Patenty so značkou «čidla»

Způsob výroby enzymového čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267633

Dátum: 12.02.1990

Autori: Marek Miroslav, Doležal Bohuslav, Nepožitek Jiří, Vrbová Eva, Volf Radko

MPK: C12M 1/40

Značky: enzymového, způsob, výroby, čidla

Text:

...k Jejímu zaschnutí zvlhčí čistým rozpouštědlem, ve kterém byla rozpuštěnn polymerní látka po odpaření rozpouštědla se na nosič zakotví enzymVyšší účinek způsobu výroby spočívá ve snížení počtu mechanických dílů, potřebnýchke zhotovení enzymového čidlu a v jednoduchosti hromadné výroby těchto ěidel.Způsob výroby enzymováha čidla je dále blíža popsán na příkladu provedení a podle připojeněho výkresu.Čidlo sestává 2 tölesa 1 čidln, V němž Je...

Způsob výroby kyslíkového čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267598

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šťastný Miloslav, Nepožitek Jiří, Marek Miroslav, Doležal Bohuslav, Volf Radko

MPK: G01N 27/48

Značky: čidla, způsob, kyslíkového, výroby

Text:

...obrázkom kyslíkového čidlą v řezu.Základní tělísko l Äöidla je zhotoveno z elektricky nevodivého materiálu a je opatřeno zlatou elektrodou g s připájeným elektrickým přívodem a ehloridoatříbmou elektro~ dou g s přívodem, která má tvar zbroušeného neuzavřeneho anuloidu. Čidlo je opatřeno vrstvou ő chloridu sodného, vrstvou i polymezmí látky a vrstvou ĺ 6 krycí polymerní lát KY.Podle příkladu provedení bylo kyslíkové čidlo zhotovenie ze zlatého...

Převodník pro kapacitní čidla s uzemněnou společnou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267020

Dátum: 12.02.1990

Autor: Haasz Vladimír

MPK: G01R 27/00

Značky: elektródou, společnou, převodník, kapacitní, uzemněnou, čidla

Text:

...elektrodou s převodem poměru kapacít na střídu, tj. poměr doby kladného a záporného obdélníkového ínpulsu, sestává z prvního operačního zesilovače 1 zapojeného jako komparátor s hysterezí zavedenou z výstupu g tohoto prvního operaćníhs zesilovače L přes odporový dělič složený z prvního a druhého odporu 1 s 5 do neínvertujícího vstupu Ž tohoto prvního operačního zesilovače l. Výstup g prvního operačního zesilovače 1 je současně...

Zapojení regulátoru výchylky tříosého čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266534

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mareš Josef, Kožina Zbyněk, Šnévajs Ivo, Brázdil Jaroslav, Růžička Ivoj, Kaprálek Alexandr

MPK: G05D 3/10, B23Q 35/00

Značky: výchylky, tříosého, čidla, zapojení, regulátoru

Text:

...E 3 třívstupového sumá~ toru §. Výstupy ggł, ggł kvadrátorů 3, Ä první a druhé osy jsou jednotlivě připojeny na první a druhý vstup łQłł, łglg dvouvstupového sumátoru lg. Výstup §gł třívstupového sumátoru á je spojen se vstupom gł odmocňujícího zesilovače É, jehož výstup Ěgł je připojen na součtový vstup ll rozdílového zesilovače 1, na jehož negovaný vstup lg je připdjena svorka žádané výohylky. Výstup 19 rozdílového zesilovače 1 je připojen...

Zařízení pro upevnění deformačního prstence siloměrného čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266443

Dátum: 12.01.1990

Autor: Cyrus Pavel

MPK: G01L 1/04

Značky: upevnění, siloměrného, čidla, deformačního, prstence, zařízení

Text:

...jeho výroba je jednoduchá.Také deformační pretenec lze pro tento případ upevnění vyrobit aouetružením z kvalítního materiálu e požadevenýní mechanickými vleetnoetaí a e požadovanou přesností. Není u něho také třeba provádět tepelná zpracování jako u eveřovenćho čídla.- 2 266443 vynález a jeho účinky jsou bliže vyevětleny v popiee příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu. kde obr. 1 znázorňuje acheaeticky v náryae a obr. 2 znázorňuje...

Převodník pro kapacitní čidla s průchozími kapacitami

Načítavanie...

Číslo patentu: 265747

Dátum: 14.11.1989

Autor: Haasz Vladimír

MPK: H03M 1/12

Značky: průchozími, kapacitami, převodník, čidla, kapacitní

Text:

...převodník ve formě hybridních integrovaných obvodů.Příklad uspořádání převodníku pro kapacitní čidlo s prüchozími kapacitami podle vynálezuje uveden na přiloženém výkrese.Tento převodník pro kapacitní čídla s převodem poměru průchozích kapacít na střídu, měr doby kladného a záporného obdélníkového impulsu, sestává z operačního zesilovačetj. po na neinvertu l zapojeného jako integràtor, jehož výstup Ä je připojen přes vazební odpor 3jící vstup...

Způsob výroby segmentového čidla s kruhovým průřezem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262823

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sobolík Václav, Mitschka Pavel, Menzel Thomas

MPK: G01P 5/08, B21F 21/00

Značky: kruhovým, způsob, čidla, segmentového, průřezem, výroby

Text:

...vhodným lepidlem tak, aby byiy vzájemné izolován.Na obrázku je znázorněno třigegmentové čídlo pro měření střihového napětí. Skládá se z prvního segmentu ł, druhého segmentu g, třetího segmentu 1, izolace 5 a trubky 5. Směr prouděni kapaliny je vyznačen úhlem gý . Způsob výroby čidla je popsán v přiloženém přikladu.Výhoda tohoto způsobu spočívá v tom, že umožňuje výrobu vícesegmentových čidel s kruhovým průřezem, kterými lze jednoduše měřit...

Zapojení pro kompenzaci chybového napětí tlakového čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247226

Dátum: 01.08.1988

Autori: Pech Jaroslav, Vanieek Václav

MPK: H03M 1/06

Značky: zapojení, chybového, tlakového, čidla, kompenzaci, napětí

Text:

...kapacity mezi oddělenými elektrickými částmi. Čítáním vpřed a vzad je zajištěno rychlé a snadné vykompenzování. V době mezi kompenzacemi je optoelektronický spojovací člen zablokován,takže je doeaženo malé energetické náročnosti. Popeané zapojení kompenzuje jak chybové napětí tlakového snímače, tak napétový drift vetupního zesilovače a optoelektronického vazebního obvodu.- 3 247 225 Na připojeném výkresu je znázorněno zapojení podle...

Zařízení pro zavádění chybně prohozené útkové nitě do měřicího prostoru čidla doletové zarážky u hydraulických tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258169

Dátum: 15.07.1988

Autori: Mlynář Jiří, Konfršt Jan, Chramosta Jan, Harant Valentin

MPK: D03D 51/00

Značky: zařízení, zarážky, čidla, doletové, nitě, hydraulických, prostoru, útkové, tkacích, chybné, měřicího, prohozené, strojů, zavádění

Text:

...zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že vylučuje možnost nežádouoího zastavení tkacího stroje, způeobeného prohozením útkové nitě mimo měřicí prostor, tzn. na elektrody nebo mezi elektrody detektoru a paprsek tkacího stroje. Vyloučením možnosti nežádoucího zastavení tkacího stroje je zvýšena kvalita tkaného zboží a produktivita tkacího stroje.Další význaky a výhody zařízení podle vynálezu vyplývají z popisu příkladného provedení...

Zapojení pro indikaci poruchy elektronického čidla proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258077

Dátum: 15.07.1988

Autori: Jelínek Josef, Müller Zdeněk, Tresner Jiří

MPK: G01R 19/15

Značky: indikaci, poruchy, proudu, čidla, zapojení, elektronického

Text:

...čidla proudu je přípojenpolarizovsný výstup na pájecíhozdroje, jehož.jedne~svorka je přes pomocný odpor spoje« na se svorkou měření elektronického Éidla proudu, která je přes sériovou kombinaci snínací diody a zatěšovacího odporu spojenes druhou svorkou opačnê polarity, a to jak elektronického čidla proudu, tak 1 napějecího zdroje. současně je sériová kombinace snínací diody a zatěžovacího odporu paralelné přípojena k oběma vstupům...

Zapojení pro přímé digitální vyhodnocení výstupního signálu diferenciálního kapacitního čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245940

Dátum: 01.07.1988

Autor: Smyslov Vladimir Michajlovie

MPK: G01F 23/26

Značky: diferenciálního, kapacitního, digitální, přímé, vyhodnocení, výstupního, čidla, zapojení, signálu

Text:

...kompardtoru je opatřen digitálním výstupom.Ząpojením pro přímé digitální vyhodnocení výstupního signálu diferonciálního kapacitního čidla podle vynálezu lze dosáhnout~rozliěitolnosti až 103 pF se stabilitou a přesností lepší neĺ 031 , tédy vlastností vysoko přovyšujících vlastnosti současných zapojení s použitím vysokofrekvenčního transformátoru.-zapojení podle vynálezu zaručuje také dokonalou reprodukovatelnost z hlediskavýroby 1...

Zapojení budicího magnetického obvodu čidla indukčního průtokoměru kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257715

Dátum: 15.06.1988

Autori: Otisk Milan, Sapara Vladimír, Burger Oldřich, Šen Jaroslav, Bár Oldřich

MPK: G01F 1/58

Značky: magnetického, zapojení, čidla, indukčního, průtokoměru, kapalin, budicího, obvodů

Text:

...napětí v nepřímém -poměru fond zesilovacím stupněm a současně i vodivost regulačního stupně zapojeného v kladné napájecí větvi. Tímto způsobem je docíleno konstantní amplitudy oscilací a tím konstantní magnetické indukce V pracovní mezeře čidla průtokoměru při proměnlivých provozních podmínkách, které nastávají u prútokoměrů pro mobilní provoz.ředností vynálezu je V prvé řadě vysoká energetická účinnost dosahující 90 , zajištěná zapojením...

Hlavice pro optická nebo radiační čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257530

Dátum: 16.05.1988

Autor: Sladký Petr

MPK: G02B 27/28, G02B 27/10, G01J 5/46...

Značky: radiační, hlavice, optická, čidla

Text:

...hlavice podle vynálezu spočívají především v její modulární konstrukcí, která rovněž umožňuje sjednocení rozměrů jednotlivých mechanických částí hlavice pro optická čidla různých druhů. Hlavice lze dále vyrábět V různých rozměrových variantách, přičemž lze výhodně použít pro závity matic a pláště rozměrové řady použité pro fotografické přístroje. To umožňuje použití hlavice ve spojení s komerčními příslušenstvími fotografických...

Silanová čidla obsahující chemicky vázané komplexové seskupení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256456

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kahovec Jaroslav, Porsch Bedřich

MPK: C07F 7/18

Značky: vázané, obsahující, seskupení, chemicky, čidla, silanová, komplexové

Text:

...pak neúplnou kar boxymethylací.258 455 Avšak ani příprava obou činidel není vyhovující. Syntéza derivátu kyseliny iminodioctové zahrnuje několik stupňů, a druhé Činidlo je - jak již uvedeno - chemicky značné nejednotné. V obou případech pak se karboxymethylace aminoskupin provádí ve vodném prostředí, což vede k nekontrolovatelné hydrolýze alkoxyskupin za vzniku silanolů, které potom samovolně kondençují na siloxano vé...

Hlídač činnosti čidla pojistky plamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 245968

Dátum: 01.03.1988

Autor: Harbeck Wolfgang

MPK: F23D 14/20

Značky: čidla, činnosti, plamene, hlídač, pojistky

Text:

...Teplo se obtížně odvádí a tím se komplikuje konstrukce spalovací komory. Umíetění přímo ve spalovací komoře naráží na obtíže při změnách výkonu kdy se mění proudění ve spalovacím pro~ storu a čidlo nemusí být v plameni. . Uvedené nedostatky odstraňuje hlídač činnosti čidla pojistky plemene, umístěného ve směšovači hlavního hořáku, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k tomuto směšovači hlavního hořáku je připojen pomocný...

Zařízení pro cejchování čidla pro měření radiační složky tepelného toku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255134

Dátum: 15.02.1988

Autori: Novák Miloš, Janata Jiří, Horák Zbyněk

MPK: G01K 19/00, G01K 7/02

Značky: složky, čidla, tepelného, radiační, měření, zařízení, cejchování

Text:

...čidla pro stanovení tepelného toku. V řaděpřípadů bude závislost mezi údajem čidla a hodnotou tepelného toku lineární. Zařízenípro cejchování čidla umožní vyjádřit případnou odchylku od linearity. Je-li cejchovní zařízení provozováno při různých polohách vůči vertikále, rozdíly v získaných cejchovních závislostech dovolují určit Vliv volné konvence na údaj čidla.Na připojeném výkresu je znazorněn příklad zařízení pro cejchování čidla pro...

Způsob výroby elektrického vlhkoměrného čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253788

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hájek Zdeněk, Emmer Ivan, Řepa Petr

MPK: G01N 19/10

Značky: výroby, vlhkoměrného, způsob, elektrického, čidla

Text:

...ve vzduchu při teplotě 70 až 110 °C po dobu 2 až 24 hodin, přičemž toto prostředí obsahuje vodní páru o tlaku nižším než je tenze vodní páry při teplotě temperace.Výhoda postupu spočívá v dosažení jednoduchého způsobu výroby elektrického vlhkoměrného čidla na bázi oxidhydroxidu hlinitého, který vede k dalšímu zlepšení časové stálosti kalibrační křivky a jejího průběhu. Podstatným rysem zpúsobu výroby podle vynálezu je jeho mimořádná...

Zapojení obvodu proudového čidla impulsních zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238567

Dátum: 01.12.1987

Autori: Mallat Jaroslav, Krofta Jiří

MPK: G01R 17/02

Značky: impulsních, zapojení, čidla, proudového, obvodů, zdrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem je zvýšit přesnost nastavení proudové pojistky a odstranit vliv rušení spínacího zdroje. Účelu se dosáhne zapojením obvodu, vyznačujícího se tím, že k výstupu generátoru (1) impulsů je připojen vstup obvodu (2) pro řízení šířky impulsů a současně zpožďující obvod (3), jehož druhý vstup je připojen k výstupu obvodu (2) pro řízení šířky impulsů, který je připojen k impulsnímu stabilizátoru (4), jehož výstup je spojen s proudovým čidlem...

Zapojení čidla výstupního napětí tyristového regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253105

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: G05F 1/10

Značky: napětí, tyristového, výstupního, zapojení, regulátoru, čidla

Text:

...je znázorněno na výkrese. K jednotlivým výstupům lg, lg, ll, tyristorového regulátoru jsou připojeny jedněmi vývody předžadné odpory l, 3, Q. Jejich druhé vývody jsou spojený vždy s dvojici opačně pólovaných diod ll. ll gg a ll, ll vždy s katodou od jedné a anodou od druhé diody v dvojici.U druhých koncu diod jsou pak vzájemně spojeny všechny katody a ty spojeny s jedním vývodem pracovního odporu A a výstupem ga všechny anody, které jsou...

Zapojení k dvouhodnotovému vyhodnocování odporu čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241268

Dátum: 01.09.1987

Autori: Kalásková Olga, Veverka Václav

MPK: G01R 27/22

Značky: vyhodnocování, čidla, odporu, zapojení, dvouhodnotovému

Text:

...svorkou ke svorce s nulovým potenciálem, ale také na vstup třetího okruhu, který je tvořen vstupom druhého zesilovače s nastavitelným zesílením 2, jehož výstup je připojen K anodě diody Bł, jejíž katoda je připojena K jedná ze svorek kondensátoru E, jehož druhá svorka je připojene na svorku s nulovým potenciálem, ale katoda diody gł je také připojena ke vstupu čtvrtého okruhu tvořeného jednou ze svorek odporu 35, jehož druhá svorka je...

Zařízení pro uložení kontaktního čidla pro zajišťování výšky sypných látek v zásobnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 240770

Dátum: 01.08.1987

Autori: Both Ladislav, Komorová Eva

MPK: G01F 23/00

Značky: výšky, kontaktního, zařízení, čidla, látek, zajišťování, uložení, zásobnících, sypných

Text:

...na kovovém ohebném lenulprovlečeném izo- lační průchodkou,upevněnou v nosiči připevněném ke vnitřní stěně zásobníku a podstata vynálezu spočívá v tom, že k izolační průchodce je připevněno válcové vodítka, ve kterém je suvně uložena trubice, jež je po výšce opatřena řadou radiálních otvorů a která je příčným kolíkem,zasunutým skrze jednu z dvojic radiálních otvorů,zevěšena na horní braně válcového vodítka, přičemž v trubici je zavěšeno...

Zařízení pro přímý posun čidla s možností jeho natáčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240235

Dátum: 15.06.1987

Autor: Šebak Rudolf

MPK: G01D 11/30, G01D 5/02

Značky: natáčení, přímý, možností, posun, zařízení, čidla

Text:

...která je suvné spojene s nosným ramenem. K této kullse je přes vedlejší převod přípojen vedlejší pohop. , Použitím zařízení podle vynálezu se Ado- ksáhne možností současného ovládání přímého posunu a natáčení nosného ramene s čidlem. Tento pohyb je prováděn dálkově.pomocípohonů a může být řízen počítačem.Zařízení pro přímý posun čidla s možností jeho natáčení, sestávající z nosného ramene s místem pro uchycení čidla, vyznačené tím, že...

Zařízení pro vymezení polohy čidla v meřicím prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240234

Dátum: 15.06.1987

Autor: Ma?aš Michal

MPK: G01D 11/30, G01D 5/02

Značky: čidla, prostoru, polohy, měřícím, vymezení, zařízení

Text:

...snínrat určitou fyzíkální velíčínu, například teplotu. Zařízení podle vynálezu dává předpo-kla-dy pro automatlzacl celého rueření a využití výpočetní techniky. Další výhodou je to, že lze jednoduchým způsobem provést utěsnění vstupního otvoru, kterým se zařízení vkladá do měřlcího prostoru.Na připojeném výkrese je znázorněn příklad schematíckéh-o provedení zařízení-podle vynálezu.Zařízení pro vymezení polohy čidla v. měřicím prostoru podle...

Zařízení pro kontaktní přenos elektrického signálu ze snímacího čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250324

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mysliveček Zdeněk, Vaník Jiří

MPK: G01K 13/04

Značky: signálu, čidla, zařízení, snímacího, prenos, elektrického, kontaktní

Text:

...chlazení, ale přívod til-travanéhťo vzduohu brání také přístupu neči-stot jako je např. prach nebo olejové páry ke stýkovým plochäm mezi lçroužky a kartáčIky. V některých případech je výhodné zvýšit elasticitu k-ontaiktu tím, že vnitřní čelo přítlačuých písxtků je situoväno do určitévzdálenosti od .místa, ve .kterém je na .pružné vplanžetě uchycen třecí kartáček.Příklad provedení k-ontalktního přenosového zařízení podle vynálezu je znázorněn...

Způsob výroby teplotně citlivého čidla zařízení pro měření teplot v mikrostrukturách biologických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233272

Dátum: 01.04.1987

Autor: Jedlička Josef

MPK: G01K 7/00, G01K 1/08

Značky: citlivého, materiálů, způsob, teplotně, teplot, měření, čidla, biologických, výroby, mikrostrukturách, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem teplotně citlivého čidla podle vynálezu je zjišťování teploty a jejích změn v mikrostrukturách řádově jednotek mikronů, převodem vlivu teploty působící na čidlo na změny elektrických dále zpracovatelných elektrických veličin. Podle vynálezu spůsob výroby a ochrany teplotně citlivého čídla zařízení pro měření teplot v mikrostrukturách biologických materiálů,byl navržen tak, že polotovar tvořený skleněnou kapilárou vytaženou do otevřeného...

Zařízení vpichovatelného teplotního čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 233356

Dátum: 01.01.1987

Autori: Straka Vladimír, Černok Josef, Čáp Karel, Švanda Gustav

MPK: G01K 1/14

Značky: teplotního, vpichovatelného, čidla, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení vpichovatelného teplotního čidla se používají v různých aplikacích, zejména při měření teplot živé tkáně. Umísťují se do injekčních jehel různých průměrů a tvarů podle potřeby použití. Jejich výroba je velmi obtížná. Zařízení vpichovatelného teplotního čidla umístěné do pláště injekční jehly podle vynálezu odstraňuje stávající nedostatky tím, že pomocí kontaktovacího materiálu (l) je do pláště jehly (9) vodiví nakontaktován...

Průtočná kyveta ponorného čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 237534

Dátum: 15.12.1986

Autor: Švandelík Jaroslav

MPK: G01T 1/167

Značky: kyveta, ponorného, čidla, průtočná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší průtočnou kyvetu ponorného čidla pro kontrolu vlastností sypkých, zrnitých, pastovitých nebo suspenzních médií, zejména pro měření radioaktivity iontoměniče na výstupu z eluční kolony při výrobě uranových koncentrátů z rud. Kyveta je tvořena pláštěm /10/ tvaru trojbokého jehlanu, jehož dvě protilehlé a mimoběžné hrany jsou usečeny dvěma od sebe vzdálenými rovinami. Průnikem první roviny pláště /10/ je vytvořen vstupní otvor /11/ a...

Zařízení k přísuvu měřicího čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 236511

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hron Karel, Majer Jiří

MPK: B24B 49/04

Značky: přísuvu, zařízení, čidla, měřicího

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je přesné axiální polohování obrobků, zejména u hrotových brousicích strojů, umožňující relativní polohování obrobků vzhledem k brousicímu kotouči. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že tubus s měřicím čidlem je pevně spojen s pístní tyčí hydraulického lineárního hydromotoru, jehož osa leží v rovině kolmé k ose hrotů bousicího stroje a jehož píst je zajištěn proti otáčení.

Způsob a zapojení k nastavení simulátoru čidla, zejména indukčního průtokoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230044

Dátum: 15.09.1986

Autor: Malý Vladimír

MPK: G01F 1/08, G01D 5/56, G01F 1/12...

Značky: nastavení, indukčního, čidla, zejména, simulátoru, průtokoměru, zapojení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení jednoduchého a přesného nastavení simulátoru čidla indukčního průtokoměru pomocí běžných měřicích přístrojů sestávajícího z transformátoru opatřeného primárním vinutím, dvěma oddělenými sekundárními vinutími, z nichž alespoň jedno je regulační a jedno je připojeno na napěťový dělič. Podstatou vynálezu je způsob nastavení, při kterém se sekundární vinutí nejdříve spojí paralelně tak, že první dva souhlasné vývody...

Sklovina pro čidla sodíkové iontově selektivní elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 233427

Dátum: 15.08.1986

Autori: Tunka Josef, Panoch Miroslav, Semler Miloslav, Bukvic Jan

Značky: čidla, sodíkové, iontově, elektrody, sklovina, selektivní

Zhrnutie / Anotácia:

Sklovina pro čidla sodíkové iontově selektivní elektrody, umožňující její protavení a zpracování při snížených teplotách se vyznačuje spodní mezí detekce 10-8 mol/l a lineární funkcí v rozmezí koncentrací 10-1 až 10-6 mol/l Na+, čehož je dosaženo tím, že kromě oxidů křemičitého, hlinitého, sodného nebo lithného a/nebo boritého a galitého, obsahuje ještě oxid europitý v molární koncentraci 0,01 až 0,25 % a oxid vanadičný v molární koncentraci...

Zapojení měřiče nebo čidla jalové nebo reálné složky proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223225

Dátum: 15.03.1986

Autori: Malec Václav, Laňka Zdeněk

Značky: čidla, složky, reálné, zapojení, proudu, jalové, měřiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení měřiče nebo čidla jalové nebo reálné složky proudu a řeší problém zvýšení přesnosti při měření nesinusových průběhů proudu. Problém je řešen tak, že u měřiče nebo čidla jalové nebo reálné složky, jehož jádrem je synchrodetektor, opatřený vstupními svorkami pro vstup signálu sinusového napětí, je k těmto svorkám výstupem připojen proudový filtr pro relativní zdůraznění základní harmonické složky signálu proudu, opatřený...

Zapojení obvodů pro určování polohy čídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229134

Dátum: 01.02.1986

Autori: Hendrych Jan, Hřebačka Ivan

MPK: G06K 11/02, G06K 11/00

Značky: čidla, zapojení, polohy, určování, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Výpočetní technika. Zapojení obvodů pro určování polohy čidla umístěného na ploše. V ploše je umístěn systém rovnoběžně vedených vodičů, který je napájen postupnými impulsy navzájem se překrývajícími. Čidlo využívá kapacitní vazbu na systém vodičů. Synchronně se systémem pracuje čítač polohy, který se zastavuje blokovacím signálem. Tento signál se získá komparací druhé derivace odezvy čidla. Výstupy čítače určují přesnou polohu čidla na ploše....

Způsob výroby čidla vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 221140

Dátum: 15.01.1986

Autori: Adamčík Ivan, Křemen Vladimír

Značky: vlhkosti, výroby, způsob, čidla

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby čidla vlhkosti vytvořením kondenzátoru s dielektrikem citlivým na vlhkost, například kysličníkem hlinitým na křemíkovém substrátu, využívající běžnou technologii výroby integrovaných obvodů.

Zapojení vyhodnocovacích obvodů pro určování polohy čídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229192

Dátum: 01.01.1986

Autori: Hřebačka Ivan, Hendrych Jan

MPK: G06K 11/02, G06K 11/00

Značky: vyhodnocovacích, zapojení, čidla, polohy, určování, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vyhodnocovacích obvodů pro určováni polohy čidla umístěného na ploše se systémem vodičů napájených postupnými napěťovými pulsy s kapacitní vazbou na čidlo, vyznačené tím, že výstup čidla 1) polohy je zapojen přes zesilovač (2) čidla na vstup dat analogo-číslicového převodníku (3), výstup tohoto převodníku 3 je zapojen na vstup dat první paměti (4), výstup této paměti (4) je zapojen na vstup dat druhé paměti (5) a současně na první...

Vyhodnocovací obvod se zabezpečením vedení pro čidla opatřená na výstupu tranzistorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220094

Dátum: 15.10.1985

Autori: Hudec František, Foldyna Antonín, Náprstek Vladimír, Schlemmer Arnošt, Chvátal Josef

Značky: tranzistorem, čidla, zabezpečením, opatřená, vedení, vyhodnocovací, výstupu, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vyhodnocovací obvod se zabezpečením vedení, který obsahuje dva komparátory a limitující obvod. Vyhodnocovací obvod je určen pro čidla opatřená na výstupu tranzistorem, vedeným svým kolektorem na napájecí svorku čidla a svým emitorem na výstupní svorku čidla. Obvod podle vynálezu nalezne uplatnění v automatizaci technologických zařízení, zvláště v zabezpečovacích a ochranných systémech, kdy zvýší provozní spolehlivost celého...