Patenty so značkou «článok»

Reťazový článok podávacej reťaze, podávacia reťaz dopravníkového zariadenia a dopravníkové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20906

Dátum: 18.12.2013

Autor: Otto Thomas

MPK: B65G 17/20

Značky: reťaz, dopravníkové, reťazový, reťaze, zariadenie, podávacia, podávacej, dopravníkového, zariadenia, článok

Text:

...prvkyvytvorené ako listy pružiny kosouhlo navzájom spájajúce základné teleso s posúvacím telesom. Pružíace prvky v tvare takých listov pružiny alebo pásov pružiny je možné vyrobit jednoducho a s priaznívými nákladmi.0012 Uhol zvieraný pružiacimi prvkami so základným telesom príp. s posúvacím telesom leží pritom výhodne medzi 5 ° a 30 °. Prostredníctvom čo najrovnejšieho spojenia je značne ulahčené zdvíhanie posuvných telies pri nahromadení...

Oxidačno redukčný prietokový článok zahŕňajúci zlúčeniny s vysokou molekulovou hmotnosťou ako oxidačno redukčný pár a polopriepustnú membránu na skladovanie elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20249

Dátum: 25.07.2013

Autori: Schubert Ulrich Sigmar, Janoschka Tobias, Hager Martin

MPK: B01D 69/00, H01M 8/18

Značky: skladovanie, redukčný, zlúčeniny, membránu, hmotnosťou, molekulovou, vysokou, oxidačno, prietokový, článok, energie, elektrickej, zahŕňajúci, polopriepustnú

Text:

...DuPont Nation® 117. Boli opísané ďalšie polyméry, napríklad polyméry založené na SPEEK(Q.Luo, H. Zhang, J. Chen, D. You, C. Sun, Y. Zhang Nation/SPEEK composite Preparation and characterization of Nation/SPEEK Iayered Composite membrane and its application in vanadium redox flow battery, J. Memb. Sci. 325,2008, 553-558), PVDF (J. Qiu, J. Zhang, J. Chen, J. Peng, L. Xu, M. Zhai, J. Li,G. Wei Amphoteric ion Exchange membrane synthesized...

Vyhrievací článok pre infračervený žiarič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20390

Dátum: 04.02.2013

Autori: Lüscher Rolf, Jordi Hans Ulrich

MPK: H05B 3/34, H05B 3/10, H05B 3/12...

Značky: infračervený, článok, vyhrievací, žiarič

Text:

...priečne k sebe navzájom, je dosiahnuté to,že vyhrievací článok, ktorý je tvorený zo spojených pásikov,vytvára stabilný útvar, ktorý má stabilitu fólie a V dôsledku toho umožňuje optimálnu manipuláciu na osadenie a pripevnenie na izolačné teleso.0012 Výhodným spôsobom. odpovedá šírka týchto spojovacích mostíkov maximálne cca osmine šírky pásikov. Pri uvedení zmontovaného infračerveného žiariča do prevádzky a keď prvýkrátje elektrický prúd...

Elektrický spojovací článok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19559

Dátum: 28.09.2011

Autor: Jenrich André

MPK: H01R 4/02

Značky: spojovací, elektricky, článok

Text:

...ju vykazujú len V obmedzenonl množstve, platí, že pri výrobe a/alebo neskoršej prevádzke vyskytujúce sa mechanické napätia,spôsobené použitím rôznych koeficientov rozpínavosti sa odčlánok podľa obecného pojmu v nároku l.0010 Úlohou vynálezu teda je, vytvoriť este prepracovanejší elektrický spojovací článok na účely spojenia vodivej Štruktúry, umiestnenej na rovnom nosičipomocou termicky súdržného spojovacieho materiálu, pričomzvolenou formou....

Puzdro nukleárneho palivového článku a nukleárny palivový článok vybavený týmto puzdrom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18079

Dátum: 05.10.2010

Autor: Ravenet Alain

MPK: G21C 3/324

Značky: puzdro, článků, vybavený, článok, palivový, nukleárneho, týmto, palivového, puzdrom, nukleárny

Text:

...zložiek, ako aj kritického masívu štenevhodných pre neutrónové reakcie, je treba voliť materiál. Materiály sa teda volia tak, abyich mechanické vlastnosti boli uspokojujúce anajmä tie, ktoré majú čo najmenší dopad na neutrónové reakcie.neutrónmi, ktoré sú chladené sodíkom, sa používajú oceli ako sú austenitickć, ferritícké a ferrito-martensiticke nerez ocele.Pokiaľ ide o funkciu silovej rúrky, volí sa taká hrúbka ocele aby odpovedala...

Fotokatalyticky aktivovateľný samočistiaci článok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287462

Dátum: 17.09.2010

Autori: Korthuis Vincent, Szanyi Janos, Singleton David, Harris Caroline, Kutilek Luke, Greenberg Charles

MPK: C03C 17/23, C03C 17/34, C03C 17/25...

Značky: výroby, fotokatalyticky, článok, aktivovateľný, samočistiaci, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Substrát je vybavený fotokatalyticky aktivovaným samočistiacim povrchom, ktorý sa vytvorí rozprašovacou pyrolýzou, chemickým pokovovaním zrážaním kovových pár alebo vákuovým pokovovaním s rozprašovaním magnetrónom. Povlak má hrúbku aspoň okolo 500 angströmov s cieľom obmedziť otravu sodíkovými iónmi na tej časti povlaku, ktorá je pri substráte. Alternatívne sa na substrát pred nanesením fotokatalyticky aktivovaného samočistiaceho povlaku...

Fotoelektrochemický palivový článok

Načítavanie...

Číslo patentu: 287442

Dátum: 02.09.2010

Autori: Hauser Tomáš, Slovák Jozef

MPK: H01G 9/20, H01M 14/00

Značky: palivový, článok, fotoelektrochemický

Zhrnutie / Anotácia:

Fotoelektrochemický palivový článok pracuje na princípe generácie elektricky nabitých častíc v cykle plne vratných fotochemických reakcií, iniciovaných slnečným žiarením vo fotochemickej náplni (3). Riešením podľa vynálezu sa dosiahne to, že článok pracuje v uzatvorenom systéme bez potreby trvalej dodávky reagencií a bez potreby katalyzátorov na báze drahých kovov.

Článok skladacieho metra z termoplastickej syntetickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13385

Dátum: 27.05.2010

Autori: Müller Norbert, (fh) Rudolph Martin, Riedmann Gerhard

MPK: B29C 45/00, G01B 3/06, G01B 1/00...

Značky: skladacieho, článok, hmoty, syntetickej, metra, termoplastickej

Text:

...meter však pozostáva len z jedinej vrstvy, čo vedie knedostačujúcim hodnotám tuhosti v ohybe.0008 Predmetom predkladaného vynálezu je preto ponúknuť jednotlivé články pre článkový skladací meter, ktoré sa vyznačujú pevnosťou V ohybe, ktoré sa rovnajú tým, ktoré vykazujú drevené článkové skladacie metre, ale bez toho, aby vykazoval jeho veľké nebezpečenstvo, že sa zlomí. Ďalším cieľom je poskytnúť článok skladacieho metra, pri ktorom sa použije...

Článok pojazdového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287222

Dátum: 03.03.2010

Autori: Oertgen Ekkehard, Spies Klaus

MPK: B62D 55/18

Značky: pásu, článok, pojazdového

Zhrnutie / Anotácia:

Pri vysoko pohyblivých vozidlách prichádza často následkom preťaženia pojazdovej pätky (3) článku pojazdového pásu k natrhnutiu základového plechu (14), ktoré vzniká spravidla následkom zárezu jazyka. Vysoká trvanlivosť pojazdovej pätky (3) so základovým plechom (14) sa dosiahne tým, že základový plech (4) je v oblasti zachytenia (10) vytvorený bez zárezu.

Článok na elektrolýzu soľného roztoku a zariadenie na uskutočňovanie tejto elektrolýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286786

Dátum: 27.04.2009

Autor: Ponzano Gian Piero

MPK: C25B 9/00, C25B 1/00

Značky: elektrolýzu, elektrolýzy, článok, zariadenie, roztoku, soľného, uskutočňovanie, tejto

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný článok (20) na elektrolýzu soľného roztoku na výrobu chlórnanu sodného a aktívneho chlóru, ktorý obsahuje dutú valcovitú katódu (21), dutú valcovitú anódu (22), umiestnenú súosovo vnútri katódy (21) na vymedzenie prstencového priestoru (23) na prechod soľného roztoku počas elektrolýzy skriňu, v ktorej sú katóda (21) a anóda (22) uzatvorené membránu (24), umiestnenú medzi anódou (22) a katódou (21) vnútri prstencového priestoru (23)...

Rohový spojovací článok pre dverný a okenný rám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20514

Dátum: 19.06.2008

Autor: Grotefeld Hans Dieter

MPK: E06B 3/964, E06B 3/972, E06B 3/96...

Značky: spojovací, článok, okenný, dverný, rohový

Text:

...zmienený dokument rohový spojovací článok s driekom, od ktorého môžu byť po oboch stranách vychýlené pružnéVäčšina známych rohových spojovacích článkov má nevýhodu, že umožňujú upnutie iba V jednej dimenzii, a nie V dimenzii k nejkolmej. Pretože nie je Všeobecne zaručené, že duté profilyvykazujú presne rozmerovo stále miery, môže byť upnutie ibaobdĺžnikového prierezu spojený s rozpernými vedeniami, ktoré sú pri rozoprení rozperného...

Článok na elektrolytické získavanie hliníka s katódou na báze kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9079

Dátum: 22.04.2008

Autori: Nguyen Thinh, De Nora Vittorio

MPK: C25C 3/08

Značky: katodou, hliníka, elektrolytické, získavanie, článok, báze

Text:

...a roztaveným hliníkom, Avšak rozpustnost volfrámu alebo molybdénu v roztavenom hliníku nie je dostatočne nízka, keď sa používa samotný, aby sa dosiahli predmety vynálezu. V skutočnosti, keď článok na elektrolytické získavanie hliníka využíva katódu z kovového volfrámu alebo molybdénu v priamom kontakte s roztaveným hliníkom, je rýchlosť korózie katódy zvolfrámu alebo molybdénu rádovo 2 až 3 mikróny za hodinu, čo je komerčne neprijateľné....

Koncový box pre článok s ortuťovou katódou na elektrolýzu alkalických chloridov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6540

Dátum: 19.02.2007

Autori: Bertin Raffaello, Meneghini Giovanni

MPK: C25B 1/00, C25B 9/12

Značky: elektrolýzu, článok, ortuťovou, koncový, chloridov, katodou, alkalických

Text:

...v US 6,200,437 prihlasovateľa Bayer AG, Nemecko, v ktorom sa uvádza použitie fluórovaných polymérov, ako je polyvinylidénfluorid (PVDF),polychlórtrifluóretylén (CTF E) a tetrafluóretylén-hexafluórpropylénový kopolymérAplíkačné postupy US 6,200,437 možno napriklad praktizovať pri výstelkách bočných stien telesa článku, zatiaľ čo toto je prakticky nemožné pri koncovýchboxoch v dôsledku ich veľmi zložitej štruktúry s prítomnosťou niekoľkých...

Palivový článok typu makroštruktúrovanej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9415

Dátum: 08.08.2006

Autor: Ravenet Alain

MPK: G21C 3/18, G21C 3/04, G21C 3/06...

Značky: palivový, makroštruktúrovanej, dosky, článok

Text:

...osi a článok sférického typu, najčastejšie v tvare častíc s malým priemerom (rádovo milimetra) Sférické častice môžu byt ostatne potiahnuté inertnou hmotou na vytváranie kompozitných palivových materiálov, ktoré sa zase môžu vyskytovať v troch predchádzajúcich formách a to ako valce, dosky a kompaktný materiál. Každý z týchto typov palivových článkov kombinuje rôzne riešenia daných problémov a je predmetom kompromisu, pokiaľ ide o jeho oblast...

Katódy pre hliníkový elektrolytický článok s nerovinným tvarom štrbín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9418

Dátum: 13.04.2006

Autori: Hiltmann Frank, Beghein Philippe

MPK: C25C 3/16

Značky: elektrolytický, tvarom, štrbín, katody, článok, hliníkový, nerovinným

Text:

...bloku a potom je odvádzanývon z článku pomocou kolektorových tyčí.0006 Prúdenie elektrického prúdu cez hliníkovú podložku a katódu sleduje dráhu najmenšieho odporu. Elektrický odpor u bežnej katódovej kolektorovej tyče je priamo úmerný dĺžke dráhy prúdu od miesta vstupu elektrického prúdu do katódovej kolektorovej tyče k najbližšej vonkajšej zbernici. Nižší odpor dráhy prúdu počínajúc od miest na katódovej kolektorovej tyči najbližšie k...

Pozdĺžne nastaviteľný spojovací článok s jednosmerne posuvným uzatváracím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5645

Dátum: 12.01.2006

Autor: Fabbri Flaviano

MPK: F16B 7/00, E04G 25/00

Značky: jednosměrně, posuvným, uzatváracím, mechanizmom, spojovací, článok, nastavitelný, pozdĺžne

Text:

...rozperného článku podľa predmetného vynálezu, ktoré umožňuje skrátenie článku zasunutím pozdlžnych dielcov, no bráni jeho roztiahnutiuNa obr. č. 1 je znázornený dĺžkovo nastaviteľný rozperný článok (1) pozostávajúci z prvého pozdĺžneho dielca (2) a druhého pozdĺžneho dielca (3), ktoré sú usporiadané tak, že sú osovo súmerné. Prvý pozdĺžny dielec (2) má tvar tyče, pričom sa jeho určitá časť zasúva na princípe piestu do osovo lícujúcich...

Tepelný článok pre vykurovacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19859

Dátum: 15.07.2005

Autori: Bremicker Michael, Bornscheuer Walter, Söhnchen Frank

MPK: F24H 1/32, F28D 9/00

Značky: vykurovacie, těleso, tepelný, článok

Text:

...znakov závislého nároku 7 sa zužuje štrbina V aby to bolo primerané pre ochladenie splodín. To je znázornené na vyobrazení 6.Vynález bude podrobne vysvetlený na základe vyobrazení.obrázok 1 rez tepelným článkom podľa vynálezu, obrázok 2 platňa primárneho tepelného výmenníka v pohľade zhora, obrázok 3 rez primárnym tepelným výmenníkom, obrázok 4 tepelný článok V inom reze, obrázok 5 alternatívny spôsob uskutočnenia tepelného výmennika podľa...

Rohový spojovací článok pre okná, dvere a tak ďalej z plastových dutých profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12362

Dátum: 10.02.2005

Autor: Grotefeld Hans Dieter

MPK: E06B 3/972

Značky: dveře, článok, plášťových, ďalej, dutých, okna, spojovací, rohový, profilov

Text:

...na deformáciách na základeprehnutia, uhlových odchýlok, nalomenia a iných poškodení kovového spevňovacieho profilu. Prítlačná doska tu dosadá prirodzene len V najdalej do vnútra vystupujúcich plošných oblastiach, a môže taktiež len V týchto oblastiach vyvinúť dostatočné upínacie sily, ktoré držia rohový spojovací článok V dutom profile. Týmto spôsobom dochádza vo vystupujúcich oblastiach k značnému zaťaženiu plastového materiálu rohového...

Jednosmerný vstupný článok pre obvody zberu dát

Načítavanie...

Číslo patentu: 284293

Dátum: 29.11.2004

Autori: Franckart Jean-pierre, Husson Henri, Meunier Pierre

MPK: H03K 19/007, B61L 1/20, G08B 29/16...

Značky: článok, zberu, vstupný, obvody, jednosmerný

Zhrnutie / Anotácia:

Jednosmerný vstupný článok pre obvody zberu dát, najmä pre železnice, obsahuje dve paralelné vetvy (A, B) identických prvkov a každá vetva (A, B) obsahuje aspoň jednu Zenerovu diódu (DZ1, DZ2) a odporový prvok (R2, R18). Vetvy sú spojené dvomi elektronickými väzobnými členmi (U3, U4), obsahujúcimi diódu LED a pripojenými k príslušným bodom medzi odporovými prvkami (R2, R18) a Zenerovými diódami (DZ1, DZ2). Každá vetva obsahuje prepínač (SW1,...

Článok na elektrolytické získavanie kovov s čističom elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10659

Dátum: 10.08.2004

Autori: Schnyder Frank, Nguyen Thinh, De Nora Vittorio

MPK: C25C 3/06, C25C 3/08, C25C 7/00...

Značky: článok, kovov, získavanie, čističom, elektrolytu, elektrolytické

Text:

...produkovaného hliníka s neprijateľným množstvom takýchto foriem kovov, navrhla sa činnost článku pri prísne kontrolovaných podmienkach, ako je opisané v niektorých vyššie uvedených odkazoch, ako aj v US Patentoch 6,540,887 (de Nora), 6,521,116(Duruz/de Nora/Crottaz), 6,572,757 (de Nora/Berclaz) a PCT prihláškach WO 0 O/407 (de Nora), WOO 1/31086 (de Nora/Duruz), WO 01/42535 (Duruz/de Nora), W 002/097167 (Nguyen/de Nora), WO 03/OO 6716...

Článok na elektrolytické získavanie hliníka s anódami na báze kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11480

Dátum: 17.10.2003

Autori: De Nora Vittorio, Duruz Jean-jacques, Nguyen Thinh

MPK: C25C 3/18, C25C 3/06

Značky: anodami, článok, získavanie, hliníka, kovov, báze, elektrolytické

Text:

...teplotách do 900 °C. V US patentoch6,258,247 a 6,379,512 elektrolyt ďalej obsahuje 0,004 až 0,2 hmotn. aditív prechodných kovov, aby sa ulahčilo rozpustenie oxidu hlinitého a zlepšila sa činnosť katódy.0010 US patent 5,725,744 (de Nora/Duruz) zverejňuje článok na výrobu hliníka s anódami vyrobenými z nikIu, železa a/alebo medi v elektrolyte pri teplote od 680 do 889 °C obsahujúcom 42-63 hmotn. AĺFa, do 48 hmotn. NaF, do 48 hmotn. LiF a 1...

Článok koľajového pásu s gumovou pätkou na pásové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 283315

Dátum: 22.04.2003

Autori: Matoušek Karel, Morong Pavel, Kala Milouš, Kyncl Martin, Špaček Jiří, Knápek Jiří

MPK: B62D 55/26

Značky: pásu, gumovou, patkou, vozidla, pásové, koľajového, článok

Zhrnutie / Anotácia:

Článok koľajového pásu s gumovou pätkou na pásové vozidlá pozostáva z telesa článku so záberovými rebrami a okami na spojovacie čapy, gumovej pätky so závitovými vložkami a spojovacích skrutiek usporiadaných tak, že v telese článku (1) v mieste vodiacich ozubov (9) sú uskutočnené vybratia (10) s otvormi (8) na spojovacie skrutky (3), ktorých osi sú totožné s osami závitových vložiek (11) v gumovej pätke (2) ustavenej v telese článku (1), pričom...

Galvanický článok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283207

Dátum: 17.02.2003

Autori: Jose Horst-udo, Feistner Hans-joachim

MPK: H01M 4/50, H01M 4/48, H01M 4/58...

Značky: článok, galvanicky

Zhrnutie / Anotácia:

Galvanický článok obsahuje anódový gél zahŕňajúci zinkový prášok neobsahujúci ortuť, alkalický elektrolyt a katódový materiál, ktorý je oddelený pomocou oddeľovača a ktorý obsahuje oxid manganičitý, pričom katódový materiál obsahuje soľné zlúčeniny vápnika v pevnej forme.

Spôsob merania elektrochemickej aktivity, merací článok a ponorné meracie činidlo na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282492

Dátum: 14.01.2002

Autori: Neyens Guido Jacobus, Curé Omer Paul Ivo

MPK: G01N 27/411

Značky: spôsob, ponorné, tohto, činidlo, meracie, merania, spôsobu, aktivity, merací, článok, elektrochemickej, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob merania elektrochemickej aktivity nekovovej tekutej vrstvy, ležiacej na kovovej tavenine, pomocou meracieho článku s elektrochemickým prvkom (1), ktorý má aktívnu časť, a s protielektródou (6), sa uskutočňuje tak, že merací článok sa ponorí do kovovej taveniny cez nekovovú tekutú vrstvu, že aktívna časť elektrochemického prvku (1) sa pri prechode nekovovou, tekutou vrstvou obklopí materiálom tejto vrstvy, že tento materiál až do zmerania...

Elektrický odporový vyhrievací článok a modul na ohrev kvapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2604

Dátum: 14.08.2000

Autor: Červenák Ján

MPK: H05B 1/00, H05B 3/48

Značky: modul, článok, ohrev, odporový, kvapalných, médií, vyhrievací, elektricky

Text:

...kvapalného média sa dosiahne to, že pri prechode cez modul musí prechádzať akocez priestor medzi vonkajším plášťom a krytom modulu, tak aj cez priestor vovnútri vnútorného plášťa článku.Predložené riešenie sa vyznačuje zvýšenou účinnosťou ohrevu kvapaliny,ktorá je výsledkom jednak zväčšenej teplovýmennej plochy článku a jednak zníženia tepelných strát, v dôsledku čoho je v priestore ohraničenom vnútorným plášťom článku kvapalné...

Rozoberateľný jadrový palivový článok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279650

Dátum: 11.01.1999

Autori: Brosset Alain, Burfin Pascal

MPK: G21C 3/32, G21C 3/352

Značky: rozoberateľný, jadrový, palivový, článok

Zhrnutie / Anotácia:

Jadrový palivový článok (10) reaktora, chladeného a tlmeného ľahkou vodou, obsahuje nosnú kostru s dvoma nadstavcami (12, 14), spojenými vodiacimi rúrkami (16), a mreže (20, 22). Každá mreža má tri sústavy doštičiek (64, 66, 70) navzájom sa krížiacich, ktoré vymedzujú bunky. Doštičky sú vybavené prostriedkami na zovretie tyčí (24), ktoré udržujú tieto tyče v okách pravidelnej trojuholníkovej siete. Horný nadstavec (12) obsahuje spodnú časť s...

Filtračný článok s vláknovým poťahom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281117

Dátum: 14.01.1998

Autor: Herding Walter

MPK: B01D 39/16

Značky: spôsob, filtračný, výroby, článok, potahom, vláknovým

Zhrnutie / Anotácia:

Filtračný článok autostabilného pórovitého nosného telesa s jemným pórovitým vláknovým poťahom (6). Podľa prvého uskutočnenia má vláknový poťah (6) prvé vlákna (10), ktoré sú dlhšie než je veľkosť pórov nosného telesa (6) a druhé vlákna (12), ktoré sú podstatne kratšie. Podľa druhého uskutočnenia je vo vláknovom poťahu (4) menej než 30 % jemnozrnných častíc (16), ktoré sú v ňom rozdelené. Na výrobu filtračného článku (2) sa vlákna (10, 12)...

Membránový elektrolytický článok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278309

Dátum: 04.09.1996

Autor: Oronzio De Nora

MPK: C25B 11/03

Značky: membránový, elektrolytický, článok

Zhrnutie / Anotácia:

Membránový elektrolytický článok obsahuje najmenej jednu súpravu anódy a katódy, oddelených membránou. Najmenej jedna z anód (108a) a katód (114) je tvorená tuhým hrubým kovovým sitom a poddajným jemným kovovým sitom s elektrokatalytickým povrchom a najmenej so štyrmi prameňmi alebo okami na cm. Jemné kovové sito je usporiadané na hrubom kovovom site a je s ním v elektrickom kontakte, pričom jemné sito priamo prilieha k membráne (105).

Spojovací článok pre izolátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 974

Dátum: 11.10.1995

Autor: Neubeller Martin

MPK: H01B 17/08

Značky: spojovací, izolátor, článok

Text:

...a na túto je pripojený závit spojovacieho článku, pričom vidlica spojovacieho článku slúži na spojenie s armatúrami vonkajších vedení, ktoré sú ukončené okom a závit spojovacieho článku slúži na spojenie izolátora a spojovacieho článku naskrutkovaním.Využívanie spojovacieho článku pre izolátor podľa tohto technického riešenia prináša nasledujúce výhody uľahčuje výmenu izolátorov a znižuje náklady pri výmene izolátorovtým, že sa spojovací...

Spojovací článok pre izolátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 973

Dátum: 11.10.1995

Autor: Neubeller Martin

MPK: H01B 17/08

Značky: izolátor, článok, spojovací

Text:

...spojovacieho článku, pričom oko spojovacieho článku slúži na spojenie s armatúrami vonkajších vedení, ktoré sú ukončené vidlicou a závit spojovacieho článku slúži na spojenie izolátora a spojovacieho článku naskrutkovaním.Využívanie spojovacieho článku pre izolátor podľa tohto technického riešenia prináša nasledujúce výhody uľahčuje výmenu izolátorov a znižuje náklady pri výmene izolátorovtým, že sa spojovací článok podľa tohto technického...

Rozoberateľný jadrový palivový článok v plášti

Načítavanie...

Číslo patentu: 279738

Dátum: 07.06.1995

Autori: Dujet Francois, Brosset Alain, Burfin Pascal

MPK: G21C 3/32

Značky: rozoberateľný, jadrový, článok, palivový, plášti

Zhrnutie / Anotácia:

Rozoberateľný jadrový palivový článok v plášti, použiteľný v reaktore s ľahkou vodou, obsahuje dva nadstavce (12, 14) spojené plášťom (16), ktorý obsahuje zväzok palivových tyčí (18) držaných v okách pravidelnej trojuholníkovej siete mrežami (24) rozmiestnenými pozdĺž plášťa a dvoma perforovanými doskami (20, 22), z ktorých každá je spojená s nadstavcom, pričom nadstavce a plášť majú rovnaký vonkajší šesťuholníkový prierez, pričom horný...

Nízkonapäťový výhrevný článok pre podlepovacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261411

Dátum: 10.02.1989

Autori: Paška Dušan, Kutiš Vladimír, Ušiak Štefan, Klapita Peter

MPK: H05B 3/22

Značky: nízkonapäťový, stroje, výhrevný, podlepovacie, článok

Text:

...je aj dlhodobá až neobmedzená životnost odporového článku a bezpečnostné nizkonapätové napájanie. Pružné spojenie a prítlak jednotlivých častí zabezpečuje rovinnost výhrevného článku pri rozdielnej tepelnej rozťažnosti jednotlivých častí.Nízkonapäťový výhrevný článok pre podlepovacie stroje je prikladne znázornený na pripojených výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje článok v pozdlžnom reze, obr. 2, 3 v priečnom reze a obr. 4 v pôdoryse.Vo...

Filtračný článok

Načítavanie...

Číslo patentu: 227727

Dátum: 15.05.1986

Autori: Daráž Milan, Valach Peter, Nikov Jordan

Značky: filtračný, článok

Zhrnutie / Anotácia:

Filtračný článok pre filtre na zachytávanie tuhých nečist(t, najm( kremičitých pieskov zo vzduchu, vyznačený tým, že je tvorený kostrou v podobe rámu (1) v tvare U, ktorý je z oboch strán potiahnutý pletivom (2), pričom spodná časť rámu (1) je opatrená výstupkami, napríklad kolíkmi (3), pre pevné upevnenie filtračného článku a horná časť rámu (1) je opatrená prírubou pre utesnenie filtračného článku, pričom filtračné vrece je natiahnuté na rám...

Článok vykurovacieho telesa s vnútorným obehom teplonosného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 218152

Dátum: 15.09.1984

Autori: Struhárik Branislav, Kekely Štefan

Značky: obehom, teplonosného, vnútorným, vykurovacieho, media, tělesa, článok

Zhrnutie / Anotácia:

Článok vykurovacieho telesa, tvorený dvoma výliskami, spojenými obvodovými plochami, je opatrený špecifikovane usporiadanými bodovými prelismi a zvislými žliabkami za účelom čo najplynulejšej prirodzenej cirkulácie teplonosného média.