Patenty so značkou «cigareta»

Cigareta s filtrom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7202

Dátum: 04.08.2015

Autori: Pandová Iveta, Rohaľová Tatiana, Oravec Peter, Bielovsová Rimma, Panda Anton, Navrátilová Daniela

MPK: A24D 3/04, A24D 3/16

Značky: filtrom, cigareta

Text:

...zeolit po chemickej modifikácii nadobúda katalytické vlastnosti, preto sa dá použiť aj ako sorbent, aj ako katalyzátor na premenu uhľovodíkov a oxidov dusíka. Riešenie využíva chemicky modifikovaný zeolit so sorpčnými vlastnosťami, aj s katalytickými vlastnosťami. Podľa návrhu je počas používania uvedených produktov tabakový dym prepúšťaný najprv cez nový filter, resp. cez novo doplnenú vrstvu chemicky upraveného zeolitu, na ktorý sa...

Cigareta, fajčiarsky systém a elektrický ohrievací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 287785

Dátum: 30.08.2011

Autori: Utsch Francis, Lipowicz Peter, Ritt Renzer, Hayes Patrick, Fleischhauer Grier, Scott Robert, Collins Alfred, Miser Donald, Counts Mary Ellen, Lee Robert, Watkins Michael, Subbiah Mantharam, Mccafferty Hugh, Raymond Wynn, Stevens William, Higgins Charles, Losee Bruce, Hajalogol Mohammad, Sprinkel Murphy, Houck Willie, Nichols Constance, Laroy Bernard, Deevi Seetharama, Wrenn Susan, Das Amitabh, Ripley Robert, Lilly Clifton, Keen Billy

MPK: A24F 47/00

Značky: ohrievači, systém, fajčiarský, elektricky, cigareta, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Fajčiarsky systém obsahuje vyberateľnú cigaretu (23) obsahujúcu materiál s tabakovou vôňou, ktorý je elektricky vyhrievaný radom elektricky vyhrievaných prvkov obsiahnutých v zapaľovači (25) na uvoľňovanie dávok tabakovej arómy fajčiarovi. Cigareta (23) a zapaľovač (25) sú upravené tak, že prúdenie vzduchu cez fajčiarsky systém smeruje priečne na cigaretu.

Tenká cigareta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4538

Dátum: 27.01.2006

Autor: Badertscher Thomas

MPK: A24D 3/00, A24D 1/00

Značky: tenká, cigareta

Text:

...ľahko zapálené a tiež poskytujúspotrebiteľovi viac chuti na ťah/potiahnutie, vdýchnutie.0012 Na výrobu tenkých cigariet podľa uvedeného vynálezu môže byť použitý akýkoľvek druh bežného tabaku, prednostné jemne rezaného tabaku (napríklad Burley, Maryland, údené alebo orientálne tabaky). Ako bolo uvedené Vyššie, môže byť pridaný expandovaný tabak, ale prednostné len V množstve menšom ako 20 celkového množstva tabaku a dokonca prednostnejšie nie...

Cigareta s filtrom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12822

Dátum: 16.01.2006

Autori: Henning Paul Georg, Pienemann Thomas, Peters Gunther, Seidel Henning

MPK: A24D 3/16

Značky: cigareta, filtrom

Text:

...výhodne opatrené obsahom prísadyneodpariteľných podielov nižším než l , vztiahnuté na tabakovú sušinu zvlášť výhodne niesú pridané žiadne prísady. Tabaky sú výhodne volené tak, že obsah TSNA (TSNA nitrosamíny špecifické pre tabak) V celkovej zmesi je nižší než 2 g/g tabaku. Ešte výhodnejšie je, keď je obsah TSNA V tabaku nižší než 1 g/g tabaku.0017 Tabak môže obsahovať prísady či aditíva ako napr. obal, aromatické látky, prostriedky0018...

Cigareta s uhlíkom na kúdeľovom filtri

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19128

Dátum: 14.12.2005

Autori: Banerjea Ashesh, Lambert Charles, Finley Arlington, Jupe Richard

MPK: A24D 3/16

Značky: uhlíkom, cigareta, kúdeľovom, filtri

Text:

...dymu majúceho znížené zložky plynnej fázy, ale sprijateľnouZhrnutie vynálezu V súlade s predloženým vynálezom fajčiarsky výrobok, ako je cigareta, obsahujetabakovú tyčinku a viacdielny filter obsahujúci vláknitú kúdeľ sčasticami vysokoaktívneho uhlíka na kúdeli. Vo výhodnom uskutočnení aktívny uhlík tiež nesie príchuť a obsahuje častice vysokoaktívneho uhlíka na vláknitej kúdeli. Keď je dym hlavného prúdu vťahovaný cez úsek filtra...

Elektricky zahrievaná cigareta s riadeným uvoľňovaním ochutenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6442

Dátum: 02.11.2005

Autori: Woodson Beverley, Newman Deborah

MPK: A24B 15/00, A24F 47/00

Značky: riadeným, elektricky, cigareta, ochutenia, zahrievaná, uvoľňovaním

Text:

...Následne ochutenia pridané do niektorých tradičných cigariet nevyprodukovali pre fajčiara uspokojivo požadovaný chuťový efekt a požadovaná hodnota ochutenia voči subjektívnej kvalite cigarety je menej ako žiaduca. Vzhľadom k strate ochutení nie jerovnomernosť ochutení cigariet úplne dostačujúca. Navyšepohlcovanie ochutení pomocou pohlcovačov V cigaretách tieto pohlcovače deaktivuje, čo znižuje ich schopnosť odstrániťz tabakového dymu zložky...

Cigareta bez dymu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3625

Dátum: 21.06.2005

Autor: Valadi Mahmood

MPK: A24F 47/00, A24B 15/00

Značky: cigareta

Text:

...označovanej ako ochranný obal, vyrobená z materiálu, ktorý napríklad pozostáva z vhodného papierového materiálu, pozri Obr. 2. Všeobecne cigareta 1 môže zahrňovať špičku g a prednú časť 5, pozri Obr. 3. Oblasť § uvoľňujúca nikotín je potom výhodne umiestnená na alebo v špičke. Ako je znázomené na Obr. 4, špička g môže mať pórovitú vnútomú časť alebo vnútomé teliesko 3, ktoré je priepustné pre vzduch a je vytvorené v podstate ako filter...

Ventilovaná cigareta s filtrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284470

Dátum: 23.03.2005

Autori: Mentzel Edgar, Seidel Henning, Henning Paul Georg

MPK: A24D 3/04

Značky: cigareta, filtrom, ventilovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je ventilovaná cigareta s filtrom s obaleným tabakovým povrazcom a s filtrom (7) vybaveným ventilačným prostriedkom, ktorý pozostáva z dvoch častí (3, 4) filtra. Ventilačné prostriedky sú usporiadané v oblasti časti (3) filtra zo strany tabakového povrazca. Časť (3) filtra zo strany tabakového povrazca je jednodielnym filtračným segmentom a časť (4) filtra zo strany úst je dvojdielnym filtračným segmentom s jadrom (1) a plášťom (2),...

Elektronická aerosólová cigareta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6006

Dátum: 18.03.2005

Autor: Hon Lik

MPK: A24B 15/00

Značky: aerosolová, elektronická, cigareta

Text:

...je spojený rovnobežne so snímačom vnútri puzdra zvlnený film je usporiadaný medzi snímačom anegatívnou tlakovou dutinou vnútri snímača prvá magnetická platnička adruhá magnetické platnička ajazýčkový spínač spojené medzi nimi sú usporiadané vnútri snímača, pričom druhá magnetické platnička je pripevnenákzvlnenému filmu bezpečnostný spätný ventil zo silikónového gélu je usporiadaný vnútri snímača, tretia magnetická platnička je...

Cigareta s tabakovým filtrom a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284374

Dátum: 19.01.2005

Autor: Henning Paul Georg

MPK: A24D 3/06, A24D 3/04

Značky: výroby, spôsob, cigareta, filtrom, tabakovým

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je cigareta s tabakovým filtrom, ktorá je vytvorená s tabakovým povrazcom obklopeným cigaretovým papierom. Tabaková zmes tabakového povrazca obsahuje podiel 15 až 30 % narezaných stredných rebier tabakových listov. Výťažnosť kondenzátu dymu tabakového povrazca je medzi 15 a 19 mg kondenzátu pri dĺžke povrazca 63 mm a vyfajčenej dĺžke 55 mm. Filter je vyrobený ventilačnou zónou filtra, prebiehajúcou v obvodovom smere, pričom stupeň...

Cigareta a ohrievač na použitie v elektrickom fajčiarskom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: 284345

Dátum: 27.12.2004

Autori: Uhl Richard, Watkins Michael, Hayes Patrick, Cowling Patrick, Baggett James, Morgan Constance, Sharpe David, Clark David, Hajaligol Mohammad, Wrenn Susan, Counts Mary Ellen, Fleischhauer Grier, Sanderson Wesley, Moore Michael, Houck Willie, Nichols Walter

MPK: A24F 47/00

Značky: cigareta, systéme, ohrievač, elektrickom, fajčiarskom, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Cigareta (23) zahŕňa tabakovú tyčinku s naplnenou a nenaplnenou časťou usporiadanou tak, že elektrické žeraviace prvky (37) môžu prekrývať obe tieto časti. Tabaková tyčinka obsahuje rúrkovitú tabakovú štruktúru, ktorá je zostavená premenou tabakovej suroviny do spojitej vrstvy tabakovej štruktúry a jej premenou do jednej alebo viac cievok s tabakovou štruktúrou, vhodnou na automatizovanú výrobu cigariet. Ohrievač (25) zahŕňa podporné hrdlo a...

Simulovaná cigareta, určená na pomoc pri prekonávaní závislosti na tabaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3389

Dátum: 21.07.2004

Autor: Martinez Fernandez Jose Antonio

MPK: A24D 3/00, A24F 47/00, A24D 1/00...

Značky: určená, závislosti, překonávání, cigareta, simulovaná, tabáku, pomoc

Text:

...je vyhotovená ztrubicového alebo cylindrického telesa vyhotoveného z pevného materiálu, prezentovaná v tvare trubice, v ktorej sú vytvorenédva priestory s rozdielnymí priemermi, ten s väčším priemerom a postupne najdlhší do dĺžky,ktorého účelom je použitie na vnútomé umiestnenie produktov nahrádzajúcich tabak, zatiaľ čo priestor s menším priemerom je určený na vonkajšie umiestnenie špičky vyhotovenej zmäkkého materiálu, ktorá je vizuálne aj...

Bezplameňová, elektronicky rozprašujúca cigareta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5060

Dátum: 08.03.2004

Autor: Hon Lik

MPK: A24B 15/00

Značky: rozprašujúca, elektronický, bezplameňová, cigareta

Text:

...proti pretrhnutiu. Alternatívne sa pumpička s dávkovacou dutinou môže nahradiť dávkovačom a elektromagnetickým ventilom alebo elektrotermickým ventilom. Pri pôsobení stlačeného vzduchu alebo superelastického člena na zásobnej nádržke pre roztok uchovávaná kvapalina vyteká von automaticky. Výhodne sa použije superelastlcký člen,-3 vyrobený z nikel-titánovej zliatiny s pamäťou. Zahrnuje kontrolný obvod, ktorý poskytuje prevádzkový prúd...

Spôsob výroby cigariet a cigareta vyrobená týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283746

Dátum: 28.11.2003

Autori: Harris Charles, Keen Billy, Counts Mary Ellen, Dale Gerald, Sanderson Wesley, Adams John, Wrenn Susan, Smith Barry, Jones Donald, Stevenson Brett, Braunshteyn Mikhail

MPK: A24C 5/47, A24F 47/00

Značky: výroby, spôsobom, vyrobená, spôsob, týmto, cigareta, cigariet

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby cigariet zahŕňa kroky vytvárania sledu 2-násobných dutých vložiek (74) v striedavom vzťahu k 2-násobným vložkám tabaku (80) a obalenie tohto sledu v tabakovej štruktúre (66) a v prebale (71), prerezanie tejto výslednej spojitej tyčinky v stredových bodoch vopred zvolených 2-násobných vložiek tabaku a opätovné prerezanie na vytvorenie združených párov jednotlivých vložiek tabakovej tyčinky (60), rozdelenie častí združených párov...

Elektricky ohrievaná cigareta zahrnujúca regulované uvoľňovanie arómy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20982

Dátum: 30.10.2003

Autori: Newman Deborah, Woodson Beverley

MPK: A24F 47/00, A24B 15/28, A24B 15/00...

Značky: regulované, uvoľňovanie, elektricky, arómy, zahrnujúca, ohrievaná, cigareta

Text:

...molekula v inkluzívnom komplexe.Takto elektricky ohrievaná cigareta obsahuje sorbent a arómu zabudovanú v cigaretevo forme, ktorá výhodne minimalizuje uvoľňovanie a migráciu arómy V cigarete pred fajčením, napríklad pri okolitých podmienkach a tým výhodne minimalizuje deaktiváciu sorbentu arómou. Okrem toho, aróma sa uvoľňuje v cigarete regulovane počas fajčenia. Následne aróma výhodne zvyšuje subjektívne charakteristiky cigarety, pričom...

Cigareta s filtrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283635

Dátum: 13.10.2003

Autori: Peters Gunther, Schäfer Sabine, Knorr Solvey

MPK: A24D 1/00, A24D 3/04

Značky: cigareta, filtrom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je cigareta s filtrom s povrazcom tabaku obklopeným cigaretovým papierom, ktorý má priemer 5 mm až 7 mm, s výťažnosťou dymu maximálne 1 mg kondenzátu, s filtračným prvkom zo strany tabaku s relatívnou retenciou väčšou než 90 %, s filtračným prvkom zo strany úst s relatívnou retenciou menšou než 10 % a s vetracou zónou prebiehajúcou v obvodovom smere v obalovom a poťahovom papieri, ktorá sa nachádza v určitom odstupe od konca filtra zo...

Cigareta s redukovanou plynnou fázou

Načítavanie...

Číslo patentu: 283397

Dátum: 03.06.2003

Autori: Mentzel Edgar, Seidel Henning

MPK: A24D 3/10, A24D 3/04, A24D 3/16...

Značky: cigareta, plynnou, fázou, redukovanou

Zhrnutie / Anotácia:

Cigareta s redukovanou plynnou fázou je tvorená stĺpcom tabaku obaleným cigaretovým papierom, filtrom obsahujúcim aktívne uhlie, dvojitým filtrom, ktorého časť na strane stĺpca tvorí hodvábny papier obsahujúci uhlie, ventilačnou zónou filtra z acetátu celulózy v časti na strane k ústam, prebiehajúcou v smere obvodu. Hodvábny papier časti filtra na strane stĺpca je voluminózny a obsahuje 20 až 50 % hmotn. mikrojemne zomletého aktívneho uhlia....

Cigareta s filtrom obsahujúca biologicky odbúrateľný filter

Načítavanie...

Číslo patentu: 283275

Dátum: 07.04.2003

Autor: Henning Paul Georg

MPK: A24D 3/10, A24D 3/04

Značky: biologicky, cigareta, obsahujúca, filter, odbúrateľný, filtrom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je cigareta s biologicky odbúrateľným filtrom, s povrazcom tabaku obklopeným cigaretovým papierom, filtrom vyrobeným z celulózového rúna zhotoveného podľa spôsobu Air-Laid a s ventilačnou zónou filtra prebiehajúcou v obvodovom smere. Filter má retenčný výkon kondenzátu od 40 do 60 %, výťažnosť povrazca, pomer 10-násobku nikotínu ku kondenzátu povrazca tabaku leží medzi 0,6 a 0,9, hustota napchatia tabakovej zmesi povrazca tabaku leží...

Cigareta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3107

Dátum: 07.01.2002

Autori: Václav Jozef, Jánošík Rudolf

MPK: A24D 1/00

Značky: cigareta

Text:

...perforovaného papiera. Na obr. 3 je znázornenáodvodená verzia cigarety s dutinkou v tvare zrezaného kuže|a vyrobenázperforovaného tabakového Iistu. Na obr. 4 je znázornená druhá základná verzia cigarety, kde dutinka je opatrená výstužou vtvare perforovaného valca. Na obr. 5 je znázornená odvodené verzia cigarety, kde dutinka je opatrená výstužou vtvare perforovaného kužeľa. Na obr. 6 je znázornená odvodená verzia cigarety, kde dutinka je...

Cigareta s filtrom a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282028

Dátum: 21.08.2001

Autori: Sexauer Wolfgang, Teufel Eberhard, Willmund Rolf

MPK: A24D 3/10, A24D 3/14

Značky: výroby, spôsob, cigareta, filtrom

Zhrnutie / Anotácia:

Cigareta s filtrom, ktorej filter obsahuje vláknitý filtračný materiál, aditívum s antimutagénnym pôsobením na cigaretový dym, v množstve nižšom ako 15 % hmotn., vzťahujúc na hmotnosť vláken vo filtri, a pri vyfajčení rovnakej cigarety s filtrom, ktorý však neobsahuje žiadne aditívum a nie je ventilovaný, má retenciu nikotínu RN v %, vyhovujúcu vzorcu: RN >= 100 . (1 - D), v ktorom: D = exp(A . B + C), kde A = 21 mm pre filtre dĺžky 25 mm,...

Ventilovaná cigareta s filtrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281669

Dátum: 27.04.2001

Autori: Bettels Erika, Willner Joachim, Peters Gunther, Seidel Henning, Ziehn Klaus-dieter, Wildenau Wolfgang

MPK: A24D 1/00, A24D 3/04

Značky: ventilovaná, cigareta, filtrom

Zhrnutie / Anotácia:

Ventilovaná cigareta s viacnásobným filtrom s vyššou celkovou filtračnou retenciou, ktorý je vybavený ventilačnými otvormi, obsahuje tabakovú zmes obsahujúcu expandovaný tabak s vysokým obsahom nikotínu. Tabaková zmes obsahuje ako zložky expandovaný lamina-tabak s obsahom nikotínu 1,0 % až 8 % a/alebo fóliový tabak s obsahom nikotínu 5 % až 10 % a okrem toho s inkorporovanými ovocnými kyselinami, pričom tabaková zmes má obsah nikotínu 2,5 % až...

Cigareta, cigara s vlastným zapaľovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2756

Dátum: 18.01.2001

Autor: Šulek Stanislav

MPK: A24F 47/00, A24D 1/08, A24F 15/10...

Značky: zariadením, zapalovacím, vlastným, cigareta, cigara

Text:

...cigara 1 a zapaľovacie zariadenie vo forme nádobky 3 3 a 3 b 3 c 3 d.Nádobka je vytvorená ako jeden celok alebo zložená z viacerých časti, ktorých spojením vznikne nádobka 3. Na čele 13 je nanesená vrstva zápalnej zmesi g a vnútornej zápalnej zmesi E, ktorá môže byt výhodnejšie nanesená po celej ploche čela Q s výnimkou čelných otvorov g. Vo vnútri nádobky g sa nachádza horľavý materiál 10. Nádobka g je pripevnená o cigaretu a/alebo cigaru...

Vetraná cigareta

Načítavanie...

Číslo patentu: 279967

Dátum: 09.09.1993

Autori: Mentzel Edgar, Seidel Henning, Wildenau Wolfgang

MPK: A24D 3/04, A24D 3/16, A24D 3/10...

Značky: vetraná, cigareta

Zhrnutie / Anotácia:

Vetraná cigareta s trojnásobným alebo trojkomorovým filtrom, ktorého prvá komora (2) zo strany tabakového povrazca (10) obsahuje vzduchovo priedušnú časť a nadväzujúca druhá komora (4) je zároveň strednou komorou vyplnenou adsorpčným materiálom a na druhú komoru (4) nadväzuje tretia komora (6), ktorá obsahuje ďalšiu vzduchovo priedušnú časť, kde všetky tri komory sú obopnuté dvoma vzduchovo nepriedušnými spoločnými obalmi, vybavenými vetracími...

Cigareta s filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229679

Dátum: 15.11.1986

Autori: Johnson Robert, Reynolds Martin

MPK: A24D 3/04

Značky: cigareta, filtrem

Zhrnutie / Anotácia:

Cigareta s filtrem, sestávajícím z porézní filtrační tyčky válcového tvaru opatřené obalem, přičemž protilehlé konce filtrační tyčky jsou propustné pro kouř, vyznačená tím, že obal (12, 32) filtrační tyčky (10, 30) neprostupný pro kouř vykazuje alespoň dvě v podélném směru probíhající drážky (14, 34a, 34b), rozdělené po obvodu a zapuštěné do filtrační tyčky (10, 30) a část obalu (12, 32) ohraničující drážky (14, 34a, 34b) je rovněž neprostupná...

Cigareta s filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233729

Dátum: 15.08.1986

Autor: Cantrell Daniel

MPK: A24D 3/04

Značky: filtrem, cigareta

Zhrnutie / Anotácia:

Cigareta s filtrem má kombinovaný filtr, který sestává z prvního porézního filtračního prvku, kterým probíhá první dutá trubka pro vedení ventilačního vzduchu, přičemž první porézní filtrační prvek je obklopen neporézním obalovým materiálem. Kombinovaný filtr dále obsahuje komoru, která osově lícuje s prvním porézním filtračním prvkem a je umístěna mezi ním a sloupcem tabáku. Komorou prochází vzduch do první duté trubky a za pomoci druhých...

Cigareta s filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227339

Dátum: 15.03.1986

Autor: Cantrell Daniel

Značky: filtrem, cigareta

Zhrnutie / Anotácia:

Cigareta s filtrem, sestávajícím z porézní filtrační tyčky válcového tvaru opatřené obalem, přičemž protilehlé konce filtrační tyčky jsou propustné pro kouř, vyznačená tím, že na alespoň jednom konci filtrační tyčky (4, 24, 44) je upraven alespoň jeden průduch (8, 17, 60) spojený s podélným dutým kanálem (9, 16, 36, 58), který je umístěn ve středu filtrační tyčky (4,24, 44) a jehož délka je menší než délka filtrační tyčky (4,24,44), a na obvodu...

Cigareta s filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225149

Dátum: 15.02.1986

Autor: Johnson Robert

Značky: filtrem, cigareta

Zhrnutie / Anotácia:

Cigareta s filtrem, kde filtr sestává z porézní filtrační tyčky obklopené obalem neprostupným pro kouř a z náústkového materiálu prostupného pro vzduch, přičemž mezi obalem a náústkovým materiálem jsou upraveny distanční prvky, vytvářející kanály pro proud ventilačního vzduchu.

Cigareta s filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225147

Dátum: 15.02.1986

Autor: Brown & Williamson Tobacco Corporation

Značky: cigareta, filtrem

Zhrnutie / Anotácia:

Cigareta s filtrem obsahuje porézní filtrační tyčku s obalem neprostupným pro kouř, která je opatřena alespoň jednou podélnou drážkou zapuštěnou do filtrační tyčky. Drážka je na jednom svém konci opatřena otvorem, jímž vstupuje provzdušňovací vzduch do filtru. Náústkoví materiál obklopující filtrační zátku obalem je opatřen perforacemi, jimiž vstupuje ventilační vzduch do drážky, přičemž drážkou v průběhu kouření proudí pouze provzdušňovací...