Patenty so značkou «čítače»

Zapojení čítače předmětů, zejména pro počítání pečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 262702

Dátum: 14.03.1989

Autori: Theiber Lubomír, Hanák Antonín, Kubala Pavel

MPK: G06M 1/10

Značky: čítače, pečiva, předmětů, počítání, zapojení, zejména

Text:

...na vstup selektoru g impulsů. Výstup tohoto selektoru je připojen k prvnímu vstupu hradlovacího členu Ž a na vstup generátoru 1 pomocného signálu, jehož výstup je přes spínač Q přiveden na druhý vstup hradlovacího členu 5. Výstup hradlovacího členu je připojen k prvnímu vstupu čítacího členu Q, jehož výstup je připojen k prvnímu vstupu zobrazovací jednotky 1. První a druhý výstup členu § ovládací logiky jsou připojeny k druhým vstupúm...

Zapojení na rozšíření čítače adres obnovení u polovodičové dynamické paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 261904

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šmíd Zbyněk, Musil Jaroslav

MPK: G11C 11/34

Značky: čítače, obnovení, dynamické, polovodičové, rozšíření, zapojení, adres, pamětí

Text:

...Qžl pro osmý modifikovaný bit adresy je připojen na druhý adresový vstup Qi druhého multiplexoru Q. První řídící výstup QłQ mikroprocesoru l pro požadavek na obnovení je připojen na druhý vstup gg dvouvstupového obvodu g typu negace logického součinu a na přepínací vstup Q prvního multiplexoru Q. Druhý řídící výstup Qłâ mikroprocesoru l pro požadavek na cyklus paměti je připojen na první vstup gł dvouvstupového obvodu g typu negace logického...

Zapojení pro predikci parity čítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 259452

Dátum: 17.10.1988

Autori: Adam Tomáš, Loutocký Dušan, Kubín Pavel

MPK: G06F 13/00

Značky: parity, predikci, čítače, zapojení

Text:

...parity vužíva standardních noduché kaskádní zapojení takovéhoto prejícich paritou binární čítačení podle vynálezu je to,umožňujícího navíc jed í obvodu zabezpečuobvodu prioritního enkodéru, diktoru, čímž dovoluje atavebnicové řešena libovolným počtem řádu. něno zapojení obvodu pro predikci parityg nonekvivalence, jehož přičemž skupina přívodůněm obrázku je uchematicky názor čítače. Přívod Q signálu předchozí parity je ptipojen k...

Zapojení přednastavitelného čítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 259317

Dátum: 17.10.1988

Autori: Remek Josef, Pavel Michal

MPK: G06F 9/00, H03K 29/00

Značky: zapojení, přednastavitelného, čítače

Text:

...ł, jehož výstup li je připojen ke vstupu âł druhého hradla 5 a k hodinovému vstupu gł druhého klopného obvodu g, jehož výstup 23 je připojen k prvnímu vstupu gł prvního hradla 1 s k hodinovému vstupu gł třetího klopného obvodu 3, jehož výstup 35 je připojen k přenosovému vstupu lll neznázorněných vyšších řádu čítače a k druhému vstupu 33 prvního hradla 1. Negační svorka lg prvního klopného obvodu ł.je připojena k datovému vstupu lg prvního...

Zapojení pro korekci údaje čítače kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245245

Dátum: 01.07.1988

Autori: Székely Róza, Schönafinger Karl

MPK: H03M 13/00

Značky: údaje, zapojení, čítače, kmitočtu, korekcí

Text:

...vylučuje chybny odečet a přispívá k podstatnému snížení únavy pozorovatele.Zejména je vhodné pro všechny kmitočtové čítače, u nichž se nepředpokládá odhad dalších míst ze změn posledního místa.Zapojení podle vynálezu bude dále výsvětleno se zřetelem k připojenému schéma.Zapojení podle vynálezu je tvořeno klopným obvodem 1, jehož výstup je připojen k paměti g a současně k druhému vstupu přídavné paměti 5. K druhému vstupu paměti g je...

Elektronický obvod pro odstranění falešných vstupních impulsů čítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 244884

Dátum: 14.08.1987

Autori: Baldvin John James, Kobayashi Noboru

MPK: G01R 31/28

Značky: obvod, falešných, impulsů, elektronický, vstupních, odstranění, čítače

Text:

...4 znázorňuje zapojení pro vratný čítač.Elektronický obvod ł /obr. l/ pro odstranění falešných impulsů má dva vstupy, prvý vstup 3 a druhý vstup 3 a jeden výstup 2. Prvý vstup 3 je pŕipojen na vstup g klopného obvodu É a druhý vstup 3 je připojen jednak na vstup prvního derivačního obvodu 4 a jednakpřes negátor 2 na vstup druhého derivačního obvodu É. Výstupy obou derivačních obvodů 1, 5jsou připojeny každý na jiný vstup hradla 1 NAND....

Jednotka datové paměti a čítače zejména pro plochý zátažný pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 244134

Dátum: 15.07.1987

Autori: Veselý Dáša, Mieulek Jaroslav

MPK: G11C 29/00

Značky: plochy, stroj, čítače, jednotka, zejména, zátažný, datové, pletací, pamětí

Text:

...napdjení dílčícb jednotek bes avltětníbo prepínaní a tak se sajiětuje, le data ulolenl v peaěti se navyuaiou. Pri výpadku napětí trvajícím přes čtyři ainuty div( eníaací jednotka 11 signál rychlovypíneči n, ktorý ovláda vykonový vypínač 11, který odepne ekuuldtor j od pítě napdjející jednotlivé díly. Doba čtyř inut postačí k toau, aby obsluha ohla odečíat údaje jednotlivých díld týkající se potreblüch dat a při ndvnatu sítověho napětí opět...

Zapojení pro sloučení údajů měniče a čítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 232696

Dátum: 15.12.1986

Autori: Ehl Miroslav, Bezrouk Emanuel

MPK: H03K 21/18

Značky: čítače, zapojení, sloučení, měniče, údajů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je vhodné pro řešení společného displeje čítače a předřazeného kmitočtového měniče, kdy je třeba sloučit dva oddělené údaje a měřeném kmitočtu z obou dílčích obvodů. V kaskádě dekád čítače jsou výstupy dekád spojeny přes propojovací invertory, propojovací součinová hradla se vstupy následujících dekád. Vstupy propojovacích součinových hradel jsou spojeny přes volící součinová hradla, pomocný invertor s výstupem hradla měniče. Druhé...

Zapojení pro nastavení čítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 236750

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kučera Eduard, Baroch Karel

MPK: H03K 21/30, G06M 7/02

Značky: nastavení, čítače, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je vhodné pro nastavení čítače použitelné v číslicové technice. Zapojení řeší nastavení čítače pomocí oscilátoru řízeného potenciometrem tak, že při vychýlení potenciometru ze střední polohy dojde nejprve k jednotlivé inkrementaci nebo dekrementaci čítače a teprve potom se spustí generátor taktovacích pulsů s kmitočtem závislým na poloze potenciometru, přičemž podle polohy potenciometru je aktivní buď výstup pro čítání nahoru, nebo...

Zapojení stupně asynchronního vratného čítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 215269

Dátum: 01.08.1985

Autor: Holub Igor

Značky: asynchronního, zapojení, čítače, vratného, stupně

Zhrnutie / Anotácia:

Problém, který vynález řeší: zjednodušení zapojení, snížení nákladů a zvýšení spolehlivosti, zrychlení reakce vratného čítače na čítaný impuls, možnost řazení obvodů do kaskády a vytváření asynchronních čítačů, snadnější zpracování výstupních signálů čítače. Stručný vyklad podstaty vynálezu: zapojení je vytvořeno z jednoho dvoustavového obvodu a ze dvou otevíracích obvodů. Dvoustavový obvod je vytvořen z bistabilního klopného obvodu a jednoho,...

Zapojení pro zjišťování okamžitého stavu čítače za provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218790

Dátum: 15.04.1985

Autor: Vašina Petr

Značky: zjišťování, čítače, provozu, stavu, okamžitého, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro zjišťování okamžitého stavu čítače za provozu, bez rizika narušení výsledku současně probíhajícími početními operacemi. Zapojení snižuje počet nutných obvodových prvků a zajišťuje jeho plynulý provoz. Podstatou vynálezu je, že první vstupní svorka hodinových impulsů je spojena se synchronním čítačem a se čtvrtým vstupem paměti PROM, jejíž první tři vstupy jsou spojeny s výstupy, z nichž čtvrtý výstup je spojen se vstupem...

Zapojení vratného čítače pracujícího v Aikenově kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215519

Dátum: 15.10.1984

Autor: Holub Igor

Značky: čítače, pracujícího, kódu, zapojení, aikenově, vratného

Zhrnutie / Anotácia:

Vytvoření vratného čítače, jehož obsah lze jednoduše převést na dekadický komplement, dále zjednodušení obvodů a lepší eliminace negativního vlivu hazardních stavů na spolehlivost čítače. Zapojení vytvořené alespoň ze dvou čtyřvstupových negovaných součinových hradel a alespoň ze čtyř stupňů vratného čítače, přičemž každý stupeň obsahuje dva otevírací obvody, například invertory, dvě negovaná součinová hradla, jedno čtyřvstupové negované...

Zapojení asynchronního vratného čítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 215518

Dátum: 15.10.1984

Autor: Holub Igor

Značky: vratného, asynchronního, zapojení, čítače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vytvořené alespoň ze dvou čtyřvstupových negovaných součinových hradel a alespoň ze čtyř stupňů asynchronního vratného čítače, přičemž každý stupeň obsahuje dva otevírací obvody, například invertory, tři negovaná součinová hradla, jeden dvoustavový klopný obvod typu D, čtyři vstupy a šest výstupů. Zapojení má dva vstupy a dva výstupy pro čítání vpřed a vzad, a dva vstupy pro volbu druhu čítače při čítání vpřed a vzad. Vynálezu může být...

Zapojení obvodu čítače a digitálně-analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216386

Dátum: 01.07.1984

Autori: Gabaš Ivan, Bartoš Ján, Dušek Jaroslav

Značky: zapojení, digitálně-analogového, čítače, převodníku, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu čítače a digitálně analogického převodníku sestávajícího z oddělovacího členu, tvarovače pulsů, blokovací jednotky, programovatelné děličky frekvence, řídicí jednotky, jednotky signalizace funkce čítače, jednotky nulování, předvolby a omezení, výstupní jednotky, stejnosměrné zesilovací jednotky, jednotky signalizace stavu čítače a kompenzační jednotky, vyznačené tím, že na zdroj hodinových pulsů je připojen buď výstup /11/...

Zapojení pro vyhodnocování stavu čítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 213758

Dátum: 01.05.1984

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel

Značky: stavu, zapojení, čítače, vyhodnocování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vyhodnocování stav u čítače, vyznačené tím, že výstup posledního stupně (Bk) tohoto čítače je spojen se vstupem (t) koncového obvodu (T), jehož výstup je spojen se vstupem (h) hradla (H), a řídicí vstup (?) tohoto hradla je spojen s mazacím vedením (M), přičemž výstup tohoto hradla je spojen s výstupem (X) tohoto zapojení.