Patenty so značkou «čočka»

Intraokulární čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 274789

Dátum: 12.11.1991

Autori: Vacík Jiří, Čejková Jitka

MPK: A61F 9/00

Značky: intraokulární, čočka

Tvrdá intraokulární čočka s tvarovou pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269158

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šulc Jiří, Krčová Zuzana

MPK: A61F 2/14

Značky: intraokulární, tvrdá, čočka, tvarovou, pamětí

Text:

...vibracín a přeněší je na haptib, kterýni Je intraolculární čočka opŕena do vasivověho aparátu oka. Tím dochází k naněhání tkáně v místě dotyku, ktorú může postupně atrotovat. Navíc může u mäkkých elastiolých intraokulárních čoček dojít v důsledku vibraeí k deromaci optické části, k rozoatření optiky»Tyto nedostatky překonávě tvrdá intreokxxlární čočka a tvarovou pamětí podle předmětněho vynálezu.Podstata tvrdé intraokulěrní čočky a tverovou...

Barevná kontaktní čočka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268807

Dátum: 11.04.1990

Autor: Loshaek Samuel

MPK: G02C 7/04

Značky: kontaktní, čočka, výroby, způsob, barevná, její

Text:

...funkční skupiny zvolené ze souboru A nebo B. Pokud polymer čoček obsahuje funkční skupiny ze souboru A a vazebný polymer funkční skupiny ze souboru B a naopak, může se polymer čoček svázat s pojivovým polymerem při mo. Pokud však jak polymer čoček, tak pojivový polymsr obsahují funkční skupiny z téhož souboru, například ze souboru A používá se současně sloučeniny obsahující v molekule alespoň dvě mnkční skupiny z druhého souboru. Když...

Kontaktní, popřípadě intraokulární čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267858

Dátum: 12.02.1990

Autori: Krčová Zuzana, Šulc Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: čočka, intraokulární, kontaktní, popřípadě

Text:

...znhlozujc ve zbotnalćm stavu nepatrne. jen pod mikroskopem viditelné nerovnostipovrchu čočky, čímž velmi zvyšuje pohodlí pacienta.Solí rozpustných ve vodě na koncentrované roztoky, ve kterých poly-HEMA nebotná a zbotnalánaak odbotnává, je značný počet. Patří sem například alkalické soli silných minerálnich kyselzn jako je síran a fosľorečnan sodný (normální trinatriumfosrát), uhlićitany a hydrouhlič 2 ny alkalických kovů, alkalické soli...

Kontaktní čočka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265352

Dátum: 13.10.1989

Autori: Krčová Zuzana, Šulc Jiří

MPK: A61F 9/00

Značky: její, čočka, výroby, kontaktní, způsob

Text:

...čočky by ly skleněné nebo tvrdé z organického skla a proto nepřekvapuje, 265352že už v začátcích vývoje kontaktních čoček se vvnoŕilv návrhv opatřit skleněnou nebo jinou tvrdou čočku měkcim okrajem nebo souvislým podkladem,například z regenerované celulozv,z prvže a podobné, aby se vylnučilo poranění oka tenkým okraiem sklenené čočky a omezilo dráždění (viz například západonemeckv patentní spis č. 921 416). Tento návrh se však nemohl...

Syntetická, ve fyziologickém roztoku bobtnavá, intraokulární čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264604

Dátum: 14.08.1989

Autori: Krčková Zuzana, Šulc Jiří

MPK: A61F 2/14

Značky: fyziologickém, bobtnavá, čočka, intraokulární, roztoku, syntetická

Text:

...lze použít i roztokú příslušneho polymeru ve vhodném rozpouštědle rozpustném ve vodě, které se odstraní vypránim. Po zaoperování do oka deformovaná čočka bŕzy, například V průběhu několika sekund až několika hodin, relaxuje dobotnáním, čímž se její Tg příslušně sníží za současného zahřátí na teplotu oka. Relaxací nabude čočka původní tvar a elasticitu i měkkost.Je účelne dále změkčit o sobě známými postupy ty části čočky, hlavně...

Umělá čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263470

Dátum: 11.04.1989

Autor: Sergijenko Nikolaj

MPK: A61F 2/14

Značky: čočka, umělá

Text:

...Kak paapes panyxnoů oöonouxu He npuxouwcn ymnaarb.Cpanunaax pesynnwaru HCHOHBBOÉBHHH nunecruoro n npenaraemoro Hcxycm crseunux xpycrannxon, ouenuuao, qro nonoxnwenbutñ seKT or npnwenenna Ho noro ncxyccwsennoro xpycrannxa aupaxaemcn B cnenymmeMI. 0 rcywcTsne Heoóxonnwocrn nnonueann nononunwenbuoro paspesa panymnoñ oñonoüxu unnnoñ, paanoñ nnamerpy onruuecxoñ uacrn uckýccraennąro xpyćwann qepes Henem nocne onepaunn rnasa GOHBHHE HacTonsKo...

Měkká intrakamerální čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263203

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šulc Jiří, Krčová Zuzana, Pitrová Šarka, Smetana Karel

MPK: A61F 2/14

Značky: čočka, měkká, intrakamerální

Text:

...záohytný (bezpečnostní) prstenec přesahující přední oentrující opěrnou část až 0 1,5 mm. Tento záchytný prstenec zajištuje čočku před vysunutím do přední komory oka. Středová tlouštka čočky je s výhodou v rozsahu od 1 mm do 3,5 mm. Tvar a velikost čočky způsobuje samočinné uložení do osy oka.Pro vyloučení traumatizaoe má samozřejmě význam jen měkkost povrchu čočky, a proto čočka podle vynálezu může být jak zcela homogenní z materiálu jednoho...

Jednopólová elektronová čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256047

Dátum: 15.04.1988

Autori: Müllerová Ilona, Lenc Michal, Delong Armin Akademik, Kolařík Vladimír

MPK: H01J 37/141, H01J 37/14

Značky: čočka, jednopolová, elektronová

Text:

...pozorované rovině objektu a je současně kolmá na optickou osu přístroje. Takovéto řešení vyžaduje zajištění pohybu celého manipulátoru ve směru optické osy přístroje, což je obzvláště obtížné v přístrojích pracujících s ultravakuem.Tyto dosavadní nevýhody odstraňuje jednopólová čočka,jejíž podstatou je, že její pólový nástavec je uspořédán suvně ve sněru optické osy elektronového svazku.Hlavní předností elektronové čočky je zejména možnost...

Perforovaná měkká kontaktní čočka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245064

Dátum: 15.12.1987

Autor: Šprachta Alois

MPK: G02C 7/04

Značky: způsob, výroby, perforovaná, její, kontaktní, měkká, čočka

Text:

...kapalina v-ytlačí pohybom víčka ke kraji čočky, který ji jakoby zpětným ventilem prepustí nad spojivkou.Na ostrost vidění nemají otvory v papilární oblasti oka žádný podstatný vliv., jelikož plocha otvoru zabíra jen malý zlomek oční clony. l při průměru otvoru 1 mm je to jen devítina plochy panenky o průměru 3 milimetrü a tento podíl pro rektrakci ztraceně optické plochy je pochopitelně ještě menší při větším otevření panenky, nebo při...

Měkké a elastická intrakamerální čočka, způsob její výroby a zařízení k výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 246966

Dátum: 15.10.1987

Autor: Petrášek Josef

MPK: G02C 7/04, A61F 9/00

Značky: čočka, výroby, výrobe, způsob, elastická, zařízení, měkké, její, intrakamerální

Text:

...lze dodatečně upravovat a to barvením nebo pigmentováním okrajového prstence o sobě známými metodami. U čoček 2 měkkých hydrofilních materiálů lze po přikrytí optické zóny vybarvit prstenee direktními barvivy ověřenými jako vhodné pro kontaktní gelové čočky. volí se přitom co nejtemnější odstíny, jelikož smyslem tohoto opatření je vyloučit veškeré nežádoucí reflexy přicházející z periferie do optické zóny. K tomuto účelu se zvláště hodí...

Torická kontaktní čočka s těžištěm vysunutým směrem k jejímu okraji, forma k její výrobě a způsob výroby forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246212

Dátum: 15.09.1987

Autor: Müller Gerd

MPK: G02C 7/04

Značky: těžištěm, forem, forma, kontaktní, směrem, okraji, jejímu, výrobe, způsob, vysunutým, výroby, čočka, torická, její

Text:

...a 2. Řez je veden středem prohlubně 2, která má negativní tvar ztluštění Ž odlévané čočky. Střední část lg odlévací plochy až k průměru 6 mm má torický tvar s osou cylindrické složky natočenou do zvoleného úhlu k nákresně. Osa ll, která je osou obvodové hrany lg je současně osou otáčení formy v polymerizačním přístroji a shoduje se s optickou osou odlité čočky, jak je vyznačena čárkovanou přímkou na obr. 2.Obr. 4 znázorňuje v příčném axiálním...

Intrakamerální čočka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245361

Dátum: 15.09.1987

Autor: Holakovský Štefan

MPK: G02C 7/04, G02B 1/04

Značky: způsob, její, intrakamerální, čočka, výroby

Text:

...prostor pro tvarově a velikostní obdobnou umělou čočku, přesně vymezen. Podle tvaru a objemu nebo hmotnosti vyñaté čočky lze z větší zásoby těchto snadno dostupných intrakamerálních čoček vyhledat nejblíže odpovídající čočku,kterou lze na místo vyňaté vsadit. Pžitom lze s výhodou využít měkkosti silně hydrofilního gelu, který lze pomocí tenkostěnné trubičky zavést do zadní komory oka i pupilárním otvorem menším než je průměr umělé čočky v...

Lineární rastrová čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 250882

Dátum: 14.05.1987

Autori: Potzner Bedřich, Olexa Zlatan, Jirka Vladimír, Nábělek Bohumil, Malý Miroslav

MPK: F24J 2/06, G02B 3/08

Značky: čočka, lineární, rastrová

Text:

...hranolů jsou jejitth sklony k irortnále vstupní plochy V souladu se vztahelmk-de (p je úhel d-opamlu hlavního svazku papnsků -na vstupní .plochu lineární rastrové čočky v rozmezí 30 ° až 50 °, .s výhodou 40 °. Výstupní plocha lineární ra-strołvé čočky je ipřekryta tobulovým skiem, které je k ní -po obvode herníetíclky těsně při-pevného jako objílmzkou výplne-nou tmelem.Lineární raetrová čočka podle vyná-lezu může být vyuižita jako...

Nitrooční čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248038

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hamlin Robert, Arkell James

MPK: A61F 1/16

Značky: čočka, nitrooční

Text:

...přičemž oba úseky 10, 11 jsou s výhodou rovné. Druhý úsek 11 se spojuje s prvním úsekem 10 pod úhlem, který je menší než ,180 °. Na druhýúsek 11 první nožky naväzuje první příčný úsek 12. Druhý úsek 11 a příčný úsek 12 se stýkají v úhlu, který je menší než asi 1807. Na průsečíku druhého úseku 11 a prvního příčného úseku 12 leží první styčný úsek lil, který se má dotýkat ciliárního žlábku, když se čočka 1 implantuje do zadní ko.mory, nebo...

Kontaktní čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231468

Dátum: 15.06.1986

Autor: Koukol Ludvík

MPK: G02C 7/04

Značky: kontaktní, čočka

Zhrnutie / Anotácia:

Kontaktní čočka, vyznačující se tím, že její jedna povrchová plocha, kupř. vnější konvexní, nebo vnitřní konkávní, případně obě plochy jsou tvořeny dvěma, nebo více kulovými plochami /E/ protínajícími nebo ležícími na základní kulové ploše /Z/, která tvoří okraj kontaktní čočky a přechody mezi nejméně dvěma plochami jsou stupňovité /A/.

Měkká lentikulární kontaktní čočka s negativní refrakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219738

Dátum: 15.09.1985

Autor: Wichterle Otto Akademik

Značky: čočka, měkká, negativní, lentikulární, refrakcí, kontaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měkké lentikulární kontaktní čočky s negativní refrakcí, jejíž vnější konvexní plocha obsahuje nejméně dvě zakřivené plochy. Předmětem vynálezu je měkká lentikulární kontaktní čočka s negativní refrakcí, jejíž vnější konvexní plocha obsahuje nejméně dvě zakřivené plochy, u které je vnější konvexní plocha tvořena střední zakřivenou plochou s okrajovým zakřiveným prstencem, které jsou navzájem spojeny kuželovou plochou, přičemž...

Lineární Fresnelova čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218367

Dátum: 15.02.1985

Autori: Nábělek Bohumil, Jaška Karel, Černý Jaroslav, Tůma Josef, Hajfler Jaroslav, Malý Miroslav

Značky: lineární, čočka, fresnelova

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kolektorů slunečního záření pro využití sluneční energie k ohřevu vody nebo jiné kapaliny. Řeší je geometrické uspořádání jednotlivých optických prvků Fresnelovy čočky za účelem umožnění její efektivní výroby válcováním skloviny. Matematickými vztahy mezi rozměry jednotlivých optických prvků lineární Fresnelovy čočky je vyjádřeno uspořádání, při kterém je minimalizováno přemísťování tuhnoucí skloviny pod pracovním válcem....