Patenty so značkou «clonou»

Prenosné zariadenie na získavanie údajov zo štvorprúdových cestných komunikácií s clonou v strede komunikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7545

Dátum: 05.09.2016

Autori: Flimel Marián, Flimel Adam

MPK: G08G 1/065, G08G 1/01

Značky: prenosné, strede, štvorprúdových, zariadenie, komunikácie, komunikácií, clonou, cestných, získavanie, údajov

Text:

...vysokou strechou) a minimálnou výškou nákladných automobilov. Zvolená je Výška 2,8 m.- Výška h 3 - je Výška na umiestnenie bezdrôtovej kamery na jednom zo stojanov. Optimálna Výška sú 3-4 m, keďže 4 m je maximálna výška nákladných automobilov, kamiónov. Nasmerovanie kamier má umožňoVať záber na jednotlivé jednosmerné jazdné pruhy.- Výška h 4 - je Výška súvislej zvislej steny - clony minimálne h 4 h 0,2 3 m. Clona je umiestnená V strede...

Strecha vozidla s integrovanou clonou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16174

Dátum: 20.04.2011

Autor: Lux Thomas

MPK: B60J 7/00

Značky: clonou, střecha, integrovanou, vozidla

Text:

...roletovou strechou, ktorá môže byť lacno zhotovená z čo možno najmenej súčiastok a má vysokú stabilitu.0011 Úloha predloženého vynálezu je podľa vynálezu riešená strechouvozidla s integrovanou roletovou strechou podľa nároku 1. Výhodné vytvorenia vyplývajú zo závislýchłnárokov.0012 Spôsob výroby strechy vozidla podľa vynálezu ajej použitia vyplývajú z ďalších nárokov v príslušnej kategórií.0013 Strecha vozidla s integrovanou roletovou strechou...

Kazeta s vonkajšou ochrannou clonou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5127

Dátum: 05.03.2009

Autor: Klas Jozef

MPK: B60J 3/00

Značky: kazeta, vonkajšou, clonou, ochrannou

Text:

...narúšať aerodynamiku automobilu, možnosť automatického zaťahovania clony.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. 1 znázorňuje kazetu s vonkajšou ochrannou clonou z boku so zasunutou clonou, obr. č. 2 znázorňuje kazetu s ochrannou clonou z vrchu. Na obr. č. 3 je znázornený automobil z boku a vytíahnutou ochrannou clonou ponad sklo, obr. č. 4 znázorňuje pohľad zvrchu na vytiahnutú clonu. Obr. č. 5 a 6 znázorňuje zakrytú plochu skla s clonou...

Blatník automobilového vozidla s akustickou clonou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9755

Dátum: 23.01.2009

Autor: Malaubier Philippe

MPK: B62D 25/16, B60R 13/08

Značky: blatník, automobilového, clonou, akustickou, vozidla

Text:

...sa opisuje vyššie.0008 Podla konkrétnych uskutočnení vynálezu má automobilové vozidlo jednu alebo viacero z nasledujúcich charakteristík, zvlášť alebo vo všetkých technicky možných kombináciách- vozidlo obsahuje motor vybavený rozvodom, akustická clona sa nachádza- vozidlo obsahuje nádržku ostrekovačov s nosičom, blatník obsahuje vodiaci jazýček určený na zavedenie medzi nádržku ostrekovača a nosič.0009 Vynález bude lepšie pochopený na...

Jednokotúčová výsevná pätka s bočnou clonou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2274

Dátum: 10.09.1999

Autor: Knoll Jozef

MPK: A01C 7/16

Značky: výsevná, bočnou, clonou, pätka, jednokotúčová

Text:

...na gjlueseTechnické riešenie zariadenia je zrejmé z výkresu, na ktorom je mázomený nârys a pôdorys jednokotúčovej výsevrtej pätky s bočnou clonou. Smer pohybu zrna z dávkovačaje znázornený šipkamLV pôdoryse je znázornená nastavenie kotúča pod ostrým uhlom voči smeru pojazdu sejačky, vyklonenie zadnej časti clony pod malým uhlom. iJednokotúčovú výsevnú pätku s bočnou clonou tvorí nosníkJ, na ktorom je upevnená luubostenná mirka 2 na prívod...

Parapetný elektrický doskový výhrevný žiarič s reflexnou clonou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 141

Dátum: 11.08.1993

Autori: Oliveriusová Miroslava, Šafek Miroslav, Šafková Ludmila

MPK: H05B 3/20

Značky: reflexnou, doskový, elektricky, žiarič, clonou, parapetný, výhrevný

Text:

...v horní části ohnutn do tupáho úhlu 1. Podle obr. 1 je elektrická obouot sťrnnně výhřovná denkn opptřenzn rámom l. Podle obr. 2 Je parapetní výhřevný nářiö neatnvan so dvou elektrických obountrannä výhřevnýoh àsaok 1 a 1 oddä 1 enýnh tepolnč izolační vrc 6 vou.2 a npojenýoh rámem Q. ľodla obr. 4 je zářič aeatnven za dvou akumulnčních deset 2 opntřených nn vnitřní straně elektriokými obountrnnnö výhřvvnýmí deskami 1 oddälenými tepelnä izolační...

Víko elektrické obloukové pece s vzduchovou clonou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244038

Dátum: 16.11.1987

Autor: Krejeová Sooa

MPK: F27D 17/00, F27B 3/10

Značky: clonou, obloukové, vzduchovou, víko, elektrické

Text:

...tak, aby přivedený vzduch mohl být zachycen e odveden odsávacím zákrytem.Směr a velikost proudu vzduchu proudícího z výdechová hubice musí odpovídlt velikosti pece tak, aby kouřové plyny, odcházející netěsnostmi kolem elektrod, byly přiváděným vzduchem strženy do odsávacího zákrytu.Použitím víke elektrická obloukcvé pece se vzduchovou clonou lzs odsávlt kouřove zplodiny s velkou účinnosti při malém výkonu odsávacích ventilátorů,což znamená...

Ochranná přilba se vzduchovou clonou ve výřezu hledí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237089

Dátum: 01.10.1987

Autor: Jurajda Drahomír

MPK: A62B 18/00

Značky: hledí, clonou, výřezů, vzduchovou, přilba, ochranná

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranná přilba se vzduchovou clonou ve výřezu hledí složí k ochraně očí a obličeje pracovníků provádějících stříkání nátěrových hmot v elektrostatickém poli pomocí ručních pistolí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na vnější straně přední části přilby je podél horního okraje výřezu hledí přichycena rozvodná komora vzduchu s výstupní štěrbinou vyusťující proti usměrňovacímu kanálu přichycenému pod spodní hranou výřezu hledí. Vytvořená...