Patenty so značkou «cigariet»

Puzdro na škatuľku cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6895

Dátum: 03.10.2014

Autori: Kuruc Milan, Kurucova Priehradná Denisa

MPK: G09F 23/02, A24F 15/00, A24F 15/18...

Značky: škatuľku, cigariet, puzdro

Text:

...na škatuľku cigariet v stave on-line dokončenia a v stave tinálnom. Na obrázku 5 a 6 je znázomená škatuľka cigariet s už nasunutým puzdrom.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísaná základná verzia puzdra na škatuľku cigariet vo veľkosti king size podľa tohto technického riešenia, ktorá je znázornená na obrázku l. Je to ímidžové puzdro ako hotový výrobok a pozostáva z obvodového plášťa l vytvarovaného do dutého kvádra a...

Spoločné balenie cigariet so zápalkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4751

Dátum: 07.06.2007

Autor: Géč Daniel

MPK: A24D 1/00, A24F 27/00, B65D 85/08...

Značky: balenie, spoločné, zápalkami, cigariet

Text:

...zipsom spoločnými stenami cigaretovej škatuľky a zápalkovej škatuľky v rôznych variáciách, s možnosťou použitia ktorejkoľvek strany cigaretovej škatuľky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, pričom obr. č. l a č. 2 znázorňujú polohu cigaretovej škatuľky a uchytenie zápalkovej škatuľky na užšej bočnej stene, obr. č. 3 a č. 4 znázorňujú uchytenie zápalkovej škatuľky , na spodnej alebo vrchnej...

Systém vlastnoručnej výroby cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10401

Dátum: 18.04.2007

Autori: Fleischhauer Holger, Demmer Udo, Diederichs Reto, Seidel Henning

MPK: A24C 5/42, A24C 5/40, A24F 23/00...

Značky: vlastnoručnej, výroby, cigariet, systém

Text:

...z 21. decembra 1992 (BGB. I S. 2150), neskôr zmeneného nariadením z 10 júla 2006(BGB. I S. 1473) definovaný Tabak na fajčenie je jemne rezaný, keď viac než 25 hmot.tabakových častíc má dĺžku alebo šírku pod 1 mm.0011 Zhutňovacie zariadenie má V pozdĺžnom smere lisovaciu komoru, do ktorej je možné pozdĺžne umiestneným plniacim otvorom plniť tabak. Tabak je možné tvarovať na tabakový povrazec pomocou lisovacieho trámca pohybujúceho sa...

Páska na pretrhnutie s aromatickým obsahom na balenie cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6389

Dátum: 09.06.2006

Autor: Pham Xuan

MPK: B65D 75/52, B65D 85/08

Značky: balenie, páska, cigariet, obsahom, aromatickým, pretrhnutie

Text:

...s priloženými nákresmi,pričom podobné vzťahové značky sa týkajú podobných časti, a naObrázok 1 zobrazuje náhľad na širokú pásku na trhanie, natočenú na cievke s arómou a lepivým materiálom, umiestnenými na páske Obrázok 2 zobrazuje zväčšený náhľad na čiastočky pásky na roztrhnutie zo zadnej stranyObrázok 3 zobrazuje pohľad na prierez vrstvy, vytvorený pozdĺž čiary A-A z obrázku 2Obrázok 4 zobrazuje náhľad na balenie cigariet s ohybným viečkom...

Aromatická kapsula na dodanie lepšej príchute do cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14416

Dátum: 03.02.2006

Autori: Fournier Jay, Layman John, Nepomuceno Jose, Skinner Ila, Karles Georgios, Jupe Richard, Morgan Constance, Garthaffner Martin, Kellogg Diane

MPK: A24D 3/06

Značky: dodanie, aromatická, kapsula, príchute, cigariet, lepšej

Text:

...cigarety je obsiahnutá jedna alebo viac kapsúl, pričom použitie vonkajšieho tlaku spôsobí otvorenie jednej alebo viac kapsúl pred alebo počas používania cigarety. Otvorenie jednej alebo viac kapsúl umožňuje uniknúť prísade z kapsuly (kapsúl), spolupôsobí s modifikáciou vlastnosti cigarety a dym je cez ňu unášaný. Napríklad, pridaný materiál sa môže použiť na poskytnutie jednej alebo viacerých prchavých aromatických zložiek tabakovému dymu,...

Filter do tabakových výrobkov, najmä cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: 284074

Dátum: 02.08.2004

Autor: Mentzel Edgar

MPK: A24D 3/10

Značky: najmä, tabákových, výrobkov, filter, cigariet

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je filter do tabakových výrobkov, najmä do cigariet, ktorý je vyrobený z celulózovej vlákniny zhotovenej spôsobom Air-Laid, pričom pruhy vláknového pásu z celulózovej vlákniny sú prehnuté do tvaru V a v oblasti ich vrcholov sú usporiadané okolo stredovej osi vyrábaného cigaretového filtra, pričom ležia oproti sebe navzájom v špirále, a sú zvinuté do valcovitého obalu.

Spôsob výroby cigariet a cigareta vyrobená týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283746

Dátum: 28.11.2003

Autori: Keen Billy, Counts Mary Ellen, Braunshteyn Mikhail, Adams John, Jones Donald, Smith Barry, Dale Gerald, Stevenson Brett, Sanderson Wesley, Wrenn Susan, Harris Charles

MPK: A24F 47/00, A24C 5/47

Značky: cigariet, výroby, spôsobom, týmto, cigareta, vyrobená, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby cigariet zahŕňa kroky vytvárania sledu 2-násobných dutých vložiek (74) v striedavom vzťahu k 2-násobným vložkám tabaku (80) a obalenie tohto sledu v tabakovej štruktúre (66) a v prebale (71), prerezanie tejto výslednej spojitej tyčinky v stredových bodoch vopred zvolených 2-násobných vložiek tabaku a opätovné prerezanie na vytvorenie združených párov jednotlivých vložiek tabakovej tyčinky (60), rozdelenie častí združených párov...

Zariadenie na zahasenie tlejúcich cigariet a cigár

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3245

Dátum: 04.06.2002

Autor: Uhrín Karol

MPK: A24F 19/00

Značky: zariadenie, zahasenie, cigariet, tlejúcich, cigár

Text:

...a cigary.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnenć pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. l podľa technického riešenia zariadenie na zahasenie, najmä tlejúcich cigariet a cigár, obr. 2 znázorňuje v reze zariadenie na zahasenie, najmä tlejúcich cigariet a cigár ako jednodielene teleso dutej nádoby, obr. 3 znázorňuje v reze zariadenie na zahasenie, najmä tlejúcich cigariet a cigár ako dvojdíelene teleso...

Spotrebiteľské balenie cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3036

Dátum: 06.11.2001

Autori: Miterpák Ján, Palovčík Vladimír, Petrak Juraj

MPK: B65D 85/10, A24D 1/02

Značky: balenie, cigariet, spotrebiteľské

Text:

...l v jednom obale z obr. 2 predstavuje riešenie, každá cigareta l v obaloch g zvlášť a spojené páskou ,i obr. 3 a 4 predstavujú riešenia rozdiehie len v tom, že na obr. 3 sú cigarety 1 v obale 2 vedľa seba bokom a na obr. 4 pozdĺžne za sebou. Súbor spotrebiteľského balenia je určovaný perforáciou 4.Podstata technického riešenia spočíva V troch variantoch spotrebiteľského balenia cigariet a ich početnosti v ňom s cieľom rozšírenia...

Spôsob výroby lepidla na výrobu cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: 280235

Dátum: 08.10.1999

Autori: Metzger Rolfjürgen, Kade Eberhard, Zscheile Helmut, Drabner Manfred, Grabein Peter

MPK: C09J 103/08, A24C 5/24

Značky: lepidla, spôsob, cigariet, výrobu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby lepidla na báze chemicky modifikovaného škrobu, pri ktorom sa zložky súčasne miešajú a súčasne sa v nich rozrušujú väčšie častice a bublinky vzduchu. Získané lepidlo je možné bez nasledovného spracovania okamžite použiť na priemyselnú výrobu cigariet, pričom postup, pri ktorom sa miešajú zložky lepidla, môže byť až do nanesenia lepidla kontinuálny.

Balenie cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1858

Dátum: 03.06.1998

Autori: Čejda Jaroslav, Slupski Richard, Michailidis Petros

MPK: B65D 85/10

Značky: cigariet, balenie

Text:

...predaju neokolkovaných cigariet a zvyšujú hygienu predaja-2 Podstamou výhodou technického riešenia je obmedzenie fajčenia a tým zníženie nebezpečenstva z fajčenia, lebo spotrebiteľ si zakúpi menšie množstvo cigariet maximálne päť v jednom obale. Prehľad obrázkovTeclmicke riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom obral znázorňuje príklad uskutočnenia obalu na jednu cigaretu s kolkovou známkou na otváraní, obr.2...

Zhášač cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: U 241

Dátum: 09.09.1993

Autor: Vaňkát Milan

MPK: A24F 13/18

Značky: cigariet, zhášač

Text:

...menší než je vnější průměr zháäená cigarety.Přehled ob ázků a sezhášeč cigaret D je bliža oavětlen pomocí výkresu,na kterém znázorňuje obr.1 shášeč cigaret D s otvoram proměnlivého průřezu B najmenším průměrem d , ktorý je menší než vnější průměr cigaraty .Zhášeč cigaret É podle obr.1 seatává z tělesa 1 libovolněho vnějšího tvaru a úpravy povrchu ,ve kterém je vytvořen otvor proměnliváho průřezu g.s najmenším průměrem /d/,který je menšínež...

Zhášač cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: U 240

Dátum: 09.09.1993

Autor: Vaňkát Milan

MPK: A24F 13/18

Značky: zhášač, cigariet

Text:

...je menší než vnější průměr cigarety /D/ . . h Qbr. 2 anázorñują příklad použití zařízení podle vynálezu .Zhášeč podle obr.1 sestává z tělesa 1 libovolného vnějšího tvàru a úpravy povrćhu ,ve kterén jsou dva souosé ,prot 11 eh 1 é,kuže 1 ově,průchozí otvory g,zušující se směrem dovnitř tělesa. Průnik těchto dvou kuželových plooh o průměru /dl Je.menší než vnější průměr /D/ clgarety 5 , kterou zachytí u šhavâho poýela a ełga reta zhasne....

Sústava na vlastnoručné zhotovenie cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: 278884

Dátum: 16.12.1992

Autori: Wildenau Wolfgang, Seidel Henning, Mentzel Edgar

MPK: A24C 5/40

Značky: vlastnoručné, cigariet, zhotovenie, sústava

Zhrnutie / Anotácia:

Sústava na vlastnoručné zhotovenie cigariet s filtrom pozostáva z cigaretovej papierovej dutinky (10) s filtračným náustkom a tabakovej patróny (2), ktorá je oddelená a pripravená továrenským rezným postupom z tabakového povrazca a ktorá pozostáva z náplne tabaku, zodpovedajúcej hotovej cigarete, a je zasunuteľná ako tabaková dávka (4) do cigaretovej papierovej dutinky (10), ktorej plášťová plocha je vytvorená z obalu (6) prepúšťajúceho vzduch,...

Stroj na výrobu cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: 224644

Dátum: 15.01.1986

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: cigariet, výrobu, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na výrobu cigaret, obsahující sestupnou šachtu, hlavní zásobovací jednotku spojenou s horním vstupním koncem sestupné šachty a zubový válec uložený u dolního výstupního konce sestupné šachty, vyznačený tím, že dále obsahuje pomocnou zásobovací jednotku (45), která je spojena se sestupnou šachtou (3) a obsahuje alespoň dva prvky (46) pro zavádění tabáku, uložené vzájemně rovnoběžně kolmo k většímu rozměru sestupné šachty (30) a vzájemně...

Zařízení pro kontrolu kvality cigariet s filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226706

Dátum: 01.11.1984

Autori: Seragnoli Enzo, Societa Per Azioni

Značky: kvality, kontrolu, filtrem, zařízení, cigariet

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontrolu kvality cigaret s filtrem zahrnující kotoučový dopravník, tvořený dvojicí otáčivých kotoučů s obvodovými drážkami pro uložení jednotlivých cigaret mezi vstupem na kotoučový dopravník a výstupem cigaret z kotoučového dopravníku je v úseku dráhy vedení cigaret umístěno kontrolní pásmo, zahrnující vysouvací úsek, vypuzovací úsek vadných cigaret a zpětný zasouvací úsek, přičemž zařízení umožňuje zjišťovat přítomnost špatně...