Patenty so značkou «dávkovací»

Výklopný dávkovací mechanizmus skriňového automatu na kusový výdaj valivých predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7353

Dátum: 02.02.2016

Autor: Polák Miroslav

MPK: G07F 11/16, G07F 11/28

Značky: skříňového, automatu, výdaj, mechanizmus, dávkovací, valivých, predmetov, výklopný, kusový

Text:

...povrchovej úpravy stavieb alebo ich okolia.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny príklad dávkovacieho mechanizmu skriňového automatu na kusový Výdaj valivých predmetov podľa technického riešenia je schematicky znázornený na pripojenom výkrese, kde na obrázku l je zobrazený čelný pohľad na čiastočný rez jeho skrine so šikmo umiestneným rovinným pozdĺžnym vedením s osadenými valivými predmetmi.Príklad výklopného dávkovacieho mechanizmu...

Dávkovací uzáver PET fľaše

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5482

Dátum: 07.07.2010

Autor: Strelec Ján

MPK: B67D 1/00, B65D 47/34

Značky: uzáver, dávkovací, fľaše

Text:

...nápoja dostaneme z PET - fľaše otvorením dávkovacieho ventilu tlačidlom ovládania. Otvorením dávkovacieho ventilu začne napoj prúdiť cez nasávaciu trubku, siahajúcu až na dno PET - fľaše, otvorený dávkovací ventil a výtokové hrdlo do pripravenej nádoby. Po dosiahnutí požadovaného množstva nápoja tlačidlo ovládania uvoľnime, čím sa tok preruší. Ak uzavretú PET - fľašu so sýteným nápojom nepoužívame, z nápoja sa postupne uvoľňuje C 02,ktorý...

Dávkovací režim fingolimodu na liečbu roztrúsenej sklerózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19969

Dátum: 21.12.2009

Autori: David Olivier, Looby Michael, Dumortier Thomas, Schmouder Robert

MPK: A61K 31/137, A61K 31/138, A61K 31/135...

Značky: režim, roztrúsenej, dávkovací, sklerózy, fingolimodu, liečbu

Text:

...M. Kovarik, John DiMarco, Thomas L. Hunt and Marie-Claude Bastien. J. Clin. Pharmacol. 2006 46 895. Podávanie 1,25 mg FTY 720 môže vyvolať zníženie tepu srdca o približne 8 tepov/min (BPM).0008 V dôsledku tohto vedľajšieho účinku modulátora alebo agonistu SIP môže byť terapia zahájená pod starostlivým lekárskym dohľadom, aby sa skontrolovalo, že je srdečný rytmus udržovaný na prijateľnej úrovni. To môže zahmovať hospitalizáciu pacienta,...

Dávkovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 286353

Dátum: 16.07.2008

Autori: Keaton Miles Raymond, Rylander David James

MPK: A01C 7/00

Značky: dávkovací, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovací systém (22) pozostáva zo stacionárnej skrine (28), ktorá má axiálne sa rozkladajúcu dávkovaciu hranu (44) s dávkovacou medzerou (46) na osivo, zo stacionárnej axiálne sa rozkladajúcej výstupnej hrany (30), ktorá je usporiadaná radiálne vonku na stacionárnej skrini (28) a má výstupnú medzeru (42) na osivo, ako aj rotujúci kotúč (34) usporiadaný k stacionárnej skrini (28), ktorý má vnútornú oblasť (48) a vonkajšiu oblasť (50), pričom...

Odmerný dávkovací inhalátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15740

Dátum: 01.04.2008

Autor: Fenlon Derek

MPK: G06M 1/04, G06M 1/08

Značky: odměrný, dávkovací, inhalátor

Text:

...dávok umožñovalo snímanie s presnosťou jednej dávky, mohlo by sa to využiť na sledovanie správnosti dávkovania pod lekárskym dohľadom alebo pod dohľadom rodičov a učiteľov, ktorí sú zodpovední za správne dávkovanie liečiva deťom. Okrem toho v mnohých krajinách existujú predpisy,ktoré určujú, aby odmerné dávkovacie inhalátory mali počítadlá dávok.0011 Spis WO 98/28033 zverejňuje počítadlo dávok vhodné pre vyššie opísané odmerné...

Dávkovací inhalátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14399

Dátum: 26.02.2008

Autor: Fenlon Derek

MPK: A61M 15/00

Značky: dávkovací, inhalátor

Text:

...každý krok krokového rotačného pohybu rotačných ozubených prevodových prostriedkov a uvedené počítadlo dávok ďalej obsahuje riadiaci panel pre nastavenie zaberajúcej a uvolňujúcej polohy uvedených pohonných prostriedkov voči uvedenému kolesu.0010 V prípade vyššie opisaného počítadla dávok je počítadlo dávok, ako je u dávkovacích inhalátorov bežné, integrované skôr do ovládacieho telesa dávkovacieho inhalátora než do nádobky obsahujúcej liek....

Použitie opioidových formulácií v dávkovači liečiv bez ihly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13409

Dátum: 29.08.2007

Autor: Woodward Jo

MPK: A61K 31/485, A61K 31/135, A61K 31/4468...

Značky: formulácií, liečiv, použitie, dávkovací, opioidových

Text:

...7(8)583-591). Jav prelomovej bolesti sa taktiež označuje ako epizódna bolesť.0011 V štúdiách na populáciách s rakovinou zažíva 50 až 90 pacientov s chronickou bolesťou ataky prelomovej bolesti, ktoré boli taktiež uvádzané upacientov s chronickou bolesťou nerakovinového pôvodu Iiečenou opioidmi (viď Portenoy a kol. (2006), The Journal of Pain, 7(8)583-591).0012 Preto i ked sa liečba bolesti, bez ohľadu na jej pôvod, silnými analgetikami ako...

Dávkovací systém pre nanášacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5139

Dátum: 08.05.2007

Autori: Schmid Wolfgang, Rademacher Lothar

MPK: B05B 12/00

Značky: dávkovací, systém, zariadenie, nanášacie

Text:

...rozmery. Známe kontinuálne dávkovacie systémy sú Však pre mnohé prípady použitia príliš nepresné. Môžu obsahovať regulatory tlaku s jednoduchými regulaćnými okruhmi, pomocou ktorých jemožné uskutočňovať iba reguláciu tlaku alebo pri použitiučlánku na meranie prietoku aj reguláciu množstva, alebo aj regulatory prietoku, V ktorých regulačných okruhoch môžu byť použité napriklad regulačné ventily ako akčné členy a články na meranie...

Dávkovací systém pre nanášacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7759

Dátum: 08.05.2007

Autori: Rademacher Lothar, Schmid Wolfgang

MPK: B05B 12/00

Značky: nanášacie, dávkovací, systém, zariadenie

Text:

...regulatory tlaku s jednoduchými regulačnými okruhmi,pomocou ktorých je možné uskutočňovať iba reguláciu tlaku alebo pri použití článku na meranie prietoku i reguláciu množstva, alebo i regulatory prietoku, V ktorých regulačných okruhoch môžu bytpoužité napríklad regulačné Ventily ako akčné členy a články nameranie prietoku ako snímače skutočných hodnôt. Nehľadiac na ich relativne nízku presnosť dávkovania reagujú tieto dávkovacie...

Zlepšený dávkovací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14499

Dátum: 11.04.2007

Autor: Cadden Stephen

MPK: B65D 51/22, B65D 81/32, B65D 83/00...

Značky: dávkovací, zlepšený, prístroj

Text:

...To je jediným tesniacim prostriedkom, tesní kompletný obsah kartridžu.K miešaniu môže dôjsť ihned, čo znamená, že sa môže dosiahnuť efektívne miešanie.0017 Koniec kartridžu, z ktorého sa majú produkty dávkovať, je utesnený tesniacou sponkou. Tesniaca sponka môže byť napríklad drôt ovinutý okolo filmu tvoriaceho kartridž. Tesniaca sponka sa môže vytiahnuť s pomocou odstrániteľného prvku, čo umožňuje dávkovať obsah. Výhodou ťahania sponky je...

Dávkovací ventil s pevným vnútorným potrubím a vonkajšou pohyblivou manžetou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20414

Dátum: 13.09.2006

Autor: Blomme Karel

MPK: B65B 3/26, B67D 3/00, F16K 1/00...

Značky: vnútorným, potrubím, dávkovací, manžetou, pohyblivou, vonkajšou, ventil, pevným

Text:

...na spatnom potrubí, alebo do potrubia ústiaceho do zásobníka s čistiacim roztokom. Výhodné zariadenie podľa vynálezu môže zahŕňať jeden alebo niekoľko výhodných uskutočnenia vynálezu, t. j. spätné potrubie, cez ktoré preteká dávkovaný tekutý produkt,zásobník s čistiacim roztokom a/alebo spojovaciu hadicu.0026 Zariadenie podľa vynálezu môže okrem toho obsahovať dávkovacie zariadenie alebo súbežné dávkovacie zariadenia s čistiacim okruhom...

Dávkovací uzáver na upevnenie k zásobníku cez hrdlovú časť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15986

Dátum: 19.04.2006

Autor: Hansen Bernd

MPK: B65D 51/22

Značky: část, zásobníku, uzáver, dávkovací, upevnenie, hrdlovú

Text:

...a hlavicové časti sa výhodnejšie zhotovia procesom vstrekového odlievania.Pri zvlášť výhodnej forme uskutočnenia zásobníka podľa vynálezu je tu navrhované, aby unášacie prvky prvej hlavicovej časti, ktoré zaberajú na druhej hlavicovej časti, spôsobovali unášací3 pohyb a aby sa po zábere druhej hlavicovej časti na hrdlovej časti zaisťovací diel V opačnom smere účinného pohybu zaklesol a prvá hlavicová časť sa pri procese jej...

Dávkovací režim na liečenie traumatického poranenia mozgu pomocou progesterónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13008

Dátum: 24.03.2006

Autori: Hoffman Stuart, Kellermann Arthur, Wright David, Cutler Sarah Melissa, Stein Donald, Lowery-north Douglas

MPK: A61K 31/57, A61P 25/28, A61P 25/00...

Značky: dávkovací, traumatického, progesteronu, poranenia, pomocou, režim, mozgu, liečenie

Text:

...druhým časovým obdobím, ked sa pacientovi podáva nižšia hodinová dávka progesterónu. Prvé časové obdobie zahŕňa hodinovú dávku progesterónu približne 0,1 Ing/kg až približne 7,1 mg/kg po dobu aspoň l hodiny alebo zahŕňa bolusovú injekciu. Druhé časové obdobie zahŕňahodinovú dávku progesterónu približne 0,05 mg/kg až približne 5 mg/kg. Pri iných spôsoboch sa k dávkovaciemu režimu progesterónu pridá tretie časové obdobie zahŕňajúce...

Merací dávkovací inhalátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 284448

Dátum: 17.03.2005

Autor: Britto Ignatius Loy

MPK: A61M 15/00, B65D 83/14, B05D 5/08...

Značky: dávkovací, inhalátor, merací

Zhrnutie / Anotácia:

Merací dávkovací inhalátor, ktorý má aspoň časť svojich vnútorných povrchov potiahnutú najmenej jedným fluorouhľovodíkovým polymérom, prípadne v kombinácii s najmenej jedným nefluorouhľovodíkovým polymérom, na podanie inhalačnej liekovej formy zahrnujúcej flutikanzónpropionát alebo jeho fyziologicky prijateľný solvát a fluorouhľovodíkové hnacie činidlo, prípadne v kombinácii s najmenej jedným ďalším farmakologicky aktívnym činidlom alebo...

Merací dávkovací inhalátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 284447

Dátum: 17.03.2005

Autor: Britto Ignatius Loy

MPK: A61M 15/00, B05D 5/08, B65D 83/14...

Značky: dávkovací, inhalátor, merací

Zhrnutie / Anotácia:

Merací dávkovací inhalátor má aspoň časť zo svojich vnútorných povrchov potiahnutú najmenej jedným fluorouhľovodíkovým polymérom, prípadne v kombinácii s najmenej jedným nefluorouhľovodíkovým polymérom na podanie inhalačnej liekovej formy zahrnujúcej salmeterol alebo jeho fyziologicky prijateľnú soľ a fluorouhľovodíkové hnacie činidlo, prípadne v kombinácii s najmenej jedným ďalším farmakologicky aktívnym činidlom alebo najmenej jedným...

Dávkovací zásobník pre hlavice s holiacim ostrím

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5770

Dátum: 08.03.2005

Autor: Apprille Domenic

MPK: B26B 21/08, B65D 83/08

Značky: ostrím, zásobník, hlavice, dávkovací, holiacim

Text:

...západková časť ďalej obsahuje zvýšenúčasť puzdrovej konštrukcie, ktorá je umiestnená pod elastomêrom.0008 Deliace priečky hlavice obsahujú deliace priečky jednotky ostria, ktoré prechádzajú od základne, a sú obvykle kolmé na základňu a vymedzujú oblasti jednotiek ostria, v ktorých sú zachytené jednotky ostria. Deliace priečky hlavice dalej obsahujú Šikmé deliace priečky, ktoré prechádzajú od koncov príslušných deliacich priečok jednotky...

Dávkovací prvok a systém na odlievanie kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 623

Dátum: 21.10.2004

Autori: Sällström Jan, Pehrsson Jan Eric, Powell Colin

MPK: B22C 9/00

Značky: kovov, systém, dávkovací, odlievanie, prvok

Text:

...od 4 do 10 mm a najvýhodnejšie od 5 do 7,5 mm. Hrúbka oblastí bočnej steny je s výhodou 0,4 až 1,5 a najvýhodnejšie 0,5 až 1,2 mm.e. 0027, Vo všeobecnosti je každá z bočnýchstien v rámci prvých a druhých sérií paralelná, takže uhlová pomery, ako sú opísané vyššie, sa uplatnia pre všetky oblasti bočnej steny. Avšak toto nemusí byť nevyhnutne ten pripad, a jedna (alebo viac) oblastí bočnej steny môže byt nakionená o rôzne uhly vzhladom k osi...

Dávkovací systém opiátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6141

Dátum: 01.03.2004

Autori: Shafer Steven Louis, Hung Orlando Ricardo, Pliura Diana Helen

MPK: A61K 9/12, A61K 31/4748, A61P 25/00...

Značky: dávkovací, systém, opiátu

Text:

...podávania V zmysle dostať viac opiátu, pred. tým, ako je podanýliek. Keď je pacient predávkovaný opiátom, potom pacient upadne dobezvedomia a nevyžaduje si ďalší liek. Týmto spôsobom PCA systém používa vedľajší účinok opiátu, upokojenie, ktoré obmedzuje množstvo podaného opiátu. Jedným z problémov PCA systému je skutočnosť, že liek je podaný rýchlo po požiadavke pacienta(typicky časová hranica podania lieku je menej ako 1 minúta) a keďže...

Zdokonalený transdermálny dávkovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1409

Dátum: 28.07.2003

Autori: Wolff Hans Michael, Hannay Mike, Schacht Dietrich Wilhelm

MPK: A61K 9/70, A61K 31/38

Značky: dávkovací, systém, zdokonalený, transdermálny

Text:

...medzibunkovou) aletiež cez hydrofilné póry (napr. potnú žľazu).0008 Dané ciele boli vyriešené poskytnutím TDS obsahujúceho zadnú vrstvu inertnú ku ZlOŽkáH 1 matrice, samolepiacu matricu obsahujúcu liek s funkčnou aminoskupinou a ochrannú fóliu alebopovlak, ktoré sa odstránia pred použitím, vyznačujúci sa tým, že samolepiaca matrica obsahuje tuhý alebo polotuhý polopriepustný(1) V ktorej sa nachádza liek obsahujúci funkčnú aminoskupinu vo...

Dávkovací systém pre cyklopropénové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 275

Dátum: 14.02.2003

Autori: Norris Philip Roy, Lamola Angelo Anthony, Jacobson Richard Martin

MPK: A01N 3/00

Značky: cyklopropénové, dávkovací, zlúčeniny, systém

Text:

...je možnéeliminovať problém nežiaduceho vedľajšieho produktu. aby bolo možné poskytnúťoptimálne množstvo cyklopropénovej zlúčeniny v rozumnom čase, vyvstávajú určitéďalšie problémy. napr. s kontrolou vlhkosti prostredia v kontajneri.0006 Vynálezcovia našli spôsob. ako zjednodušiť spôsob uvoľňovanía cyklopropenovej zlúčeniny, ako výrazne znížiť množstvo nežiaduceho vedľajšieho produktu na splnenie environmentálnych predpisov a ďalej našli...

Prepravný a dávkovací box z výstrižku z kartónu, vlnitej lepenky alebo podobne a s pásom navinutým do zvitku a umiesteným vo vnútri

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1419

Dátum: 29.10.2002

Autor: Horn Joachim

MPK: B65D 83/08

Značky: navinutým, prepravný, lepenky, podobně, umiesteným, vnútri, zvitku, vlnitej, dávkovací, pásom, kartónu, výstrižku

Text:

...jednotlivý exemplár spotrebného artikla, ale vo vnútri boxu zostáva neodtrhnutý koniec pásu,takže zostáva len možnost prepravný a dávkovací box otvorit,aby bolo možné dostat sa k vo vnútri nachádzajúcemu sa koncu pásu a ten opät vyviest von. Pri zvitkoch s relatívne veľkým počtom spotrebných artiklov V páse a zodpovedajúcej šírke navinutého zvitku vzniká príslušné vysoká hmotnost a príslušné veľké trenie zvitku v prepravnom a dávkovacom...

Dávkovací uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3319

Dátum: 08.10.2002

Autor: Dolinský Anton

MPK: B67D 1/04

Značky: uzáver, dávkovací

Text:

...2, ktoggi výhodne je fľaša. Spojenie je vzduchotesné a Vodotesné, čo je zabezpečené samostatným pružným tesnením v medzipriestore alebo tvarovým usporiadaním, prípadne tekutým vytvrdzujúcim tesnením. Dávkovaci uzáver L pozostáva z telesa à, s rozvodnou komorou 32, v ktorej je uložené pružné teleso Q , do ktorého ovládacej dutiny Q zasahuje ovládací prvok 7 l ovládača Z . Teleso 3 má vnútomé vybranie 3 l s výhodou tvaru valca, polygónu,...

Merací dávkovací inhalátor, neplnený merací dávkovací inhalátor a merací dávkovací inhalačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 281746

Dátum: 25.05.2001

Autor: Britto Ignatius Loy

MPK: A61M 15/00, B65D 83/14, A61K 9/72...

Značky: inhalátor, dávkovací, inhalačný, merací, systém, neplnený

Zhrnutie / Anotácia:

Merací dávkovací inhalátor, ktorý má časť alebo všetky zo svojich vnútorných povrchov potiahnuté jedným alebo viacerými fluorouhľovodíkovými polymérmi, prípadne v kombinácii s jedným alebo viacerými nefluorouhľovodíkovými polymérmi, na podanie inhalačnej liekovej formy zahrnujúcej albuterol alebo jeho fyziologicky prijateľnú soľ a fluorouhľovodíkové hnacie činidlo, prípadne v kombinácii s jedným alebo viacerými ďalšími farmakologicky aktívnymi...

Zostava zahŕňajúca dávkovací zásobník a jeho obsah

Načítavanie...

Číslo patentu: 281207

Dátum: 18.01.2001

Autori: Shackil Theresa Gabrielle, Miller Jeffrey, Afflitto John, Gaffar Abdul, Potini Chimpiramma, Stringer Orum, Robinson Richard, Nabi Nuran, Colins Michael Allan, Prencipe Michael

MPK: A61K 7/16

Značky: zahŕňajúca, zostava, zásobník, obsah, dávkovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zostava obsahuje účinné množstvo v podstate vo vode nerozpustného nekatiónového antibakteriálneho prostriedku baleného v dávkovacom zásobníku, vyrobenom z polymérneho materiálu, kompatibilného s antibakteriálnou látkou. Okrem toho prostriedok výhodne obsahuje stabilizačný podiel terpénu alebo chuťové látky, ktoré stabilizujú antibakteriálnu látku za prítomnosti menej vhodnej plastickej hmoty.

Dávkovací uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2624

Dátum: 12.09.2000

Autori: Dolinský Marian, Gabáni Branislav, Suchár Egon, Dolinský Anton, Sekelyová Milka

MPK: B67D 1/04

Značky: uzáver, dávkovací

Text:

...rez dávkovacíeho uzáveru s časťou zásobníka a s vodorovným bočným dávkovačom. Obr. 3 znázorňuje usporiadanie dorazov na jednom uskutočnení dávkovača a obr. 4 znázorňuje plynule prestaviteľný dávkovač. Obr. 5 znázorňujejedno uskutočnenie pevného dorazu a obr. 6 jedno z variant riešenia ovládača.Príklady uskutočnenia technického riešeniaDávkovací uzáver l je pevne a vodotesne spojený so zásobníkom g, pričom jeho teleso 1 má rozvodnú komoru i, do...

Dávkovací obal na tabletované výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2589

Dátum: 14.08.2000

Autor: Vasiľ Ján

MPK: B65D 83/04, A61J 1/03

Značky: výrobky, tabletované, dávkovací

Text:

...po jednom kusePrehľad obrázkov na ýýkreseNa pripojenom vyobrazení obr. 1 znázorňuje v reze schematickú zostavu dávkovacieho obalu na tabletované výrobky v uzatvorenom stave, obr. 2 znázorňujePríklady uskutočnenia technického riešeniaDávkovací obal na tabletované výrobky l pozostáva zo zásobníkovej časti g, na ktorú je rozoberateľne upevnená výklopná dávkovacia časťZásobníková časť g má otvorený vstup, ktorého vstupná časť je zaoblená a má...

Stenová konštrukcia zo stabilizovanej zeminy a dvojkomorový dávkovací prepravník na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 659

Dátum: 07.12.1994

Autori: Kvasnica Juraj, Bobák František

MPK: E04B 2/84, B65G 25/00, B65G 19/14...

Značky: stěnová, výrobu, dvojkomorový, dávkovací, zeminy, konštrukcia, přepravník, stabilizovanej

Text:

...umieetena vrchnaa epodná výstuha. Prve otváracie dno je pohyblivo pripojenek prvej a druhej dvojitej bočnej stene a druhe otváracie dno je pripevnene k centralnemu otočnemu Čapu. ktorý ma v dolnej časti otočnú rozperu a V hornej časti rukoväť. Prve otváracie dno je pred naplnením Vložené do Vidlice druheho otvaracieho dna. Na oboch stranach je pod druhým otváractm dnom je umiestený segment s otačacim kolieskom, ktorýzabraňuje otvoreniu...

Dávkovací obal

Načítavanie...

Číslo patentu: 274267

Dátum: 11.04.1991

Autor: Redmond Sanford

MPK: B65D 75/36, B65D 77/08

Značky: dávkovací

Dávkovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 270936

Dátum: 14.08.1990

Autori: Ledvinka Karel, Houdek Jan, Vácha Pavel

MPK: F16K 21/16

Značky: ventil, dávkovací

Dávkovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270668

Dátum: 12.07.1990

Autor: Coufal Mojmír

MPK: G01F 11/00

Značky: dávkovací, zařízení

Text:

...šnekové trouby l, lze použít šnekové trouby l jako dávkovacího elementu v dávkovacím zařízení. Při rotaci šnekové trouby l dochází k přepadávání nebo přetekání látky přes níže položený vstupní otvor 1 do šnekove trouby l ze zásobníku Ža k jejímu transportu směrem k výše položenému výstupnímu otvoru É. Dávkovaná látka je tłaćena šroubovou plochou 2, při rotaci šnekové trouby l a současné gravltační silou držena mezi závity šroubové...

Dávkovací zařízení tekutých pracích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268924

Dátum: 11.04.1990

Autori: Csémi Vojtěch, Schneider Gerhard

MPK: G01F 23/26

Značky: prostředků, tekutých, zařízení, pracích, dávkovací

Text:

...výše uvedeného dávkovacího zařízení spočívá v tom, že dávkování pracích prostředků se děje ve funkci proměnněho času při stálém objemu, což s sebou nese prodloužení doby dávkování.Vynález má za úkol dosáhnout dávkování pracích prostředků v době signálu z programu pracího stroje v konstantním čase při proměnném objemu, kde objem je zvolenVýše uvedené nedostatky dávkovacích zařízení odstraňuje předmět vynálezu, jehož podstata spočívé v tom, že...

Univerzální dávkovací a odebírací zařízení, zejména pro nábytkové dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 267477

Dátum: 12.02.1990

Autor: Pálenský Zdeněk

MPK: B65G 60/00

Značky: zejména, odebírací, zařízení, dílce, nábytkové, dávkovací, univerzální

Text:

...ll válečkového dopravníku 2 je uložen řemenový dopravník 12 kyvně uložený na náhonovém hřídell lg. Zvedací zařízení łž hrání łz nábytkových dílcú lg je přtpavnöno na nosnćm rámu L zařízení a k němu Je připevněn Jak horizontální přcnñšecí mechanismus 17, tak 1 vertikální přenášecí mechanísmus lg pro přenćšení nábytkových dílců łš. Odklopná část lg ovládané pneumacickým válcem łg znjläĺuje propojení válečkového doprnvníku 2 s...

Plováková dávkovací armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 265973

Dátum: 14.11.1989

Autor: Slováček Josef

MPK: E03D 1/16

Značky: armatura, dávkovací, plováková

Text:

...prací zařízení filtrú, sestávající z náscsky s průtoč~ nou truhkou a z plováku uchyceného na náeosce. a jeho podstata spočívá v tom. že průtočná trubka je na své spodní části opatřena mezlkruhovou těsnící kuželkou, přičemž plovák je k násosce uchycen v její horní části.Další podstatou vynálezu je, že pod úrovní těsnící kuželky je na konci průtočné trubky upraven vodlcí nátrubek opatřený zahlcovacími otvory.Řešení podle vynálezu umožňuje...

Dávkovací dopravník dlaždíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 265524

Dátum: 13.10.1989

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 47/14

Značky: dávkovací, dopravník, dlaždíc

Text:

...a na ob. 2 pôdorys dávkovacieho dopravníka dlaždío podľa vynálezu.Retazový dopravník ł je umiestnený na zdvižnom mostíku 3. Valčekový dopravník Ě je vložený medzi retaze dopravníka ł. Valčeky Ž dopravníka 5 majú priemer v mieste § prísunu dlaždío väčší a hrúbku reťazí reťazového dopravníka ł ako v mieste dávkovanie dlaždíc.V mieste É prísunu dlaždíc na konci valčekového dopravníka § je umiestnená zarážka Q.Dlaždioe sa dopravujú v mieste §...

Dávkovací dopravník tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 265301

Dátum: 13.10.1989

Autori: Fekete Michal, Belan Vladimír

MPK: B65G 47/26

Značky: dopravník, tehál, dávkovací

Text:

...dopravníka tehál podľa tohto vynálezu spočívajú V tom, že prísun tehál po voľnohežnom válčekovom dopravníku je voľnobežný, oddelenie požadovanej dávky tehál je spoľahlivé, pričom pri zdvihu válcov zdvižného mostíka tehly stabilne na nich ležia bez zmeny polohy a tieto válce umožňujú vytvorenú dávku tehal zhrnúť v smere kolmom na os prisúvaných tehál valivým spôsobom. pričom nedochádza k rozhodeniu dávky tehál do strán. Zariadenie...

Dávkovací hrablový dopravník s více výpady

Načítavanie...

Číslo patentu: 265143

Dátum: 13.10.1989

Autori: Němec Miloslav, Vosáhlo Bedřich, Blahna Jan, Kavan Mojmír

MPK: B65G 45/00

Značky: výpady, více, dávkovací, hrablový, dopravník

Text:

...hřídeli napínacího kola je zavěšena spojovací vložka sestávající z rovné a válcové části, kde její rovná část je volně položené na horní dopravní žlab a jejíž válcová část má střed v ose napínacího kola a je s tímto kolem posuvná. Řetěz ve dvojitém dopravním žlabu je veden tak, že materiál přenášený na dopravním řetězu se dostane přes spojovací vložku zavěšenou na hřídeli napínacího řetězcvého kola do horního dopravního žlabu a je hrnut k...

Ultravakuový dávkovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 261650

Dátum: 10.02.1989

Autori: Očadlík Jiří, Tichý Václav

MPK: F16K 51/02

Značky: dávkovací, ventil, ultravakuový

Text:

...stabilní provoz s možností automatizáce funkčních pochodu.Vynález blíže objasní přiložený výkres, na kterém je v osovém řezu naznačeno konstrukční uspořádání dávkovacího ventilu.Hlavní součástí ulntrxavakuového dávkovacího ventllu je tenkostěnná stříbrná trubka 1. na které je vnasunuto topné teleso 2, .které sestává z trubky 15 z křemenného skla,na» níž je bifllárně navinut odporový drát 18,například .kanthaL Tenkosíěnná stříbrná trubka...