Patenty so značkou «cirkulací»

Zapojení najížděného parního kotle s nucenou a/nebo povzbuzenou cirkulací s provozovaným parním kotlem s přirozenou cirkulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 260586

Dátum: 15.12.1998

Autori: Běťák Jaroslav, Hrstka Pavel

MPK: F22B 33/14

Značky: kotlem, cirkulací, parního, přirozenou, provozovaným, zapojení, nucenou, kotle, povzbuzenou, najížděného, parním

Text:

...uzevírací ermatnry 33 provozovaného kotlov jednak s výpatníkovým systémem 3 provozovaného kotle přes uzavírací armetury gg provozovaného kotle 5 ouvbdñovací kamerou gg provozovaného kotle a vypouitšcí nrheturou 3 pnrníno kotlea zároveň n vodním ohřívákem 35 provozovaného kotla e napájecí armeturou 3 ptovozovaného kotle odvodněné odvodñovací armaturou gg provozovenáho kotle do odvodňovocí komory gg provozovaného kotle.Provozovnný parní kotol je...

Zařízení pro řízenou cirkulaci vzduchu ve skříni Bánkiho turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260452

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jirsák Václav, Kolář Rudolf, Holata Miroslav, Záruba Jan

MPK: F03B 15/04

Značky: cirkulací, vzduchu, zařízení, turbiny, skříní, řízenou, bánkiho

Text:

...prostoru oběžného kola 1 turbiny a odtud opět Vytéká mezilo-patkvovýsmi kanály do odtokového prostoru 6 skříněturbiny. Na odtoukový prostor E skříně 225 turbiny plynule navazuje savka 37.0, která umožňuje maximální Využití spádu i při kolísání spodní hladiny. Za p-ředěl mezi odtokovým prostorem H skříně 28 turhíny a savky 10 je považována hladina vody V savce 1 D. jelikož lode pnotékající turbinou odvádí část vzduchu ze skříně 28 turbiny, je...

Nahřívací systém výparníku jednobubnového parního kotle s přirozenou cirkulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 269056

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hrstka Pavel

MPK: F22B 5/00

Značky: cirkulací, výparníku, parního, jednobubnového, kotle, systém, nahřívací, přirozenou

Text:

...do nehřívacího systému nnplněného vodou, dochází k záněrněmu obrácení cirkullce paroplynné směsi. ve výpnrníkovém aystćmu a přirozenou cirkulncí a přednoetnín nąhřívánín zavodňovecího potrubí, jehož znuistění do bubnu nebude tedy při nneknkoväní normální cirkulace po odpojení nahřívecího média e zahájení spalování vyntnveno teplotním šokům, protože bylo předchozí obrdcenou církula cí přednostně nlhříváno. Příklnd provedení vynálezu je...

Zapojení impulsového měniče napětí s cirkulací energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 266185

Dátum: 13.12.1989

Autor: Kroupa Vladimír

MPK: H02M 3/325

Značky: měniče, napětí, impulsového, energie, cirkulací, zapojení

Text:

...3 a tento uzel tvoří druhý vstupní vývod 5 přídavného aktivního spínacího prvku É. Anoda třetí diody 2 je spojene s bází tranzistoru typu P-N-P łg a tato báze je ještě druhým rezisto rem gg spojene 5 emitorem.Budici generátor l lze vytovřit z generátoru základních impulsů 27 a dvou k němupripojených zpoždovacich členů gg, gg. První výstupní vývod prvního zpožäovacího členugg tvoří první výstupní vývod g budiciho generátoru l, druhý výstupní...

Chladič s přirozenou cirkulací teplonosného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 264537

Dátum: 14.08.1989

Autori: Javůrek Vladimír, Janda Ladislav, Šebor Václav

MPK: F28D 5/00

Značky: přirozenou, teplonosného, media, cirkulací, chladič

Text:

...části opatřena žaluziemi. Výhoda chladiče podle vynálezu spočíva v dokonalejším využití prostoru nádoby chladiče, což umožňuje zvětšení teplosměnné plochy. Vzhledem k dokonalejšímu usměrnění prouduteplosměnného média dochází k vyššímu využití trubkového systému, a tím ke zvýšení účinnosti chladiče.Na výkrese je znâzorněn v nârysu příklad provedení chladiče s přirozenou církulací teplonosného média podle vynálezu.Vertikální nádoba chladiče...

Zařízení pro čištění a cirkulaci řezné kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262197

Dátum: 14.03.1989

Autor: Mazur Jiří

MPK: B24B 55/03

Značky: cirkulací, čištění, řezné, kapaliny, zařízení

Text:

...rovinných nebo zakřivených ploch optických prvků, vyrobených ze skla, obsahující nádobu s otvorení pro přív-od znečištění řezné kapaliny, filtrační vložka a otvor pro odvod vyvčištění řeznê kapaliny.Podstata vynálezu spočíva v tom, že zařízení je tvořeno sběrnou nádobou propojenou se zásobní nádobou, ve které je uložeuu čerpadlo s výtokovým otvorom. Sběrná nádoba je filtrační vložk~ou rozděleua na spodní část, do níž vyúsťuje přívod skelnou...

Zařízení pro cirkulaci pečicího prostředí pásové pekařské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 256039

Dátum: 15.04.1988

Autori: Limpouch Bohuslav, Lebduška Josef, Vaněček Václav

MPK: A21B 1/00, A21B 3/00

Značky: pásové, pekařské, cirkulací, zařízení, pečicího, prostředí

Text:

...Pří stejném příkonu nové řešení umožňuje jednoduchý tvar potrubí pro církulací s mínímálnímí odpory.- 2 ,zsemns Jeho umístění zcela nebo alespoň zčástí v pečícím prostoru nehradí dříve užívený výměník teple, sníží hmotnost zařízení s odpadne tepelná ízolace.Na příloženém výkresu je schematícky znázorněn príklad provedení zařízení pro oírkulací pečícího prostředí pásové pe~ kařské pece podle vynàlezu.Pečící prostor 1 pásové pekařské pece je...

Kanalizace s cirkulací odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 254859

Dátum: 15.02.1988

Autor: Palčík Jiří

MPK: C02F 1/00, E03F 3/02

Značky: cirkulací, odpadních, kanalizace

Text:

...až ve večerní době, kdy je u bytové zástavby odběr vody největší, rož je důsledek koupání obyvatel a tír 1 největší průtok kanalizaci v zahnilém stavu. Ráno bývá max. znečistění výkaly při min. průtoku vody.S délkou stoky směrem k čistírně přibývá počet připojenýoh obyvatel na kanalizaci a tím se přímo úmőrně zvětšuje i množství odtékajícich odpadnich vod. suchou stoku maji hlavně počátečni úseky kanalizačnich větví, kde nahromaděné...

Vestavba parního vodotrubného kotle s přirozenou cirkulací, zejména na využití odpadního tepla z kouřových plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241743

Dátum: 15.09.1987

Autori: Uhlío František, Emolík Jioí

MPK: F22B 21/02

Značky: plynů, vestavba, parního, odpadního, kotle, zejména, vodotrubného, přirozenou, využití, kouřových, cirkulací, tepla

Text:

...kouřových plynů, vznikiých spálením zemního plynu, které by bez předchozího ochlazení měly při odvodu do ovzduší teplotu kolem 500 °C.Parní vodotrubný kotel sestává z pláště 1 opatřeneho vstupním hrdlem 2 horkých kouřových plynů a výstupním hrdlem 3 ochlazených kouřových plynů. Dále sestává z vestavby, která je tvořena svazkem 4 varných kotlových trubek upevněných do spodní trubkovníce 5 a do horní trubkovnice 6. Svazek 4 varných...

Zařízení k cirkulaci chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 239226

Dátum: 01.08.1987

Autori: Veselý Jaromír, Vinš Luděk

MPK: F25B 41/00

Značky: chladiva, cirkulací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k cirkulaci chladiva, které vře za nízkého tlaku v trubkových hadech na patrech absorpční kolony. Pro dosažení stejných podmínek pro var se navrhuje odlučovač kapaliny, sestávající ze dvou válcových nádob vzájemně propojených troubou, do níž je zavedeno chladivo z jednotlivých výparníků umístěných nad sebou. Odloučená kapalina se shromažďuje v dolní válcové nádobě, z níž se čerpadlem a příslušným potrubím zavádí do...

Multipointní zapojení telekomunikačních systémů s obousměrnou cirkulací signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251337

Dátum: 11.06.1987

Autor: Vavruška Petr

MPK: H04M 7/10

Značky: telekomunikačních, cirkulací, zapojení, systému, signálu, obousměrnou, multipointní

Text:

...způsobený příčnýu útlumen vidlic.Na připojenem výkresu je rozkresleno zapojení jedné liníové stanice,unožňujici vysílání signálu do obou stran aultipointního okruhu a duplexnč příjem signálu alternativně z jedné nebo druhé strany tohoto okruhu.VysíLač 1 staníce koauníkačního systemu je napojen poaocí prvni rozbočovací vidlíce jejíž rozvetvenà částje spojene s rozvětvenou čistí druhé a třetí sdružovacívídlíce 5 a§ a příjíaač této staníce 3...

Nádrž pro kalicí médium s nucenou cirkulací, zejména pro kalicí automaty s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248398

Dátum: 12.02.1987

Autori: Toman Otakar, Havlík Josef

MPK: C21D 1/64

Značky: ohřevem, indukčním, médium, zejména, nucenou, automaty, nádrž, kalicí, cirkulací

Text:

...dne nádrže a výška sedimenteční clony je nejméně 0,2 D o nejvýde 0,6 D, kde D je vnitřní prdnlr scdimentační clony, přičemž v půdorysu je vypouätěcí otvor umístän uvnitř sedimentační clony.Podstatnou výhodou nádrže pro kalicí médium podle vynáleeu je to, že i při změně smeru prouděni kalicího média plní sedimenteční clona, protože má tvar kruhového prstence. svoji funkci a nečistoty se usesují zejména uvnitř clony v blízkosti vypouätěcího...

Saturační zařízení s vnitřní cirkulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 228415

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bulena Vladimír, Rejsek Jiří, Kuchař Josef

Značky: zařízení, cirkulací, saturační, vnitřní

Zhrnutie / Anotácia:

Saturační zařízení s vnitřní cirkulací k saturaci cukrovarnických šťáv, vyznačující se tím, že jako rozdělovač plynu je ejektor (1) umístěný v kuželovém dně (2) zařízení, kde jako vnitřní vestavba zařízení je cirkulační trouba (4) nahoru a dolu kuželovitě prodloužená a nad ní je umístěn narážecí talíř (8), přičemž přívod šťávy do zařízení je vstupem (12) v horní části saturační nádoby na rozdělovací talíř (13) a odvod vysaturované šťávy odtahem...

Uspořádání odběru tepla z výměníku s přirozenou cirkulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 223613

Dátum: 15.03.1986

Autori: Novotný Richard, Šámal Václav

Značky: výměníku, přirozenou, odběru, tepla, uspořádání, cirkulací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání odběru tepla z výměníku s přirozenou cirkulací, který je topen spalinami, odcházejícími z parního nebo horkovodního kotle. Teplo z výměníku je využíváno pro ohřev napájecí vody a k regulaci teploty je použito přepouštěcí regulace mezi vstupem a výstupem z výměníku. K výměníku je přiřazen druhý uzavřený oběh vody s nižší úrovní teploty než u napájecí vody, který je též opatřen přepouštěcí regulací. Teplo z tohoto...

Zařízení pro automatickou cirkulaci vlhčicí kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223322

Dátum: 15.03.1986

Autor: Muselík Miloslav

Značky: zařízení, automatickou, cirkulací, kapaliny, vlhčicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvou polygrafických strojů. Vynález řeší automatickou cirkulaci vlhčicí kapaliny u vlhčicích zařízení tiskového stroje bez nutnosti použití samostatného čerpadla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zásobníková nádrž pro vlhčicí kapalinu je jednak prostřednictvím rozváděcího tlakového potrubí a paralelního vývodního potrubí propojena s vaničkou a jednak prostřednictvím vzduchového tlakového potrubí opatřeného elektromagnetickým...

Článkový parní generátor s přirozenou cirkulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 221446

Dátum: 15.02.1986

Autori: Mašek Václav, Malásek Václav, Říman Jaroslav, Mánek Oldřich

Značky: přirozenou, generátor, článkový, cirkulací, parní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká článkového parního generátoru s přirozenou cirkulací, zvláště pro jaderné elektrárny. U provedení padle vynálezu jsou delší a kratší články uspořádány v paralelních vnitřních rovinách a paralelních vnějších rovinách, přičemž paralelní vnitřní roviny, v nichž jsou uspořádány delší články jsou umístěny v prostoru mezi paralelními vnějšími rovinami, v nichž jsou umístněny kratší články. V rovině symetrie delších článků a kratších...

Skrápěný biofiltr s intenzifikovanou cirkulací vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222035

Dátum: 15.07.1985

Autor: Janota Josef

Značky: skrápěný, vzduchu, intenzifikovanou, cirkulací, biofiltr

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší intenzifikaci biofiltru, jeho zjednodušení, usnadnění obsluhy a údržby a dostupnost výstavby hlavně pro zneškodnění malých a nejmenších množství odpadních vod. Podstatou vynálezu je odstranění dosud užívaného způsobu náplně biofiltru a její náhrada plochými děrovanými vyjímatelnými deskami miskovitého tvaru, narovnanými vodorovně na sebe tak, že se mezi jednotlivými deskami vytvoří vrstva vzduchu, jehož umělou cirkulaci může...

Saturační zařízení s vnitřní cirkulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 214317

Dátum: 01.06.1984

Autori: Rejsek Jiří Csc, Kuchař Josef

Značky: cirkulací, saturační, zařízení, vnitřní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká cirkulačního saturáku s vnitřní cirkulací k saturaci čeřených cukrovarnických šťáv, u něhož se řeší proplyňování šťávy uhelkou, ejektorovým proplyňovačem. Saturák je opatřen vnitřními vestavbami tak, aby byla zaručena dostatečná vnitřní cirkulace šťávy. Ejektor je konstruován tak, že šťáva je nuceně hnána do trysky umístěné v prostoru přívodu uhelky, která je pak strhávána tryskajícím proudem šťávy do prostoru difuzoru ejektoru....

Klobouková závěsná kvočna s nucenou cirkulací ohřívaného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215187

Dátum: 15.10.1982

Autor: Lomoz František

Značky: nucenou, kvočna, ohřívaného, cirkulací, klobouková, vzduchu, závěsná

Zhrnutie / Anotácia:

Klobouková závěsná kvočna s nucenou cirkulací ohřívaného vzduchu, vyznačující se tím, že horní část /1/ klobouku /2/ kvočny tvoří kanál /3/, který vyúsťuje do prostoru /4/ pod kloboukem /2/ kvočny štěrbinami /5/, přitom na kanál /3/ navazuje výtlakový otvor /6/ ventilátoru /7/, jehož sací otvor /8/ je propojen kanálem /9/ s prostorem /10/, v němž je umístěn radiátor /11/ se zdrojem tepla.