Patenty so značkou «člen»

Trecí člen trecieho disku spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288361

Dátum: 29.04.2016

Autori: Vatin Géraud, Delage Laurent, Drevet-cadet Jean-christophe, Duno Erick

MPK: F16D 13/64

Značky: trecieho, disků, třecí, spojky, člen

Zhrnutie / Anotácia:

Trecí člen disku suchej spojky, ktorý obsahuje trecie obloženie (3) nalepené na vložku (6), kde sa otvory vytvárajú po zlepení uvedeného obloženia a uvedenej vložky, aby sa umožnilo upevnenie nitmi (7), a ktorý obsahuje prvú časť s hrúbkou e1 v obložení (3) a s konštantným priemerom d1 a druhú časť s hrúbkou e2 + e3 a s priemerom menším ako d1 tak, aby sa vytvorila plocha zahĺbenia (31) na opretie jedného konca nitu (7) po montáži, kde hrúbka...

Reléovo-proporcionálno-integračno-derivačný ústredný člen regulátora s oneskorením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7206

Dátum: 04.08.2015

Autori: Balara Milan, Tóthová Mária, Vagaská Alena

MPK: G05B 11/42, G05B 13/02, G05B 11/36...

Značky: ústředny, reléovo-proporcionálno-integračno-derivačný, člen, regulátora, oneskorením

Text:

...člen (R). Výstupy z týchto členov sú sčítané v súčtovom člene. Jeho výstup prechádza oneskorovacím členom (člen s dopravným oneskorením), ktorého výstup je privedený do ďalšieho súčtového člena. V ňom je sčítaný s výstupom bez oneskorenia (z predchádzajúceho súčtového obvodu) a tento výsledok je vyvedený do ďalšieho člena regulačného obvodu (do vstupu akčného člena regulátora). Reléový člen paralelne pripojený k PHD členu má pásmo...

Adhezívna kompozícia a optický člen, ktorý ju využíva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14722

Dátum: 04.07.2011

Autori: Song Cheong Hun, Suwa Tatsuhiro, Ogawa Hiroshi

MPK: C08L 83/04, C08K 5/29, C08F 220/18...

Značky: člen, využíva, opticky, kompozícia, ktorý, adhezívna

Text:

...Ďalej, zvýšená trvanlivosť adhezívnej kompozície môže zabrániť odlupovaniu optického filmu za podmienok vysokej teploty a vysokej vlhkosti,čím zlepšuje spoľahlivosť výrobku. Trvanlivosť tu zahŕňa odolnosť teplu, odolnosť vlhkosti, odolnosť voči úniku svetla.Podľa tohto vynálezu, adhezívna kompozícia zahŕňa akrylový kopolymér,karbodiimidové vytvrdzovacie činidlo a oligomérne silánove spájacie činidlo vstanovenompomere. Ďalej budú podrobne...

Monitorovacie zariadenie pre posuvný uzáver, menič liatych rúr alebo iný uzatvárací člen na metalurgickej nádobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18152

Dátum: 17.02.2011

Autori: Infanger Ivo, Truttmann Urs

MPK: B22D 41/22, B22D 41/46, B22D 45/00...

Značky: uzatvárací, posuvný, uzáver, člen, liatych, metalurgickej, měnič, monitorovacie, zariadenie, nádobě

Text:

...chránená proti rušivému vplyvu z okolia.0008 Táto úloha je podľa tohto vynálezu riešená tak, že elektronika je vstavaná aspoň vjednej samostatnej jednotke pripevnitelnej na nádobu, na posuvný uzáver, na menič Iiatych rúr alebo podobne, ktorá zabezpečuje ochrannú funkciu elektroniky.0009 Týmto spôsobom je zabezpečené, že elektronika môže pracovat vždy pri laboratórnej teplote, ktorá je pre ňu vhodná, a ktorá je vo vnútornom priestore jednotky...

Teplovýmenný listový člen pre rotačný regeneračný tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16460

Dátum: 12.03.2010

Autori: Birmingham James, Mattison Glenn, O'boyle Kevin, Seebald James

MPK: F28D 19/04

Značky: rotačný, výmenník, teplovýmenný, člen, regeneračný, tepelný, listový

Text:

...V priečnom reze na časť teplovýmenného lístového člena, pričom tento rez je vedený pozdĺž linie VII-VII na obr. 5.Obr. 8 predstavuje bočný pohľad na vyhotovenie teplovýmenného listového člena a zobrazujeiné usporiadanie dvoch rozdielnych povrchových geometrií na rovnakom lístovom člene.Obr. 9 predstavuje bočný pohľad na iný teplovýmenný listový člen a zobrazuje tri aleboviacero rozdielnych povrchových geometrií na rovnakom lístovom...

Kanálový podporný člen, spôsob výroby kanálového podporného člena a podporný systém pre strop vytvorený suchým murovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11650

Dátum: 04.02.2010

Autori: Borgers Stéphane, Stessel Wilfried

MPK: E04B 9/06, E04B 9/12

Značky: podporného, kanálový, kanálového, člen, vytvorený, suchým, člena, výroby, strop, murovaním, systém, spôsob, podporný

Text:

...vpodstate nezávisle od aplikácie dosiek suchého muriva. Takýto konštrukčný systém umožňuje, aby boli niektoré konštrukčné kroky, ako napríklad nasadzovanie stavebných konštrukcií na podporné systémy, ako sú napr. svetelné armatúry, atď. uskutočňované potom, čo bol skonštruovaný podporný systém, ale predtým, než boli aplikované dosky suchého muriva, čo je menej ťažkopádne.0010 Prihlasovatel zistil, že prítomnosť dvoch upevňovacích...

Štrukturálny laminátový člen a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 286642

Dátum: 16.02.2009

Autor: Kennedy Stephen

MPK: B32B 15/06

Značky: laminátový, výroby, člen, štrukturálny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Štrukturálny laminátový člen obsahuje prvú kovovú vonkajšiu vrstvu (1) majúcu prvý vnútorný povrch (4) a prvý vonkajší povrch (3), druhú kovovú vonkajšiu vrstvu (2) majúcu druhý vnútorný povrch (6) a druhý vonkajší povrch (5), pričom druhá kovová vonkajšia vrstva (2) je umiestnená v priestore vo vzdialenosti od prvej kovovej vonkajšej vrstvy (1), ďalej formu (10) umiestnenú medzi prvým vnútorným povrchom (4) a druhým vnútorným povrchom (6) a...

Člen regulácia tlaku, najmä regulátor tlaku farby alebo ventil nanášacieho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15453

Dátum: 21.01.2009

Autori: Melcher Rainer, Buck Thomas, Baumann Michael

MPK: G05D 16/18, G05D 16/06, F16K 27/02...

Značky: najmä, farby, regulátor, regulácia, prostriedku, nanášacieho, ventil, tlaku, člen

Text:

...v rámci svojej plasticity v podstate elasticky, takže sa membrána sama vracia do východiskovej polohy.0018 Z predchádzajúceho opisu je už zrejmé, že sa v prípade regulátora tlaku farby jedná o podobný regulátor tlaku farby, ako je opísaný v patentovej piihláške EP l 376 289 Al,takže na obsah tejto patentovej prihlášky je v predkladanom opise vykonaný odkaz V plnom rozsahu.0019 Vo variantu regulátora tlaku farby podľa vynálezu vykazuje...

Väzbový člen pre receptor GM-CSF

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13721

Dátum: 27.03.2007

Autori: Harrison Paula Rosamund, Cohen Emma Suzanne, Fabri Louis Jerry, Minter Ralph Raymond, Sleeman Matthew Alexander, Nash Andrew Donald

MPK: A61K 39/395, C07K 16/28

Značky: gm-csf, receptor, člen, väzbový

Text:

...zvíazaných väzobným členom, kde stopa obsahuje zvyšky spoločné pre prekrývajúce sa peptidy. Podľa vynálezu stopa identifikovaná skenovaním peptidovej väzby alebo metódou PEPSCAN môže obsahovať minimálne jeden zvyšok YLDFQzodpovedajúci pozíciám 226 až 230 z SEQ-ID N 0 206. Stopa môže obsahovať jeden, dva,tri, štyri, alebo všetky zvyšky YLDFQ. Väzobný člen podľa vynálezu môže viazať pepdidový fragment (napr. 15 zvyškov) z SEQ D NO 206...

Zlepšený pružinový rozperný člen, najmä pre riadky viniča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9162

Dátum: 07.03.2007

Autor: Zavattarelli Stefano

MPK: A01G 17/06

Značky: najmä, pružinový, riadky, člen, viniča, zlepšený, rozpěrný

Text:

...v jeho základni, pričom dve bočné ramená zostávajú voľné, t.j. neupnuté.0012 Keď majú ramená tendenciu sa otvoriť, vzhľadom na výhonky viniča, ktore pôsobia na ne svojou hmotnosťou, pracovník musí zasiahnuť a ohnúť ich smerom hore a zahákovať rameno z do háčika i na ramene l, čím vráti pružinový člen do zatvorenej, t.j. zopnutej konfigurácie znázornenej na obrázku 2.0013 Ikeď je takéto riešenie pomeme efektívne, je možné ho ďalej zlepšiť,...

Akčný člen hydraulického záveru s mechanickým uzamykaním a závorovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4348

Dátum: 05.01.2006

Autori: Puda Bohuslav, Navrátil Dušan

MPK: B61L 5/00

Značky: hydraulického, závěru, mechanickým, závorovaním, člen, akčný, uzamykáním

Text:

...železničných výhybiek,podľa priloženého obrázku zahŕňa valec 10 uzatvorený zľava vekami 11, 12, ktorými na vonkajšiu stranu prechádza suvne piestnica 21 a 31. Veká 11, 12 sú zhodne opatrené jednak plniacímí otvormi 15 a 16 pracovného média,jednak vedeniami 13 pre piestnice 21 a 31 a tesnením 14 proti úniku pracovnej náplne z valca 10. Piestnice 21 a 31 sú vnútri valca 10 rozoberateľné spojene s dutým piestom 41, ktorý je vo valci 10...

Oddeľovací člen na ochranné zapojenia proti prepätiu a usporiadanie súčiastok ochranného zapojenia proti prepätiu v skriňovom rozvádzači

Načítavanie...

Číslo patentu: 284784

Dátum: 20.10.2005

Autor: Suchentrunk Karl

MPK: H02H 9/04

Značky: usporiadanie, ochranného, súčiastok, člen, prepätiu, proti, rozvádzací, zapojenia, oddeľovací, skriňovom, ochranné

Zhrnutie / Anotácia:

Oddeľovací člen (3) je určený na ochranné zapojenia proti prepätiu, vstaviteľné do skriňových rozvádzačov. Tieto ochranné zapojenia proti prepätiu majú prvé zvodové prvky (1), druhé zvodové prvky (2) a prvé oddeľovacie prvky (E1) usporiadané medzi prvými zvodovými prvkami (1) a druhými zvodovými prvkami (2). Oddeľovací člen (3) má skriňu, v ktorej sú usporiadané aspoň všetky prvé oddeľovacie prvky (E1) a prípadne aspoň jeden druhý oddeľovací...

Spojovací člen vložiteľný do kostnej štruktúry ľudského alebo zvieracieho tela a príslušný lokalizačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11263

Dátum: 06.05.2005

Autor: Visentin Ezio

MPK: A61B 17/17

Značky: vložiteľný, kostnej, člen, systém, zvieracieho, príslušný, spojovací, struktury, lokalizačný, ľudského

Text:

...nevýhod predchádzajúcich metód.0012 Podla tohto vynálezu, tu predstavený spojovací člen umožňuje vloženie do kostnej štruktúry ľudského alebo zvieracieho tela tak ako je nárokované v v nároku 1.0013 Podľa tohto vynálezu je tu ďalej predstavený Iokačný systém na stanovenie minimálne jedného referenčného bodu vspojovacom člene, ako je nárokovanév nároku 15. Prehľad obrázkov na výkresoch0014 Vnelimitovanom vyhotovení je popísaný vynález za...

Nádoba na nápoje alebo iné tekutiny a základný člen do tejto nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283782

Dátum: 19.12.2003

Autor: Son Paul

MPK: B65D 25/44, B65D 17/28

Značky: nádoba, člen, tejto, nápoje, základný, nádoby, tekutiny

Zhrnutie / Anotácia:

Nádoba na nápoje alebo iné tekutiny, ktorej čelo (13) má oddeľovací pásik (14). Pod oddeľovacím pásikom (14) je v nádobe (10) uložený rúrkovitý diel (18) uložený na rozloženie smerom von po oddelení oddeľovacieho pásika (14) od nádoby (10). Rúrkovitý diel (18) je pružný a je na plocho poskladaný pod oddeľovacím pásikom (14). Základný člen vložený do nádoby obsahuje prvú prstencovú časť (15a), druhú prstencovú časť (15b) pripevnenú na prvú...

Lemovací člen s prispôsobiteľnými rohovými segmentmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1864

Dátum: 12.12.2003

Autori: Faurholdt Jesper Henrik, Henriksen Jens-ulrik Holst

MPK: E04D 13/14

Značky: rohovými, člen, prispôsobiteľnými, segmentmi, lemovací

Text:

...dvoma susednými oknami. Pod pojmom Výber je myslené to, že rohový segment sa môže ľahšie upraviť na prispôsobenie požadovanému účelu.0014 Vybavením aspoň jedného rohového segmentu takýmto označením, môže byť použitý jeden aten istý lemovací člen bez ohľadu na to, či sa má použit v spojení sjedinoukonštrukciou strešných priechodov alebo s konštrukciami strešných priechodov namontovanými vedľa seba.0015 Označenie môže zahŕířiat vizuálne...

Abrázny člen a abrázna zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6938

Dátum: 03.07.2002

Autori: Briscoe Terry, Jones Larren, Fleck Robert, Danks Daniel, Carpenter Christopher, Gaurav Venkat

MPK: E02F 9/28

Značky: abrázny, abrázna, člen, zostava

Text:

...na výčnelok adaptéra. Vzhľadom na závity sa hrot otáča okolo pozdlžnej osi zuba a všeobecne pritláča zámok o výčnelok adaptéra, ked pôsobia výsuvné sily. Je mnoho menej pravdepodobne, že zámok zlyhá pri takomto druhu prítlačných sil oproti pôsobeniu veľkých šmykových sil v konvenčných zuboch. Kým táto konštrukcia poskytuje veľkú pevnosť a výhody pridržiavania, výčnelok a objimka sú komplikované a nákladnejšie na výrobu.US patent č. 2 987...

Spojovací člen medzi pontónom a brehom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1829

Dátum: 06.05.1998

Autor: Mandl Jiří

MPK: E01D 15/24

Značky: pontónom, člen, brehom, spojovací, medzi

Text:

...kotúčov a kolies vo vodiacich profiloch potrebnej dĺžky, spoľahlivo stabilizujú pontón v horizontálnych smeroch pri zmenách stavu vodnej hladiny a nemusia byť použité Vyväzovacie laná s pobrežnými bitvami.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese je znázornený spojovací člen medzi pontónom a brehom, kde na obr. 1 je bočný pohľad v reze rovinou A-A a na obr. 2 je pohľad zhora.Spojovací člen medzi pontónom a brehom podľa...

Riadiaci člen

Načítavanie...

Číslo patentu: U 685

Dátum: 07.12.1994

Autori: Vršecký Pavel, Pawelka Petr, Walter Jiří

MPK: F16K 31/00, F16K 1/00

Značky: člen, riadiaci

Text:

...Imktrinkým. tlaknvým vzduchom almhn kvapalinmu, zuja hiavne ich záviald ť naTato navýhdda Ja mdatranana napriklad pri Pr iacüm vantilapndľa CS Aü 228 679. ktorý pdz .ava 2 kužalika. ktorý je dmzihlu. na ktmraj Je nanružina. vlnmvnmm. Ďa i sú zname technickú ri enia, priŤažkmati pri týchto vi wiach väwikajú hlavna pri zmenenarammtrmv via nia. prdtnža naatavania uhvykla vyžadujeznačné nárukv na kvalifikáciu ubaluhy a atd Ja Fpnjmné avýmenou...

Upevňovací člen na spojovanie prútových prvkov najmä tyčí, rúrok a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 485

Dátum: 08.06.1994

Autori: Janda Jiří, Čupera Pavel, Hellebrandt Jaroslav

MPK: F16B 7/08, E04B 1/58

Značky: spojovanie, rúrok, podobně, člen, upevňovací, najmä, prútových, tyčí, prvkov

Text:

...prútovej sústavy pozostáva z dvoch rozoberateľne spojených častí, z ktorých jednu tvorí púzdro l a druhú časť veko 2. V prikladnom uskutočnení, ako jezrejme z obr. 1 a 3, sú v pôdorysnom pohľade púzdro l a veko g štvorcového tvaru. Púzdro g je pre uloženie jedného až štyroch kolikov A opatrené štyrmi vybraniami lg, ktoré sú v rovnakomzmysle vyosené vzhľadom k osiam symetrie. Po stranách každéhovybrania lg sú upravené uchytenia 7 pre čapy §...

Dvojpólový ochranný a odrušovací člen pre alternátory motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 248

Dátum: 09.09.1993

Autori: Kopp Karel, Navrátil Zdeněk

MPK: H02H 7/06

Značky: motorových, člen, alternátory, odrušovací, ochranný, vozidiel, dvojpólový

Text:

...víku alternátoru. Jeho podstata spočíva v tom. že uvnitř hermeticky uzavřeného nevodivého tělese je upevněna soustava prvků tvořená paralerně zapojenou Zenerovou diodou a odrušovacím kondenzátorem. přičemž výstup 2 katody Zenerovy diody a prvéhovývodu odrušovacího kondenzátoru tvoří spolećný bod s vývodovýmlankem , ktere je připojeno k vývodu svorníku (B) polualternátoru a je taká částečně upevhěno v hermeticky uzavřenem izolujícím tělese....

Riadiaci člen

Načítavanie...

Číslo patentu: U 145

Dátum: 11.08.1993

Autori: Walter Jiří, Vršecký Pavel, Pawelka Petr

MPK: G05B 11/60

Značky: riadiaci, člen

Text:

...je výhodné, jeetliže je část válce nad regulátorem Pbužíny vytvořena jako snímatelná.Přehled obrázků na vĺkresechDalší podrobností k vytvoření řídícího členu podle technického řešení jsou uvedeny pomocí výkresu v příkladu provedení. Na tomto výkrese znázorňujeobr. l řídící člen opatřený membránou a obr. 2 řídící člen opatřený pístem.Řídící člen podle obr. l sestává z válce, který je tvořen držákem Q tlakové hlavice, na kterém je...

Spätnoväzobný člen s optoizolátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 270159

Dátum: 13.06.1990

Autor: Štofka Marian

MPK: H03L 1/00, H03F 17/00

Značky: člen, spätnoväzobný, optoizolátorom

Text:

...pm Joąntzupaą Anad nana uoçtad AoJoazueJ ooxtonpľaąarąrtouou 2 naoaerzuuąą oqçnad Jo 1 ąo 1 oą e nąJoAn ntaoľçdeu tzpem çuafodez aľ 910pa má e (I) zeJ 4 A OUUJJB ľoAn 4 d eu uatç 4 AJd ou u 9 fnzoupoq çAo 1 nueu Apga ąew yanw Ty JOQGIZSJ 9 oz to aľ nupoq 4 oN -ní ątçtuz oqate ątpuągod U noąoupoq noą 1 eA s pnJd aaa uąoąçtnzroądn npgtpoąo zen oągu cuatg oqçuqozgnouzgds ttoçxçtda rad Aąçnts range-nñaą oqonaod ad 9 aľ nupoq 4 au noçtvg (1) nquzA...

Stacionární mísicí člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 269231

Dátum: 11.04.1990

Autori: David Karel, Popelka Mirko, Popelka Milan

MPK: B01F 5/06

Značky: stacionární, mísicí, člen

Text:

...venými v závitech, které jsou vytvořenyv otvorech na čelech aktivních mísích prvků.Steoionární mísící člen, kterým jsou prbtlačovány kapaliny kašovité a polotuhé látky vykazuje mimořádně intenzivní mísící schopnost 5 minimálními energetickými náklady. To zabezpečuje podstatné zvýšení produktivity práce při mísení hydroizolačních hmot e snížení vlastních nákladů zejména energetických.Přikladné provedení stecionárního mísícího členu pouze s...

Odvzdušňovací člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 265682

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pala Arnošt, Žídek Břetislav

MPK: F28F 25/02

Značky: člen, odvzdušňovací

Text:

...vody podle vynálezu, jehož podstata epočívá v tom, žggyshp potrubí chladící vody v míetě jejího přechodu z vertikální do horižcntální části je přivařena vertikální trubka, jejíž délka je větší než vodní sloupec chladící vody.Výhodou odvzdušňovacího členu podle vynálezu je jeho Jednoduchoet a odvádění vzduchových pclětářů ve vertikálním eěru, 14. ve eměru jeho podstatné části potrubí, čímž je zabráněno rozkmitání pctrubí v horizontálním...

Torzní člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 265406

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mareš Václav, Patera František, Filípek Antonín, Poláček Jiří, Noha Václav, Stránský Oldřich

MPK: F16D 11/00

Značky: člen, torzní

Text:

...počtu zubů obou zubových spojek umožňuje mnohačetné vzájemné nastavení obou protilehlýoh spojek a tomu i odpovídající předpětí torzní tyče.Příkladné provedení torzního prvku podle vynálezu v podélném řezu znázorňuje přiložený výkres. Torzní tyč 3 je na obou koncích zakončena vnějším ozubením 33 zasunutelným do jemu odpovídajícího vnitřního ozubení 33. vnější ozubení 33 spolu s vnitřním ozubením 33 tvoří zubovou spojku 3. Vnitřní ozubení 33...

Merný člen vodivosti potravinárskych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264708

Dátum: 12.09.1989

Autor: Štofila Albín

MPK: G01N 27/18

Značky: potravinářských, výrobkov, člen, vodivosti, měrný

Text:

...č. 2 je vzorkovnica merného člena v priečnom reze.Merný člen pozostáva z vyhrievacieho elektrického obvodu l so žhaviacim odporovým drôtom g, zasahujúcim do vzorkcvnice A prostredníctvom meracieho rámčeka g. Vyhrievací obvod l pozostáva dalej zo zdroja elektrického prúdu 5, reostatu §, ampěrmetra 1, ktoré sú napojené 2 tvoria dva rovnaké termočlánky lg, vodičom lg na žhaviaci odporový drôt g. Merací obvod ktoré sú uchytené V meracom...

Shrnovací člen kabelové vlečky, zejména pro napájení jeřábů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263031

Dátum: 11.04.1989

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 13/12

Značky: jeřábu, zejména, člen, shrnovací, napájení, kabelové, vlečky

Text:

...vynálezu je znázornčno na příložených výkresech, kde na obr. l je celkový pohled na shrnovací člen, na obr. 2 detail kuličkové spojky a na obr. 3 pak řez A-A z obr. 2.Shrnovací člen kabelové vlečky lg tvoří rameno l, je~ hož horní konec Ä vyvozuje pohyb jezdců łá kabelové vlečky lg e dolní konec g je uložen na hřídeli 3. Hřídel 3 je pevně uchyoena na pohyblivé částí Ž, např. kočce jeřábu. Vlastní uložení dolního konce 2 na hřídelí 4 tvoří...

Ložisková sestava pro otočný člen uložený na nosném členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262663

Dátum: 14.03.1989

Autor: Lind Björn

MPK: F16C 32/06

Značky: ložisková, uložený, člen, členu, sestava, nosném, otočný

Text:

...členu.Ložisková sestava podle předloženého vynâlezu může být navržena s malým rozměrem v osovém směru a může pracovat, aniž by vysoká rychlost otáčení otočného členu Ipůsobila poz-orovatelné vibrace nosného členu.Příklad provedení vynälezu je znázorněn na výkrese, »kde obr. 1 znázorňuje osový řez ložiskovou sestuavou podle vynálezu a obr. 2 pohled ve směru kolmém k ose otáčení otočného členu.Znázorněné zařízení sestava z otočného členu 1,...

Deformační člen tenzometrického snímače sil

Načítavanie...

Číslo patentu: 262176

Dátum: 14.03.1989

Autori: Voškeruša Jiří, Sáva Josef, Strakoš Ladislav

MPK: G01L 1/22

Značky: snímače, člen, tenzometrického, deformační

Text:

...je proto k tělesu snímače sil uchycen statický určitě, přičemž je u něho zachována necítlivost vůči zatížením, působícím v rovlně plochého tělesa. Tím je odstraněna možnost hysterězních jevů u snímaného signálu z odporových tenzometrů.Příklady provedení deformačního členu tenzometrlckého snímače sil podle vynálezu jsou znázorněny na přlpojených výkresech, na nlchž zobrazuje obr. 1 deformační člen v půdoryse, obr. 2 detormační člen s...

Aretační člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 261973

Dátum: 10.02.1989

Autori: Brychta Jan, Kesl Lubomír

MPK: B65G 69/00

Značky: aretační, člen

Text:

...je vozík s transportní bednou aretován ve správné poloze a současně je tato poloha indi 4Na přiloženém výkrese je znázorněn aretační člen, včetně jeho uložení na nakládací a vykládací stanici jako příklad provedení podle vynálezu.Aretační člen sestává z pevného rámu 13,vodicího pouzdra 11, palce 4 a ovládací pákyNa pevném rámu 13 jsou uspořádaný vodicí hranoly 14 v-odicího pouzdra 11 opatřeného kolíkem 12, tlačnou pružinou 7 a spojovacími...

Připojovací člen se samočinným uzavíráním průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259729

Dátum: 17.10.1988

Autori: Maška Jan, Pokorný Jaroslav

MPK: A61M 1/10

Značky: uzavíráním, průtoku, samočinným, připojovací, člen

Text:

...otvor.Výhodou řešení podle vynálezu je jednoduchost ai rychlost při připojování, samočinné uzavírání průtoku a tím zabránění vytékání kontaminované kapaliny, která znečišťuje zařízení, obsluhující personál a okolí a podstatnýni způsobem se tím snižuje riziko přenosu virové hepatitídy B.Príklad provedení .připojovaoího členu se samočinným uzaviráním podle vynálezu je znázorněn V uzavřeném stavu na obr. 1 a ve stavu, kdy je připojen na...

Porovnávací a proporcionálně integrační člen regulátoru buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259480

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr, Kuna Václav

MPK: H02P 9/10

Značky: regulátoru, stroje, integrační, proporcionálne, člen, synchronního, buzení, porovnávací

Text:

...členu g budicí soupravy připojeného výstupem 8.2 na budioí vinutí g synchronního stroje, přičemž výstup 7.1 ovládacích obvodu 1 budicísoupravy je připojen na řídící vstup §Lł spínacího obvodu Q, jehož prvý výstup § 43 je připojen na prvý vstup § 43 pro zrušení inteqračního charakteru sériového RC členu É, a jehož druhý výstup § 45 je pŕipojen na druhý vstup § 1 pro zrušení integračního charakteru sériovéhoRC členu §, jehož vstup §Lł je...