Patenty so značkou «chladič»

Chladič katódovej časti elektrónolúčového kanóna vo vákuu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6976

Dátum: 04.12.2014

Autori: Kolenič František, Fodrek Peter

MPK: B23K 15/00

Značky: elektrónolúčového, vakuu, částí, kanóna, katódovej, chladič

Text:

...chladiaceho hada, v ktorom prúdi chladiace médium.Riešenie zabezpečuje chladenie olejovej náplne katódovej časti kanóna, keď je kanón umiestnený vnútri vákuovej komory. Hlavným komponentom chladiacej sústavy je chladiaci had, montovaný vnútri horného telesa kanóna. Had je napojený cez hadicové prepoje na chladiaci okruh umiestnený zvonku vákuovej komory. Vo veku homého telesa je vložená pružná tesniaca vložka, ktorá vytvára podmienky...

Zariadenie na upevnenie čelného chladiaceho prvku motorového vozidla, ako je chladič (R)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19449

Dátum: 29.06.2011

Autori: Berre Olivier, Vieira Bruno

MPK: B60K 11/04, F28F 9/00

Značky: upevnenie, zariadenie, chladiaceho, chladič, prvků, motorového, čelného, vozidla

Text:

...úsek, EP 2 603 391 35507 ľlpričom sú tieto úseky ploché a navzájom rovnobežné a vytvárajú medzi sebou priestor, pričom spomenutý prvý prvok obsahuje plochý a tenký výstupok. Hlavnou vlastnosťou tohto upevňovacieho zariadenia je, že zahnutý úsek obsahuje zaisťovací kolík, a že voľný koniec hlavného úseku obsahuje zarážku,pričom prvý prvok sa umiestni o rameno medzi zarážku a zaisťovací kolík tak,aby sa kolík pri náraze do prvého dielu v...

Plochý prietokový chladič a/alebo ohrievač muštu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5659

Dátum: 04.03.2011

Autor: Kupka Miroslav

MPK: F28F 21/00, C12G 1/00, F28D 1/00...

Značky: muštu, chladič, plochy, ohrievač, prietokový

Text:

...na nutnosť zvyšovania veľkosti, početnosť a zložitosti tvarov pozdĺžnych a priečnych výčnelkov kovových plôch u súčasných chladiacich dosiek, čo im značne zvyšuje výrobné náklady a predajnú cenu.U kovov je známe i zváranie pod ozn. TIG (Tungsten Inert Gas, wolfrámovou elektródou v ochrannom plyne), nazývané aj Gas-Shielded Tungsten Arc Welding (GTAW) používajúce netaviacu sa elektródu z volfrámu, kde elektródu, oblúk a oblasť okolo...

Chladič vody, najmä priemyselných technológií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5397

Dátum: 08.03.2010

Autor: Valíček Štefan

MPK: F25D 3/00, F25B 30/00, F25B 39/00...

Značky: priemyselných, vody, technologii, najmä, chladič

Text:

...je, že jeho tepelné čerpadlo vytvára v odvodnom potrubí horúcej vody podstatne vyššiu teplotu aká je V prívode horúcej vody, čo umožňuje jej privádzanie i do predhrievača pary parogenerátora alebo tlakovej nádoby na separáciu nasýtenej pary v tepelnom zdroji, čím dochádza k šetreniu fosílneho alebo jadrového paliva a zníženiu ročných prevádzkových nákladov na vykurovanie a výrobu teplej úžitkovej vody bez vynaloženia nákladov na nutný ohrev...

Chladiaci kontrolný systém na chladenie prostredia, spôsob kontroly chladiaceho systému a chladič

Načítavanie...

Číslo patentu: 286910

Dátum: 25.06.2009

Autori: Schwarz Marcos Guilherme, Thiessen Marcio Roberto

MPK: F25B 49/02, F24F 11/00

Značky: chladič, chladiaci, chladenie, kontroly, spôsob, chladiaceho, kontrolný, systém, systému, prostredia

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je chladiaci systém na chladenie prostredia, ktoré sa má chladiť, chladič a spôsob kontroly chladiaceho kontrolného systému. Chladiaci kontrolný systém zahrnuje kompresor s premenlivým výkonom a kontrolér, pričom kontrolér meria zaťaženie kompresora a overuje teplotné podmienky v chladenom prostredí a riadi chladiaci výkon kompresora. Spôsob kontroly chladiaceho kontrolného systému zahrnuje kroky: v celom chladiacom cykle merania...

Roštový chladič zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286810

Dátum: 06.05.2009

Autori: Michálek Zdeněk, Skopal Jaromír, Pumprla Alois, Macůrek Ivan, Žajdlík Josef, Pospíšil Jaroslav, Krejčí Petr

MPK: F27D 15/00, C04B 7/00

Značky: roštový, zrnitého, materiálů, chladič

Zhrnutie / Anotácia:

Roštový chladič zrnitého materiálu je tvorený sústavou vzájomne na seba stupňovito nadväzujúcich chladiacich roštov. Podľa vynálezu je aspoň jeden z roštov (3) tvorený jednou plochou, ktorá môže byť ďalej rozdelená na niekoľko samostatných pozdĺžnych častí (301, 302). Rošt (3), prípadne jeho samostatné pozdĺžne časti (301, 302) sú spojené s pohonným mechanizmom (31), ktorého prostredníctvom sa pohybujú vratným pohybom v smere prechodu...

Ovládací elektronický obvod, chladič a spôsob ovládania kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 286781

Dátum: 27.04.2009

Autori: Schwarz Marcos Guilherme, Thiessen Marcio Roberto

MPK: F25B 49/02, G05D 23/19

Značky: elektronický, spôsob, chladič, obvod, kompresora, ovládací, ovládania

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací elektronický obvod (TE) na ovládanie chladiaceho systému zahrnujúci elektricky napájaný kompresor (20) spočíva v tom, že zahrnuje merací obvod (ME) na meranie elektrického príkonu (Pn) dodávaného do kompresora (20). Ďalej zahrnuje mikroovládač (10) na zapamätanie porovnávacieho časového intervalu (td) na porovnávanie nameranej hodnoty elektrického príkonu (Pn) s hodnotami porovnávacích premenných (Prl) a (Prd) elektrického príkonu (Pn)...

Chladič sypkého materiálu na chladenie horúceho chladeného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2228

Dátum: 25.11.2004

Autori: Schinke Karl, Mersmann Matthias

MPK: F27D 15/00

Značky: horúceho, chladenie, chladeného, materiálů, chladič, sypkého

Text:

...avšak späť sa pohybuje nie spoločne, ale oddelene od sebe. Podlahovými prvkami sa mávytvoriť vysoký násyp sypkého materiálu, ktorý vyplní celý prierez chladiaceho tunela, takže chladiaci plyn prestupuje postupne pohybujúci sa sypký materiál v protiprúde. Podlahové prvky samy zostávajú chladiacim plynom nechladené,takže už preto by známy chladiaci tunel nebol vhodný ochladzovat žhavý horúci cementový slinok, padajúci z vynášacieho konca...

Výmenník tepla, predovšetkým chladič vzduch/vzduch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8998

Dátum: 18.03.2004

Autori: Spaney Philipp, Rothenhöfer Horst

MPK: F28F 13/12, F28D 1/03, F02B 29/04...

Značky: tepla, predovšetkým, chladič, výmenník

Text:

...určený na ochladzovanie, napríklad. plniaci vzduch, upravené prostriedky, ktoré bránia prenosu tepla v tejto vstupnejoblasti. V tejto vstupnej oblasti, kde je ochladzované médiumnajviac horúce, je teda prenášané do susedných prietokových kanálov chladiacim médiom, napríklad vzduchom, menej tepla ako V ostatnej oblasti prietokových kanálov. Týmto opatrením môžu byt preukázateľne odstránené napâtové špičky vyvolávanéV prvých prietokových...

Chladič plynu na koksárenský plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: E 896

Dátum: 02.08.2003

Autor: Thielert Holger

MPK: C10K 1/00, F23J 15/06, C10B 43/00...

Značky: chladič, koksárenský, plynů

Text:

...kanála, takže koksárenský plyn tento teplozmenný zväzok preteká V rovnomernom prúde alebo protiprúde voči kvapalinovémufilmu odtekajúcemu po teplozmenných plochách.Alternatívne môže byť teplozmenný sväzok usporiadaný vo vodorovnej časti plynového kanála, takže koksárenský plyn preteká týmto teplozmenným zväzkom V priečnom prúde voči kvapalinovémufilmu stekajúcemu po teplozmenných plochách.Prídavne je teplozmenný zväzok ako výmenná jednotka...

Rotačný roštový chladič slinku alebo podobných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280752

Dátum: 09.09.1998

Autor: De Arruda Barreto José

MPK: F27B 7/38

Značky: rotačný, materiálov, slínku, podobných, roštový, chladič

Zhrnutie / Anotácia:

Chladič pozostáva z rotačného roštu (3), pod ktorým sú umiestnené tlakové komory (27), do ktorých je vháňaný chladiaci vzduch odstredivými dúchadlami (30) a do ktorých padá ochladený slinok. Rotačný rošt má prvú sekciu na obvode dierovanej chladiacej dosky (8) s priechodnými otvormi, ktorými prúdi chladiaci vzduch do lôžka slinku. Pri rotácii roštu (3) sa slinok neustále prevaľuje a je účinne ochladzovaný chladiacim vzduchom, ktorý sa po...

Proudový chladič

Načítavanie...

Číslo patentu: 276166

Dátum: 15.04.1992

Autor: Pauzer Václav

MPK: F28C 3/06

Značky: chladič, proudový

Chladič výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267556

Dátum: 12.02.1990

Autori: Motyčka Vladimír, Pellant Michal, Žaba Zdeněk, Plíva Jiří, Zamastil Jaroslav, Laňka Jiří

MPK: H01L 23/34, F28F 1/36

Značky: chladič, součástek, výkonových, polovodičových

Text:

...snížení pracnosti, zvýšení spolehlivosti a dosažení materiálových úspor při výrobě.Na připojených výkresech jsou zobrazeny příklady provedení chladiče podle vynálezu, kde na obr. 1 je zohrazen pohled na chladící díl, kde jádro z tyčověho materiálu je opatřeno äroubovicovýai kruhovýni žebry, na obr. 2 je řez chladičen, kde jádro chladicího dílu je odlehčeno dutinou kruhového průřezu a na obr. 3 je sestava dvou výkonových polovodičovýcb...

Roštové zariadenie pre bubnový chladič

Načítavanie...

Číslo patentu: 266958

Dátum: 12.01.1990

Autori: Poneváč Ján, Škultéty Teodor, Racek Štefan, Majerčik Štefan

MPK: F28D 11/02, C22B 1/26

Značky: zariadenie, chladič, bubnový, roštové

Text:

...zariadenia pre bubnový chladič.Roštové zariadenie pre bubnový chladič podľa vynalezu pracuje takto zrnitý materiál, napriklad vypálené palety, postupuje v smere osi otáčajúceho sa bubna až do priestorus inštalovaným roštovým zariadením pre bubnový chladič. Na roštniciach l sa presýpajúci materiál vytvára vrstvu v priečnom reze vo forme kruhového odseku. Pod túto vrstvu materiálu je privádzaný chladiaci vzduch z ventilátora g cez privodné...

Chladič vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 266745

Dátum: 12.01.1990

Autori: Míka Josef, Růžička František, Sinecký Jaroslav

MPK: F28B 1/06

Značky: chladič

Text:

...vody do části chladiče, pokud možno pouze do jedné řady trubek, se vstupní voda při průchodu chladičem pouze ochladí na bod mrazu, v extrémních případech dojde k namrznutí tenké vrstvičky vody na stěnách trubek, ale nedojde k promrznutí celého průřezu trubek, ke kterému by došlo, kdyby voda procházela chladičem v několika tazích. Další přicházející teplá voda, která se již nemůže ochladit na ohřátých stěnách trubek, odtaví i tenké vrstvičky...

Chladič katalyzátoru pro plynulé odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264889

Dátum: 12.09.1989

Autori: Panacis Vasil, Ekrt Vladimír

MPK: B22D 11/124, B22D 11/08

Značky: katalyzátoru, plynule, kovů, chladič, odlévání

Text:

...chladičem krystalizátcru pro plynulé odlévání kovů,který sestává z vnějšího a vnitřního pláště, předního a zadního čela a přívodní a odváděcí trubky chladicího média podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že přívodní trubka chladicího média a odváděcí trubka ohladicího média jsou zaústěny do vnitřního prostoru ohladiče tanqenciálně k vnitřnímu povrchu vnějšího pláště.Výhodou řešení podle vynálezu je, že chladící médium je vlivem...

Kapalinový chladič, zejména pro moduly složené z většího počtu výkonových polovodičových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264581

Dátum: 14.08.1989

Autori: Janče Jiří, Casanova Rudolf, Ryant Jiří, Kamenický Jan, Kratochvíl Arnošt

MPK: H01L 23/34

Značky: polovodičových, zejména, chladič, kapalinový, prvků, výkonových, složené, většího, moduly, počtu

Text:

...chladiča sestává nsjméně ze dvou, vzájemně na sebe přiléhajících částí, V základní části tělasa je při obvodu vytvořena nejméně jedna soustřednáodmojioeakruhových drážek. . Drážky jsou vzájemné propojeny přapouštěcím kanálkem a pŕívod do 5 jedné poloviny drážek i výtok z druhé poloviny drážek chladící kapaliny je umístěn na protilehlé straně od přepouštěoího kanálku.U modulů pm) velké výkony, kde ohladičlmá větší množství kruhových drážek na...

Chladič s přirozenou cirkulací teplonosného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 264537

Dátum: 14.08.1989

Autori: Javůrek Vladimír, Janda Ladislav, Šebor Václav

MPK: F28D 5/00

Značky: přirozenou, chladič, media, teplonosného, cirkulací

Text:

...části opatřena žaluziemi. Výhoda chladiče podle vynálezu spočíva v dokonalejším využití prostoru nádoby chladiče, což umožňuje zvětšení teplosměnné plochy. Vzhledem k dokonalejšímu usměrnění prouduteplosměnného média dochází k vyššímu využití trubkového systému, a tím ke zvýšení účinnosti chladiče.Na výkrese je znâzorněn v nârysu příklad provedení chladiče s přirozenou církulací teplonosného média podle vynálezu.Vertikální nádoba chladiče...

Roštový chladič slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264512

Dátum: 14.08.1989

Autori: Macůrek Ivan, Steigerwald Karel

MPK: F27B 7/38

Značky: slínku, roštový, chladič

Text:

...rozšířený otvor mezi vyztužovacími žebry nosiče roštnic posunutím vyztužovacích žeber do stran. obr. 2 znázorňuje toto rozšíření otvoru mezi vyztužovacími žebry vynecháním vyztužovacího žebra mezi dvěma těmito otvory a posunutím vyztužovacího žebra mezi dvěma těmito otvory a posunutím vyztužovacích žeber do stran, CS 264 512 B 1obr. 3 ukazuje výměnu vadné roštnice nacházející se přímo nad rozšířeným otvorem mezi vyztužovacími žebry, a obr....

Kombinovaný chladič

Načítavanie...

Číslo patentu: 263704

Dátum: 11.04.1989

Autori: Beránek František, Štusák Josef, Bobek Jiří

MPK: F28D 7/00

Značky: chladič, kombinovaný

Text:

...zmenšení průtočnéhe průřezu přívodního kanálu v místech menšíhe objemového průtoku plynu je využite pro zvětšení průřezu seperačníoh prvků odlučovače. V důsledku změn sěru proudění se odloučí část kondenzátu již vpřívodním kanála, čímž se zlepší podmínky odlučování v separační vrstvě. Další výhodou uspořádání je možnost sestavit kompletní odlučovač vně nádoby a do nádoby ho zasunout jako celek.Příklad provedení kombinovaného chladiče...

Kontaktný chladič elektrických varných platní

Načítavanie...

Číslo patentu: 245321

Dátum: 15.12.1988

Autor: Bauer Eckhart

MPK: G01K 1/12, G01K 1/16, G01K 1/18...

Značky: platní, kontaktný, varných, chladič, elektrických

Text:

...obr. 1 predstavuje nárysný pohlad na chladič a obr. 2 pôdorysný pohlad s čiastočným rez-om.Kontaktný chladič pozostáva z chladiaceho bloku 1 tvaru kotúča. Tento je vo svojom jadre vybavený odporovým snímačom 2 teploty. Na svojej dolnej strane je chladiaci blok 1 »opatrený dosadacou plochou 3 preautomaticky neregulovatelnú varnü platñu 4. Na hornej strane je chladiaci blok 1 opatrený rebrami 5. Ku chladiacemu bloku 1 je pomocou troch...

Kruhový chladič aglomerátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259374

Dátum: 17.10.1988

Autori: Racek Štefan, Liba Bohumil, Poneváč Ján

MPK: F28D 21/00

Značky: chladič, aglomerátu, kruhový

Text:

...žiadanú teplotu pri výhodnom využití ohriateho vzduchu pri ďalších technologiách, čo prináša podstatnú úsporu energie ako i in. vestícií na výstavbu ohrievačov vzduchu.Získaný horúci vzduch sa s výhodou môžepoužit priamo pri aglomeračnom procese pri úspora nákladov a prisúčasnom zvýšení produktivity aglomeračného zariadenia.Na pripojenom obr. 1 je znázornený kruhový chladič podľa vynálezu vo zvislom reze, na obr. 2 je znázornená praktické...

Chladič se zabezpečením proti podtlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258530

Dátum: 16.08.1988

Autori: Vyskočil Josef, Nožička Zdeněk, Běhounek Ladislav

MPK: B01D 53/02

Značky: zabezpečením, podtlaku, chladič, proti

Text:

...lg. za spalovací komory g je vyvedeno přívodní potrubí gšústící do spodní části svislé nádoby Q chladiče l. Toto pŕívodní potrubí l zároveň prochází spodní nadobou 3, do které zasahuje svislá nádoba Q. Přívodní potrubí je shora kryto stříškou 5. V horní části svislé nádoby Q je nálož náplñových tělísek ll. Nad nimi je umístěna sprcha lg pro přívod chladící kapaliny. Prostor nad náplňovými tělísky ll je napojen na dmychadlo nebo kompresor lg....

Chladič hermetického kompresoru a stlačeného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255499

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kovařík Karel, Pařízek Jiří

MPK: F25J 1/02

Značky: kompresoru, plynů, hermetického, chladič, stlačeného

Text:

...tmele, které vyplývají z technologie výroby chladiče a provozních nároků na něj a navíc v relativní nedostupnosti vhodného tepelně vodivého tmele.Navrhované řešení je takové, že na očištěný plášť hermetického kompresoru se měkkou pájkou připájí trubka, kterou protéká chladicí tekutina, obvykle voda a na tuto trubku se měkkou pájkou připájí trubka, kterou protéká ochlazovaný stlačený plyn. Trubka chladící tekutiny může být po plášti...

Boční chladič pro velké točivé stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246803

Dátum: 01.03.1988

Autor: Scbotka Zdenik

MPK: H02K 9/18, H02K 9/16

Značky: boční, velké, chladič, točivé, stroje

Text:

...na své vnější straně opatřen přívodem a vývodem pro chladící kapalinu.Výhodou vynàlezem navrhoyaného bočního chladiče je podstatné zmenšení půdorysnêho rozměru stroje, dojde rovněž ke snížení spotřeby ocel a to zejména na postranicích stroje, na nichž už nejsou umístěny kapalinovê chladiče vzduchu.Na přípojenêm výkresu je na obr. 1 zjednodušený příklad provedení bočního chladiče podle vynàlezu a na obr. 2 je pro lepší názornost uvedeno...

Proudový chladič

Načítavanie...

Číslo patentu: 236263

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kreidl Milan, Pauzer Václav

MPK: F28C 3/06

Značky: chladič, proudový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a týká se proudového chladiče, zejména přehřáté páry, sestavený z čelní děrované clony, k níž je připevněna chladicí jednotka a z přívodu chladicí vody a jeho podstatou je, že vnější těleso (1) je tvořeno trubkou, v jejíž stěně jsou otvory (9) s přivařenými odlehčovacími hrdly (10) a uvnitř této trubky je souose upevněna pomocí prstence (3) vnitřní trubka (5), v jejíž stěně jsou zhotoveny radiální otvory (8),...

Chladič kokily pro plynulé lití kovů a kovových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254639

Dátum: 15.01.1988

Autor: Koudela Václav

MPK: B22D 11/08, B22D 11/124

Značky: chladič, plynule, kokily, kovových, kovů, lití, slitin

Text:

...chladící vody a součinitele přestupu tepla do chladící vody. Přsdepsané stoupání spirály zajištuje rovnoměrný odvod tepla v aktivně chlazeně zóně chladiče a nízkou pracovní teplotu tělesa chladiče. Umístění nátrubků shora umožňuje snadnou montáž a získání většího chladicího účinku shora, což u slitín 5 malým objemovým smrštěním vede k eliminaci nesoustřednosti tekutého jádra.Tím, že přívodní a odváděcí nátrubek jsou zaústěny shora ve...

Atmosférický chladič vody se zvýšenou odolností proti vnějším vlivům

Načítavanie...

Číslo patentu: 254599

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sýkora Dalibor, Sýkorová Ilona

MPK: F28C 1/00

Značky: vlivům, atmosférický, proti, zvýšenou, vnějším, chladič, odolností

Text:

...hyperboloídickou opěrnou mříž zakotvenou nahoře ve žlabovém ochozu 2 a dole, v daném konkrétním příkladě, V obvodovém výztužném prstenci Q.Toto řešení vůči řešení se spodním zakotvením předpjaté tvrdé ocelové výztuže á až na spodním okraji tahového komína l vede k úspoře délky všech přímkových prvků, ale vyžaduje vyzvednutí předpínací techniky na úroveň obvodového výztužného prstence 3, eventuálně až do žlabového ochozu 3. Z obr. 1 je patrné,...

Chladič, zejména pro polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247394

Dátum: 16.11.1987

Autori: Ko?átko Josef, Eervín Miroslav, Florián Jaroslav, Stanik Jaroslav

MPK: H01L 23/34

Značky: zejména, součástky, polovodičové, chladič

Text:

...chladícímu výkonu minimální.Na přiloženám vykresu je znázorněno konkrétní provedení chladiče podle vynálezu. Na obr. 1 je znázorněn ve dvou pohledech samotný chladič a na obr. 2 je chladič v sestavě s polovodičovou součástkou s oboustrsnným odvodem teple s se stshovscí konstrukcí.Chladič ĺobr. 1/ je tvořen systémem tenkostěnných chlsdících zeber l obdélníkovóho průřezu s tepelně vodivých distančních vlolek g, které jsou střídavě složeny do...

Kapalinový chladič vysokonapěťových tyristorových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244643

Dátum: 14.10.1987

Autori: Lopusioski Andrzej, Fajfrik Imre, Michalski Jan

MPK: H02K 9/24

Značky: chladič, vysokonapěťových, kapalinový, tyristorových, měničů

Text:

...průtokomčrem. Podstatou vynelezuddle je, že na průsvitná trubici je umíetäno kontrolní čídlo.Hlavní výhody kepalinového chladiče podle vynálezu spočívají v tom, že u něj nemůže dojít k zavzdušnění nejvýše položené základní chlezene jednotky ani k nekontrolovanému úniku chladiva nebo nekontrolovanému zastavení průtoku chladiva, t.j. prakticky k ldná le eituací, které mohou vest k havárii chlezeného zarízení, způsobené selháním chladícího...

Kombinovaný atmosférický chladič vody pro jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244641

Dátum: 14.10.1987

Autori: Sikora Wlodzimierz, Skoczinski Wojciech

MPK: F28C 1/00

Značky: atmosférický, chladič, elektrárny, kombinovaný, jaderné

Text:

...v areálu dané jaderné elektrárny.Za šesté, výhodou je 1 možnost snadné instalace plovoucíoh sprchových modulů, která lze lehce přemístit na právě návětrnou stranu, čím se vedle určitého doochlezení chladící vody důležité dá omezovat nepříznivý vliv silnějěího větru na funkci hlavního chladicího systému.Za sedmé, oproti všem konkurenčním zařízením, s výjimkou suchého atmoeférickěho chladiče, dochází k určitým úsporám v celkové apotřebě vody pro...

Vlnitý chladič tepelná trubice a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245597

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kula Jaroslav, Šilar Josef

MPK: H05K 7/20

Značky: tepelná, výroby, vlnitý, trubice, způsob, chladič

Text:

...přesnějšího styku s trubicí a je také značně levnější. Podle velikosti otvorů V plechu chladiče lze předem stanovit odstup jednotlivých odstupů stykových bodů s trubicí a tím i hustotu a v jednotlivých případech potřebnou účinnost chladiče.Výhodou zpúsobu výroy podle vynálezu spočívá v usnadnění výroby tím, že snižuje počet výrobních operací a postupu.Provedení chladiče je zřejmě z připojeného schematického výkresu.Vlnitý chladič podle...

Chladič zrnitých a granulovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251894

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: zrnitých, materiálů, granulovaných, chladič

Text:

...uvedeného drticího roštu má dole přívod chladicího vzduchu .a odpod vychlazenéhlo materiálu a niahoře přívod chlazonélrrm materiálu a odvod ohřátéht) vzduchu.Výhodou tohotio chladiče je to, že přivodchlazdiciłro vzduchu do všech tří stupňů chlazení je samostatný, že podle plotřeby kiaždý z těchto přivodů může být samostat.ně regulován, aby se optimálne vyhovelo technologickým poižadavkům. Tímto chlauďiwčem se stupni chlazení se dosáhne...

Chladič polovodičového ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236110

Dátum: 01.08.1987

Autori: Černák Marian, Prchal Jaroslav

MPK: H01L 23/34

Značky: chladič, ventilu, polovodičového

Zhrnutie / Anotácia:

Chladič polovodičového ventilu spínacích přístrojů pro domovní instalace, sestávající z tepelně vodivého spojovacího pásku, spojeného s tělesem ventilu a z chladicího křidélka, umístěného ve vybrání okrajového rámečku izolačního krytu domovních spínačů.

Protiproudý chladič plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251718

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kolář Jiří, Hejma Jiří

MPK: F28F 9/00

Značky: chladič, plynů, protiproudý

Text:

...plynu lze tedy využít tří příznivych efektů.Príklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn v částečném řezu na výkrese, kde na obr. 1 je nárys, na obr. 2 bokorya a na obr. 3 půdorys zařízení.Protíproudý chladič pestává z částí teploeměnné e částí odlučovací. Část teplosměnná sestává ze vstupní komory g číštěa ného plynu se vstupom l číštěného plynu, která je nejvyšší částí chladiče a je tvořeno obdélníkovým vodorovným kenálem Do...

Chladič plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243802

Dátum: 15.06.1987

Autori: Živkova Ludmila Vladimirovna, Kotlyjar Anatolij Michajlovie

MPK: F28D 7/00

Značky: plynů, chladič

Text:

...na obr. 3 je chladič v půdorysu, na obr. 4 je detailní pohled jednoho konkrétního příkladu uzavření kontrolních obdélníkových otvoru v boční stěně pláště,na obr. 5 je řez A-A z obr. 4, na obr. 6 je detailní pohled jiného konkrétního příkladu uzavření kontrolních obdélníkových otvorů, na obr. 7 je řez B-B z obr. 6, na obr. 8 je detailní pohled na další konkrétní příklad uzavření kontrolních obdélníkových otvoru a na obr. 9 je řez C-C z obr....

Chladič výkonových polovodičových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251302

Dátum: 11.06.1987

Autori: Csányi Anton, Pykal Miloš, Vasilev Ljudmil

MPK: H01L 23/34

Značky: výkonových, polovodičových, prvkov, chladič

Text:

...prvku je trvale dotláčané pružiacou podložkou o pritlačnú dosku zabezpečuje sa to, aby sa nezvyěoval tepelný odpor medzi puzdrom polovodíčového prvku a prítlačnou doskou, čim sa dosiahne predĺženie životnosti polovodičovýoh prvkov. Týmto sa taktiež docieli zníženie elektrického prechodováho odporu medzi puzdrom polovodičového prvku a podložkou.Na priložených obrázkoch je znázornená niekoľko príkladov vyhotovenia chladiča podľa...

Kapalinový chladič s jednostranným i oboustranným vstupem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250381

Dátum: 15.04.1987

Autori: Janče Jiří, Kamenický Jan, Brožovský Miroslav, Kratochvíl Arnošt, Ibl Stanislav, Casanova Rudolf, Dvořák Miroslav

MPK: H01L 23/34

Značky: vstupem, jednostranným, oboustranným, kapalinový, chladič, tepla

Text:

...sobě nejen po obvodě, ale i mezi kanály ve střední části chladiče. Celek je dostatečně tuhý a tvarově stálý při mechaníckém í tepelném zatížení. Tvwanrem drážek v deskách lze přitom vytvořit opti 4mální kanál co do průřezu, teplosměnné plochy í turbulence chladiva. Tím je možno dosáhnout dobrého tepelného odporu při vhodném průtokovém množství chladiva .a ooosném hydraulíckém odporu chladiče. Kanály lze provést s malou silou žeber mezi...

Chladič výkonnových elektronických prvků v tandemovém uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 250136

Dátum: 15.04.1987

Autor: Remiš Dušan

MPK: H01L 23/34

Značky: výkonnových, uspořádání, tandemovém, elektronických, chladič, prvků

Text:

...řazených tepelných odporů, Porovnání těchto poměrů je znázorněno na obr. 1 a obr. 3. Tímto řešením přibude sériový sty 4kový tepelný odpor RW., ale současně výrazně klesne celkový tepelný odpor soustavy.Hlavní výhody uspořádání chladiče podle vynálezu spočívají v tom, že lze dosáhnout vyššího chladicího účinku výkonových elektronických prvků, zejména tyristorových modulů bez nároků na větší zastavěný prostor, bez zvýšení nároků na technologii...

Chladič popela, obzvláště pro chlazení popela odváděného z fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 249411

Dátum: 12.03.1987

Autori: Beran Pavel, Kradba Josef

MPK: F23J 3/06

Značky: chlazení, fluidního, obzvláště, odváděného, popela, chladič, ohniště

Text:

...do vstupní komory g a výstupní komory A. Ľezery mezi trubkami prosóvací trubkové mříže Lg jsou menší, než mezery mezi chladícími trubksmi 2. Sklon trubek proudvací trubkové mříže je větší, než BYPHÝ úhel chlazeného popelas Z důvodů lepší cirkulace vody v chladících trubkách 2 je celá šachta 2 chladiče L popela sklonäna do prava, ks straně vstupní komory 3.V horním krytu 1 šachty 2 je nad najvyšším místem trubkové prosévací mříže lg...