Patenty so značkou «cievok»

Kontajner na prepravu produktov, najmä vo forme cievok

Načítavanie...

Číslo patentu: 288382

Dátum: 20.06.2016

Autor: Witczak Marcin

MPK: B65D 88/12, B65D 90/12, B60P 7/12...

Značky: prepravu, formě, cievok, kontajner, najmä, produktov

Zhrnutie / Anotácia:

Kontajner na prepravu výrobkov, najmä vo forme cievok, obsahuje podlahu (1), dve bočné steny (2), prednú stenu (3), dvojkrídlové dvere (4) a vyberateľnú pevnú strechu (5) s pripevňovacím mechanizmom. Podlaha (1) je vybavená otočnými nosičmi s blokovacími prostriedkami, zoskupenými do aspoň jednej dvojice a umiestnenými pozdĺž jej dlhšej osi súmernosti tak, že sú vzájomne protiľahlé. V uzatvorenej polohe tieto nosiče tvoria s podlahou (1)...

Zariadenie a spôsob výroby konštrukčných dielov cievok pre jadrá dynamoelektrických strojov ohýbaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20513

Dátum: 14.05.2012

Autori: Ponzio Massimo, Mugelli Maurizio, Corbinelli Rubino

MPK: H02K 15/08, H02K 15/04

Značky: zariadenie, spôsob, dynamoelektrických, dielov, jádra, konštrukčných, ohýbaním, cievok, výroby, strojov

Text:

...dráhy 100.0024 V stanici 12 prechádza vodič 10 snímiek vodiacimi valčekmi 12, ktorých povrchy zachycujú vodič a nútia ho sledovať podávaciu dráhu.0025 Vyjadrené podrobnejšie, pri prechode valcami 12 sa vodič 10 dostáva do záberu s povrchmi valcov 12, ktoré sú usporiadané bočne a tangenciálne voči podávacej dráhe, ako je znázomené na bokoryse obr. 1. Vodič sa preto ohýba V smere podávacej dráhy.0026 V jednotke 13 existuje rad dvojíc valcov 13...

Zariadenie na zaisťovanie pohybu členov na pokladanie drôtu, využívané na navíjanie cievok súčasťou jadier u dynamoelektrických strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19803

Dátum: 22.11.2011

Autor: Ponzio Massimo

MPK: H02K 15/095, H02K 15/04

Značky: cievok, jadier, pokladanie, pohybu, členov, strojov, zaisťovanie, súčasťou, zariadenie, využívané, navíjanie, drôtu, dynamoelektrických

Text:

...je opísanê v zhorauvedenom spise EP 1 191 672.0008 V spise EP 318 063 je opísané oveľa obmedzenejšie riešenie. V tomto prípade sa ihly nepohybujúv radiálnom smere na dosiahnutie stratifikácie.0009 odlišné kinematické riešenia, známe z doterajšieho stavu techniky, výrazne ovplyvňujú ako presnosť, s ktorou sú ihly umiestené na vytváranie cievok, taktiež rýchlosť, ktorou sa ihly pohybujú na pokladanie drôtu.0010 Inými slovami je možné povedať, že...

Systém delených cievok na simuláciu cievok obvodov vákuových zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16786

Dátum: 05.10.2010

Autor: Krassnitzer Siegfried

MPK: H01L 21/00, H01J 37/32

Značky: obvodov, cievok, systém, simuláciu, zariadení, dělených, vakuových

Text:

...ktorý je opísaný v spise US 20060102077 od Esselbacha akol. Ako riešenie je tu navrhnutá veľmi malá dolná cievka 11 v pomere k optimálnemu Helmholtzovmu usporiadaniu. Táto cievka tu síce neprekáža pri procese vkladania, avšak rozloženie magnetického poľa, ktoré má tým byť dosiahnuté, vo vnútri komory je od optimaPodľa jedného ďalšieho prístupu k riešeniu sa pre dolnú cievku navrhuje cievka, ktorej vinutia sú na určitých miestach uskutočnené...

Spôsob navíjania, najmä na vytváranie elektrických cievok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13076

Dátum: 12.10.2009

Autor: Lüttge Wolfgang

MPK: H01F 5/04, H01F 41/06, H02K 15/095...

Značky: vytváranie, spôsob, navíjania, cievok, najmä, elektrických

Text:

...Ďalšiu prekážku pre s kontúrou konformné ukladanie vinutia predstavujegeometriou produktu daná prístupnosť nosného telesa pre zariadenie, ktorénavíjaný materiál ukladá. Toto platí najmä vtedy, keď tieto nosné telesá, ak zostaneme pri príklade zubových pólov, sú prítomné ako skupina zubových pó|ov. Prístupnosť priestoru na vinutie obmedzuje stupeň voľnosti na nastavenie zariadenia, ktoré vydáva navíjaný materiál, optimálne vo...

Zariadenie a spôsoby vkladania cievok a krycích klinov do štrbín jadier dynamo-elektrických strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18547

Dátum: 07.05.2007

Autori: Nugelli Maurizio, Stratico Gianfranco, Nesti Paolo, Ponzio Massimo

MPK: H02K 15/06, H02K 15/00

Značky: krycích, štrbín, strojov, zariadenie, klinov, spôsoby, vkladania, dynamo-elektrických, cievok, jadier

Text:

...zobrazujúci rôzne časti vkladacieho zariadenia podľa vynálezu, umiestnené vo vzťahu k jadru zobrazeného prerušovanou čiarou.Obrázok 5 je perspektívny pohľad podobný pohľadu na obrázku 4, zobrazujúci tlačný prvok cievok podľa vynálezu s určitými časťami tmavšie vytieňovanými na ich odllšenie pre zobrazenie ich špecifickej funkcie.Obrázok 6 je pohľad podobný pohľadu na obrázku 5, hoci zväčšený, na zobrazenie množstva cievok umiestnených v...

Systém pre navíjanie a vkladanie cievok do komponentov dynamoelektrických strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17436

Dátum: 04.05.2006

Autori: Mugelli Maurizio, Migliorini Andrea, Ponzio Massimo, Stratico Gianfranco

MPK: H02K 15/04

Značky: cievok, navíjanie, dynamoelektrických, komponentov, strojov, vkladanie, systém

Text:

...požadovaný pre dokončenie prenosu a umiestňovanie vkladacieho nástroja, za účelom zlepšenia produkčných množstiev dynamoelektrických komponentov, ktoré je možné získať z výrobného systému.0009 Prepravné cesty, ktoré musí vkladací nástroj vykonať medzi rôznymi stanicami prostredníctvom prepravného riešenia, ovplyvňuje dispoziciu staníc, a tým aj usporiadenie strojového zariadenia na dostupnej podlahovej ploche výrobného0010 Z hľadiska vyššie...

Zariadenie na navíjanie cievok z kovových drôtov na vretene navíjania s vylepšenou časťou na uchytenie drôtu a zvýšenou bezpečnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4380

Dátum: 22.07.2005

Autor: Castellani Federico

MPK: B21C 47/00, B21C 47/02

Značky: časťou, navíjania, zvýšenou, vylepšenou, kovových, cievok, uchytenie, navíjanie, vřetene, drôtov, drôtu, bezpečnosťou, zariadenie

Text:

...zastaveniam zariadenia, čo môže popri zastavení výroby viesť taktiež ku vážnym a veľmi nebezpečným následkom s nebezpečenstvom vážnych nehôd, ako aj kuneodvratnemu zablokovaniu zariadenia a výroby.0010 Problémom a cieľom tohto vynálezu je zjednodušenie a vylepšenie charakteristík kvality, čím. sa umožní optimálny0011 Problém je riešený charakteristikami hlavného nároku. Charakteristiky dodatočných nárokov definujú uprednostñované0012 Výhody,...

Zariadenie na navíjanie cievok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1615

Dátum: 12.08.2004

Autor: Schmalholz Peter

MPK: B65H 54/28, B65H 59/00

Značky: zariadenie, navíjanie, cievok

Text:

...že chybne napätie nite a zvlášť meniace sa napätie nite medzi okrajom cievky a stredom cievkyvedie ktomu, že niť padá dole z okraja cievky 9, ako je znázomené na obr. 3. Z obr. 3 jezrejmé, že niť l spadla dole z okraja cievky 9 na jadro cievky 8 a v ďalšom slede by sa navíjala okolo jadra cievky. Toto spadnutie nite sa môže prejaviť už pri procese výroby cievky na výrobnej kapacite a môže viesť kzastaveniu stroja, alebo sa prejaviť pri...

Spôsob vťahovania cievok do drážok zväzku statorových plechov elektrických strojov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283968

Dátum: 20.05.2004

Autor: Sadiku Sadik

MPK: H02K 15/085, H02K 15/06

Značky: vťahovania, cievok, zariadenie, spôsob, zväzku, vykonávanie, statorových, plechov, drážok, strojov, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že sa v prvej fáze vťahovacieho postupu synchrónne vedú vťahovacia hviezdica (16), krátke vťahovacie lamely (14) a dlhé vťahovacie lamely (18) so svojimi nahor otvorenými koncami z prvej východiskovej pozície dopredu otvorom statora cez hornú hranu (26) statora do druhej polohy, v druhej fáze sa vedú vťahovacia hviezdica (16) a krátke vťahovacie lamely (14) spoločne ďalej, pričom súčasne sa dlhé vťahovacie lamely (18)...

Systém dvoch alebo viac cievok na fyzikálnu úpravu média

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2600

Dátum: 14.08.2000

Autori: Kaščák Stanislav, Kuľka Anton

MPK: B03C 1/023, C02F 1/48

Značky: cievok, dvoch, úpravu, media, fyzikálnu, systém

Text:

...fyzikálnej úpravy, je vhodné, aby Lorentzova sila pôsobila na čo najväčšej dĺžke a v rôznych intenzitách. To sa dá dosiahnuť viaccievkovými systémami so súhlasnou orientáciou magnetického poľa. Pri takomto usporiadaní cievok sa magnetické siločiary v priestore medzi. cievkarni neodpudzujú, dá sa povedať, že Lorentzova sila pôsobí na pohybujúce sa častice média s elektrickým nábojom na celej dĺžke medzi cievkami s určitou premenlivou...

Justážne zariadenie na nastavovanie cievok elektromagnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262632

Dátum: 14.03.1989

Autori: Frollo Ivan, Farnbauer Gabriel, Tischler Ján

MPK: H01F 13/00

Značky: zariadenie, cievok, nastavovanie, elektromagnetů, justážne

Text:

...ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva 2 výkyvných nastavovacích valčekových ložísk, umiestnených na nosnej konštrukcii a nastavovacich valcových klinov symetrie cievok v axiálnom smere, umiestnených v medzerách medzi jednotlivými cievkami.vynález justážneho zariadenia na nastavenie cievok elektromagnetu umožňuje po základnomnastavení jednotlivých cievok do súosovosti aj počas merania magnetického poľa nastavit požadovanú axiálnu...

Zariadenie pre odvíjanie cievok s ocelokordovým návinom

Načítavanie...

Číslo patentu: 257147

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lukáč Vladimír, Hajský Milan

MPK: B65H 75/30, B65H 77/00

Značky: zariadenie, odvíjanie, cievok, návinom, ocelokordovým

Text:

...nasunutý pevný kotúč pevne spojený s nosnou doskou, a na ktorý dosadá samomaznou plochou otočný kotúč, ktorý je na druhej strane v trecom styku s permanentným magnetom, pričom permanentný magnet je z druhej strany opatrený elastickým krúžkom a kde medzi základným hrladeľom,otočným kotúčom a permanentným magnetom je uložený silónový krúžok. Na hriadeli sú nasunuté dva krúžky, z ktorých prvýje pevne uchytený k základovej doske, druhý sa otáča...

Zariadenie na orientáciu súčiastok, najmä telies cievok

Načítavanie...

Číslo patentu: 240468

Dátum: 15.08.1987

Autor: Stransky Werner

MPK: B65G 47/24, B23Q 7/10

Značky: cievok, orientáciu, telies, najmä, zariadenie, súčiastok

Text:

...odbere súčiastok. Ďalšou výhodou zariadenia je, že je konštrukčne i výrobne jednoduché a v prevádzke nenáročné na obsluhu.Zariadenie na orientáciu súčiastok, najmä telies cievok je prikladne znázornená na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslená časť orientačného zariadenia v ná 4ryse s orientovanými súčiastkami, na obr. 2 je nakreslený pôdorys zariadenia a na obr. 3 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 2.Zariadenie na»...

Zariadenie na upínanie cievok

Načítavanie...

Číslo patentu: 252049

Dátum: 13.08.1987

Autori: Procivňák Marián, Kašpárek Bohdan

MPK: B65H 49/06

Značky: upínanie, cievok, zariadenie

Text:

...strane ovládacieho člena umiestnené tiahlo, kde jedno z nich dosada na voľnom konci na tlačnú pružina. Na telese každého tiahla sú vytvorené kužeľove plochy, na ktoré dosadajú šikmou plochou rozperné tŕne zakončené klinovou plochou dosadajúcou na prítlačné valčeky, uložené V priestore medzi vybratím vretena a krytom prítlačných valčekov.Zariadenie podľa tohoto vynálezu sa vy 4značuje tým, že presne centruje a spoľahlivo upina cievky pre...

Spôsob odstraňovania izolačnej vrstvy z vinutia cievok rotorov synchrónnych elektromotorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237859

Dátum: 15.03.1987

Autor: Soroka Pavol

MPK: H02K 15/12

Značky: spôsob, synchrónnych, cievok, izolačnej, elektromotorov, vinutia, odstraňovania, vrstvy, rotorov

Zhrnutie / Anotácia:

Cievka sa po dobu 220 až 240 minút pri teplote 575 až 625 °C žíha, ochladí vodou a potom mechanicky sa očistí vinutie cievky. Prípadne sa cievka znovu varí 5 až 7 hodín v saponátovom roztoku a po opláchu vodou o teplote 35 až 45 °C sa vinutie mechanicky dočistí. V prípade výskytu mnoho čiernych okují je výhodné po mechanickom očistení vinutia cievky, keď sa táto máča v 10 %-nom roztoku kyseliny sírovej po dobu 45 až 80 minút.

Upínacie zariadenie cievok, najmä pre montáž tlmiviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220994

Dátum: 15.03.1986

Autor: Gulán Milan

Značky: cievok, najmä, tlmiviek, zariadenie, montáž, upínacie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je upnutie cievky do požadovanej polohy pre vykonanie jednotlivých montážnych operácií na automatickej montážnej linke. Uvedeného účelu sa dosahuje prevedením upínacieho zariadenia, ktorého podstatou je, že pozostáva z lôžka tvoreného pevnou čeľusťou a vyklápacou odpruženou čeľusťou. Koncové strany lôžka sú tvorené opierkami. Pod lôžkom je v základnom telese posuvne uložené šmýkadlo, ktorého koniec zasahujúci do lôžka je...

Nulový vývod nizkonapäťových cievok

Načítavanie...

Číslo patentu: 220993

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kováčik Vladimír, Mackovič Jozef

Značky: nulový, cievok, nizkonapäťových, vývod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej eektrotechniky a týka sa konštrukčného vyhotovenia nulového vývodu nízkonapäťových cievok. Nulový vývod pozostáva z prepojnice a spojnice. Prepojnicou sa navzájom prepájajú konce nízkonapäťových cievok fáz a, b, c a spojnica zabezpečuje prechod prúdu z prepojnice na svorníkového oko priechodky nulového vývodu. Podľa vynálezu spojnica pozostáva z predĺženej časti konca cievky fázy c a predĺženej časti...

Rozvádzacie zariadenie pre navíjanie veľkokapacitných cievok

Načítavanie...

Číslo patentu: 222307

Dátum: 01.12.1985

Autori: Potrok František, Šuška Michal, Lenorák Ferdinand

Značky: veľkokapacitných, cievok, zariadenie, navíjanie, rozvádzacie

Zhrnutie / Anotácia:

Rozvádzacie zariadenie pre navíjanie veľkokapacitných cievok pozostáva z otočného tŕňa s doliehajúcim hnacím valcom, rozvádzacieho ramena s pohonom a zakončeného vodiacim očkom. Rozvádzacie rameno je opatrené vodiacou drážkou a je uložené posuvne a výkyvne na čape srdcovky, ktorá je upevnená v spodnom držiaku opatrenom kolíkom, dvoma kladkami. Do drážky rozvádzacieho ramena zasahuje posuvne koncová časť zalomeného rozvádzacieho hriadeľa...

Zariadenie na navíjanie prúdových cievok elektromerov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224759

Dátum: 01.09.1984

Autori: Barica Ján, Nosko Ivan, Hudák Pavol

Značky: zariadenie, prúdových, navíjanie, cievok, elektromerov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka navíjania jednovrstvových vlacových prúdových cievok elektromerov z drôtu prierezu kruhového, obdlžnikového a štvorcového. Doteraz sa prúdové cievky elektromerov vyrábajú navíjaním na motoricky sa otáčajúcom trne s ručným pridržiavaním drôtu. Na trň sa navinie valcová špirála v počte závitov potrebných pre obidve vinutia prúdovej cievky. Po navinutí sa vytvoria dve vinutia tak, že sa na špirále ručne oddelí počet závitov...