Patenty so značkou «čistiacich»

Kombinácia zosilňujúca bieliaci účinok na použitie v pracích a čistiacich prostriedkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5393

Dátum: 07.05.2005

Autori: Middelhauve Birgit, Schirmer-ditze Heike, Dahlmann Doris

MPK: C11D 3/39, C11D 3/395

Značky: kombinácia, zosilňujúca, prostriedkoch, použitie, bieliaci, pracích, čistiacich, účinok

Text:

...ktorý obsahuje ióny mangánu a/alebo železa.V zlúčenine vzorca (I) alebo vzorca (ll) je aniónom (Y) výhodnejšie organický anión,napriklad citrát, oxalát, vlnan, formiát, CZJB-karboxylát, Cmg-alkylsulfát, najmä metosulfát, alebo zodpovedajúci alkánsulfonát. V zlúčenine vzorca (ll) znamena anorganický Iigand (X) výhodnejšie halogenid, najmä chloríd, chloristan, tetrafluórboritan, hexafluórfosforečnan, dusičnan, hydrogensiran, hydroxid alebo...

Náhon čistiacich a posuvných zariadení filtračných lisov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282941

Dátum: 05.12.2002

Autor: Tröger Gerhard

MPK: B01D 25/172

Značky: lisov, posuvných, zariadení, náhon, čistiacich, filtračných

Zhrnutie / Anotácia:

Prepravné suporty vo filtračných lisoch sú priradené čistiacim alebo posuvným zariadeniam. Pokiaľ tieto suporty disponujú vlastným náhonom, má byť zlepšený ich účinok vzhľadom na prenos hnacieho výkonu, zvýšenie tichosti chodu a redukciu stupňa znečistenia. Na tento účel disponuje prepravný suport prvým náhonom, ktorý je s prvou remenicou cez nekonečný remeň, hlavne ozubený remeň, spojený s druhou remenicou tak, že sa remeň odvaľuje priamo na...

Vo vode rozpustný builder s určitou veľkosťou zrna v pracích a čistiacich prostriedkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2858

Dátum: 02.11.2002

Autori: Enders Bernhard, Philippsen-neu Elke, Fink Katja, Tillmann Thomas, Jagmann Werner

MPK: C11D 3/00, C11D 17/00

Značky: čistiacich, prostriedkoch, pracích, určitou, rozpustný, builder, veĺkosťou

Text:

...na veľkosť zrna 2 až 400 m.Patentové prihlášky W 0 96/20269 a WO 97/34977 opisujú amorfné kremičitany alkalických kovov, ktoré sa vstrekujú sozložkami pracích alebo čistiacich prostriedkov, najmä zložky(napríklad tenzidy) v kvapalnej forme. V obidvoch prihláškach sa vstrekovaním a granulovanim kremičitanov dosahuje pomernePrihláška W 0 OO/37595 opisuje spôsob spoločného spracovania amorfných sodných kremičitanov s ďalšími zložkami z pracích...

Spôsob výroby pracích a čistiacich prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1985

Dátum: 17.10.2002

Autori: Kruse Hans-friedrich, Dicoi Ovidiu, Blasey Gerhard, Artiga Gonzalez Rene-andres, Rähse Wilfried

MPK: C11D 11/02

Značky: prostriedkov, spôsob, pracích, čistiacich, výroby

Text:

...predraženie produktu. Okrem-3 toho je z bezpečnostno-technických dôvodov (bezpečnosť procesu a zdravotné dôvody) jednoznačne výhodnejšie pri výrobe od počiatku minimalizovať obsah prachových podielov,namiesto toho, aby ich bolo potrebné následne eliminovať.Výhodne je, že prostriedky sú po výrobe ako aj po ich skladovaní voľne tečúce, to znamená, že sa nehrudkujú a neprášia. Výhodne vykazujú tieto voľne tečúce prostriedky V teste...

Penivé vodné zmesi telových čistiacich prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282097

Dátum: 03.09.2001

Autori: Schosser Gryta, Scholz Wolfhard, Schelges Heike

MPK: A61K 7/50

Značky: prostriedkov, zmesí, vodné, penivé, čistiacich, telových

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi penivých vodných telových čistiacich prípravkov obsahujú silne penivé, pre pokožku znášanlivé aniónové tenzidy (A) a alkyl-(oligo)-glukozidy (B) ako aj na zlepšenie penivosti a viskozity kombináciu amfotérneho tenzidu (C), vzorca (I) napríklad betaíntenzidu a amfolytického tenzidu (D), vzorca (II) napríklad kokoamfoglycinátu. Kombináciou betaíntenzidu a amfolytického tenzidu sa dosiahne pri použití obzvlášť krémovitá a jemne bublinová...

Tekuté vodné koncentráty čistiacich prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280903

Dátum: 04.06.1997

Autori: Jeschke Rainer, Kiewert Eva, Bocarac Katica, Hofmann Rainer

MPK: C11D 3/10, C11D 17/00, C11D 10/04...

Značky: prostriedkov, čistiacich, tekuté, vodné, koncentráty

Zhrnutie / Anotácia:

Tekuté vodné koncentráty čistiacich prostriedkov obsahujú ako vo vode rozpustnú abrazívnu látku najmenej 10 % hmotn. hydrouhličitanu sodného so strednou veľkosťou častíc 20 až 500 um a zmes tenzidov z amfotenzidov, alkylpolyglykoléterov so zúženým rozdelením homológov a mydla. Výhodné prostriedky okrem toho obsahujú alkylpolyglykozidy, anorganické materiály, ako napríklad vrstnaté silikáty, a polyméry, ako napríklad polysacharidy. Tieto...

Ponorný lineárny textilný útvar pre zvýšenie výkonu biologických čistiacich zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 458

Dátum: 11.05.1994

Autori: Skopálek Bořivoj, Ryška Stanislav, Piller Bohumil, Jelínek Jiří

MPK: B01D 39/08

Značky: textilný, biologických, čistiacich, výkonu, útvar, zvýšenie, ponorný, zariadení, lineárny

Text:

...slučky sú vlákna predovšetkým tvarované vzduchom a dalej, že aspoň jeden sys tém vlákien obsahuje vlákna bakterjcidné.Pochopiteľne linearny textilný útvar obsahujúci baktéri cidné vlákna možno použiť až na koniec ćistiaceho procesupitnej vody, a to ako samostatnú technologickú operáciu na hradzujúcu použitie chlóru.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je nasledovne objasnené pomocou výkresu, na ktorom je sohématicky znázornený...

Podlahové dopravníky na dopravu sypkých hmôt, hlavne na pozdĺžne a priečne unášanie použitého abrazíva v čistiacich boxoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 92

Dátum: 07.07.1993

Autori: Lakatoš Pavol, Selpal Jelena

MPK: B65G 37/02

Značky: použitého, unášanie, podlahové, dopravníky, dopravu, čistiacich, abrazíva, boxoch, hmot, pozdĺžne, priečne, sypkých, hlavne

Text:

...pndlah hal v nichž ísou zpravidla instalovány. přičemž uvedeného cíle ie dosaženo řešením podlahových dopravníků. iehož podstata SPDČÍVŠ V tom. že podlahové dopravníky se soustavou iednos měrně výkyvných příčných lopatek. jsou vybaveny přímočarýmivratně pohyblivými hnacími motory. khmré podle iwdnohn 2 vyhodneho provedení technického řešení isnu tvořeny napříkladZvláště výhodne uspořádání podlahových dopravníkü v pudlahovém dopravním...

Zariadenie na pohon bubnových pracích a čistiacich strojov hlavne benzínových

Načítavanie...

Číslo patentu: 261065

Dátum: 12.01.1989

Autor: Červenka Peter

MPK: D06F 37/36

Značky: pohon, pracích, bubnových, zariadenie, benzinových, strojov, čistiacich, hlavne

Text:

...frekvencie, ktoré ako je známe vyrábajú sa len pre normálne, t. j. nevýbušné prostredie, by spôsobilo dalšie náklady naviac z dôvodu nutnosti ich umiestnenia mimo výbušný priestor benzínových čistiacich strojov.Uvedené nevýhody odstraňuje zariadenie na pohon bubnových pracích a čistiacich strojov hlavne benzínových podľa vynalezu,ktorého podstata je v tom, že má iba jeden hnací elektromotor, na ktorého zadnom vývodovom hriadeli je uchytená...

Velkoplošné nanášacie zariadenie náterových hmot a čistiacich látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 249882

Dátum: 15.04.1987

Autori: Štaglica Josef, Polášek Josef

MPK: B05B 1/10

Značky: čistiacich, velkoplošné, látok, nanášacie, nátěrových, zariadenie

Text:

...a plynule regulovateľnom množstve na nanášanú plochu.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 znázornený celkový pohľad na nanäšacie zariadenie podľa vynálezu a na obr. 2 rez nanášacím valčekom.vých hmôt .a čistiacich látok pozostáva zVeľkoplošné nanášacie zariadenie nátero nanávšacieho valčekä 1, objimky 2 opatrenejty-čotplls regulačným ventilom 13, spojo vacej hadičŘy 14 pre prívod aplikovanej látky a tlakovej nádoby 16. Spojovacie...