Patenty so značkou «citrónové»

Způsob výroby kyseliny citronové fermentací houby Aspergillus niger

Načítavanie...

Číslo patentu: 244775

Dátum: 01.06.1988

Autori: Mikolajek Jaroslav, Protiva Miroslav, Jílek Jioí, Hick Zdenik, Pomykáeek Josef

MPK: C12P 7/48

Značky: kyseliny, niger, způsob, fermentaci, aspergillus, výroby, citrónové, houby

Text:

...zejména otáčkami rotoru, jeho rozměry, velikosti vstupních a výstupnioh otvorů, mírou pono ření celého rotoru pod hladinu media apod. 244775Zvýšení intenzity virového pole umožňuje dokonalou difusi kysliku i do medii, které maji již kešovitý charakter,ele ještě tečou v dravitačnim poli.Výhodou způsobu výroby kyseliny citrolové podle vynálezu je dokonalé využiti kysliku 2 vháněného vzduchu pro růst buněk uvedené houby a tvorbu produktu,...

Způsob výroby kyseliny citronové submersní fermentací

Načítavanie...

Číslo patentu: 255250

Dátum: 15.02.1988

Autori: Musílková Marie, Krčmař Stanislav, Ujcová Emma, Bálint Štefan, Seichert Leopold

MPK: C12P 7/48

Značky: výroby, způsob, submersní, citrónové, kyseliny, fermentaci

Text:

...regulací přítoku vzduchu ve fermentoru v počátečních fázích procesu je možno stimulovat qlykolýzu u existujících buněk a syntézu glykolytických enzymů u roetoucích buněk, čímž se vytvoří produkční médium A. niger o vysoké biochemické aktivitě pro produkci kyseliny citrőnové.Tuto skutečnost lze využít díky poznatku podle kterého Aspergillus niger během fermentace kyseliny citrónová spotřebovává kyslík nejen z media, ve kterém je rozpuštěný,...

Způsob získávání inokula pro výrobu kyseliny citrónové

Načítavanie...

Číslo patentu: 236912

Dátum: 15.11.1986

Autori: Rumba Alma Albertovna, Azanda Vija Karlovna, Karkliň Roman Janovija

MPK: C12P 7/48

Značky: způsob, citrónové, inokula, získavání, výrobu, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru průmyslové mikrobiologie, zejména ke způsobu přípravy kultury pro výrobu kyseliny citrónové povrchovou nebo hloubkovou metodou. Cílem vynálezu je zvýšení výstupu spór a zlepšení jakosti kultury a snížení výrobních nákladů. Toho se dosahuje tím, že z rodu Aspergillus Niger se použije kmenu Aspergillus Niger R-3.

Způsob získávání kyseliny citronové z kvasných a znečištěných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 233444

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pendl Jiří, Stehlík Pavel, Hotěk František

MPK: C12P 7/48

Značky: kyseliny, roztoku, kvasných, získavání, znečištěných, citrónové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání kyseliny citronové z kvasných a znečištěných roztoků podle vynálezu, při němž se kvasné a znečištěné roztoky kyseliny citronové obsahující kyselinu šťavelovou od 0,1 do 20 g v litru roztoku neutralizují vápenným mlékem do rozmezí hodnoty pH 3,8 až 4,8 při minimální teplotě 5 až 50 °C a po ohřátí reakční směsi až do 70 °C se vzniklá suspenze opětně neutralizuje vápenným mlékem do rozmezí hodnoty pH 5,5 až 7,5 a tato suspenze se...

Způsob přípravy melasového substrátu pro citronové kvašení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233664

Dátum: 01.07.1986

Autori: Ulč Jaroslav, Valtr Zdeněk, Pašek Jaroslav, Černý Václav

MPK: C12P 7/48

Značky: způsob, melasového, přípravy, kvašení, substrátů, citrónové

Zhrnutie / Anotácia:

Melasový substrát pro citronové kvašení má význam především v potravinářském průmyslu - při výrobě kyseliny citronové. Způsoby doposud známými se většinou nedaří získat potřebný výtěžek kyseliny citronové. Podle vynálezu se melasový roztok čeří za varu s hexakyanoželeznatanem draselným v rozmezí pH 8 až 10,5 a poté dále upravuje například ředěním, snížením pH nebo dalšími přísadami. Po skončeném čeření se roztok dále čeří za varu, ale při...

Způsob potlačení infekce způsobené houbami rodu Penicillia při výrobě kyseliny citrónové povrchovým kvašením

Načítavanie...

Číslo patentu: 221482

Dátum: 15.02.1986

Autori: Reisinger Jiří, Valtr Zdeněk

Značky: způsob, povrchovým, kvašením, penicillia, citrónové, houbami, kyseliny, způsobené, potlačení, výrobe, infekce

Zhrnutie / Anotácia:

Houby rodu Penicillia jsou parazitickými houbami- kontaminanty, které snižují produktivitu při výrobě kyseliny citrónové. Potlačení infekce se provádí tak, že se na myceliální formu Aspergillus niger působí fungicidní sloučeninou metyl-(2-benzimidazol)-karbamátem nebo látkou tuto sloučeninu uvolňující v dávce 0,15 až 6,0 g na 1 m2 mycelu. Počátek působení je v době od 20 do 120 hodin od inokulace.

Způsob zpracování síranu vápenatého odpadajícího při isolaci kyseliny citrónové

Načítavanie...

Číslo patentu: 219548

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hudec Josef, Čmolík Jiří, Mádlík Jiří, Liška Václav

Značky: zpracování, síranu, kyseliny, způsob, vápenatého, isolaci, odpadajícího, citrónové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování síranu vápenatého odpadajícího při isolaci kyseliny citrónové po rozkladu citranu vápenatého, jehož srážení bylo provedeno v prostředí monokarboxylové alifatické kyseliny, která tvoří s vápníkem rozpustnou sůl, nebo solí monokarboxylové alifatické kyseliny s alkalickými kovy a kovy alkalických zemin, vyznačující se tím, že se na vodnou suspensi uvedeného síranu vápenatého působí hydrogenfosforečnanem nebo fosforečnanem...

Způsob zpracování síranu vápenatého odpadajícího při izolaci kyseliny citrónové

Načítavanie...

Číslo patentu: 219532

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hudec Josef, Liška Václav

Značky: izolaci, kyseliny, zpracování, citrónové, síranu, odpadajícího, způsob, vápenatého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování síranu vápenatého odpadajícího při izolaci kyseliny citrónové po rozkladu citranu vápenatého, jehož srážení bylo provedeno v prostředí monokarboxylové alifatické kyseliny, která tvoří s vápníkem rozpustnou sůl, nebo soli monokarboxylové alifatické kyseliny s alkalickými kovy a kovy alkalických zemin, spočívá podle vynálezu v tom, že se na odpadní síran vápenatý působí uhličitanem alkalického kovu, přičemž vzniká uhličitan...

Způsob výroby kyseliny citrónové povrchovým kvašením

Načítavanie...

Číslo patentu: 219027

Dátum: 15.06.1985

Autori: Leopold Jindřich, Široký Lubomír

Značky: povrchovým, výroby, způsob, kvašením, kyseliny, citrónové

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba kyseliny citrónové povrchovým kvašením melasových roztoků za použití mikroorganismů Aspergillus niger se provádí tak, že se v průběhu kultivace přivádí do komor stanovené množství vzduchu. Množství vháněného vzduchu a jeho teplota se řídí v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu v komorách a na teplotě kvasného substrátu. Relativní vlhkost i teplota se mění podle časového průběhu kultivace.

Produkční kmen mikroorganismu Aspergillus niger CCF 1837 pro submersní výrobu kyseliny citrónové

Načítavanie...

Číslo patentu: 217928

Dátum: 15.12.1984

Autori: Krumphanzl Vladimír, Ujcová Emma, Seichert Leopold, Musílková Marie, Sikyta Bohumil

Značky: niger, produkční, citrónové, mikroorganismu, aspergillus, kyseliny, výrobu, submersní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového produkčního kmene Aspergillus niger CCF 1837 pro submersní výrobu kyseliny citrónové. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nový kmen dosahuje při submersní fermentaci vysokých výtěžků kyseliny citrónové, které převyšují výtěžky výchozího mateřského kmene a dosahují světových špičkových parametrů. Výhodou tohoto kmene Aspergillus niger 59/34 je, že se odlišuje zbarvením spor jak od výchozího mateřského kmene, tak od většiny...