Patenty so značkou «cyklu»

Spôsob získavania biologicky stabilizovaného lesného substrátu z úplne uzatvoreného cyklu spracovania mestského pevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5518

Dátum: 08.12.2006

Autor: Cerroni Manlio

MPK: B09B 3/00

Značky: cyklu, spracovania, lesného, úplné, odpadů, městského, pevného, stabilizovaného, uzatvoreného, získavania, substrátů, spôsob, biologicky

Text:

...tvorbu konečného zvyšku aviac-menej zdôrazňuje dopad na životné prostredie.0020 Predložený vynález si teda kladie za svoj prvý ciel použitie spôsobov spracovania aspätného získania materiálov vjedinom úplne uzavretom výrobnom cykle (SYSTÉM UZAVRETÉHO KRUHU), majúci na svojom konci produkciu biologicky stabilizovaného lesného subslrátu a výrobu energie akovov bez akéhokoľvek zvyšku vzniknutého pri spracovaní, ktorý sa má odvíezt na...

Zařízení pro zapnutí hnacího ústrojí rychloposuvu stolu po ukončení šicí části pracovního cyklu stroje na obšívání knoflíkových dírek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260234

Dátum: 15.12.1998

Autori: Prudil František, Styra Josef

MPK: D05B 69/14

Značky: částí, knoflíkových, zapnutí, zařízení, pracovního, obšívání, stroje, dírek, cyklu, rychloposuvu, stolu, hnacího, ústrojí, šicí, ukončení

Text:

...1 oposuvun druhou.spojku pro rozpojitelná spojení mezi hlavním hřídelem na straně jedné aěicím ústrojím.a úotrojím udílejícím etolu.zmíněný pohyb během ěicí části pracovního cyklu na straně druhá, přesouvací páku určenou pro spínání a rozpojováni zmíněné první spojky, druhou páku určenou pro epínání a rozpojování zmíněné druhé spojky změnou úhlové polohy této druhá páky odvozenom od pohybu stola a na něm vytvoreného nájezdu...

Zapojenie pre riadenie cyklu vostupného robotizovaného pracoviska

Načítavanie...

Číslo patentu: 269661

Dátum: 11.04.1990

Autor: Čelko Ladislav

MPK: G05B 19/00, G05B 19/04, G05B 19/02...

Značky: cyklu, riadenie, vostupného, pracoviská, zapojenie, robotizovaného

Text:

...obvodu gł, druhý vstup siedneho obvodu 31 s treti vstup devisteho súčinového obvodu gg, Výstup prvého súčinového obvodu gł je súčasne pripojený na druhý vstup druhého súčinového obvodu gg a na prvý vstup tretieho súčinového obvodu gg. Výstup prvého ovládače łg je zapojený na prvý vstup druhého súčinového obvodu gg. Prvý výstup prvého čudla łg je cez vstup e výstup siedmeho časového obvodu gg pripo CS 269661 B 1 3jený na druhý vstup...

Zapojení pro řízení cyklu automatické obráběcí linky s alespoň jednou zdvojenou satelitní stanicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268258

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sedláček Oldřich, Halouska Jaroslav, Smíšek Josef, Blesík Karel

MPK: B23Q 15/00

Značky: zapojení, obráběcí, jednou, linky, alespoň, cyklu, zdvojenou, stanici, automatické, satelitní, řízení

Text:

...třetím výstupem 139 se vstupem 801 a prvním výstupem 802 bloąku § tvořeněho logickými obvody pro řízení upnutí obrobku v druhé pracovní poloze v satelitní stanici. Blok 15 je dále zpětnovazebně spojen svým čtvrtým vstupem lži a čtvrtým výstupem lig s prvním vstupemgQl a prvním výstupom 225 bloku 2 tvořeneho logíckými obvody pro řízení cyklu prvních pracovních jednotek satelitní stanice a svým čtvrtým vstupem lži a čtvrtýn výstupem lig s prvním...

Zapojení pro řízení cyklu a průběžné vyhodnocování okamžitých stavů všech uzlů speciální hlubokovrtací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265715

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bednář Vladimír, Smíšek Josef, Blesík Karel

MPK: G05B 19/02, B23B 41/02

Značky: zapojení, řízení, cyklu, stanice, hlubokovrtací, speciální, vyhodnocování, průběžné, všech, okamžitých, uzlů, stavu

Text:

...svým pátým vstupem ggg a druhým výstupem ggl s prvním vstupem êg a prvním výstupem hl stolu 5. stůl Q je dále připojen svým druhým výstupem gg ke vstupu lgl snímače lg polohy vrtacího pouzdra, svým třetím výstupem A ke vstupu lil snímače li tlaku chladicího oleje, svým čtvrtým výstupem 55 ke vstupu lâl snímače lâ teploty chladícího oleje přiváděného tlakovou hlavou do vrtaného otvoru a svým pátým výstu~PEWKÁŽ ke VSĚUP Snímače łâł snímače J...

Zařízení k řízení odtávacího cyklu výparníků chladicích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264357

Dátum: 12.07.1989

Autori: Brousil Jiří, Straka Josef

MPK: F25B 49/00, F25D 21/02

Značky: chladicích, odtávacího, cyklu, výparníku, řízení, zařízení

Text:

...prvky jsou spojeny se vstu pem prvního komparátoru, jehož výstup je spojen se vstupemhradlovacího obvodu. Druhý vstup hradlovacího obvodu je spo 264- 557jen s výstupem druhého komparátoru, k jehož vstupu je zapojen třetí teplotné závislý prvek umístěný u výparniku. Třeti vstup hradlovaciho obvodu je spojen s blokovacim obvodem a k výstupu hradlovaciho obvodu je přjpojen výstupní spínač.Zařizeni podle vynálezu využívá měřeni rychlosti...

Zapojení pro řízení pracovního cyklu dělících zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263894

Dátum: 12.05.1989

Autori: Scheiner Bohumil, Belšán Andrej

MPK: B26D 5/06

Značky: zařízení, dělicích, cyklu, řízení, pracovního, zapojení

Text:

...zařízení. Tím se uspoří pracovní síly, potřebné k obsluze. Zvýší se .produktivita práce dělicího zařízení zkrácením neproduktivních časů potřebných pro přísuv řezného kotouče do záběru. je vyloučen vliv lidského ľaktoru na kvalitu dělení a na -vznik havárie dělicího zařízení.Příklad zapojení pro řízení pracovního cyklu dělioíh-o zařízení, zde řízení řezacího cyklu řezačky utranstormátorových j-ader, jeznázorąněn v bl-okovém schématu na...

Zapojení pro řízení automatického cyklu vícepolohového obráběcího stroje s přímočarým programově řízeným polohovacím stolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261561

Dátum: 10.02.1989

Autori: Smíšek Josef, Sedláček Oldřich, Dráždil Josef

MPK: G05D 27/02

Značky: stolem, řízeným, řízení, polohovacím, obraběcího, cyklu, vícepolohového, stroje, přímočarým, programové, zapojení, automatického

Text:

...obráběcího centra je přípo~. 251 551 jeno svým prvním vstupem krokovací zařízení 3, jehož výstupy jsoupřipojeny na vstupy programovatelné paměti š. První výstup programovatelné paměti à je přípojen na první vstup bloku 2 porovnávacích a vyhodnocovacích obvodů okamžítých stavů všech aktivních uzlů jednotlivých pracovních jednotek. Druhý výstup propramovatelné paměti á je připojen na první vstup bloku í porovnávacích a vyhodnocovacích...

Zapojení pro řízení cyklu zdvojené automatické mycí a odmašťovací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 260824

Dátum: 12.01.1989

Autor: Smíšek Josef

MPK: B23Q 11/00

Značky: zdvojené, řízení, stanice, zapojení, automatické, mycí, odmašťovací, cyklu

Text:

...mycího cyklu z první nádrže a druhý výstup lg je připojen k prvnímu vstupu lgl bloku lg předvolby mycího cyklu z druhé nádrže. Každý blok lg předvolby mycího cyklu je spojen prostřed nictvím bloku 2 čídel, řidicích a vyhodnoçovacích obvodů nádržejednak se společným blokem gg řízení cyklů mycí stanice, jednak s příslušným blokem ž ovládání nádrže. Každý blok 3 čidel, řídících a vyhodnocovacích obvodů nádrže je tvořen spinači § topných...

Zapojení pro programovatelné řízení cyklu posuvové jednotky se dvěma pracovními stoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 256503

Dátum: 15.04.1988

Autori: Smíšek Josef, Blesík Karel

MPK: G05D 5/06

Značky: dvěma, řízení, programovatelné, zapojení, stoly, jednotky, cyklu, pracovními, posuvové

Text:

...il snímače í polohy pracovního stolu A. Snímač 4 je svým výstupem 55 přípojen ke vstupu gl čítače Ž ímpulsů, jehož první výstup 53 je příppjen ke vstupu gl índíkace Ě polohy pracovního stolu A a jehož druhý výstup gš je připojen k prvnímu vstupu gl bloku g porovnàvacích a vyhodnocovacích obvodů okamžitepolohy pracovního stolu A. Ke druhému vstupu gg to-hoto bloku je.přípojen svým třetím výstupem lg blok 1 ovládání posuvové jednotkya ke...

Zařízení pro obrábění druhé strany obrobků na soustružnických strojích v jednom pracovním cyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255999

Dátum: 15.04.1988

Autor: Voltner Milivoj

MPK: B23B 15/00

Značky: druhé, zařízení, cyklu, obrábění, jednom, obrobků, soustružnických, strany, strojích, pracovním

Text:

...prvním náboji je uložen hydraulicky ovládaný koník. Na obr. 2 je podélný řez přes druhý náboj otočné desky, v němž je uloženo vřeteno nesoucí upínací zařízení, upínací válec, rotační rozváděč dokončených obrobků. Z obrázku je rovněž patrno připojení vřetena k jeho pohonu pomocí zubové spojky. Na obr. 3 je pohled na zařízení ve směru od hlavního vřetena, kdy otočná deska je V základní, to je nepracovní poloze. Poloha otočné desky, V níž je...

Zapojenie pre prerušovanie obrábania a štart obrábacieho cyklu programovo riadených strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255320

Dátum: 15.03.1988

Autor: Haluska Tibor

MPK: G05B 19/18, B23Q 15/00

Značky: prerušovanie, riadených, zapojenie, strojov, cyklu, obrábacieho, obrábania, štart, programovo

Text:

...Prvý výstup pamätového obvodu 3 je pripojený na nastavovací vstup pamäťového obvodu 6 umožnenie otáčania vretena a súčasne na prvý vstup prvého hradla 4. Druhý výstup pamätového obvodu 3 štartu je pripojený .na druhý vstup druhého hradla 5 a súčasne na nuloviací vstup pamäfového obvodu 7 umožnenie posuvuov. Výstup prvého hradla 4 je pripojený na nulovací vstup pamäťového obvodu 6 umožnenie otáčania vretena, ktorého priamy výstup je...

Způsob prodloužení provozního cyklu pyrolýzy kapalných uhlovodíkových surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255065

Dátum: 15.02.1988

Autori: Nájemník Jiří, Dvořák Luděk, Tichý Vladimír

MPK: C10G 9/16

Značky: provozního, způsob, surovin, uhlovodíkových, prodloužení, pyrolýzy, kapalných, cyklu

Text:

...bud stejného, nebo jiného destilačního rozmezí. Výsledkem výše uvedených operací je skokový pokles povrchových teplot vlásenek o 20 až 60 °C, popř. i více a prodloužení provozní periody pece o 25 ažMechanismus děje je patrně zapříčiněn zvýšením tepelné vodivosti vrstvy koksu na vnitřním povrchu trubky. Zvýšení tepelné vodivosti vrstvy koksu je způsobeno snížením tlouštky vrstvy koksu a též fyzikálně chemickou změnou vrstvy, jejíž efektem je...

Zařízení pro automatické ovládání pracího cyklu u otevřených vodárenských filtrů a reaktorů pro čistění a úpravu vody s plovoucím filtračním ložem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246461

Dátum: 15.12.1987

Autori: Talpa Ivan, Bystrianský Jaroslav

MPK: C02F 3/22, C02F 3/00

Značky: úpravu, pracího, automatické, zařízení, ovládání, čištění, otevřených, ložem, cyklu, filtračním, reaktoru, vodárenských, filtru, plovoucím

Text:

...Nad přepážkou 3 je vytvořen zásobník 4 vyčíštěné vody, která v průběhu pracích cylklů slouží jako voda prací. V horní části zásobníku 4 je vytvořen přepad 5, na který navazuje potrubí B, sloužící fk odvodu vyčištěné vody na místo spotřeby. Surová voda se přivádí do spodní části nádoby 1 reaktoru .přívodním potrubím 7. Reaktor je vybaven shrabovacím zařízením 8 pro kal, výpustí kalu a potrubím 9 pro vypouštění usazeného kalu.Surová voda je ve...

Zapojení pro automatické řízení cyklu matného chromování

Načítavanie...

Číslo patentu: 253548

Dátum: 12.11.1987

Autori: Šunka Josef, Havlín František, Par Jindřich

MPK: C25D 17/00

Značky: řízení, zapojení, chromování, matného, automatické, cyklu

Text:

...napětí, na jehož vstupy je přiveden jeden výstup z bloku l ovládání silového řízení spolu s výstupom z bloku 3 potenciouetrů a výstupem z bloku g regulačních odporů. Další výstupy bloku l ovládání sílového řízení jsou napojený na vstup bloku 3 potenciometrů a na vstup g zdroje budicího napětí, jehož výstup je připojen na vstup bloku §regulačních odporů. Poslední výstup z bloku l ovláñní silového řízení je nspojen na jeden za vatupů bloku §...

Zařízení k ovládání sacího a výtlačného cyklu objemových čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244464

Dátum: 15.09.1987

Autori: Diviacka Nová Ves, Bobula Stanislav, Kohút Anton

MPK: F04B 7/04

Značky: výtlačného, cyklu, čerpadel, ovládání, zařízení, sacího, objemových

Text:

...válce ,L na doraz i podlollqĺ 1. Potřebně tření mezi plunžrem § a pracovním válcem propřenos síly k vykonaní popsanóho pohybu možňuje tŕecí spojka jj.V druhé pohybové fdzi je pracovníválec | svou zarñlkou z stilo opton o doraz g a dalěí pohyb vykonává pouze plunžr g, který podle nastavsního zdvihu pohybovčho ústrojíV .12 provádí výtlak kapaliny z objemového prostoru 2.Po doseäení výtlačná úvrstě plunäru § dochásí ve třetí pohybové...

Analyzátor menstruačního cyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244736

Dátum: 14.08.1987

Autor: Faldýn Bohumír

MPK: A61B 10/00, G09B 23/28

Značky: cyklu, analyzátor, menstruačního

Text:

...patrno z obr. 1, čidlo l je umístěno v pracovním prostoru, starttlačĺtko lg je zapojeno na intermitentní zdroj 5, jehož vývody jsou připojeny na analogově číslicový převodnik g a mikropočítač Q. Signál z čidla l je veden na vstup analogově číslicového převodníku g,jehož výstup je zapojen na vstup mikropočítače A a změřená hodnota je vedena z mikropočítače 3 na vstup paměti 3. Hodiny á prepojené s mikropočítačem Q jsou zapojeny na napájecí...

Zařízení k ovládání cyklů nebo přetržitých úkonů, zejména pro automatické soukací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251743

Dátum: 16.07.1987

Autori: Šimáček Jaroslav, Viták Josef

MPK: D01H 15/00

Značky: přetržitých, soukací, ovládání, cyklu, automatické, zejména, stroje, úkonů, zařízení

Text:

...pohled na další obdobné příkladné provedení zařízení a obr. Š schematícký pohled na ještě další příkladné provedení zařízeníNa rohatkovém hřídeli 1, který je součástí neznázorněné~ ho planetového převodového Éstrojí a je otočné uložen v neznázorněném rámu soukacího stroje, je pevně uložena rohatka 3 se soustavou ozubů 2 rovnoměrně uspořádaných na jejím obvodu. Vedle rohatky g je na čepu 5 výkyvně uložena pomocná západka Ž ve tvaru...

Spôsob tvorenia dalšieho životnostného cyklu dielcov vyrobených zo stabilizovaných austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251460

Dátum: 16.07.1987

Autori: Mareček Václav, Kopernický Ivan, Číhal Vladimír, Bernát Ján, Konečný Jaroslav, Hrivňák Ivan Akademik

MPK: C21D 9/00, C21D 1/26

Značky: životnostného, oceli, austenitických, tvorenia, dielcov, stabilizovaných, cyklu, spôsob, dalšieho, vyrobených

Text:

...druhý stupeň sa vyznačuje tým, že dielce sa výhrejú na teplotu V oblasti 850 - 950 °C, na ktorej sa ponechajú po dobu 90-240 minút a potom sa ochladia na teplotu okolia, zložité dielce v oleji, prípadne na vzduchu.Druhý stupeň. tepelného spracovania podľa vynálezu je možné V obdobnom usporiadení robit, prevažne pre ocele s pomerom stabilizačného prvku k Uhlĺku pod 5 v prípade titáuu, pod 10 v pripade niobu, i na nižšej teplotnej úrovni, a...

Zapojení pro řízení automatického cyklu, zejména obráběcích linek, sestavených z víceúčelových obráběcích center

Načítavanie...

Číslo patentu: 240229

Dátum: 15.06.1987

Autori: Radie Rudolf, Kabátová Viera, Wiedemann Jürgen, Turianiková Helena

MPK: G05B 19/18

Značky: zapojení, obráběcích, řízení, víceúčelových, cyklu, zejména, center, sestavených, linek, automatického

Text:

...cyklu sou přivedeny přímo do bloku 2 logických obvodů pro řízení jednotlivých obráběcích center. Blok G porovnavacích a vyhodnocovacích obvodü je zpětnovazebně spojen s blokem 2 logických obvodü pro řízení jednotlivých obráběcích center a je připojen na blok 8 vyhodnocovacích obvodü okamžitých stav-ü všech aktivnich uzlů automatické obráběcí linky. Blok 2 logickýchobvodů pro řízení jednotlivých obráběcích center je zpětnovazebně...

Zařízení k ručnímu ovládání pracovního cyklu obuvnických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251020

Dátum: 11.06.1987

Autor: Žák František

MPK: A43D 81/00

Značky: zařízení, strojů, ručnímu, cyklu, ovládání, pracovního, obuvníckych

Text:

...lg tažnou pružínou 12 uchycenou na rámu 5 a objímce lg a stavěoím šroubem 15 zaěroubovaným v objímce lg pevně spojená s podpěrou 2. Nosný kryt 5 je na své horní části opatřen dorazovým šroubem l§ a je v něm vytvořena stupňovitá drážka 1,do níž zasahuje konec páky lg sklopně upevněné ve vidlíci 11 vytvořená na horní straně svisle postaveného dutěho hřídele 2,který je otočně a neposuvně uložen v nosném krytu j. Pod vidlicí 11 je na dutěm...

Zařízení na ovládání pracího a odkalovacího cyklu vodohospodářských zařízení,jakož i cyklického vypouštění kapaliny z otevřených nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 242977

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kubín Sáva, Sasín Miroslav

MPK: B01D 35/22

Značky: kapaliny, otevřených, ovládání, nádob, vodohospodářských, cyklického, zařízení,jakož, odkalovacího, cyklu, pracího, zařízení, vypouštění

Text:

...která zvyšuje provozní ztráty. U některých z popsaných zařízení je rovněž vyloučena možnost ručního ovládání v případě havárie automatiky.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu na ovládání pracího a odkalovacího cyklu vodohospodářských zařízení, jakož 1 cyklického vypouštění kapaliny z otevřených nádob. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na spodu kapalinového uzdvěru. do kterého je vyústěna násoska, je situováno...

Zapojení pro řízení automatického obráběcího centra v automatickém cyklu obráběcí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249848

Dátum: 15.04.1987

Autori: Smíšek Josef, Dráždil Josef

MPK: G05B 19/18, B23Q 15/00

Značky: automatickém, obráběcí, automatického, zapojení, obraběcího, linky, centra, řízení, cyklu

Text:

...automatické obráběcí linky o který je jednosměrně připoýen jednak na blok 1 logických obvodů pro řízení obnáběcihocentra a vyhodnocování okamžltých atavů aktivních uzlů automa- Í Wtické obráběcí linky, jednak na blok Q logických obvodů pro ří zení polohování a upínání obrobků, který je rovněž napojen jedno- páměrně na blok 1-logických ohvodů pro řízení obráběcího centraa vyhodnocování atavů aktivních uzlů automatické obráběcí...

Zapojení pro řízení cyklu speciálního obráběcího stroje, vybaveného otočným stolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232054

Dátum: 01.04.1987

Autori: Sedláček Oldřich, Smíšek Josef

MPK: B23Q 3/16, G05B 19/10

Značky: řízení, speciálního, obraběcího, cyklu, stolem, otočným, stroje, zapojení, vybaveného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká strojírenství a řeší problém automatického ovládání speciálního stroje, vybaveného otočným stolem a určeného pro obrábění větších a složitějších obrobků. Blok ovládání a řízení stroje je napojen jednak na blok krokování a jednak na blok logických obvodů pro řízení cyklu všech pracovních jednotek. Jednotlivé výstupy bloku krokování jsou připojeny na paměti bloku předvolby natočení automatického otočného stolu, jehož jeden výstup...

Zapojení pro řízení automatického cyklu vícepolohového stavebnicového stroje, vybaveného otočným polohovacím stolem se satelitními otočnými dělicími stoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 249349

Dátum: 12.03.1987

Autori: Smíšek Josef, Sedláček Oldřich, Dráždil Josef, Kessner Karel

MPK: B23Q 15/00, G05B 19/18

Značky: vybaveného, satelitními, otočnými, cyklu, polohovacím, stavebnicového, vícepolohového, zapojení, otočným, dělicími, stoly, řízení, automatického, stolem, stroje

Text:

...a silového řízení se spustí automatický cyklus stroje. Jestliže jsou v zásobníku obrobků uloženy obrobky, vyšle blok 3 řízení automatického dopnavníku a zásobníku obrobků elektrický signál jednak do bloku 3řízení automatického manipulátoru, jednak do bloku l ovládání a silověho řízení stroje, kam se současně přivádějí elektrické signály z bloku 1 řízení a cyklu první pracovní stanice, z bloku, popŕípadě bloků 2 řízení a cyklu dalších...

Tepelný stroj s oběhem plynu podle Carnotova cyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232803

Dátum: 15.01.1987

Autor: Karásek Josef

MPK: F02B 53/02

Značky: carnotova, plynů, tepelný, cyklu, stroj, oběhem, podle

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelný rotační stroj realizovaný mnohakřídlovým nebo mnohapístovým uspořádáním kanálu sinusově se měnících a obíhajících komor mezi dvěma výměníky. Výměníky jsou sestaveny z mnoha větví, zaústěných do obíhajících komor a využívajících tlakového spádu mezi jednotlivými komorami. Výměníky vytvářejí v úseku isotermických změn profuk kanálu příčným proudem a ochlazují nebo přihřívají tak hlavní proud. Střídáním úseků s výměníky se zaizolovanými...

Obvod pro zrychlení cyklu zpracovávajícího operandy po částech

Načítavanie...

Číslo patentu: 232800

Dátum: 15.01.1987

Autori: Jelínek Oldřich, Janda Petr, Šmíd Jiří

MPK: G06F 9/28

Značky: zrychlení, obvod, částech, operandy, cyklu, zpracovávajícího

Zhrnutie / Anotácia:

Obor vynálezu je výpočetní technika. Vynález řeší technický problém zkrácení a tím i zrychlení cyklu mikroinstrukcí provádějících zpracování operandů při provádění instrukcí, které pracují s operandy proměnných délek. Zapojení umožňuje zrychlení cyklu mikroinstrukcí tak, že dva operandy jsou čteny po větších částech a po menších částech zpracovány. Během cyklu, ve kterém jsou zpracovány operandy, je sledováno vyčerpání délek operandů...

Zapojení pro řízení automatického cyklu manipulace s obrobky a obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 234786

Dátum: 15.01.1987

Autori: Sedláček Oldřich, Smíšek Josef, Dráždil Josef

MPK: G05B 19/18

Značky: řízení, zapojení, obrobky, manipulace, obrábění, automatického, cyklu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zapojení jednoúčelového stroje, které by zaručovalo jak plně automatický provoz, včetně vypnutí při přerušené dopravě obrobků, tak uvedení do provozu, když se doprava obrobků obnoví. Na blok vyhodnocovacích obvodů okamžitých stavů jednotlivých uzlů stroje jsou světlovazebně napojeny čtyři bloky obvodů, a to blok logických obvodů pro řízení cyklu stroje, blok logických obvodů pro řízení cyklu manipulátoru, blok řídicích,...

Elektronické zařízení k programování pravidelně se opakujících cyklů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234757

Dátum: 15.01.1987

Autor: Pavlis Tomáš

MPK: G06K 9/62

Značky: pravidelně, programování, opakujících, cyklu, zařízení, elektronické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší elektronické zařízení k programování pravidelně se opakujících denních cyklů s programovací jednotkou 1 hodina. Podstata zařízení je, že sestává z generátoru sekundových impulsů, který je přes čítač sekund, čítač minut a čítač hodin připojen k dekodéru hodin, jehož výstup je připojen jednak k poli indikačních diod a jednak na kontakty programovacího pole spínačů, jejichž výstupy jsou přes diodové hradlo a převodník připojeny k...

Zařízení k elektronickému řízení pracovního cyklu automatické třídičky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234756

Dátum: 15.01.1987

Autor: Stloukal Ivan

MPK: G05B 24/02

Značky: elektronickému, pracovního, řízení, třídičky, cyklu, zařízení, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k elektronickému řízení pracovního cyklu automatické třídičky pro povrchovou kontrolu ložiskových kuliček odstraňuje dosavadní mechanický systém těchto třídiček pro ovládání jejich funkčních elementů, a zajišťuje oddělování kuliček z přiváděného sloupce, jejich podávání do kontrolního místa a jejich vypouštění z kontrolního místa ve sledu závislém na čase a na otáčkách hnacího elementu kuličky, nebo na otáčkách elementu kuličkou...

Obvod pro řízení separačních cyklů magnetického separátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233148

Dátum: 01.01.1987

Autor: Máša Jaroslav

MPK: B03C 1/02

Značky: řízení, obvod, cyklu, separátoru, separačních, magnetického

Zhrnutie / Anotácia:

Učelem vynálezu je dosažení nejvyšší využitelnosti separační kapacity matrice spolu s nejmenšími ztrátami vyběleného produktu. Uvedeného účelu se dosáhne vzorkováním okamžité hodnoty bělosti v závislosti na průtoku média, z nichž je vyhodnocena průměrná bělost, od počátku cyklu porovnávaná s předvolenou bělostí. Výstupní signál je zpracováván v systému ovládání separátoru. Podle předvolby úrovně bělosti a hodnot bělosti jsou ovládány výstupní...

Zariadenie pre riadenie základného pracovného cyklu posuvových pracovných jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232602

Dátum: 15.12.1986

Autori: Šottník Peter, Mrva Michal, Halvoník Marian

MPK: G05G 5/02, G05G 5/04

Značky: riadenie, cyklu, základného, pracovných, pracovného, zariadenie, posuvových, jednotiek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oblasti konštrukcie jednoúčelových stavebnicových strojov s použitím posuvových pracovných jednotiek. Účelom vynálezu je odstránenie prestojových časov jednoúčelového stavebnicového stroja nutných na prestavenie dorazov koncových spínačov posuvovej pracovnej jednotky v prípade, že sa na uvedenom stroji opracovávajú súčiastky rôznej šírky rovnakou operáciou. Uvedeného účinku sa dosiahne dotykovou narážkou na pohyblivej časti...

Zariadenie pre riadenie automatického pracovného cyklu rovinnej brúsky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221033

Dátum: 15.03.1986

Autor: Ogurčák Ján

Značky: rovinnej, pracovného, brusky, automatického, cyklu, riadenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre riadenie automatického pracovného cyklu rovinnej brúsky pozostávajúce z odmeriavacej skrinky, kompenzačného zariadenia, narážkovej sústavy a z voliča vyiskrovacích zdvihov, vyznačené tým, že odmeriavacia skrinka (1) je prostredníctvom konzoly (6) pevne spojená so zvislými saňami (22) alebo s innou, so zvislými saňami (22) jeden pevný celok tvoriacou súčasťou brúsky a kompenzačné zariadenie (2), pozostávajúce z krokovacieho...