Patenty so značkou «chrástu»

Zařízení pro sběr skrojků řepy při sklizni chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263872

Dátum: 12.05.1989

Autori: Haken Jiří, Hajšo Štefan, Záviška Zdislav

MPK: A01D 23/06

Značky: sklizni, zařízení, skrojků, řepy, chrástu, sběr

Text:

...nepredstavuje žádný podstatný přírůstek. je konstrukčně jednoduché a levné. Přitom jeho odebírací i dopravní schopnost je vysoká. -« ~ . iPříkla-d provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje nárys a obr. 2 bokorys zařízení.Na rámu 1 stroje je zavěšen nosný čtyř 2kloubový mechanismus 2 hnaného kotoučového hmatače 3, odpruženého přítlačnou pružinou 4, pod nímž je uložen ořezávací...

Ořezávač chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260984

Dátum: 12.01.1989

Autori: Raskatov Vladimir, Kotrochov Vladimir, Chvostov Vasilij, Rejngart Eduard, Levčuk Lev

MPK: A01D 27/04

Značky: chrástu, ořezávač

Text:

...B 3 oHe xonwaxwa c őomsoü H Haemnoe ee saxaarmsaaue.Tepeôunbnbů annapar paôoraer cneymmun o 6 pasoM. Hpu nepeMemeHuH Bnonb panna nana 1 nonxanusaer Kopuennonu, Hapľmax ux Kopxenym CBH 3 b C noqaoü Bcwpeuno Bpamammnecx poropm 6 csonmn nonacramn sax~nawusamw aepxnmm Hanôonee snacwnqnym qacrb öowsu, çopnpymw ee B nyqox H no~~aonar K syöqawuw ucxam 5. Hanee cosuecwnuu Boàneäcwnnem p 0 T 0 p 0 B 6 H 3 y 5 qą~ THX cxoa 5 öowna nonnonnrcx K rnőxum...

Sklízeč řepného chrástu s nakládacím dopravníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255907

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hajšo Štefan, Záviška Zdislav, Haken Jiří

MPK: A01D 23/02

Značky: nakladacím, dopravníkem, chrástu, sklízeč, řepného

Text:

...přičný shrnovací~šnekový dopravnik chrástu je ulóžpn ýýše než vstup šikméhoĺpředávacího šnaku uspořädaného po straně stroje a ópatřeného výstupom, uloženým nád šikmýmSk 1 izeč řepného cbrástu s nàkládacímfdĺpravníkem pod 1 é»vyná 1 ezn je výrobné jednoduchý, neovlivňuje nesgativně pàlohu těžiště stroje, jeho dopravní šířka, a V tím práci na poli, ani zástavbové rozměrý stroje a zaru čuje spolehlivou funkci při předávání materiálu zo...

Zařízení pro sklizeň chrástu a řepných skrojků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255492

Dátum: 15.03.1988

Autori: Záviška Zdislav, Haken Jiří, Hajšo Štefan, Souček Josef

MPK: A01D 23/02

Značky: řepných, skrojků, sklizeň, chrástu, zařízení

Text:

...Ě, přičemž jak pod předávacími lopatkami 1, tak i před nimiupraveným lopatkovým předavačem 2, uspořádaným souose s cepovým ořezávačem 3, je upraven předávací rošt lg skrojkü š.Nad cepovým ořezávačem g chrástu łł řep lg je uspořádán žlabový šnekový dopravník lg,na nějž navazují další neznázorněné dopravní cesty stroje. Za rotačním dopravníkem 3 skrojků 5 jsou uspořádány ořezávací jednotky li řep lg, s výhodou opatřeně ořezávacími noži łâ a...

Zařízení na sklizeň řepného chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241513

Dátum: 15.09.1987

Autor: Szabó Ferenc

MPK: A01D 23/02

Značky: sklizeň, zařízení, chrástu, řepného

Text:

...hřídeli 2 opisují svými vnějšími konci kruhový obrys 4, umístěn kotoučový hmatač 5 s větším počtem ozubených hmatacích kotočů,tažený kyvným nosným ramenem B. Nosné rameno B je prodlouženo dozadu za nosný břidel 7 hmatače 5 a nese na konci ořezávací nůž 8 a Vodicí rošt 9, navazující na ořezávací nůž B, a je podepřeno plazem 13.Vodicí rošt 9 sestava z rovnoběžných vodicích tyčí a obklopuje zezadu část obvodu kotoučového hmatače 5, s výhodou...

Zařízení pro dopravu ořezaného chrástu řepných bulev

Načítavanie...

Číslo patentu: 244888

Dátum: 14.08.1987

Autori: Bruynseels Jean Pierre, Munoz Bernard

MPK: A01D 23/02

Značky: bulev, chrástu, řepných, zařízení, ořezaného, dopravu

Text:

...se tak zvyšuje kvalita práce ořezávacího ústrojí a snižují se ztráty na sklizeném chráetu.Príklad provedení zařízení podle vynálezu je schematioky znázorněn na připojeněm výkrese, kde obr. 1 představuje zařízení V bokorysném řezu a obr. 2 v půdorysném řezu.Na rám 19 stroje je uchyoen hnatač ł, s výhodou aktivní, pod nímž je uspořádán ořezávací nňž g. S výhodou jsou uepořádány dva aktivní hmatače ł vedle sebe s ořezávacími noži 3 provedenými...

Zařízení na ořezávání a sběr řepného chrástu a skrojků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238288

Dátum: 01.06.1987

Autori: Souček Josef, Brázda Zdeněk

MPK: A01D 23/02

Značky: zařízení, skrojků, chrástu, ořezávání, sběr, řepného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro současný sběr a dopravu chrástu i skrojků řep. Je opatřeno šnekovým shrnovacím dopravníkem ořezávaného materiálu, na konci jehož hřídele je uspořádána alespoň jedna předávací lopatka. Ta je upravena otočně v lopatkové skříní, na kterou navazuje vynášení dopravník.

Zařízení pro ořezávání řep a sběr chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238275

Dátum: 01.06.1987

Autori: Záviška Zdislav, Hajšo Štefan

MPK: A01D 23/02

Značky: zařízení, ořezávání, chrástu, sběr

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro ořezávání skrojků řep i s chrástem a jejich sběr. Za ořezávacím nožem je uspořádán odebírací protisměrný rotor. Nad nim je upraven usměrňovací kryt, který směřuje k příčnému dopravníku. Ořezávací nůž může být použít buď pasivní nebo aktivní.

Zařízení na ořezávání řep a sběr chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238164

Dátum: 01.05.1987

Autori: Brázda Zdeněk, Souček Josef

MPK: A01D 23/02

Značky: chrástu, sběr, ořezávání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro současně prováděnou sklizeň řepného chrástu i skrojků. Nad hnaným cepovým rotorem, uspořádaným ve svodném kanále ořezávaného chrástu, je uložen metač skrojků. Ten je sčásti objímán roštovým krytem, který na jedné straně zasahuje mezi vyhazovací výstupky vyhazovacích kotoučů, uložených mezi ozubenými hmatacími vynášecími kotouči a na druhé straně do svodného kanálu ořezávaného materiálu.

Zařízení pro výškové vedení ořezávačů chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237278

Dátum: 01.05.1987

Autori: Haken Jiří, Záviška Zdislav, Hajšo Štefan

MPK: A01D 23/02

Značky: vedení, ořezávačů, zařízení, chrástu, výškově

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro kvalitní výškové navádění ořezávacího nože při vyšších pracovních rychlostech. Kotoučový hmatač je opatřen ráfkem, na který doléhá alespoň jedna vodicí kladka, jíž je opatřena konzola, spojená se slupicí ořezávacího nože. Slupice je uložena v loži vodicího ramene kotoučového hmatače.

Víceřádkový ořezávací nakladač řepného chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250110

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bartoníček Ladislav, Vávra Vojtěch, Vondráček Jan

MPK: A01D 23/02

Značky: chrástu, nakladač, víceřádkový, ořezávací, řepného

Text:

...vybaveného čelním poloaut-omatickým širokozáběrovým závěsem pomocí klíčového čepu 14, nebo u těžkých traktorů tříbodovým závěsem, dále může být stroj montován pomocí poloautomatického závěsu i na univerzální samojízdný stroj. Přívod krouticího momentu do stroje na hřídel 12 je kardanovým teleskopickým hřídelem. Převody šnekového hřídele 7 metače chrástu 9 jsou realizov.ate 1 né klínovými řemenicemi 11, nebo hydromotory. Ořezávací ústrojí...

Zařízení pro předávání řepného chrástu na nakládací dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 249035

Dátum: 12.03.1987

Autori: Haken Jiří, Souček Josef, Záviška Zdislav, Hajšo Štefan

MPK: A01D 23/02

Značky: řepného, předávání, nakládací, chrástu, zařízení, dopravník

Text:

...vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 je nárysným řezem, obr. 2 je půdorysným řezem a obr. 3 bokorysným řezem. VStroj 1 je opatřen předřezávacím ústrojím 2 chrástutvořeno cepovými rotory 5, rotujícími směrem Q. Za před řezávacím ústrojím 2 je uspořádáno ořezávací ústrojí 6, např. pasívní, s hmatači 7, rotujícími směrem E. Nadpředřezávacím ústrojím 2 je uspořádán stranový shrnovacĺdopravník 8, uložený svou...

Zařízení pro aktivní ořezávání řepného chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234928

Dátum: 15.01.1987

Autori: Záviška Zdislav, Hajšo Štefan

MPK: A01D 23/02

Značky: chrástu, aktivní, řepného, zařízení, ořezávání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro kvalitní ořezávání řep s naváděním nože pomocí kotoučového hmatače. Na nosném ramenu kotoučového hmatače je uchyceno vedení oběžného ořezávacího nože, opatřené dvěma spodními vodicími kladkami, uchycenými ložiskovými konsolami na nosném ramenu.

Zařízení pro sklizeň chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235426

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hajšo Štefan, Záviška Zdislav

MPK: A01D 23/02

Značky: sklizeň, chrástu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro provádění první fáze dvoufázové sklizně chrástu, zejména řepného. Příčný dopravník, uspořádaný za cepovým rotorem, zasahuje nad předávací dopravník. Ten je uspořádán na jedné straně sklizňového stroje a zaveden nad šikmý nakládací oběžný dopravník. Ten je veden uvnitř sklizňového stroje na jeho druhou stranu a svou koncovou částí vyveden ven ze sklizňového stroje.

Metač, zejména pro dopravu řepného chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227860

Dátum: 15.04.1986

Autori: Haken Jiří, Hajšo Štefan, Podroužek František, Záviška Zdislav, Hönich Pavel

Značky: chrástu, řepného, zejména, metač, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Metač, zejména pro dopravu chrástu, opatřený rotorem s lopatkami, uloženými otočně v plášti metače, vyznačený tím, že hnací ramena (5) lopatek (6), napojená na hnací hřídel (4), jsou svými vedeními (7) uložena na řídicí excentrické dráze (8).

Odebírací zařízení řepného chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227836

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hönich Pavel, Záviška Zdislav, Hajšo Štefan, Haken Jiří, Podroužek František

Značky: chrástu, řepného, odebírací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Odebírací zařízení řepného chrástu, opatřené rotačním sběracím členem, uspořádaným za ořezávacím nožem, vyznačené tím, že před odváděcím dopravníkem (12) je uspořádán sběrací rotor (7), jehož sběrací prsty (8) jsou spojeny každý se svou klikou (9), na jednom svém konci uloženou na řídicí dráze (11) a na druhém konci skloubenou s hnacím rotorem (10).

Zařízení pro dopravu a dělení chrástu u sklízečů cukrovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224527

Dátum: 15.12.1985

Autori: Vávra Vojtěch, Bartoníček Ladislav, Kyselo Jiří

Značky: cukrovky, chrástu, dopravu, dělení, sklízečů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dopravu a dělení chrástu u sklízečů cukrovky, opatřené příčným a nakládacím dopravníkem a řezačkou s hydromotorem, vyznačené tím, že řezačka (8) je umístěna pomocí suvného uložení (9) nad ústím příčného dopravníku (2) a spojena s nakládacím dopravníkem (5) kloubovým táhlem (10), napojeným na nosič (9) řezačky (8) a rám (1) nakládacího dopravníku (4).

Dvojitý pružný prst pro dopravník chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224379

Dátum: 01.12.1985

Autori: Podroužek František, Hajšo Štefan, Záviška Zdislav, Haken Jiří, Hönich Pavel

Značky: chrástu, pružný, dopravník, dvojitý

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojitý pružný prst pro dopravník chrástu, uložený na nosníku dopravníku, vyznačený tím, že dvojitý pružný prst (1) je svým spojovacím můstkem (6) navlečen do oka závlačky (3) a s ní provlečen otvory (5) v nosníku (2).

Zařízení pro předřezání řepného chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219850

Dátum: 15.10.1985

Autori: Haken Jiří, Hajšo Štefan, Záviška Zdislav, Hönich Pavel, Podroužek František

Značky: chrástu, zařízení, řepného, předřezání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro předřezání řepného chrástu je tvořeno oběžným dopravníkem opatřeným stranovými noži. Nad nimi je v dolní větvi oběžného dopravníku uspořádán rotační přiháněč. Oběžný dopravník je na vnitřním povrchu opatřen vynášecími lopatkami a po jeho horní větev je zaveden dopravník pro vynášení předřezaného chrástu.

Dávkovací zařízení metače, zejména řepného chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224877

Dátum: 01.08.1985

Autori: Hönich Pavel, Haken Jiří, Záviška Zdislav, Hajšo Štefan, Podroužek František

Značky: chrástu, dávkovací, řepného, zejména, zařízení, metače

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovací zařízení metače, zejména řepného chrástu, s rotujícím metačem, uspořádaným za přívodním dopravníkem děleného a dopravovaného materiálu, vyznačené tím, že přívodní dopravník (2) materiálu je opatřen lineárním hydraulickým dávkovacím motorem (3) napojeným na hydraulický rozváděč (5), jehož ovládač (6) je spojovacím pohonem (4) spojen s rotorem (7) metače (1).

Zařízení pro převádění skrojků a chrástu řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224863

Dátum: 01.08.1985

Autori: Podroužek František, Záviška Zdislav, Haken Jiří, Hönich Pavel, Hajšo Štefan

Značky: chrástu, převádění, skrojků, řepy, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro převádění skrojků a chrástu řepy z ořezávacího nože na odváděcí dopravník, vyznačené tím, že k ořezávacímu noži (5) je pružným spojem (7) uchycen svým předním koncem tvarovaný vynášecí plech (8), spojený s kyvným ramenem (2) rotačního hmatače (l), s nímž je též spojena slupice (4) ořezávacího nože (5).

Prstová pružina dopravníku chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224862

Dátum: 01.08.1985

Autori: Záviška Zdislav, Hajšo Štefan, Haken Jiří, Hönich Pavel, Podroužek František

Značky: dopravníku, prstová, chrástu, pružina

Zhrnutie / Anotácia:

Prstová pružina dopravníku chrástu, uložená na nosníku dopravníku, vyznačená tím, že prstová pružina (3) je opatřena zajišťovacím ohybem (4), jehož pomocí je zaklesnuta za nosník (1), jímž je provlečena.

Stroj na sklizeň chrástu řepy a řepných skrojků

Načítavanie...

Číslo patentu: 215173

Dátum: 15.10.1982

Autori: Souček Josef, Brázda Zdeněk

Značky: řepy, sklizeň, stroj, řepných, chrástu, skrojků

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na sklizeň chrástu řepy a řepných skrojků podle vynálezu má za copovým sklízečem, uspořádaným pod přívodem chrástu do svodného šnekového dopravníku uspořádán rotační metač skrojků. Stroj řeší problém ořezání řepných bulev po jejich předchozím zbavení chrástu a dopravu jak chrástu, tak i řepných skrojků. Chrást je cepovým sklízečem dopravován do sběrného šnekového dopravníku, kam jsou rotačním metačem dopraveny ořezané skrojky. Na šnekový...