Patenty so značkou «chladicí»

Spôsob a zariadenie na programovateľné ošetrovanie vody v chladiči vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18739

Dátum: 02.10.2008

Autor: Davis Kenneth

MPK: C02F 1/00

Značky: spôsob, zariadenie, ošetrovanie, chladicí, programovatelné

Text:

...je prepravovaná kamiónmi, pričom sú vystavené vonkajšiemu vzduchu. Pracovníci zvyčajne narábajú s nimi tak, že uchopia fľašu za hrdlo, teda časť, ktorá jepri používaní v kontakte s otvoreným zásobníkom. Bohužiaľ je náročné presvedčiť každú osobu, ktorá narába s týmito fľašami, aby si dostatočne často umývala ruky. Pred spojením fľaše so skrinkou musí používateľ dôsledne vyčistiť hrdlo fľaše, aby bol automat na vodu alebo chladič riadne...

Chladicí systém polovodičového měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260240

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kovařík Oskar, Malec Václav, Macháček Ladislav, Hůlka Tomáš

MPK: H02M 5/443

Značky: chladicí, kmitočtu, polovodičového, měniče, systém

Text:

...je na připojených výkresech, kde na obr. 1 je schematický bokorys a na obr. 2 schematický nárys chladícího systému.Chladicí systém /obr. 1/ je umístěn ve skříni 1a je tvořen dvěma vedlejšími chladicímí kanály g,4 a mezi nimi umístěným hlavním chladicím kanálem 5. Dno 15 skříně 1 ~je plné a je provedeno prachotěsně. Vedlejěí chladicí kanály g, 1 jsou tvořeny přední a zadní stěnou skří ně l, boky skříně 1 a bočními stěnami 5, § hlavního...

Chladicí emulze

Načítavanie...

Číslo patentu: 273573

Dátum: 12.03.1991

Autor: Halíř Jan

MPK: C10M 101/00

Značky: emulze, chladicí

Zařízení k využití odpadního tepla z chladicí komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 270680

Dátum: 12.07.1990

Autor: Lašák Antonín

MPK: F27D 17/00

Značky: využití, tepla, chladicí, zařízení, odpadního, komory

Text:

...žebry. Chladicí registr g je svou vstupní větví gl a výstupní větví gg napojen paralelné na nejmáně jedno ze zpětných potrubí 2, 2 samostatného výhřevnáho systemu objektu. Vstupní větev gl a výstupní větev gg jsou paralelné propojeny přes uzavírací prvek1, jehož ovládací část ll je elektricky napojena na termostat 5. umíatěný ve vnitřním prostoru chladicí komory l. Uzavírací prvek 1 je tvořen například ěoupátkem, jehož ovládací část ll je...

Chladicí soustava, zvláště vzduchem chlazených motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268951

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kliment Vladimír, Čermák Ivo

MPK: F01P 1/08

Značky: chladicí, soustava, chlazených, vzduchem, zvláště, motorů

Text:

...je přes unášeč gg. lamelovou spoJKOUł 5 e unášeč lg epojen a hřidelem lg pohonu ventilátoru. úniku oleje do motorováho prostoru zabraňuje těenici kroužek 32. Na obvodové části kapelinová spojky je ugpo řádán kryci plášť 31, K unášeči gg je připavněn brzdový kotouč gg. který zasahuje mezibrzdove obložení, z nichž brzdové oblołení 39 je uapořádáno ne tlečnć deece 39 e brzdové obložení 35 na opačne straně brzdového kotouće 3 § je uspoředúno na...

Chladicí blok, zejména pro tranzistorové střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 268856

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kokeš Antonín, Heinrich Petr

MPK: H05K 7/20

Značky: zejména, střídače, tranzistorové, blok, chladicí

Text:

...drátová propojení mají minimální délku takže nežádoucí indukčnosti vzniklé propojením jsou minima 1 izovány,což navíc snižuje vyzeřování rušívého elektromagnetického pole.Významnou výhodou tohoto řešení je minimální hmotnost celého zařízení za součesného výrazného chladícího účinku který je navíc rovnoměrný pro všechny trenzistory.Příkladné provedení chladícího bloku podle vynálezu je znázorněno na přiložených obrázcíchj kde obr. 1 uvádí...

Kapalinové chladicí zařízení vysokonapěťových polovodičových měničů frekvence mezních výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268294

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kratochvíl Arnošt, Kamenický Jan, Ryant Jiří, Janče Jiří, Zach Zdeněk, Trinkewitz Zdeněk

MPK: H01L 23/34

Značky: vysokonapěťových, výkonu, zařízení, měničů, chladicí, mezních, frekvence, polovodičových, kapalinové

Text:

...3, tak S druhý kanílový rozdělovač E chladící kapaliny jsou vytvořeny jako vĺlcovč otvory po cel dőlco bloku 2 z izolačního materlílu. Jednotlivé dutiny Q pro uložení a chlazení odporů RC členů jsou spojeny s druhým kanćlovým rozdłlovačem Ě chladící kapaliny kanůly 1. Na první kanálový rozdülovač 2 chladící kapaliny je připojeno na jedné boční straně bloku Š z izolačního materiálu achenaticky znízornönů první pružná potrubí l. Díle jaou na...

Zařízení k ohřevu chladicí tekutiny nebo k výrobě páry horkými plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267708

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šajnar Pavel, Kučera Václav, Číhal Antonín, Vilimec Ladislav

MPK: F22B 1/18

Značky: chladicí, ohřevu, výrobe, tekutiny, plyny, zařízení, páry, horkými

Text:

...v části e nízkou teplotou plynu. V případě, že průtok horkých plynu poklesne, uzevře se armatura Lg a plyn proudí jen zbývající větví kanálů L, L. Tak se dosáhne potřebné rychlosti plynuv kanálech L, L i při mčníoím se průtoku horkých plynů.Zařízení v příkladném provedení podle obr. Jľmá první ohlozený kanál L uspořádaný v jedné větvi a dalšími ohlazenými kanály L, L, které jsou provedeny ve společné skříni gL, ve které je upravene...

Chladicí systém spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267638

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jahoda Stanislav

MPK: F01P 3/02, F02F 1/36

Značky: spalovacího, systém, chladicí, motorů

Text:

...motoru podle vynálezu je vyšší dosažitehaá přesnost odlitků, která umožňuje snížit tlouštku stän a. přídavky na. obrábění na funkční resp. technologické minimum. -íI( odvodu tepla v oblasti spclovacího prostoru a sedel ventilů díky tepelnä izolačním vložkám postnčují propojovací kanály, jejichž průřezy jsou.- zmenšeny až na technologicky přijntolnć minimum. Sběrný chladící kanál ochlazuje ty části spalovacího prostoru, cs 267 638 ndo nichž...

Chladicí komora pro kalení ventilů spalovacích motorů a podobných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267429

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kolínský Vladimír, Tvrdík Jiří

MPK: B65G 11/00, C21D 1/62

Značky: motorů, součástí, podobných, komora, spalovacích, chladicí, ventilu, kalení

Text:

...a na obr. 2 je schematický püdorys dvojice výkyvných tyčí-Chladicí komoru (obr. 1) tvoří plášť g. ve kterém je zabudován ventilátor § a na každé z obou svislých stěn pláště 4 po jedné usměrñovací přepážce §. Uvnitř pláště Q jsou umítěny dvě skluzné tyče. a to první skluzná tyč i a druhá skluzná tyč g. na kterých jsou zavěšeny ventily il. Ubě skluzné tyče 1. g jsou skloněny od vodorovné polohy o 15 až 20 °. Pod těmito skluznými tyčemi 1....

Polovodičový měnič s vypínacími tyristory typu GTO ve vzduchovém chladiči s oboustranným odvodem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267424

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sova Jiří, Fridrich Miloš

MPK: H01L 23/40, H05K 7/20, H01L 23/34...

Značky: vzduchovém, měnič, oboustranným, odvodem, polovodičový, tyristory, chladicí, tepla, vypínacími

Text:

...umístěně proti diodě ochranného obvodu. přičemž všechny uvedené prvky jsou k pasovině zátěže společně staženy druhou stahovací konstrukcí.Výhodnost řešení polovodičového měniče s vypínacími tyristory typu GTO ve vzduchovém chladiči s oboustranným odvodem tepla podle vynálezu spočíva v tom. že je dosaženo minimalizace jeho rozměrü a tím snížení 1 všech jeho indukčností na nejmenší možnou velikost.Vynález bude v dalším textu blíže...

Chladicí šachta pro koncové zesilovače ve vozidlech dálkového ozvučování

Načítavanie...

Číslo patentu: 267221

Dátum: 12.02.1990

Autori: Přibyl Pavel, Kraus Karel, Volena Miroslav

MPK: H05K 7/20

Značky: ozvučování, dálkového, šachta, chladicí, vozidlech, koncové, zesilovače

Text:

...ovládací skříňkou nebo blokem automatiky. V horní části šachty uvnitř korby vozidla jsou na šachtě vytvořeny otvory, kryté uzavíratelnými clo 267 221nami. Pod otvory s clonami uvnitř šachty jsou umístěn chladící profily koncových zesilovačů a ventilátor nuceného oběhu chladícího vzduchu.Předmětem vynálezu se docílí výhody, že v podmínkách intenzivního tepelného slunečního záření je ztrátové teplo zesilovačů účinně odváděno mimo prostor...

Chladicí a mazací systém uzlu ucpávky plunžrového, případně pístového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266659

Dátum: 12.01.1990

Autor: Škop Karel

MPK: F04B 21/00

Značky: plunžrového, pístového, případně, chladicí, ucpávky, mazací, čerpadla, systém

Text:

...znázorňujícím částečný pohledna plunžrové čerpadlo V osovém řezu.Plunžrové čerpadlo podle vynálezu sestává z hnací části 1,sestávající z neznázorněného motoru a křižákového mechanismu k uchycení plunžru g, dále sestává z hydraulické části §.tvořené hydraulickou kostkou A obsahující sací prostor Ž, výtlačný prostor § a pracovní prostor 1, kde sací prostor Ž a pracovní prostor 1 jsou navzájem odděleny sacím ventilem §, zatímco výtlačný...

Chladicí zařízení oleje závěsného valivého ložiska vertikálních elektrických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266431

Dátum: 12.01.1990

Autori: Nims Luboš, Berkovský Oldřich

MPK: H02K 9/04, H02K 5/20

Značky: chladicí, oleje, zařízení, ložiska, valivého, strojů, elektrických, závěsného, vertikálních

Text:

...jejichž horní konce jsou vyüstěny pod ventilátorem ložiska a jejich dolní konce nad hlavním ventilátorem stroje. Nosnáf stěna hlavního ventilátoru. je opatřena radiálními otvory, jejichž celkový průřez se alespoň rovná souětu průřezů svislých trubek.Chladicím zařízením podle vynálezu je při zmenšení objemu olejové nádoby dosaženo nejméně stejné původní teplosměnné plochy, která je potřebné k odvodu ztrátového tepla z olejové lázně. Ke zvýšení...

Stacionární chladicí systém, zejména pro klimatizaci důlních pracovišť

Načítavanie...

Číslo patentu: 266166

Dátum: 13.12.1989

Autori: Cimala Jiří, Cimala Petr

MPK: F28D 21/00

Značky: pracovišť, zejména, důlních, stacionární, systém, chladicí, klimatizaci

Text:

...vynálezu je, že se při dochlazování chladonomá kapaliny - chlazené vody dosahuje u stejného výměníku voda - vzduch výsledný chladící výkon podstatné vyšší, než u jednostupňového způsobu chlazení. U jednotlivýchvýměníku voda - vzduch se chladící výkon zvýšil z 57 na 77 kw. Pří podstatné vyšším chladicímvýkonu se spotřeba elektrické energie nezvýší, protože ve strojovně chlazení při nižší teplotě vratné (církulační) chlazené vody je v...

Chladící zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266073

Dátum: 14.11.1989

Autor: Tvrdík Václav

MPK: F28D 15/02, F25B 1/00

Značky: chladicí, zařízení

Text:

...je znázorněno na přiloženém výkresu.Z výparníku l je vertikálne vyvedeno parní potrubí g, opatřené uzavíracím elementem3, umístěným před napojením parního potrubí 3 na kompresor 3, z jehož výtlaku pokračuje parní potrubí 3 k odlučovači oleje §, ze kterého pokračuje dále přes uzavírací elementQ a je zaústěno do kondenzátoru 1, který je ohlazen vzduchom a je umístěn mimo chlazené prostředí ve vyšší úrovni než výparník l. Z kondenzátoru 1...

Chladící a stabilizační okruh plazmového agregátu s vodní stabilizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 265933

Dátum: 14.11.1989

Autori: Macku Aleš, Kůs Petr, Kasal Josef

MPK: H05H 1/28

Značky: okruh, agregátu, vodní, stabilizaci, stabilizační, chladicí, plazmového

Text:

...hořákem a nádrží je zařazen ejektor,opatřený tryskou tlakové vody, dvěma bočnímí vstupy pro odsávanou chladící vodu a výstupem umístěným do nádrže. Tryska tlakové vody a boční vstupy jsou spojeny se stabilizačnímVýhodou výše uvedeného řešení je vypuštění sacího čerpadla z chladicího okruhu a jeho nahrazení ejektroem. Tímto řešením je odstraněn nejslabší článek chladicího okruhu tj. sacíčerpadlo, které je nahraženo ejektorem.Příklad...

Zařízení pro ohřev užitkové vody odpadním teplem chladicí kondezační jednotky pro strojní chlazení mléka v zemědělské prvovýrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 264645

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kalivoda Josef, Hlásek František, Peška Karel

MPK: F25B 29/00

Značky: jednotky, prvovýrobě, mléka, zařízení, kondezační, ohrev, chladicí, užitkové, zemědělské, odpadním, teplem, chlazení, strojní

Text:

...že průtočný výměník tepla je uspořádán přímo na chladící kondenzační jednotce a akumulační nádrž je uspořádána V úrovni nad průtočným výměníkem tepla, přičemž mezi horní výstup průtočného výměníku tepla a horní vstup akumulační nádrže je zařazena pouze horní potrubní větev s případným uzavíracím členem a mezi spodní vstup průtočného výměníku tepla a spodní výstup akumulační nádrže je zařazena pouze spodní potrubní větev 5 případnou uzávěrou....

Chladicí zařízení pro tvarovací nástroj pro zpracování skla nebo jiných termoplastických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264104

Dátum: 13.06.1989

Autor: Schneider Wilhelm

MPK: C03B 9/38, C03B 11/12

Značky: chladicí, látek, jiných, zpracování, zařízení, nástroj, termoplastických, tvarovací

Text:

...přední formové čelisti 5 a druhé přední formové čelistí Q horní část prvního nástrojového ústí gg i druhého ná 3 cs 254104 uzstrojového ústí gg a vytvářejí tak uzavřené přední Formy. Vrchním otvorom gg uzevřených poloforem gg se do každé přední Formy vpraví dávka skla, která se působením razníku gz,zesouvaným směrem vzhůru prvním nástrojovým ústím gg a druhým náatrojovým ústím gg, vytvaruje v banku.Na první přední formove čelistl g 1 druhé...

Dvoukruhový chladicí systém elektronického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263657

Dátum: 11.04.1989

Autor: Olejšek Oldřich

MPK: H02K 9/18

Značky: elektronického, chladicí, systém, točivého, dvoukruhový, stroje

Text:

...sekundárního okruhu 3, který je otevłený a s proudícím studeným vzduchom. výměníku tepla 5 a dvouokruhového ventilátoru 1 hnaného poháněcím motorem §. Dvouokruhový ventilátor § sestává ze společného nosného kotouče ál płecházejícího v dvoustranné lopatkovémolos lopatkami § 1 primárního okruhu 3 a s lopatkami §§ sekundárniho okruhu 3 ve společné ventilátorové ekłíni rozdelené přepáikou gg tvaru prstence na komoru gg primárního okruhu 3 a konoru...

Chladicí a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 263631

Dátum: 11.04.1989

Autori: Neubauer Libor, Zelenka Pavel, Dvořáková Jaroslava, Uhlíř Miroslav, Zadák Milan, Doubek Rudolf

MPK: C10M 129/44

Značky: chladicí, měděného, drátu, mokra, přípravek, tažení, mazací

Text:

...tažení měděných drátů snižováním fondu pracovní doby, produktivity práce, zvýšením pracností a výrobních nákladů.Uvedené nevýhody odstraňuje Chladicí a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra, sestavající ze sodné a/nebo draselné soli nízkosulfatovaného ricinověho oleje,obsahující 0,8 až 1,25 hmot. oxidu sírového vázaného jako organický sulfát (vztaženo na sušinul, který podle vynálezu obsahuje 5 až 35 hmot. kyseliny...

Zařízení k dopravě skleněných výrobků s hlavicí, zejména kalíškoviny, od pracoviště sklářů do chladicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 263536

Dátum: 11.04.1989

Autori: Novotný Josef, Pajer Jan, Hrubý Milouš

MPK: C03B 35/12, B65G 17/20

Značky: sklářů, zařízení, sklenených, kalíškoviny, zejména, dopravě, výrobků, chladicí, hlavici, pracoviště

Text:

...spínačem zastavení v úrovni ovládací destičky zastavení napojeného na pojezdovou pohonnou jednotku, na kterou je napojen kon~ cový spínač reverze v úrovni ovládací destičky uchopení.Kinematické spojení úchopové hlavy s reverzní zdvihovou pohonnou jednotkou tvoří s výhodou dutá tyč upevněná na úchopové hlavě opatřená po straně hřebenovou nzubev nou tyčí, proti níž je umístěno ozubené kolečko na hří~delce spojené přes řemenicový převod s...

Chladicí emulze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263026

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šafář Vladimír, Růžička Stanislav, Dědic Josef

MPK: C10M 173/00

Značky: emulze, chladicí

Text:

...ze směsi emulsních olejů a vody podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočívâ v tom, že voda je elektricky ionizována a obsahuje přebytek kyselých iontů H s hodnotou kyselostí pH od 3,5 do 2,3.výhodou chladící emulse podle vynálezu je vysoká odolnost vůči mikrobiálnimu rozkladu, çož značné prodlužuje životnost a zaručuje hygienickou nezávadnost. Emulse je netečná vůči kovovým součástkám strojů, má antikorozni vliv a velmi dobrý chladící...

Zařízení pro zavádění chladicí kapaliny do místa styku brousicího kotouče s broušeným obrobkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262141

Dátum: 10.02.1989

Autori: Motl Josef, Wolf Vladimír

MPK: B24B 55/02

Značky: zařízení, brousicího, styku, kapaliny, chladicí, kotouče, broušeným, obrobkem, místa, zavádění

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu,kde obr. 1 ukazuje řez částí pracovního vřetena a brousícího vřetena se zařízením podle vylnálezu, iobr. 2 nástavec brousicího vvřeteíia s íbrousícím kloboučem upevněnym šroubem v detailním zvětšeném znázornemí, obr. 3 nástavec br-.ousícího vřetena s brousicím kíotoučvem wpevněnýsm Inatící.Na obr. 1 .až 3 má na nenaznačeném brousicím stroji pracovní vřeteno 1 proveden magnetický upíanalcí nástavec Z pro...

Zařízení pro zavádění chladicí kapaliny do místa styku brousicího kotouče s broušeným předmětem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262140

Dátum: 10.02.1989

Autori: Motl Josef, Wolf Vladimír

MPK: B24B 55/02

Značky: místa, chladicí, kotouče, broušeným, předmětem, brousicího, styku, zařízení, kapaliny, zavádění

Text:

...vřetenu, obrázek 3 nástavec -brouslcího vřetena s bnousicím kotoulčem uupevněným malticí, obr. 4 nástavec brouslcíh-o vřetenan s brooucicím ~kotoučemaupevněným~ na šroubu jpodle vynálezuNa obr. 1 až 4 má na tneínaznaíčeném hrousicím stroji pracovní vňeteno 1 proveden soouosý vývrt 2, do nějžřje »na jeho odlehlém koncl .zavedena volným rozstřikem .chladící kapalin-a 3 s výlsqturpxem .chladící kapaliny 3 proti nastavcí 4 brouvzsicího...

Zařízení pro tvarování sloupce tyristorů s integrovanými chladiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 261635

Dátum: 10.02.1989

Autori: Flieger Jiří, Vostárek Oldřich, Maloušek Antonín, Zdeněk Dalibor, Straka Jaromír

MPK: H05K 13/04

Značky: tyristorů, integrovanými, chladicí, zařízení, sloupce, tvarování

Text:

...podle vynálezu ze stahovacího ústrojí a ze středicího ústrojí, ve kterém je stahovací ústrojí při tvarováuí sloupce tyristor-ü uložené. stahovací ústrojí podle obr. 1 sestává z nosníků 5, .na jejichž obou konci-ch jsou upravený třmeny 6, ktoré mohou být uvnitř opatřeny pružinami a indikátory vyvozovanélío tlaku. Na obou koncích sloupce tyristorů s integ 4rovaoými chladiči 3 jsou umístěny pomocné izolátory 4. Na koncích nosníků 5 vně...

Regulovatelné chladicí zařízení vyzdívky vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260842

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ziegler Jiří, Podhorný Vladimír, Rudenko Vladimír

MPK: C21B 7/10

Značky: regulovateľné, vysoké, zařízení, vyzdívky, chladicí

Text:

...a výstupu každé sekce je možno zjistit únik a následně pak místo úniku chladící vody do vysoké pece.Chladící zařízení podle vynálezu je dále blíže popsáno na příkladu provedení podle přípojených výkresů, na nichž obr. 1 značí podélný řez vysokou pecí s chladícím zařízením a obr. 2 schema průtoku v jednotlivých sekcích a pásmech.Jak je patrno z obr. 2 je každé chladící pásmo lg po obvojednoho chledícího pásma lg je stejný počet chladicích...

Vytápěcí zařízení u vozidel s nezávislým ohřívačem chladicí kapaliny motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260839

Dátum: 12.01.1989

Autor: Schwaller Ivo

MPK: B60H 1/22

Značky: motorů, nezávislým, vozidel, kapaliny, zařízení, chladicí, vytápěcí, ohřívačem

Text:

...předřazeno čerpadlo g ohřívače l, které může být přímo ,jeho součástí. Mezi místem připojení trojcestného ventílu 1 na chladící okruh a termostatem 1 .je uspořádán zpětný ventil g, Jehož výstup je spojen s termostatom 3.Chladící kapalina, ohřátá v nezávialám ohřívači l proudí činností čerpadla g ohřívače ł do chladící soustavy motoru zde se Její tok usměrňuje V závislosti na Jedná ze čtyř poloh trojcestnéhoventilu 1 podle požadovaného...

Chladicí systém vrtacího vřetene

Načítavanie...

Číslo patentu: 259347

Dátum: 17.10.1988

Autor: Volf Zdeněk

MPK: B23B 19/02

Značky: vřetene, systém, vrtacího, chladicí

Text:

...každá spírálová drdžka do samostatného vývodu. Dále je ve vnitřním povrchu chladící vložky vytvořena drdžka, v níž je umístěno teplotní čidlo, dotýkající se tělese ststoru hnscí jednotky.Pokrok dosažený vynálezem spočívá v řešení obtokové cesty pro chladící médium vytvořené snadno vyrobítelnými dvojcestnými mimoběžnými spirňlovými drdžkamí o stejném stoupání a propojenými prstencovou drážkou na povrchu ohladicí vložky, následně pevné uložené...