Patenty so značkou «cukrov»

Zlepšený spôsob spätného získavania cukrov z predspracovaného prúdu lignocelulózovej biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17673

Dátum: 29.09.2011

Autori: Ottonello Piero, Torre Paolo, Oriani Luis, Cherchi Francesco, Ferrero Simone, De Faveri Danilo

MPK: D21B 1/12, D21B 1/36, D21B 1/02...

Značky: cukrov, lignocelulózovej, zlepšený, prúdu, spätného, spôsob, predspracovaného, biomasy, získavania

Text:

...uskutočnenie postupu. Obr. 2 je schémou druhého uskutočnenia postupu.0012 Vtomto opise je vysvetlené zistenie, že keď sa biomasa, obzvlášť lignocelulózová biomasa, upravuje pomocou radu krokov máčania/hydrolýzy,konečná celková intenzita môže byť velmi vysoká, čo vypovedá odlhom trvaní rôznych krokov pri daných teplotách, avšak množstvo získaného produktu je podstatne vyššie, ako by sa dalo očakávať.0013 Koncept je demonštrovaný na...

Čistenie imino a amino cukrov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18637

Dátum: 08.06.2006

Autori: Major Michael, Kosinski Szymon, Peterson Robert

MPK: C07H 5/04, C07D 211/46, C07D 211/40...

Značky: čistenie, amino, imino, cukrov

Text:

...čistenia cukrov obsahujúcich dusík, výhodne hexózových amino- alebo imino-cukrov, ktorý je jednoduchý a cenovo výhodný pre syntézy vo veľkommeradle. PODSTATA TOHTO VYNÁLEZU Predkladaný vynález je definovaný patentovými nárokmi pripojenými k tomuto dokumentu.Teraz sa zistilo, že cukry obsahujúce dusík, t.j. amino- alebo ímino-cukry, sa môžu účinne po skytovať spôsobom vo veľkom meradle, a to spracovaním surového amino- alebo...

Inštalácia pre implementáciu spôsobu pre výrobu papieroviny, lignínov a cukrov a spôsob výroby používajúci túto inštaláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8672

Dátum: 20.04.2006

Autori: Delmas Michel, Benjelloun Mlayah Bouchra, Avignon Gérard

MPK: D21C 3/04, D21C 3/20

Značky: túto, výrobu, lignínov, spôsobu, spôsob, cukrov, inštaláciu, implementáciu, používajúci, výroby, papieroviny, inštalácia

Text:

...surovýmateriál umiestnený pred prvú stanicu a po ktorom je nepretržite- po priechode skrz surový materiál je impregnačná zmesodvedená z dopravníka pomocou gravitačnej sily~ každá úpravná stanica je opatrená prostriedkami umiestnenými pod dopravnĺkom, pomocou ktorých je zachytávaná zmes organických kyselín po jej priechode skrz surový materiál- záchytné prostriedky obsahujú aspoň jedno korýtko, v ktorom sa pomocou gravitácie zhromažduje zmes...

Disulfidové, sulfidové, sulfoxidové a sulfónové deriváty cyklických cukrov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5409

Dátum: 29.09.2004

Autori: Salas Perez-rasilla Eduardo, Repolles Moliner Jose, Pubill Coy Francisco

MPK: A61K 31/34, C07D 493/00

Značky: sulfoxidové, sulfidové, sulfónové, disulfidové, deriváty, cyklických, cukrov, použitie

Text:

...sa týkasyntézy serie hexitolových aporovnaní s izosorbid-dinitrátom. EP O 530 887 A 1 fenyltiobenzoylom substituované izosorbid-mononitráty a Vazodilatačné účinky na izolované cievy. EP O 290 885 A 2opisuje estery izosorbid-2- a 5-mononitrátu s alifatickými, arylovými, škoricovými kyselinami alebo dikyselinami aleboalkylkarbonyloxysubstituenty a ich použitie V kardiovaskulárnej terapii. FR-A 2 134 698 sa týka Osubstituovaných...

Fermentácia pentózových cukrov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5775

Dátum: 23.01.2003

Autori: Pronk Jacobus Thomas, Van Der Drift Christiaan, Op Den Camp Hubertus Johannes Marie, Harhangi Harry Ramanoedj

MPK: C12N 1/19, C12N 1/14, C12N 15/54...

Značky: cukrov, pentózových, fermentácia

Text:

...ako je qlycerol a xylitol. Podobne aeróbna produkcia 5-laktámov na xylóze je tiež negatívne ovplyvnená pri porovnani s produkciou B-laktámov na glukóze. Pravdepodobnou príčinou týchto nízkych výťažkov sú opäť relativne vysoké požiadavky redukujúcich ekvivalentov vo formeNADPH na tejto dráhe, pri porovnaní s použitím glukózy (W.M.0005 V priebehu rokov bolo uskutočnených mnoho pokusov zaviesť metabolizmus xylózy do S. cerevisiae a podobných...

Spôsob získavania cukrov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11058

Dátum: 30.12.2002

Autori: Kaira Miikka, Jumppanen Juho, Nurmi Juha, Ravanko Vili, Heikkilä Heikki, Ennelin Anu

MPK: C13B 20/14

Značky: získavania, spôsob, cukrov

Text:

...a nerozpustný vo vode, že sa odporúčal na izoláciu D-manózy aj z veľmi znečistených surovín.0011 Herrick, F.W., Casebier, R.L., Hamilton, J.K. Wilson, J.D. (Mannose Chemicals, Applied Polymer Symposlum No. 28 (1975), pp. 93 až 108) uverejňujú štúdiu týkajúcu sa vyvinutia úspomého postupu na získanie manózy alebo jej derivátov zdrevných zdrojov, ako siričitan obsahujúci odpadový lúh zrozkladu buničiny, kde je manóza hlavná zložka zmesí...

Spôsob výroby monokarboxylových kyselín z cukrov, derivátov cukrov alebo primárnych alkoholov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281397

Dátum: 06.12.1995

Autori: Puke Hanjo, Kunz Markwart, Scheiwe Linda, Recker Carla, Kowalczyk Jörg

MPK: C07C 59/105, C07C 51/235, C07C 51/215...

Značky: cukrov, monokarboxylových, zariadenie, tohto, spôsob, derivátov, primárnych, kyselin, spôsobu, vykonávanie, alkoholov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby monokarboxylových kyselín z cukrov, derivátov cukrov alebo primárnych alkoholov, pri ktorom sa cukry, deriváty cukrov alebo primárne alkoholy kontinuálne oxidujú vo vodnom roztoku a pri koncentráciách medzi 0,1 až 60 % kyslíkom alebo plynmi obsahujúcimi kyslík na katalyzátoroch zo vzácnych kovov alebo zmesových kovov. Objemový prúd produktov takto vytvorených sa zavádza do elektrodialýzneho stupňa a odstraňujú sa a...

Spôsob izolácie cukrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280574

Dátum: 08.03.1995

Autori: Lancrenon Xavier, Saska Michael

MPK: C13J 1/06, C13D 3/14

Značky: izolácie, cukrov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Izolácia cukrov obsiahnutých vo vodnej cukrovej šťave, ktorá obsahuje hlavne cukry, vápenaté alebo horečnaté ióny a farbivá, akým je napríklad cukrovarnícka melasa, obsahuje (i) zmäkčovací krok, v ktorom je vodná cukrová šťava privedená do kontaktu s katexovou živicou v sodnej alebo draselnej forme, (ii) krok separácie cukru skladajúci sa z chromatografie zmäkčenej cukrovej šťavy získanej v kroku (i) za vzniku prvého kvapalného odpadu...

Spôsob inhibície tvorby cukrov pri bázicky katalizovaných aldolových kondenzáciach karbonylových zlúčenin s formaldehydom

Načítavanie...

Číslo patentu: 238801

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kuniak Ľudovít, Fedoroňko Michal

MPK: C07C 31/24

Značky: tvorby, katalizovaných, cukrov, aldolových, spôsob, kondenzáciach, karbonylových, formaldehydom, inhibície, bazicky, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu inhibície tvorby cukrov pri bázicky katalyzovaných aldolových kondenzáciach karbonylových zlúčenín s formaldehydom za použitia účinných redox inhibítorov tvorby cukrov podľa autorského osvedčenia č. 173988, jehož podstata spočieva v tom, že sa ako inhibítor použijú vyššie oxidačné stupne solí mangánu, s výhodou mangánan alebo manganistan draselný.

Prostriedok na zvyšovanie obsahu cukrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250876

Dátum: 14.05.1987

Autori: Bajči Pavol, Sekera Vladimír, Sutoris Viktor, Halgaš Ján, Konečný Václav, Varkonda Štefan

MPK: A01N 43/78

Značky: obsahu, zvyšovanie, cukrov, prostriedok

Text:

...skúma nýmí látkami 18 h. V osvetllovanom kulti va~č~nom boxe v perlite bola vypesbovaonáPo 10 dňoch kultivánciebola vyhodnotená hladina cuknov v segmentoch listov modifikovaçnom metódou .podľa Kliku. L, Nováka V. .a Gregora A. Praktikum iyt-ocenológie,ekológie, klimatológia a pôxdoznalectva, 250875I B Nakl. ČSAV, Praha 1954. Kvantita cwkrov ky gluikózy. Poeĺmsné súbory 10511 porovná 10015 stanovená spektr-ofotovmetricky a pre- va-né s...

Prostriedok na zvyšovanie obsahu cukrov v rastlinách produkujúcich cukor

Načítavanie...

Číslo patentu: 237706

Dátum: 15.04.1987

Autori: Konečný Václav, Sekerka Vladimír, Halgaš Ján, Sutoris Viktor, Bajči Pavol, Varkonda Štefan

MPK: A01N 43/78, C07D 277/62

Značky: cukor, rastlinách, produkujúcich, obsahu, prostriedok, zvyšovanie, cukrov

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata prostriedku na zvyšovanie obsahu cukrov v rastlinách produkujúcich cukor podľa vynálezu spočíva v tom, že ako účinnú látku obsahuje 3-R-substituovanú benzotiazóliovú soľ rozpustenú vo vode, alebo organických rozpúšťadlách ako metylalkohol, dimetylsulfoxid, trietylénglykol, dimetylformamid. 3-R-substituovaná benzotiazóliová soľ je charakterizovaná všeobecným vzorcom I, kde R znamená metyl, alyl, propargyl, benzyl, metoxykarbonylmetyl,...