Patenty so značkou «členom»

Redukčná prevodovka s posuvným členom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7538

Dátum: 05.09.2016

Autori: Balara Milan, Tóthová Mária, Hrehová Stella, Piteľ Ján

MPK: F16H 1/10, F16H 1/00

Značky: převodovka, posuvným, členom, redukčná

Text:

...hriadeľ otočne uložený vo výstupnom ložisku. Pri otáčaní vstupného hriadeľa dochádza k rotácii (mimostrednej) stredu kruhového excentra okolo osi prevodovky (osi vstupného a výstupného hriadeľa). V dôsledku toho dochádza k odvaľovaniu vonkajšieho obvodu odvaľovacieho kolesa vzhľadom na vnútorný obvod pevného statorového kolesa. Body obvodu odvaľovacieho kolesa sa pohybujú po hypocykloidných trajektóriách, ostatné body uvedeného kolesa po...

Zariadenie na prípravy nápoja s vymeniteľným vstrekovacím členom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9238

Dátum: 18.12.2007

Autori: Bonacci Enzo, Pleisch Hans Peter, Talon Christian, Denisart Jean-luc

MPK: A47J 31/36

Značky: vyměnitelným, členom, zariadenie, nápoja, vstrekovacím, přípravy

Text:

...pôsobenie tekutiny a ingrediencií, nachádzajúcich sa vo vnútri kapsuly. Na vytečenie nápoja z kapsuly, ktorý sa má pripraviť, sa môžu poskytnúť otváracie prostriedky, napriklad reliéfy,umiestnené oproti výtokovej membráne, ktoré otvoria spodnú stenu kapsuly. Tieto otváracie prostriedky pôsobia spolu so zvýšením tlaku vo vnútri kapsuly pri vstreknutí tekutiny. Kapsula má okrem ineho tú výhodu, že nápoje sa môžu pripraviť bez krížovej...

Prevodovka s pružným členom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285947

Dátum: 25.10.2007

Autori: Turanský Dušan, Červinka Peter

MPK: F16H 9/02, F16H 15/04

Značky: převodovka, pružným, členom

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodovka s pružným členom má dezén (4) remenice (2) spojený kanálikmi (5) s dutinou (6), v ktorej je rozvádzač (7) oddeľujúci vybranie (8) spojené potrubím (9) s nádržou (10). Remenice (2) s pásom (3) sú v uzavretej skrini (1) s tekutinou, ktorá je doplňovaná čerpadlom (11) s regulačným ventilom (12) a akumulátorom (13), s vyšším tlakom, ako je tlak vo vybraní (8), potrubí (9) a nádrži (10). V stenách skrine (1) sú uložené v tesneniach (14)...

Kompaktné upínacie zariadenie s bočným upínacím členom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3711

Dátum: 09.06.2004

Autor: Migliori Luciano

MPK: B25B 5/00

Značky: upínacím, zariadenie, členom, bočným, kompaktné, upínacie

Text:

...člen 11 v smere lineárneho servomotora 14 uvedené pákové rameno 23 prvej tyče 17 je pripojené pomocou prvej osi 24 otáčania na vložené spojovacie tiahlo 16, ktoré ďalej pomocou druhej osi 25 otáčania je pripojené na axiálny člen 14 predného konca tyče lineárneho servomotora 14, napríklad piestnicu pneumatlckého valca.0022 Vyššie uvedená prvá a druhá os 24 a 25 otáčania vloženého kĺbového pákového spojovacieho tiahla 16 sú výhodne usporiadané...

Turbínový prietokomer s vonkajším snímacím členom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1776

Dátum: 04.03.1998

Autori: Vozárik Marián, Trúsik Miroslav

MPK: G01F 1/115, G01F 1/56

Značky: snímacím, prietokomer, vonkajším, členom, turbínový

Text:

...pole. Jeho prúdová spotreba je veľmi malá, je napájaný zo špeciálneho napájacieho modulu pričom celé zariadenie je iskrovobezpečné. Výstupný signál zo snímacieho člena je pravouhlý, s amplitúdou blížiacou sa k napájaciemu napàtiu a frekvenciou zhodnou s otáčkami turbíny, ktoré sú úmerne prietoku meraného média.Abynebol snímací člen ovplyvnený cudzím, úmyselne vytvoreným striedavým magnetickým poľom, návarok - hrdlo hlavy počítadla je...

Binárne ovládanie výložnikov pracovných ústrojenstiev jedným silovým členom

Načítavanie...

Číslo patentu: 231761

Dátum: 15.12.1986

Autor: Ungero Robert

MPK: E02F 3/42, E02F 9/26

Značky: pracovných, ovládanie, výložnikov, ústrojenstiev, jedným, silovým, binárne, členom

Zhrnutie / Anotácia:

Binárne ovládanie výložníkov pracovných ústrojenstiev jedným silovým členom. Vynález sa dotýka oblasti hydraulických rýpadiel. Vynález rieši problém ovládania dvoch pracovných ústrojenstiev jedným silovým členom. Priamočiary hydromotor (1) je svojim jedným koncom otočne uchytený ku výložníku (4) nakladacieho pracovného ústrojenstva a svojim druhým koncom je otočne uchytený ku výložníku (9) hĺbkového pracovného ústrojenstva, pričom je výložník...