Patenty so značkou «chromu»

Živicová zmes bez obsahu chrómu s dobrou odolnosťou proti bázam a spracovateľnosťou, spôsob povrchovej úpravy oceľového plechu použitím tejto zmesi a povrchovo upravený oceľový plech

Načítavanie...

Číslo patentu: 288289

Dátum: 19.06.2015

Autori: Oh Jong Gi, Noh Beom Sick, Cho Jae Dong, Je Min Gyu

MPK: B05D 7/14, B32B 15/18, C09D 5/08...

Značky: povrchovo, plechů, ocelový, odolnosťou, proti, chromu, zmesí, spôsob, tejto, dobrou, bázam, obsahu, ocelového, povrchovej, upravený, použitím, spracovatelnosťou, plech, živicová, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je poskytnutá živicová zmes bez obsahu chrómu s dobrou odolnosťou proti bázam a spracovateľnosťou na povrchovú úpravu oceľového plechu obsahujúca zmes uretánovej živice z mäkkej uretánovej živice a tvrdej uretánovej živice organický oxid na báze Ti alebo Zr najmenej jednu zlúčeninu vybranú zo skupiny pozostávajúcej z fosforečnanu hlinitého, dihydrogénfosforečnanu hlinitého, fosforečnanu zinočnatého a hydratovaného fosforečnanu manganistého...

Zvárateľná zliatina niklu, železa, chrómu a hliníka odolná voči oxidácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16690

Dátum: 13.11.2008

Autori: Ishwar Venkat, Matthews Steven, Klarstrom Dwaine

MPK: C22C 19/05

Značky: niklu, voči, zvárateľná, oxidácii, zliatina, chromu, hliníka, odolná, železa

Text:

...titánu, 0,2 až 0,4 kremika a 0,2 až 0,5 mangánu. Zliatina môže obsahovať tiež ytrium, cér a lantán, a to v množstve až do 0,01 . Uhlík sa tu môže vyskytovať v množstve až do 0,25 . Bór môže byť zastúpený až do hodnoty 0,004 , zirkón až do 0,025 . Zvyšok zliatiny tvori nikel plus nečistoty. Okrem toho, celkový obsah hliníka s titánom by mal byť medzi 3,4 a 4,2 a pomer chrómu k hliníku by mal byť od približne 4,5 do 8.0011 Uprednostñujeme...

Prísada na zníženie vodorozpustného chrómu Cr(VI) v cemente, spôsob jej výroby, cement alebo suchá omietková zmes s obsahom uvedenej prísady a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285973

Dátum: 21.11.2007

Autori: Jaklovský Štefan, Képes Róbert, Smrčková Eva

MPK: C04B 14/00

Značky: zníženie, obsahom, cement, sucha, cemente, vodorozpustného, omietková, výroby, cr(vi, uvedenej, přísady, prísada, chromu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada na zníženie obsahu vodorozpustného chrómu Cr(VI) v cemente alebo v suchých omietkových zmesiach obsahuje 10 až 75 % hmotn. hydrátu síranu železnatého a do 100 % hmotn. prírodného zeolitu sa pridáva k slinku počas mletia, čím je možné znížiť obsah Cr(VI) v cemente až po hodnotu nižšiu ako 2 ppm. Predmetom vynálezu je aj cement a suché omietkové zmesi obsahujúce túto prísadu na zníženie obsahu vodorozpustného chrómu.

Prísada na zníženie obsahu vodorozpustného chrómu Cr(VI) v cemente a cement alebo suchá omietková zmes s obsahom uvedenej prísady

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4172

Dátum: 02.06.2005

Autori: Smrčková Eva, Jaklovský Štefan, Képes Róbert

MPK: C04B 22/00, C04B 22/14

Značky: obsahu, omietková, prísada, cement, chromu, uvedenej, vodorozpustného, obsahom, cr(vi, přísady, zníženie, sucha, cemente

Text:

...sa rnlelo s 2,5 kg prírodného zeolitu (hydratovaný alumosilíkát alkalických kovov a kovov alkalických zemín - rnínerál klinoptilolit, ťažený v lokalite Nižný Hrabovec) počas 20 minút. Získala sa homogénna zmes (zmes l) s obsahom 50 hmotn. hydrátu síranu železnatého, ktorá mala veľmi dobré sypné vlastnosti, ktoré sa zachovali aj po l roku skladova SK 4172 Unia. Pripravená prísada - zmes l obsahovala 50 hmotn. technických hydrátov síranu...

Kontinuálne poťahovanie rúrok vírivým slinovaním bez použitia chrómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 223

Dátum: 07.06.2003

Autori: Scholten Heinz, Heinrich Dirk

MPK: B05D 1/24, B05C 19/02

Značky: slinovaním, chromu, vířivým, použitia, kontinuálně, poťahovanie, rúrok

Text:

...stredofrekvenčnej indukčnej cievky 4 na hladenieneúplne natavenej vrstvy, Z tavného úseku, ktorý je potrebný, aby sa po výstuperúrky zo stredofrekvenčnej indukčnej cievky 4 priľnelýtohto pochodu ešte horúca a mäkká a môže byť preto ľahko poškodená. Rúrka preto nesmie byť V tejto fáze vedená po valcoch.10) Zo vzdušnej sprchy na predbežné chladenie povrchu rúrky. Teplota povrchu rúrky sa tým nareguluje pod bod tavenia poťahovacieho...

Komplexy chrómu (III) s alfa aminokyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2342

Dátum: 29.04.2003

Autori: Abdel-monem Mahmoud, Anderson Michael

MPK: C07F 11/00, A61K 31/00

Značky: chromu, iii, aminokyselinami, komplexy

Text:

...kovu a L-metionínu, včítane komplexov 11 chróm-L-metionínu sú uvedené v US 5 278 329. Komplexy kovu a aminokyselín, ktoré sa získajú hydrolýzouMetóda získania koncentrovaného faktoru tolerancie voči glukóze z pivovarských kvasnic bola opisaná v US 4 343 905, ktorý bol udelený v roku 1982. Ine udelené patenty opisujú metódy získania kvasnic alebo derivátov zkvasnie, ktoré vykazujú biologické aktivity pri modulácii metabolizmu sacharidov a...

Spôsob výroby cementu so zníženým obsahom chrómu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282086

Dátum: 28.08.2001

Autori: Orság Zdeno, Martauz Pavel, Strigáč Július

MPK: C04B 22/00, C04B 22/10, C04B 24/00...

Značky: výroby, zníženým, chromu, cementů, obsahom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby cementu so zníženým obsahom chrómu, pri ktorom sa do surovinovej zmesi ako železitá korekčná zložka použije 0,01 až 10 % hmotnostných mechanicky a/alebo tepelne upravených uhličitanov železa s následným vypálením surovinovej zmesi pri teplote od 1 400 do 1 500 °C, čím sa dosiahne primárne zníženie obsahu CrVI v cemente na 0,5 až 20 ppm CrVI. Do takto pripraveného cementu sa počas mletia a/alebo po mletí pridajú...

Zlúčeniny chrómu, spôsob ich výroby, látky na ich báze a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280294

Dátum: 08.11.1999

Autori: Reagen William Kevin, Conroy Brian Keith

MPK: C07F 11/00, B01J 31/22, B01J 31/18...

Značky: báze, spôsob, zlúčeniny, použitie, výroby, chromu, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny chrómu všeobecného vzorca {[Crm(C4H4N)n](OC4H8)p[Na]q}, kde m, n, p a q majú v uvedenom poradí význam 5, 10, 4, 0 1, 4, 0, 0 1, 4, 2, 2 1, 5, 1, 0 alebo 1, 5, 5, 2. Látka obsahujúca aspoň jednu už definovanú zlúčeninu chrómu a aktivačnú zlúčeninu, ktorou je alkylkovová zlúčenina, v ktorej kovom je hliník a každý z jej alkylových zvyškov obsahuje 1 až 12 atómov uhlíka a/alebo Lewisovu kyselinu a prípadne nosič, ktorým je anorganický...

Spôsob odstránenia zlúčenín chrómu z odpadovej vody po vylúhovaní odpadov chromočinenej kože a regenerácia chromitých vyčiňovacích komplexov vo forme chromitých solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 281121

Dátum: 10.09.1997

Autori: Valko Ladislav, Hladký Zdeněk, Bartalos Ladislav

MPK: C01G 37/14, B09B 3/00

Značky: odpadovej, regenerácia, solí, odpadov, chromu, odstránenia, vylúhovaní, spôsob, zlúčenín, kôže, chromitých, chromočinenej, vyčiňovacích, formě, komplexov

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že chrómany prítomné v odpadovej vode sa redukujú v kyslom prostredí pyrosiričitanom na chromité soli, ktoré sa vyzrážajú v mierne alkalickom prostredí ako málorozpustný hydroxid chromitý, ktorý možno filtráciou oddeliť. Hydroxid chromitý sa ďalej extrahuje po pridaní aktívneho uhlia zriedenou kyselinou sírovou za vzniku chromitých solí, vhodných na prípravu chromočiniacej brečky.

Detektor šesťmocného chrómu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1268

Dátum: 06.11.1996

Autor: Pohanka Pavol

MPK: G01N 1/14

Značky: šesťmocného, chromu, detektor

Text:

...prvého kanála druhého pe ristaltickêho erpadla 6 je vyvedená do spodnej polovice zmieša č vacej nádobý 5. Prívodná rürka 9 druhého kanála druhého peri staltickêho čerpadla Q je spojená so zásobníkom lg roztoku zriedenej kyseliny sírovej, pričom odvodná rúrka ll druhého kanála druhého peristaltickêho čerpadla Q je zaüstená do hornej polovice zmiešavacej nádoby 3, ktorá má hornú časť spojenú s vyhodnocovacou nädobou lg v jej spodnej časti....

Spôsob prípravy aréntrikarbonylových komplexov chrómu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277824

Dátum: 15.10.1991

Autori: Hudeček Milan, Toma Štefan

MPK: C07F 11/00, C07C 49/76

Značky: komplexov, spôsob, aréntrikarbonylových, přípravy, chromu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka prípravy aréntrikarbonylových komplexov chrómu z hexakarbonylu chrómu a príslušnej aromatickej zlúčeniny, ktorou môžu byť deriváty benzénu so substituentami ako sú alkyl, aryl, alkenyl, halogén, acyl, alkoxy, alkyltio, amino, alkyl resp. dialkyl amino, alkoxykarbonyl, alebo polycyklické aromatické zlúčeniny ako naftalén, fenantrén, acenaftén, fluorén a pod.. Podstata riešenia spočíva v tom, že na hexakarbonyl chrómu sa pôsobí...

Způsob koncentrace chromu v albánském louženci

Načítavanie...

Číslo patentu: 270367

Dátum: 13.06.1990

Autori: Roušar Ivo, Lukášek Petr

MPK: C22B 34/32

Značky: albánském, chromu, způsob, louženci, koncentrace

Text:

...vzursk 400 g elbánakaho loužanos byl rozdružen proeátía přes eíto o průnäru oka 0.6 as e vyeušen v laboratorní suisrnł při 120 °C do konetantní haotnoati(364 g). Vysuäsný vzorsk pak byl podroben granulometrickeau rozboru, přićaež byl rozdělen na čtyři frakoe o přibližně stejné hmotnosti podíl s velikosti zrna pod 20/ua(95,6 g, tj. 25,3 huot.) podíl 20 až 50/ua (96,4 g, tj. 25,5 hoot.). podíl 50 až 70/ua (67,0 g tj. 23.9 haot.) a...

Způsob přípravy laserových monokrystalů yttrito hlinitého granátu dotovaných ionty neodymu, případně také ceru nebo chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268114

Dátum: 14.03.1990

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Josef, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/20

Značky: případně, monokrystalů, přípravy, yttrito, dotovaných, granátu, také, neodymu, způsob, ionty, laserových, hlinitého, chromu

Text:

...se nad taveninou vytvoři mezi vloženou elektrodou se zápornýn potenciálem oproti kelinku a hladinou taveniny elektrické pole, jehož průněrná vertikálni složka má gradient 1 až 5 Vlmm. Timtn způsobem se dosàhne v atmosfére u hladiny tavaniny silněji redukčni podminky, což je dáno tip, že se zamezi přirozenénu úniku elektronů z prostoru nad hladinou taveniny. Elektrony se tam vytvářeji ionizaci etomů ar gonu, která při teplotách táni...

Způsob přípravy kvasničné biomasy s vysokým obsahem biologicky aktivních komplexů chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263297

Dátum: 11.04.1989

Autori: Adámek Lubomír, Rut Miloslav, Táborský Otto, Beneš Bohumil, Štros František

MPK: C12N 1/16

Značky: biomasy, biologicky, obsahem, aktivních, přípravy, způsob, chromu, komplexu, vysokým, kvasničné

Text:

...nikoliv však omezen následujícími příklady.V laboratornim fermentoru s užítečným obsahem 15 1 a dosahovaným přestupem kyslíku 5,5 g 02.11.h 1 byla provedena série 5 přiživovaných períodických kultivací kvasinky Torulopsis etanolitalerans CCY 26-5 B~ 1 na syntetickém etanolu.Před zahájenún všech kultivací bylo do fermentoru napuštěno 14 1 vody. přidáno 15 g(NH 4)2 S 04 a 250 ml roztoku živných solí obsahujícího v litru 35 ml 85 hmot. H 3...

Roztok pro rozlišení ocelí s různým obsahem chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257878

Dátum: 15.06.1988

Autori: Bičovský Karel, Konrád Vladimír, Vavřinová Jana

MPK: G01N 33/20, G01N 31/22

Značky: chromu, různým, oceli, obsahem, roztok, rozlišení

Text:

...odstín nezávisí na obsahu chromu pod rozlišovací hranicí.Bylo zjištěno, že hranice rozlišení obsahu chromu není významně ovlivněna současnou přítomností ostatních legovacích prvků, které se v obvyklýoh ocelích s obsahem chromu běžně používají. Experimentalně byl vyloučen vliv uhlíku, manqanu, křemíku, fosforu, síry, niklu,mědi, molybdenu, kobaltu, zirkonia, titanu, nubia. Vliv vanadu a wolframu se projeví jako chrom o obsahu jedné...

Hnědozelený zirkonový pigment s obsahem chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246786

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šedivý Zdenik, Protiva Miroslav

MPK: C03C 8/12, 1C01 0/00, C01B 33/20...

Značky: hnědozelený, zirkonový, chromu, pigment, obsahem

Text:

...syn tézu při relativně nízkych teplotách výpalu umožňují výrazné mineraliz-ační účinky .hexafluorokřemíüitanu disłodného-v kombinaci s hydroxidem lithným, ev. c-hloridemvsodným. r . .Navíc také sloučeniny šestimocnéhomolybdenuhebo wolframu-přispívají svými mi» nenalizačními účinky k docľlenĺ -dostàteč ných výtěžků křemičitanuza relativně-nízkých teplot výpalu směsi. Při syntéze zirkonových mikrokrystalků, »do nich-vrůstají in tenzívně...

Způsob odstranění šestimocného chromu Cr .sup.6+.n. při likvidaci odpadu popouštěcích solí alkalicko-oxidačního typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243274

Dátum: 15.11.1987

Autor: Ševeík Pavel

MPK: C01G 37/14

Značky: sup.6+.n, způsob, alkalicko-oxidačního, odpadů, popouštěcích, chromu, šestimocného, solí, likvidaci, odstranění

Text:

...vodným roztokem hydrazinového odpadního produktu z jaderné energetiky, a to ve stechiometrickém poměru chromu Crö hydrazinu N 2 H 4 při hodnotě pH 11 až 14 za teploty místnosti a atmosférickěho tlaku a reakci vysrážený hydroxid chromitý CrOH 5 se oddělí, například filtrací a po zneutralizování, například chloridem vápenatým CaCl 2 se likviduje v koncentracích odpovídajících normám.Výhodou řešení podle vynálezu je jedno duchost průběhu,...

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého perovskitu obsahujícího ionty neodymu a chromu nebo/a titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252947

Dátum: 15.10.1987

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/24

Značky: způsob, ionty, titanu, obsahujícího, yttritohlinitého, chromu, perovskitu, neodymu, pěstování, monokrystalů

Text:

...ve vakuu o tlaku zbytkových plynů nižším než 0,01 Pa.Příměs chrnmn nebo/a titanu má za následek, že se pot~ lačí vliv případně přítomného molybdenu nebo wolrramu a ionty chromu přitom jsou zároveň vysoce účinným koaktivátorem iontů neodymu, protože se-vyznačují širokými absorpčnúui pásy a získanou energií kvantitativně předávají iontům neodyuu.Způsoůan ďle vynálezu lze pěstovat monokrystaly yttritohlinitého perovskitu aktivovaného ionty...

Způsob odstraňování chromu ze systému amalgamové elektrolýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252620

Dátum: 17.09.1987

Autori: Staněk František, Mareček Josef, Kubát Cyril, Orság Dušan

MPK: C25B 1/00

Značky: elektrolýzy, amalgamové, systému, odstraňování, způsob, chromu

Text:

...se do proudu solanky mohou vnášet před dechlorací.Výhodnost vynálezu spočíva v tom, že bez zařazování dalších investíčně náročných operací se dosáhne dostatečného snížení obsahu chromu v solance, aniž by touto technologií byly zhoršovány následné čistící procesy.Způsob podle našeho vynálezu využívá k redukci Cr 0 â 7 ch 1 oridových iontů, které jsou vždy přítomny V solance ve vysoké koncentraci. Jak je patíné z rovnice (1)musí být kyselost,...

Způsob opatřování ocelových povrchů antikorozním návarem s obsahem chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239515

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kosek Jioí, Ciniburk Václav, Hrdina Miroslav, Kopecký Jioí

MPK: B23K 9/04

Značky: opatřování, způsob, oceľových, chromu, návarem, obsahem, antikorozním, povrchu

Text:

...vlastností,zejména tvrdosti nejméně 335 HB aobsahu chromu více než 12 procent. Dalším přínesem je úspora návarových elektrcd,energie a pracovního času. Způsobem podle vynálezu lze navařovat plochy rovinné, zakŕivené vnější 1 vnitřní.Způsob opatřování ocelových povrchü antíkorozním náverem podle vynálezu je dále popsán se zřetelem na připojeně výkresy,kde obr. 1 znázorňuje pohled na navařovanou součást s rovinným povrchem, obr. 2 je...

Způsob výroby katalyzátoru na bázi chromu, železa a molybdenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249792

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mozgovaja Valentina, Nisičenko Faina, Popov Boris, Sedova Larisa, Nakrochin Viktor

MPK: B01J 37/02, B01J 23/85

Značky: bázi, molybdenu, způsob, výroby, katalyzátoru, železa, chromu

Text:

...cuécb co cxopocwhm 2 n/Mna npñ 400 °C,To eCTb B 3 KCTpeMaHbHHX ycnoŕnnx B Teqenne nayx qacos, saTeM TeMnepąTypy cnnmamw no 350 °C H onpenennmw aKTHBHOCTbKaTaHHSaT 0 pa. B KOHTaKTHOŘ Tpyóxe Temneparypy BHOBB nonmuamr o 400 °C H nponycxamw cnupronoanymnyw cmecb sanąnnoe Bpena, a saTeM BHOBh onpenennmT aKTHBHOCTh npn 350 °C. HçnuTaHna Kawannsaropa nponsnonaw B sKcTpeManbHx ycnonnnx no TOPO MoMeHTa, Kora Haunnaew naawb aKTHBHocTL.BpeMH B qacax,...

Způsob odstraňování chromu a vanadu z elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249650

Dátum: 15.04.1987

Autori: Orság Dušan, Mareček Josef, Němeček Milan, Staněk František, Kubát Cyril

MPK: C01D 1/04

Značky: vanadu, chromu, elektrolyzéru, způsob, odstraňování

Text:

...se jeví způsob odstraňování chromu a vanadu z elektrolyzéru se rtutovou katodou podle předkládaného vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že rtuřová katoda a anody se elektricky vodivě propojí vně elektrolyzéru a po rozložení amalgamů alkalických kovů a případném vytvoření hydroxidů železa se působí na elektrody elektrolyzéru solankou, obsahující alespoň zpočátku oxidační látku, načež se solanka i případně vytvořené hydroxidy železa,...

Způsob regenerace opotřebovaných kationtů železa a chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247773

Dátum: 15.01.1987

Autori: Soukup Miloslav, Ruml Vladimír

MPK: C25D 21/18

Značky: železa, chromu, regenerace, kationtů, způsob, opotřebovaných

Text:

...lázní podle vynálezu. Reqenerace spočívá v tom, že se opctřebovaná chromovací lázeň zalkalizuje hydror xidem sodným, draselným, nebo vápenatým do rozmezí pH B až 10, přičemž se vysráží trojmocné železo a trojmocný chrom ve formě hydroxidu. Kyselina Chromová se převede na rozpustný chroman nebo dvojchroman sodný nebo draselný, stejně tak se převede kyselina sírová na rozpustný síran sodný nebo draselný. Hydroxid železitý a ohromitý se...

Způsob stanovení šestimocného chromu v přítomnosti siřičitanových iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247503

Dátum: 15.01.1987

Autor: Weiss Miloš

MPK: G01N 21/25

Značky: přítomnosti, šestimocného, chromu, způsob, iontů, siřičitanových, stanovení

Text:

...tvorbyčervenofialového komplexu dífenylkarbazidu s šestimocným chromem je posunuta tim, že se přidá kyselina a difenylkarbazid současně ve formě jejich směsi nebo V časovém rozpětí maximálně 60 sekund jednotlivé nezávisle na pořadí.Protože vlastni komplexotvorna reakce difenylkarbazidu s šestimocným chromem je rychlejší než hydrolýza formaldehydbisulfitu, dochází k nezkreslenému důkazu a stanovení šestimocnéhoPostup je výhodné používat...

Způsob odstraňování kazové vrstvy chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232425

Dátum: 15.07.1986

Autori: Komberec František, Moravec Miroslav

MPK: C25F 5/00

Značky: kazové, vrstvy, chromu, způsob, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování kazové vrstvy chromu ozdobných dílů automobilu. Podstata řešení spočívá v tom, že se díly s kazovou vrstvou ponoří do lázně sestávající z 15 hmotnostních dílů 33 % kyseliny solné a 1 hmotnostního dílu 96 % kyseliny sírové, do které se zavede stejnoměrný proud v rozmezí 3,5 až 8 V a 1 000 až 2 000, přičemž díl s kazovou vrstvou chromu se zapojí jako katoda.

Lázeň pro elektrolytické stahování niklu a chromu z nerezových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228371

Dátum: 15.06.1986

Autori: Treml Petr, Mitera Jiří, Buryan Petr

Značky: lázeň, niklu, chromu, součástí, nerezových, stahování, elektrolytické

Zhrnutie / Anotácia:

Lázeň pro elektrolytické stahování niklu a chromu z nerezových součástí na bázi kyseliny dusičné. Její použití přichází v úvahu zejména v oboru galvanického pokovování. Lázeň je tvořena vodným roztokem dále uvedených iontů a koncentraci v molech na jeden litr lázně, a to amonných 0,25 až 0,5, s výhodou 0,39, octanových 0,18 až 0,42, s výhodou 0,3, sodných 0,3 až 0,5, s výhodou 0,42, chloridových 0,01 až 0,03, s výhodou 0,019, dusičnanových 0,4...

Spôsob stanovenia stopových množstiev chrómu v chloride sodnom alebo solanke

Načítavanie...

Číslo patentu: 229424

Dátum: 15.04.1986

Autori: Ležovič Alfonz, Sestrienková Marta, Kostková Viktória, Šingliar Michal

MPK: C01G 37/00, G01N 21/00

Značky: spôsob, množstiev, stanovenia, solanke, sodnom, chloride, chromu, stopových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru analytickej chémie a to stanovenia stopových množstiev chrómu v chloride sodnom alebo v soľanke. Podstatou stanovenia stopových množstiev chrómu v soli alebo soľanke spektrofotometricky alebo elektrochemicky je použitie roztoku chlórnanu sodného o koncentrácii 0,3 až 12 % hmot. ako oxidačného činidla.

Způsob odstraňování chromu ze železných rud s malým obsahem niklu a chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228201

Dátum: 15.03.1986

Autori: Říha Miloš, Podušková Irena, Klán Přemysl, Šulc Vítězslav, Švejda Zdeněk

Značky: niklu, obsahem, železných, malým, způsob, chromu, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování chromu ze železných rud s malým obsahem niklu a chromu nebo ze železných rud s obsahem chromu nebo ze železnato-nikelnatého loužence tlakovým loužením, vyznačený tím, že se jemně mletá ruda nebo louženec louží roztokem hydroxidu sodného o koncentraci nad 200 g.l-1 v autoklávu při teplotě nad 200 °C za uvádění vzduchu nebo kyslíku o přetlaku vyšším než 0,98 MPa, přičemž se chrom převede jako chroman sodný do roztoku, z něhož...

Způsob výroby nových neutrálních nesulfonových komplexních sloučenin s obsahem chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220752

Dátum: 15.12.1985

Autor: Brouard Claude Sotteville Les Rouen

Značky: neutrálních, sloučenin, chromu, komplexních, obsahem, nesulfonových, způsob, nových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových neutrálních nesulfonových komplexních sloučenin s obsahem chromu obecného vzorce kde X znamená zbytek CH= nebo atom dusíku, A nese substituenty neiontového typu, a to atomy chloru a/nebo nitroskupiny, methylové skupiny, acetylaminoskupiny, sulfamoylové nebo N-methylsulfamoylové skupiny, B znamená zbytek benzenový, naftalenový, acetoacetanilidový nebo zbytek pyrazolový, který je popřípadě substituován atomy chloru a/nebo...

Zařízení na odstraňování nadbytečného trojmocného chromu z chromovacích lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 220647

Dátum: 15.12.1985

Autori: Fajkus Jaromír, Matějovský Josef, Klapka Vladimír

Značky: lázni, odstraňování, chromu, zařízení, trojmocného, chromovacích, nadbytečného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká galvanického chromování a řeší zařízení na odstraňování trojmocného chromu z chromovacích lázní. Zařízení podle vynálezu sestává z nejméně dvou čelních desek opatřených na protilehlých vnitřních stranách elektrodami, mezi nimiž je umístěna kationtově selektivní membrána a mezi ní a elektrodami jsou umístěny rámové komůrkové desky, které jsou opatřeny v dolní části přívody elektrolytu a v horní části odvody elektrolytu. Anoda je...

Katalyzátorová kompozice s obsahem chromu pro oxidaci, amoxidaci a dehydrogenaci olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220305

Dátum: 15.11.1985

Autori: Shaw Wilfrid Garside, Miller Arthur Francis, Grasseli Robert Karl

Značky: kompozice, dehydrogenaci, olefinu, oxidací, katalyzátorová, obsahem, amoxidaci, chromu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátorová kompozice s obsahem chromu podle vynálezu má složení odpovídající obecnému vzorci AaDbNicCOdCreBifMo12Ox, kde znamená A alkalický kov nebo měď nebo jejich směs, D znamená fosfor, cín, germanium, bor, wolfram, vanad nebo jejich směs a kde a a b případně přítomné složky A, popřípadě D znamenají až 4, c a d případně přítomného niklu a kobaltu znamenají až 20 a součet c + d se rovná 0,1 nebo je větší než 0,1, e znamená 0,1 až 10, f...

Zařízení pro redukci sloučenin šestimocného chromu v pracovním elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219737

Dátum: 15.09.1985

Autori: Marková Alexandra, Pěnkava Jiří, Kubizňák Miroslav

Značky: redukci, šestimocného, pracovním, sloučenin, chromu, zařízení, elektrolytu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro redukci sloučenin šestimocného chromu v pracovním elektrolytu a detoxikaci odpadních kalů z elektrochemického obrábění legovaných ocelí elektrolytickou redukcí na sloučeniny trojmocného chromu. Podstatou vynálezu je, že do sedimentační nádrže u obráběcího stroje jsou ve směru proudění pracovního elektrolytu umístěny za sebou katoda a železná anoda, které jsou připojeny na zdroj stejnosměrného napětí. Zařízení je určeno zejména k...

Katalyzátor pro polymeraci ethylenu obsahující kataliticky účinné množství chromu a titanu na nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 221951

Dátum: 15.06.1985

Autori: Levine Isaac Jacob, Karol Frederick John

Značky: chromu, účinné, obsahující, titanu, polymeraci, kataliticky, nosiči, množství, ethylenu, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor pro polymeraci etylénu obsahující katalyticky účinné množství chromu a titanu na nosiči z anorganického kysličníku s velkým povrchem, ze souboru zahrnujícího kysličník hlinitý, kysličník thoričitý, kysličník křemičitý, kysličník zirkoničitý a směsi takových kysličníků, sušeného při teplotě 100 až 800 °C, vyznačený tím, že sestává z kompozice připravené suspendováním vysušeného nosiče v bezvodém alifatickém uhlovodíku s 5 až 10 atomy...

Spôsob zvýšenia celkového využitia chrómu pri výrobe chrómových ferozliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218743

Dátum: 01.06.1985

Autor: Hruda Blahoslav

Značky: výrobe, využitia, chromu, ferozliatin, zvýšenia, celkového, spôsob, chromových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zvyšovania využitia chrómu pri výrobe silikochrómu a zvýšenia celkového využitia chrómu pri výrobe chrómových ferozliatin. Spôsob zvýšenia celkového využitia chrómu pri výrobe chrómových ferozliatin najmä pri výrobe silikochrómu a rafinovaných ferochrómov, keď sa zvyšuje obsah chrómu v silikochróme pri jeho výrobe dvojstupňovým spôsobom a zvýšený obsah uhlíka sa znižuje rafináciou troskou z výroby rafinovaných ferochrómov...

Způsob přípravy komplexů trojmocného chromu s organickými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 218835

Dátum: 15.04.1985

Autori: Komenda Josef, Klásek Antonín, Svoboda Pavel

Značky: trojmocného, kyselinami, komplexu, přípravy, způsob, chromu, organickými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy komplexu trojmocného chromu s organickými kyselinami, rozpustných v nepolárních rozpouštědlech. Tyto komplexy jsou určeny především pro katalysu reakce karboxylových kyselin s epoxidy. Podstata způsobu přípravy spočívá v tom, že se při teplotě 100 - 250 °C taví v molárním poměru 1 : 2 až 1 : 5 chlorid chromitý s organickou kyselinou, která má v molekule 3-30 uhlíkových atomů, nebo se směsí takových organických...