Patenty so značkou «coulometrické»

Mikrosnímač pro coulometrické měření tloušťky povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269125

Dátum: 11.04.1990

Autori: Trojan Václav, Kokoška Ivan, Jojko Zorjan, Průšek Jaroslav, Jirovský Ivan

MPK: G01B 13/02, G01N 27/42

Značky: povlaků, mikrosnímač, tloušťky, coulometrické, měření

Text:

...enodického rozpouětční povleku po celou dobu měření a doaežení vysoké reprodukovatcl z cs 259125 B 1 noati výnledků. ae rovněž výhodné, jeetliže vnitřní reverzní komora je vyměnitelná.vynález je dále blíłe objoaněn na popieu jedná z možných variant konetrukčního provedení míkroanímeče pemoeí výkreau, kde je znbzorněn podélný řez zařízením podle vynálezu.základní částí mikroonímača pro coulometrlckć měření tlouiřky povlekůje měřicíenímaě 3,...

Roztok pro coulometrické měření tloušťky galvanických povlaků stříbra a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241780

Dátum: 10.08.1987

Autori: Gorgoo Oldoich, Živanský Josef

MPK: G01N 27/42

Značky: coulometrické, povlaků, stříbra, měření, tloušťky, roztok, galvanických, slitin

Text:

...250 až 990 g. Vodivá anorganická sloučenina jepodle vynálezu kyselina fluorovodíková nebo její-sůl s alkaliokými kovy, například fluorid draselný, komplexotvorná. látka se současnou funkcí regulátoru hodnoty pH je sloučenina ze skupiny zahrnující alifatickéhydroxypolykarboxylovéo počtu atomů uhlíku l až 4 V alkylenové skupině, například kyselina ethylendieminotetraoctová, aminomonoe nebo polyal V Vkylenkarboxylové kyseliny o počtu...

Zařízení pro kontinuální coulometrické měření koncentrace oxidovatelných látek v plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 236968

Dátum: 01.10.1986

Autor: Novák Jiří

MPK: G01N 27/42

Značky: látek, oxidovatelných, coulometrické, plynech, měření, kontinuální, koncentrace, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro kontinuální coulometrické měření koncentrace oxidovatelných látek, například oxidu siřičitého nebo sirovodíku v plynech, vhodné zejména k měření stopových koncentrací těchto látek v ovzduší. Zařízeni obsahuje potenciostat a elektrolyzér s indikační anodou, katodou a bezproudovou elektrodou. Všechny elektrody jsou ponořeny v elektrolyzéru do společného elektrolytu, cirkulujícího vodného roztoku elementárního...

Zařízení pro coulometrické a odporové vyhodnocování kvality povrchových úprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 220803

Dátum: 15.12.1985

Autori: Jojko Zorjan, Trojan Václav

Značky: odporové, zařízení, coulometrické, vyhodnocování, povrchových, úprav, kvality

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zdokonalení zařízení pro vyhodnocování kvality povrchových úprav, zejména ponorovou metodou. Zařízení sestává z vyhodnocovacího bloku tvořeného zdrojem proudu a vyhodnocovací jednotkou. Vstup vyhodnocovacího bloku je zapojen do série s povrchově upraveným vyhodnocovacím vzorkem, pomocnou elektrodou a pracovním roztokem, do kterého je vzorek ponořen. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do proudového okruhu zdroje pracovního proudu...

Tryskový mikrosnímač pro coulometrické měření tloušťky povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217943

Dátum: 15.12.1984

Autori: Jirovský Ivan, Průšek Jaroslav, Kokoška Ivan, Trojan Václav, Jojko Zorjan

Značky: povlaků, měření, mikrosnímač, coulometrické, tryskový, tloušťky

Zhrnutie / Anotácia:

Tryskový mikrosnímač pro coulometrické měření tloušťky povlaků se skládá ze zásobní komory měřicího elektrolytu, napojené pomocí pružné spojky na zdroj reverzních pulsních změn tlaku a zasahující svou spod ní zúženou částí do pracovní komory, přičemž spodní zúžená část zásobní komory přechází v měřicí trysku, zasahující do kontaktního ústí mikrosnímače. Podstatou vynálezu je, že zásobní komora je v místě přechodu ve svou zúženou část opatřena...

Snímač pro coulometrické měření tloušťky vícevrstvých kovových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217397

Dátum: 01.09.1984

Autori: Jirovský Ivan, Trojan Václav, Průšek Jaroslav, Kokoška Ivan, Jojko Zorjan

Značky: tloušťky, vícevrstvých, snímač, coulometrické, kovových, povlaků, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší zdokonalení snímače pro coulometrické měření tloušťky jednotlivých povlaků vícevrstvého povlakového systému. Snímač podle vynálezu sestává z pracovní komory s tryskou zasahující do kontaktního ústí snímače nad kterou je umístěna ovládací komora s nejméně třemi tlakovými zásobními komorami jejichž vývody ústí do uvedené trysky. Tyto tlakové zásobní komory jsou prostřednictvím přívodů...