Patenty so značkou «dávkovacieho»

Hydraulický pohon dávkovacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 288399

Dátum: 08.08.2016

Autori: Sapieta Milan, Sága Milan, Sapietová Alžbeta, Dekýš Vladimír

MPK: B65G 19/14

Značky: dávkovacieho, pohon, stroja, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický pohon dávkovacieho stroja telies, najmä súčiastok po viac kusoch, najmä ložísk, pozostáva z hydraulického valca (1) pridržovača (9) a hydraulického valca (2) posúvača (8), kde ich oddelené piestne tyče sú v jednej osi. Piestna tyč hydraulického valca (2) posúvača (8) je ukončená posúvačom (8) a piestna tyč hydraulického valca (1) pridržovača (9) je ukončená vyššie osadeným pridržovačom (9). Prvý hydraulický priestor hydraulického...

Hydraulický pohon dávkovacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6648

Dátum: 08.01.2014

Autori: Sága Milan, Sapieta Milan, Dekýš Vladimír, Sapietová Alžbeta

MPK: B65G 19/14

Značky: pohon, hydraulický, stroja, dávkovacieho

Text:

...sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia zobrazené na jednotlivých obrázkoch sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia konkrétnych realizácii. Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia zobrazené na jednotlivých obrázkoch podľa tohto úžitkového vzoru sú zhotovené z materiálov známych odbomíkom zo stavu techniky.Odbomíci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako...

Mechanické počítadlo dávkovacieho zariadenia a dávkovacie zariadenie obsahujúce toto počítadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284636

Dátum: 04.07.2005

Autori: Fiol Andreas, Cirillo Pasquale, Eicher Joachim

MPK: G01F 11/20, A61M 15/00

Značky: dávkovacie, počítadlo, mechanické, dávkovacieho, zariadenia, obsahujúce, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanické počítadlo dávkovacieho zariadenia tohto druhu obsahuje najmenej jedno vreteno (4) so zabezpečením proti otáčaniu, ktorého os prebieha rovnobežne s osou dávkovacieho zariadenia a ktoré je umiestnené v oblasti obvodového povrchu zariadenia a pripevnené v susedstve koncov vretena pomocou príslušných otočných upnutí (5, 6) k prvému dielu (1) puzdra, zubové usporiadanie na konci vretena (4), ktoré je najbližšie k druhému dielu (2) puzdra,...

Sorpčný prostriedok dávkovacieho priestoru chromatografickej kolóny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3183

Dátum: 04.04.2002

Autor: Hrivňák Peter

MPK: B01D 15/08

Značky: prostriedok, kolony, chromatografickej, sorpčný, priestoru, dávkovacieho

Text:

...trubice, ktorá v mieste prívodu plynu je otvorená a v mieste napojenia na kapilárnu kolónuje rozšírená do tvaru kužeľa, ktorému predchádza zúženie sorpčnej trubice.2 Siorpčná trubica vmieste napojenia na kapilárnu kolónu môže byt opatrená zábrusom, ktorý zabraňuje úniku nosného plynu. Nosný plyn po prechode cez sorbent trubice vytláča tepelne desorbované látky do kapilámej kolóny.Výhodou predloženého riešenia je jednoduchá manipulácia,...

Zapojenie trojstupňovej regulácie otáčok dávkovacieho čerpadla teplovodného naftového ohrievača

Načítavanie...

Číslo patentu: 259251

Dátum: 17.10.1988

Autori: Grúň Peter, Bréder Pavol

MPK: F04B 49/06

Značky: trojstupňovej, regulácie, teplovodného, otáčok, naftového, dávkovacieho, zapojenie, ohrievača, čerpadla

Text:

...relé. regulovaníní otáčok motora dávkovacieho čerpadla paliva ohrievače. Výhodou tohoto spôsobu je,že sa dosahuje optimálne rýchly ohrev,pričom intenzita ohrevu ohrievačom nie je závislá na obsluha a celkové vyhotovenie trojstupňovej regulácie je jednoduché.Na pripojenom výkrese je znázornený jeden príklad zapojenia trojstupňovej regulácie otáčok motora davkovacieho čerpadla podľa vynälezu.svorky Il a 11 motora dávkovacieht) čerpadla sú...

Medzioperačný zásobník rotorového dávkovacieho zariadenia súčiastok s osadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 234725

Dátum: 01.03.1987

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 47/74

Značky: zásobník, medzioperačný, zariadenia, dávkovacieho, súčiastok, rotorového, osadením

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vyrovnanie výpadkov jednotlivých orientovane privádzaných súčiastok do cyklického odovzdávacieho zariadenia a zvýšenie množstva orientovane privádzaných súčiastok. Uvedeného účelu sa dosiahne medzioperačným zásobníkom rotorového dávkovacieho zariadenia, ktorého podstatou je, že vonkajšia a vnútorná vodiaca dráha súčiastok s osadením vyúsťujú nad otočný stôl. Otočný stôl je uložený na stojane excentricky voči zvislej osi...

Zariadenie na odstrańovanie prchavých zložiek uvolňovaných septom dávkovacieho priestoru plynového chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215759

Dátum: 15.10.1984

Autor: Hrivňák Ján

Značky: zariadenie, odstraňovanie, septom, dávkovacieho, chromatografu, plynového, uvolňovaných, zložiek, prchavých, priestoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na odstraňovanie prchavých zložiek uvoľňovaných septom z dávkovacieho priestoru plynového chromatografu. Zariadenie podľa vynálezu pozostává z uzáveru, nasunutého na injekčný blok, do kterého je vsunuý valčěk s vertikálným vrtaním a septum, ktoré je utesnené podložkou, pričom uzáver je opatrený centrálne umíesteným otvorem, do ktorého je vsunutá kapilára, zhotovená s výhodou z injekčnej ihly. Zariadenie se používá v...