Patenty so značkou «číslicové»

Zařízení pro číslicové zpracování analogových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260480

Dátum: 15.12.1998

Autori: Obšil Jiří, Bartoň Jiří, Formánek Viktor, Kalous Jaroslav

MPK: G06F 7/00, H03M 1/00

Značky: signálu, číslicové, analogových, zařízení, zpracování

Text:

...řídící výstupfl o číslícový výstup 44, který je propojen s číslícovým vstupem 72 zařízení R. Řídící výstup 73 zařízení R je pro-pojen s řídícím vstupem 45 bloku K styku.Generátor D pulsů má pulsní výstup 51,který je propojen s pulsním vstupem 52 bloku P dělíčů frekvence. Blok P dělíčů frekvence má dále řídící vstup 53 a pulsní výstupy 54 až 57, které jsou prOjíojc-ígr na pulsní vstupy 58 až E 1 bloku ü tak, že je propojou paalsuí výstup 54 s...

Číslicově ovládané zařízení pro ukládání tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260237

Dátum: 15.12.1998

Autori: Schmucker Antonín, Bajer Ondřej

MPK: G06M 7/02

Značky: zařízení, materiálů, ovládané, ukládání, číslicové, tyčového

Text:

...lg. Ve výchozí poloze otočných ramen 1 posuvu je umístěn snímač lg výchozí polohy otočných ramen 1 posuvu, jehož výstup je spojen s druhým vstupem Q obvodu lg ovládání posuvu ve vodorovné ose §a s prvním vstupem 3 čítače li. Druhý výstup 2 čítače lg je spojen s třetím vstupem g obvodu li ovládání posuvu ve vodorovné ose 3. Výstup Q obvodu l ovládání posuvu ve vodorovné ose 5 je spojen s řídícím vstupem spínače lg. Druhý vstup 3 čítače li je...

Zariadenie na ultrazvukové číslicové meranie smeru a rýchlosti prúdenia plynného alebo kvapalného média v priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: 260193

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bystriansky Pavol, Kočiš Štefan

MPK: G01P 5/02

Značky: priestore, číslicové, meranie, prúdenia, media, kvapalného, zariadenie, ultrazvukové, směru, plynného, rychlostí

Text:

...ku zodpovedajúcim vstupom prvého zosilňovače 9,druhého zosilňovače 1 U a tretieho zosilňovača 11. Recipročné meniče 4, 5 sú cez dvojpólový prepínač 14 pripojené na štvrtý zosilňovač 12 a na bndiaci obvod 13. Preplnenie mőžebyt bezkontaktné. Prepínač 14 je ovládaný ovládačom 16, ktorý je budený z výstupu riadiaçehci obvodu 21 so štartovacĺm vstupom 15. Prvý časovač 17, druhý časovač 18, tretí časovač 19 a štvrtý časovač 20 sú...

Zariadenie na ultrazvukové číslicové meranie smeru a rýchlosti prúdenia plynného alebo kvapalného média v rovine

Načítavanie...

Číslo patentu: 260192

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bystriansky Pavol, Kočiš Štefan

MPK: G01P 5/02

Značky: ultrazvukové, směru, prúdenia, kvapalného, rychlostí, zariadenie, media, plynného, rovině, meranie, číslicové

Text:

...alebo magnetostrikčné. Svorkami 5, 6, 7, 8 je merania sonda pripojená k elektronickému obvodu merače.Z obr. 2 je zrejme, že menič 1, 2 sú pripojené ku zodpovedajúcim vstupom prvého zosilňovače 9 a druheho zosilňovače ll). Recipročné meniče 3, 4 sú cez dvojpôlový prepínač 13, riadený ovládačom 14 pripojené na tretí zosilňovač 11 a na výstup budiaceho obvodu 12. Riadiaci obvod 18 so štartovacou svorkou 19 je budiacimi výstupmi pripojený ku...

Elektronický obvod pro přímé číslicové řízení úhlu otevření tyristorových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260104

Dátum: 15.12.1998

Autori: Spíral Ludvík, Čechura Stanislav, Zapletalík Milan

MPK: H03K 19/096

Značky: obvod, elektronický, úhlu, přímé, číslicové, řízení, otevření, tyristorových, měničů

Text:

...99, kde je uchovánado příchodu následujícího synchronizačního ímpulsu. Výstup prvního čítače 99 je připojen na vstup prvního monostabílního klopného obvodu 29, jehož výstup je spojen se vstupem prvního rozdělovacího obvodu 39. Výstup druhého čítače § 99 je analogícky přes druhý monostabilní klopný obvod §§ 9 epojen a druhým rozdě lovacím obvodom § 99. Druhými vstupy prvního a druhého rozdělo vacího obvodui 9 a § 99 jsou výstupy...

Číslicově přepínaný mnohonásobný účastnický systém s rozloženým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 270402

Dátum: 13.06.1990

Autori: Treiber Robert, Cox John, Cotton John

MPK: H04M 3/56

Značky: číslicové, účastnický, systém, rozloženým, řízením, mnohonásobný, přepínaný

Text:

...dále přspínače na jedná straně pripojená k uvedenému generátoru čislicových řídících signálu pro volbu cesty a ke generátoru digítalizovaných hovorových signálu, e na druhé straně pripojená ke společné přenoaove ceste a dále přepínací matici, ke která je pripojene množina epolečných přenosových cest od množiny rozhrani,včetně řídících ústrojí, připojených ke generátoru číelícových řídících signálu pro volbuúčelne jsou přitom upravený...

Zapojení číslicově analogového převodníku s rozšířeným převodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269265

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lang Pravdomil, Sůva Jaromír, Trhlin Alois

MPK: H03M 1/06

Značky: zapojení, převodníku, analogového, převodem, číslicové, rozšířeným

Text:

...až §lLk každého výstupniho paměčověho bloku êàł až § 45 Výstup§gl až 53.k každého výstupního paměčového bloku § 41 až§Lk je spojen s odpovídajicím analogovým výstupem łQłł až łgłàä zapojení. Pžeplsovací vstup § 24 až §gkkaždého výstupního pamětového bloku áàł až äàä je spojen s odpovídajlcim přepisovacím výstupem 13.1 až łgL§ řidlcího bloku 5. Každý záplsový výstup łgàł až lg 4 nŕidic 1 ho bloku lje spojen se zápísovým vstupem gggł až 335...

Způsob číslicové filtrace obrazu a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269263

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pochman Jiří, Špunda Jan

MPK: H04N 17/02, G06F 15/60

Značky: filtrace, tohoto, způsobu, číslicové, obrazů, provádění, zapojení, způsob

Text:

...multiplexeru. Dále na vstup první násobíčky, jejíž výstup je prłpojen ke tŕetímu datovému vstupu prvního multiplexeru. Dále na druhý datový vstup druhého multlplexeru a vstup ćtvrté násobičky dvěma,jejíž výstup je přípojen ke ćtvrtému datovému vstupu druhého multíplexeru. Pritom druhý datový vstup bloku násobení a větvení je ptípojen jednak na vstup třetí násobíčky dvěma. Její výstup je přípojen ke tretímu datovému vstupu druhého...

Zapojení číslicově kmitočtového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268312

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kolouch Jaromír, Vrba Kamil

MPK: H03M 1/66

Značky: číslicové, převodníku, zapojení, kmitočtového

Text:

...přímo na kmitočet. Další výhodou je, že se v něm neuplatňují nežádoucí vlastnosti elektronického spínače v sepnutém stavu jako je konečný odpor sepnutého spínače a jeho teplotní závislost, protože z hlediska spínání proudu příliš na těchto reálných vlastnotech spínače nezáleží. Výhodou také je, že elektronický spínač lze realizovat velmi jednoduše pomocí dvou diod, přičemž není zapotřebí uvažovat jejich zbytkový odpor v sepnutém stavu ani...

Zapojení periferních obvodů mikropočítače pro přímé číslicové řízení tyristorových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268285

Dátum: 14.03.1990

Autor: Dvořák Karel

MPK: H02M 7/02, H02M 7/00

Značky: přímé, řízení, zapojení, číslicové, tyristorových, měničů, periférních, obvodů, mikropočítače

Text:

...ja rovnlž tvořsn intsgrovaným obvodsn. Výstup děliče 2 frskvsnco ja ptipojsn na druhý vstup ídsovdho dstcktoru 1, Na druhou vstupní svorkovnici Ä pro skutečně hodnoty proudd měničů jo pŕipojan vícsvstupový ana 1 ogo-číslicový přnvodník lg vybavený analogovým paměřovým obvodom, tvorsnýu napŕ. RC-ć 1 enem. Jsho výstup js pŕipojsn na intsrní ablrnici nikropočítačc lä. na kterou je dáls obousmärně pŕipojsn čítač 1. dělič 1 rrskvsncs. prvníai...

Zapojení číslicové fázově synchronizované časové základny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268119

Dátum: 14.03.1990

Autori: Martínek Petr, Urban Luděk

MPK: H04L 7/02

Značky: zapojení, časově, synchronizované, fázové, základný, číslicové

Text:

...stacionárním stavu, to znamení jestlíže přljímaný datový signál, příchàzející ze vstupní svorky 921 celého zapojení, má trvalou polarjtu nula nebo jedna, není buzen první vstup § 21 korekčního obvodu Q a jeho první výstup § 12 a druhý výstup § 53 jsou též v neaktívním stavu. Obousměrný čítač § modulo n setrvává v dosaženěm stavu. Volnoběžný čítač 5 modulo n generuje na svém výstupu 113 cyklícky stavy 0 až /n-1/. Tyto stavy jsou přímo vedeny...

Přesný číslicově kmitočtový převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 268039

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kolouch Jaromír, Vrba Kamil, Přikryl Hynek

MPK: H03M 1/66

Značky: převodník, přesný, číslicové, kmitočtový

Text:

...převodu nemá Vliv citlivoat koaparátoru ani stabilite čeeovó konatanty monoatebilního klopného obvodu, které určuje dobu. po kterou ee bude kapacitor ve zpětne vazbě operečního zeailovače vybíjet. Doba vybíjení je totiž odvozene od signálu o raferenčnim kmitočtu, který se přívádí na hodinový vetup číelicového obvodu. Další výhodouje. že ee v něm neupletňují nežadoucí vlastnoetí elektronického spínače v aepnutàm etavu jako je konečný odpor...

Nepřímý číslicově analogový převodník s přepínaným kapacitorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267804

Dátum: 12.02.1990

Autor: Tobola Pavel

MPK: H03M 1/86

Značky: převodník, číslicové, kapacitorem, přepínaným, analogový, nepřímý

Text:

...svorkamí spojeny se zemní svorkou 2 a svými druhými svorkami jsou přjpojeny jednak ke zdroji g referenčního proudu a jednak ke vstupní svorce dolní propusti É, jejíž výstupní svorka je spnjenn se vstupom napñĺověho sledovnče 1, jehož výstup je spnjen s výstupní svorkou QV činností na ňíslicnvý vstup Q proqramovatelnéhn dňlíče 1 kmítnčtu přivedené číslo słouží k vydčlení referenčního kmitočtu ze svorky L referenňního kmítočtu na měronosný...

Zařízení pro číslicové měření poměrné rychlosti změny četnosti impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265972

Dátum: 14.11.1989

Autor: Polívka Václav

MPK: G01R 19/00, G01R 23/00, G01R 29/033...

Značky: rychlostí, měření, číslicové, změny, impulsů, četnosti, poměrné, zařízení

Text:

...Údaj o odlehlosti t přichází na vstup gł prvého vyhodnocovacího obvodu g, který vyčíslí jeho reciprokou hodnotu z 1/t a je tvořen například dělicím obvodem. Na výstupu gg prvého vyhodnocovacího obvodu Ä potom dostáváme v číslicové formě regulační odchylku měřeného sledu impulsů n od modelového sledu impulsů p z generátoru 3 impulsů s řízenou četností impulsů.Regulační odchýlka dP četnosti P impulsů se pak přivádí na první vstup 3...

Zapojení pro číslicové porovnání dvou kmitočtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262132

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kořista Libor

MPK: G01R 23/10

Značky: číslicové, porovnání, kmitočtu, zapojení

Text:

...7 prvního čítače 9. První výstup 13 čítaťže 9 s váhou 2 ° je spojen s hodinovým vstupem 17 prvního krlojpnéuho obvodu D 27 .a s nastavovacím vstupom 20 druhého klopnébo obvodu D 28. Negovaný výstup 25 prvního klopného obvodu D 27 je spojen s milovacim vstupom 12 druhého čítanče 1 D. Druhý výstup 15 prvního čítače 9 s váhou 21 je sp-ojen s prvním vstupom 29 klopného oh vodu RS 33.Druhá vstupní svorka 2 je přigpojeha na vstup druhého...

Způsob pro rozšíření číslicově analogového převodníku o znaménkový bit

Načítavanie...

Číslo patentu: 261626

Dátum: 10.02.1989

Autori: Michálek Václav, Vrba Kamil

MPK: H03M 1/66

Značky: způsob, znaménkový, číslicové, převodníku, rozšíření, analogového

Text:

...vstup »druhého operačního zesilovače je spojen se společným vodičom a jeho výstup s výstupní svorkou.Výhody zapojení pro rozšíření číslicově analogového .převodníku o znaménkový bit podle vynálezu -spočivají zejména v tom, že elektronický přepínač přepíná přímo proudový výstup čísli-cově analogového převodníku a proto se neuplatňují nežádoucí reálné vlastnosti elektronického jpřepínače, jako je zbytkový odporpřepínvače v sepnutém stavu...

Ventil pro číslicové řízení průtoku kapaliny a plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261152

Dátum: 12.01.1989

Autori: Baláš Vratislav, Preisler Vlastimil, Kolník Ján, Adamec Josef, Nechyba Jan

MPK: F16K 1/32

Značky: číslicové, plynů, průtoku, kapaliny, řízení, ventil

Text:

...desky.Základní výhoda ventilu podle vynálezu spočíva v tom, že umožňuje přenášet časové průběhy z paměti programu do skutečného průtoku tekutiny s požadovanou přesností a řídit průtoky v širokém rozsahu podle počtu a velikostí provedených průtcčných otvorů ventilu. Dále umožňuje podstatné zjednodušení konstrukce ventilu dvoupolohovým ovládáním uzavíracího prvku, kterým se nahradí ucpávková konstrukce uzavíracího prvku úplným...

Zapojení převodníku číslicové informace na analogovou veličinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260857

Dátum: 12.01.1989

Autor: Borusík Michal

MPK: H03M 1/00, H03M 1/66

Značky: zapojení, informace, číslicové, převodníku, analogovou, veličinu

Text:

...4, ti jsou připojeny na logický člen 5, jehož výstup 21 je zapojen na hradlovací vstup 12 třetího programovatelného čítače 3.Zařízení pro získání signálu živé nuly se skládá z časové báze tvořené programovatelnýml čítačl 1, 2 a prvního flip-flopu 4 a dále z třetího programovatelného čítače 3, druhého flip-tlopu ii a logického členu 5.Mezi první programovatelný čítač 1 atřetí programovatelný čítač 3 je zařazen druhý programovatelný čítač...

Zapojení pro číslicové měření střídavých signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260689

Dátum: 12.01.1989

Autor: Mejta František

MPK: G01R 19/25, G01R 19/04

Značky: zapojení, střídavých, signálu, číslicové, měření

Text:

...na druhý vstup špičkového detektoru g. druhý vstup analogové paměti 5 je připojen na výstup obvodu łg logického součinu, jehož druhý vstup je druhým vstupem analogového kanálu łä, výstup analogového multiplexeru § je připojen na vstup analogočislicového převodniku Q, jehož výstupyjsou připojeny na vstupy řidici jednotky Z. jejiž druhé výstupyjsou připojeny na druhé vstupy analogového multiplexeru g. »V analogovém filtru 3 jsou potlačeny...

Zapojení diferenční čtyřkvadrantové analogově číslicové násobičky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258992

Dátum: 16.09.1988

Autor: Vrba Kamil

MPK: H03K 21/00

Značky: analogově, diferenční, číslicové, násobičky, čtyřkvadrantové, zapojení

Text:

...převodníku je spojen s komplementárním výstupem druhého číslicově analogového převodníku a s invertujícím vstupem rozdílového převodníku proudu na napětí s operečním zesilovačem. Komplementární proudový výstup prvního číslícově enalogového převodníku je spojen s přímým proudovým výstupem druhého číslicově analogového převodníku a s neinvertujícím.vstupem rozdílového převodníku proudu na napětí.Nevýhodou tohoto uspořádání je opět skutečnost, že...

Způsob korekce chyby číslicově analogového převodníku pro generaci einusového průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246390

Dátum: 01.08.1988

Autori: Oihánek Stanislav, Ma?átko Jan, Marek Oldoich, Hájaeek Odon, Kadlas Pravdomil, Vrbecký Jan

MPK: H03M 1/06

Značky: generaci, číslicové, převodníku, způsob, chyby, korekce, průběhu, einusového, analogového

Text:

...(obr. 1) výstupního napětí z číslicově analogového převodníku, který má tvar ideální sinusovky, by se objevil na výstupu číslicově analogového převodníku V případě, že by rychlost spínání odporové sítě byla nekonečná. V praxi však spínače na vstupu odporové- 4 246 390 sítě apínejí ryohleji při apínání do log. O než do log. l,takže se výsledný průběh deformuje (obr. 4). V místech,kde dochází k čaatějšímu přepínání údajů na vstupu převod~ níku,...

Zapojení číslicově nastavitelného derivačního zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 256004

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: G06G 7/00

Značky: derivačního, číslicové, zapojení, zesilovače, nastavitelného

Text:

...obvodu spínačů,spojeného svými vstupy s ovládacími svorkami.Na rozdíl od známých řešení umožňuje zapojení podle vy nálezu relativně jednoduchým způsobem tj. volbou číslicového256 004 kődu, nastavit derivační časovou konstantu,a tím i velikost výstupniho napěti, odpovidajícího určité derivaci vstupního napětí podle času.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad zapojení podle vynálszu. - VNa vstup operačního zesilovače § je napojen...

Zapojení číslicově analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243740

Dátum: 11.04.1988

Autori: Kichler Jioí, Eervinka Václav

MPK: H03M 1/66

Značky: analogového, převodníku, zapojení, číslicové

Text:

...Jsou to budící stupně s otevřeným kolektorem, ktere tvarují amplitudu vstupních signálú. Vstupní signály ve tvaru impulsů v proměnně šířce obsahují informace o žádaně poloze1 a 8 jsou stejně odporové dělíče, které umožňují nastavit na vstupu operačního zesilovače 1 potřebný poměr signálu obahujícího. informaci o žádanó poloze a rychlosti řízeného servomechanismu. Vstupní odpory i, lg. JA, výstupní odpor u, integrační kondenzátor 1 a s...

Zapojení pro bezkontaktní programovatelné číslicové řízení pracovních jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242693

Dátum: 01.04.1988

Autori: Hauskrecht Peter, Vrba Dušan, Žatkovje Juraj, Demovie Stanislav, Iurjš Juraj

MPK: G05B 19/18

Značky: řízení, pracovních, zapojení, programovatelné, číslicové, bezkontaktní, jednotek

Text:

...l ovládačů apouětění a ručního řízení pracovní jednotky je napojen blok 3 vstupních obvodů, na který je připojen blok g časovačů, spojený s blokem 5 operační paměti. Blok § vyměnitelných programovatelných paměti cyklu pracovní jednotky, který je připojen k bloku 1 operační paměti je napojen jednak zpětnou vazbou na blok 3 vetupních obvodů, jednak na blok lg vyměnitelných programovatelných paměti délek fází pracovního cyklu, na který je...

Zapojení pro přesné číslicové měření velkého rozsahu teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 255625

Dátum: 15.03.1988

Autor: Jansa Josef

MPK: G01K 7/22

Značky: přesné, zapojení, měření, rozsahu, velkého, číslicové, teplot

Text:

...velmi dobrých parametrů přístroje, jako jsou přesnost, rozlišitelnost a dlouhodobá stabilita. Vlastní mikropočítač svým číslicovým charakterem při správně sestaveném algoritmu již vlastnosti převodu odpor-teplota nijak negativně neovlivní.Údaj o teplotě indikovaný na zobrazovači je přesný v širokém rozsahu teplot, neboč přesnost měření není s velikosti tohoto rozsahu V protikladu. Při správně určených konstantách charakteristické rovnice...

Zapojení digitálně analogového převodníku pro číslicové řízení zdrojů proudu a napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254517

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lukášek Radek, Podbrdský Josef

MPK: H03M 1/66

Značky: převodníku, proudu, řízení, analogového, napětí, zapojení, digitálne, zdrojů, číslicové

Text:

...jeho výstup 01 je spojen s řídicím vstupem Q řízeného spínače 5. Mezi vstupy 5 a Ě řízeného spínače § je zapojen zdroj lg refereněního napětí a výstup spínače § je přes odpor Q připojen na výstupní svorku Q, která je přes kondenzátor 1 spojena s jedním z pölů zdroje lg referenčního napětí.Zpoždovací člen § logického signálu může být zapojen bud mezi vstupní svorku 3 a hodinový vstup pp rychlého čítače 1, nebo mezi výstup 02 časovače g a uzel...

Zapojení pro číslicové řízení intenzity

Načítavanie...

Číslo patentu: 253785

Dátum: 17.12.1987

Autor: Veselý František

MPK: G06K 7/015

Značky: řízení, číslicové, zapojení, intenzity

Text:

...jsou odstraněny zapojením pro číslicové řízení intenzity, sestávajícím ze zdroje s připojeným snimacím elementem, sériově spojeným s nejméně dvěma sériovými kombinacemi impedance a spínačů. Intenzita se řídí prostřednictvím řídicích pölü spínačů, které jsou napojeny na výstup počítače. zapojení podle vynálezu se vyznačuje obvodovou jednoduchostí, možností dosaženi vysoké rychlosti převodu a dobrou přizpůsobivostí pracovního rozsahui průběhu...

Zapojení číslicově analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246523

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hradilík Alojz, Molda Emil, Hudák Pavol, Iurinda Ján, Oravec Eduard, Ember Karol, Žaba Václav

MPK: H03M 1/80

Značky: zapojení, převodníku, analogového, číslicové

Text:

...větve. Každý výstup 1.1 až 1.n logíckého bloku 1 je spojen s prvním vývodem přiřazeného vstupního rezistoru 4.1 až 4.n a s anodou přiřazené záchytné diody 2.1 až 2.n. Všechny Záchytné diody 2.1 až .2.n jsou stejné diody libovolného typu s malým diterenciálním odporem v propustném směru. Druhý vývod každého vstupního rezistoru 4.1 až 4.11 je spojen do uzlu 6.1 až 6.n s prvním vývodem přiřazeného příčkového rezistoru 3.1 až 3.n s prvním...

Zapojení číslicově nastavitelného regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243272

Dátum: 15.11.1987

Autor: Filippov

MPK: G05D 23/19

Značky: zapojení, číslicové, regulátoru, nastavitelného

Text:

...odporového vysílače 5 a jedním vstupem kompenzačního zesilovače 7. Neinvertující vstup měřícího zesilovače 3je připojen jednak k invertujícímu vstupu odečítaciho zesilovače 8, a jednak k výstupu říditelného zdroje 6 napětí. Výstup měřicího zesilovače 3 je připojen jednak k neinvertujícímu vstupu odečítaciho zesilovače 8 a jednak přes potenciometr 4 k zemí. Běžec potenciometru 4 je pak spojen s druhým koncern odporového vysílače 5 a...

Číslicové hodiny so záznamom na stereofonický magnetofón

Načítavanie...

Číslo patentu: 242500

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hecker Herbert

MPK: G04G 15/00, G04B 47/06

Značky: záznamom, hodiny, stereofonický, magnetofon, číslicové

Text:

...magnetoľónu je možné zaznamenávanie,prehrávanie a v oboch režimoch optické sledovanie údajov o čase, V ktorom hovory prebiehali, a to využitím displeja hodín,bez nutnosti použitia nepomerne drahšieho špeciálneho magnetoiónu a bez nutnosti trvalého obsadenia telefonickej linky, ktorá by tak slúžila len na prenos hovorených časových údajov z telefónnej ústredne.Prikladné zapojenie číslicových hodin sozáznamom na stereofonický...

Způsob provádění propojovacího testu při duplexním přenosu číslicové informace a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241528

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kyburz Emilio, Hermecz István, Breining Tibor, Vasvári Lelle

MPK: H04M 3/22, H04M 3/28

Značky: provádění, testu, informace, způsobu, způsob, přenosu, propojovacího, zařízení, číslicové, tohoto, duplexním

Text:

...převodníku PS 3, jehož výstup je připojen k vedení TB a výstup druhého paralelne/sériového převodníku PS 2 je připojen k vedení L 1.Při přenosu hovoru od účastníka ve směru A k účastníku ve směru B, je číslicová informace v sériové formě ze spínacích terminalů přijímána na vstupu druhého sériově/paralelního převodníku SP 2 ve druhémlinkovéŕn terminálu PCM 2. Protože je to otázka systému časového multiplexu, je hovnorová informace...

) Zapojení pro číslicové pulsní odměřování polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245651

Dátum: 15.09.1987

Autori: Marcinein Anton, Neeas Miroslav, Oddejmiška Koloman

MPK: G01B 7/14

Značky: zapojení, odměřování, pulsní, číslicové, polohy

Text:

...jtaksapojerlynže propouští pulsy e konstantní frekvencí se svého druhého vstupu ns svůj -svýstup, a pokud vyhodnotí pohyb snímače v jednom smyslu o jeden základní pŕírůstek, vyšlou k výstupním pulsům jeden puls navíc, zstímoo při vyhodnocení pohybu snímače v opečném směru o jeden zaklad ní přírůstek blok lg, 33, Ľ, g, 53 rozlišení směru sadrží jeden puls zrpulsů procházejícíhh .z jeho druhého vstupu na jeho výstup. lłaslsdkem toho je na...