Patenty so značkou «citlivá»

Adhezívna páska citlivá na tlak a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9748

Dátum: 14.03.2005

Autori: Coutey Catherine, Leddet Claire, Masson Jean-loup

MPK: C08F 220/02, B32B 27/00

Značky: páska, adhezívna, výroby, spôsob, citlivá

Text:

...nízku úroveň adhézie. Patentová prihláška číslo WO 01/96489 opisuje ochrannú fóliu, ktorej adhezívna časť, ktorá je nanesená na nosnej vrstve, je založená na zosieťovanom polyuretáne. Táto adhezívna vrstva je charakteristická tangensom stratového uhla tg ó, ktorý rýchle rastie z 10 na 102 rad/s pri teplote okolia, alebo sa nemení. Avšak vlastnosti tejto ochrannej fólie nebránia prítomnosti stôp alebo zvyškov na povrchu laku motorového vozidla...

Disperzia citlivá na svetlo s regulovanou viskozitou na nanesenie kovu na izolačný substrát a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 951

Dátum: 24.12.2003

Autori: Delvaux Mary-hélene, Dupuis Olivier

MPK: C23C 18/20

Značky: substrát, disperzia, citlivá, nanesenie, viskozitou, regulovanou, světlo, izolačný, použitie

Text:

...Ako už bolo uvedené vyššie, cieľom disperzií citlivých na svetlo s premenlivou viskozitou podľa vynálezu je nahradiťdoposiaľ známe roztoky a polymerne živice paládiom, ktorýchnevýhody boli opísané vyššie, a vyvinúť disperzie citlivé na svetlo s regulovanou viskozitou a s oveľa širšou použiteľnosťou než je to pri známych živiciach. Tieto disperzie obsahujú V kombinácii pigment, poskytujúci pri ožiarení svetlom oxidačno redukčnú reakciu,...

Súčiastka odstredivej spojky citlivá na teplo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 337

Dátum: 02.06.2003

Autor: Götschhofer Alfred

MPK: F16D 43/00

Značky: citlivá, súčiastka, spojky, teplo, odstredivej

Text:

...vodného čerpadla, pričom sú plochy spojky minimálne občas ostrekované kvapalinou, ako napríklad vodou. Spojky vytvorené pre suché použitie by pri mokrom používaní zlyhali, pretože sa-3 medzi plochami spojky vytvára držiaci kvapalinový ñlm a tým spôsobuje efekt známy aj ako akvapIaning.Úlohou vynálezu je vyvinúť súčiastku spojky citlivú na teplo, ktorá sa dá zhotoviť s čo najnižšimi nákladmi a nepotrebuje veľa miesta. Okrem toho má byť...

Kompozice citlivá na světlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267658

Dátum: 12.02.1990

Autori: Usačeva Tamara, Grišina Antonina, Černov Gennadij, Lužkov Jurij, Vannikov Anatolij, Almazova Emilija, Kazarinov Vladimir

MPK: G03C 1/72

Značky: citlivá, světlo, kompozice

Text:

...06 Pa 6 DTKH nponcxonur ynaneuue uvupooarnpúüanmero TeTPa 6 pUMHeTaHa u cmuaxa nonusyrnuaxpunara. npuuuunman K norepe cnnen PaUTBUPHMOCTH B oprnnuuecxnx pacruunwenux. Ten canun ooecneuuauercn eosnomnocrb uuuraumuüuoru nauecennn.ÓHÉIOTOJIH. .40 ľ IIHGGIIZIHJIBHHJHHE. 2 l HHłlD-lĺa M 3 l TETPa 6 POHMETaH 3. PH BTOH KCIHEHHHŘ CDCT 8 B KDMIIDTJHIIHH cJIe-nynmuü. Bethnuoeuunuanuunu 4.0 nuncm 0.2 nouucwupon 6.0 Terpaaunuewau 3.0 Tonyoa...

Směs citlivá na světlo a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253715

Dátum: 17.12.1987

Autori: Geissler Ulrich, Dönges Reinhard, Ruckert Hans, Steppan Hartmut

MPK: G03C 1/72, G03C 1/68, G03F 7/00...

Značky: složky, způsob, světlo, účinné, citlivá, výroby, směs

Text:

...se 7 až 10 atomy uhlíku, .znamená karbocyklickou nebo aromatickou skupinu se 6 až 10 atomy uhlíku nebo heterocyklickou aromatickou skupinu se 2 až 8 atomy uhlíku, která obsahuje jako heteroatomy dusík, síru nebo kyslík, znamená atom chloru, atom bromu nebo atom jodu aPředmětem vynálezu je rovněž způsob výroby účinné látky obecného vzorce I, který spočíváV tom, že se na sloučeninu obecného vzorce IImají výše uvedený význam, nnebo na její...

Plastická na tlak citlivá páska

Načítavanie...

Číslo patentu: 245529

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gajdoš František, Poibyl Bedoich, Bittererová Fabiola, Procházka Miroslav, Lacko Ivan, Vacval Jozef, Devínsky Ferdinand, Radev Stefan, Hanzalík Stanislav, Iuriš Jozef

MPK: C08L 33/08

Značky: páska, plastická, citlivá

Text:

...monomér majúci charakter emulgátora obsahuje hydrofőbne i hydrofilné oblasti, možno v dôsledku prítomnosti posledne menovaných oblastí očakávať uľahčenie čistenia zariadenia na výrobu na tlak citlivých pások od daného na tlak citlivého lepidla vodou. Nevýhodou tejto na tlak citlivej pásky však je, okrem obtiažnej dostupnosti etylenicky nenasýtených monomérov majú-rich charakter emulgátorov- a nafmä takzvaných zwitteriónových monomérov,...

Polypropylénová na tlak citlivá páska

Načítavanie...

Číslo patentu: 240485

Dátum: 15.08.1987

Autori: Haffer Gregor, Kierzkowski Marian, Lawik Bogumil, Börner Helmut

MPK: C09J 7/02

Značky: polypropylénová, citlivá, páska

Text:

...nemôže byt táto páska použitá na zatváranie obalov pomocou pásknovacích strojov,ktorých použi-tie v rozvinutých krajinách významne rastie.Vyššie uvedene nevýhody polypropylénovej na tlak citlivej pásky sú odstránené pol-ypropylénouvou .na tlak citlivou páskou podľa vynálezu, ktorej podstatou je. že v nej obsiahnuté polypropylénová vrstva je orientovaná dĺžením v pozdĺžnom smere pásiky v pomere väčšom ako 1 3 a menšom ako 1 7 a v priečnom...

Směs citlivá na světlo a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249527

Dátum: 12.03.1987

Autor: Buhr Gerhard

MPK: G03C 1/68, C07D 251/16

Značky: výroby, způsob, složky, směs, účinné, citlivá, světlo

Text:

...jak je polpsáno v GB-A č. 912 112.Nitrily používané ke kotrimerisací se mohou zvláště jednoduše syntetizovat Horner-Wittigovou olefinisací (srov. Houben-Weyl, sv. 5/lb, str. 396 až 401 a 895 až 899 podle schématuR 1 nebo R 11 znamenají nitrilovou skupinu,a všechny ostatní zbytky mají význam uvedený pod vzorcem l.Diethylester aralkylfosfonové kyseliny vzniká hladce reakcí odpovídajících w-halogenalkylaromátů s triethylfosfitem.Nitrily se...

Elektrografická citlivá deska pro diapozitivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217813

Dátum: 15.07.1984

Autori: Klimovič Josef, Chudáček Ivo, Hrstka Jiří, Slavínská Danka

Značky: deska, citlivá, elektrografická, diapozitivy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru elektrografických zobrazovacích členů, jmenovitě transparentních fotocitlivých členů, na nichž lze v elektrografickém režimu vytvořit zmenšené zobrazení předlohy způsobilé k promítání diaprojektorem. Řeší problém rychlé přípravy diapozitivů určených k promítání diaprojektorem elektrografickou cestou, a to po stránce vytvoření fotocitlivé elektrografické desky. Elektrografická citlivá deska podle vynálezu je tvořena...