Patenty so značkou «článků»

Spôsob chladenia fotovoltického článku, zapojenie na chladenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5973

Dátum: 05.12.2011

Autori: Masaryk Michal, Magdolen Luboš

MPK: F24J 2/00, H01L 31/052, H01L 31/058...

Značky: článků, spôsob, chladenia, chladenie, fotovoltického, zapojenie

Text:

...môže byť sorpčný chladiaci stroj vybavený regulátorom prepojeným so snírna 11 ím teploty na výstupe chladiaceho prvku a/alebo na výstupe z tepelného solárneho panelu.Výhodou opísaného technického riešenia je získavame energie na chladenie a pohon čerpadla zo slnečného žiarenia. S rastúcirn slnečným žiarením sa zvyšuje aj výkon chladenia.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov l až 2. Na obr....

Puzdro nukleárneho palivového článku a nukleárny palivový článok vybavený týmto puzdrom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18079

Dátum: 05.10.2010

Autor: Ravenet Alain

MPK: G21C 3/324

Značky: puzdrom, nukleárneho, vybavený, týmto, článků, nukleárny, puzdro, článok, palivový, palivového

Text:

...zložiek, ako aj kritického masívu štenevhodných pre neutrónové reakcie, je treba voliť materiál. Materiály sa teda volia tak, abyich mechanické vlastnosti boli uspokojujúce anajmä tie, ktoré majú čo najmenší dopad na neutrónové reakcie.neutrónmi, ktoré sú chladené sodíkom, sa používajú oceli ako sú austenitickć, ferritícké a ferrito-martensiticke nerez ocele.Pokiaľ ide o funkciu silovej rúrky, volí sa taká hrúbka ocele aby odpovedala...

Dopravná reťaz skladajúca sa z reťazových článkov navzájom spojených kĺbovými ložiskami a spôsob montáže článku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7473

Dátum: 27.02.2007

Autor: Mäder Carl Conrad

MPK: F16G 13/00, B65G 17/30

Značky: montáže, spojených, spôsob, článkov, článků, kĺbovými, reťaz, navzájom, dopravná, ložiskami, reťazových, skladajúca

Text:

...rieši dopravnou reťazou a montážnym postupom článkov dopravnej reťaze tak, ako je to definované v0009 Dopravná reťaz podľa vynálezu sa líši od vyššie, V krátkosti opísaných známych dopravných reťazí z hľadiska pomocou kĺbových ložísk navzájom spojených článkov reťaze tým, že kĺbové ložisko článku reťaze sa vyznačuje dvojdielnou skrinkou ložiska ss prírubami, pričom možno príruby 7 stredovej rovine,kolmej na os skrinky ložiska, od panve ložiska...

Systém a spôsob zberu efluentov z elektrolytického článku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9266

Dátum: 11.04.2006

Autori: Girault Guillaume, Cantin Philippe

MPK: C25C 3/22

Značky: systém, efluentov, článků, elektrolytického, spôsob, zberu

Text:

...ktorý pre každý článok obsahuje druhý zberný kanál adoplnkový ventilátor aľubovolne trojcestný ventil. Tento systém je zložitý azahŕňa mechanické prostriedky vystavenédrsným podmienkam spôsobených efluentmi. Okrem toho, riešenie významne zvyšuje investičné náklady, pretože vyžaduje oddelené siete trubíc.0009 Prihlasovateľ sa pustil do problému nájdenia priemyselne prijateľných alternatívnych prostriedkov na účinný nárast rýchlosti...

Spôsob výroby monokryštalického prášku Cu(In,Ga)Se2 a slnečného článku s monočasticovou membránou, obsahujúcou tento prášok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 801

Dátum: 22.12.2003

Autori: Raudoja Jaan, Mellikov Enn, Altosaar Mare, Geyer Volker

MPK: C30B 29/10, C30B 29/00, C30B 9/00...

Značky: obsahujúcou, slnečného, prášků, membránou, monokrystalického, cu(in,ga)se2, výroby, monočasticovou, článků, spôsob, prášok

Text:

...vynálezu, dosiahli značne vyšší koeficient účinnosti.To by mohlo byť spôsobené nasledujúcimi dôvodúmi0009 Pri známom spôsobe podľa doterajšieho stavu techniky by v dôsledku použitia stechiometrického množstva Cu vzhľadom na Culnseg, ktorý sa má pripraviť, mohol vzniknúť problém, že by sa mohli vytvoriť častice prášku s vysokým obsahom Cu. V týchto časticiach by mohlo dochádzať k fázovej segregácii na stechiometrickú CulnSe 2 a kovovú CuSe...

Spôsob a zariadenie na spracovanie odpadových látok z elektrolytického článku pre výrobu hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4168

Dátum: 15.12.2003

Autori: Girault Guillaume, Vanvoren Claude, Couzinie Elisabeth

MPK: B01D 53/68, B01D 51/00, C25C 3/00...

Značky: článků, spracovanie, elektrolytického, zariadenie, výrobu, hliníka, odpadových, látok, spôsob

Text:

...spracovania.0008 Zariadenie na spracovanie odpadových látok typicky zahŕňa batérie jednotiek pre paralelné spracovanie, pričom každá jednotka zahŕňa reaktor a filtračnú dutinu, ktorá zahŕňa filtračné prostriedky (typicky vaky alebo filtračné rukávy) a zásobník s fluidným lôžkom. Francúzska patentová prihláška FR 2 692 497 (ktorá zodpovedá austrálskemu patentu AU 4 007 193), podaná spoločnosťou Société Procédair, opisuje jednotku na...

Spôsob výroby jednotky solárneho článku použitím dočasného substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6133

Dátum: 03.03.2003

Autori: Schropp Rudolf Emmanuel Isidore, Middelman Erik, Peters Paulus Marinus Gezina Maria

MPK: H01L 31/18, H01L 31/02, H01L 31/0224...

Značky: substrátů, spôsob, solárneho, článků, použitím, výroby, jednotky, dočasného

Text:

...jedna ztýchto farieb bude vyhovovať vyššie uvedeným požiadavkám na hodnotu dEab.-3 0014 Použitie kombinácie rozlišujúcej farby a maskovacej farby umožňuje dekorovat jednotky solárneho článku farebným vzorom na homogénnom pozadí. Príkladmi predpokladaných vzorov sú vzorky, znaky, obrázky, pruhy, obdĺžniky a štvorce. V tomto uskutočnení sa všeobecne 10 až 90 mriežky poskytuje s rozlišujúcou farbou, kým 90 až 10 mriežky sa poskytuje s...

Způsob regenerace mechanicky nepoškozených akumulátorových článků olověných i alkalických

Načítavanie...

Číslo patentu: 260591

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mrázek Jan, Pychynski Karel

MPK: H01M 10/42

Značky: nepoškozených, olověných, mechanicky, regenerace, alkalických, článků, způsob, akumulátorových

Text:

...podle vynálezu tak, že do každého z článků baterie bylo postupně přidáno 2 x 15 ml 35 vodného roztoku peroxidu vodíku s odstupom 15 minut. Po dobu regenerace byla baterie nabíjena proudem 4 A. Po ukončení regenerace byl nabíjecí proud zvýšen na 12 A a baterie dobita do všech znaků plného nabití. Po třech týdnech běžného provozu, kdy byla baterie používána jako zálcžní zdroj enerqocentra, byla provedena zkouška kapacity, přičemž na baterii...

Způsob regenerace vnitřním zkratem znehodnocených nikl-kadmiových akumulátorových článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260106

Dátum: 15.12.1998

Autor: Jíra Štěpán

MPK: H01M 10/42

Značky: regenerace, článků, nikl-kadmiových, způsob, znehodnocených, vnitřním, zkratem, akumulátorových

Text:

...a četnost výbojů není kritické, avšak střední hodnota proudu pocházející z jednotlivých výbojů by měla být menší nebo nejvýše rovna stejnosměrnému nabíjecímu proudu pro daný typ akumulátorového článku. což lze matematicky vyjádřit vzorcem Ijm Š C.U.n /A,F,V,šĚç kde Ijm je jmenovitý nabíjecí proud článku, C je kapacita vybíjecího kondenzátoru, U je napětí, na které je kondenzátor nabit a Q je počet výbojů za 1 sekundu.Na výkresu je...

Zapojenie prepínacieho článku budiaco-snímacieho cievkového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 277736

Dátum: 13.05.1992

Autori: Jellúš Vladimír, Obrcian Jaroslav, Frollo Ivan

MPK: A61B 6/03

Značky: prepínacieho, systému, cievkového, zapojenie, článků, budiaco-snímacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z dvoch transformátorov (6, 14), pričom prvý transformátor (6) je zapojený primárnym vinutím (7) vzhľadom na budiaco-snímací cievkový systému (4) do série so snímací m kanálom (12) a druhý transformátor (14) je zapojený primárnym vinutím (15) paralelne k budiacemu kanálu (1). Riadiaci impulz, ktorý v snímacej fáze spína záťaž transformátorov (6, 14), spôsobuje zníženie impedancie na svorkách primárnych vinutí (7, 15) transformátorov...

Zařízení pro kalibraci termoelektrických článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269209

Dátum: 11.04.1990

Autori: Baroch Mirko, Černý Miloš

MPK: G01K 15/00

Značky: termoelektrických, zařízení, článků, kalibraci

Text:

...a obalí měřicí apoj nebo větve ternoelektrickeho článku. Při kalibreci ee eleduje okanžik tání kovu. Nevýhodou kelinkove metody je nutnoat používat poměrně velke nnožetvi kovu a relativně velke pickypro zajištěni požadovaných parametrů při práci, t. 3 ą« maleho teplotního gradíentu a pomalého zvyěování nebo anižování teploty pece. Je to tedy metoda finančně značne nákladná.Nevýhodou aetod maleho nnožetvi je skutečnost, že roztavený kov obalí...

Způsob přípravy absorpčního materiálu pro separátory stříbrozinkových článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268725

Dátum: 11.04.1990

Autori: Líbal Jaroslav, Pfefferle Jan, Koller Aleš, Tihon Josef

MPK: H01M 2/16

Značky: způsob, přípravy, stříbrozinkových, článků, materiálů, absorpčního, separátory

Text:

...a tvoří určitý odpor pro transport iontů, takže vnitřní odpor článků stoupá. Absorpční vrstvy ze skleněných vláken se zase při uložení článků při vyšší teplotě např. 60 °C snadno v elektrolytu rozpouštějí a rozpuštěné produkty reagují s anodou,zvyšují izolační odpor a snižují energetickom kapacitu.Uvedená nedostatky řeší způsob přípravy absorpčního materiálu pro separátory střibrozinkových článků z a 1 facelulozy,vyznačený tím, že...

Spôsob ohrevu a snímania termoelektrického článku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267166

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šaling Daniel

MPK: G01K 7/02, G05D 23/22

Značky: článků, ohřevu, snímania, termoelektrického, spôsob

Text:

...impulzu je navrhnuté tak, aby počas prerušenia jednosmerného prúdu termoelektrickým článkom, nedošlo k poklesu teploty termoelektrického článku.Napájaním termoelektriokého článku jednosmerným prúdom bez zvlnenia, je zabezpečený jeho rovnomerný ohrev bez oscilácií teploty. snímanie termoelektrického napätia z termoelektrického článku sa uskutočňuje v takom krátkom čase, že pokles teploty termoelektrickâho článku je nemerateľný. Na...

Způsob odstraňování oxidu uhličitého, chemicky vázaného jako uhličitan stříbrný v katodové směsi stříbrozinkových článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264558

Dátum: 14.08.1989

Autori: Fiedlerová Jana, Koller Aleš, Tihon Josef

MPK: H01M 4/04

Značky: stříbrozinkových, směsi, uhličitan, stříbrný, článků, oxidů, odstraňování, katodové, způsob, uhličitého, vázaného, chemicky

Text:

...se temperuje od BO °C do 220 °C po dobu O,l až 100 hodin. Příprava katodové směsi je jednoduchá a účinně je dosaženo čistoty směsi. Nedochází tak k znehodnocování katodové směsi.ý v katodové směsi stříbrqzinko s 0 5 h u . J B .d.i i x 3 n . i al a 3 S .ü a VC .l Sc 1 m .K T Z O 2 c n .l .Ľ .Tu e O WW wv »L 1 D O ,Vw uH 4.4. v l .i 1 en z .V v ,l x n. i O a .n c mo C o mm 0 r c . nu . a u .l T .l h m .Ď .J .n ,va .Ľ u .J C O D G m 3 k C 3 n...

Vačka tvořená ozubeným řetězem sestaveným z článků opatřených na vnější straně částmi profilu vačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263752

Dátum: 11.04.1989

Autor: Rambousek Zdeněk

MPK: D03C 1/14

Značky: profilů, článků, tvořená, řetězem, vačka, opatřených, vačky, částmi, straně, vnější, sestaveným, ozubeným

Text:

...je vymezena opřením vnějších ploch lg zubů článků v poloze 3 až g o boční pbmuw ll v zářezeoh hnacího hranolu ll. Fixace článků v této poloze je zajištěná vnějšími plochami lg zubů článků předcházejících, tedy v poloze g a následujících v poloze 3, které jsou rovněž opřeny o boční plochy ll v zářezech hnacího hranolu ll a to prostřednictvím spojovacích čepů lg. Články ozubeného řetězu jsou uzavřeny na prízmatických ůtvarech, tvořených...

Způsob regenerace sekundárních článků akumulátorových baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262274

Dátum: 14.03.1989

Autori: Eckert Egon, Sauer Pavel, Mrázek Jan, Pychynski Karel, Liška František, Roušar Ivo

MPK: H01M 10/42

Značky: způsob, batérií, regenerace, sekundárních, článků, akumulátorových

Text:

...bylo dosaženo kapacity 91Olověný akumulátor s 6 články a původní kapacitou 37 A.h byl vyřazen, protože jeho kapacita klesla na 28 . Do akumulátoru bylo postupně přidáno 105 g tuhé podvojné sloučeniny,tvořené uhličitanem sodným a peroxidem vodíku, 2 Na 2 CO 3.3 K 202, za silného vývoje plynů. Roztok působil 45 minut. Pak byl roztok vylit a akumulátor byl 6 x proplachován destilovanou vodou, vždy po dobu 6 hodin. Pak byl akumulátor naplněn novým...

Kloubové spojení a uložení článků vícečlánkového kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260915

Dátum: 12.01.1989

Autori: Skalický Josef, Müller Ladislav

MPK: B61F 3/12

Značky: uložení, spojení, vozidla, kolejového, článků, vícečlánkového, kloubové

Text:

...a pánví a potřeba masivních stabilizátorů skříní vozidla, což nedovoluje uložení kloubu na podvozek s trakčními elektromotory. K přenosu vodorovných sil vznikajících při rozjezdu a brzdění vozidla je nutné použití soustavy táhel.Výše uvedené nedostatky odstraňuje kloubové spojení a uložení článků vícečlánkového kolejového vozidla s vozidlovými články opatřenými na svých konoích střídavě nosnou deskou s vidlici a hlavním čepem a dále kolébkou...

Nosič topného článku tvarovaného do šroubovice pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 259708

Dátum: 17.10.1988

Autori: Svoboda Pavel, Marek Karel, Snížek Zdeněk, Vyskočil Josef

MPK: H05B 3/06

Značky: tvarovaného, článků, průmyslové, šroubovice, topného, nosič

Text:

...opěrná plocha činí minimálně 600 mmHlavní výhodou řešení nosiče topného článku podle vynálezu je, že je možno vsadit jej do otvoru vyvrtaného přímo do vyzdívky, a to v libovolné rozteči a velikosti podle potřeby, takže odpadá nutnost tvarovaných nosných tvárnic ve vyzdívce. Opti 4malizací rozměrů nosiče se zajistilva jeho maximální nosnost při jeho minimální hmotnosti a snížení působení kloupněho momentu samotného nosiče i s příslušnou částí...

Nosič topného článku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259681

Dátum: 17.10.1988

Autori: Marek Karel, Svoboda Pavel, Snížek Zdeněk, Vyskočil Josef

MPK: F27D 1/00

Značky: nosič, topného, článků

Text:

...na oor. l je znázorněn řez částí vyzdívky s nosičem topného článku a na obr. 2 je detail závěsu nosiče. ANosič topného článku lg je tvořen použdrem.l, ve kterém je uložen závěs 5. Pouzdro l je provedeno jako keramická trubička, vložená do otvoru g vnitřní stěny vlákníté vyzdívky 1. Závěs A je tvořen úložnou částí Q,která je vc 1 ně.u 1 ožena v pouzdru l a je zakončena z jedné strany jietícím zahnutím 1 a z druhé strany přećhéziv opěrnou část...

Keramický nosič topných článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243703

Dátum: 11.04.1988

Autori: Hahn Alexadd, Širokorad Jurij

MPK: H05B 3/16

Značky: nosič, topných, keramický, článků

Text:

...dílu s opěrným talířem a ze souoaeumístěného válcováho tělesa, které je na volném konci opatŕené ve směru kolmém na podélnou osu průběžným otvorem s nástavei tvaru písmene U.Keramický nosič podle vynálezu spojuje výhody použití topného článku z vinutého odporového drátu na keramické trubce s výhodou lehkých keramických dílů nesoucích topné články a navlečených na koncích kotev ze žárupevné oceli. S uchycením topných článků v keramických...

Skladiště palivových článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255522

Dátum: 15.03.1988

Autori: Solovjev Dmitrij, Macenko Ivan, Vasiljev Vadim, Jonov Valerij, Lozovskij Valentin

MPK: G21C 19/06

Značky: článků, palivových, skladiště

Text:

...neperpysoqnoň Mamnoü ll.Heperpysxa owpaöorannux Tonnunxmx sneueuwon 4 B xpaannume npousnonurcncnenymmum oőpasom. Bamnrauñ Konweňaep 2 c ompaöowannum TOHRHBHHMM anemen- TaMM 4 3 qexnax Bsnexrpnuecxnu KPBHOM H)ycTaHannu 3 aeTcH B npnenmm Konoeñ)1, rne c Hero non cnoeM Bonn cumaewcz Kpumxa. 3 areM as Konreňnepa waxme noú.xpana F 0 usnnexaercx qexon 3 c orpaőowaumum Tonnnnnuuu snemenwaun 4 n ycTaHannnnaewcx B HDHHMOK 5 uns...

Způsob dělení palivového článku jaderného reaktoru při jeho likvidaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 255287

Dátum: 15.02.1988

Autori: Smrčka Jaroslav, Trčka Josef

MPK: G21C 19/36

Značky: článků, dělení, palivového, způsob, likvidaci, reaktoru, jaderného

Text:

...na popisu příkladů jeho provedení pomocí pripojených výkresů,na nichž cbr.l je znázorněné zařízení na dělení palivové trubky způsobem podle vynálezu ve vertikální poloze, obr. 2 znázorňuje trubku, kolem která je sevřeno osově dělené korýtko na přívod dusíku a na obr. 3 je znázorněno zařízení na dělení palivové trubky způsobem podle vynálezu ve vodorovné poloze.Trubka l je ve vertikální poloze přenesena ke sloupu 3, na kterém jsou umístěny...

Nízkoimpedančné nelineárne vedenie s varikapovou výplňou a minimálnym parametrom článku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254027

Dátum: 17.12.1987

Autori: Oravec Július, Véghová Klára, Kukuča Roman, Červeň Juraj

MPK: H03K 5/12

Značky: nízkoimpedančné, výplňou, minimálnym, vedenie, článků, varikapovou, nelineárne, parametrom

Text:

...amplitúdou 30 V podľa vynálezu, ktorého podstata je v tom,že na upravenú časť varikapov so sprístupnenými čipmi je pripevnené spájkou pásikové vedenie tvorené dvomi medenými fóliami na dielektrickej podložke.Pokrok riešenia podľa vynálezu je v tom,že novou konštrukciou umožňuje tvarovanie nárazovej elektromagnetickej vlny so strmosťou hrany 105 V/s a okamžitým výkonom 102 W, zmenšuje objemové rozmery v.oči feritovým vedeniam lüz-krát, umožňuje...

Kloubové spojení článků nůžkového pákového mechanismu snovacího segmentového rozpínacího hřebenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253859

Dátum: 17.12.1987

Autori: Voplakal Jiří, Novák Jiří, Nechanický Jan

MPK: D02H 13/18

Značky: snovacího, článků, pákového, nůžkového, segmentového, spojení, hřebenu, mechanismu, kloubové, rozpínacího

Text:

...jsou odstraněny kloubovým spojením článků nůžkového páko~ vého mechanismu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že do prvního článku tvořícího kloubově spojení je pevně nalisován čep a do druhého článku je nalisováno pouzdro s drážkamí. Pouzdro je z plastické hmoty. Do pouzdra druhého článku je nalisován čep s prvním článkem.Příklad provedení kloubového spojení podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech,kde značí obr. 1...

Chemicky aktivní separátor stříbrozinkových primárních článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252768

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tihon Josef, Koller Aleš, Fiedlerová Jana

MPK: H01M 2/14

Značky: aktivní, článků, chemicky, separátor, stříbrozinkových, primárních

Text:

...hlediska chemického složení mohou být vlákna bud bezboritá alkalická, alkalicko-boritá nebo bezalkalická boritá. Vlákna se na povrchu v elektrolytu složeném z cca 40 roztoku hydroxidu draselného rozpouštějí aV pőrech se tvoří malé, ale dostatečně koncentrace křemičitanu draselného nebo boritanu draselného, které se stříbrnými solemi dávají nerozpustné stříbrné sloučeniny. Přitom pokles koncentrace účinné složky se obnoví dalším rozpouštěním...

Zapojení útlumového článku kompresního zesilovače s nesymetrickým vstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252766

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kaman Lambert

MPK: H03H 7/24

Značky: článků, vstupem, nesymetrickým, útlumového, zesilovače, kompresního, zapojení

Text:

...je připojen přes první kondenzátor 5 k vrcholu rezistorového mústku mezi první rezistor l a druhý rezistor g. Mezitřetím rezistorem Q a čtvrtým rezistorem Q je připojen přes dru~připojen potenciometr 19. Regulovatelná odbočka potenciometru 19je připojena přes zesilovač 11, třetí diodu lg, vyhlazovací fil~tr 13, druhou diodou 1 k vrcholu můstku mezi druhý rezistor ga čtvrtý rezistor 4. Vrchol můstku mezi prvním rezistorem 1 atřetím rezistorem...

Zapojení článku útlumového korektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251748

Dátum: 16.07.1987

Autori: Jírů Vlastimil, Kopáček Václav

MPK: H03H 11/00

Značky: článků, zapojení, útlumového, korektoru

Text:

...zesilovače, jehož výstup je připojen na výstupní svorku a přes nastavovací odpor na invertující vstup operačního zesilovače.Zapojení podle vynálezu snižuje počet pasivních prvků korektoru na polovinu. V mnoha případech lze odstranit induktory. Z článků lze vytváňet útlumový korektor jejich kaskádním zapojením. Impedanční úrovně jednotlivých článků je možné holit vzájemné různé podle požadovaných vlastností výeledného korektoru.Příklad zapojení...

Sériově-paralelní zapojení článků trubkového rekuperátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251276

Dátum: 11.06.1987

Autor: Šonovský Pavel

MPK: F27B 3/26, F27B 1/12

Značky: sériově-paralelní, článků, rekuperátoru, trubkového, zapojení

Text:

...rekuperátorů se zvyšuje tlak vzduchuohřívaněho v trubkách clonícího rekuperátoru, aby byl překonán zvýšený hydraulický odporv této části zajišťuje to škrtící clona v přívodním potrubí studeného vzduchu přiváděného do rozváděcí vzduchové skříně čelní sekce, čímž se na druhé straně zhoršuje celková bilance tlakových ztrát. souhrnně lze konstatovat, že v současné době jsou jednotlivé články kovových trubkových rekuperátorů ohřívacích...

Zařízení pro ustavení tlakových článků termostatů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237684

Dátum: 01.06.1987

Autor: Blažek Dalibor

MPK: G05D 23/00, G01L 7/18

Značky: tlakových, zařízení, ustavení, termostatu, článků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší provedení tlakového článku s použitím odnímatelné zarážky omezující pohyb jeho vlnovce. Po vyrobení tlakového článku zabraňuje vzniku deformací, vznikajících při změnách jeho tlakového média, které již při normální teplotě pracoviště přesahuje bezpečnostní hranici deformací volných vlnovců či membrán. Jeho podstata spočívá v tom, že tlakový článek je opatřen odnímatelnou zarážkou ustavenou proti protilehlým čelním stranám jeho...

Způsob dělení trubky palivového článku jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250598

Dátum: 15.04.1987

Autori: Smrčka Jaroslav, Trčka Josef, Jelínek Eduard

MPK: G21C 3/02

Značky: trubky, reaktoru, dělení, způsob, jaderného, palivového, článků

Text:

...znázorněno nia přiloženém obrázku.Dělení trubky 2 palivového článku probíhá ve zvláštním prípravku, jehož hlavní částí je nosník 1, opatřený dvěma koncovými čelistmi 3 s podporami, mezi kterými je umístěn hydraulický dvojčinný zatěžovaci válec 5. Trubka 2 palivového článku je jeřäbem vyjmuta ze zásobníku a uložena do přípravku. Hydraulicky ovládané koncové če listi 3 s podporami přitáhnou tělo trubky 2 k podporám, současně je trubka 2...

Postup zpracováni upotřebených galvanických článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236481

Dátum: 16.03.1987

Autori: Hans Walter, Mörth Wolfgang, Lazar Gerhard

MPK: H01M 6/52

Značky: článků, galvanických, postup, zpracování, upotřebených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká postupu zpracování galvanických článků, zvláště různých odpadových, spotřebovaných, zejména knoflíkových článků, mezi nimiž se nachází vysoce výkonné články obsahující rtuť a/nebo kadmium. Vynález je zaměřen na zpracování takovýchto spotřebovaných článků a na separaci nebezpečných látek, jakož i na znovuzískání hodnotnějších kovů obsažených v těchto článcích, jako stříbra a zlata. Podstata vynálezu spočívá v tom, že články se...

Zapojení lineárního měřiče kmitočtu napájeného z jednoho primárního článku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235864

Dátum: 01.03.1987

Autor: Matouš Jan

MPK: G01R 23/00, G01R 23/02

Značky: lineárního, napájeného, měřiče, kmitočtu, jednoho, zapojení, článků, primárního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení analogového měřiče kmitočtu s monostabilním klopným obvodem a elektrickým měřícím přístrojem, napájeného z jednoho primárního nebo sekundárního článku. U dosavadních měřičů kmitočtu s monostabilním klopným obvodem se používá stabilizované napájecí napětí. Pro jejich napájení je třeba použít několika článků v sérii. K proudové spotřebě vlastního obvodu přistupuje proudová spotřeba stabilizátoru. Proto je nutné, v době,...