Patenty so značkou «chromokomplexní»

Zelené 1 : 2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270782

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kozubek Vladimír, Kuthan Petr, Chudina Miroslav, Pavlíková Jarmila

MPK: C09B 45/06, C09B 45/26

Značky: zelené, chromokomplexní, azobarvivo

Text:

...směsných značek, což ovšem klade vyšší nároky na surovinovou základnu.Nyní bylo nalezeno, že uvedené nevýhody odstraňuje zelené 1 2 chromokomplexní azobarvivo podle vynálezu, obecného vzorcekde R H nebo -CH),X H nebo -Cl a Me je alkalický kov nebo NH 4.Výhody barviva podle vynálezu spočívají V jeho vysoké rozpustnosti za studena (00 až 100 g/1) a zejména v možnosti jeho přípravy běžně použivanou koordinační chromací ve vodném...

Oranžové 1 : 2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268368

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kuthan Petr, Pavlíková Jarmila, Kozubek Vladimír

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarvivo, chromokomplexní, oranžové

Text:

...sulfoskupiny v molekule berviva e rozloženin náboje v jeho molekule lze tento negntivni vliv potlao či.Z německého spisu DE 2 S 01 449 jsou známe 1 2 kovokomplexni ezoberviva s jednou sulfoskupinou v molekule ne bázi sulfofenylmetylpyrezolonu. Nevýhodou těchto berviv je vysoká eurovinová náročnost. Aktívni komponente neeulfonovaného bervive musi, kromě připadných dalších eubstituentů, vždy neet v poloze S nebo 6 nitroskupinu, zatim co...

Červené 1 : 2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268108

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kozubek Vladimír, Kuthan Petr, Pavlíková Jarmila

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarvivo, chromokomplexní, červeně

Text:

...azobarvivn s jednou sulfoskupínou v nolekule nn bázi sulfofenylmetylpyrazolonu. Nevýhodou těchto barviv je vysoká surovinová náročnost. Aktivní komponent nesulfonovaného barvíva musí, kromě případných dalších substituentů, vždy néat v poloze 5 nebo 6 nítroekupinu, zatím co substituce aktivní komponenty sulfonovaného azobarviva je v poloze 5 nepřípuetná. Tato barvíva znamenají pro výrobce bnd rozšíření sortimentu výroby nítrovaných aminofenolů...

Hnědá 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 266648

Dátum: 12.01.1990

Autori: Janeček Miroslav, Kohout Jan, Macák Ján, Sotona Vladimír, Mistrík Pavel

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarviva, chromokomplexní, hnědá

Text:

...podle výše uvedených A 0 nelze v důsledku jejich podstatnénižší rozpustnosti za studena.Barviva podle vynálezu jsou připravitelna reakcí podle případu a) až c) substituovaného 2-Ľ 1-(2-hydroxynaftyl-)-1-azo-A-R 1-SR 2-GR 3-fenolu s 11 chromitým komplexem 3-Ľ 4-(1-fenyl-3-methylpyrazolin-5-on)azoĺ-5-nltro-2-hydroxybenzensulfonové kyseliny ve vodném prostředí při teplotě 70 až 100 °C a pH 6 až 11.Přípravu nových hnědých barviv podle...

Oranžová až červená 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 266071

Dátum: 14.11.1989

Autori: Janeček Miroslav, Mistrík Pavel, Sotona Vladimír, Kohout Jan, Macák Ján

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, azobarviva, červená, oranžová

Text:

...za studena.nnuvłvn ndlv vynâlvzu iwnn pľlpcnvĺlvlnň vzñ|vmným půnnhnnlm ndln hndn I už ID uvedených v následující tabulce buä 2- E-(2-R 3 ~ 3-R 4-1-fenyl~ 3-methylpyrazolin-5-on)azoł-4 ~-R 1-5 ~R 2-íenolu a 11 chromitćho komplexu 3- E 4 ~(lvženy 1-3 «methy 1 pyrazo 1 ín-5-on)-azoJ-5-nitro~ 2-mmhoxybenzensuliokyseliny nebo vzájemným püsobenim 3-Š-(1-fenyl-3-ethylpyrazolin-5-on)-azq-5-nítro-2-hydroxybenzensulEokyseliny s 11 chromítým komplexem...

Fialová nesymetrická 1 ku 2 chromokomplexní barviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265450

Dátum: 13.10.1989

Autori: Zdarsa František, Novák František, Hájek Vladimír

MPK: C09B 45/26

Značky: způsob, nesymetrická, fialová, jejich, barviva, přípravy, chromokomplexní

Text:

...komplexü vzorce I podle vynálezu, je vysoká Čistota barviva, neboč doposud běžně užívané zpúsoby syntézy nesymetrických 12 metalokomplexnich barviv, spočívající v simultánní chromací ekvimolárni směsi výchozích komponent, poskytující vedle žádaného 12 nesymetrického komplexu i obě možná symetrická 12 kovokomplexní barviva.Produkt I se vyznačuje vedle vysoké rozpustnosti barviva vynikajícími koloristickými vlastnostmi a vysokou...

Červená 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265424

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mistrík Pavel, Macák Ján, Janeček Miroslav, Kohout Jan, Sotona Vladimír

MPK: C09B 45/26

Značky: červená, chromokomplexní, azobarviva

Text:

...prostředí při teplotě 70 až 100 °c a pH 6-11.Příprava těchto chromokomplexních azobarviv je uvedena V následujících příkladech.23,7 g (0,05 molu) 11 chromitého komplexu kyseliny 4-Ž-(1-fenyl-3-mety 1 pyrazo 1 in-5-on)azě-3-hydroxynaftalensulfonové se vnese do vodně alkalické suspenze připravené rozmícháním 17 g (0,05 molu) 2-(3-acetoacetanilidid)-azo-5-nitrofenolu v 400 ml vodně alkalickém roztoku. Po několika hodinách zahřivání na 80...

Chromokomplexní azobarviva obsahující N-(7-hydroxy-1-naftyl)acetanilid

Načítavanie...

Číslo patentu: 265402

Dátum: 13.10.1989

Autori: Smékal Otto, Mistrík Pavel

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarviva, obsahující, n-(7-hydroxy-1-naftyl)acetanilid, chromokomplexní

Text:

...aplikacích na přírodní peptidická vlákna je dosahováno vysokýçh světlostálostí i mokrýoh stálostí s výbornou eqalizací.Tato barviva se připravují působením kyseliny chromsalicylové na předmětná monoazobarviva v prostředí NH 40 H při teplotách od B 0 do 100 DC v atmosférickém tlaku, případně při teplotách 110 až 150 °C v autoklávu za zvýšeného tlaku 0,1 až 1,0 MPa. Odstín výsledného barviva při různém seskupení substituentů R 1, R 2, R 3 ve...

Chromokomplexní monoazobarviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262250

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mistrík Pavel, Smékal Otto

MPK: C09B 45/26

Značky: přípravy, způsob, jejich, monoazobarviva, chromokomplexní

Text:

...(C. I. Solvent Dyes. Při aplikacích na přírodní peptidická vlákna je dosahováno vysokých světlostálostí s výbornou egalizací. Předmětná barviva konstítuce I přitom umožňují využít v širo-kých mezích aplikační postupy zejména pro hydrofobní vlákna s peptidickými strukturnimi jednotkami díky svému minimalizovanémil hydrofilnímu charakteru.Tato barviva se připravuji chromací příslušných monoazobarviv kyselinou chromsalicylovou v prostředí NHIÚH...

Černé 1 ku 2 chromokomplexní azobarvivo a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260947

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dvořák Jan, Mistrík Pavel

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarvivo, způsob, chromokomplexní, přípravy, černé

Text:

...bylo näĺezeno černé 12 chromokomplexni barvivo strukturního vzorce I, w ekteré ee připravi vzájemným působením 2-(2-hydroxynaftyl-1-azo)-4-chlor-5-nitrofenolua 11 chromitého komplexu 3-2-hydroxy-naftyl-1-azo)-4-hydroxy-7-nitronaftalensulfonové kyseliny ve vodném prostředí při teplotě 70 až 95 °C a při pH 8 až 11. Barvivo vybarvuje vlnu, PAD a hedvébí z neutrálni až slahě kyselé lázně černým odstínem.24,5 dílu (0,05 molu) 11...

Červená 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246344

Dátum: 15.12.1987

Autori: Didek Václav, Doucha Jioa, Pekárková Blažena

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, červená, azobarviva

Text:

...vytažlivostí a vysokými stálosimi jedno ze z -S 0314, další dvě z H, vybarvenĺ za studena i zla mokna. Jsou dob připnavltelnýml reakcí chromitého komplexu 1 1 monowazobwammiwa obecného vzorceře mísitelná s jinými barvivy pro vlněné s-ortimenty.52,2 g 0,1 mol chromitého komplexu 1 1 monoazobarviva S-nítro-Z-amlnofenol a 1-3-su 1 fofenyl-3-metyl-5-pyrazolon se při 70 °C vnese do 0,1 mol alkalické vodné suspenze monoazobarviva...

Šedá až černá 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252596

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pavlíková Jarmila, Thorovský Zdeněk, Ptáček Robert, Kuthan Petr

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, azobarviva, šedá, černá

Text:

...sulfoskupiny, jednak se dvěma sulfoskupinami (II) v molekule.Nyní byla nalezena šedá až černá 12 chromkomplexní azobarviva sestávajíci podle vynálezu ze směsi mpnosulfonovaněho (I) a disulfonovaného (II) 12 ohromkomplexuX No, 3 I II kde M Na, K, NH. xl N 02 v rozmezi 0,2 až 0,5 mol obě x 2 N 02 0,5 až 0,8 mol x 3 S 03 H a x 4 N 02 Y 1 H 0,7 až 0,9 mol nebo obě Y 2 NHCOCH 3 0,1 až 0,3 mol X 3 N 02 a X 4 s 03 Hv poměru III 0,05 až...

Šedá až černá 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252595

Dátum: 17.09.1987

Autori: Thorovský Zdeněk, Pavlíková Jarmila, Kuthan Petr, Ptáček Robert

MPK: C09B 45/26

Značky: šedá, azobarviva, černá, chromokomplexní

Text:

...barviva V malé míře i dvě symetrická 12 chromkomplexní barviva, a to jednak bez sulfoskupiny, jednak se dvěma sulfoskupinami (II) v molekule.Nyní byla nalezena šedá až černá 12 chromkomplexní azobarviva sestávající podle vynálezu ze směsi monosulfonovaného (I) a disulfonovaného (JI) 12 chromkomplexua připruvitelná koordinační chromací směsi nesulfonovaného a sulfonovaného o,o-dihydroxyazobarviva a 11 chromkomplexu...

Šedá až černá 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252594

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pavlíková Jarmila, Ptáček Robert, Kuthan Petr, Thorovský Zdeněk

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, šedá, černá, azobarviva

Text:

...(I) a disulfonovaného (II) 12 chromkomplexua připravitelná koordinačnĺ chromaci směsi nesulfonovaného a sulfonovaného o,o-dihydroxyazo bąrviva a 11 chromkomplexu 0,0-dihydroxyazobarviva obsahujiciho v molekule jednu sulfosku pinu nebo přímo misením I B II za mokra resp. za sucha.zvýšením obsahu disulfonovaného 12 ohromkomplexu (II) lze příznivé ovlivnit barviřské vlastnosti monosulfonovaného 12 chromkomplexu barviva s vyšším...

Šedá až černá 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252593

Dátum: 17.09.1987

Autori: Ptáček Robert, Kuthan Petr, Pavlíková Jarmila, Thorovský Zdeněk

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarviva, šedá, chromokomplexní, černá

Text:

...v malé míře i dvě symetrická 12 chromkomplexní barviva, a to jednak bez sulfoskupiny, jednak se dvěma sulfoskupinami (II) v molekule.Nyní byla nalezena šedá až černá 12 chromkomplexni azobarviva sestávajicí podle vynálezu ze směsi monosulfonovaného (Il a disulfonovaného (II) 12 chromkomplexu/ ~ Z kde M Na, K, NH 4 II kde obě Z H nebo N 02Zz kde zl N 02 a zz so 3 Ha připravitelná kootdinačni chromaci směsi nesulfonovaného a sulfonovaného...

Modré 1:2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249480

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pištora Josef, Suk Jiří, Thorovský Zdeněk, Pavlíková Jarmila, Bouzek Jan

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, modré, azobarvivo

Text:

...poulívdn 51 | 1 haine-buinofenol. Nitroakupino v polooo 5 ovuvní odotin notouk, lo výolochł box-vivo o lodi.Nyní bylo nolozono modré ý 2 chrouokonploxni borvtvo o kolorloucwl poounol do solona vzorcekdo u na, x, m 4, . pŕipravnolnó nionouohronoci monoozoborvivo 5-n 1 tro-2-n 1 no-fono 1 2-nofto 1 o 1 1 chromitý konploxon nonäoooborvivn 1-dIooo-Z-nŠftoI-houlfokyoolłno 2-noťto 1 vo vodný prostředí při toplotl 70 oi 100 °c o pH 6 o H , ktoré...

Oranžová 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246343

Dátum: 13.03.1986

Autori: Pošta Antonín, Hemer Ivan, Didek Václav

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, azobarviva, oranžová

Text:

...byla nalezeno. nová oranžová 1 . 2 chromokomplexní azobarviva obecného vzorcełkde ,o . jedno z X a Y SO 3 H a ostatní X a Y x H, přlpravitelná reakcí chromltého komplexu 1 1 monoazobarvlva obecného vzorceo/f o Y Y I N ŇN OY CH 5 NOÄ kdeBarvlvta podle vynálezu, vybanvující vlnu a polyamid ze slabě kyselé až neutrální lázně oranž-ovłými odstíny, se vyznačují Vysokou barvířskou silou, vysokou rozpustností za studena, dobrou...

Žlutá 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246342

Dátum: 13.03.1986

Autori: Pošta Antonín, Smrž Rudolf, Hemer Ivan

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, azobarviva, žlutá

Text:

...»a prostorový/m uspo~ řádáním molekuly barevného komplexu. Nyní byla nalezeno nová 1 2 Chromokomplexní azobarviva obecného vzorcejedno X a Y z -S 03 H a ostatní X a Y z H připravitelná reuakcí chromltého komplexu 1 2 1 monoazobarviva obecného vzorce. O NN O Y Y kde jedno Y -SO 3 H ostatní Y H s mono azobarvivem obecného vzorceX COOH kde jedno X -SO 3 H, ostatní X H, při tep lotě 70 až 100 °~C a pH 6 až 11. Barviva podle vynálezu,...

Hnědá 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 242263

Dátum: 31.08.1985

Autori: Tichý Jaroslav, Odvárka Jaroslav, Jílek Ladislav

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarviva, chromokomplexní, hnědá

Text:

...egalitu vybarvení a vytažlivosti. Barvířské chování je ovlivňováno, jak známo, nejen elektrickým nábojem, ale i substituční topografií a prostorovým uspořádáním molekuly barevného komplexu. Nyní bylo nalezeno, že uvedené nevyhody oclstraňují 12 chromokomplexní azobarviva podle vynälezu obecného vzorcekde jedno z X a jedno Y S 0311, ostatní X a Y l-l, připravitelná chromací monoazobarviva obecného vzorcekde jedno Y S 03 H a ostatní Y ...

Hnědá 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 242262

Dátum: 31.08.1985

Autori: Zika Zdenik, Blinka Antonín, Babák Jan

MPK: C09B 45/26

Značky: hnědá, azobarviva, chromokomplexní

Text:

...a vytažlivost.Barvířské chování je ovlivňováno, jak je známo, nejen elektrickým näbojem, alei substituční topografií a prostorovým uspořádaním molekuly barevného komplexu.Nyní bylo nalezeno, že uvedené nevýhody odstraňují 12 chromokomplexni azobarviva podle vynálezu obecného vzorcekde jedno X SOsI-I, ostatní X H připravitelná chromací monoazobarviva obecného vzorcekde jedno X ~S 03 H, ostatní X H, ve vodném prostředí při teplotě 70 až...

Červená 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 242261

Dátum: 31.08.1985

Autori: Vlnas Stanislav, Venhoda Emil, Trojan Václav

MPK: C09B 45/28

Značky: červená, azobarviva, chromokomplexní

Text:

...odstraňují 1 z 2 chromokomplexní azobarviva podle vynálezu obecného vzorcepřipravitelná podle vynálezu chromací monoazobarviva obecného vzorcekde jedno X SO 3 H, ostatní X H a Z v Cl nebo N 02, ve vodném prostředí při teplotě 70 až 100 °C a pH 6 až 11, která vybarvují vlny a polyamid ze slabě kyselé až neutrální lázně červenými odstíny a vyznačují se vysokou barvířskou silou, vysokou rozpustností za studena, dobrou vytažlivostí i...

Červená 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 242260

Dátum: 31.08.1985

Autori: Pokorný Oldoich, Plíva Jioí, Žák Otto

MPK: C09B 45/26

Značky: červená, chromokomplexní, azobarviva

Text:

...barevného aniontu a tím pochopitelně může nepříznivě ovlivnit jeho barvířské vlastnosti, jmenovitě egalltu vybarveni a vytažlivost.Barvířské chování je ovlivňováno, jak je známo, nejen elektrickými náboji, ale i substituční topografií a prostorovým uspořádáním molekuly barevného komplexu.Nyní bylo nalezeno, že uvedené nevýhody odstraňují 12 chromokomplexní azobarviva, podle vynálezu obecného vzorceH přĺpravĺtelná chromací monoazobarviva...

Hnědé 1:2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215755

Dátum: 15.02.1985

Autori: Hanousek Vítězslav, Pavlíková Jarmila, Thorovský Zdeněk

Značky: chromokomplexní, hnědé, azobarvivo

Zhrnutie / Anotácia:

1:2 Chromitý komplex pyrazolonového a naftolového o,ó-dihydroxyazobraviva, asymetricky substituovaného jednou sulfoskupinou (viz vzorec), rozšiřuje paletu barviv pro barvení vlny a polyamidu o červenavě hnědý odstín, vynikající výbornou vytažlivosti, egalitou i stálostmi vybarvení.

Hnědé 1:2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215754

Dátum: 15.02.1985

Autori: Pavlíková Jarmila, Hanousek Vítězslav

Značky: hnědé, chromokomplexní, azobarvivo

Zhrnutie / Anotácia:

1:2 chromokomplex pyrazolonového a naftalového o,ó-dihydroxyazobarviva, substituovaného asymetricky jednou sulfoskupinou (viz vzorec), rozšiřuje paletu barviv pro barvení vlny a polyamidů o hnědý odstín, vynikající výbornou vytažlivostí, egalitou i stálostmi vybarvení.

Červené 1:2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215766

Dátum: 15.10.1984

Autori: Thorovský Zdeněk, Hanousek Vítězslav, Pavlíková Jarmila

Značky: chromokomplexní, azobarvivo, červeně

Zhrnutie / Anotácia:

1:2 Chromitý komplex pyrazolonových o,ó-dihydroxyazobarviv, asymetricky substituovaných jednou sulfoskupinou (viz vzorec), rozšiřuje paletu barviv pro barvení vlny a polyamidu o červené odstíny, vynikající výbornou vytažlivostí, egalitou i stálostmi vybarvení.

Oranžové 1 : 2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215761

Dátum: 15.10.1984

Autori: Thorovský Zdeněk, Hanousek Vítězslav, Pavlíková Jarmila

Značky: chromokomplexní, oranžové, azobarvivo

Zhrnutie / Anotácia:

1 : 2 Chromitý komplex pyrazolonových O,O'-dihydroxyazobarviv, asymetricky substituovaných jednou sulfoskupinou(viz vzorec) rozšiřuje paletu barviv pro barvení vlny a polyamidu o oranžové odstíny,vynikající výbornou vytažlivostí, egalitou i stálostmi vybarvení.

Šedé 1 : 2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215757

Dátum: 15.10.1984

Autori: Hanousek Vítězslav, Pavlíková Jarmila

Značky: azobarvivo, chromokomplexní, šedé

Zhrnutie / Anotácia:

1 : 2 Chromitý komplex naftolového o,ó-dihydroxyazobarviva asymetricky substituovaného jednou sulfoskupinou (viz vzorec), rozšiřuje paletu barviv pro barvení vlny a polyamidu o neutrálně šedý odstín, vynikající výbornou vytažlivostí, egalitou a stálostmi vybarvení.

Šedé 1:2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215756

Dátum: 15.10.1984

Autor: Hanousek Vítězslav A Pavlíková Jarmila

Značky: šedé, azobarvivo, chromokomplexní

Zhrnutie / Anotácia:

1:2 Chromitý komplex naftolového o,ó-dihydroxyazobarviva, asymetricky substituovaného jednou sulfoskupinou (viz vzorec), rozšiřuje paletu barviv pro barvení vlny a polyamidu o zelenavě šedý odstín, vynikající výbornou vytažlivostí, egalitou a stálostmi vybarvení.

Modré 1:2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215760

Dátum: 30.11.1981

Autori: Pavlíková Jarmila, Hanousek Vítězslav

Značky: chromokomplexní, azobarvivo, modré

Zhrnutie / Anotácia:

1:2 Chromitý komplex naftolového o,ó-dihydroxyazobarviva, asymetricky substituovaného jednou sulfoskupinou (viz vzorec), rozšiřuje paletu barviv pro barvení vlny a polyamidu o modrý odstín, vynikající výbornou vytažlivostí, egalitou a stálostmi vybarvení.