Patenty so značkou «činnosti»

Kliešte na prípravu skúšobných vzoriek na stanovenie energetického obsahu biopalív a spôsob ich činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6908

Dátum: 03.10.2014

Autori: Panda Anton, Fedák Marcel, Rimár Miroslav, Čorný Ivan

MPK: B25J 1/06

Značky: činnosti, spôsob, energetického, vzoriek, stanovenie, přípravu, skúšobných, obsahu, kliešte, biopalív

Text:

...po vytvorenie kompaktnej zhutnenej vzorky.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že uvedené nedostatky odstraňujú kliešte na prípravu skúšobných vzoriek na stanovenie energetického obsahu biopalív a spôsob prípravy skúšobných vzoriek, a to tým, že zjednodušia činnosti na vytvorenie vzoriek v procese skúšky stanovovania výhrcvnosti. Kliešte na prípravu vzoriek pozostávajú z rámu, ktorý je pevne spojený s pevnou časťou rukoväti a valcom s...

Obojsmerný spínač využívajúci inverzný režim činnosti MOSFET tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6899

Dátum: 03.10.2014

Autori: Kaščák Slavomír, Praženica Michal, Špánik Pavol, Dobrucký Branislav, Radvan Roman

MPK: H01L 29/00, H03K 17/00, H01L 29/739...

Značky: využívajúci, činnosti, tranzistorov, inverzný, obojsmerný, mosfet, režim, spínač

Text:

...celý spínač. V porovnaní s ostatnými zapojeniami má zapojenie s integrovanou diódou menšie straty vďaka jej integrácii do štruktúry tranzistora. Ďalšie zníženie strát je možné dosiahnuť použitím nového typu obojsmemého spínača, ktorý je zložený z dvojice MOSFET tranzistorov ~ obrázok 4.Obojsmemý spínač využívajúci inverzný režim činnosti MOSFET tranzistorov tvorí dvojica tranzistorov,ktorých elektródy S sú spojene v jednom uzle spolu s...

Mazacie zariadenie a spôsob jeho činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6817

Dátum: 02.07.2014

Autor: Červenka Peter

MPK: F16G 13/02, B62M 6/30, F16H 57/05...

Značky: činnosti, zariadenie, spôsob, mazacie

Text:

...je vytvorená Veková vzduchová komora ll, ktorá je určená na zadržiavanie vzduchu Q na kompresiu. Na vnútomú bočnú časť veka L je rozoberateľne pripevnená vonkajšia časť plášťa g, a to závitovým spojom. Na vrchnej časti plášťa gje vytvorená vrchná plášťová drážka g. Vo vrchnej plášťovej drážke g je uložený vekový tesniaci krúžok l 2. Vrchná časť plášťa gje cez vekový tesniaci krúžok Q pripevnená na spodnú časť veka l, ktorý zabezpečuje...

Bezpečnostná priemyselná poistka a spôsob jej činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6759

Dátum: 06.05.2014

Autor: Nezverejniť Na Vlastnú Žiadosť

MPK: F16K 39/02, F16K 17/04

Značky: spôsob, činnosti, bezpečnostná, poistka, priemyselná

Text:

...strana pružiny, a druhá strana pružiny je uložená na uzatváracom čapovom sedle.Je výhodné, že prítlačný tanier s gumenou membránou je prítlačne uložený na maticovú dosadaciu plochu poistkovej matice.Ďalej je výhodné, že na druhej strane poistkovej matice je rozoberateľne pripevnená výstupná médiová prípojka, na ktorú je cez otvárací jazýček prítlačne pripevnený sedlový držiak, na ktorý je pripevnený prítlačný tanier s gumenou...

Spôsob činnosti vzduchového pohonu motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6752

Dátum: 06.05.2014

Autor: Sabó Dušan

MPK: F01C 1/00

Značky: vzduchového, spôsob, pohonů, motora, činnosti

Text:

...expanduje.Premiešaný stlačený vzduch expanziou odovzdá mechanickú energiu na pohyb piesta, pričom sa expanziou ochladí a následne vyfúkne cez výfukový otvor do obvyklého atmosférického prostredia.Týmto spôsobom činnosti vzduchového pohonu motora sa dosiahne zvýšená účinnosť pracovného cyklu motora.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie ozrejmené na priloženom výkrese, kde obr. l znázorňuje schematícký pohľad na...

Zapojenie systému na zvýšenie účinnosti plazmových a/alebo pyrolýznych zariadení a spôsob jeho činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6645

Dátum: 08.01.2014

Autor: Silvestri Jaroslav

MPK: H05H 1/26, B09B 3/00

Značky: účinnosti, spôsob, činnosti, zvýšenie, zariadení, zapojenie, pyrolýznych, systému, plazmových

Text:

...otvorom je pripevnené odvodové potrubie, pričom na vonkajší plášť je pripevnený najmenej jeden dĺžkový kompenzátor a na bočné strany vonkajšieho plášťa je pripevnené uzatváracie veko s rúrou, na ktorú je z vonkajšej časti pripevnená plynová špirála, a vo vnútornej časti rúry je pohyblivo uložený závitovkový dopravník s odpadovým materiálom, ktorý je prepojený na plazmové zariadenie a/alebo na pyrolýzne zariadenie.Uvedené nedostatky do...

Šijací stroj so zariadeniami na riadenie činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20700

Dátum: 12.03.2013

Autor: Busato Renato

MPK: D05B 69/14, D05B 19/12

Značky: činnosti, riadenie, stroj, šijací, zariadeniami

Text:

...typ šijacieho stroja s novými zariadeniami na riadenie činnosti.0013 Hlavným cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť šijací stroj, vktorom je možné nezávisle riadiť všetky parametre činnosti, ako napríkladrýchlosť a smer otáčania spodného hnacieho kolesa a kladky hornej prítlačnejpätky, ako aj interval kmitania tyče na držanie ihly, a to podľa druhu šitia, ktoréĎalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť šijací stroj, ktorýumožňuje,...

Environmentálne rotačné zariadenie a spôsob jeho činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6260

Dátum: 02.10.2012

Autor: Slávik Pavol

MPK: H02K 16/04, H02K 37/14

Značky: činnosti, zariadenie, environmentálne, rotačné, spôsob

Text:

...3 l a do ľavých elektromagnetických cievok g. Elektrický prepínač á je výkyvne uložený na elektrickom regulátore g, ktorý zabezpečuje rozdeľovanie elektrického prúdu do pravých elektromagnetických cievok g a do ľavých elektromagnetických cievok g. V strednej časti ľavého statora gje otočne uloženájedna časť rotorového hriadeľa g. Na strednú časť rotorového hriadeľa 52 je pevne pripevnený rotor 5. Rotor 5 je tvorený rotorovým telesom g. Na...

Stropný robotický systém a spôsob jeho činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18773

Dátum: 12.03.2012

Autori: Honkanen Jarno, Miikkulainen Kari

MPK: B65G 63/00, B65G 1/04

Značky: robotický, systém, stropný, spôsob, činnosti

Text:

...je zdlhavý.0007 Cieľom tohto vynálezu je odstrániť/minimalizovať vyššie opisané problémy. Tento cieľ sa dosiahne spôsobom opísaným v nezávislých patentových nárokoch. Závislé patentové nárokyopisujú rôzne vyhotovenia daného vynálezu.0008 Účelom tohto vynálezu je vytvorenie systému, ktorý by znížil počet pohybov chytača v prípade, keď sa požaduje vybratie jednotlivého objektu zo stredu stohu objektov (napríklad škatúľ alebo pneumatík). Počet...

Spôsob činnosti 6-taktného piestového spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5782

Dátum: 06.07.2011

Autor: Šlahor Peter

MPK: F02B 75/02

Značky: činnosti, motora, spaľovacieho, piestového, spôsob, 6-taktného

Text:

...nie sú schppné samostatnej činnosti, pretože sú funkčne a počtom navzájom závislé. Môže fungovať len ako celok. Další funkčný celok bude tvoriť 8-valcová, lZ-valcová, atď. verzia. Tento motor môže byť konštruovaný ako zážihový i vznetový. Proces jedného ó-taktného pracovného cyklu je znázomený na obrázkoch výkresov l až 6 a vzťahuje sana vznetový motor. Tento pracovný cyklus je v prvom slede a prebieha nasledovnePiest 1 nízkotlakového valca...

Spôsob spracovania a znázornenia činnosti množiny veterných elektrární

Načítavanie...

Číslo patentu: 287724

Dátum: 22.06.2011

Autor: Wobben Aloys

MPK: H02J 13/00, G05B 23/02

Značky: množiny, veterných, spracovania, činnosti, spôsob, znázornenia, elektrární

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania a znázornenia činnosti množiny zariadení zahŕňa nasledujúce kroky: - vopred stanovené prevádzkové údaje, zvlášť také, z ktorých vyplýva funkčnosť zariadenia, sú zaznamenané v zariadení na spracovanie údajov - zaznamenané prevádzkové údaje sú vyhodnocované a klasifikované - klasifikácia obsahuje sprostredkovanie informácie, či je zariadenie funkčné alebo nie, a keď nie, ktorý možný dôvod na nefunkčnosť existuje, napríklad...

Zariadenie na konfekciu plášťov pneumatík a spôsob jeho činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 286598

Dátum: 12.01.2009

Autori: Wedekind Werner, Funck Hans-christoph

MPK: B29D 30/20

Značky: plastov, pneumatik, konfekciu, spôsob, činnosti, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri zariadení na konfekciu plášťov pneumatík sú v prítlačnom zariadení (10), ktoré je posúvateľné v smere osi (30) bubna, zahrnuté prítlačné jednotky (11, 12) a môžu prostredníctvom núteného riadenia vzhľadom na stredovú rovinu (M10) prítlačného zariadenia (10) jazdiť synchrónnym pohybom smerujúcim od seba a k sebe. Nútené riadenie sa skladá predovšetkým z mechanických prvkov, ktoré sú vytvorené paralelne s osou závitových vretien (15, 16, 17)...

Otočný kľúč so zosilnenou aretáciou polohy na uvádzanie zámku do činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12196

Dátum: 11.10.2008

Autori: Box Benoît, Rieu Jean-michel, Acas Thierry, Pozzi Didier, Echasseriau Fabrice

MPK: E05B 19/04

Značky: otočný, uvádzanie, činnosti, polohy, kľúč, zosilnenou, zámku, aretáciou

Text:

...obrys môže vykazovať celú alebo čiastočnú hrúbku krúžku. Výstupkyumožňujú zlepšiť účinok ramena páky a poskytovať relatívne veľkú plochu na rozloženie mechanických napätí, ktorými bude pôsobiť krúžok na teleso, keď bude teleso namáhané0015 Iné charakteristické znaky a výhody budú zrejmé pri čítaní nasledujúceho opisu zvláštneho uskutočnenia, ktoré neobmedzuje vynález.0016 Odkazuje sa na priložené výkresy, na ktorých- obr. 1 je...

Motor poháňaný nízkoteplotným spádom a spôsob jeho činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 286065

Dátum: 28.01.2008

Autor: Vrlík Jozef

MPK: F03G 7/06

Značky: spádom, nízkoteplotným, motor, spôsob, poháňaný, činnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Motor je tvorený fixne umiestneným dvojčinným piestovým kompresorom (1) pozostávajúcim z komôrky (23) s piestikom (22), pričom nad ním a pod ním je umiestnený nasávací ventil (3) a výtlačný ventil (4). Oproti dvojčinnému piestovému kompresoru (1) je umiestnený dvojčinný piestový expander (2) pozostávajúci z komory (24) s piestom (21) a nad piestom a pod piestom (21) sú vytvorené otvory (8) na prívod pracovného média k časovo riadenému ventilu...

Zariadenie na prívod mincí k otvoru na príjem mincí na automate, uvádzanom do činnosti mincami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10056

Dátum: 26.10.2007

Autor: Gauselmann Paul

MPK: G07D 1/00, G07F 1/02

Značky: otvorů, přívod, uvádzanom, příjem, automate, mincami, mincí, činnosti, zariadenie

Text:

...dvierka vyhotovenú čelnú stranu 3. Čelná strana 3 obsahuje oblast 4 pre bližšie neznázornené hracie zariadenie, pozostávajúce z obežných telies a/alebo obsahujúce TV-monitor, ktoré je usporiadané pod obslužným pultom 5, vyhotoveným ako pulpit. Na obslužnom pulte 5 sú usporiadané obslužné prvky 6 a otvor 7 na príjem mincí. Podobslužným pultom je na základnom telese upevnená a usporiadaná miska 8 na ejekcíu mincí.Otvor 7 na príjem mincí je...

Spôsob riadenia činnosti kardiostimulátora na elektrickú stimuláciu srdca

Načítavanie...

Číslo patentu: 285835

Dátum: 20.08.2007

Autor: Mower Morton

MPK: A61N 1/362

Značky: kardiostimulátora, riadenia, stimuláciu, spôsob, srdca, činnosti, elektrickú

Zhrnutie / Anotácia:

Na svalové tkanivo sa pôsobí prvou stimulačnou fázou. Prvá stimulačná fáza má vopred určenú polaritu, amplitúdu a dobu trvania. Potom sa na svalové tkanivo pôsobí druhou stimulačnou fázou. Druhá stimulačná fáza má tiež vopred určenú polaritu, amplitúdu a dobu trvania. Obidve fázy sa aplikujú bezprostredne po sebe. Na rozdiel od doterajšej praxe sa najprv pôsobí anodickou stimuláciou, po ktorej nasleduje stimulácia katodická. Tým sa dosiahne...

Zariadenie na rozrezávanie káblov vytvorených z termoplastických vlákien a spôsob jeho činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 285713

Dátum: 30.05.2007

Autori: Berthelon Laurent, Font Dominique, Prevosto Henri

MPK: D01G 1/00, C03B 37/10

Značky: spôsob, termoplastických, rozrezávanie, vlákien, činnosti, vytvořených, káblov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na rozrezávanie káblov vytvorených z termoplastických vlákien zahrnuje nožový kotúč (1) a oporný kotúč (2), ktoré sa otáčajú v navzájom opačných smeroch okolo dvoch rovnobežných osí (x1, x2), aspoň jedny prostriedky (B) na poháňanie týchto kotúčov a prostriedky (6) na privádzanie kábla do styku s oporným kotúčom (2). Ďalej zahŕňa prostriedky (3) na nesenie kotúčov (1, 2), ktorých os (x3) je rovnobežná s osami (x1, x2) kotúčov (1, 2),...

Systém diagnostikovania činnosti elektromagnetického ventilu osadeného na palube automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3956

Dátum: 11.05.2006

Autori: Malet Claire, Renault Anais

MPK: F15B 19/00, F16K 37/00

Značky: elektromagnetického, osadeného, diagnostikovania, vozidla, palubě, automobilového, činnosti, systém, ventilu

Text:

...strane na výstup z prostriedkov 2 na skopírovanie pozície, aby umožnili získať na vstupe na jednej strane testovací riadiaci signál ana druhej strane signál opakovanéhokopírovania pozície elektromagnetického ventilu.Vychádzajúc z týchto dvoch signálov zisťovacie prostriedky 4 sú prispôsobené k tomu, aby savypočítala doba reakcie elektromagnetického ventilu na testovací riadiaci signál atietoprostriedky sú spojené s prostriedkami 5 na...

Nové pyrolové deriváty s inhibítorom činnosti histón deacetylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10790

Dátum: 27.12.2005

Autori: Cossio Mora Fernando Pedro, Esteller Badosa Manel, Otaegui Ansa Dorleta, Zubia Olascoaga Aizpea

MPK: C07D 207/34, A61P 35/00, A61K 31/40...

Značky: nové, inhibítorom, deriváty, histon, deacetylázy, činnosti, pyrolové

Text:

...je teda poskytnutie zložiek a kompozícii s vysokou selektivitou pri inhibícii rozličných HDACs vzťahujúcou sa k zvýšeniu a vývoju neoplastických procesov, s vysokou chemickou stabilitou a nízkou toxicitou. Navrhnutý roztok pozostáva z použitia derivátov pyrolu podľa všeobecného vzorca l. Tieto zlúčeniny majú arylové alebo heteroarylové substítuenty na pozíciách 3 a 5, a taktiež elektrón priťahujúce skupiny, ako je nitrátová skupina na...

Jednotka na riadenie pohybu a reguláciu činnosti zariadenia na odber kalu, najmä z nádrží úpravní a čistiarní odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4255

Dátum: 08.09.2005

Autori: Ház Stanislav, Gabriel Petr, Kopecký Petr

MPK: C02F 11/00

Značky: najmä, zariadenia, odpadových, jednotka, úpravní, pohybu, riadenie, nádrží, kalů, čistiarní, činnosti, odber, reguláciu

Text:

...kruhových nádržiach 1 otočným upevnením na stredovom stlpe ll a podvozkom na homom okraji 12 nádrže 1, ako vyplýva z obr. 2 a 4 a pri nádržiach 1 pravouhlého pôdorysu, napríklad obdĺžnikových, podvozkom po homom okraji 12 ich protiľahlých stien, ako vyplýva z obr. 1 a 3. Vlastný pohyb podvozkového mosta 2 je pritom realizovaný bežnými neznázomenými prostriedkami, a to bud kolesami odvaľujúcimi sa na koľajnici, prípadne priamo na homom okraji...

Postup a zariadenie na kontrolu činnosti elektrického člena v motorovom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4951

Dátum: 30.05.2005

Autor: Lopez Thierry

MPK: G05B 23/02, G01R 31/00

Značky: kontrolu, vozidle, zariadenie, elektrického, činnosti, motorovom, postup, člena

Text:

...alebo napäťový okruh. Vkonečnom dôsledku, keď raz je uskutočnená kontrolaelektrického pripojenia pre člen spotrebovávajúci prúd, elektrické pripojenie uvedeného rušiaceho člena sa opätovne stane účinným pomocou operácie smerujúcej kpripojeniu uvedených konektorov. Pre konektory, ktoré boli určené na zabezpečenie stáleho elektrického prepojenia, napríklad medzi elektrickým členom anapäťovým okruhom, sú operácie spočivajúce v odpojení a potom...

Liečivo na liečenie zlyhania činnosti obličiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1919

Dátum: 02.01.2004

Autori: Haikala Heimo, Kivikko Matti

MPK: A61K 31/50, A61P 13/00

Značky: zlyhania, liečenie, činnosti, obličiek, liečivo

Text:

...pri vykonávaní svojej normálnej funkcie. Zlyhanie činnosti obličiek zahŕňa chronické a akútne zlyhanie činnosti obličiek alebo dysfunkciu.Akútne zlyhanie činnosti obličiek je všeobecne definované ako rýchle poškodenie funkcie obličiek, ktoré je primerané k výsledku akumulácie dusíkatých odpadových látok v tele. Príčinou takéhoto poškodenia je renálna hypoperfúzia,obštrukčná uropatia a vrodená choroba obličiek, ako je akútna...

Prípravok na zlepšenie činnosti receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11297

Dátum: 14.11.2002

Autori: Kiliaan Amanda Johanne, Hageman Robert Johan Joseph

MPK: A61K 31/202, A61K 31/519, A61K 31/4415...

Značky: zlepšenie, receptorov, činnosti, prípravok

Text:

...štrbine (tj. extraceluláme) zostáva vysoká po dlhšie obdobie. Inhibítory monoaminoxidázy čiastočne bránia konverzii monoamínov, ako je dopamín.0012 W 0 01/03696 (ďalej prebraný nižšie) opisuje farmaceutickú kompozíciu obsahujúcukyselinu eikosahexaenovú (EPA) alebo iné polynenasýtené mastné kyseliny s dlhým reťazcom(LC-PUFA) a činidlá znižujúce homocysteín (vitamíny B) na liečenie vaskulámych porúch,diabetu, psychiatrických porúch,...

Spúšťací mechanizmus, využívajúci kompresiu, na uvádzanie do činnosti vypínače, reverzačné spínače, voliče a podobne, prostredníctvom kolískového tlačidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 472

Dátum: 26.09.2002

Autor: Gusi Piero Camillo

MPK: H01H 23/00

Značky: kolískového, činnosti, kompresiu, prostredníctvom, spínače, reverzačné, tlačidla, spúšťací, mechanizmus, využívajúci, uvádzanie, vypínače, voliče, podobně

Text:

...spúšťacieho zariadenia využivajúceho kompresiu podľa tohto vynálezu, bude opísaný mechanizmus podľa stavu techniky, s odkazom na obr. l, ktorý je otočený o 180 ° oproti obrázku 3.Na uvedenom obrázku sú použité rovnaké vzťahové mačky ako boli vyššie zavedené, na označenie zodpovedajúcich prvkov zariadenia.Ako je možné vidieť na obr. l, cylindrické puzdro 20 vychádzajúce spod tlačidla 5, do ktorého je čiastočne zasadený kolik 21 nesúcí...

Piperidínové deriváty ako modulátory činnosti chemokínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 654

Dátum: 01.07.2002

Autori: Evans Richard, Springthorpe Brian, Perry Matthew

MPK: A61K 31/445, A61P 31/00, A61P 11/00...

Značky: piperidínové, chemokínového, modulátory, receptora, deriváty, činnosti

Text:

...hladkého svalu, čo má za následek zníženie vaskulárnej permeability, exudáciu a edém. Antagonisty tiež vyvolávajú blokovanie účinku histamínu na Hl receptory na nocicepčné nervové vlákna c-typu, čo má za následok zníženie svrbenia a kýchania.0008 O vírusových infekciiách je známe, že spôsobujú zápal pľúc. Experimentálne sa ukázalo, že bežné prechladnutie zvyšujemukóznu produkciu eotaxinu v dýchacích cestách. Nakvapkanieeotaxínu do nosa...

Spôsob činnosti otočných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282283

Dátum: 06.11.2001

Autor: Stark Jürgen

MPK: E05F 15/12, E05F 15/10

Značky: otočných, dveří, činnosti, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Dvere sú prevádzkované v tzv. podpornom režime prostredníctvom elektromotorického pohonu, ktorý je riadený mikroprocesorovým ovládaním. Obvodová rýchlosť Vm otočných dverí pozostáva zo súčtu podpornej rýchlosti Vu poskytnutej elektromotorom a rýchlosti vyvolanej manuálnou silou, teda platí vzťah Vm = Vu + V. Elektromotor nevydáva celú pohonnú silu na otáčanie dverí. Sila elektromotora je zmenšená o silu, ktorú vynaloží osoba prechádzajúca...

Systém zberu a centrálnej evidencie informácií o činnosti hracích automatov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2935

Dátum: 06.08.2001

Autor: Valenta Miroslav

MPK: H04B 7/00, G08C 19/00

Značky: zberu, evidencie, hracích, systém, centrálnej, činnosti, informácií, automatov

Text:

...manipulácii s počítadlami výherných hracích prístrojov a kontrola pravidelnej prevádzky hracích prístrojov vrátane možností porovnávania. To potom úzko súvisí s účinnou ochranou dosahovaných tržieb zpohľadu prevádzkovateľa, ale izpohľadu povoľovacích orgánov (obcí), spočívajúcou vzabránení alebo výraznom obmedzení prípadného krátenia tržieb, zabezpečení správneho odvodu časti výťažku atď. Systém taktiež umožňuje operatívnukontrolu...

Zariadenie na ochranu vodomeru pred vyradením z činnosti pomocou cudzieho magnetického poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2582

Dátum: 11.07.2000

Autor: Petruš Otokar

MPK: G01F 15/00

Značky: magnetického, činnosti, cudzieho, zariadenie, ochranu, vodoměrů, vyradením, pomocou, poľa

Text:

...príslušenstva Q, zostavené a zaplombované zariadenie pozostávajúce z horného krytu g a dolného krytuig navodomere lje na obr.4.Zariadenie podľa obr.3 pozostáva z horného krytu g a dolného krytu g , tvoriaceho duté teleso prevažne guIovitého tvaru. Horný kryt g a dolný kryt g je vyrobený lisovaním, alebo odlievaním do formy. Materiál na výrobu tohto zariadenia je tvrdý,priehladný PVC. Ďalej je možné zariadenie vyrobit z magnetický...

Spôsob monitorovania činnosti recirkulačnej sústavy a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279932

Dátum: 10.12.1997

Autor: Kalix David

MPK: F16K 37/00, G01L 17/00

Značky: spôsobu, sústavy, monitorovania, vykonávanie, recirkulačnej, spôsob, tohto, činnosti, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob monitorovania činnosti recirkulačnej riadiacej sústavy, podľa ktorého sa usmerňuje tekutina recirkulačnou riadiacou sústavou obsahujúcou hlavný vstup (12), ktorým sa udržiava minimálny prietok, hlavný výstup (14), recirkulačný výstup (16) a piest (26) s piestovou komorou (24) na regulovanie prietoku tekutiny recirkulačným výstupom (16), pričom sa získavajú údaje o tlaku tekutiny pretekajúcej hlavným vstupom (12), údaje o tlaku tekutiny...

Zapojenie k činnosti výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279063

Dátum: 07.12.1994

Autori: Bernicke Erhard, Röhr Klaus, Eibisch Karl

MPK: H05B 41/232, H05B 41/26

Značky: činnosti, výbojky, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

V obvode záťaže, ktorý obsahuje výbojku (H1), v sérii s touto výbojkou zapojenú indukčnosť (L1) a paralelne k tejto výbojke zaradený kondenzátor (C1), je paralelne k indukčnosti (L1) a/alebo kondenzátoru (C1) priradené sériové zapojenie tepelne závislého odporu (V1) vysokovodivého za studena s prvkom (V2) obojsmerného napäťového prierazu, pričom tepelne závislý odpor (V1) vysokovodivý za studena a prvok (V2) obojsmerného napäťového prierazu sú...

Zařízení pro kontrolu činnosti druhého stupně u dvoustupňových karburátorů zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270661

Dátum: 12.07.1990

Autor: Janata Tomáš

MPK: F02M 19/01

Značky: karburátoru, činnosti, druhého, zařízení, dvoustupňových, stupně, motorů, kontrolu, zážehových

Text:

..., kde je mechanická část, siožená z desky 3 připevněné k tělo karburátoru i, opatřené pákovým mechanismem, který na princípu akce/vlećná 2, 2 a vlećmm ramena 3, ggl a reakce /pružiny podtlakové regulace druheho stupně g/ provede pomocí spojky li, opatrené zapisovacím mechanismem Q zápis průběhu na kartu łł. Ubě ramena, vlečné Ä a vlečenéj jsou otočné spojeny, přičemž rameno Ž je opteno o čep lg táhla 1 podtlakové regulace 2. Aby nebyl...

Zařízení pro kontrolu činnosti druhého stupně u karburátorů zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270659

Dátum: 12.07.1990

Autor: Janata Tomáš

MPK: F02M 19/01

Značky: zážehových, karburátoru, zařízení, motorů, činnosti, druhého, stupně, kontrolu

Text:

...druhého stupně v krajní poloze, vodnou membránu apod.Zařízení je znázorněno na výkreau, kde je mechanická část, složená z podtlekové komory druhého stupně 3, desky 5 přípevněně ke kerburátoru l, opatřené porovnávací podtlakuvou komorou 3, kyvným ramenem §, ktoré je otočné kola čepu § a opírá se o čep lg tahla g, podtlakové komory druhého stupně 3, kyvným ramenem ll, otočným kolem čepu Z e procházejícím vodicím pouzdrem 2. Kyvná rameno...

Zařízení pro automatizaci obslužných činností výrobních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269847

Dátum: 14.05.1990

Autor: Bureš Stanislav

MPK: B23Q 7/10

Značky: automatizaci, zařízení, obslužných, výrobních, činnosti, strojů

Text:

...g, ktoré je s dalšími navazujícími meohsnismy stejně jako u zařízení podle obr. 1.Výtah g polotovarů łg (obr. 3) je proveden jakovedení gg, v jehož dolní části je upra vstupníoh otvoru do dutiny. ggałříA ~von vúlee gg zdvihu se smykadlem 59 a Je zde uloäena západka 3 L. Kolmo na toto vedení g§ Jsou uspořćdćny msohanieny pro vysunutí polotovaru ąg z osy vedení gg. Tyto mechaniemy Jsou vytvořeny Jako opět-ní čelist § 13 ktoré Je posuvně...

Výparník řízené činnosti pro vakuové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267672

Dátum: 12.02.1990

Autori: Levčenko Georgij, Radzikovskij Alexandr

MPK: C23C 14/24

Značky: řízené, výparník, vákuové, činnosti, zařízení

Text:

...Hume, sen Bnusy. Hpu nocrumeuuu paóoweü TBMHGPATVPH naTepuan 8 HčHHHdeT MCHAPHTBGR H BHXOHMTL IGPGB Kdłłdľl 5, HAHFGBHGHHHŘ E CTOPOHV HâHHHHEMOŘ nonnomxu. HPM aron nocne Konbueaoro yrnysneuun 7 nepulepnñuue cnau noroxa ucnapenuux Honexyn ocamnanwca Ha xononnux cTeHKax aepxueü HacTu Kauaną 6, A ueurpansuue oánacru noToKa BHKOHHT H 3 HGFO B HJHPdBHBHMM HEHHHHBHOŇ HOJIHOIIKM.nocne ncnapeuua acero Haxonnamerocn B Tnrne 1 HaTepMana 8, HJCTB...

Zapojení pro synchronizování činnosti grafických interfejsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267967

Dátum: 12.02.1990

Autor: Slaměník Jan

MPK: G06K 1/12, G06F 15/68

Značky: zapojení, synchronizování, interfejsů, činnosti, grafických

Text:

...výstupy jsou spojený přes spínače ga, gg až gn jednak s druhou sběrnicí 1 a jednak se vstupy čítačů lg, ZE až lg.Nastavením spínačů lg, lb až lg hodinového signálu a spínačů ga, zh až gn nulovacího signálu se volí, zda interfejs pracuje v řídícím nebo závislém režimu. Z libovolného počtu grafických interfejsů vždy první pracuje v řídícím režimu, ostatní musí pracovat V závislém režimu. Řídící první interfejs ga má oba spínače lg, 35...

Odprašovací komora pro čistění výdušných větrů od prachu vznikajícího při důlní činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265270

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hinterholzinger Otto, Dudák Vladimír, Hemer Miroslav, Verner Jindřich, Smetana Josef, Handlíř Jaroslav

MPK: E21F 5/00

Značky: prachu, výdušných, odprašovací, důlní, větru, čištění, činnosti, komora, vznikajícího

Text:

...jednou vrstvou kertáčovych filtračních prvků. Řez rámovym kertáčovým filtrem 3 dvojitou vrstvou kartáčových filtračních prvků je zobrazen na obr. 7, kdežto na obr. 8 je zobrazen řez tkaninovým filtrem. Na obr. 9 je pohled na kartáčový filtrační prvek, jehož příčný řez je uveden na obr. 10. Na obr. 11 je uveden podélný řez filtračním tunelen, ve kterém jsou instalovány jak rámové kartáčové filtry, tak i rámové tkeninové filtry. Obr. 12...