Patenty so značkou «clona»

Slnečná clona

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7236

Dátum: 03.09.2015

Autor: Králik Marián

MPK: B60J 11/02

Značky: clona, slnečná

Text:

...najvhodnejšie upevnenia patria háčiky.Ďalej je technické riešenie výhodné, ak pevná časť slnečnej clony je na zadnú časť automobilu alebo do strechy automobilu, alebo na strešný nosič automobilu upevnená oddeliteľne.Použitie slnečnej clony podľa tohto technického riešenia je jednoduché a účinné. Slnečná clona z jedného pásu sa pomerne jednoducho nasadí na zadnú stranu strešného nosiča, vytiahne sa Výsuvná časť cez strechu a predné sklo,...

Doplnková protislnečná automobilová clona pre vodiča a spolujazdca

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6195

Dátum: 06.08.2012

Autor: Banga Štefan

MPK: B60J 3/02

Značky: clona, protislnečná, vodiča, spolujazdca, doplňková, automobilová

Text:

...sa dá sklopiť k prednému sklu alebo aj otočiť na bočné dverové sklo, aby vodič a spolujazdec neboli oslňovaní. Pri jazde kľukatou cestou, keď slnko svieti raz spredu, raz zboku, vodič prekladá protislnečnú clonu. Je to nebezpečné a vodič ohrozuje seba i iných účastníkov cestnej premávky. Existuje viacero technických riešení na doplnkové clony, sú však zložité a drahé.Uvedené nevýhody odstraňuje predkladané technické riešenie doplnkovej...

Protislnečná dvojdielna automobilová clona

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6194

Dátum: 06.08.2012

Autor: Banga Štefan

MPK: B60J 3/02

Značky: clona, dvojdielna, automobilová, protislnečná

Text:

...spredu, raz zboku, musíte prekladať protislnečnú clonu. Je to nebezpečne a vodič môže ohrozovať seba aj iných účastníkov cestnej premávky. Je viacero technických riešení na protislnečné clony, ale sú zložité a drahé.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje protislnečná dvojdielna automobilová clona. Táto sa skladá z dvoch tenkých plastových dielcov, ktoré sú spojené jednoduchým posuvným zariadením, pričom sa môžu rozdeliť na predné a...

Postranná clona otváranej strechy vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20426

Dátum: 02.04.2012

Autor: Färber Manfred

MPK: B60J 7/00

Značky: otváranej, clona, postranná, střechy, vozidla

Text:

...je tak upevneniteľná alebo upevnená na streche vozidla, že výkyvné uloženie prípadne os natáčania sa rozprestiera približne pod bočným okrajom príklopu nachádzajúceho sa vzatvorenom stave. Ked je príklop prestavením nadvihnutý alebo vyklopený do svojej vetracej polohy, prekrýva postranná clona vsvojom vyklopenej,približne vertikálnej krycej polohe bočný otvor respektíve postrannú štrbinu medzi bočným okrajom príklopu a strechou vozidla...

Clona proti prievanu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5441

Dátum: 07.05.2010

Autori: Míček Jan, Zoltán Janko

MPK: E06B 9/00, E06B 7/00

Značky: proti, prievanu, clona

Text:

...základňou 12. Na kotviacej základni 12 sú vytvorené otvory 15, cez ktoré sú vedené upevňovacie prostriedky (napr. skrutky, klinec a pod.) pre uchytenie nosnej lišty 1 k nosnému podkladu 4. V nosnej lište 1 je cez vypuklé rameno 11 vytvorený obdĺžnikový otvor 13, na ktorý plynule v hornej časti 111 vypuklého ramena 11 nadväzuje otvor 14 v tvare písmena T. Záves 2 pozostáva z obdĺžnikového tvaru 21, z ktorého vystupujú úchytky 22 v tvare...

Zhrňovacia clona

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5369

Dátum: 08.03.2010

Autori: Čtveráček Marek, Ďásek Petr, Ďásek Aleš, Nypl František

MPK: E06B 9/00

Značky: clona, zhrňovacia

Text:

...je dostatočne nepriedušné uzavretie stavebného otvoru, zamedzujúce prúdeniu vzduchu a pritom jednoduchý prejazd vozíkov, resp. priechod osôb cez protiprievanovú clonu. Najmä však pri prechode nadmerne vysokého predmetu možno zhrňovaciu clonu jej zhrnutím takmer celkom odstrániť.Prehľad obrázkov na výkreseRiešenie zhrňovacej clony podľa tohto technického riešenia je bližšie objasnené na pripojených výkresoch, kde obrázok č. l znázorňuje...

Slnečná clona do dopravných prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5330

Dátum: 07.12.2009

Autor: Sedlár Andrej

MPK: B60J 3/00

Značky: clona, slnečná, dopravných, prostriedkov

Text:

...sa môžu mechanicky prcpájať aj tieniaee segmenty rozmiestnené mimo priamej úsečky. Umiestnenie tieniacich segmentov v držiaku môže kopírovať tvar okraja priľahlého skla a to v oboch smeroch priestorového zakrivenia.Ručné ovládanie doteraz bežných slnečných clôn naklápaním často vedie k chvíľkovej nepozornosti vodiča a môže viesť k dopravnej nehode, podobne ako nesprávne alebo neskoro nastavená slnečná clona. Cieľom predloženého riešenia je...

Slnečná clona s osvetľovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9944

Dátum: 23.12.2008

Autor: Welter Patrick

MPK: B60J 3/02

Značky: clona, slnečná, osvětlovacím, zariadením

Text:

...spôsob bodového reflektora svetla, ktorý žiari proti reilektoru,upravenému na slnečnej Clone, ktorým je možné menit smer svetelného lúča smerom k príslušnému cestujúcemu na sedadle. Reflektor je vytvorený ako hore otočné veko kazety so zrkadielkom slnečnej clony, pričom strana plochy veka, smerujúca v polohe uzavretia veka ku kozmetickému zrkadielku, slúži V približne kolmo hore sklopenej polohe otvorenia ako reflektor. Príslušná strana...

Slnečná clona

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14641

Dátum: 18.06.2008

Autor: Frotz Thomas

MPK: B60J 3/02

Značky: slnečná, clona

Text:

...vo svojej zachádzajúcej a/alebo vychádzajúcej polohe aretovatelný pomocou blokovacej mechaniky, napríklad pomocou tlakovej blokovacej mechaniky. Blokovanie premiestniteľnej časti vzachádzajúcej a/alebo vo vychádzajúcej polohe nastáva svýhodou pomocou tlakom ovládaného blokovania obdobného tlakovej blokovacej mechanike pre náplň zaťahovacieho guličkového pera, pričom tlak nastáva najmä na spodnú hranu oddeleného segmentu clony. Zablokovanie v...

Slnečná clona pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12363

Dátum: 28.03.2008

Autor: Welter Patrick

MPK: B60J 3/02, B60Q 3/02, B60Q 3/00...

Značky: vozidlo, clona, motorové, slnečná

Text:

...zadnej strany príkladného vyhotoveniaslnečnej clony s uvedením linie rezu A - A.Obrázok 5 znázorňuje schematicky zobrazenie príkladného vyhotovenia slnečnej clony0007 Slnečná clona l, znázornená na obrázku l a 2 ako príklad súčasti výbavy vozidla, je vybavená zrkadlovou kazetou 2, ktorej Zrkadielka 3 je možné zakryť krytom 5 sklopným okolo horizontálnej osi. Vľavo a vpravo od Zrkadielka 3 sa nachádzajú svetelné panely 10.Údaje miesta...

Zariadenie na položenie aspoň jedného kábla v komponente vozidla, slnečná clona so zariadením na kladenie a spôsob kladenia kábla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11865

Dátum: 09.12.2004

Autor: Welter Patrick

MPK: B60J 3/02, H02G 1/08, H01R 4/24...

Značky: kladenia, kábla, jedného, clona, aspoň, kladenie, položenie, slnečná, zariadenie, zariadením, spôsob, vozidla, komponentě

Text:

...prostriedku. Preto sa pri ťahovom zaťažení, ktoré pôsobí aspoň najeden kábel v smere proti smeru jeho položenia, kábel oprie o okraj, resp. o oporný bod, ktorýsa nachádza na vodiacom prostriedku vo výstupnej rovine kábla na najviac zvonka uloženom rohovom bode nábehu. V dôsledku toho tak vodiaci prostriedok preberá funkciu odľahčenia ťahu, pôsobíaceho na kábel.0016 Výhodne je viacej káblov uložených pri výstupnom otvore preberacieho...

Protislnečná clona s predĺžením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3513

Dátum: 03.06.2003

Autor: Švec František

MPK: B60J 3/00

Značky: protislnečná, predĺžením, clona

Text:

...byť opatrené vodiacimi prvkami pre posun predlženia z pôdorysu protisĺnečnej clony do funkčnej polohy alebo predĺženie je vo forme vratnej roletky.Prehľad obrázkov na výkresochKonštrukčné riešenie protisĺnečnej clony s predĺžením je zrejmé z obrázkov na výkresoch. Na obrázku lje protisĺnečná clona s predĺžením znázornená v základnej polohe,na obrázku 2 je zobrazené uchytenie predĺženia pomocou pevných záchytných bodov a bodov umožňujúcich...

Filtračná škrtiaca clona

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3179

Dátum: 04.04.2002

Autori: Šmelík Juraj, Šmelík Ľudovít

MPK: F16L 55/027

Značky: filtračná, škrtiaca, clona

Text:

...zanášania ñltračného sitka.Účelom vyhotovenia telesa clony zmateriálu polyetylén je odolnosť voči korózii ainkrustácii a dosiahnutie samotesniacej schopnosti, aby clonu bolo možné inštalovať do bežného závitového potrubného spoja alebo prímbového potrubného spoja namiesto tesnenia.Účelom pripevnenia ñltračného sitka ktelesu clony zalisovaním za tepla jejednoduchá výroba ñltračnej škrtiacej clony.Prehľad obrázkov na u kreseTechnické riešenie...

Prefabrikovaná oceľobetónová protihluková clona zo zvukopohlcujúceho betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280966

Dátum: 04.12.1996

Autor: Kačeňák Ján

MPK: E04B 1/84

Značky: betonů, prefabrikovaná, protihluková, clona, zvukopohlcujúceho, ocelobetonová

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaná oceľobetónová protihluková clona zo zvukopohlcujúceho betónu, pozostávajúca zo stenového prefabrikátu, zo základového oceľobetónového pozdĺžnika a zo základových stojok, ktorej stenový prefabrikát sa skladá z nosnej oceľobetónovej vrstvy (4) a z čelnej zvukopohlcujúcej vrstvy z pórovitého betónu (5) prierezovo v tvare lichobežníkových zvislých drážok (6) a lichobežníkových zvislých hrán (7), ktorej zvislé bočné steny (8) sú...

Prídavná slnečná clona pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 571

Dátum: 07.09.1994

Autor: Král Milan

MPK: B60J 3/02

Značky: motorové, clona, vozidla, přídavná, slnečná

Text:

...od zvislej strednej osy je V podstate rovnobežne s ňou vytvorený aspoň jeden podlhovastý Výrez, ktorým je prevlečenýaspoň jeden poddajný pás.Je výhodné, keď je dĺžka podlhovastého výrezu rovná dĺžkemaximálneho vysunutia pridavnej slnečnej clony v smere dĺžkyJe taktiež výhodné. ak je poddajný pás vybavený na oboch svojich koncoch spojovacim zariadením. napriklad tzv. suchýmzipsom. Taktiež je výhodné, ak je poddajný pás elastický.Prídavná...

Clona prstencového tvaru v sacím hrdle čerpadla s předřazeným podávacím kolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270313

Dátum: 13.06.1990

Autor: Fiala Břetislav

MPK: F04D 9/00

Značky: sacím, kolem, hrdle, clona, prstencového, čerpadla, podávacím, předřazeným, tvaru

Text:

...(to tůlosa 3 je mozl clonou a oacím hrdlom 4 upravon plynulý přechod g. přičonnií vo ntčnů clony uuu kolom jejího otřodovóho otvoru g uproveny průchozí otvory 1.Například při optlmálníin průtoku postupuje doprcvovoná kapallna do podúvocího kola§ jak stredovým otvorom g clony. tok l průchozíml otvory l, ktoré tím spolu o pôsobením plynuláho přechodu g gnlžují hydraullokýodpor clony. Přl aníłenem průtoku může dojít vllvem nopříznlvóho sklonu...

Krycí clona vkládacího otvoru krytu kotoučové pily

Načítavanie...

Číslo patentu: 267614

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fontén Jiří, Pavílek Stanislav

MPK: B27G 19/02

Značky: krytu, vkládacího, otvorů, krycí, clona, kotoučové

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že sestává z pohyblivého krycího segmentu, opatřeného technologickým výřezem, upevněného na výkyvném korýtkovém upínači kulatiny a zakrývajícího vkládací segmentový otvor, přičemž pohyblivý krycí segment je posuvné upevněn ve vodítkách na vnější straně krytu kotoučové píly.Krycí clona podle vynâlezu podstatne omezuje šíření hluku v okoli kotoučové pily tak, že hlučnost je v mezích hygienických norem. Tím...

Clona v detonačním zařízení na stříkání povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264018

Dátum: 12.05.1989

Autori: Skadin Vasilij, Těmčenko Vladimir, Klimenko Valerij

MPK: B05B 7/20, B05B 1/28

Značky: povlaků, detonačním, clona, zařízení, stříkání

Text:

...n sme nnacwnnm co cłcBosuhm OTBepCTHeM 5, uMemuM ,unaMeTp,vpannmň nuanerpy ornepcwnn 2 B expaue 1 H coocuoe eMy. Boxpyr OTBBDCTHH 5 B nnacwnne pacnonomeum conna 6, cooömammecn c Bnywpenneň nonocTLm 7 cuubçona 3. Kpoue TOPO, ocuoaaune 4 cuaömeuo mmyuepom 8 c oőparnmm KHanaHOM nz nonBona rasa B nonocTb 7 cnnbůona 3.Ycwpoňcrno pąöowaer cneymum o 6 pa 3 oM. B HOHOCTB 7 cnnbůona 3 uepes mry úep 8.c 05 paTHHM Knananou noaeTcn paőoquň ras, cnyxamuň...

Usměrňovací clona

Načítavanie...

Číslo patentu: 263965

Dátum: 12.05.1989

Autor: Štindl Karel

MPK: B08B 15/02

Značky: clona, usměrňovači

Text:

...zasahujícími doí vodicích profilu, přičemž boční čepy jsoupřes táhlo sp-ojeny s vrchníml kotvícími čepy usměrñující clony a táhla ta .nebo vzpěry jsou dálkově stavitelné. Usměrňovací clona je případně opatřenva na svém spodním konci výsuvným dílem.Výhodou usměrňovací clony podle vynálezu je možnost výhodným jejím nastavením účinné odstrañ-ovat těkavé látky z pracovního prostředí.Príklad provedení usměrňov-ací clony podle vynálezu je...

Vzduchová clona vodítka výfukového ventilu přeplňovaného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263705

Dátum: 11.04.1989

Autor: Žítek Eduard

MPK: F01L 3/08

Značky: vodítka, motorů, ventilu, vzduchová, clona, výfukového, přeplňovaného

Text:

...nevyhovují zejména svým nedostatečným ochraným efektem, nedostatečně vzdorují chemické korozi a nebo špatně lnou k základnímu kovu následkem chemické koroze fázovêho rozhraní. Têž výše uvedené těsnicí prostředky jsou nedostatečněúčinné pro svou složitost a nízkou životnost.Shora uvedené nevýhody stávajících řešení a problematiku zabránění vniku spalín poděl ventilovêho dříku výfukového ventilu odstraňuje vzduohová clona vodítka výfukovêho...

Zrcadlická pohyblivá modulační clona elektrooptického pyrometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262734

Dátum: 14.03.1989

Autor: Obadálek Jiří

MPK: G01J 5/08

Značky: pyrometru, modulační, clona, pohyblivá, zrcadlická, elektrooptického

Text:

...koncentroa252 734 váno na detektor záření, prochází dichroickým zrcadlem, odráža jícím viditelnou část spektra a propouštějíoim infračervenou část tohoto spektra, takže toto působí jako opticky selektivni filtr. To splňuje požadavek odfiltrováni krátkovlnné části optického spektra bez použití zvláštního filtru vřazeného před detektor záření.Příkladné provedení elektrooptického pyrometru se zrcadlickcu pohyblivou modulační clonou podle vynálezu...

Pohyblivá bezpečnostná clona s plošinou a zábradlím pre automatizované zváračské pracoviská

Načítavanie...

Číslo patentu: 243794

Dátum: 15.01.1988

Autor: Barteeek Roman

MPK: F16P 1/06

Značky: zváračské, bezpečnostná, clona, plošinou, pohyblivá, pracoviská, zábradlím, automatizované

Text:

...5 zaisťuje zdvíhanie clony cez reťazové kladky 6 a retaze 7 upevnené v držiaku 8 na clone 1. Poistná spojka 9 chráni pohon a Ostatné mechanizmy pred poškodením. Clona 1 je vybavena po oboch stranach bočným profilom 10 pre odvalovanie odsúvaclch kladiek 11 plošiny 12 zavesenej na dvoch čapoch 13. zábradlie 14 je spojené ťažnými čapmi 15 s plošinou 12 a dvomi tiahlami 16 a vyrovnávacími kladkami 17 je vedené v dvoch lištách 18. Spinače 19...

Dvojitá vzduchová clona

Načítavanie...

Číslo patentu: 253221

Dátum: 15.10.1987

Autor: Berounský Bronislav

MPK: F24F 9/00

Značky: vzduchová, clona, dvojitá

Text:

...je umístěno na vnitřní a vnější straně vrat obvodového pláště. Na obr. 2 jsou štěrbinové výústě umístěny v zárubni vrat. Na obr. 3 jsou štěrbinové výústě s přívodním potrubím umístěny na vnitřní straně vrat obvodového pláště.Neoznačená vrata, umístěná v obvodovém plášti l jsou opatřena potrubím pro přívod vzduchu,přičemž primární přívodní potrubí 3 je umístěno s výhodou vně obvodového pláště l a sekunddrní přívodní potrubí 3 je umístěno s...

Kolimační clona pro terapeutické ozařovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 238231

Dátum: 01.06.1987

Autor: Franěk Čestmír

MPK: A61N 5/04

Značky: terapeutické, clona, ozařovače, kolimační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kolimační clony pro terapeutické ozařovače, tvořené čtyřmi segmenty pohyblivými kolem stínicího tělesa se zářičem. Segmenty jsou vedeny po kulové ploše se středem S a jsou vzájemně udržovány v dotyku vedením. Mezi segmenty je vytvořen proměnlivý jehlanovitý otvor, který vymezuje užitečný svazek záření. Na horním konci segmentů mohou být upraveny nástavce pro zakrytí styků činných ploch segmentů. Kolimační clona podle vynálezu je...

Protihluková clona

Načítavanie...

Číslo patentu: 250847

Dátum: 14.05.1987

Autori: Potočňák Štefan, Rákoš Stanislav, Vizár Vladimír

MPK: E01F 8/00

Značky: protihluková, clona

Text:

...clony podle vynálezu je, že vhodně sdružuje odrazivý,ale také pohltivý účinek, vlivem masivního žlabovitého základu, do kterého je mechanická část působení zvukových vln přenášena dík zmonolitnění celého zařízení. Žlabovitý základ může v předmětněm úseku komunikace nahradit svodidlo. Střídave lícní a rubové orientování protáhlých deskovitých prefabrikátů vede ke staticky výhodnému prostorovému uspořádání,při kterém se zároveň třiští...

Clona pre prerušovanie laserového lúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 231542

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kamenický Ivan

MPK: H01S 3/03

Značky: clona, prerušovanie, laserového, lúča

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie hmotnosti a zotrvačných síl clony. Uvedeného účelu sa dosahuje clonou pre prerušovanie laserového lúča, ktorého podstatou je, že spojovacie prostriedky zrkadla s držiakom sú tvorené aspoň dvoma upínacími skrutkami s náustkami spojenými s chladiacim priestorom.

Závěsná tyčová clona nad vibračním zařízením pro třídění nebo dopravu sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233014

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kubín Sáva, Voznica Luděk, Odstrčil Libor

MPK: B07B 1/46

Značky: vibračním, třídění, materiálů, dopravu, sypkých, zařízením, závěsná, tyčová, clona

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření regulačního prvku pro zajištění určité požadované výšky vrstvy sypkého materiálu, který působí současně jako sekundární závaží. Uvedeného účelu se dosáhne závěsnou tyčovou clonou podle vynálezu, sestávající z tyčí 1 umístěných vedle sebe v řadě šikmo vůči směru postupu sypkého materiálu 9 po vibračním zařízení 10, kde horní část každé tyče 1 je připevněna k pouzdru 2, volně uloženém na hřídeli 3 a dolní část je...

Vzduchová clona radiačního teploměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228191

Dátum: 15.05.1986

Autori: Hes Luboš, Ondrouch Vlastimil

Značky: radiačního, clona, vzduchová, teploměru

Zhrnutie / Anotácia:

Vzduchová clona radiačního teploměru pro měření teploty pohybujícího se plošného útvaru při jeho sušení nebo ohřevu, zejména pro měření teploty textilie při sušení a fixaci, uspořádaná před vstupním okénkem detektoru radiačního teploměru, vyznačující se tím, že je tvořena prstencovou tryskou (110), vyústěnou směrem k optické ose radiačního teploměru, přičemž vnější okraj prstencové trysky (110) je vyústěn do tlakové komory (8), obklopující...

Protihluková clona, zejména dřevoobráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221323

Dátum: 15.01.1986

Autor: Prokeš Stanislav

Značky: zejména, dřevoobráběcích, strojů, clona, protihluková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká protihlukové clony na vstupní a výstupní otvory dřevoobráběcích strojů. Podstatou vynálezu je konstrukce proti hlukové clony, vyznačená tím, že v lištách jsou upevněny pruhy elastického materiálu opatřené svislými řezy od sebe vzdálenými ve stanoveném rozmezí, které se na jednotlivých pruzích za sebou v cloně, o stanovené tloušťce, za sebou řazených, ne pravidelně překrývají.

Závěsná tyčová clona vyústění zásobníku, skluzu nebo násypky pro přívod sypkého materiálu na vibrační třídič, podavač a dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 220617

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kubín Sáva, Kopka Bedřich, Odstrčil Libor, Caletka Miloslav

Značky: závěsná, sypkého, clona, skluzu, přívod, třídič, materiálů, tyčová, násypky, dopravník, vibrační, podávač, zásobníku, vyústění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká závěsné tyčové clony vyústění zásobníku, skluzu nebo násypky pro přívod sypkého materiálu na vibrační třídič, podavač a dopravník. Podstata závěsné tyčové clony, podle vynálezu spočívá v tom, že spodní konce jednotlivých tyčí (1) jsou zahnuty proti směru toku sypkého materiálu (4) po vibračním třídiči (5), podavači a dopravníku. Její výhodou je to, že udržuje rovnoměrnou výšku sypkého materiálu (4) na vibračním třídiči (5) po...

Seřiditelná clona světlometů motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 217168

Dátum: 15.02.1985

Autor: Pokorný Antonín

Značky: clona, světlometu, motorových, vozidel, seřiditelná

Zhrnutie / Anotácia:

Seřiditelná clona světlometů motorových vozidel je určena k zabránění oslnění řidičů dvou proti sobě jedoucích motorových vozidel a je vytvořena ze dvou otočných nosičů lamel navzájem do sebe zapadajících. První nosič lamel je opatřen po obvodu konkávní drážkou, zesilovacím prstencem a přidržovací objímkou k připevnění na sklo světlometu. Druhý nosič lamel je opatřen po obvodu vnější násuvnou částí, dosedající na konkávní drážku prvního nosiče...

Clona proti oslnění řidiče a spolujezdců

Načítavanie...

Číslo patentu: 213892

Dátum: 01.05.1984

Autor: Trubáček Karel

Značky: řidiče, oslnění, proti, clona, spolujezdců

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru motorových vozidel. Řeší technický problém aretace clony proti oslnění, sklopně uložené, a podstata vynálezu spočívá v tom, že clona má tvarový výstupek zapadající za pružnou jazýčkovou západku, vytvořenou na spodku ochranného profilu protinárazového elementu odkládacího nosiče, upevněného nad předním sklem. Vynálezu lze využít v mobilních prostředcích. Vynález je charakteristicky vyobrazen na obr. 2.

Závěsná tyčová clona vyústění zásobníku, skluzu nebo násypky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222563

Dátum: 01.02.1984

Autori: Kubín Sáva, Odstrčil Libor, Caletka Miroslav, Kopka Bedřich

Značky: tyčová, vyústění, závěsná, skluzu, násypky, zásobníku, clona

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká závěsné tyčové clony vyústění zásobníku,skluzu nebo násypky pro přívod sypkého materiálu na vibrační třídič, podavač a dopravník, kde tyče(1)závěsné clony jsou opatřeny rameny(6) pro uchycení závaží 8, jejichž osy jsou kolmé na podélné osy tyčí(1). Takto provedenou závěsnou tyčovou clonou lze regulovat rovnoměrnou tloušťku sypkého materiálu(3) na vibračním podavači (4), třídiči nebo dopravníku a to vyvozením rozdílných silových...