Patenty so značkou «cyklom»

Spôsob prevádzkovania elektrárne s kombinovaným cyklom a súbežným generovaním a elektráreň s kombinovaným cyklom na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17631

Dátum: 03.10.2011

Autori: Rofka Stefan, Reyser Karl, Breschi Dario Ugo, Droux Francois, Wick Johannes

MPK: F01K 23/10, F02C 6/04, C02F 1/16...

Značky: elektrárne, cyklom, spôsob, prevádzkovania, generovaním, spôsobu, súbežným, elektráren, kombinovaným, uskutočnenie, tohto

Text:

...inštalácii sa preto para odoberá na výstupe z nízkotlakovej turbíny. Táto konfigurácia podporuje vysokú výrobu elektriny s kombinovaným cyklom, pretože odoberanie pary pri nízkom tlaku umožňuje lepšiuZlepšený typ odsoľovania je známy ako destilácia smnohopočetným účinkom a tepelnou parnou kompresiou (MED-TCV), ako je napr. opisaná vpatentovej prihláške W 0 2005/105255 Al. Vtomto uskutočnení je destilácia sviacnásobným účinkom vykonávaná s...

Štvortaktný motor s deleným cyklom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6099

Dátum: 14.06.2004

Autori: Eubanks Jeremy, Branyon David

MPK: F02B 33/02

Značky: cyklom, děleným, štvortaktný, motor

Text:

...od hlavy valca 18.Pokiaľ ide o obr. 2, zatvorenýje tak uzatvárací ventil 20 ako aj výtlačný ventil22, zmes sa komprimuje spolu so stúpaním piestu 16 (pozri smer šípky 44)v kompresnom zdvihu. Na konci zdvihu sa piest priblíži k homej úvrati (TDC), t.j.k bodu, kde je piest 16 najbližšie hlavy valca 18, pričom objem zmesi sa komprimuje v tejto časti na jednu osminu svojho pôvodného objemu (spôsobený kompresným pomerom 8 až 1). Keď sa...

Štvortaktný motor s deleným cyklom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5358

Dátum: 14.06.2004

Autori: Eubanks Jeremy, Branyon David

MPK: F02B 53/00

Značky: děleným, motor, štvortaktný, cyklom

Text:

...od hlavy valca 18.Pokial ide o obr. 2, zatvorený je tak uzatvárací ventil 20 ako aj výtlačný ventil 22. zmes sa komprimuje spolu so stúpanim piestu 16 (pozri smer šípky 44)V kompresnom zdvihu. Na konci zdvihu sa piest priblíži k hornej úvrati (T DC), t.j.k bodu, kde je piest 16 najbližšie hlavy valca 18, pričom objem zmesi sa komprimuje V tejto časti na jednu osmínu svojho pôvodného objemu (spôsobený kompresným pomerom 8 až l). Keď...

Štvortaktný motor s deleným cyklom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8462

Dátum: 14.06.2004

Autori: Branyon David, Eubanks Jeremy

MPK: F02B 53/00

Značky: motor, štvortaktný, děleným, cyklom

Text:

...ventil 20 ako aj výtlačný ventil 22, zmes sa komprimuje spolu so stúpaním piestu 16 (pozri smer šípky 44)v kompresnom zdvihu. Na konci zdvihu sa piest priblíži k hornej úvrati (TDC), t.j.k bodu, kde je piest 16 najbližšie hlavy valca 18, pričom objem zmesi sa komprimuje v tejto časti na jednu osminu svojho pôvodného objemu (spôsobený kompresným pomerom 8 až l). Keď sa piest blíži k TDC, generuje sa v medzierke sviečky elektrickáPokial ide o...

Elektráreň s Rankinovým cyklom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283796

Dátum: 29.12.2003

Autor: Bronicki Lucien

MPK: F01K 25/06

Značky: rankinovým, cyklom, elektráren

Zhrnutie / Anotácia:

Elektráreň s Rankinovým cyklom zahrnuje odparovací člen (12) na dodávanie tepla na odparovanie pracovnej tekutiny prítomnej v tomto odparovacom člene (12) a na výrobu pary pracovnej tekutiny, ďalej turbogenerátor (22) na výrobu elektrickej energie pomocou pary pracovnej tekutiny vystupujúcej z odparovacieho člena (12) a privádzanej do turbogenerátora (22) prostredníctvom prívodných prostriedkov tejto pary na výrobu pracovnej tekutiny zbavenej...

Chladnička s vysoko účinným multivýparníkovým H. M. cyklom a spôsob jej riadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283586

Dátum: 08.09.2003

Autori: Yoo Han Joo, Suh Kook Jung, Lee Hai Min, Lee Jae Seung, Lim Jae Hoon

MPK: F25D 17/06, F25D 29/00, F25D 11/02...

Značky: chladnička, cyklom, multivýparníkovým, spôsob, riadenia, účinným, vysoko

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná chladnička s vysoko multivýparníkovým H. M. cyklom zahrnujúca skriňu, v ktorej je uložený kompresor na stláčanie chladiva, kondenzátor na skvapalňovanie chladiva a kapilárna rúrka na expanziu chladiva, pričom skriňa ďalej obsahuje mraziaci priestor a chladiaci, ktoré sú oddelené od seba na umožnenie samostatného chladenia, a v chladiacom priestore je umiestnený prvý výparník a v sérii s prvým výparníkom je v mraziacom priestore...