Patenty so značkou «číslicového»

Spôsob pre redukciu číslicového obrazového alebo video súboru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5333

Dátum: 23.07.2004

Autor: Loiseau Pascale

MPK: H04N 7/26

Značky: obrazového, video, redukciu, spôsob, súboru, číslicového

Text:

...s pevnou dĺžkou, kde najvyššia hodnota tvorí referencíu, je najvyššou hodnotou 51, každý znak je zakódovaný na 6 bitoch namiesto 8 bitov v tradičnom systéme. Úspora bitov teda predstavuje 25 .0014 V rámci binámeho kódovanía s premenlivou dĺžkou efektívnosť tohto binárneho kódovanía je zvýraznená spôsobom, ktorý redukuje na pätinu maximálny register hodnôt,ktoré treba zakódovať najmenej frekventovaný prípad je kódovaný maximálne 7 bitmi...

Zapojenie pre paralelné hodnotenie bodov číslicového obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260278

Dátum: 15.12.1998

Autor: Gramata Peter

MPK: G06K 9/00, G06F 7/38

Značky: obrazů, hodnotenie, bodov, zapojenie, paralelně, číslicového

Text:

...sú spojené s obvodom 7 výberu novej hodnoty úrovne šedej. Obvod 7 výberu nov-ej úrovne šedej je spojený s registrom 8 novej hodnoty úrovne šedej a s registrom 9 riadenia. V prípravnej fáze sú z počítača zapísané údaje do pamäti 2 logických operácii, registra 4 prirad-enia logickej operácie, registra 5 výberu druhu natočenia okna, registra 7 novej hodnoty úrovne šedej a registra 9 riadenia.V pracovnej fáze sa údaje o úrovni šedej bodov okna...

Obvod automatického riadenia zisku na prijímače číslicového televízneho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280889

Dátum: 12.01.1995

Autori: Kelly Kevin Michael, Wagner Theodor Matthias

MPK: H03G 3/20, H04L 27/38, H04N 11/00...

Značky: riadenia, číslicového, obvod, zisku, automatického, signálu, prijímače, televízneho

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod (160) automatického riadenia zisku na prijímače číslicového televízneho signálu obsahuje procesor (112) vstupného signálu so vstupom na príjem analógového signálu predstavujúceho číslicovú televíznu informáciu, výstupom vysoko prioritného signálu a výstupom nízko prioritného signálu, analógovo-číslicový prevodník (116), spriahnutý s výstupom procesora (112) vstupného signálu, k nemu pripojený procesor (119) vysoko prioritného signálu, na...

Zariadenie na záznam číslicového informačného signálu a spôsob zaznamenávania číslicového informačného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280674

Dátum: 12.01.1995

Autori: Van Gestel Wilhelmus Jacobus, Kahlman Josephus Arnoldus Henricus Maria

MPK: G11B 20/14

Značky: signálu, zariadenie, informačného, číslicového, spôsob, záznam, zaznamenávania

Zhrnutie / Anotácia:

Konverzný prostriedok obsahuje 1-bitový pripájací prostriedok na získavanie (n + 1) bitového informačného slova ku každému n-bitovému informačnému slovu. Vstup signálneho pripájacieho prostriedku je spojený so vstupom (5) konverzného prostriedku a výstup (8, 9) pripájacieho prostriedku je spojený so vstupom aT predkodéra (10, 11), čím sa získavajú (n + 1) bitové kanálové slová. Konverzný prostriedok ďalej obsahuje prostriedok na generovanie...

Spôsob zaznamenávania číslicového signálu na magnetický nosič záznamu a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280673

Dátum: 15.07.1992

Autor: Van Gestel Wilhelmus Jacobus

MPK: H04N 9/80, H04N 5/92, H04N 5/93...

Značky: zariadenie, signálu, zaznamenávania, uskutočňovanie, nosič, spôsob, tohto, spôsobu, magnetický, číslicového, záznamu

Zhrnutie / Anotácia:

Číslicový video signál sa zaznamenáva do prvej stopovej časti (TP1) stôp (Ti) na magnetický nosič záznamu (1), pričom stopy sú usporiadané navzájom rovnobežne na nosiči záznamu, a sú umiestnené šikmo v uhle vzhľadom na pozdĺžnu os nosiča záznamu, pričom sa prijíma číslicový signál, a prijatý číslicový signál je spracovaný do formy vhodnej na zaznamenanie do prvej stopovej časti (TP1) stôp (Ti) a spracovaný signál je zaznamenávaný do prvej...

Spôsob a zariadenie na prenos širokopásmového číslicového signálu špecifického vzorkovacieho kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280559

Dátum: 15.10.1991

Autor: Lokhoff Gerardus Cornelis Petrus

MPK: H03M 5/14, H04B 1/66

Značky: specifického, spôsob, signálu, kmitočtu, číslicového, širokopásmového, zariadenie, vzorkovacieho, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Pri prenose s vysielaním a/alebo prijímaním signálu sa na vysielacej strane na vstupnú svorku (2) privádza širokopásmový číslicový signál špecifického vzorkovacieho kmitočtu Fs. V prevádzacom obvode (1) sa tento signál prevádza na druhý číslicový signál, obsahujúci po sebe nasledujúce rámce, z ktorých každý rámec obsahuje skupinu informačných zväzkov IP, majúcich každý počet N bitov, kde N je väčšie ako 1, ktorý sa v druhom prevádzacom obvode...

Zapojení pro zpracování číslicového obrazového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270203

Dátum: 13.06.1990

Autor: Hinn Werner

MPK: H04N 9/64

Značky: zapojení, zpracování, obrazového, číslicového, signálu

Text:

...pro účoíy zpracování signálu, tak ako napříkladvo spojení s vysokoírekvončním kompenzačním obvodom. U tohoto zapojení se čáoü obrazového výstupního signálu vytvořonőho na výstupní svorce fgg kombinuje o dopiříkovým signálom vyvoianým na odporu g pro vytvoření výsiednóho vysokoírekvenčnmo signálu představujícího vysokoirokvenční složky, ktoré mohou být ve výstupním budicím obraze-Nám signálu katody zoslabenê vlivom účinků parazitní...

Zapojení číslicového řízení pro ovládání elektrohydraulického servoventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269220

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jalovecký Rudolf, Štěpánek Miloš, Třetina Karel

MPK: G05B 19/18

Značky: ovládání, zapojení, číslicového, řízení, elektrohydraulického, servoventilu

Text:

...a jejich přímé ovládání číslicovým obvodom, napŕ.Na připojeném výkresu je znázorněno přikladně provedení zapojení číslícového řízení pro ovládání elektrohydraulického servoventílu. K míkroprocesoru 1 je připojen první programovatelný časovač §, například první sběrnicí g. Druhý programovatelný časovač 5 je připojen k prvnímu programovatelnému časovači 5, například druhou sběrnicí §, a k níkroprocesoru 1, například třetí sběrnicí É, a dále k...

Zapojení stykových obvodů mikropočítače pro řízení číslicového stejnosměrného servopohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268993

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čermák Bohuslav, Závodný Miloslav, Thuma Jiří, Šob Josef

MPK: G05B 19/25, G06F 3/00

Značky: řízení, zapojení, obvodů, číslicového, mikropočítače, stejnosměrného, stykových, servopohonů

Text:

...ggg, blok ggpřepínače diagnostiky modulàtoru mající alespoň prvý vstup, řídieí druhý vstup, třetí vstup a výstup głł, blok 33, mající alespoň prvý vstup, druhý vstup e skupino-. vý výstup ggł dále blok gg řídicího registru, mající alespoň skupinový prvý vstup,druhý vstup, třetí vstup,a výstup ggł, blok gg registru diagnostiky, mající alespoň skupinový prvý vstup, druhý vstup, třetí vstup, výstup g 5 l,výstup 353, výstup gig,skupinový...

Zapojení pro digitální obnovu taktu číslicového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267526

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vízek Petr, Novák Jiří

MPK: H03K 5/135

Značky: taktu, digitální, obnovu, číslicového, zapojení, signálu

Text:

...§g je spojen se vstupem gł třetího klopneho obvodu. Neínvertovaný výstup š třetího ktopného obvodu je spojen se vstupen gi čtvrteho klopného obvodu, jehož výstup je přípojen na ínvertující nastavovací vstup L čítače Q 3. Taktově vstupy Eg všech čtyř klopných obvodů jsou spojeny jak s taktovaoín vstupen nu čítače §ł, tak s druhýa vstupem 5 zapojení podle vynálezu. Na logíckou úroveň 4 je přípojen jak první tak třetí vstup A, Q čítače gž. Druhý...

Zapojení analogově číslicového převodníku s mikroprocesorem, zejména pro zemědělské technologické mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267021

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kocík Václav, Sedmík Vladislav, Hainz Petr

MPK: H03M 1/12

Značky: číslicového, zapojení, převodníku, mikropočítače, zejména, analogově, technologické, mikroprocesorem, zemědělské

Text:

...součástí. Jednoduchost zapojení přináší s sebou í vysokou spolehlívost zapojení.Príklad konkrétního provedení podle vynálezu je schematícky znázorněn na přípojeném výkrese.Výstup LLL mikroprocesoru 1 je spojen se vstupem gàl tvarovače g, tvořeného např. jedním CMOS-hradlem, na jehož referenční vstup gàl je připojen výstup QLL zdroje referenćního napětí 1 a jehož výstup gâg je spojen s prvním vstupem 3 l íntegrátoru 5, např. tvořeného...

Zapojenie adaptívneho číslicového a sekvenčne impulzného riadiaceho obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266259

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kabijev Ján, Turan Štefan

MPK: G01R 17/02

Značky: obvodů, adaptívneho, číslicového, impulzného, zapojenie, sekvenčné, riadiaceho

Text:

...bloková schéma zapojenia adaptivneho čislicovćhoa sekvenčného impulznćho riadiaceho obvodu.Zapojenie adaptívneho ůislicovćho a sekvenčne impulznćho riadiaceho obvodu pozostávaz pamäťového bloku l, na ktorý je pripojený vstup łg nameraných hodnôt. Výstup pamäťového bloku l je pripojený na vstup čislicového displeja 3 a na vstup riadiaceho bloku 5. Na druhý vstup riadiaceho bloku Ě je pripojený výstup voľne programovateľného bloku g, ktorý je...

Zapojení číslicového řídicího generátoru pro řízení tónových generátorů v elektronických hudebních nástrojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 266198

Dátum: 13.12.1989

Autor: Krutílek František

MPK: G10H 5/06

Značky: řízení, tónových, generátoru, elektronických, nástrojích, číslicového, hudebních, zapojení, řídicího

Text:

...klopného obvodu lg je připojen k uzemněné Svorce Á. Výstup § vyhodnocovacího klopného obvodu lg je připojen k prvnímu vstupu hradla 33, jehož výstup je přípojen ke vstupní svorce 6 dalšího tônového generátoru lg.V číslicovém řídicím generátoru se využívá jeden vstupní osoilátor łł, z něhož se odvozují řídící signály pro řízení libovolného počtu jednohlasých i vícehlasých tônových generátorů lg s požadovaným pevným nebo časově...

Zapojení číslicového děliče kmitočtu se dvěma dělícími poměry N a N+1

Načítavanie...

Číslo patentu: 265663

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sýkora Ivan, Vydarený Branislav

MPK: H03K 23/00

Značky: kmitočtu, dělicími, děliče, dvěma, číslicového, poměry, zapojení

Text:

...a devčt a nastavovací vstup stavu nula nebo devět.. Zapojení děliče kmitočtu se dvěma dělícími poměry podle vynálezu je znázorněno na obr. 1 a 2 kde na obr. 1 je zapojení děliče s čitačem, který má výstup pouze stavu X,a na obr. 2 je zapojení děliče s čitačem, xterý má výstup stavu X a X 1. Idealizované průběhy aignálů v jednotlivých bodech jsou na obr. 3 a 4, kde na obr. 3 jsou průběhy při dělícím poměru Nl a na obr.4 při dělícím poměru N....

Zapojení číslicového řídicího generátoru pro řízení tónových generátorů v elektronických hudebních nástrojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265477

Dátum: 13.10.1989

Autor: Krutílek František

MPK: G10H 5/06

Značky: generátoru, hudebních, řídicího, elektronických, zapojení, tónových, nástrojích, číslicového, řízení

Text:

...k prvnímu vstupu hradla lg, jehož výstup je připojen kevstupní svorce 6 dalšího tónového generátoru ls.V číslícovém řídicím generátoru se využívá jeden vstupní oscilátor łł, z něhož se odvozují řídící signály pro řízení libovolného počtu jednohlasých i vícehlasých tönových generátorů lg 5 požadovaným pevným nebo časově proměnným vzájemným rozladěním. První tônový generátor łá je řízený přímo signálem vstupního oscilátoru ll a každý další...

Zapojení číslicového generátoru a měřiče úrovně periodického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262810

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jeřábek David, Hylmar Jaroslav, Padevět Jiří

MPK: H03K 4/02, G01R 29/02, G01R 23/00...

Značky: úrovně, periodického, signálu, zapojení, měřiče, číslicového, generátoru

Text:

...vstup pro referenční signál prvního digitálně-snslogovőho převodníku zje připojen výstup druhého digitálné-analogověhopřevodníku 2, na jehož vstup je připojen druhý výstup obvodu Q vstupu s výstupu s na jehož vstup pro referenční signál je při pojen refsrenční zdroj lg napětí nebo proudu, ktorý je současně připojen na referenöní vstup logsritnickóho nspčtově-časového převodníku 11, jehožvýstupyjsou připojeny na logioký obvod lg,jehož výstup...

Zapojení pro obnovu taktu číslicového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262161

Dátum: 14.03.1989

Autori: Matulka Pavel, Hejč Ivan, Vízek Petr

MPK: H03K 5/145, G06F 3/05

Značky: obnovu, zapojení, číslicového, taktu, signálu

Text:

...zapojením je spa~ třovván ve větší odolnosti proti rušení, v stálém kmitání paralelního obvodu LC, při~ čemž správné obnova takto v dlouhé mezeře mezi jednotlivými impulsy je závislá jen na naladění tohoto obvodu.Zapojení podle v-vnálezu bude dále popsáno podle pripojených vyobraązení, kde na obr. 1 je celkové zapojení a na obr. 2 jsou časové pírůběhy signálů v charakteristických bodech zapojení.zapojení .podle vynálezu je tvořeno...

Zapojení panelového číslicového ukazovacího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244393

Dátum: 01.06.1988

Autor: Chlubna Blažej

MPK: G06F 3/153

Značky: ukazovacího, panelového, prístroje, číslicového, zapojení

Text:

...umožňuje plýnulé nastavení číselného údaje odpovídajícího nulová i jmenovité hodnotě vstupního signálu a potlačuje nevýznamné nulyčíselného údaje. Přitom se jedná o zapojení jednoduché,využívajíoí pouze několika běžně dostupných integrovaných obvodů doplněných malým počtem diskrétníoh prvků,čímž je umožnšna jeho realizace v malém prostoru. Bude-li pro napájení každého přístroje využít samostatný napájecí blok s výstupními napětími...

Zapojení pro zvýšení relativní přesnosti analogově číslicového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243739

Dátum: 11.04.1988

Autor: Beránek Jaroslav

MPK: H03M 1/44

Značky: analogově, presnosti, relativní, zvýšení, zapojení, převodníku, číslicového

Text:

...tranzistorů, jejichž emitory jsou paralelné propojeny a v jejichž-kolektorech jsou zapojeny váhové odpory. Tyto váhové odporyjsou paralelné spojeny e přes první zpětnovazebný odpor připojeny k invertujícímu vstupu (-) vstupního zesilovače. K němu je přes vstupní odpor připojen napájecí vstup, ne invertující vstup () vstupního zesilovače je pře kompenzační odpor uzemněn, přičemž výstup vstupního zesilovače je spojen jednak přes druhý...

Zapojení analogově číslicového převodníku s pamětí maximální hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 255034

Dátum: 15.02.1988

Autori: Černý Antonín, Novák Jiří

MPK: H03M 1/12

Značky: analogově, zapojení, maximální, číslicového, převodníku, pamětí, hodnoty

Text:

...opu gg stavového klopného obvodu Z. V tomto případě se zmení úro veň na výstupu stavového klopného obvodu Z a posuvný registr Q se odblokuje změnou úrovně na jeho mazacím vstupu gg. Zároveň se zablokuje ceste pulsům z výstupu oscilátoru l pevného kmitočtu přes ovládací obvody lg vretného čítače 2 na přímý vstup lg vrat ného číteče 3 e vratný čítač 3 přestsne čítat.Je-li na vypínacím vstupu gg pomooného klopného obvodu 2,který je epojen s...

Zapojenie číslicového diferenčného člena polohového servosystému

Načítavanie...

Číslo patentu: 243791

Dátum: 15.01.1988

Autori: Prchlík Vojtich, Kolman Zdenik

MPK: G05B 11/14

Značky: číslicového, polohového, servosystému, člena, diferenčného, zapojenie

Text:

...pripojený na vstup tvarovacieho obvodu 3, ktorého výstup je pripojený tak na vstup počítacielío obvodu 4, ako aj na vstup vzorkovacieo obvodu 5 a súčasne aj na prerušovací vstup 13 mikropočítača. Vstup 7 inicializačného signálu je pripojený na nastavovací vstup čítača .Z, ako aj na nastaovovací vstup počítacieho obvodu 4. Výstup vzorkovacieho obvodu 5 je pripojený na prvý číslicový vstup 11 mikropočítača,ktorého druhý číslicový vstup 12 je...

Zapojení vícevstupového analogově číslicového převodníku s programovou kompenzací nuly a nastavováním konstanty převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254614

Dátum: 15.01.1988

Autori: Červencl Milan, Pivoňka Jan, Krejčí Jaroslav, Burian Miroslav

MPK: H03M 1/12

Značky: programovou, zapojení, převodů, číslicového, analogově, kompenzaci, převodníku, vícevstupového, nastavovaním, konstanty

Text:

...svorka łgLg je spojenase zápísovou svorkou § 43 bloku É programovatelných čítačů a se zápisovou svorkou 22 paměti 1 adresy kanálu a vstupní čtecí svorka lg§ je spojena se čtecí svorkou §L§ bloku Q programova~ telných čitačů.Eunkce zapojení spočívá v tom, že signály z čidel jsou přivedeny na měřicí vstupy lLł až lig multiplexoru l, na jehož další referenčni vstupy łLNľł až l§ jsou přivedena normálová napětí. Programové je zajištěno...

Zapojenie číslicového generátora kladných polvĺn sínusového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244583

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hudeeek František, Raba František

MPK: H02M 1/02

Značky: generátora, zapojenie, kladných, signálu, číslicového, polvĺn, sínusového

Text:

...prevedenia, bud ku každej fáze trojfázového generátora signálov, natočených po 120 °, alebo k jednotázovému generátoru. Taký generátor je tvoreny generátorom zadávacích impulzov 1,ktorý je spojený svojím výstupom 11 so vstupom 21 deličky 2 a so vstupmi 32, 42 logických členov NAND 3, 4. Výstup 33 1 o 4gickeho člena NAND 3 je spojený so vstupom 61 pre čítanie vpred vratného čítača 6 a výstup 43 logického člena NAND 4 so vstupom 62 pre...

Zapojení analogově číslicového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246757

Dátum: 15.12.1987

Autori: Sabadášová Milada, Nedorost Miroslav

MPK: H03M 1/12

Značky: převodníku, číslicového, zapojení, analogově

Text:

...Výstupy Q. Q prvního klopného obvodu D 1 typu D jsou prvopojen-y .s prvním a druhým řidicím výstupem AA, DA prvního korekčního obvodu ü. Výstup Q rd-ruhého klopné-ho obvodu D 2 typu D a výstup l .třetího klopného obvodu D 3 typu D jsou propojeny se vstupy prvního hradla NAND H 1. jehož výstup je spolu s výstupom ü štvrtého klopneho obvodu D 4 typu D připojen ke vstupům druhého hrad.le NAND Hzj, jehož výstup je propojen setřetím řidicím...

Zapojenie číslicového fázového riadenia pre plynule premennú frekvenciu sieťového napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 243551

Dátum: 15.11.1987

Autor: Kováeik Peter

MPK: H02M 7/04

Značky: číslicového, premennú, napätia, fázového, sieťového, plynule, zapojenie, riadenia, frekvenciu

Text:

...uhla je privedená na vstup predvoľby čítača 4. Modulo čitača 4 je zhodný s modulo číslicovej informácie.Na vstup nastavenia predvoľby čítača 4 sú privedené sýnchronizačné impulzy, ktoré sú vytvorené v každej pól-perióda sieťového napätia. Synchronizačným impulzom sa čítač 4 nastaví na stav nachádzajúci sa na jeho vstupe predvoľby a od tohoto stavu sa signálom na výstupe p 4 privedeným na vstup čítania vzad vyprázdňuje. Po vyprázdnení sa...

Zapojení řídicích obvodů číslicového ukazetele

Načítavanie...

Číslo patentu: 253466

Dátum: 12.11.1987

Autori: Bojanovský Josef, Rod Petr, Balcar Jiří

MPK: G06K 9/20

Značky: zapojení, ukazetele, obvodů, řídících, číslicového

Text:

...Podstata vynálezu spočívá v tom, že zhášecí vstup dekodéru datových signálů je spojen s výstu 3 253 466 pem prvního součinového obvodu, jehož první vstup je spojen s výstupem prvního invertoru. Vstup prvního invertoru je spojen s prvním vstupem druhého součinového obvodu s s prvním datovým výstupom analogově číslicového převodníku. Druhý datový výstup analogově číslicového převodníku je spojen se druhým vstupom druhého součinového obvodu...

Zapojení číslicového generátoru trojfázového signálu, zejména pro frekvenční měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 253152

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šperka Pavol, Vonkomer Ivan

MPK: H02P 7/42

Značky: číslicového, frekvenční, zapojení, signálu, trojfázového, generátoru, zejména, měnič

Text:

...výstupem a čítač,které jsou vzájemně spojený tak, že generátor zadávacích ~ impulsů je svým výstupom připojen na první vstup pdsuvného registru a na vstup čítače,jehož výstup je připojen k nastavovacímh vstupu posuvného registru.Výhodou tohoto řešení je obvodové jednoduchosł a samooprava v každém cyklu, čímž je odstraněna možnost rušení při řízení moüoru o celkovém výkonu.Príklad provedení vynálezu je v blokovém schématu znázorněn na...

Zapojení číslicového polohového servopohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235263

Dátum: 01.10.1987

Autori: John Dušan, Křivánek Lubomír, Spěšný Karel

MPK: G05B 19/18

Značky: polohového, číslicového, zapojení, servopohonů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení číslicového polohového servopohonu sestává jednak ze zapojení polohové vazby a jednak ze zapojení podřízené rychlostní smyčky. Polohová číslicová vazba má vstup povelových impulsů a vstup impulsů z inkrementálního odměřovacího systému, číslicový vstup pro přídavný povel rychloposuvu (feedforward) a impulsní výstup diferenčního členu s rozlišením směru pohybu. Konstanta polohové vazby se nastavuje děličkou s proměnným dělicím poměrem a...

Zapojení číslicového diferenčního členu s regulátorem rychlosti typu relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 241241

Dátum: 15.09.1987

Autor: Zábrodský Zdenik

MPK: G05D 132/62

Značky: rychlostí, členu, relé, číslicového, zapojení, diferenčního, regulátorem

Text:

...nahoru 11, 21 díferenčního čítače 1 a čítače s dekodérem 2. Svorka zpětnovazebních pulsů 20 je spojene se vstupy pro čítaní dolů 12, 22 diterenčního čítače 1 a čítače s dekoderem 2. Výstup 13 diterenčního čítače1 je spojen s číslicovým vstupem 41 číslico vě analogového převodníku 4. Výstup klad né odchýlky 24 je spojen s prvním vstupem31 obvodu typu relé 3. Výstup záporné odchýlky 25 je spojen s druhým vstupem 3.2 obvodu typu relé 3....

Zapojení pro vyhodnocení signálu číslicového snímače měřené veĄičiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246202

Dátum: 15.09.1987

Autori: Müller Horst, Drechsler Klaus, Krüger Werner, Martini Lothar

MPK: H03K 23/00

Značky: vyhodnocení, signálu, měřené, zapojení, veąičiny, snímače, číslicového

Text:

...paliva.Příklad zapojení pro vyhodnocení signálu číslicového snímače měřené veličiny podle vynálezu je zjednodušeně znázorněn v blokovém sohématu na výkresu. zapojení pro vyhodnooení signálu Číslicového snímače měřené veličiny s daným kvantováním výstupního signálu je dále popsáno v aplikaci na indikaci a záznam množství paliva, spotřebovaného motorovým trakčnímprostředkem. K měření spotřeby paliva je použit číslicový snímač průtoku,...

Zapojení pro potlačení nevýznamných nul číslicového ukazatele

Načítavanie...

Číslo patentu: 244490

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kůstka Miroslav

MPK: G06K 9/03, G06F 11/00

Značky: potlačení, ukazatele, zapojení, číslicového, nevýznamných

Text:

...jj. analogově číslicového převodníku |.je spojeni se prvním ŕídicím vstupom 1, Mdového spínače 2.třímístného sedmisogmsntováho zobrazovače 1. První výstup a řňdovóho spínače 2 je spojen s snodovým vstupom ü první číslice třímístnóho segmentovóho zobrstovače 1, s prvním vývodem prvního odporu 111, a se vstupom 51 prvního invertoru §.Výstup g prvního invertoru § je spojen s prvním vstupom 141, druhőho součinovdho ob vodu 11, a se vstupemzlL...