Patenty so značkou «čištění»

Spôsob separácie suspenzie, najmä pri čistení odpadovej vody a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287886

Dátum: 17.02.2012

Autori: Mackrle Vladimír, Dračka Oldřich, Mackrle Svatopluk

MPK: C02F 1/52, C02F 3/12

Značky: vykonávanie, najmä, čištění, spôsob, zariadenie, suspenzie, odpadovej, separácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob separácie suspenzie, najmä pri čistení odpadovej vody, kde sa flokulujúca suspenzia oddeľuje od kvapaliny filtráciou vo fluidizovanej vrstve vločkovaného mraku, v ktorom sa vločky tvoria zo separovanej suspenzie a fluidizácia sa udržiava vzostupným prúdením kvapaliny, pričom kvapalina so suspenziou vstupuje do fluidizovanej vrstvy zospodu a kvapalina zbavená suspenzie sa odoberá nad hladinou vločkového mraku predstavovanou rozhraním...

Spôsob a zariadenie na regeneráciu pri čistení plynov vznikajúceho, amíny obsahujúceho pracieho roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12403

Dátum: 12.08.2008

Autor: Günther Lothar

MPK: C10L 3/10, B01D 53/14

Značky: čištění, spôsob, pracieho, obsahujúceho, zariadenie, plynov, regeneráciu, vznikajúceho, aminy, roztoku

Text:

...až na 160 °C, prednostne na 145 °C, a stláča na tlak najmenej 4 bary,prednostne 5 až 8 barov, a v druhom expanznom stupni expanduje na tlak , ktorý je najmenej o 0,5 baru, prípadne až o 3 bary, vyšší ako expanzný tlak prvého expanzného stupňa, pričom sa z pracieho roztoku vo forme plynu odlúčiprevažná časť ešte pritomného C 02 a zlúčenin siry (krok b) spôsobu). V prvoma druhom expanznom stupni prebieha expanzia prednostne ako...

Spôsob zníženia spotreby vápna pri čistení šťavy z cukrovej repy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3241

Dátum: 26.10.2004

Autori: Deneus Eric, Michelberger Thomas, Merkel Gunter, Willems Mark, Ajdari Rad Mohsen

MPK: C13D 3/00

Značky: zníženia, čištění, spotřeby, spôsob, vápna, cukrovej, stavy

Text:

...uskutočňovaného hlavného čerenie spočívanajmä V chemickom rozklade invertného cukru a amidov kyselín,ktorý by inak prebiehal V oblasti zahusťovania šťavy za tvorby kyselín. Pri hlavnom čerení sa zvýši teplota na približne 85 °C a alkalita surovej šťavy z cukrovej repy sa zreteľne zvýši pridávaním vápenného mlieka, a to na približne 0,8 až 1,1 g CaO/100 ml šťavy. Procesy, o ktoré je snaha pri hlavnom čerení, prebiehajú klasickým spôsobom...

Spôsob odplyňovania aktivovaného kalu pri čistení odpadových vôd a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281636

Dátum: 10.04.2001

Autor: Gólcz Andrzej

MPK: C02F 1/20, B01D 21/00, C02F 11/00...

Značky: odplyňovania, odpadových, vykonávanie, čištění, spôsobu, aktivovaného, spôsob, zariadenie, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je spôsob čistenia odpadových vôd, predovšetkým pri kontinuálnom čistení, ako aj sústava zariadenia na čistenie odpadových vôd, predovšetkým na kontinuálne čistenie odpadových vôd. Spôsob čistenia odpadových vôd podľa vynálezu spočíva v tom, že prevzdušnená zmes odpadových vôd s aktivovaným kalom sa pred odvedením do sekundárnej sedimentačnej nádrže odplyní. Sústava zariadenia na čistenie odpadových vôd zahrnuje...

Způsob využití kondenzačního tepla par při oddestilování předků při čištění surového anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260584

Dátum: 15.12.1998

Autor: Rozinek Radovan

MPK: B01D 3/32

Značky: surového, využití, oddestilování, čištění, anilinu, předku, tepla, způsob, kondenzačního

Text:

...látek a rozpouštěné vody takto aískunýäni 1 in vrací do nástŕíku prvního dsstilečního stupně, přičemž anilin z prvního destilačního stupně, zbavených níževroucích látek a vody, se nastřikuje do třetího destilačního stupně, kde se oddestíluje převážně část čistého snilinu a patový produkt se nastřikuje do štvrtého destilačního stupně, kde se oddestiluje zbylá část anilinu, se provádí tak, že kondenzační teplo par,vystupujících z prvního...

Prostředek na čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 260250

Dátum: 15.12.1998

Autori: Tichý Stanislav, Vavřinová Jana, Konrád Vladislav

MPK: C02F 1/28

Značky: čištění, odpadních, prostředek

Text:

...až 50 hmot. letku a 50 až 80 hmot. bentonítu.Základní výhoda proetředku podle vynálezu apočívá V tom, že má vyšší čistící účinek, odstraňuje polární látky, vznikajicí kel se dobře ueezuje e filtruje. Výrobné je méně nákladný e Jednotlivé suroviny jsou z domáci produkce. Při čiěni dochází k minimálnímu zvýšení solnoati odpadni vody.výhody proatředknpmüe vynálezu Jean seznatelné z připoàenéą ho výkreeu, kde jsou uvedeny záznamy části...

Způsob čištění výluhu z wolframové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260150

Dátum: 15.12.1998

Autori: Grunt Miloslav, Kodýtek Vilém

MPK: C01G 41/00

Značky: čištění, wolframové, výluhu, způsob

Text:

...železitý v poměru hmotnosti železa a hořčíku 20 80 až 70 30. S výhodou se postup podle vynálezu provádí tak, že se roztok železité a hořečnaté soli před přidáním k výluhu smísí s vodným roztokem u amoniaku. Výhodou postupu podle vynálezu je dobrý čistící účinek, stejně jako dobrá filtrovatelnost sraženiny a mae lé ztráty wolframu. Tohoto efektu se nedosáhne žádným z dosud známých postupů a ani tehdy, dávkují-li se železitá a hořečnatá...

Způsob čištění výluhu z wolframové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260149

Dátum: 15.12.1998

Autori: Huňková Alena, Kodýtek Vilém, Grunt Miloslav

MPK: C01G 41/00

Značky: wolframové, výluhu, čištění, způsob

Text:

...postupu podle vynálezu je, že sespolu s kyselinou křemičitou oddělí od kapalné fáze výluhu prakticky věechen přebytečný sodík nebo jeho převážná část ve formě štavelanu nebo hydrogenuhličitanu, resp. uhličitanu sodného. Vyčištěný výluh obsahuje jen velmi nízké množství cizího aniontu. Oddělenou pevnou fázi je možné využít v chemické výrobě. Štavelan sodný lze konvertovat nakyselinu štavelovou a tu znovu použít k neutralizàci výluhu o ....

Způsob čištění výluhu z wolframové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260148

Dátum: 15.12.1998

Autori: Grunt Miloslav, Kodýtek Vilém

MPK: C01G 41/00

Značky: způsob, wolframové, výluhu, čištění

Text:

...9,5 až 12,5 k výluhu přidá manganistan a/nebo manganan alkalického kovu a redakční činidlo jako hydroxylamin v množství dostatečném k redukci převážně části mengananu-à/nebo manganistanu na hydroxid manganatý a oddělí se vzniklá sraženina. Výhodou postupu podle vynálezu je mohutný čistící účinek. Další výhodou postupu podle vynálezu je vznik dobře sedimentující sraženiny. Převážná část sraženiny se usadí během několikodesítek minut. Při...

Zařízení k čištění slepých otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260110

Dátum: 15.12.1998

Autor: Brandeis Milan

MPK: B23B 47/34, B08B 5/04

Značky: zařízení, otvorů, čištění, slepých

Text:

...jjq opatřené těsněním 1 g,jež přiláhá k tělesu g například obrobku. Součástí hlavy 1 je nátrubek 11 s vnějším povrchem 111,vnitřním povrchem ląg a vstupními otvory 131. Nátrubék 11 zasahuje do slepá díry gl se dnem gg v tělese g. °Na obr. 2 je v osevém řezu otočeném o 90 ° poti obr. 1 hlava 1 se znázorněnými vstupními otvory 1335Na obr. 3 je v bočním řezu částečně vyznačen nátrubekL 1 s če 1 em 1 g 1,které je tvarováno E opatřeno tryskou...

Časomiera pri čistení zubov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1841

Dátum: 06.05.1998

Autor: Zeman Ivan

MPK: G04F 5/00

Značky: časomiera, čištění, zubov

Text:

...tomto príklade je popisovaná Časomiera pri čistení zubov podľa technického riešenia pre časový interval 3 minúty. Časomiera pozostáva z klasického časovacieho presýpacieho mechanizmu L tvoreného dvoma sklenenými bankami hruškového tvaru spojených užšímí koncami s kalibrovaným kanálom. Odmerná náplň g umiestnená v banke pozostáva zo suchého kremenného jemného piesku. Časovací presýpací mechanizmus l je osadený v držiaku Q otáčacieho mechanizmu...

Zařízení pro čištění odpadních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: U 12

Dátum: 07.07.1993

Autor: Gotvaldová Vladana

MPK: B01D 53/36

Značky: plynů, čištění, odpadních, zařízení

Text:

...příćný řez tímto zařízením V oblastiPříklady provedení technického řešeníJak vyplývá z obr.1, sestává zařízení pro čištění odpadních plynú z télesa l, které může mit například válcový tvar, opatřeného dole vstupnim hrdlem § odpadních plynů a nahoře výstupnim hrdlem 1 vyčištěných plynů. V tělese l je umistěna vrstva katalyzátoru g, uložená na mŕižce g,provedená například ve formě válečků z aktivniho oxidu hlinitého, jako nosičem,...