místě výeypného otvorujsou vloženy další šnekovlce ee stejný etoupáním. ry rozdělí tuto část änekového dopravníku ne kratšíúseky, čímž ee zauezí seeypávání včtěího množství...

Kontejner, zejména pro dávkování tvarovaných krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 245220

Dátum: 11.07.1988

Autori: Michalko Oddej, Wilfer Hans Peter, Donát Feodor, Kašpar Ivan

MPK: B65G 65/30

Značky: kontejner, krmiv, tvarovaných, dávkování, zejména

Text:

...přepážkou 1 na dva stejné zásobní prostory lg, lg je vybaven shodnýmí vynášecímí ústro~ jími krmiva. Dno každého ze zásobních prostorů 13,lg tvoří horní pás horízontálního podávacího dopravníku Š, na který přímo navazuje šikmo vzhůru směřující hrabíčkový dopravník š. V místě výpadu krmiva z hrabíčkového dopravníku Ž je ospořádána výsypka 5 přípevněná k zadní stěně ll kontejneru. Výsypka 3 má nàtevkovítý tvag v jehož hrdte 1 jsou...

Zařízení k dávkování kusového materiálu podle počtu kusů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236947

Dátum: 01.07.1988

Autor: Sojka Josef

MPK: B65G 47/24, B65B 57/20

Značky: dávkování, zařízení, podle, materiálů, kusového, počtu, kusů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je zjednodušit manipulaci, odpočet a plnění sadbového kusového materiálu při vyloučení lidského faktoru. Podstatou zařízení je dopravník kusového materiálu, který je na horní větvi opatřen dělícími lištami, mezi nimiž jsou umístěna stavitelná hradítka, přičemž na koncích dopravníku je upevněn snímač impulsů s odpruženou klapkou, přičemž snímač impulsů je napojen na blokovací počítač.

Zařízení k dávkování vzorků do kapilární kolony plynového chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257684

Dátum: 16.05.1988

Autori: Rezl Vlastimil, Kameníková Irena

MPK: G01N 30/16

Značky: vzorků, chromatografu, dávkování, zařízení, plynového, kolony, kapilární

Text:

...se zdrojem inertního p 1 ynu,přičemž vstup kapiláry je připojen k vícecestnému ventilu s dávkovecí smyčkou, jehož jeden vstup je spojen se zdrojem vodíku s regulátorem tlaku, zatímcovýstup kapiláry je napojen na vstup kapilární kolony plynového ohromatografu.Výhodou popisovaného zařízení je že dovoluje analyzovat velké dbjemy vzorků (1 - 100 ml) kapilární plynovou chromatografiíy což má význam především pro stopovou analýzu a tak zvanou...

Zařízení pro orientaci a dávkování malorozměrných dutých trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256978

Dátum: 15.04.1988

Autor: Mareš Zdeněk

MPK: B65G 47/14

Značky: malorozměrných, dutých, dávkování, zařízení, orientaci, trubek

Text:

...dna trubky. Výměnou čelní desky a orientaěního kotouče lze operativně měnit velikost procházejících orientovaných prvků předem zvolené velikostní řady.Na přiloženém výkresu obr. 1 je proveden čelní pohled příkladného provedení vynálezu,na obr. 2 je znázorněn pohled zezadu.Zařízení pro orientaci dutých trubek se dnem sestává z nosné desky l kryté průhlednou čelní deskou g, ve které je směrem od shore vytvořena vstupní dráha 5 přechâzející V...

Zapojení pro dávkování nízkopopelnatého paliva do fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 256886

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Pavel, Hanyk Karel

MPK: F23K 3/14

Značky: nízkopopelnatého, paliva, fluidního, dávkování, zapojení, ohniště

Text:

...drtě vysocepopelnatého paliva nebo inertního materiálu oddělený od podávače paliva dalším uzávěrem vstupu paliva, přičemž uzavírací poloha obou vzájemné spojených uzávěrů je inversní.Výhodou vynálezu je zejména zamezení vznícení lehce vznětlivého paliva V prostoru podávače při odstavení fluidního ohniště do teplé zálohy, neboš při otevření uzávěru pod zásobníkem nevznětlivého materiálu se automaticky uzavírá vstup lehce vznětlivého paliva do...

Linka k dávkování dlouhých předmětů, zejména hutních polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242835

Dátum: 01.04.1988

Autori: Prachao Otakar, Veselý Ivan

MPK: B21D 43/00

Značky: linka, zejména, hutních, dávkování, předmětů, dlouhých, polotovarů

Text:

...vedení ll je na čepu lg zavěšen skluz 1 , podepřený kladkou lg, upevněnou na pevném vedení lg. Na pohyblivém vedení 11 je upevněno čidlo 12 pro ovládání délky zdvihu hydraulických válců ovládagího ústrojí 12. Na pohyblivém vedení ll je umístěna stavitelná zarážka ggýkladky lg zdviháků 34 leží na pohyblivých roštníoích 2 q zařízení pro příčnou dopravu uložených na kladkách gl a gg dvou úhlových pák gg a gg, otočných kolem pevných bodů gą.242...