Patenty so značkou «čistič»

Elektrostatický čistič oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6186

Dátum: 03.07.2012

Autor: Kupčok Ivan

MPK: B03C 5/00, B03C 5/02

Značky: čistič, oleja, elektrostaticky

Text:

...oleja, ktoré sa bude čistiť. Čerpadlo je poháňane elektromotorom. Tento elektromotor je napájaný z elektrickej rozvodnej skrine, ktorá susedí so skriňou transformátora. Vrchná časť elektrickej rozvodnej skrine je vybavená ríadiacou jednotkou s displejom na riadenie procesu čistenia a vypínačom. Z bočnej strany elektrickej rozvodnej skrine je situovaný spínací istič a bezpečnostný spínací kľúč.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je...

Ručný čistič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17269

Dátum: 02.03.2012

Autor: Göttler Karl

MPK: A47L 13/11, A47L 1/06

Značky: čistič, ručný

Text:

...byt výhodné, že medzi upevneným koncom stieracej lišty a približne polovicou jej pozdĺžneho rozmeru vodiace prvky odstávajú len o približne 1 mm od stieracej lišty, pričom zvlášť pri velmi silnom prítlaku ručného čističa na hladkú plochu je naďalej zaistené optimálne dosadanie priečneho britu na hladkú plochu.0012 Výhodne je pomer rozsahu x k celkovému pozdĺžnemu rozmeru stieracej lišty od 0,2 do 0,9,výhodne od 0,3 do 0,6 a najvýhodnejšie...

Vaňový čistič pokožky chrbta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5672

Dátum: 04.03.2011

Autor: Petrovka Peter

MPK: A47K 7/00

Značky: pokožky, vanový, chrbta, čistič

Text:

...tvar so zaoblenými vrcholmi, pričom dĺžky jeho strán sú 420 mm a 400 mm, navrhovaná hrúbka hlavného panela 2() je 3 mm. Dostatočná ruhosť a stabilita hlavného panelu Q pri namáhaní je zabezpečená pozdĺžuyrni výstuharní 22 na jeho zadnej strane, ktoré sa pri zaťažení opierajú o stenu vane. Na zadnej strane hlavného panelu Q sa nachádzajú 5 rovnomeme rozmiestnené otvory gr, cez ktoré sa pripevnia prísavky Q z PVC. Pomocou týchto...

Statický plastový čistič pokožky chrbta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5671

Dátum: 04.03.2011

Autor: Petrovka Peter

MPK: A47K 7/00

Značky: chrbta, staticky, plastový, čistič, pokožky

Text:

...ošetrenia povrchu náterovýrni látkami a pri navrhovanom hladkom povrchu hlavného panela čističa je možné ho veľmi ľahko očistiť bežnými čistiacimi prostriedkami používanými v domácnostiach.Hlavný panel 30 je V priečnom a pozdlžnom profile tvarovaný ako eliptický oblúk, ktorého priemer ,sa nemení po celom obvode hlavného panela Q. Pri prednom pohľade je hlavný panel 39 tvarovaný ako obdlžnik, ktorého dve dlhšie strany sú rovnobežne a dve...

Sprchový čistič pokožky chrbta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5602

Dátum: 08.11.2010

Autor: Petrovka Peter

MPK: A47K 7/02, A46B 17/00

Značky: sprchový, čistič, pokožky, chrbta

Text:

...tvar. Všetky okraje sú zaoblené aby sa vylúčilo poranenie užívateľa na ostrých hranách. Zadná strana hlavného panela čističa je plochá, tak aby rovnomerne celou plochou priliehala na nosič 20. Predná strana má vypuklý oblúkový tvar, ten umožňuje aby užívateľ vedel jednoduchým otieraním chrbta o hlavný panel čističa pohodlne zasialmuť čo najväčšiu plochu chrbta. Dĺžka hlavného panela je 600 mm, šírka je 24 mm a jeho hrúbka 20 až 22 mm. Tieto...

Čistič vzduchu pre odstránenie znečisťujúcich látok v ovzduší z prúdu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17066

Dátum: 12.11.2009

Autori: Vojta Maximilian, Winkler Heinz, Peteln Erich, Homer Alois, Bichl Christoph

MPK: B01D 47/02, B01D 45/10, B01D 46/00...

Značky: ovzduší, znečisťujúcich, čistič, vzduchu, látok, odstránenie, prúdu

Text:

...filtračné prvky vykazujú lepšiu účinnosť a nastáva rovnomernejšie rozloženie tiltračného zaťaženia na všetky filtračné prvky.Okrem toho, ñltračné zariadenie vykazuje velmi kompaktnú štruktúru malýchrozmerov, ktorá umožňuje čističu vzduchu byť osadený v malých priestoroch, ako sú vnútra skríň zábavných zariadení.0008 Pridržiavacie zariadenie zahŕňa prednostne vzperu alebo pridržný prvok v tvare tyče, ku ktorému sú pevne pripojené...

Čistič škvŕn na textilné materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3520

Dátum: 03.06.2003

Autor: Kulichová Elena

MPK: C11D 1/66

Značky: textilné, skvrn, čistič, materiály

Text:

...aniónový tenzid obsahujúci dva hydrofóbne reťazce a dve polárne funkčné skupiny.Podstatou tohto technického riešenia je čistič škvŕn na textilné materiály na báze povrchovoaktívnych látok, ktorý obsahuje 5 až l 0 hmotn. dielov neiónového tenzidu s hodnotou HLB 6 až 8, 10 až 25 hmotn. dielov neionového tenzidu s hodnotou HLB 8 až 12, minimálne 25 hmotn. dielov neionového tenzidu s hodnotou HLB vyššou ako l 2 a 40 až 60 hmotn. dielov alkoholu...

Čistič oleja s vymeniteľnou filtračnou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1750

Dátum: 04.02.1998

Autor: Zubko Michal

MPK: B01D 27/00

Značky: vložkou, čistič, filtračnou, oleja, vyměnitelnou

Text:

...čističa a výmena ñltračnej vložky sa uskutočňuje smerom nahor. Výmena tiltračnej vložky a oleja je jednoduchá, ekologicky a ekonomicky me nej náročná.Prehľad obrázkov na ýkrese Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom obrázok znázorňujev pozdĺžnom reze čistič oleja s vymeniteľnou vložkou.Príklad uskutočnenia technického riešenia Čistič oleja s vymeniteľnou liltračnou vložkou pozostáva z telesa 1 , ktoré je...

Čistič nasávaného vzduchu spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278687

Dátum: 11.07.1995

Autori: Ernst Volker, Günther Scholz, Herbert Hack

MPK: B01D 46/10, F02M 35/02

Značky: čistič, nasávaného, motorov, spalovacích, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Čistič (10) nasávaného vzduchu je opatrený plochou, vymeniteľnou, v prevádzke naprieč pretekanou filtračnou vložkou (20), ktorá má na obvode usporiadanú tesniacu lištu na čelné utesnenie na osadenie (15) skrine (11) čističa. Táto filtračná vložka (20) je užšou stranou zasunuteľná do skrine (11) čističa, pričom tesniace pritlačenie sa uskutočňuje prostredníctvom uzatváracej časti (50), ktorá má dva posuvné kliny (51, 53). Aby sa pritláčaním...

Čistič vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 64

Dátum: 07.07.1993

Autor: Bagal Zdeněk

MPK: B01D 53/14, B01D 53/32

Značky: vzduchu, čistič

Text:

...uve dený eiektrický prvok tvoriť elektricky vodivé pásiky, aiebokovové drôty. Pod spodnými okrajmi oddeľovacich prepážok môže byť s výhodou usporiadaná statická elektróda zdroje jednosmerného vysokého napätia, ktorú tvoria najmenej dva e 1 ektricky vodivé prvky, prechádzajúce po oboch stranách otočných Tameiových kotúčov nad h 1 adinou absorpčného roztoku vo vani čističa. Tieto e 1 ektricky vodivé prvky statickej eTektródy môžu tvoriť...

Vodní čistič plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265395

Dátum: 13.10.1989

Autor: Vach František

MPK: B01D 47/06

Značky: čistič, vodní, plynů

Text:

...ním, v místě, kde začíná zdvojení Q pláště g komory Jje upevněna čistící plocha á ve tvaru komolěho kužele s velkým vrcholovým úhlem, obrácená vrcholovým otvorem Q, dolů. Nad vrcholovým otvorem 6 l v čistící ploše § je umístěna sprcha 1. Pod čistící plochou á, v místě, kde se připojuje. ke zdvojení 2 J. v plášti g komory l, jsou vyvedeny trysky 8, směřující jednak na Spodní část 53.1 čistící plochy 6, jednak na vnitřní stěnu gg pláště l 2. Z...

Kvapalinový čistič plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258612

Dátum: 16.09.1988

Autori: Skladaný František, Banár František

MPK: B01D 47/02

Značky: čistič, kvapalinový, plynů

Text:

...nevýhod doposial známych filtrov. Vyžaduje minimálnu údržbu. Kvapalinový čistič plynov» možno dobre aplikovat na čistenie vzduchu. Taký 4to kvapalinový čistič je zvlášť vhodné použit na čis-tenie vzduchu odsávanéłio od brúsok, rezacích. strojov, brúsiacich, leštlacich zariadeni a iných zariadení, kde vzniká znečistený plyn. Zariadenie zachytáva. všetky nečistoty, ktorých merná hmotnost po navlhčeni je väčšia ako merná hmotnosť kvapaliny....

Čistič vzduchu a tlumič sání

Načítavanie...

Číslo patentu: 244182

Dátum: 01.06.1988

Autori: Loukota Jioí, Kubieka Rudolf

MPK: B60K 13/02, F02M 35/14

Značky: vzduchu, tlumič, čistič, sání

Text:

...se zachycují ve filtračnim materiálu. Další ochranou jemného mikročističe je obalení celé vstupní plochy další filtrační vrstvou. Filtrační obaly jsou obvykle vytvořeny.slepenim nebo sešitim filtračního materiálu z původní rovné desky a mohou být nasazeny na vnější plášť V mikročističe válcového i jiného tvaru. K zachyceni filtračního materiálu do vstupu slouží řídká sita z kovu nebo plastu. Vstupní otvory mohou být uspořádány přímo v...

Čistič oleje mazací soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241645

Dátum: 01.01.1988

Autori: Filipov Petko Antonov, Mintov Miachail Grigorov, Maier Martin, Duschanov Ivan Dimitrov

MPK: F01M 11/03, F16N 39/06

Značky: čistič, oleje, soustavy, mazací

Text:

...do vybrání v motorové skříni a svou vnější částí do otvoru v krycím víku motoru a průchozí dutý svorník jsou spolu s víčkem čističe upevňovacími součástmi krycího víka k motorové skříni. Umístěním olejového čističe do prostoru chráněného krycím víkem motoru se dosáhne kompaktní stavby celé motorové skříně a přitom je čistič neobyčejně~ lehce přístupný využitím du tého průtokhvého svorníku k upevnění celého krycího víka motoru se ušetří několik...

Čistič pracovní kapaliny hydraulických okruhů pracovních strojů, zejména traktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239148

Dátum: 01.11.1987

Autori: Pokorný Miroslav, Buchta Vlastimil

MPK: F16N 39/06

Značky: kapaliny, pracovní, okruhu, zejména, strojů, hydraulických, pracovních, čistič, traktoru

Zhrnutie / Anotácia:

Čistič pracovní kapaliny hydraulických okruhů pracovních strojů, zejména traktorů, zařízený na vstupní straně hydrogenerátoru, umožňující údržbu čisticí vložky bez vypouštění náplně pracovní kapaliny z nádrže. Pro správnou funkci hydrogenerátoru je žádoucí, aby jeho vnitrný prostor byl trvale zaplaven pracovní kapalinou i v případě, kdy pracovní stroj je v klidu. Podstata řešení spočívá v tom, že těleso je ponořeno v pracovní kapalině, v...

Čistič vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246588

Dátum: 20.08.1987

Autori: Fiala Booivoj, Dlouhý Karel, Kulhavý Miroslav, Ružek Josef Praha

MPK: F02M 35/12

Značky: vzduchu, čistič

Text:

...snyxoban aueprnn pacceuzaerca, npeepamancb B Tennoaym. TaKuM oöpasoM, pe 30 HaHCHaH KaMepa 8 crnamneaew HX KOHEÓEHHH Ha peaonaucuoň uacrore, yMeHbmax nx amnnuryy, qro npnnonnr K cunmeunm yposna myua snycxa, KOTODHŘ Momer nsnyuawbcn qepes anycxnoü cpea 3 narpyöka 4 B aruocmepy. nnx nenasneHun BCGX HHsKoqacToTHux pe 30 HaHCHHX ®opM Koneöaunü oöbem peaouaxcñoň KaMepm 8 nonmen cocrannnwb Bennquny 0,25-0,7 or oöbeua EHYCKHOPO narpyőxa 4. Hpu...

Čistič vzduchu pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 245744

Dátum: 15.07.1987

Autori: Henkel Kurt-peter, Gropp Friedrich, Hamann Bernd, Drechsler Christoph

MPK: P02M 35/02

Značky: spalovací, vzduchu, čistič, motory

Text:

...c nocmawouno xopomnm nonomenneu Moxno annpoKcK~ Muponars Tonxocreuaoü nnaçparuoñ c ouepwwuu Kpaaum, KOmopaa annaewca cpanaurenbao xopomnu uanyqarenem snyna Monouonsuoro Tnna. Ocaonaoü Bxnan B añynonoe none Kpmnn naocnmcs Ha peaouaacaux qacrorax usrnönum noneóannñ camoñ xpmmxn. B nponecce oosepmeana armx xoneoauuü npnneranmnñ cronó Bosnyxa caepxy nan Kpumxoñ n cronó noanyxa. aannnqennuü B Kamepe Boanyxooqucrnwenn, nonyEDT unynbcu nanneunü...

Čistič vzduchu pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 245295

Dátum: 15.06.1987

Autori: Klabík Václav, Musil Jindoich, Richtr Josef, Landa Václav, Smreka Jaroslav, Sladký Jaromír

MPK: F02M 35/14

Značky: čistič, spalovací, vzduchu, motory

Text:

...na aaxomłon qacrn 3 u npncoeąunufenbxoü 7515 GT 4.ľlpn paóowe nauravrem naympenuero cropamm soapyxootmcTnTenb nuecwe c aaóopnma nawpyóxoy 2 nonnepraerca K 0 neóarenbríow nosöymexun co CTOPOHH ,ąnnramensn B ,nam-Inou noanyxoouncwurené ónaronapn rony, Wro a aaóopuou nawpyóKe 2 aaxognan ľłacTb 3 pacnonomena no oxpymnocru c pąąny con R 3 (I,2-2,5) R, me Ru- pąunyc Lwrmmpa, Ä npucoennunreubnaa uaýcmb 4, CBHSaI-Iłlail Hénocpeącmnex-Hoc nopnycou,...

Vzduchový čistič spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245263

Dátum: 15.06.1987

Autori: Laukkarinen Tuomo, Savolainen Esko, Junker Erwin

MPK: F02M 35/12, Nordrach /de/

Značky: čistič, vzduchový, spalovacího, motorů

Text:

...uanyqaerea nan uepea cpea narpyôna 3, max u uepes orsepcrua 3 nnyx uoacax 5. Hąuaororax. onpenenneuux ooornomeausuu í Ívć-gçg- ceifľ,rne KI. 2. 3. ~ unona Harypanbuoro pana C - cxopocrs anyxa, u/cen . Č - nnuua noanyxoaaóopuoro narpyóna, u B narpyóue nosannamr peaonancnue xoneóauna. na anannae Qopu Koneóaanü nasnenun B Boanyxoaaöopnou narpyóxe noanyxooumcrnrena cnenyer, qro Hanóonee amůexrnnuum nymeu nosneücrnua na yuenbmenne nsnyqennn...

Mechanický čistič nerovných podlah

Načítavanie...

Číslo patentu: 250790

Dátum: 14.05.1987

Autor: Šramko Milan

MPK: E04H 1/04, A47L 11/24

Značky: nerovných, čistič, mechanicky, podláh

Text:

...skrutk-ou 12, tak i medzikolesom 13 zapadájúcim do ľavého hnacieho IOZUÍbGHŠhO kolesa 14 spojeného cez ľavý remeňový prevod 15 s ľavým čistiaciam kotúčorm 16 vertikálne upevneným k rámu 1 ovládacou skrutkou 12.Na ráme 1 je tiež samostatne opevnený pojazd-ový elek-tromotor 17 spojený cez pojazdové medzikoleso 18 ÍľBCĺlHTÍ prevod-mi 19, 20 s hnacím kolesom 21 prepojeným klinovým remeňom 22 so zametacíunkotúčom 23, za ktorými je pružne...

Čistič vzduchu pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 249782

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fesina Michail, Lazarev Jurij, Lysenko Jevgenij, Starobinskij Rudolf

MPK: F02M 35/02

Značky: čistič, motory, spalovací, vzduchu

Text:

...B npouonbxoň H nonepeuHoň nnocxocwn Kopnyca 1 BosyxooqncTuTenHcneyeT, uTo cpesm Bxonaoro H nuxonoro naTpy 6 KoB Heoöxouno pacnqnomnrb B ysnonux sonax, re 3 ByKoBoe aanenue P panna unu önnsxo Hynm, ro ecwb cpes Bxoaoro naTpy 6 Ka 3 onmeu OTCTOHTL or ocn Kopnyca Ha Bennqnuy r (0,58-0,68)R, rne R - panyc Kopnyca 1 Bo 3 nyxooqucTuTenn. Cpes BmxoHoro narpyőxa 5, pacnonomenamñ coocno Kopnycy B Topueaoä Kpumxe 4, nonmem OTCTOHTB oT nnocxocru,...

Prietokový čistič

Načítavanie...

Číslo patentu: 232127

Dátum: 15.12.1986

Autori: Masník František, Žiška Jozef

MPK: B03C 1/02

Značky: prietokový, čistič

Zhrnutie / Anotácia:

Prietokový čistič podľa vynálezu slúži na odlučovanie ferromagnetických častíc a iných druhov nečistôt z vodných pár, vzdušnín a kvapalín, najmä kondenzátu pary, ktorý vzniká pri žehlení a naparovaní v konfekčnej výrobe. U známych prietokových čističov, založených na magnetickom princípe, magnety sú usporiadané po obvode telesa, alebo na dne, čo má tú nevýhodu, že pri zvýšených nárazoch tlaku v potrubí, vplyvom polohy magnetu, rýchlosti...

Mechanický čistič vozov od nalepeného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221023

Dátum: 15.03.1986

Autor: Fodor Rudolf

Značky: vozov, nalepeného, mechanicky, čistič, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši mechanický čistič vozov od nalepeného materiálu najmä pre čistenie banských a železničných vozov. Podstatou vynálezu je to, že je tvorený nosnou konštrukciou, ktorá je opatrená lôžkom, v ktorom je pohyblivo uložená konzola, na ktorej je na prvom čape pohyblivo uložené rameno, ktoré je ovládané hydraulickým valcom, v ramene je na druhom čape pohyblivo uložené druhé rameno, ovládané druhým hydraulickým valcom. Mechanický čistič...

Samochodný čistič a vrstvič cukrovej repy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214187

Dátum: 15.02.1985

Autor: Andrášik Jozef

Značky: čistič, samochodný, cukrovej, vrstvič

Zhrnutie / Anotácia:

Samochodný čistič a vrstvič cukrovej repy, vyznačujúci sa tím, že pozostáva zo žľabu /2/, opatreného výkyvnou bočnou stenou /4/, v ktorom sú uchytené protismerne sa otáčajúce závitovky /1/, na ktoré nadväzujú odoberacie dopravníky /7/ ústiace do kotúčových odhliňovačov /8/, na konci ktorých sú umiestnené prestaviteľné vynášacie dopravníky repy /11/, pričom nad kotúčovými odhliňovačmi /8/ sú umiestnené ventilátory /18/ pre usmernenie prepadu...

Dvoustupňový čistič a odkalovač paliva pro zážehové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 216128

Dátum: 15.06.1984

Autor: Petružálek Miroslav

Značky: čistič, motory, dvoustupňový, zážehové, paliva, odkalovač

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoustupňový čistič a odkalovač paliva pro zážehové motory řeší zatím nedokonalé čištění a odkalování benzínu. Jemné kaly, které dosavadní čističe i přes jemná sítka propuští, se v karburaci shlukují a ucpávají trysky. Filtrace vody je taktéž nedokonalá a voda v karburaci vyleptává z jejího dna částečky zinku, které opět ucpávají trysky. Dvoustupňový čistič tyto nedostatky odstraňuje, neboť jemné sítko I. stupně zachytí hrubší nečistoty. Kaly v...

Rotační čistič trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 213662

Dátum: 01.04.1984

Autor: Svoboda František

Značky: rotační, trubek, čistič

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační čistič trubek využívající účinku odstředivé síly, vyznačený tím, že jej tvoří dvě čelisti (6) stahované tažnou pružinou (4), které jsou otočně spojeny pomocí čepů (5) s vodicím kotoučem (1) a poháněným hřídelem (2), a že tyto čelisti jsou opatřeny zářezy v nichž jsou vloženy břity z tvrdých kovů (3).