Patenty so značkou «čítanie»

Spôsob na čítanie štátnych poznávacích značiek vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20406

Dátum: 13.03.2013

Autori: Leihs Dietrich, Abl Alexander, Nagy Olivér

MPK: G08G 1/017, G06K 9/32, G06K 9/00...

Značky: vozidiel, čítanie, štátnych, spôsob, poznávacích, značiek

Text:

...že v dočasneja/alebo priestorovo obmedzenej oblasti cestnej siete s množstvom geografický rozložených OCR čítacích staníc, je výrazná pravdepodobnosť OCR. čítania rovnakých čísel štátnej poznávacej značky dvakrát alebo viackrát. Pomocou tohto môže byť znížený potenciál chýb v OCR procese V tom, že je výsledok čítania čísel štátnej poznávacej značky zlepšený vybraním zo skorších výsledkov čítania čísel štátnej poznávacej značky alebo...

Zariadenie na čítanie karty a zariadenie na poskytnutie služby, obsahujúce toto zariadenie na čítanie karty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5207

Dátum: 29.09.2007

Autori: Descamps Sébastien, Klein Pierre

MPK: G06K 13/02

Značky: poskytnutie, služby, obsahujúce, čítanie, zariadenie, karty

Text:

...rozširuje.0011 Ako príklad zariadenia na čítanie karty uvedeného typu je možné uviesťkomerčný produkt spoločnosti Hopt Schüler, známy ako séria 862.0012 Zariadenie na čítanie karty uvedeného druhu je taktiež známe z dokumentu FR-A 1-2- 670 928.0013 Vtejto súvislosti je však potrebné uviesť, že vyššie uvedené riešenia problému vandalizmu, ktoré sú známe z doterajšieho stavu techniky vo svojej podstate umožňujú personálu pre údržbu čítacieho...

Dokument s dátovým úložiskom, zariadenie a spôsob na čítanie rádiovej etikety a počítačový programový produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12284

Dátum: 29.11.2006

Autori: Dressel Olaf, Paschke Manfred, Pflughoefft Malte, Hoppe Andreas, Muth Oliver

MPK: G06K 19/07, G06K 19/073, G06K 19/077...

Značky: úložiskom, počítačový, čítanie, spôsob, dátovým, rádiovej, zariadenie, etikety, programový, produkt, dokument

Text:

...dokument na spínanie spínacieho zariadenia druhú anténu. Táto slúži napríjem signálu na druhej frekvencii pre zmenu stavu zopnutia spínacieho zariadenia.Prvá a druhá anténa sú pritom vytvorené takým spôsobom, že prvá a druhá (rezonančná)frekvencia sú medzi sebou rozdielne.V jednom uskutočnení vynálezu sa musí dokument najskôr prostredníctvom signálu, prijatého druhou anténou selektívne aktivovať, čím prejde spínacie zariadenie zo svojho...

Zariadenie na čítanie exponovaných pamäťových fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11908

Dátum: 23.08.2006

Autori: Thoms Michael, Nowacek Wilhelm, Gross Walter, Alzner Edgar

MPK: G03B 42/08, A61B 6/14, G02B 26/10...

Značky: exponovaných, fólií, čítanie, pamäťových, zariadenie

Text:

...pamäťová fólia po načítaníPre vyriešenie tejto úlohy je predloženým vynálezom vytvorené zariadenie na čítanie exponovaných pamäťových fólií,u ktorého sa mazanie zvyškov latentného obrazu, ktorý ostane po načítaní, uskutočňuje V podstate súčasne s čítaním. Znakytakého zariadenia sú uvedené V nároku 1.Svetelná závora, ktorá obsahuje vlasový povrchz absorpčného textilného materiálu, v mnohých prípadoch vyhovuje požiadavkám. Je zvlášť lacná a...

Zariadenie na čítanie bankových šekov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285034

Dátum: 05.04.2006

Autori: Trial Francois, Welmant Bernard

MPK: G06K 7/08

Značky: čítanie, bankových, šekov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na čítanie šekov, najmä stopy so záznamom bankového identifikačného čísla, je vytvorené z dvoch v podstate hranolových dielov (1, 2) zhotovených z nevodivého materiálu, oba diely sú položené na seba tak, aby medzi nimi vznikla štrbina, ktorej šírka umožní zasunúť len šek (8). Horný diel (1) je vybavený prvou snímacou hlavou (4) na čítanie šekov (8), ktorá je osadená magnetmi (5, 5'), a druhou snímacou hlavou (4') na detekciu...

Systém na čítanie a vyhodnocovanie identifikačných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4151

Dátum: 02.06.2005

Autori: Dytrt Pavel, Bednařík Jan, Városi Alexander, Musil Jaromír, Pros Miloslav, Bednařík Daniel, Tůma Eduard, Tůma Miloslav

MPK: G06F 17/60, G06F 17/00, H04M 1/00...

Značky: vyhodnocovanie, identifikačných, čítanie, systém, prvkov

Text:

...účinku v tom, že umožňuje komplexné spracovanie a vyhodnotenie načítaných údajov (dát) alebo identifikačných prvkov pomocou bezdrôtovej komunikácie a podanie operatívnej spätnej správy ako užívateľovi čítacieho zariadenia, tak do riadiaceho centra zabezpečujúceho prevádzku systému. Výhodou nového riešenia je celková jednoduchosť systému s pomerne malými nadobúdacimi nákladmi na jeho zavedenie a prevádzku. Veľkou výhodou systému je i široká...

Záznamové médium na informácie, zariadenie na záznam a čítanie a spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1659

Dátum: 17.03.2003

Autori: Ito Motoshi, Takahashi Yoshihisa, Ueda Hiroshi

MPK: G11B 20/18, G11B 7/007

Značky: čítanie, médium, záznam, spôsob, informácie, záznamové, zariadenie

Text:

...umožňuje zaznamenať na ňom väčšiu kapacitu informácií, veľkosť SDL je väčšia než veľkosť lECC. Pokiaľ je veľkosť SDL lECC alebo menšia,ako je v súlade s DVD-RAM štandardmi, nevzniká žiadny problém. Ked veľkosť SDL presiahne veľkosť lECC, vzniknú nasledujúce problémy. V nasledujúcom prípade sa predpokladá, že SDL má veľkosť 4 ECC.Predpokladá sa, že na jednom DMA (napríklad DMAl) nastane nasledovne ako výsledok toho, že veľkosť SDL je 4...

Zariadenie na záznam a/alebo čítanie informácie a diskový nosič záznamu na použitie v tomto zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 282592

Dátum: 20.09.2002

Autor: Mons Johannes Jan

MPK: G11B 19/247, G11B 19/12

Značky: zariadení, diskový, tomto, čítanie, použitie, zariadenie, informácie, záznamu, záznam, nosič

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje pohonnú jednotku (2) na rotáciu diskového nosiča záznamu (1) a čítaciu/záznamovú hlavu (3) pripojenú k jednotke (4) obnovy signálu a k riadiacej jednotke (5) na nastavenie zariadenia v závislosti od riadiacej informácie umiestnenej na nosiči záznamu, pričom uvedené zariadenie obsahuje komponenty: jednotku vychyľovania (6), jednotku (7) na odvodenie meracieho signálu, riadiacu jednotku (8) a zosilňovací obvod (9), pripojené k...

Nosič záznamu, spôsob a zariadenie na záznam informácie na nosič záznamu, ako aj čítacie zariadenie na čítanie nosiča záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282293

Dátum: 09.11.2001

Autor: Schylander Erik Christian

MPK: G11B 5/82

Značky: spôsob, čítanie, záznamu, informácie, nosiča, čítacie, záznam, zariadenie, nosič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nosiča záznamu (21 70), na ktorom je zaznamenaný informačný objem (VOL1) v sektoroch stopy (10) nosiča záznamu. Polohy sektorov v stope sú udávané logickým číslom sektorov LSN. Informačný objem (VOL1) obsahuje riadiacu informáciu (PT DF) určenú na použitie na riadenie vyhľadávania informácie zaznamenanej v informačnom objeme (VOL1). Táto riadiaca informácia (PT DF) je usporiadaná podľa vopred určeného formátu. Odkaz (VD1) na...

Systém na záznam a/alebo čítanie signálov na nosičoch informácií uložených v kazetách

Načítavanie...

Číslo patentu: 279698

Dátum: 11.02.1999

Autori: Ouwerkerk Cornelis, Markus Pieter Gelijn, Rath Wilhelmus Johannes Fransiscus, Beijersbergen Van Henegouwen Cornelis Martin, Van Weele Paul Johannes Frits

MPK: G11B 23/03, G11B 19/02

Značky: kazetách, signálov, nosičoch, systém, informácií, uložených, čítanie, záznam

Zhrnutie / Anotácia:

Systém obsahuje kazety prvého typu a kazety druhého typu, pričom uvedené typy kaziet sú v podstate rozmerovo a tvarovo zhodné s výnimkou zodpovedajúcich lokálnych rozlišovacích znakov prvého typu a druhého typu, ďalej obsahuje najmenej dve hnacie ústrojenstvá na spolupôsobenie s kazetou po vložení kazety v správnej orientácii. Hnacie ústrojenstvo (6A) prvého typu je skonštruované na spolupôsobenie s kazetami (2A) prvého typu, ale nezlučiteľné s...

Zariadenie na čítanie hodnotovej karty

Načítavanie...

Číslo patentu: 281099

Dátum: 06.11.1996

Autor: Dombre Georges

MPK: G06K 13/08

Značky: hodnotovej, karty, čítanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na čítanie hodnotovej karty (3) obsahujúce vstup (2) na vkladanie hodnotovej karty (3) vo vkladacom smere (R) do štrbiny (I), v ktorej je hodnotová karta (3) čitateľná a v ktorej sú upravené prostriedky (1a, 1b) na vedenie a nastavenie hodnotovej karty (3) na opornej ploche na operáciu čítania. Zariadenie na čítanie hodnotovej karty (3) ďalej obsahuje zberný priestor (9) na príjem cudzích telies, do ktorého ústí štrbina (1) vo...

Čítacie zariadenie na čítanie formulárov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280808

Dátum: 11.05.1994

Autori: Bowen Mark, Smith Daniel, Cannon Thomas

MPK: G06K 7/016, G06K 17/00

Značky: formulárov, zariadenie, čítanie, čítacie

Zhrnutie / Anotácia:

Čítacie zariadenie obsahuje zariadenie na dopravu formulára, obsahujúce prostriedky na nasadenie a vyrovnanie formulára a motor na unášanie formulára po ceste (40) pohybu formulára. Pri zariadení na dopravu formulára je umiestnená osvetľovacia jednotka (90) a pole svetelných senzorov CCD (110), ktoré je umiestnené v podstate kolmo na cestu (40) pohybu formulára, so svetelnými senzormi CCD (110) je spojený digitizér a spúšťacie prostriedky na...

Zariadenie na záznam a/alebo čítanie magnetooptického nosiča informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278531

Dátum: 17.06.1992

Autori: Hezemans Cornelius Antonius, Hensing Johannes Martinus Maria

MPK: G11B 11/10, G11B 7/08

Značky: informácie, nosiča, magnetooptického, záznam, čítanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje rám (300) s tanierom (5) otočným okolo osi (11) otáčania na nesenie nosiča (7) informácie, prvé sane (17) vybavené optickou jednotkou (19) obsahujúcou objektív (21) na sústredenie žiarivého zväzku na vytvorenie aspoň jedného žiarivého bodu v ohniskovej rovine, prvé priamočiare vedenie (250) prvých saní (17) umiestnené na ráme (300), prvú hnaciu jednotku (101) pre prvé sane (17) a pohyblivú magnetickú jednotku (59),...