Patenty so značkou «čiel»

Spôsob brúsenia oporných čiel vnútorných ložiskových krúžkov kuželíkových ložísk do náročných uložení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7067

Dátum: 01.04.2015

Autori: Jurko Jozef, Zajac Jozef, Mrkvica Ivan, Panda Anton, Pandová Iveta, Prislupčák Marek, Ružbarský Juraj

MPK: B24B 11/08

Značky: uložení, krúžkov, ložiskových, vnútorných, spôsob, čiel, oporných, náročných, brúsenia, ložísk, kuželíkových

Text:

...kuželíkových ložísk. Je to ale drahé riešenie, keďže kvalitný stroj na túto operáciu stojí rádovo niekoľko miliónov EUR. Navyše, ak ložiskárskej spoločností takýto stroj chýba, je problematické vyrábať ložiská do najnáročnejších uložení pre najnáročnejších (najmä automobilových) zákazníkov,keďže štandardnými brúskami a kotúčmi je technicky problematické dosiahnuť požadovanú drsnosť na oporných čelách R, 5 0,04 m. Navrhované technické...

Spôsob brúsenia guľových čiel kuželíkov kuželíkových ložísk do náročných uložení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6973

Dátum: 04.12.2014

Autori: Jurko Jozef, Panda Anton, Pandová Iveta

MPK: B24B 11/10, F16C 33/36

Značky: náročných, čiel, guľových, brúsenia, uložení, ložísk, kuželíkových, spôsob, kuželíkov

Text:

...čela kuželíkov a na nich dosiahnutá mikrogeometria. Štandardný postup je taký, že sa zakúpi supertinišovací stroj na superñníšovanie guľových čiel kuželíkov kuželíkových ložísk.Je to ale drahé riešenie, keďže kvalitný stroj na túto operáciu stojí rádovo niekoľko miliónov EUR. Navyše,ak ložiskárskej spoločnosti takýto stroj chýba, je problematické vyrábať ložiská do najnáročnejších uložení pre najnáročnejších (najmä automobilových)...

Variantné látky viažuce cieľ a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17754

Dátum: 01.12.2007

Autori: Sussman Django, Mcdonagh Charlotte, Carter Paul

MPK: A61K 47/48, A61K 51/10, A61K 39/395...

Značky: použitie, viažúce, látky, variantné, čiel

Text:

...A, G 237 A a E 318 A, ktoré vedú ku zhoršeniu FcyR väzby.Obrázok 6 znázorňuje väzbovú afinitu humanizovanej anti-CD 70 (h 1 F 6) a variantnej h 1 F 6 protilátky k bunkám 786-0 exprimujúcim CD 70. Každá protilátka (označená G 1, G 1 v 1, G 2, G 4 a G 4 v 3) bola redukovaná a označená maleimidom Alexa Fluor 488 C 5 (AF 488) a sériové riadenia bola inkubované s bunkami 786-0. Označené bunky boli detekované pomocou analyzátora LSRII FACS a dáta...

Poloautomatická frézka na úpravu čiel zubov ozubených kolies s vonkajším ozubením

Načítavanie...

Číslo patentu: 269516

Dátum: 11.04.1990

Autor: Skoupa František

MPK: B23C 3/12

Značky: vonkajším, frézka, čiel, ozubených, zubov, ozubením, úpravu, poloautomatická, kolies

Text:

...minimalizuje čelné zaeekávania ozubaných kolies pri ich zasúvani do vzájomného záberu pri radeni prevodových stupňov v prevodových skriniach.Priklad vyhotovenia poloautometickej frézky podla vynálezu je schématicky znázornený na priloženom výkrese. kde obr. 1 predstavuje nárys stojana s dvoma, naproti sebe orientovanými nástrojovými jednotkami a s čiastočným rezom v plášti stojana, ktorým sa epristupňuje pohľad na upinacie vreteno obrobku...

Zariadenie na zrovnávanie čiel kovových rúr a vytváranie úkosov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257848

Dátum: 15.06.1988

Autori: Dzian Jozef, Beňo Otto, Urík Marián, Vážan Jozef

MPK: B24B 9/00

Značky: zrovnávanie, vytváranie, kovových, úkosov, čiel, zariadenie

Text:

...s navrhovaným riešením.Takto vytvorené zariadenie na zrovnávanie čiel kovových rúr a vytváranie úkosov v priemyselne lahko vyrobitelné z dostupných tuzemských materiálov, za pomoci bežných strojných zariadení používaných v opravárenských a údržbárskych dielňach organizácií.Príklad prevedenia zariadenia na zrovnanie čiel kovových rúr a vytvárania úkosov podľa vynálezu je znázornený na výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje celkový pohlad na...

Spôsob zisťovania polohy čiel vinutí transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 237118

Dátum: 15.03.1987

Autor: Hodák Vojtech

MPK: H01F 41/06, H01F 27/06

Značky: transformátora, vinutí, polohy, zisťovania, čiel, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob zistenia polohy čiel vinutí transformátorov nasadených súoso na jadro, po ich konečnom stiahnutí samostatným stlačením. Poloha jednotlivých čiel vinutí sa zistí zmeraním ich vzdialenosti od vhodne zvolenej vzťažnej roviny kolmej na pozdĺžnu os vinutí, a to cez vertikálny chladiaci kanál u vinutia uloženého bližšie k jadru, a cez horizontálny chladiaci kanál u vinutia vonkajšieho. Z rozdielu vzdialeností sa zistí...

Zariadenie na magnetické upínanie kuželíkov pri nepretržitom brúsení guľových čiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 223078

Dátum: 15.03.1986

Autori: Gajdoš Ivan, Kodčík Vincent

Značky: čiel, guľových, nepretržitom, brúsení, upínanie, kuželíkov, magnetické, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na nepretržité brúsenie guľových čiel kuželíkov s magnetickým upínaním. Účelom vynálezu je odstrániť nevýhody doterajšieho spôsobu upínania kuželíkov pri nepretržitom brúsení guľových čiel. Tohoto účelu sa dosiahne zariadením, ktorého podstatou je usporiadanie diskov, podávacieho kotúča kuželíkov, magnetu a pólových nástavcov s prestaviteľnou excentricitou a meniacou sa vzduchovou medzerou v magnetickom poli. Uvedené zariadenie...

Zariadenie na opracovanie čiel segmentových obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226216

Dátum: 01.02.1986

Autori: Muška Leonard, Hrkút Ján

Značky: segmentových, opracovanie, zariadenie, čiel, obrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na opracovanie Biel segmentových obrobkov, najmä polkruhových pánvi klzných ložísk, pozostávajúce z hlavy v ktorej drážke je upevnený, kruhový preťahovací nástroj s rovnými alebo tvarovanými reznými zubmi vyznačujúce sa tým, že hlava /1/ preťahovacieho nástroja /4/ je pevne spojená s hriadeľou /10/, otočne usporiadanou v krokovacom ústrojí.