Patenty so značkou «cirkulačný»

Cirkulačný reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4135

Dátum: 05.05.2005

Autor: Fadavi Ali

MPK: C02F 3/02, B01J 10/00

Značky: reaktor, cirkulačný

Text:

...fáz.Pre tento účel bolo navrhnuté špeciálne plynovokvapalinové zmiešavacie zariadenie 22 využívajúce rýchlosť prúdenia kvapaliny, uchytené v spodnej časti telesa 23 cirkulačného reaktora. Prítomnosť tohto zariadenia zlepšila dispergovanie a turbulenciu plynu v kvapaline, ako aj cirkuláciu plynno-kvapalnej zmesi účinkom prenosu hybnosti.V plynovo-kvapalinovom zmiešavacom zariadení 22 dochádza k prvotnému dispergovaniu bublín plynu, pri ktorom...

Cirkulačný reaktor s fluidným lôžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282785

Dátum: 12.11.2002

Autori: Belin Felix, Walker David, Alexander Kiplin, James David

MPK: F22B 3/00

Značky: lôžkom, cirkulačný, fluidným, reaktor

Zhrnutie / Anotácia:

Pri cirkulačnom reaktore s fluidným lôžkom je v hornej časti (38) plášťa (32) reaktora umiestnený primárny odlučovač (58) častíc nárazového typu na odlučovanie častíc obsiahnutých v plyne prúdiacom v plášti (32) reaktora z jeho dolnej časti (36) do jeho hornej časti (38) a ich padanie do dolnej časti (36), k primárnemu odlučovaču (58) častíc je pripojená dutina (70), umiestnená úplne vnútri plášťa (32) reaktora, na zachytávanie a zhromažďovanie...

Cirkulačný okruh prepážok vzduchových krabíc kotlov s fluidným spalovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 256729

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Kazimír, Bobrovnický Jozef

MPK: F22D 7/00

Značky: vzduchových, spaľovaním, fluidným, krabíc, prepážok, okruh, kotlov, cirkulačný

Text:

...médium o rovnakej pracovnej teplote a tlaku. Pritom spoľahlivé prúdenia pracovného média v týchto čas 4tiach kotla je zabezpečované povzbudenou cirkuláciou od obahových čerpadiel. Rovnomernosť rozdeľovania pracovného média kotlove vody do oboch rúrkových systémov je zaručená jednotkovým, alebo skupinovým clonkovanim ich rúrok. Tieto skutočnosti zabezpečujú rovnomernú dilatáciu tlakového systému vzduchovej krabice, včítanie prepážok. Ďalšou...

Horizontálný medzioperačný dopravník cirkulačný

Načítavanie...

Číslo patentu: 218615

Dátum: 01.06.1985

Autor: Wiedermann Ján

Značky: horizontálný, medzioperačný, cirkulačný, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie nutnosti vetvenia automatických liniek na obrábanie hriadeľových súčiastok obsluhovaných portálovými manipulátormi, alebo robotmi, pri vykonávaní jednej operácie viacerými strojmi pri zabezpečení jej asynchrónnosti. Tohto účelu sa dosiahne použitím horizontálneho reťazového dopravníka s plynulým nepretržitým pohybom opatreného spodnou i hornou opornou dráhou. Spodná oporná dráha (5) umožňuje sústavné vracanie...