Patenty so značkou «číslicových»

Zařízení pro testovou kontrolu číslicových bloků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266363

Dátum: 13.12.1989

Autori: Ťažev Valentin, Šachmatov Lev, Beljajev Alexandr, Konstandi Georgij

MPK: G06F 11/00

Značky: bloků, testovou, kontrolu, číslicových, zařízení

Text:

...na anaku nuHBTM Tacvon 2 wapeu.KoMMyTuTuv 9 nac 1 ynamT na mxvu nmnwnuurmpywnnvw mamka 7. üTaaTMue eaxumm nnarnncrmpyanoľu GJOKB 7 Hapea KoMMyTaTOP 3 nununuuw Hu nxmn nnmnn mpnnnmmmm 4.twumuumnmMMa mn awyrmü mxmn nnmkm ununmnmn 4 na onmxa HUMHTM rnnwmm nmuiynmnv mmmnnunuu oTmmTHuu puukuwm. H cnywuu Mucnunnnmwww nxmaumnux M nnnyummmux uTmaTHu× peakumň onak caananmn 4 Hapeä apann. paBHoa vanvu nMaPHOĽTMPDünHM 9 ompMmpym 1 mmwuan nmmpanummmn....

Zapojení pro porovnání dvou synchronných kódových číslicových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262714

Dátum: 14.03.1989

Autori: Novák Jiří, Tauš Viktor

MPK: H03K 5/22

Značky: číslicových, kódových, zapojení, porovnání, signálu, synchrónnych

Text:

...po rovnávacího obvodu Eg je připojen na první výstupní svorku QQ. Druhý, třetí a čtvrtý výstup čtocí časové základný ČZČ je při pojen na druhou, třetí a čtvrtou výstupní svorku El, E 3, E 2.Na první vstupní svorku§ 9 se přivádí kődový výstupní sig nál z kontrolního zařízení. Na druhou vstupní svorku Q se při252 714 kontrolního zařízení. se přivádí vstupní signál z právě kontro lovaného zařízení přes první přepínač ovládaný z druhé výstupní...

Zapojení číslicových obvodů obousměrného opakovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 246360

Dátum: 01.08.1988

Autori: Bucek Josef, Havlaeek Rudolf

MPK: H03K 5/00

Značky: obvodů, opakovače, číslicových, zapojení, obousměrného

Text:

...vstupy třetího hradls 51. Výstup § třetího hradla 3 je pŕipojen na spojené vstupy čtvrtého hradla gg, jehož výstup g je připojen na vstup prvního obvodu ggłpro indiksci taktu prvního jednosměrného opakovače. Výstup lg tohotoíobvodu ga je přípojen na spojené nastsvovací vstupy § prvního e druhého klopného obvodu gł, gg. Spojené hodinové vstupy g obou klopných obvodu gł, gg jsou přípojeny na výstup 2 čtvrtého hradla gga pracovní vstupy Q...

Zapojení modulačně demodulačního obvodu pro uchování číslicových dat na magnetopáskové jednotce plynového chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257654

Dátum: 16.05.1988

Autori: Pelikán Petr, Šimík Pavel

MPK: G11B 31/00

Značky: magnetopáskové, jednotce, obvodů, číslicových, demodulačního, plynového, modulačně, uchování, zapojení, chromatografu

Text:

...obvodu g. Výstup řízeného hladinového obvodu g je propojen spojem 11 se vstupním jednobiťovým portem mikropočítsče §, s nulovacím vstupem pevného děliče 1 kmitočtu, s nulovacím vstupem děliče A s proměnným dělícím pomčrem a s nulovacím vstupem čítače 2. Výstup hodinového signálu mikropočítače § je propojen spojem ll s hodinovým vstupom pevného děliče 1 kmitočtu. Výstup pevného děliče 1 kmitočtu je propojen spojem lg s hodinovým vstupem...

Zařízení pro testování číslicových obvodů bez demontáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 256991

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kolliner René, Mattausch Pavel, Strnad Pavel, Uhlíř Karel, Pokorný Zdeněk, Kubát Richard

MPK: G01R 31/00, G06F 11/00

Značky: testování, zařízení, obvodů, demontáže, číslicových

Text:

...objektu s blokem lg měřeného objektu.K bloku gg řídícího počítače je konečně připojen blok ll periferních zařízení.Zařízení podle vynálezu pracuje následujícím způsobem.Do bloku lg se prostřednictvím bloku ll periferních zařízení zavedou informace a programy potřebné pro zkoušení bloku lg měřeného objektu. Do bloku 13 meřeného objektu se dále zapojí měřicí sonda. Napájecí napětí bloku lg měřeněho objektu je řízeno blokem lg řídícího...

Zapojení pro testování rychlých analogově číslicových převodníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254832

Dátum: 15.02.1988

Autor: Vedral Josef

MPK: H03M 1/10

Značky: číslicových, zapojení, převodníku, analogově, testování, rychlých

Text:

...vstupem počítače 1, jehož obrazový výstup je spojen se vstupem monitoru 1 a grafický výstup je spojen se vstupem číslicového zapisovače §. zapojení obsahuje dále ímpulsní generátor Ž,jehož výstup je spojen jednak se startovacím vstupom testovaného analogově číslicového převodníku g a jednak se vstupom děliče Q kmitočtu. Výstup děliče Q kmitočtu je spojen jednak se zapísovacím vstupem počítače 5 a jednak se čtecim vstupom registru Ž,...

Zařízení pro zvětšování počtu instrukcí v číslicových systémech

Načítavanie...

Číslo patentu: 252806

Dátum: 15.10.1987

Autor: Marciniak Franciszek

MPK: G08C 15/00, H04B 5/02

Značky: číslicových, systémech, zvětšování, počtu, zařízení, instrukcí

Text:

...i generování taktovacích signálů je opatřen dekodérem lg, jehož první výstup gg je spojen s uvolñovacím vstupem druhého registru lg a jehož druhý, třetí, čtvrtý a pátý výstup lg, ł§ł 1, lg jsou spojeny se záznamovými vstupy druhého registru li. První,druhý, třetí a čtvrtý výstup lg. 29. Ql, 33 druhého registru lg jsou pak spojený s přídavnou řízenou jednotkou 5 a se sčítacím hradlem gg. jehož výstup lg je spojen se vstupem...

Zapojení řadiče číslicových údajů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237259

Dátum: 01.05.1987

Autor: Šmejkal Jaromír

MPK: G01R 19/12

Značky: údajů, zapojení, číslicových, řadiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení řadiče číslicových údajů o velkém počtu bitů, které se paralelně vkládají do posuvného regitru, v němž se seřazují do krátkých, několikabitových znaků a postupně se převádějí na paralelní výstup. Výhodou tohoto zapojení je jednoduchý postup řazení číslicové informace, při němž odpadají obvody pro postupné adresování vyrovnávací pamětí. Zapojení sestává z jednoho nebo dvou posuvných registrů, krokovacího generátoru,...

Zapojení řídicích obvodů číslicových měřicích přístrojů pro měření integrálních veličin periodických průběhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249815

Dátum: 15.04.1987

Autori: Štěpař Vratislav, Havlíček Václav, Kugler Vlastimil, Novák Jiří

MPK: G01R 19/25

Značky: číslicových, měřicích, měření, veličin, obvodů, řídících, průběhu, integrálních, zapojení, přístrojů, periodických

Text:

...l řídic ch impulsů o kmitočtu fo.i je připojen přes dělič g kmitočtu, který je zároveň připojen přes čítač § period na vstup řídicího obvodu 1, na první vstup obvodu 2 fázového závěsu. Jeho druhý vstup je připojen na zdroj signálu synchronního s měřeným signálemo kmitočtu fx. Výstup obvodu 2 fázového závěsu je připojen na ovládací vstup generátoru l řídicích impulsů, jehož výstup je zároveň připojon na referenční vstup převodníku Ž...

Zařízení pro testování číslicových obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237049

Dátum: 15.02.1987

Autor: Hurych Pavel

MPK: G11C 29/00, G06F 11/14

Značky: zařízení, obvodů, testování, číslicových

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení, které je určeno ke stimulaci číslicových obvodů při jejich testování. Podstata řešení spočívá v tom, že předvolené typy generátorů, které jsou zaznamenány v paměti, jsou postupně z paměti během testovaného cyklu vybírány a po jejich dekódování jsou určené signály zapisovány do expandovaného paměťového pole. Výstupní signály těchto pamětí přes třístavové budiče stimulují testovanou síť, kterou bývá nejčastěji výměnný...

Zapojenie pre testovanie a kalibráciu číslicových integrátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232102

Dátum: 15.12.1986

Autor: Štofka Marian

MPK: G06G 7/18

Značky: zapojenie, integrátorov, testovanie, kalibráciu, číslicových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektroniky a rieši zapojenie pre testovanie a kalibráciu číslicových integrátorov. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z číslicového integrátora, ku ktorému je na prvú vstupnú svorku a druhú vstupnú svorku paralelne pripojený číslicový voltmeter a nastaviteľný jednosmerný zdroj napätia a na kľúčovaciu svorku je pripojený generátor impulzov. Ďalej číslicový integrátor je opatrený nulovacou svorkou a výstupným konektorom.

Zapojení pro převod paralelních číslicových nesynchronních signálů na sériový synchronní signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 236575

Dátum: 15.11.1986

Autori: Zavadil Milan, Bártek Ladislav

MPK: H03K 19/00

Značky: signálu, převod, signál, sériový, nesynchronních, synchronní, paralelních, číslicových, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sčítání nesynchronních paralelních signálů, zejména signálů z impulsních vysílacích elektroměrů, průtokoměrů apod. Účelem vynálezu je převést paralelní číslicové nesynchronní signály na sériový synchronní signál s čítáním počtu impulsů. Tohoto účelu je dosaženo zapojením obsahujícím dvojice klopných obvodů typu D, jejíchž počet je roven počtu zpracovávaných nesynchronních signálů, jejichž výstupy jsou pomocí cyklického nulování...

Zapojení obvodu pro generování regulační odchylky v číslicových servomechanismech

Načítavanie...

Číslo patentu: 230388

Dátum: 15.11.1986

Autori: Holub Igor, Hrnčíř Vlastimil

MPK: G05B 19/18

Značky: regulační, generování, číslicových, odchylky, zapojení, obvodů, servomechanismech

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro generování regulační odchylky v číslicových servomechanismech, vybavených inkrementálním snímačem skutečné hodnoty regulované veličiny, vyznačené tím, že vstup (5) žádané hodnoty regulované veličiny je spojen se vstupem (11) registru (1), jehož výstup (12) je spojen se vstupem (21) slučovacího obvodu (2), jehož součástí je střádač a jehož vstup pro přenos (22) je spojen s výstupem (31) inkrementálního snímače (3) skutečné...

Zařízení pro lokalizaci chyb v číslicových obvodech

Načítavanie...

Číslo patentu: 239344

Dátum: 15.11.1986

Autori: Nutter Alexander, Janok Jan

MPK: G05B 23/02

Značky: lokalizaci, obvodech, číslicových, zařízení

Text:

...ueny®ponrauu GHHXP pocurnana, man nan cnnxpouuanpyercs wenn xeraxraun, Uto M anaunsnpyeuaa uocnenonarensuocrs, noamouy erouenoa-Á úozno npnuennrs nna noxanuaanmu nencnpanuocmen n acnnxpon A 239344. -4- . nn oxnuax. 30 onlupol Iauàorno xourpona I úpolnnn- .lu 0 n 3 noos pyna np nouanuaaulu Ienonpannoulal 1 nxąponum cxnuax. Č I AHans Isodperennn g nonulnale ronooru H paonlpenue Qynnunonannmum noauonaoorel ycrponorna.nocranneáuan nan...

Zapojení pro usnadnění příznakové analýzy číslicových obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230762

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kubát Richard, Semecký Jiří, Uhlíř Karel, Míček Petr, Kolliner René, Houdek Jan

MPK: G06F 11/32

Značky: číslicových, zapojení, příznakové, analýzy, obvodů, usnadnění

Text:

...gg příznokového analyzátorugg a dále blok Q funkce zastavení na odlišnóm pŕíznaku je svým výstupom gl zapojen do třetího vstupu gg řídicích obvodů gg přiznakového analyzátoru gg. První vstup gg bloku Q funkce zastavení na odlíšném příznaku je spojen s výstupom gg bloku Q porovnávaoích obvodů pŕíznakového analyzátoru 25. Druhý vstup gg bloku Q funkce zastavení na odlišném pŕíznaku je spojon s výstupom 31 bloku gg volby režimu příznakového...

Zapojení pro řízení číslicových ovladačů úrovně

Načítavanie...

Číslo patentu: 224255

Dátum: 15.12.1985

Autor: Tolk Alfred

Značky: zapojení, ovládačů, úrovně, číslicových, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení číslicových ovladačů úrovně pro jeden nebo více zvukových kanálů, které obsahují čítač, jejichž vstupy jsou spojeny s vedením taktovacích signálů a s vedením směrových signálů, nebo se dvěma vedeními taktovacích signálů pro různé směry, které jsou kromě toho spojeny s jedním nebo více manuálními a/nebo automatickými nastavovacími prvky, vyznačující se tím, že za nastavovacími prvky (E1 až En) jsou zařazeny řídicí přístroje...

Zařízení ke stimulaci číslicových obvodů pro testování

Načítavanie...

Číslo patentu: 225527

Dátum: 01.12.1984

Autori: Kolliner René, Semecký Jiří, Uhlíř Karel, Míček Petr

Značky: stimulaci, číslicových, obvodů, testování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke stimulaci číslicových obvodů pro testování, vyznačené tím, že obvod (OCZ) časové základny je svým výstupem zapojen jednak do prvého vstupu generátoru (GSP) sledu impulsů, jednak do prvého vstupu synchronního čítače (SNC) a dále do prvého vstupu generátoru (GPP) programovatelných impulsů a do prvého vstupu bloku (BPO) pomocných obvodů, zatímco blok (BVP) volby parametrů je svým výstupem zapojen do vstupu bloku programovatelných...

Zapojenie pre integrálne testovanie číslicových integrátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225514

Dátum: 01.12.1984

Autor: Štofka Marian

Značky: číslicových, testovanie, integrátorov, zapojenie, integrálně

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pre integrálne testovanie číslicových integrátorov vyznačené tým, že vstup číslicového integrátora /1/ je spojený s výstupom číslicovo-analógového prevodníka /2/, ktorého vstup je spojený s výstupom vratného impulzného počítadla /3/, ktorého vstup je pripojený na výstup riadiacej jednotky /4/.

Zapojení pro vyhodnocování funkce číslicových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 216768

Dátum: 01.09.1984

Autori: Houdek Jan, Uhlíř Karel, Míček Petr, Semecký Jiří, Kollner René

Značky: funkce, číslicových, vyhodnocování, zapojení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicové elektroniky a řeší testování funkce číslicových zařízení. Podstatou vynálezu je vyhodnocení číslicové informace poskytované testovaným zařízením v definovaném a opakovatelném intervalu. Výsledkem vyhodnocené informace je šestnáctibitový informační symbol, který je možno porovnat se symbolem odečteným na zařízení, jehož funkce je bezchybná. Vynález se dá využít při testování číslicových zařízení při jejich výrobě, v...

Zapojení pro kontrolu číslicových uzlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215806

Dátum: 01.05.1984

Autori: Rubežin Vladimir Grigorjevič, Gurevic Leonid Sergejevič, Gurvic Valerij Mejlachovič, Meščerjakov Nikolaj Alexejevič, Undrevič Andrej Česlavovič, Filimonov Anatolij Andrejevič

Značky: kontrolu, uzlů, zapojení, číslicových

Zhrnutie / Anotácia:

Technické řešení se týká telegrafie a lze jej využít v automatizovaných systémech kontroly aparatury spojů. Zapojení obsahuje v sériovém zapojení řídicí jednotku, vstupní jednotku, paměťovou jednotku, jednotku rozložení zkušebních signálů, srovnávací jednotku a indikační jednotku, přičemž druhy výstup jednotky rozložení zkušebních signálů je připojen ke vstupu jednotky pro zjišťování poruch jejíž výstupy jsou spojeny se srovnávací jednotkou s...