Patenty so značkou «dávkovacie»

Dávkovacie zariadenie na dávkovanie sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21008

Dátum: 16.10.2013

Autor: Matrangolo Enrico

MPK: A01C 7/10

Značky: sypkého, dávkovacie, zariadenie, materiálů, dávkovanie

Text:

...predloženého vynálezu je možné dávkovacíe zariadenie vyriešiť konštrukčnejednoducho tak, že sa tlakové kompenzačné prostriedky vyhotovia s pasívnym účinkom. Inakpovedané tlakové kompenzačné prostriedky sú skonštruované pre samočínnú prácu a spúšťajú sa pomocou V dopravnom kanáli panujúceho určitého tlakového rozdielu oproti okolitému0014 Podľa jednej ďalšej výhodnej formy uskutočnenia je použité usporiadanie, kedy sa tlakové kompenzačné...

Dávkovacie zariadenie na dávkovanie sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21007

Dátum: 16.10.2013

Autor: Matrangolo Enrico

MPK: A01C 7/08, A01C 15/04

Značky: dávkovanie, materiálů, zariadenie, dávkovacie, sypkého

Text:

...znamená, že medzi dopravným kanálem a okolitým prostredím nedochádza ku kompenzácíi tlakov, pričom sú tlakové kompenzačné prostriedky a najmädopravný kanál vytvorené s utesnením voči okolitému prostrediu.0012 Podľa ďalšieho aspektu predloženého vynálezu je vdopravnom kanáli medzi prívodom a tlakovými kompenzačnými prostriedkami usporiadaný zvonka dopravného kanála ovládateľný, najmä voči tlakovým kompenzačným prostriedkom utesnený klapkový...

Dávkovacie zariadenie na dávkovanie osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16338

Dátum: 01.12.2011

Autori: Tomberge Christoph, Falinski Jürgen

MPK: A01C 7/12

Značky: dávkovanie, zariadenie, osiva, dávkovacie

Text:

...nádoby umiestnenej príslušné na dávkovacom zariadení.0012 Tento vynález súčasne umožňuje čistenie vnútra alebo vnútorného priestoru podávacieho kolesa, v ktorom sú umiestnené pohon a prípadne spinacie prvky na prepínanie podávacieho kolesa do jednotlivých stavov zapojenia. Tým je možné zaručiť i dlhšiu bezproblémovú prevádzku každého dávkovacieho zariadenia.0013 Dopravný žľab pre osivo sa skladá z nehybných ostení, ktoré vymedzujú tento...

Dávkovacie koleso pre dávkovacie zariadenie na dávkovanie osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14201

Dátum: 17.11.2011

Autor: Falinski Jürgen

MPK: A01C 7/12

Značky: dávkovanie, osiva, dávkovacie, zariadenie, koleso

Text:

...stenový úsek slúži k utesneniu dopravných prvkov proti hraničnej stene dávkovacieho zariadenia, tým je zaručené rovnomerné dopravovanie osiva a/alebo hnojiva. Uhlovo odklonený stenový úsek slúži na to, aby sa osivo,prípadne zovreté medzi paralelným stenovým úsekom a hraničnou stenou, čo najrýchlejšie opät uvoľnilo, pričom môže byť súčasne upravená istá hrúbka dopravných prvkov v smere rotácie. V opačnom prípade by nebolo možné stabilné...

Dávkovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16014

Dátum: 20.04.2011

Autor: Müller Tomas

MPK: B65D 83/00

Značky: zariadenie, dávkovacie

Text:

...aby sa zaručílo, že piest môže byť pri každom ovládacom kroku zasunutý do valcového telesa o jednu definovanú hodnotu, takže vydávacím otvorom valcového telesa sa vydá jednadefinovaná dávka materiálu schopného tečenía.Podľa vynálezu obsahuje piest ako vtlačiteľné dorazové elementy. Tie môžu byť vtlačované v radiálnom smere piestu a sú umiestnené s axiálnym odstupom od seba navzájom. Pojem axiálny sa pritom vzťahuje na axiálny smer piestu,...

Dávkovacie zariadenie hydrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287635

Dátum: 25.03.2011

Autori: Gassmann Jörg, Gerlach André, Fandrich Jörg

MPK: G05B 23/02, G05B 13/02

Značky: hydrazinu, dávkovacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dávkovacieho zariadenia hydrazínu pre vodný - parný obeh (22), ktorý obsahuje prvý merací člen (14), druhý merací člen (14), druhý merací člen (12), tretí merací člen (13), pripojené k expertného systému (31), ktorý prijíma ako vstupné signály nameranej hodnoty (6c, 6a, 6b), zistenej meracími členmi (14, 12, 13), na vytvorenie diagnózy porúch pokiaľ ide o nežiaduce vnikanie kyslíka do vodného - parného obehu (22), pomocou...

Dávkovacie zariadenie a spôsob jeho plnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 287208

Dátum: 24.02.2010

Autori: Hurkmans Petrus Lambertus Wilhelmus, Maas Wilhelmus Johannes Joseph

MPK: B05B 11/00

Značky: plnenia, zariadenie, dávkovacie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovacie zariadenie (1) pozostávajúce z nádoby (2) a k nej pripojenej dávkovacej hlavy (5), pričom nádoba (2) a hlava (5) sú vybavené spolupôsobiacimi zaskakovacími spojovacími prostriedkami s viacerými výstupkami (6, 7) na jednej z dvoch častí, usporiadanými na spojenie, a s viacerými vybraniami (8) na druhej časti, usporiadanej na zavedenie výstupkov (6, 7), v ktorom je najmenej jeden z výstupkov (6, 7) pružne deformovateľný a najmenej...

Kompozície a dávkovacie režimy zahrnujúce klostridiovú vakcínu a levamizol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17549

Dátum: 15.12.2009

Autor: Leech Wayne Frederick

MPK: A61P 31/04, A61K 39/08, A61K 31/429...

Značky: klostridiovú, kompozície, vakcínu, levamizol, režimy, zahrnujúce, dávkovacie

Text:

...od hmotnosti zvieraťa. Z tohto dôvodu nedôjde k maximalizovaniu akéhokoľvek možného zlepšenia odozvy na vakcínu, ktoré by sa mohlo prisúdiť prítomnosti levamizolu, pretože keď sa používajú známe režimy dávkovania a známe kompozície, nie je zaistené konzistentné množstvo levamizolu pre všetky zvieratá v celom hmotnostnom rozsahu. Ztohto dôvodu je predmetom predkladaného vynálezu poskytnúť zlepšenú kompozíciu a zlepšený režim dávkovania,...

Dávkovacie a uzatváracie zariadenie piesku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14087

Dátum: 18.09.2009

Autor: Bartling Werner

MPK: B61C 15/10, B60B 39/10

Značky: uzatváracie, piesku, dávkovacie, zariadenie

Text:

...piesku a uzatváracie zariadenia vykazujú celý rad nevýhod, ktoré sú spísané ďalej.0012 Namontovanie známych, najmä piestom ovládaných zariadeni dávkovania piesku auzatváracích zariadení je obvykle možné iba mimo zásobnej nádrže piesku, čo podstatne zvyšuje potrebu miesta pre takéto zariadenie dávkovania piesku. Na základe potrebnej konštrukčnej výšky sa môže pri obmedzenom montážnom priestore dať kdispozícii iba adekvátne malý piniaci objem...

Dávkovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13286

Dátum: 04.03.2009

Autori: Lee Hyeck-hee, Kim Jungtae, Krause Holger, Kim Chang-ho, Steinfeld Ute

MPK: B05B 11/00, A61L 2/238

Značky: dávkovacie, zariadenie

Text:

...priestoru dávkovacieho zariadenia, proti pružine ventilu a vložke ventilu tlak, že sa piest pohybuje v smere pružiny a uvoľňuje výstupný otvor, čím môže kvapalina vystupovať. Tým, že je teraz pružina ventilu vedená v separátnom vybraní, tak sa navyše zaistí, že sa kvapalný prípravok, ktorý má byť dávkovaný, nedostane do kontaktu s pružinou.0015 Pri dávkovacom zariadení podľa vynálezu môže byť pritom dýza a vypúšťací kanál vyvedený buď...

Dávkovacie zariadenie na inhaláciu práškovej substancie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15156

Dátum: 29.10.2008

Autori: Kamlag Yorick, Von Schuckmann Alfred, Mayer Stefan, Sandell Dennis

MPK: A61M 15/00

Značky: inhaláciu, zariadenie, substancie, práškovej, dávkovacie

Text:

...valca je prenášané na dávkovaciu tyčinku. Na plášťovej stene je tento vnútomý valec vybavený axiálne prebiehajúcim kanálom, ktorý vychádza od vyprázdňovacej strany dávkovacej komory a končí v kruhovej komore, pričom na zmenu axiálneho smeru prúdenia vzduchu do obehovej roviny môže byť usporiadané stáčacie - odrazové stenové krídlo. To je usporiadané v súlade s axíálnym predĺžením kanála na spôsob krytu pri ponechaní radiálnehovýstupu. Týmto...

Dávkovacie zariadenie na krémovitú alebo natieraním povrchu odovzdávanú masu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286099

Dátum: 28.02.2008

Autori: Danne Ulrike, Heukamp Wolfgang, Höfel Norbert

MPK: B65D 83/00, A45D 40/02, B65D 83/76...

Značky: povrchu, natieraním, dávkovacie, zariadenie, odovzdávanú, krémovitú

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovacie zariadenie (1) na krémovitú alebo natieraním povrchu odovzdávanú masu s priestorom (5) s dávkovacím otvorom (10) na vloženie a predzásobenie masou, s vretenom (16) usporiadaným v priestore (5) pozdĺžne axiálne a otočne, s piestom (18), pohyblivým v priestore (5) pozdĺž vretena (16) jeho otáčaním, a s ovládacím prvkom (4) na vreteno (16), ktorý je v pevnom otočnom spojení s vretenom (16), pričom vreteno (16) má po svojej dĺžke...

Dávkovacie zariadenie pre dvojzložkové substancie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10190

Dátum: 12.11.2007

Autor: Busin Tiziano

MPK: B05C 17/005

Značky: dávkovacie, dvojzložkové, zariadenie, substancie

Text:

...ktoré nemá uvedené nedostatky.(0012) Predložený vynález sa zameriava hlavne na navrhnutie dávkovacieho zariadenia na dvojzložkové substancie, ktoré má(0013) Navyše, cieľom vynálezu je poskytnúť dávkovacie zariadenie, ktoré sa ľahko prenáša a jednoduchým spôsobom(0014) Ďalšou úlohou vynálezu je navrhnutie dávkovacieho zariadenia na dvojzložkové substancie so zlepšeným estetickým(0015) V súlade s predloženým vynálezom, technické...

Kit obsahujúci estrogénové a progestínové dávkovacie jednotky a použitie estrogénu a antiprogestínu, prípadne progestínu, alebo použitie progestínu a antiprogestínu na prípravu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 285963

Dátum: 09.11.2007

Autori: Hodgen Gary, Chwalisz Krzysztof

MPK: A61K 31/565, C07J 1/00, A61K 45/00...

Značky: antiprogestínu, jednotky, estrogénu, použitie, dávkovacie, estrogénové, liečivá, přípravu, obsahujúci, progestínu, progestínové, případně

Zhrnutie / Anotácia:

Kit obsahuje estrogénové dávkovacie jednotky a progestínové dávkovacie jednotky, pričom počet a dávka týchto jednotiek je účinná na dosiahnutie antikoncepcie u ženy alebo substitučnej hormónovej terapie u ženy, a ďalej obsahuje aspoň jednu antiprogestínovú dávkovaciu jednotku, pričom počet týchto antiprogestínových jednotiek a dávka v každej jednotke je účinná na zníženie krvácania z prieniku. Je opísané aj použitie estrogénu a antiprogestínu,...

Dávkovacie zariadenie, spôsob dávkovania zrnitej látky a prístroj obsahujúci viacero takých zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 285506

Dátum: 07.02.2007

Autor: Olsson Bert-ake

MPK: G01F 11/10

Značky: zariadení, dávkovania, zrnitej, obsahujúci, takých, prístroj, zariadenie, látky, spôsob, viacero, dávkovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka spôsobu a zariadenia na dávkovanie vopred určeného množstva zrnitej látky a zariadenia, ktoré pozostáva z dvoch a viacerých takýchto dávkovacích zariadení. Dávkovacie zariadenie pozostáva z: telesa (2) definujúceho dávkovaciu komoru (9) neprerušovanej násypnej trasy so vstupom (6) vedúcej do dávkovacej komory (9), pričom násypná trasa je otočná okolo osi (4) naklonenej vzhľadom na horizontálu, a pričom násypná trasa...

Potiahnuté jadrá s oneskoreným uvoľňovaním účinnej látky a farmaceutické dávkovacie formy, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 285359

Dátum: 02.11.2006

Autori: Ribardiere Agnés, Mignonneau Jérôme, Lewis Gareth, Andre Frédéric

MPK: A61K 9/50

Značky: jádra, látky, obsahujú, farmaceutické, formy, uvoľňovaním, potiahnuté, oneskoreným, účinnej, dávkovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané potiahnuté jadrá s oneskoreným uvoľňovaním poskytujúce uvoľňovanie v časovanom pulze, obsahujúce účinnú látku vo svojom jadre a polymérny poťah obsahujúci aspoň jeden alebo viac amóniových metakrylátových kopolymérov, pričom toto jadro obsahuje aspoň jeden alebo viac surfaktantov, kde jeden z uvedených surfaktantov je takého typu, že difunduje do polymérneho poťahu a pri určitej hladine vyvoláva náhlu zmenu vlastností poťahu, pričom...

Rotačné dávkovacie zariadenie pre šachtovú pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7557

Dátum: 03.10.2006

Autori: Lonardi Emile, Loutsch Jeannot, Tockert Paul, Hutmacher Patrick, Thillen Guy

MPK: C21B 7/18, F27B 1/00

Značky: rotačné, šachtovú, dávkovacie, zariadenie

Text:

...chladiaceho okruhu a stacio nárneho chladiaceho okruhu.V teplovýmennom zariadení sú rotačné a stacionáme teplovýmenne prvky oddelené malou medzerou alebo intervalom, ktorý tvorí oblasť, cez ktorú nastáva prestup tepla. Zariadenie na prestup tepla umožňuje prestup tepla medzi rotačným chladiacim okruhom a stacíonámym chladiacim okruhom, zatiaľ čo tiež poskytuje tekutinové oddelenie medzi neskôr uvedenými okruhmi. Potreba rotačného spoja medzi...

Dávkovacie balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285285

Dátum: 18.09.2006

Autor: Holthaus Ulrike

MPK: A45D 40/02

Značky: balenie, dávkovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovacie balenie (1) na krémovitú alebo natieraním na povrch odoberanú masu s priestorom (5) s dávkovacím otvorom (10) na vloženie a uchovávanie masy, vretenom (15) usporiadaným v tomto priestore (5) axiálne pozdĺžne a otočne, piestom (18) pohyblivým v tomto priestore (5) pozdĺž vretena (15), ozubeným kolesom (16) usporiadaným mimo priestoru (5) v pevnom otáčavom spojení s vretenom (15) a najmenej jedným ovládacím tlačidlom (4) usporiadaným...

Dávkovacie formy ibuprofénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285032

Dátum: 03.04.2006

Autor: Price Ian Ashley

MPK: A61K 9/20

Značky: dávkovacie, formy, ibuprofenu

Zhrnutie / Anotácia:

Pevná nešumivá dávkovacia forma obsahuje ibuprofénové liečivo a nosič obsahujúci stlačiteľné plnivo v kombinácii s činidlom na rozpad, kde ibuprofénové liečivo je prítomné v množstve 35 a viac % hmotnosti dávkovacej formy, nosič ďalej obsahuje uhličitan alebo hydrogenuhličitan alkalického kovu v takom množstve, že dávkovacia forma má pevnosť v tlaku 63,7 až 147 N (6,5 až 15 Kp) a čas rozpadu kratší ako 10 minút. Tieto rýchlo sa rozpadajúce...

Dávkovacie zariadenie dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284818

Dátum: 14.11.2005

Autor: Salmon Dirk

MPK: A47L 13/58

Značky: kvapaliny, dezinfekčnej, zariadenie, dávkovacie, čistiacej

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovacie zariadenie dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny (R) na zvlhčovanie čistiaceho nástroja, najmä na poťahu (B) mopu nasadeného na držiak (H) mopu, používaného na starostlivosť o podlahy a podobné plochy. Dávkovacie zariadenie pozostáva z dávkovacej nádržky (1), v ktorej je vytvorený zvlhčovací priestor (4) na ponáranie čistiaceho nástroja a zásobný priestor (3) na čerstvú dezinfekčnú a/alebo čistiacu kvapalinu (R), ktorý je proti...

Gravimetrické dávkovacie zariadenie pre sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6434

Dátum: 17.10.2005

Autor: Häfner Hans

MPK: G01G 11/00

Značky: sypké, dávkovacie, zariadenie, gravimetrické, materiály

Text:

...nameraných hodnôt zariadenia na meranie sily), tak aj relatívne voči dopravnej zóne, prípadne vsádzacej stanici alebo vo vyprázdňovacej stanici. Na dodržanie určitej momentálnej intenzity dopravy je tedamožné rotor regulovať vjeho obvodovej rýchlosti, aby sa získalurčitý dávkovací výkon vo vyprázdňovacej stanici. Tým sa presnosť merania za časovú jednotku dodrží zvlášť spoľahlivo. Centrálnym vynášacím kužeľom, otáčajúcim sa spoločne s...

Mechanické počítadlo dávkovacieho zariadenia a dávkovacie zariadenie obsahujúce toto počítadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284636

Dátum: 04.07.2005

Autori: Eicher Joachim, Fiol Andreas, Cirillo Pasquale

MPK: A61M 15/00, G01F 11/20

Značky: zariadenia, dávkovacie, mechanické, zariadenie, dávkovacieho, počítadlo, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanické počítadlo dávkovacieho zariadenia tohto druhu obsahuje najmenej jedno vreteno (4) so zabezpečením proti otáčaniu, ktorého os prebieha rovnobežne s osou dávkovacieho zariadenia a ktoré je umiestnené v oblasti obvodového povrchu zariadenia a pripevnené v susedstve koncov vretena pomocou príslušných otočných upnutí (5, 6) k prvému dielu (1) puzdra, zubové usporiadanie na konci vretena (4), ktoré je najbližšie k druhému dielu (2) puzdra,...

Valcový dávkovač sypkých hmôt pre kontinuálne dávkovacie linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 284294

Dátum: 29.11.2004

Autor: Belák Milan

MPK: B65G 15/10

Značky: linky, hmot, sypkých, dávkovač, dávkovacie, kontinuálně, válcový

Zhrnutie / Anotácia:

Valcový dávkovač rieši problém kontinuálneho objemového a hmotnostného dávkovania sypkých hmôt prostredníctvom valcovej, rotačne-posuvnej dávkovacej komory (1). Podstatou vynálezu je taká konštrukcia dávkovacej komory (1), ktorá je zvinutá z nekonečného ozubeného nosného vnútorného remeňa (3), vybaveného na vnútornej strane nosným odolným pásom (2), ktorý vymedzuje vnútorný povrch dávkovacej komory (1), a nekonečného ozubeného vonkajšieho...

Dávkovacie zariadenie a zariadenie na nanášanie lepidiel na najmenej jeden pás substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3365

Dátum: 04.11.2004

Autori: Kiener Waldemar, Rein Johann

MPK: B05C 11/02, B05C 1/08

Značky: lepidiel, nanášanie, dávkovacie, substrátů, zariadenie, najmenej

Text:

...riešenie spočívajúce vtom, že otáčaním dávkovacieho zariadenia, s výhodou okolo jeho pozdĺžnej osi, možno volitelne nastavit a k dávkovacej štrbine priradiť najmenej dve oblasti. Tým sa umožní rýchle prezbrojenie. Toto otočné usporiadanie dávkovacieho zariadenia sa môže uskutočniť ako nezávislé na nastavenie dávkovacej štrbiny medzi dávkovacím zariadením a nanášacim valcom. Je výhodné, ak sa navzájom zlaďuje tak šírka dávkovacej štrbiny,...

Dávkovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3865

Dátum: 07.07.2004

Autor: Vykydal Ivan

MPK: B22C 5/00

Značky: dávkovacie, zariadenie

Text:

...tlakového liatia dezinfekčným prostriedkom v požadovanej koncentrácii a v požadovanom chemickom zložení. Následne po vydezinñkovaní trasy dávkovacie zariadenie podľa tohto technického riešenia umožňujcjcj prepláchnutic vodou.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom je znázornená schéma dávkovacieho zariadenia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaDávkovacie zariadenie určené na...

Dávkovacie zariadenie pre naskladané výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3629

Dátum: 05.05.2004

Autori: Jarisch Christian, Yoakim Alfred

MPK: A47F 1/00

Značky: zariadenie, dávkovacie, naskladané, výrobky

Text:

...kapsula obsahuje určitú dávku potravinárskeho produktu, napr. mletej kávy. Zariadenie l je teda opatrene blokom l 0, na ktorom sú namontovane základné časti. Blok 10 vymedzuje otvor 20 s prierezom atvarom prispôsobeným prechodu kapsúl. Otvor 20 je typicky umiestnený oproti zásobníku kapsúl umiestnených nad otvorom koaxiálne s ním. Zásobník kapsúl môže byt vo forme stĺpca kapsúl v kontajneri. akoje uvedené na obr. 8 a ako bude upresnené V...

Dávkovacie zariadenie na záchod

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9424

Dátum: 05.05.2004

Autor: Danielsson Spogardh Stefan

MPK: E03D 9/02, E03D 9/03

Značky: záchod, dávkovacie, zariadenie

Text:

...nádrži auchytené kvršku splachovacej nádrže záchodu, má vložku pre uchytenie k splachovacej nádrži, dávkovaci zásobník obsahujúci čistiaci prostriedok a odstrániteľné viečko aiebo uzáver pre uzavretie dávkovacíeho zásobníku zvonku splachovacej nádrže. Dokument US-Bt-ô 374 426 opisuje dávkovacie zariadenie pre dávkovanie kvapalnej chemickej látky pre splachovacie nádrže záchodových mís. Toto dávkovacie zariadenie má oddelené otváranie pre...

Dávkovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1636

Dátum: 26.02.2004

Autor: Wood Bruce

MPK: B65D 77/10, B65D 83/00, B05C 17/005...

Značky: zariadenie, dávkovacie

Text:

...lnak však môže mať valcovité teleso na jednom konci aj menší priemer.0024 Charakteristicky býva vonkajšie puzdro upravené tak, aby sa doň dala patróna vložit a pritom aby spoľahlivo priliehalo na vonkajšie steny patróny. Vzdialenosť medzi vonkajším puzdrom a patrónou môže byt približne 1 až 10 mm alebo najlepšie asi 5 mm. Takto sa môže zabrániť radiálnemu roztiahnutiu (t.j. zväčšeniu priemeru), ked na jednom konci začne na patrónu...

Dávkovacie zariadenie pre umývačku riadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11155

Dátum: 15.02.2003

Autor: Hagleitner Hans Georg

MPK: A47L 15/44, A47L 15/24

Značky: zariadenie, umývačku, riadu, dávkovacie

Text:

...hmotnostnom pomere.0010 Prostredníctvom dávkovacieho zariadenia je možné jednotlivé zložky prostriedku na umývanie riadu prostredníctvom oddelených vstupov umiestnených v dávkovacom zariadení do nich navzájom nezávisle privádzať, napr. z oddelených zásobníkov, prívodov alebo podobne, a tak ich jednotlivo dávkovať, čím je možné ako z ekonomického, tak z ekologického hľadiska optimálne prispôsobenie príslušným podmienkam, v ktorých sa...

Dávkovacie zariadenie pre granulované produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 53

Dátum: 03.10.2002

Autor: Salazar Bello Jesus Ignacio

MPK: A21C 9/04

Značky: dávkovacie, produkty, granulované, zariadenie

Text:

...čiary AB na obrázku 1.Obrázok 3 ukazuje priečny zväčšený pohľad na oblasť smerovacích trubiek, pozdĺžObrázok 4 ukazuje iné priečne zväčšenie oblasti smerovacích trubiek, blízko ichZ uvedených obrázkov je zrejmé, že zariadenie podľa predkladaného vynálezu obsahuje rám l, ktorý je vhodne upevnený k základnej doske g, na ktorej je namontované vyrššie spomínané dávkovacie zariadenie a ďalšie časti stroja pre výrobu plnených sušienok,ktorého rám l...

Rozrušovacie a dávkovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2487

Dátum: 12.06.2000

Autor: Lešso Peter

MPK: B65D 88/28

Značky: zariadenie, dávkovacie, rozrušovacie

Text:

...riešenie zudstránilo problém vytvára/rur ldenb y materiálu v zásrjtbrrilczi a lo jednoduchou áprzwvou. Jestviuúce trysky lr/Oľé sú /cwngencicilne umiestnené v .spodnej čas/i zásobu/kr pod uhlom non/Sám celá vrstvu materiálu a /ým zabezpečujú dokonalé vyprázdnenie a /rontinua/ne dtŤlV/(Ovtľlllĺe mctreričriu do ziuiešcrvačct. Prehľad obrázkov na nýkresoch.Na obrázku 1 je schématiclré riešenie v pohľade .s zoporiatlanint dvoch nysielr pod...

Dávkovacie čerpadlo vstrekovacieho zariadenia spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279068

Dátum: 03.06.1998

Autor: Baguena Michel

MPK: F02M 43/00

Značky: motora, čerpadlo, zariadenia, dávkovacie, vstrekovacieho, spaľovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovacie čerpadlo vstrekovacieho zariadenia má jednotku (200) na selektívne spájanie vysokotlakového čerpadla (1A) a nízkotlakového čerpadla (1B) na predbežné vstrekovanie s výstupmi (9, 13) na vytláčanie paliva. Jednotka obsahuje presúvací piest (2), ktorého priečne prvé čelo (2A) vymedzuje na jednej strane hnaciu komoru (24) v trvalom spojení cez vstup (7) s vysokotlakovým čerpadlom (1A) a ktorého druhé čelo (2B) vymedzuje na druhej strane...

Dávkovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280763

Dátum: 10.05.1995

Autor: Bacon Raymond

MPK: G01F 11/00, A61M 15/00

Značky: dávkovacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovacie zariadenie, najmä zariadenie na vydávanie oddelených množstiev tekutín, obsahuje základné teleso (5, 400) vybavené na spodnej strane náustkom (95, 405) a vŕtaním (15), puzdro (20) umiestnené vnútri základného telesa (5) a súosovo s ním, dávkovací zásobník (25) aerosólu, ktorý je aspoň čiastočne umiestnený v puzdre (20), pričom dávkovací zásobník (25) aerosólu má na spodnom konci driek (40) s dávkovacím ventilom a je uložený...

Dávkovacie zariadenie na ručné vypustenie jednej dávky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280177

Dátum: 12.04.1995

Autor: Regan Philip Malcolm

MPK: G01F 11/04, B05B 11/02

Značky: jednej, zariadenie, ručné, dávkovacie, vypustenie, dávky

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovacie zariadenie na ručné vypustenie jednej dávky tekutej látky v podobe postreku, obsahujúce puzdro, ktoré má dýzu a dve osadenia, po jednom na každej strane dýzy, pričom dýza má piestový člen, vybiehajúci smerom dovnútra od vypúšťacieho otvoru, piestový člen má najmenej jeden vypúšťací kanál a nádržka s látkou, ktorá má byť vypustená, je uložená na piestovom člene, pričom naprieč nádržky (10) je upravené tesnenie (11) na utesnenie celej...

Dávkovacie posypové zariadenie so zásobníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 719

Dátum: 08.02.1995

Autor: Dražo Július

MPK: B61C 15/10

Značky: dávkovacie, zásobníkom, zariadenie, posypové

Text:

...posypového materiálu a to tak, že veľkosť vôle sa rovná minimálne dvojnásobku veľkosti frakcie posypového materiálu. Opotrebovanie dávkovače nemá vplyv na fyzikálny uzátvor posypového materiálu, nespôsobuje samovoľné vysýpanie, pretože uzátvor nieje závislý na tesnosti, ako pri štrbinových uzáveroch.Zariadenie môže byť s dávkovačom priamočiarym posuvným s pohybom vratným alebo s dávkovačom rotačným a rotačným-vratným.U zariadenia s...

Dávkovacie zariadenie najmä tabliet na pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 267189

Dátum: 12.02.1990

Autori: Benák Rudolf, Sláva Jozef

MPK: B65G 47/19

Značky: dávkovacie, dopravník, tabliet, pásový, zariadenie, najmä

Text:

...je spojený s pohonovým motorom g. Oproti vstupu pásového dopravníka §je umiestnená technologické paleta ll s tabletami lg. Nad technologickú paletu zasahuje narážka ll posúvača lg. Posúvač lg je pevne uchytený na ťažnom páse li,ktorý je uložený na nosných kladkách lg. Na nosnú kladku lg je pripojený.pohonový motor l. Nad vstupom pásového dopravnika Ž je umiestnený optosnímač 3 prísunu tablety lg, za ktorým je vo vzdialenosti menšej ako je...

Nasávacie a dávkovacie zariadenie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 264178

Dátum: 13.06.1989

Autori: Holomáňová Dagmar, Dedík Ladislav

MPK: G01F 11/04, G01F 11/02

Značky: nasávacie, dávkovacie, zariadenie, kvapalín

Text:

...voči vytesňovaciemu prvku zabezpečuje tesniaci krúžok umiestnený vo vybraní vytesňovacieho prvku.Vytesnernie neefektívneho priestoru a utesnenie piesta nasávacieho a dávkovacieho zariadenia nevyžaduje prísne valcový tvar pracovného valca a nemusí pri ňom dochá 2dzať k priamemu styku piesta s pracovným valcom. Tým, že pracovná kvapalina zaujíma plne rneefektívny pracovný priestor, blíži sa nasávacíe a dávkovacie zariadenie s vytesňovacím...

Nasávacie a dávkovacie zariadenie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 263185

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dedík Ladislav, Holomáňová Dagmar

MPK: C01F 11/08

Značky: dávkovacie, zariadenie, kvapalín, nasávacie

Text:

...kvapalina zaujima plne neefektývny priestor, blíži sa nasávacie a dávkovaoie zariadenie s pružnou membránou ideálnemu bezvôlovému zariadeniu bez neefektývnych priestorov. To má za následok vysokú presnosť dávkovanie i nasâvania pracovnej kvapaliny. Jednoduchost konštrukcie membrány ako tesniaceho elementu prináša minimálne náklady na opravu zariadenia vplyvom jej netesnosti výmenou za novú. zariadenie nevyžaduje prísne valcový tvar...

Dávkovacie zariadenie s hadičkou určenej dlžky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258728

Dátum: 16.09.1988

Autor: Košík Eduard

MPK: F16L 33/00

Značky: určenej, hadičkou, dávkovacie, dĺžky, zariadenie

Text:

...zariadenia s hadlčkou určenej dĺžky, umožňuje viacnásobné použitie vnloovitej koncovky pri výmene hadičiek v dôsledku čoho sa ušetria puzdra,ako aj čas potrebný na lepenie a vlastné lepidlo. Vzdialenosť medzi valcovitými koncovkaml sa dá dosiahnut s veľkou presnostou, nakoľko valcovitě koncovky sa dajú na hadičke posúvat a v určenej polohe jednoducho pevne zaistiť.nej dĺžky je schematicky znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr....

Dávkovacie zariadenie pre utieranie ložiskových valčekov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246422

Dátum: 15.12.1987

Autori: Streeko Július, Hlinšťák Karol, Mikula Oldoich

MPK: F16C 33/34

Značky: ložiskových, utieranie, dávkovacie, valčekov, zariadenie

Text:

...valca, čím nahradzuje samostatne pohony obidvoch mechanizmov bez ďalšej synchronizácia. Zariadenie umožňuje súčasne pri vypúšťaní stály styk otieracieho pása s povrchmi čistených valčerkov, čim nezanecháva znečistené stopy na utrenýc-h ložiskových valčekoch V zariadení. jednoduchou synchronizácíou obidvoch pohybov zvyšuje predmet vynálezu i produktivitu práce celého zariadenia.Na pripojenom výkrese je schemiaticky zobrazené zariadenie...