Patenty so značkou «chlorovaných»

Použitie amfifilných polymérov ako látok, ktoré zlepšujú tepelnú stabilitu a odolnosť voči UV žiareniu chlórovaných a plnených termoplastických materiálov, spôsob výroby uvedených materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16564

Dátum: 06.12.2010

Autori: Gane Patrick, Buri Matthias, Souzy Renaud, Mongoin Jacques

MPK: C08L 27/04, C08L 33/00, C08K 3/26...

Značky: uvedených, zlepšujú, odolnost, amfifilných, plnených, stabilitu, voči, termoplastických, žiareniu, tepelnú, spôsob, polymérov, chlorovaných, použitie, materiálov, látok, výroby

Text:

...pomocou vytláčania, vstrekovania, lisovania, tvarovania ako je vstrekovacie lisovanie alebo kalandrovanie pri zvýšených teplotách (viac než 150 °C). Tieto polyméry sú charakterizované súčasnou prítomnosťou dvoch skupín etylénoxidu a propylénoxidu na bočnom reťazci. Je topredmetom doteraz nezverejnenej francúzskej patentovej prihlášky podanej pod číslom FR 08 58748.0010 Tieto posledne uvedené štruktúry však ešte nie sú plne uspokojujúce. Pri...

Spôsob výroby chlórovaných uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16420

Dátum: 17.12.2008

Autori: Strathe James, Dawkins John Lee, Klausmeyer Rodney, Wilson Richard, Branam Lloyd, Rohrback Daniel

MPK: C07C 17/275, C07C 17/25, C07C 17/10...

Značky: chlorovaných, spôsob, uhľovodíkov, výroby

Text:

...dokumente zahŕňajú spôsob výroby 1,1,2,3-tetrachlórpropénu, ktorý zahŕňa (i) reakciu chloridu uhličitého setylénom v prítomnosti chloridov železa, kovového železa a trialkylfosfátu v prvej reakčnej zóne za vzniku efluentu z reaktora, ktorý obsahuje 1,1,1,3-tetrachlórpropán (ii) destíláciu uvedeného efluentu zreaktora za vzniku horného prúdu a spodného prúdu, pričom horný prúd obsahuje roztok surového 1,1,1,3-tetrachlórpropánu, ktorý obsahuje...

Spôsob výroby chlórovaných uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20157

Dátum: 17.12.2008

Autori: Strathe James, Dawkins John Lee, Wilson Richard, Klausmeyer Rodney, Branam Lloyd, Rohrback Daniel

MPK: C07C 17/25, C07C 17/275, C07C 17/10...

Značky: uhľovodíkov, chlorovaných, výroby, spôsob

Text:

...vtomto dokumente zahŕňajú spôsob výroby 1,1,2,3-tetrachlórpropénu, ktorý zahŕňa (i) reakciu 1,1,1,3-tetrachlórpropánu s chlórom v prítomnosti chloridu železitého za vzniku surového 1,1,1,2,3 pentachlórpropánu (ii) privedenie surového 1,1,1,2,3 penta-chlórpropánu do reakčnej zóny, kde je dehydrochloráciou prevedený na surový 1,1,2,3-tetrachlórpropén a chlorovodík, pričom 1,1,2,3-tetrachlórpropén a chlorovodík sú odvádzané z reakčnej zóny...

Způsob výroby cementářského slínku z kapalných nebo pevných chlorovaných organických odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260434

Dátum: 15.12.1998

Autori: Rott Jiří, Neubauerová Libuše, Špirhanzl Jiří, Karásek Viktor

MPK: C04B 7/36

Značky: chlorovaných, pevných, způsob, organických, odpadů, výroby, kapalných, cementářského, slínku

Text:

...způsobem podle vynálezu, kterého podstatou je výroba cementářského slínku z kapalných nebo pevných ohlorovaných organických odpadů za současného snížení teploty výpalu, přičemž kapalné nebo pevné chlorované odpady jsou ekologicky nezávadným způsobem spalovány jako částečně náhrada ušlechtilého kapalného nebo plynnêho paliva. Způsob spalování výše uvedených odpadů lze volit bud v hořáku rotační pece, nebo za redukčních pod 4Inínck v...

Prostriedok na predlžovanie reťazca na báze chlórovaných 4,4′-metylénbisanilínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278751

Dátum: 04.02.1998

Autori: Schmidt Andreas, Völker Theodor, Althaus Hans

MPK: C08K 5/18, C08G 18/10, C08F 2/44...

Značky: chlorovaných, predlžovanie, reťazca, 4,4'-metylénbisanilínov, báze, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na báze chlórovaných 4,4'-metylénbisanilínov na p-fenylénmetyléndiizokyanátové predpolyméry na liate polyuretánové elastoméry obsahuje zmes pozostávajúcu z 4,4'-metylénbis(2,3-dichlór-6-etylanilínu), 4,4'-metylénbis(3-chlór-2,6-dietylanilínu), 2',3,3',6-tetra-chlór-2,6'-dietyl-4,4'-metyléndianilínu vrátane s 3,3',6'-trichlór-2,2',6-trietyl-4,4'-metyléndianilínom a s 2',3,3'-trichlór-2,6,6'-trietyl-4,4'-metyléndianilínom pri...

Způsob katalytické hydrogenolýzy chlorovaných bifenylů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268406

Dátum: 14.03.1990

Autori: Uhlíř Miroslav, Haruda Josef, Veselý Jiří, Rýdl Jaroslav, Beránek Ivan

MPK: C07C 15/14, C07C 5/02

Značky: hydrogenolýzy, chlorovaných, způsob, bifenylu, katalytické

Text:

...otrevč a k rychlá ztrátě aktivity.Znehodnocené transforaátorové náplně, případně odpadky vznikajíci při výrobě chlo rovaných bifenylů jsou tvořeny pestrou směsi různých izooerů. Mohou obsahovat izonery nonochlorbiľenylu, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, okta-, none-, až po dekachlordifenyl. Tyto odpadní eněsi lze zhodnotit na užitečné produkty způsobem kstalytlcké hydrogenolýzy chlorovaných bifenylů suoárního vzorce c 12 H×c 1 Y, kde...

Způsob odstraňování chlorovaných uhlovodíků z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 257590

Dátum: 16.05.1988

Autori: Grünwald Alexander, Koller Jan

MPK: C02F 1/58, C02F 1/28

Značky: chlorovaných, způsob, uhlovodíku, odstraňování

Text:

...flexibilitu z hlediska vstupní koncentrace chlorovaných uhlovodíků v čištěné vodě a možnost odstrañovat i nerozpuštěné chlorované uhlovodíky. Menší jsou potřebné objemy scrbentu a nižší jeho ztráty.uvedení autoři návrh na adsorpční jednotku c kapacitě 10 m 3.h 1 odpadních vod.Také Bender (Bender H. Wasserwirstchaft 73, 3, 1983, s. 71) použil k sorpcí chlorovaných uhlovodíků z vody aktivní uhlí a Amherlite. K regeneraci obou sorbentů použil...

Způsob likvidace chlorovaných organických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257501

Dátum: 16.05.1988

Autori: Svoboda Karel, Hartman Miloslav, Pata Jaroslav, Bejblík Pavel, Mašát Jan, Veselý Václav

MPK: C07B 35/06

Značky: organických, chlorovaných, likvidace, sloučenin, způsob

Text:

...spalín, z něhcž se část spalín odebírala k analýze. Spaliny z přestupníku vstupovaly do náplňové skleněnékolony, jejíž vařák byl vytápěn. Do hlavy kolony byla nastřikována voda, z vařáku byl přes chladič odebírán vzniklý roztok kyseliny solné.Odplyny odcházející z kolony byly vedeny přes náplň aktivního uhlí.Do reaktoru bylo dávkováno 167 g.h 1 tetrachlormetanu a 90 litrů.h 1 propanu. Pro spalo vání bylo přivedeno 4,1 Nm 3.h 1vzduchu....

Způsob přípravy chlorovaných 2-chlormetan-sulfonylaminodifenyleterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257195

Dátum: 15.04.1988

Autori: Žaloudek Josef, Matoulek Jaroslav

MPK: C07C 43/29

Značky: přípravy, způsob, chlorovaných, 2-chlormetan-sulfonylaminodifenyleterů

Text:

...pyridin 5 rozpouštědlem se použije k další chlormetansulfonaci.Extrakci pyridinu je možno provádět jak kontinuálně, tak i deskontinuálně.500 q pyridinových odpadních vod s obsahem 106,9 g pyridinu se załkalizuje 162 g 40 volného roztoku Na 0 H.K takto-upravenému roztoku se přidá 500 g toluenu a obě fáze se důkladně promíchají.Po oddělení nepolěrní fáze se vodná fáze podrobí druhé extrakci 500 g toluenu. Druhý toluenový extrakt se...

Způsob odstraňování rozpuštěných uhlovodíků a chlorovaných uhlovodíků z odpadní vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 255476

Dátum: 15.03.1988

Autor: Šedivý Josef

MPK: C02F 1/58, C02F 1/28

Značky: odpadní, uhlovodíku, rozpuštěných, chlorovaných, způsob, odstraňování

Text:

...nebo chlorovaných uhlovodíkú se provádí bud na koloně obsahující nepolární fázi zakotvenou na hydrofobním nosiči, nebo se na kolonu obsahující hydrofobní nosič (Vapex,kobercová drt) přivádí odpadní voda obsahující kromě volných a slabě emulgovaných ropnýchlátek i rozpuštěné uhlovodíky nebo chlorované uhlovodíky.Sorpční účinnost filtru s nepolární nepohyblivou fází je závislá především na množství nepohyblivé nepolární fáze zachycené na...

Spôsob mnohofarebnej potlače plošných materiálov na báze chlórovaných vinylových polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244564

Dátum: 15.01.1988

Autori: Brejcha Josef, Páník Jaroslav, Toman Otakar, Kotora Jaroslav

MPK: B41F 15/08

Značky: plošných, mnohofarebnej, vinylových, chlorovaných, spôsob, materiálov, polymérov, báze, potlače

Text:

...s obsahom 15 hmotnostných zmäk,. čovadla na báze dioktylftalatu a plnenej 60pare. hmotnostných mikro-mletého vápence. Na vytłáčanú, zoželatinovanú a ešte horúcu PVC fóliu o teplote cca 180 °C sa pritiačil papierový nosič farebného obrazca, ktorý sa z rubu dohrieval infražiaričom na teplotu 145 c, Nosič sa pritlačal na PVC podklad prítlakom 10 až 20 kPa pomocou valca, počas 20 s. Po tomto čase a uvoľnení prítlaku sa papierový nosič stiahol z...

Způsob přípravy chlorovaných 2-chlormetansulfonylaminodifenyleterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253816

Dátum: 17.12.1987

Autori: Žaloudek Josef, Matoulek Jaroslav

MPK: C07C 43/295, C07C 43/275

Značky: chlorovaných, přípravy, způsob, 2-chlormetansulfonylaminodifenyleterů

Text:

...sodného na mimoea pozitivní reakci apa oddělení se vodná fáze, obsahující roztok sodné soli 2-chlormetansulfonylamino-4.4-dichlordifenyléteru přefiltruje s 5,0 g karborafinu. Čirý roztok se vykyselí kyselinou chlorovodíkovou na pH 3. Vyloučený amid se odfiltruje, promyje vodou do neutrální reakce a usuší. Získa se 27,8 g 100 E 2-chlormetansulfonylamino-4,4-dichlordífenyléteru, to je 75,8 teorie na nasazený amin. 3.2 g nezreagovaného...

Způsob pyrolýzy chlorovaných organických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246726

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mück Tomáš, Zahrádka František, Zahrádka Zdenik, Klouda Jioí, Furman Jaroslav

MPK: C01B 7/01, B01J 8/18

Značky: organických, chlorovaných, způsob, pyrolýzy, sloučenin

Text:

...ve spalinách.Podstata vynálezu spočívá ve způsobu pyrolýzy chlorovaných organických sloučenin. organické chlorovaně látky nebo jejich směsi se přivádějí do fluidní vrstvy inertního nebo katalytického materiálu při teplotách v rozmezí 700 C až 850 °C při atmosféríckém tlaku. Volný chlor se pak z proudu spalín po vysušení vypirá V podchlazeněm chloridu uhličitém, z něhož se pak uvolni následným zahřátím.Niže uvedené příklady ilustrují...

Prísada zlepšujúca čistenie kovových povrchov v chlórovaných uhľovodíkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 244993

Dátum: 15.11.1987

Autori: Džermakjan Karen Jurjevie, Simin Solomon Chanonovie, Hüler Karl-heinz, Citovie Ippolit Georgijevie

MPK: C11D 1/83

Značky: čistenie, uhľovodíkoch, povrchov, prísada, zlepšujúca, chlorovaných, kovových

Text:

...spôsobom rieši prísada zlepšujúca čistenie kovových povrchov V chlörovaných uhľovodíkoch podľa vynálezu vyznačená tým, že pozostáva z 10 až 90 hmotnostných 0/0 anionaktívneho tenzidu, najmä sodných alebo trietanolamin-ových soli zmesi mono- a diesterov kyseliny fosforečnej a oxyetylovaných mastných alkoholov, 5 až 87 hmotnostných 0/Q nei-onogenných tenzidov, najmä oxyetylovaných mastných alkohol-ov a 3 až 1 D hmotnostných 0/0 reałkčného...

Spôsob adhezívneho spájania krátkych vlákenných častíc s povrchmi na báze chlórovaných vinylových polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238431

Dátum: 15.05.1987

Autori: Zeman Svatopluk, Ivan Miroslav, Belko Dušan, Dimun Milan, Rajniak Igor, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Formánek Leopold

MPK: C08L 33/06, D06N 7/04

Značky: krátkých, vinylových, povrchmi, částic, polymérov, báze, spôsob, spájania, adhezívneho, chlorovaných, vlákenných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob adhezívneho spájania krátkych vlákenných častíc s povrchmi na báze chlórovaných vinylových polymérov, určených najmä pre vákuové tvarovanie, obalový a dekoračný materiál, použitím vrstvy vodnej disperzie, ktorej neprchavá zložka je tvorená polymérom na báze jedného alebo viac akrylových monomérov, obsahujúcich poprípade aj styrén, ktorý vždy obsahuje zapolymerizované jednotky aspoň jedného alkylesteru kyseliny akrylovej...

Způsob přípravy chlorovaných derivátů nitrodifenyléterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239491

Dátum: 15.04.1987

Autori: Podešva Milan, Iuriš Štefan, Fiedler Alfréd

MPK: C07C 131/105, C07C 135/00

Značky: derivátů, chlorovaných, přípravy, způsob, nitrodifenyléterů

Text:

...a 1 a 2 ü výše chlorovaných renolů, přičemž můie obsahovat do 2 S hmot. níže vroucích látek, pl-ičemi se získa eměs chlorovených derivátů nitrodifewleteru, ktere je za normální teploty pevná a. její tavenine snadno kryetaluje ą nebo je snadno grenulevatelna.Výše uvedenon eměs chlorovarxých fenolů lae pripravu. obvyklým epůeol-om e výhodou přímo v reakłmí nádobě, v níž bude provedena její reakce s aroaatickou nitroldtkou rovnlłlze k výše...

Způsob přípravy chlorovaných fenylalkoxypropanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237525

Dátum: 15.12.1986

Autori: Krupička Štepán, Hájek Milan, Málek Jaroslav

MPK: C07C 43/174

Značky: způsob, chlorovaných, přípravy, fenylalkoxypropanů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy chlorovaných fenylalkoxypropanů obecného vzorce I, kde R je C1 až C4 alkyl nebo isoalkyl a X je atom vodíku nebo chloru spočívající v tom, že reakční směs obsahující na 1 mol chlorovaného fenylpropanu obecného vzorce II, kde X má shora uvedený význam, 5 až 50 molů alifatického alkoholu obecného vzorce III, kde R má shora uvedený význam, se zahřívá samotná nebo s výhodou v přítomnosti 2 až 15 molárních % chloridů zinku,...

Kapalina na bázi uhlovodíků a jejich chlorovaných derivátů pro odstraňování zbytků barev, pigmentů a jiných nečistot z válců a gum tiskařských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225511

Dátum: 01.12.1984

Autori: Matějka Jindřich, Švajgl Oldřich

Značky: odstraňování, derivátů, uhlovodíku, tiskařských, barev, válců, chlorovaných, pigmentů, strojů, jejich, jiných, kapalina, zbytků, nečistot, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalina na bázi uhlovodíků a jejich chlorovaných derivátů pro odstraňování zbytků barev, pigmentů a jiných nečistot z válců a gum tiskařských strojů, vyznačená tím, že se skládá z 0,1 až 3 % obj. chlorovaných derivátů uhlovodíků s jedním nebo dvěma atomy uhlíku v řetězci, 5 až 200 ppm sloučenin s antioxidačním účinkem, například homologů sek. nebo terc. propylfenolů nebo butylfenolů, nebo homologů sek. nebo terc. butylaminů aromatických...

Syntetická funkční kapalina na bázi chlorovaných difenylů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214351

Dátum: 01.06.1984

Autori: Marek Vladislav, Hyška Karel, Červinka Zdeněk, Čollák Mikuláš, Janáková Melánia

Značky: syntetická, difenylů, kapalina, funkční, chlorovaných, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetická funkční kapalina na bázi chlorovaných difenylů, která sestává z 90 až 98 % hmot. polychlorovaného difenylu, který obsahuje vázaný chlor v rozmezí 30 až 42 % hmot., 0,5 až 5 % hmot. polymerů styrénu o molekulové hmotnosti 10 000 až 250 000, 0,2 až 5 % hmot. přísad ke zvýšení mazivosti, 0,1 až 0,5 % hmot. přísad proti korozi a maximálně 0,2 % hmot. přísady pro snížení pěnivosti. Syntetickou funkční kapalinu podle vynálezu lze výhodně...

Syntetická funkční kapalina na bázi chlorovaných difenylů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215395

Dátum: 29.02.1984

Autori: Červenka Zdeněk, Matějovský Vladimír, Marek Vladislav, Janáková Melánia, Hyška Karel

Značky: difenylů, bázi, funkční, kapalina, syntetická, chlorovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetická funkční kapalina na bázi chlorovaných difenylů, která sestává z 90 až 98 % hmot. alkylchlordifenylu, obsahujícího 0,6 až 2 skupiny alkylu v počtu 3 až 12 atomů uhlíku a 1,8 až 3 atomy chloru, 0,5 až 5 % hmot. polymeru styrénu o molekulové hmotnosti 30 000 až 250 000 a přísady pro zvýšení mazivosti, proti korozi, pro zvýšení oxidační stability a proti pěnovosti. Syntetická funkční kapalina podle vynálezu je určena zejména k...