Patenty so značkou «členu»

Zapojení koncového členu ochranného ovládacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260502

Dátum: 15.12.1998

Autori: Waloszek Eduard, Kaleta Rudolf, Vondrák František, Hudeczek Mečislav, Tesař Zdeněk

MPK: E21C 35/24

Značky: obvodů, koncového, ovládacího, ochranného, zapojení, členu

Text:

...E, k jejíž katodě je płipojen první odpor 31, jenž je připojen ke třetí svorce 3. K první svorce ł je připojen druhý odpor 32, k němuž jsou pripojeny kondenzátor g, třetí odpor 53 a řídící elektroda tyrlstoru gr Katoda tyristoru 2, druhé vývody třetího odporu 53 a kondenzátoru Q jsou pripojeny k sedmé svorce 1. Mezi první odpor 51 a třetí svorku 3 je přlpojen spínací kontakt § 7, relé § pfipojeného ke čtvrté a páté svorce A a §, který je...

Blok akčních členů

Načítavanie...

Číslo patentu: 274159

Dátum: 11.04.1991

Autori: Kvapilík Martin, Kvapilík Petr

MPK: B01J 19/00

Značky: akčních, členu

Zapojení vyhodnocovacího členu pro automatické přepínání napětí spouštěcího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270343

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jágr Jan

MPK: F02N 17/08

Značky: zapojení, přepínání, vyhodnocovacího, zdroje, automatické, členu, spouštěcího, napětí

Text:

...jsou zspojeny do série a pripojeny ko vstupům akćního členu prepínače napětí..Zapojením vyhodnocovacího členu podle vynálezu zíekáme jednoduchý obvod, nezávislý na polaritě ukostřeného polu vozidla a správně indikujíoí okemžik vhodný pro automatické přepnutí napětí spouštěcího zdroje. Vyloučí se tak možnost chybného nastavení zdroje a z neho plynoucího nadproudu 5 následným prerušením pojistek bateriováho prepínače. Spouštění provádí...

Zažízení pro ovládání převodových členů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267219

Dátum: 12.02.1990

Autor: Wedlich Wolfgang

MPK: B60K 20/02

Značky: členu, ovládání, prevodových, zažízení

Text:

...ploch a tím se sníží nároky na technologiiPříklad zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese, kde obr. 1 znázorňuje postavení pístú v první krajní poloze, obr. 2 ve střední poloze a obr. 3 ve druhé krajní poloze.a ně jsou vytvořeny dvě komory g, Q, oddělené dorazovým osazením gg. V komorách g, 2, jsou na společné pístnici 4 uložený dvaZařízení sestává z dutého válcového tělesa l v jehož duti hlavní písty 5, Q a v komoře...

Zapojení analogového členu se sdruženou funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265135

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vaváček Ivan, Brož Pavel, Kugler Vlastimil, Novák Jiří

MPK: H02J 7/10

Značky: analogového, sdruženou, funkcí, zapojení, členu

Text:

...elektromechanických prvků jsou nahraženy analogovým členem, který je bezkontaktní a je tvořený jediným polovodičovým prvkem - tranzistorem. Tento analogový člen umožňuje připojení akumulátorové baterie při výpadku sítě, cdpojení akumulátorové baterie při obnovení síčového napájení a při vyčerpání kapacity baterie. Dále zajišťuje vysokou lineární stabilizace napětí na napájeném zařízení a výrazně zlepšuje dynamické parametry zdroje při...

Zapojení kumulačního členu v přijímači digitálního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264382

Dátum: 12.07.1989

Autor: Meninger Milan

MPK: H04J 3/02

Značky: signálu, zapojení, přijímací, digitálního, kumulačního, členu

Text:

...signálů, jehož řídící vstup je spojen s druhým stavovým výstupem lg regenerativních obvodů lg. K výstupu vstupního slučovacího členu 1 je připojen vstup integračního členu 5, jehož výstup je spojen s kumulačním vstupem Q výstupního slučovacího členu Ž. Druhý výstup zdroje g eliminačních signálů je spojen s předpěíovým vstupem 1 výstupního slučovacího členu Ž, jehož výstup je spojen se vstupem analytického bloku §. Regenerativní obvody lg...

Zapojenie riadiacieho členu pre uzavretý servosystém s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263395

Dátum: 11.04.1989

Autori: Siviček Pavel, Varga Alexander, Almássy Stanislav

MPK: G05D 17/02, H02P 8/00

Značky: uzavretý, servosystém, zapojenie, motorom, krokovým, členu, riadiacieho

Text:

...je pripojený na prvý vstup prvého vratného čítača Q a na výstup prvého člena logickáho súčtu l a jeho druhý vstup je pripojený na druhý vstup prvého vratného čítača 3 a na výstup druhého člena loqického súčtu 3. Štvrtý vstup druhého vratného čítača 2 je spojený s výstupom tvarovača 1 pripojeného svojim vstupom k prvému výstupu sústavy 5 ovládač - krokový motor, ktorého druhý výstup predstavujúci jeho mechanický výstup je spojený so .vstupom...

Zapojenie riadiacieho členu pre uzavretý servosystém s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263394

Dátum: 11.04.1989

Autori: Almássy Stanislav, Siviček Pavel, Varga Alexander

MPK: H02P 8/00, G05D 17/02

Značky: krokovým, motorom, členu, zapojenie, servosystém, uzavretý, riadiacieho

Text:

...vstup sústavy á ovládač - motor je pripojený výstup generátora 3 želanej hodnoty statorových prúdov, ktorého vstup je spojený s výstupom vratného čitača Q a so vstupom dekodéra Q. Výstup sústavy Ž ovládač - motor je spojený so vstupom cyklicky pracujúceho snímača g absolútnej polohy spojeného svojim výstupom jednak so vstupom obvodu 1 vyhodnotenia rýchlosti a smeru a jednako s prvým vstupom pevnej pamäte g. Druhý vstup pevnej pamäte...

Regulátor tlaku kapaliny provozních strojních brzd s plynulou změnou přítlaku brzdných členů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263024

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zelenka Miloslav, Hošinský Vlastimil

MPK: F15B 11/04

Značky: tlaku, strojních, brzdných, změnou, kapaliny, regulátor, prítlaku, plynulou, provozních, členu

Text:

...mírou naplnění hydraulickêho akumulâtorn kapalin podle vynálezu, jehož podstata spočívâ v tom, že hydraulický akumulátor je spojen přes elektromagnetický třfpolohový rozvaděč s hydrogenerâtorem a odpadnf nádrží,přičemž mezi hydraulickým akumúlâtorem a elektromagnetickým tříLpolohovým rozvaděčem je napojen přímočarý hydromotor.233 024 Hlavní výhodou zařízení podle vynálezu je, že nastavená ñroveí tlaku setrvávâ i při ztrâtě řídícího...

Zapojení členů regulačního obvodu pro regulaci napěňování vodných roztoků nebo disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262837

Dátum: 11.04.1989

Autori: Blinka Antonín, Lenk Václav, Klúčik Igor, Tichý Jaroslav

MPK: D06B 1/08

Značky: regulačního, zapojení, roztoku, obvodů, napěňování, členu, disperzí, vodných, regulaci

Text:

...aoustavy na kolisáni signálu čidla průtoku kapalinga rovnoměrnýkontrolovaný nános vodniho roztoku nebo disperza na plošný substrát v celém rozsahu rychlosti, přičemž změna rychloati eubstrátu je apojana sa změnou tlaku pěny v uzavřené stěrca.Dalši výhodou zapojeni členů regulačniho obvodu podle vy~ nálezu je možnost nastaveni nánosu (hmotnostniho přirůstku lázně) a stupně napěněni. přičemž oba parametry jsou v celém rozsahudrychlosti...

Ložisková sestava pro otočný člen uložený na nosném členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262663

Dátum: 14.03.1989

Autor: Lind Björn

MPK: F16C 32/06

Značky: členu, člen, nosném, uložený, otočný, sestava, ložisková

Text:

...členu.Ložisková sestava podle předloženého vynâlezu může být navržena s malým rozměrem v osovém směru a může pracovat, aniž by vysoká rychlost otáčení otočného členu Ipůsobila poz-orovatelné vibrace nosného členu.Příklad provedení vynälezu je znázorněn na výkrese, »kde obr. 1 znázorňuje osový řez ložiskovou sestuavou podle vynálezu a obr. 2 pohled ve směru kolmém k ose otáčení otočného členu.Znázorněné zařízení sestava z otočného členu 1,...

Spoj hnacího a hnaného členu rozpínacími pouzdry

Načítavanie...

Číslo patentu: 261750

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kaštan Štefan, Čillík Vladimír, Tischliar Marian

MPK: F16D 1/06

Značky: rozpínacími, pouzdry, hnacího, hnaného, členu

Text:

...spoj hnacího a hnaného členu dle vynálezu zajistí jednoduchou montáž i demontáž, spolehlivý provoz, vysokou únosnost a životnost spoje bez vzájemného tangenciálního pohybu spojovaných členů, zmenšení rozměrů a hmotnosti spoje, zmenšení potrebného počtu rozpínacíoh pouzder při zachování přenášeného kroutícího momentu, vlivem lepších poměrů otlačení ve spojí rozšiření rozsahu průměrů spojovanyoh hřídelů a nábojů z důvodu...

Zařízení pro zajištění pohybu výstupního členu s alespoň jednou určenou polohou v oblasti mezi jeho krajními polohami

Načítavanie...

Číslo patentu: 259846

Dátum: 15.11.1988

Autori: Ježek Jan, Houšť Václav, Viták Josef, Holubec Jaroslav

MPK: D01H 1/28

Značky: výstupního, krajními, polohou, zajištění, alespoň, zařízení, členu, pohybu, oblastí, jednou, polohami, určenou

Text:

...tlakového media v přívodech 13, 14.je-ii z důvodu fu-nkce zařízení nutno dosáhnout určenou polohu výstupního členu 7 C v oblasti mezi jeho krajními polohaml 7 A, 7 D, pak po přemístění pomocného pístu 9 z polohy SA do polohy SB pomocí tlakové 259846ho média .a přl tlaku média působícího na píst 4 pracocviííh-o válce 2, dojde k zaujetí polohy 3 G, 4 G pístů a tím i k zaujetí polohy 7 G výstupního členu. Nutnou podmínkou pro správnou...

Způsob výroby vakuotěsného spoje konstrukčních prvků uzavíracího členu hořáku výbojek pro osvětlovací techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259667

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kodet Vladimír

MPK: H01J 61/36

Značky: prvků, výbojek, hořáku, konstrukčních, techniku, osvětlovací, uzavíracího, způsob, spoje, vakuotěsného, členu, výroby

Text:

...je dominantní složkou kovokeramického materiálu, a takto sestavený komplet se tepelné zpracuje v°ochranné atmosféře argonu, dusíku nebo vodíku a nebo ve vakuu při teplotě 1 500 °c až 1 950 °C.Kovokoramioká směs o pŕíslušném složení se připravuje homogenizací a mletím v mleoĺm zařízení. Jo možné použít obvyklýoh slinovaoíoh přísad Z takto upravené pracovni směsi se vytvářejí některou z obvyklých keramických technologii, nej~ častěji...

Zařízení pro vyhodnocení poruchy ústředního členu regulátoru buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258860

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02H 7/06, H02H 3/24

Značky: ústředního, poruchy, synchronního, stroje, buzení, členu, vyhodnocení, zařízení, regulátoru

Text:

...vstup operačního zesilovače gg je spojen ee středem.napájeoího napětí. Invertujicí vstup operečniho zesilovače §§ je spojen přes áériovou kombinaci odporu § 1 e kondenzátoru§§ 3 výstupem opersčního zesilovače §§, který je zároveň spojen s druhým výątupem § 11 proporcionálniho integračního členu §.AInvertujícivstup operačního zesilovače §§ je dále spoą jen přes odpor § 1 s prvním výstupem § 11,přea odpor §g na druhý vstup § 13,...

Zařízení pro elektromagnetické ovládání vícepolohového akčního členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258758

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: G05D 3/00

Značky: vícepolohového, členu, elektromagnetické, ovládání, zařízení, akčního

Text:

...s neznázorněnými kotvami v elektromagnetech gg. Elektromagnety gg jsou pevně spojeny s tělesem l. Uvedené uspořádání umožňuje posouvání táhel lg, natáčení prvního sečítacího prostředku âg a posouvání a natáčení následných sečítaoích prostředků a posledního sečítaoího prostředku âg. Zdvihy jednotlivých elektromagnetů gg jsou různé a nastaveny tak, aby zdvih elektromaqnetu gg spojeného táhlem lg s následným sečítacím prostředkem nebo posledním...

Zapojení pro elektronické řízení elektromagneticky ovládaného vícepolohového akčního členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258757

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: G05D 3/10

Značky: elektronické, řízení, zapojení, členu, ovládaného, elektromagnetický, vícepolohového, akčního

Text:

...výstupních vodičů s příslušnými elektromagnety elektromagnetického akčního členu.Výhodou zapojení pro elektronické řízení elektromagneticky ovladanáho vícepolohováho akčního členu je prakticky přímé spojení číslicověho signálu s elektromagnetickým akčním členem a z toho plynoucí jednoduohost zdůrazněná ještě tím, že odpadá zpětná vazba a přísluš né elektornické obvody, přičež přesnost a opakovatelnost nastavení polohy výetupního členuje...

Zařízení pro magnetování a demagnetování členu s permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 242636

Dátum: 01.05.1988

Autor: Matoušek Aleš

MPK: H01F 13/00

Značky: magnetování, členu, zařízení, magnety, permanentními, demagnetování

Text:

...je rovinná.Ještě další podstata vynálezu spočíva v tom že dréžky jsou ohraničeny třemi rovinnými stěnami, popřípadě dvěma rcvinnýmiJeště další podstata vynálezu spočíva v tom, že magnetizační těleso je z magneticky vodivého, popřípadě z magneticky nevodivého materiálu.Ještě další podstata vynálezu pak spočívá v tom, že magnetizační oívky tvoří vlnově, popřípadě smyčkové vinutí.Zařízením podle vynálezu se docílí zcela rovnoměrného zmagnetování...

Zapojení pro řízení dynamického členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255447

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pokorný František, Pidermann Bohumil

MPK: G05B 19/02

Značky: dynamického, členu, řízení, zapojení

Text:

...na připojeném výkrese.Zdroj g signálu skutečně hodnoty tlaku páry za kotlem je připojen na vstup druhéhohladinového členu 3 a na Vstup třetího hladinového členu §. Vodič lg výstupního signáluz dynamického členu ll je připojen na vstup prvního hladinového členu l a na vstup čtvrtého hladinového členu Q. Výstup prvního hladinového členu l a výstup druhého hladinového členu3 jsou pripojeny na vstupy prvního součinového členu Q. Výstup třetího...

Zapojení piezoelektrického izolačního členu k napájení elektronických obvodů snímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242074

Dátum: 01.02.1988

Autor: Kühlel Vlastislav

MPK: H02J 3/00

Značky: elektronických, napájení, piezoelektrického, zapojení, členu, obvodů, izolačního, snímačů

Text:

...odporů, kondenzátorů a aktivních polovodičových součástek. Slouží k vytvoření střídavého signálu pro buzení piezoelektrického izolačního členu zo Piezoelektrický izolační člen 1 je vytvořen z keramické destičky, která242 074 obsahuje dve páry elektrod, oddělených izolační částí. W Slouží ke galvaniokému oddělení. Usměrňovač A je vytvořen z polovodičových diod, odporü a kondenzátorů a je doplněn filtrem. Slouží k usměrnění a filtraci etřídavého...

Zapojení mikropočítačového diferenčního členu pro řízení souřadnic stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242073

Dátum: 01.02.1988

Autori: Bartušek Tomáš, Svoboda Bohumil, Lidaoík Miloslav, Marek Vojtich, Ambrož Vladimír

MPK: G05B 19/403

Značky: řízení, zapojení, souřadnic, stroje, diferenčního, mikropočítačového, členu

Text:

...Obslužný takto vecí výstup obalužnáho obvodu je spojen s taktovaoím vstupem převáděcího obvodu, jehož zadávaní vstup je spojens upraveným hodnotovým výstupem spínaoího obvodu. Řídicí hodnotový vstup spínacího obvodu je spojen s testovacím výstupom zapojení a s odchylkovým hodnotovým výstupem mikropočítačového bloku, jehož povelový nulovací vstup je spojen s nulovaoím vstupem zapojení. Napájecí vstup zapojení je spojen s odměřovaoím...

Zapojení pro korekci vlivu elektricky vodivých materiálů v prostoru elektronově optického členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236157

Dátum: 01.12.1987

Autori: Papírek Tomáš, Hladil Karel

MPK: H01J 37/26

Značky: materiálů, prostoru, korekcí, optického, vlivů, elektronově, vodivých, elektricky, členu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zapojení je, že vstupní uzel je spojen přes vstupní impedanci s invertujícím vstupem výkonového operačního zesilovače, jehož výstup je spojen přes elektronově optický člen s výstupním uzlem spojeným s referenčním odporem připojeným k zemnímu potenciálu a s vazební impedancí spojenou s internujícím vstupem výkonového operačního zesilovače, přičemž paralelně ke vstupní impedanci je připojen první korekční člen a paralelně ke...

Zapojení číslicového diferenčního členu s regulátorem rychlosti typu relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 241241

Dátum: 15.09.1987

Autor: Zábrodský Zdenik

MPK: G05D 132/62

Značky: diferenčního, regulátorem, zapojení, členu, rychlostí, relé, číslicového

Text:

...nahoru 11, 21 díferenčního čítače 1 a čítače s dekodérem 2. Svorka zpětnovazebních pulsů 20 je spojene se vstupy pro čítaní dolů 12, 22 diterenčního čítače 1 a čítače s dekoderem 2. Výstup 13 diterenčního čítače1 je spojen s číslicovým vstupem 41 číslico vě analogového převodníku 4. Výstup klad né odchýlky 24 je spojen s prvním vstupem31 obvodu typu relé 3. Výstup záporné odchýlky 25 je spojen s druhým vstupem 3.2 obvodu typu relé 3....

Zapojení koncového členu pro ovládání regulačního orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251447

Dátum: 16.07.1987

Autori: Špringer Jan, Bojanovský Josef

MPK: G06F 15/46, G05B 15/02

Značky: orgánů, regulačního, zapojení, členu, koncového, ovládání

Text:

...s referenčním vstu~ pem signálověho převodníku, s výstupom referenčníhozdroja a se vstupom druhého předvolbováho obvodu. Výstup druhého předvolbového obvodu je spojon se čtvrtým signálovým vstupom analogového přepínsös. Skupinový řídící vstup analogového přepínaöe je spojon se skupinovým přepínaoím výstupom řídíoího logiokěho obvodu, jehož blokovaoí výstup je spojen s řídíoím vstupom analogového pamětového obvodu. Výstup analogového...

Zapojení převodního členu s jednou obousměrnou vnitřní sběrnicí pro styk zařízení v řídicím systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 238203

Dátum: 01.06.1987

Autor: Marčan Miloslav

MPK: G06F 13/20

Značky: převodního, systému, sběrnicí, řídicím, členu, zařízení, obousměrnou, vnitřní, jednou, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení převodního členu s jednou obousměrnou vnitřní sběrnicí pro styk zařízení v řídicím systému. Podstata zapojení spočívá v tom, že nadřízený člen obousměrné vnitřní sběrnice je připojen svým obousměrným skupinovým vstupem na společnou sběrnici nadřízeného centrálního procesoru a svým obousměrným skupinovým výstupem na obousměrnou vnitřní sběrnici, která je připojena na obousměrný skupinový vstup podřízeného členu...

Zapojení koncového stupně pro řízení optoelektronického spojovacího členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238730

Dátum: 16.03.1987

Autori: Průcha Josef, Tauš Viktor

MPK: H03K 5/00

Značky: zapojení, stupně, spojovacího, koncového, optoelektronického, členu, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení číslicového koncového stupně s definovaným výstupním proudem, určené pro řízení optoelektronického spojovacího členu, zejména pro krátká spojovací vedení v zařízeních a číslicovým přenosem informací. Podstatou zapojení jsou dva proudové zdroje, které střídavě podle logické úrovně vstupního signálu přepojují směr proudu protékajícího v jednom směru přes elektroluminiscenční diodu optoelektronického spojovacího členu a v druhém směru...

Zapojení obvodu rozhodovací úrovně vstupního proudu optoelektrického oddělovacího členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238718

Dátum: 16.03.1987

Autor: Gutman Jiří

MPK: H04L 25/12, G06F 13/00, H04L 25/08...

Značky: obvodů, rozhodovací, oddělovacího, optoelektrického, vstupního, úrovně, členu, zapojení, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem je zjednodušit zapojení obvodu rozhodovací úrovně vstupního proudu optoelektrického oddělovacího členu, odstranit pracné nastavování rozhodovací úrovně vstupního proudu, jež je nahrazeno stanovením velikosti potřebného odporu pouhým výpočtem, vyloučit vliv rozptylu výrobní tolerance parametrů jednotlivých optoelektrických oddělovacích členů. Uvedeného cíle se dosáhne zapojení obvodu rozhodovací úrovně vstupního proudu optoelektrického...

Zapojení teplotně kompenzovaného členu funkčního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 234214

Dátum: 01.03.1987

Autor: Hanč Vladislav

MPK: G01R 17/00

Značky: funkčního, zapojení, měniče, teplotně, kompenzovaného, členu

Zhrnutie / Anotácia:

Mezi první a druhý odpor odporového děliče členu funkčního měniče je zapojen kolektora emitor tranzistoru. Kolektor tranzistoru je spojen přes polovodičový prvek s výstupem zapojení. Báze tranzistoru je spojena se společným pólem zapojení. Vlivem teplotní závislosti přechodu báze emitor je tepelně závislý i proud kolektoru a kompenzuje teplotní závislost diody. Místo diody je možno použít tranzistoru ve funkci diody. Vynálezu se využije k...

Zapojení pro potlačení zákmitů, vznikajících při spínání elektromagnetických výkonových členů u textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248328

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bouček Miroslav, Kutlvašr Jiří, Sloupenský Jiří

MPK: H01H 9/54

Značky: elektromagnetických, zákmitů, spínání, potlačení, vznikajících, zapojení, výkonových, členu, textilních, strojů

Text:

...spínačů jsou vskutku nininální. nhnžel nelze uvodené.integrovaně ochranné diody často přímo používat pre citelné prodloužoní rozpínaoích čaaů ovládaných elektromagnetických výkonovýoh členů.Použijoeli se přesto uvedených vícenásobných integrovaných polovodičovýoh opínačů, je třeba tyto - za účelom zkrácení rozpínacích čaeů ovlúdanýeh elektromagnetických výkonových členů- dop 1 nit,.v případě provedení 3 oemi výstupy,...

Zařízení na regulaci intenzity zpětného proplachu filtračních členů průmyslových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247870

Dátum: 15.01.1987

Autor: Bečvář Josef

MPK: B01D 46/46

Značky: regulaci, zpětného, zařízení, proplachu, filtračních, filtru, členu, intenzity, průmyslových

Text:

...filtračních členů zpětným proplachem použito a na obr. 2 Je znázorněno ve zvětšeném měřítku provedení podstatné částizařízení na regulaci intenzity regeneračního procesu. 4Podle obr. 1 Je průmyslový filtr tvořen dvěma filtračními komorai g, g oddělenými uprostřed výstupním kanálem 1. Pravá filtrační komora § je znázorněna ve stavu filtrace, kdy průchod vyčištěné vzdušiny z filtrační komory § do výstupního kanálu 1 je zajištěn...

Způsob zvýšení třídy přesnosti měrného členu snímače mechanické veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232652

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kozák Karel, Pokorný Stanislav, Mertl Vladislav, Hrubant Ladislav, Roskovec Pavel

MPK: G01B 7/16

Značky: mechanické, třídy, měrného, členu, veličiny, presnosti, snímače, způsob, zvýšení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob podle vynálezu se týká postupu, kterým se zvyšuje třída přesnosti měrného členu snímačů mechanické veličiny. Způsob spočívá v tom, že měrný člen se vystaví namáhání, které lze zahrnout do skupiny časově proměnného tepelného zatížení, jehož horní hranice leží pod teplotou zeskelnění lepicí vrstvy a dolní hranice neklesne pod -200 °C a teplotní rozdíl mezi dolní a horní hranicí činí nejméně 84 °C, statického mechanického zatížení silou,...

Zapojení oddělovacího členu pro zápisový a čtecí kanál magnetické diskové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 235796

Dátum: 01.12.1986

Autori: Skřivánek Leopold, Komůrka Bohuslav

MPK: G11B 5/012

Značky: členu, magnetické, diskové, kanál, oddělovacího, pamětí, zápisový, čtecí, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem řešení je jednoduchým zapojením zvýšit oddělovací účinek při zápisu a využít všech tří sekcí běžně vyráběného šestinásobného spínače s polem řízenými tranzistory. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením se spínači, obsahujícími polem řízené tranzistory a s řídícím obvodem. V zapojení je použito~ šestinásobného spínače s polem řízenými tranzistory, z něhož dvou sekcí je použito jako přepínačů zápis-čtení a třetí sekce jako spínače v řídicím...

Zapojení lineárního výkonového celovlnně řízeného členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230385

Dátum: 15.11.1986

Autor: Roháč Jan

Značky: zapojení, členu, lineárního, řízeného, výkonového, celovlnně

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení lineárního výkonového celovlnně řízeného členu tvořeného spínačem a integrátorem, vyznačující se tím, že spínač (1), opatřený první svorkou (2) a druhou svorkou (3), které jsou současně první a druhou svorkou výkonového členu, má vstup (4) spojen s výstupem (5) integrátoru (6), přičemž výstup (7) spínače (1) je spojen s prvním vstupem (8) integrátoru (6), jehož druhý vstup (9) je vstupem výkonového členu.

Zapojení přizpůsobovacího členu k vysokofrekvenčnímu viskosimetru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228357

Dátum: 15.06.1986

Autor: Plzák Josef

Značky: viskosimetru, přizpůsobovacího, zapojení, členu, vysokofrekvenčnímu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení přizpůsobovacího členu k vysokofrekvenčnímu viskozimetru, jehož vstup je připojen na výstup reflektometru a výstup na měrnou anténu, vyznačené tím, že první sériová kombinace prvního kapacitního prvku (C1) s induktivním prvkem (L1) je navázána na výstup reflektometru (Rf), přičemž mezi spojovacím bodem prvé sériové kombinace a zemí je zapojen druhý kapacitní prvek (C2) a mezi prvek (L1) prvé indukčnosti a měrnou anténou (A) je připojen...

Zapojení výkonového celovlnně řízeného členu s nulovou stejnosměrnou složkou napětí na zátěži

Načítavanie...

Číslo patentu: 227891

Dátum: 15.04.1986

Autor: Roháč Jan

Značky: zátěží, řízeného, zapojení, členu, nulovou, složkou, celovlnně, stejnosměrnou, napětí, výkonového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení výkonového celovlnně řízeného členu s nulovou stejnosměrnou složkou napětí na zátěži, obsahující spínač, klopný obvod a hradlo, vyznačující se tím, že spínač (1) je vybaven svou první svorkou (2) a druhou svorkou (3), které jsou první a druhou svorkou výkonového členu a výstupem (4), který je jednak spojen se vstupem (5) klopného obvodu (6) a jednak vstupem (7) hradla (8), jehož ovládací vstup (9) je vstupem výkonového členu, přičemž...

Zapojení vícenásobného hladinového členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223229

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kondr Pavel, Hajič Jan, Novák Karel

Značky: hladinového, vícenásobného, zapojení, členu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vícenásobného hladinového členu pro použití v automatizační technice. Vstupní analogové signály jsou cyklicky vzorkovány a porovnávány s mezemi, které jsou v číslicové formě zaznamenány v paměti typu PROM. Každému analogovému signálu jsou přiřazeny dvě hladiny s významem horní a dolní meze hysterezní funkce. Jeden nebo dva vstupy se používají jako kontrolní, takže je možno trvale kontrolovat správnou funkci celého zapojení s...