Patenty so značkou «čidlo»

Čidlo pro průběžné hlídání a signalizaci teploty klikových a ojničních ložisek těžkých pístových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260580

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šimíček Adolf, Junek Jiří

MPK: G05D 23/10

Značky: čidlo, klikových, ložisek, hlídání, teploty, signalizaci, pístových, průběžné, těžkých, ojničních, strojů

Text:

...odstraňuje možnost vzniku úrazu od pohybujíciho se ústrojí. Podstatnou výhodou čidle je jeho jednoduchá. konstrukce, je snadno vyrobitelná z běžně dostupných prvků a pro svou jednoduchou je zaručene jeho vysoká spolehlivost.Na přlloženém výkreau je na obr. 1 a obr. 2 echematicky znázorněno příkladné provedení čidla pro průběšně hlídání teploty tukových a ojničních loäieek těäkých pistovych strojů podle vynálezu.čidlo podle vynalezu je...

Dotykové tlakové čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 276326

Dátum: 13.05.1992

Autori: Haumer Zdeněk, Frank Eduard

MPK: G01D 5/00, G01D 5/54

Značky: čidlo, tlakově, dotykové

Ampérometrické čidlo s planparalelním systémem elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 269814

Dátum: 14.05.1990

Autori: Pavelka Ivan, Doležal Bohuslav, Marek Miroslav, Pavlíček Zdeněk, Volf Radko, Šťastný Miloslav

MPK: G01N 27/07

Značky: planparalelním, čidlo, systémem, elektrod, amperometrické

Text:

...je pokryt anodovou oddělovací vrstvou, například z niklu Ni, a dále překrývaoí vrstvou z indiferentního kovu,například zlata Au, která je pokryte enodovou krycí vrstvou ze stříbra Ag, opatřenou povlakem chloridu střibrného Agcl.Účinok doeehovaný využitím ampérometrických čidel podle vynálezu se projeví především ve snížení epotřeby drahých kovů. Při zhotovení anody a katody podle vynálezu je spotřeba etříbre na enodu 1,64 mg a spotřeba...

Pětiotvorové tlakové čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269239

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nožička Jiří, Beran Tomáš, Legnerová Hana

MPK: G01P 5/14

Značky: čidlo, pětiotvorové, tlakově

Text:

...spojení e přesnýoi výrobními metodami, umožňuje dosáhnout úplne shodnoutí parametra všech čídel vyrobených podle etejných výkreso. Pak stačí provést oejchování pouze u kontrolního vzorku, u všech ostatních čidel se velmi eložitó e pracne cejchování uěetří.Příkled provedení pâtiotvorového tlakoveho čidle podla vynàlezu je znázorněn nepřipojených výkreeach, kde na obr. 1 je nakreslen evíslý řez převážně částí čidla v rovínâ jeho osy eymetrie, na...

Primární taktilní čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268716

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mařík Vladimír, Chalupa Václav, Volf Jaromír

MPK: H01H 13/18

Značky: primární, čidlo, taktilní

Text:

...při dynamíckém provozu. Dá se očekávat, že by vyhověla i v náročných prostředích. Konstrukce čidla umožňuje nastavení líbovolné citlivosti čídla vhodnou volbou tuhosti pružiny neho druhy či tlouštky pryže pružného členu a umožňuje též pružný doraz sninaci elektroáy.Vynález B jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje v náryse v řezu primárni tnktilni čidlo podle...

Primární taktilní čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268328

Dátum: 14.03.1990

Autori: Chalupa Václav, Volf Jaromír, Mařík Vladimír

MPK: H01H 13/18

Značky: taktilní, primární, čidlo

Text:

...přítlečný kolik g e nákružkom 5, jehož hrot lg je uložen ne gumový kroužek§, umíetený v pouzdru 3. V pouzdru g je pod ním ještě uložene kovová spínací ploške Q, ne která je jedníu koncom uložen pružný člen Z, jehož druhý konec je uložen na epodní víka Q pouzdra g. Pružš ný člen Z nože podle obr. l eeatávat z pružiny nebo podle neznázorněné verienty 2 pryže. Pro velké exiální přítlečné síly by vycházele pružina pružného člonu Z příliš velká,...

Primární taktilní čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268327

Dátum: 14.03.1990

Autori: Volf Jaromír, Chalupa Václav, Mařík Vladimír

MPK: H01H 13/18

Značky: taktilní, čidlo, primární

Text:

...Q. Přítlačný kolík 2 nebo alespoň jeho kuželová část musí být vyrobena z elektricky vodivého materiálu,poprípade je na ni napařena kovová vrstva. Elektrody Ž mohou být bud podle obr. 2 vytvořeny ze dvou částí, nebo podle obr. 3 ze čtyř částí. Pružný člen É může sestávat podle obrázku 2 válečku z pryže nebo podle neznázorněné varianty z pružiny.V klídovém stavu je primární taktílní čidlo podle vynálezu a podle obr. 1 sepnuto. Přítlačný kolik...

Teplotní čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268045

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dědic Josef, Beneš Petr

MPK: G01K 7/02, G01K 1/14

Značky: čidlo, teplotní

Text:

...teploty v syntézni komůrce.Řešení podle vynálezu je Zobrazeno ne přiložených výkresoch, přičemž ne obr. l je řez teplotním čidlem, na obr. 2 je znázorněne sestava vysokotlekého nástroje e způsob umístění teplotniho čidla v této sestevě.Z konstrukčního provedení vyplývá uspořádání sestavy nástroje složené 2 lisovníkü lg, lisovnice g, syntézní sestavy Š, těsnění ll, a doteku Z. Uloženi vlastního čidlm je provedeno v doteku § s teplotním čidlem...

Plynové voltametrické čidlo s oddělenou referentní elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267864

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dušek Jiří, Čáp Jaroslav, Terf Vilém, Pokorný Jan, Šerák Lubomír

MPK: G01N 27/06

Značky: voltametrické, referentní, plynové, elektródou, oddělenou, čidlo

Text:

...má nevýhodu v tom, že současně s molekulami kyslíku mohou v určitých případech difundovat do elektrolytu i složky, které mení složení roztoku a tím i vlastnosti referentní elektrody. Další nevýhodou je, že v důsledku anodické elektrodově reakce na referentní elektrodě mohou vznikat a pronikat do roztoku látky, které se následně redukují na pracovní elektrodě a přispívají ke zvýšení signálu čídla.Uvedené nedostatky odstraňuje plynové...

Čidlo pro snímání polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267650

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jašek Petr

MPK: B23Q 35/24

Značky: snímání, čidlo, polohy

Text:

...od požadované polohy svařovázaíCílem vynálezu je konstrukce čidla pro snímání polohy, kterou se dosáhne podstatné snížení indikovaná chyby.Podstata čidla pro snímání polohy podle vynálezu spočívá v tom, že snimací kolečko je uloženo na záväsné ose výkyvně spojené přes spojovací rameno s centrální osou.Výhodou čidla pro snimání polohy podle vynálozu je snížení chyby indilcovąné hodnoty dané možností vychálení centrální osy snímaoího kolečka...

Čidlo přetrhu příze se zvýšenou spolehlivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267119

Dátum: 12.02.1990

Autor: Čechura Václav

MPK: D01H 13/16

Značky: čidlo, příze, přetrhu, spolehlivosti, zvýšenou

Text:

...době k jeho evařeni av 2 9 pak při funkci přetrh není předení přerušeno. 267Výše uvedené nevýhody odstraňuje elektrické zapojení čidla přetrhu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že paralelně k vinutí cívky elektromagnetu spojky čidla je připojena nejméně jedna ochranná dioda, přičemž každá tato ochranná dioda je svou katodou orientována ke kladnému pőlu napàjecího stejnosměrného zdroje a anodou k zápornému pőlu napájecího...

Hmatové čidlo robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 267053

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lánský Milan, Neveselý Miloslav, Čapek Ján

MPK: G01D 5/48

Značky: hmatové, čidlo, robota

Text:

...častí sa odoberá striedavý signál. Dvojica proti sebe umiestnených interdigitálnych meničov povrchovej akustickej vlny tvorí rezonátor, ktorý je súčasťou oscilátora. Informácia o dotyku je daná prerušením alebo utlmením povrchovej akustickej vlny, šíriacej sa po povrchu základnej doštičky a prejaví sa nulovým výstupným signálom. V prípade, ked je použitý doplnkový snímač sily, je daná okrem informácie o dotyku, prerušením povrchovej...

Plovákové elektrické čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 266915

Dátum: 12.01.1990

Autori: Knybel František, Kaminský Lubomír, Kosek Jiří

MPK: G01N 27/30

Značky: elektrické, plovákové, čidlo

Text:

...kýlovou stabilizační plochou a hladinové dotekové plošký elektrod mají tvar misky nebo kužele s rovnakým úhlem větším než 90 °.Plovákové elektrické čidlo podle vynálezu vyniká vysokou citlivosti a funkční spolehlivostí, protože funkční plochy jeho dotekovýchelektrod ve tvaru misky nebo kuželově formované využívají rozdílné velikosti povrchového napětí vyvolávaného dvěma rozdílnými kapalnými médií.Výnález je V příkladu provedení...

Fotografické čidlo a způsob řízení jeho citlivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266221

Dátum: 13.12.1989

Autori: Komčanova Ninel, Jasněvic Irina, Mežinský Karel, Morvic Marian, Michajlova Maja, Benč Viliam, Dubecký František

MPK: H01L 31/00

Značky: citlivosti, řízení, čidlo, fotografické, způsob

Text:

...mowouyucwnnrenbuoçwn. mEcnu moTonpneMHK,amonneHHmů npHcoönmeHnn ykasaunux numa ycnonnň,ocnernTncBeToM na cneKmpannuoroúHTepBana 141,4 MKM H npànoxurb snexrpuqecxoe uanpsxenme n-ppznou Hanpaanennu, aennunua Kowoporo yoanernopaeT ycnonumU h pv V 105 B/cM ~ -4 ~ 409 B/cu .mo są cqew MoHononnpnoüAyapnoü uonusamnu-rnyà 37 . . T Aóoxoü npnnecn nocwnraemcx ynennqené qyncwanwennnocru B yxaàąnuou cnexrpann-r® HoMuHwepnane npu coxpanenu őHCIp 0...

Elektrostatické čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 266177

Dátum: 13.12.1989

Autor: Ulbert Karel

MPK: G01R 29/12, G01R 29/14

Značky: elektrostatické, čidlo

Text:

...dosáhne dalšího zvýšení výkonu za jednotkuvynález popíšcme v preferovaném řešení, ze kterého jsou patrny hlavní části a jejíchuspořádání. Toto řešení je znázorněno na poloschematickem nárysu obr. 1.Elektrostatické čidlo dle výnálezu je tvořeno vnější anténkou l vodivě spojenou s prvni fíxní elektrodou 3 uložencu v izolátoru 5. Sýmetricky proti první elektrodě 3 je uložena druhá fixní elektroda 1 v izolátoru Q. Celek je uzavřen ve stiněné...

Čidlo pro vyhodnocování přítomnosti metanu a jiných plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265853

Dátum: 14.11.1989

Autori: Habanec Josef, Švanda Gustav

MPK: G01N 33/22

Značky: plynů, jiných, přítomnosti, vyhodnocování, čidlo, metanu

Text:

...výkresu, který znázorňuje na obr. 1 čidlo podle výnálezu v jednostranném provedení a naobr. 2 čídlo podle vynálezu v průchozim provedení.Čidlo znázorněné na obr. 1 sestává z měrné komůrký Ž, jejíž vstup je zakryt filtrem 1, který je zhotoven ze sítoviny a filtračniho papíru, popřipadě může být proveden jako molekularni filtr. Na tělese 1 čidla jsou v místě měrné komůrky Q umistěny dva permanentní toroidní magnety g , 1, mezi kterými je...

Elektromagnetické čidlo pro měření objemových průtoků zahuštěných silně abrazivních suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265499

Dátum: 13.10.1989

Autori: Tomáš Ivo, Súchop Antonín, Volný Miroslav

MPK: G01F 1/58

Značky: průtoku, abrazivních, měření, silně, čidlo, suspenzí, objemových, elektromagnetické, zahuštěných

Text:

...pryže s vysokým měrným odporem v podstatné silnější vrstvě než u dosud používaných ěidel. Elektrody jsou zhotoveny rovněž z pryže mající stejnou odolnost proti otěru jako pryž výstelky, ale s vysokou elektrickou vodivostí. Výpočtem je stanovena poloha elektrod na obvodu měřicí trubice a výstelky elektromagnetického čidla tak, že chyba měřené hodnoty prútoku vzniklé zvětšením prutočného průřezu vlivem erozivních účinku proudicího média, to...

Víceelektrodové elektroanalytické čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265251

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šťastný Miloslav, Doležal Bohuslav, Volf Radko, Pavlíček Zdeněk, Marek Miroslav

MPK: G01N 27/26

Značky: elektroanalytické, čidlo, víceelektrodové

Text:

...vlastností základního elektrolytu, což slouží jako informace pro optimalizaci regenerace základního elektrolytu. Jedná se například o změnu koncentrace iontů H, respektive OH, to je o změnu pH roztoku, která je indikována antimonovou indikační elektrodou, respektive vizmutovou indikační elektrodou, nebo o změnu halogenidových aniontů, jejichž koncentrace je sledována halogenidostříbrnouindikační elektrodou. Příkladné uspořádání...

Čidlo sledu impulsů pro diagnostiku bezkartáčové budicí soupravy synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265096

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: G01R 19/04, H02K 11/00

Značky: soupravy, bezkartáčové, budicí, diagnostiku, synchronního, stroje, impulsů, čidlo, sledu

Text:

...napájecího napětí, a jednak na vstup žZ invertoru 21, jehož výstup Žzág je spojen s výstupem Lg prvého obvodu Ž prodloužení impulsu. Druhý obvod 5 prodloužení impulsu je realizován obdobné jako prvý obvod Ž prodloužení impulsu. Prvé hradlo Ž se skládá z logického obvodu NAND Žł, 2 in vertoru 25, z odporu âg a kondensátoru âä. Vstup 5.1 prvého hradla Ž je spojen s prvým vstupem 51.1 logického obvoduNAND Žł, jehož druhý vstup âłàg je spojen...

Tlakové čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264751

Dátum: 12.09.1989

Autor: Šír Věroslav

MPK: G01L 9/04

Značky: tlakově, čidlo

Text:

...až na případné přívodní otvory uzavřeny a jejíž horní a spodní stěny jsou opatřeny tenzometry.odstata vynálezu spočívá v tom, že boční stěny trubice jsou vytvořeny tuhé.Základní výhoda tlakového čidla podle vynálezu spočívá především v jednoduchosti jeho výroby, v možnosti jeho miniaturizace v maximální možné citlivosti. Další výhoda spočívá v dosažení lineární závislosti změny výstupního signálu na změně měřeného tlaku.Vynález je dále...

Elektrické čidlo infračerveného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 264466

Dátum: 14.08.1989

Autor: Glanc Antonín

MPK: G01D 5/26, G01J 1/24, G01J 1/04...

Značky: čidlo, infračerveného, elektrické, záření

Text:

...jednu další elektrodu připojenou k měřidlu odporu. Druhou elektroduk ní pŕíslušnou je možno upravit bud na protilehlé ploše destičky, anebo použít protilehlouelektrodu 2 dvojice elektrod připojených ke zdroji vyhřívacího střídavého proudu. Zmenšení tepelné vazby se dosáhne například zmenšením průřezu destičky z bariumtitanâtové keramikyv oblasti mezi přímo a nepřímo vyhřívanou částí. K témuž účelu slouží 1 obklopení aestičky tepelnou...

Tvarově pružné průvlekové čidlo střídavého proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264462

Dátum: 14.08.1989

Autor: Trinkewitz Zdeněk

MPK: G01R 1/20

Značky: čidlo, pružné, proudu, tvarově, střídavého, průvlekové

Text:

...vodiče stroje rozpojit, aby na ně bylo možné měřicí transformátory navléknout.Uvedené nevýhody jsou odstreněny tverově pružným průvlekovým čidlem pro měření střidavého proudu, jehož podstata spočivá v tom, že pružné nemngnetické a elektricky nevodivé jádro s dutinou ve své podélné ose je ve tvaru prstence nebo mnohoúhelníku přerušenáho vzduchovou mezerou a je opatřeno vinutim se dvěma vývody, které jsou umistěny na jednom koncijádra. zpětný...

Čidlo pro dálkové měření malých změn výšky hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264446

Dátum: 14.08.1989

Autor: Alexa Jiří

MPK: G01F 23/22

Značky: výšky, změn, malých, čidlo, hladiny, měření, dálkově

Text:

...a čidla citlivého na toto záŕení,kterě jsou upevněny na společně ose, přičemž jejich vzajemná vzdálenost i jejich vzdálenost vůči hladině se dá na této ose nastavit. zdroj záłení je umístěn pod hladinou a vlastní čidlo nad hladinou, takže zařízení zaznamenávápouze pohyb hladiny vůči čidlu bez ohledu na její absolutní výšku. Pŕedem nastavenou vzdálenost zdroje a čidla není nutno měnit, jestliže absolutní výška hladiny z provozních důvodů...

Polohové čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264445

Dátum: 14.08.1989

Autor: Alexa Jiří

MPK: G01F 23/72

Značky: čidlo, polohové

Text:

...spolu úhel menší než 1800,které jsou na straně dovnitř úhlu potaženy elektricky vodivou vrstvou, přičemž se vodivé vrstvy na destičkách vzájemné nedotýkají a v takto vzniklé dréze je umístěna kulička, vyrobené z ťerromagnetického materiálu, která je v žádané poloze držena permanentním magnetem, umístěným na nevodivé straně destiček. Vodivé vrstva jedné 2 destiček může být přerušována drížkami. Celý systém kromě magnetu může být...

Čidlo pro sledování napětí příze u textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263611

Dátum: 11.04.1989

Autori: Buryšek František, Plaňanský Agaton, Ešner Stanislav

MPK: D01H 13/16

Značky: stroje, příze, textilního, čidlo, sledování, napětí

Text:

...je vylepšit funkci a vyřešit provedení čidla pro sledování napětí příze, které by mělo vymezenou možnost kmitání sledovacího ramene na co nejmenší míru, při zachování jeho největší citlivosti.Tento úkol je řešen provedením čidla dle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že opěrné tělísko je upraveno proti Volnému konci sľedovacího ramene a je opatřeno drážkou,jejíž dno odpovídá tvarově a rozměrově tvaru a rozměru sledovacího ramene,...

Čidlo hlídače odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 263403

Dátum: 11.04.1989

Autor: Neuwirth Jiří

MPK: G01N 21/01

Značky: hlídače, čidlo, odpadních

Text:

...přičemž části trubice mezi potrubními přípojkami a válcovou komorou jsou opatřeny neprůsvitnou vrstvou.čidlo podle vynálezu umožňuje přetržitou i kontinuální kontrolu alkality roztoku, pracuje přesně a spolehlivě bez potřeby zásahu obsluhy a jeho výstupní signál může být použit v analogové podobě, formou akustické nebo optické signalizace, registračního-grafického zápisu nebo použit jako signál pro akční prvky příslušného regulačního...

Plovákové čidlo pro identifikaci tekutých ropných látek na hladině vodního toku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263043

Dátum: 11.04.1989

Autori: Knybel František, Knosek Jiří, Kaminský Lubomír

MPK: G01N 27/26

Značky: vodního, čidlo, hladině, tekutých, identifikaci, látek, ropných, plovákové

Text:

...pohled na čidlo a obr. 2 je řezem A - A z obr. 1. 7Dva trupové plováky , g z polystyrénu jsou překryty měděnym pláštěm 1 zasehujicím přes boky plovákového čidla až pod čáru 5 ponoru. V zadní mezitrupové části plovákového čidla je na ose 5 výkyvně uloženo rameno Q vidlicových držáků 1, § dvou pomocných plováků 3, gg. K výkyvnému ramenu Q je připevněna lžícová elektroda łł. Před přid plovákového čidla je předsunuta čelbová plocha gg s...

Čidlo magnetického defektografu k určování změn průřezu na dlouhých úsecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 262666

Dátum: 14.03.1989

Autor: Martyna Roman

MPK: G01R 33/24

Značky: magnetického, defektografu, dlouhých, určování, změn, čidlo, úsecích, průřezu

Text:

...měřicí hlavy.Předností čidia magnetického iíefektografu Ipodle vynálezu je získání signálu nezávislého na rychlosti pohybu -zk-oumaného předmětu a vyloučení vlivu změn tepl-oty na délku mezery, ve které je umístěn měnlč magnetického pole na elektrické napětí,protože čidlo je provedeno z materiálu o stejné lineární roztažnosti jako magnetic 4ka kotve měřicí hlavy. Kromě toho místo,kde je umístěno jho čidla, je chrání před náhlymi změnami...

Indikační čidlo změny rychlosti průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262147

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lisner Antonín, Dušek Jiří

MPK: G01F 1/36, G01F 1/38

Značky: změny, průtoku, indikační, rychlostí, čidlo

Text:

...vzroste při ukon-čeiíí uprütoku dopravované kapaliny nebo suspenze .ą počátku průtoksu vtlakového média, kterým se doprava kapaliny nebo suspenze nskutečňovala. Toto zvýšení podtlaku lze s výhod-ou zaznamenat připojením vývodu z komory tělesaindikačního rěidla na vhodný prevodník.Úč-elnost vynálezu se projevuje v jedno duchosti indikačníh-o čidla, malé stavební výšce, jeho snadné výrobě a nenároučnosti na údržbu. Čidlp nemá žádné pohyblivé...

Čidlo průtoku kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261938

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vaněk Pavel, Černý Alexandr

MPK: G01F 1/05, G01F 1/00

Značky: čidlo, kapaliny, průtoku

Text:

...na zúženou část tělesa 1 čidla. Plášt Ž čidla je tvořen trubkou z plastické hmoty. Držák Q optického čidla je válcového tvaru, uproetřed je otvor pro vložení těle sa l čidla. Kolmo na těleso l čidla jsou V držáku 6 optickéhočidla vyvrtány otvory pro zdroj světla 2 opticke čidlo. Držák Q optického čidla je s výhodou půleny a na těleso l čidla se připevňuje sešroubováním dvěma šrouby. Elektronický obvod je umístěn na desce § plošnýoh spojů,...

Čidlo pro vyhodnocování přítomnosti plynů ve vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261757

Dátum: 10.02.1989

Autori: Habanec Josef, Švanda Gustav

MPK: G01N 27/68

Značky: čidlo, přítomnosti, vyhodnocování, plynů, vzduchu

Text:

...přivedeného plynu a produktů reakce v koronovém výboji. obecně, vysoká citlivost čidla podle vynálezu vyplývá z toho, že koronový výboj je na příměsi plynu velmi citlivý.vynález je dále objasněn na příkladu jeho provedení, který je popsán na základě připojeného výkresu, který znázorňuje na obr. 1 jednostranné čidlo a na obr. 2 průohozí čidlo v osovém a příčném řezu. Jednostranné čidlo z obr. 1 má vstup do měrně komůrky 3 zakrýtprvním...

Rozptylový transformátorek pro čidlo na vedení svářecí elektrody a hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260907

Dátum: 12.01.1989

Autor: Štolcpart Václav

MPK: H01F 31/06

Značky: elektrody, svářecí, transformátorek, vedení, čidlo, hořáku, rozptylový

Text:

...vybrání pro svar má poměrně nerovný povrch. Proud obou sekundárních vinutí 1. umístěných na bočních ramenech 5 opačné strany transformátorku §, je porovnáván s nastavenou protihodnotou stabilizovaného proudut napětím a je tím udržována konstantní vzdálenost svářecí elektrody § nad ocelovými svářenýmidíly 1. svářecí zařízení je tak kontrlováno-ve dvou osách ovládání za řízení pojezdové rychlosti podle šířky vybrání pro svar nebo podle šířky...