Patenty so značkou «chladiaceho»

Spôsob na zabránenie a rozoznávanie únikov chladiaceho prostriedku z komplexných hydraulických systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20274

Dátum: 23.01.2013

Autori: Wieland Frank, Dietel Dany, Achatz Thomas, Grimm Andre, Neubert Dieter, Ulbricht Olaf

MPK: F25B 45/00, B60H 1/00, B67D 7/02...

Značky: rozoznávanie, spôsob, prostriedku, zabránenie, komplexných, únikov, chladiaceho, systémov, hydraulických

Text:

...funkcií celkového procesu.Pomocou techniky merania tlaku v jednotlivých klastroch môže byť ako počas prevádzky plniaceho zariadenia v samotnom procese plnenia, tak aj V dobe prevádzky amimo nej vykonávaná kontinuálna diagnóza netesnosti.Ďalej môže byť splnením požiadaviek, uvedených na strane 2 podľa bodov 1 až 5,dosiahnuté to, že technicky tesné systémy s uvedenými prídavnými opatreniami dosiahnu stav trvalo tesné. Súčasne z toho...

Zariadenie na upevnenie čelného chladiaceho prvku motorového vozidla, ako je chladič (R)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19449

Dátum: 29.06.2011

Autori: Vieira Bruno, Berre Olivier

MPK: F28F 9/00, B60K 11/04

Značky: čelného, vozidla, chladič, upevnenie, chladiaceho, motorového, zariadenie, prvků

Text:

...úsek, EP 2 603 391 35507 ľlpričom sú tieto úseky ploché a navzájom rovnobežné a vytvárajú medzi sebou priestor, pričom spomenutý prvý prvok obsahuje plochý a tenký výstupok. Hlavnou vlastnosťou tohto upevňovacieho zariadenia je, že zahnutý úsek obsahuje zaisťovací kolík, a že voľný koniec hlavného úseku obsahuje zarážku,pričom prvý prvok sa umiestni o rameno medzi zarážku a zaisťovací kolík tak,aby sa kolík pri náraze do prvého dielu v...

Kompresor chladiaceho média s lineárnym pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19511

Dátum: 14.12.2010

Autor: Schögler Hans Peter

MPK: F04B 35/04, F04B 17/04, F04B 49/12...

Značky: media, chladiaceho, kompresor, lineárnym, pohonom

Text:

...pre0007 Na odstránenie potreby kľukového hríadeľa existujú rôzne riešenia Iineárnych kompresorov, pri ktorých je piest poháňaný priamo elektrickým,lineárnym pohonom. V takomto prípade je piest spojený s vibračným telesom,ktoré je obklopené budiacim vinutím (označuje sa aj ako stator) na zaistenie oscilačného pohybu pozdĺž pozdĺžnej osi piesta. Zdvih piesta ( dráha piesta)sa dá určovat pomocou variabilne indukovaného napätia na iineárnom...

Spôsob zlepšenia koeficientu účinnosti chladiaceho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 287084

Dátum: 26.10.2009

Autori: Beimesch Bruce, Schnur Nicholas

MPK: C09K 5/00

Značky: koeficientu, chladiaceho, systému, zlepšenia, účinnosti, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zlepšenia účinnosti chladiacich systémov, ako napr. chladničiek a klimatizačných zariadení, ktorý využíva chladiace pracovné kvapaliny pozostávajúce hlavne z esterov alkoholov pozostávajúcich hlavne z pentaerytritolu a dipentaerytritolu a karboxylových kyselín pozostávajúcich hlavne zo zmesi kyselín majúcich 5, 6, 7 a 8 atómov uhlíka a vrátane aspoň jedného aditíva vybraného zo skupiny pozostávajúcej z prostriedkov zlepšujúcich odolnosť...

Kompresor chladiaceho okruhu s vnútorným systémom chladenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14350

Dátum: 15.07.2009

Autori: Magnabosco Mateus, Ribas Junior Fernando Antonio

MPK: F04B 39/12, F04B 39/02

Značky: vnútorným, systémom, chladenia, chladiaceho, okruhu, kompresor

Text:

...časť oleja, ktorý je vytláčaný prostriedkami na pohon piestu apriestor na zhromažďovanie oleja má geometrický tvar, ktorý umožňuje odtok oleja zhromaždeného v olejovej vani.Stručný popis obrázkov na výkresoch0017 Tento vynález bude teraz popísaný podrobnejšie na základe vzorového uskutočnenia znázomeného na obrázkoch na výkresoch, pričom na obrázkoch je zobrazenéObrázok l - je prierezovým pohľadom na kompresor chladiaceho okruhu podľa...

Chladiaci kontrolný systém na chladenie prostredia, spôsob kontroly chladiaceho systému a chladič

Načítavanie...

Číslo patentu: 286910

Dátum: 25.06.2009

Autori: Schwarz Marcos Guilherme, Thiessen Marcio Roberto

MPK: F24F 11/00, F25B 49/02

Značky: systému, chladiaceho, prostredia, kontrolný, chladenie, kontroly, spôsob, chladiaci, chladič, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je chladiaci systém na chladenie prostredia, ktoré sa má chladiť, chladič a spôsob kontroly chladiaceho kontrolného systému. Chladiaci kontrolný systém zahrnuje kompresor s premenlivým výkonom a kontrolér, pričom kontrolér meria zaťaženie kompresora a overuje teplotné podmienky v chladenom prostredí a riadi chladiaci výkon kompresora. Spôsob kontroly chladiaceho kontrolného systému zahrnuje kroky: v celom chladiacom cykle merania...

Kompresor chladiaceho média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10539

Dátum: 19.03.2009

Autori: Brabek Walter, Freiberger Alfred, Zippl Günther

MPK: F04B 53/10, F04B 53/00, F04B 39/10...

Značky: kompresor, media, chladiaceho

Text:

...pôsobia bodovo v telese valca, bude nepriaznivo ovplyvnenývalcový tvar vŕtania valca.0007 Okrem navrhnutia skrutkovaných spojov je z momentálneho stavu techniky ďalej známe usporiadanie s nalisovaním veka valca vrátane ventilovejdosky pomocou zverného prvku na teleso valca.0008 Preto je úlohou predkladaného vynálezu, zredukovať náklady na konštrukčné časti ana montáž pri výrobe určitej typovo zodpovedajúcej0009 Najmä sa má umožniť...

Prípravok na upevnenie telesa kompresora chladiaceho média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13813

Dátum: 27.02.2009

Autori: Pucher Markus, Spörk Markus, Resch Reinhard, Stupnik Axel, Schöllauf Peter

MPK: F04B 39/12, F04B 39/14, F25D 23/00...

Značky: prípravok, kompresora, tělesa, chladiaceho, upevnenie, media

Text:

...telesa kompresora. EP 402 577 A 1 ukazuje západkové spojenie medzi telesom kompresora a nosným prvkom, ktorý sa dá priskrutkovat s chladiacou nádobou.0011 Je preto úlohou predkladaného vynálezu umožniť zjednodušené aspoľahlivé upevnenie telesa kompresora chladiaceho média na dotyčnom0012 Najmä má byť umožnená montáž telesa kompresora chladiaceho média na nosnom prvku pri nízkych nákladoch na montáž, konštrukčné časti a nízkych časových...

Rozvod chladiaceho prostriedku na chladenie nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12224

Dátum: 27.02.2009

Autor: Stemke Lothar

MPK: B29C 33/04, B29C 45/73

Značky: chladenie, nástroja, rozvod, chladiaceho, prostriedku

Text:

...Kanáliky na kvapalný prostriedok sú vytvorené ako prívodné vetvy rozvetvujúce sa k chladiacim miestam a ako vratné odvádzacie vetvy od chladiacich miest, pripájajúce ich k zbernému potrubiu. Prívod chladiaceho prostriedku nastáva od zdroja chladiacehoprostriedku k privodným vetvám cez hadicové vedenie, ktoré sa napája na vstup, vytvorenýako hadicová spojka, a obsahuje najmenej jednu magnetickú spínaciu jednotku zapojenú za vstupom. Odvod...

Prípravok na upevnenie puzdrového telesa kompresora chladiaceho média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10540

Dátum: 27.02.2009

Autori: Spörk Markus, Pucher Markus, Schöllauf Peter, Resch Reinhard, Stupnik Axel

MPK: F04B 39/14, F25D 23/00, F04B 39/12...

Značky: media, tělesa, upevnenie, kompresora, puzdrového, prípravok, chladiaceho

Text:

...sú známe, napríklad zWO 2006/092387 A 1, na ktorom spočíva predvýznak nároku 1. Výroba Iepených spojov je však pri známych puzdrových telesách kompresorov chladiaceho média spojená s vysokými montážnymi nákladmi, práve tak ako demontáž.0010 DE 299 05 758 U 1 ukazuje pätnú dosku kompresora, ktorá je zafixovaná pomocou prídavných zvierajúcich prvkov 27, čím však ešte nie je zrealizované ñxačné polohovanie puzdrového telesa kompresora. EP...

Kompresor chladiaceho okruhu s fixačným usporiadaním na olejové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10062

Dátum: 29.10.2008

Autori: Klein Fábio Henrique, Ribas Junior Fernando Antonio, Silva Fabiano Domingos, Hülse Emílio Rodrigues, Lopes Andrea, Jovita Luis Fabiano

MPK: F04B 39/02

Značky: olejové, usporiadaním, chladiaceho, okruhu, fixačným, čerpadlo, kompresor

Text:

...hriadeľu za účelom ich spoločnej rotácie, kde trubicová objímka je pripojená k statoru elektromotora pomocou fixačnej tyče a nasadená okolo hriadeľa čerpadla s radiálnou0007 Riešenie popísané v US 6450785 prezentuje hriadeľ čerpadla zvonku vybavený špirálovými drážkami na jeho vonkajšom povrchu a zdola pripevnený ku statoru elektromotora za účelom udržania nehybnosti, zatiaľ čo trubicová objímka rotuje spolu s hriadeľom a rotorom...

Kompresor chladiaceho média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18701

Dátum: 18.09.2008

Autor: Kulmer Herwig

MPK: F04B 39/12

Značky: kompresor, media, chladiaceho

Text:

...používa spájkovanie, zoskrutkovanie alebo lepenie, boli tieto rúrky podľa patentu AT 007 698 U 1 vzájomne spojené technikou termoplastického spájania.0010 Pri spojení výtlačnej rúrky vyrobenej z plastu a prípojnej rúrky vyrobenej z kovu však nesmie dôjsť k zúženiu prierezu výtlačnej vetvy tvorenej výtlačnou a prípojnou rúrkou v smere prietoku chladiaceho média, aby nedošlo k obmedzeniu priebežného prietoku chladiaceho média vystupujúceho z...

Kompresor chladiaceho média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20791

Dátum: 02.06.2008

Autori: Schögler Hans Peter, Zeinlinger Helmut

MPK: H02K 1/18, H02K 3/38, F04B 35/04...

Značky: kompresor, media, chladiaceho

Text:

...ako je už známe, pomocou vhodných prípravkov. Týmto spôsobom sa čelá vinutí stabilizujú, dutiny medzi jednotlivými vodičmi vinutí sa minimalizujú a objem čiel vinutí sa zmenší.0008 Medzi jadrom cievky, resp. zväzkom plechov tvoreným statorovými lamelami a čelami vinutí je v montážnej polohe vždy vytvorená vzduchová štrbina, ktorá musí mať takú velkosť, aby nedochádzalo ku kontaktu medzi0009 Pretože čelá vinutí sú však v prípade...

Zariadenie na chladenie produktov oxidom uhličitým, spôsob plnenia chladiaceho modulu a použitie zariadenia a spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286032

Dátum: 27.12.2007

Autori: Beauge Claude, Henry Christophe

MPK: F25D 3/00

Značky: spôsob, produktov, plnenia, spôsobu, chladenie, oxidom, zariadenia, použitie, modulu, uhličitým, chladiaceho, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje plniaci a odoberací modul (3) na oxid uhličitý, chladiaci kontajner (2) a chladiaci modul (1), priradený k chladiacemu kontajneru (2). K plniacemu a odoberaciemu modulu sú priradené prostriedky (100) na prívod pevného oxidu uhličitého do chladiaceho modulu (1), ktoré majú koniec pripojiteľný k vstupnému otvoru (4) chladiaceho modulu (1), pričom plniaci a odoberací modul (3) je vybavený prostriedkami (200) na odvádzanie v...

Kompresor chladiaceho média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11930

Dátum: 08.06.2007

Autori: Jost Manfred, Brabek Walter

MPK: F04B 39/12

Značky: chladiaceho, kompresor, media

Text:

...dochádza k zhoršeniu účinnosti tohto kompresora chladiaceho média.0009 Okrem izolácie úsekov sacieho a výtlačného potrubia, vedených vo vnútornom priestore telesa kompresora, ktorá je známa zdoterajšieho stavu techniky, nadobúda tiež zvláštny význam izolácia práve tak v oblasti pripájacich otvorov, teda na každom mieste, na ktorom sa sacie resp. výtlačné potrubie a teleso kompresora bezprostredne dotýkajú.0010 Z US 6,361,293 je známe teleso...

Spôsob na prívod a odvod chladiaceho média k a od stratové teplo vyrábajúcej spotrebnej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10945

Dátum: 08.09.2006

Autori: Kirchmeyer Jürgen, Miltkau Thorsten, Künkler Thomas

MPK: F25D 21/04

Značky: spôsob, spotrebnej, přívod, chladiaceho, vyrábajúcej, odvod, stratové, jednotky, teplo, media

Text:

...funkcie možno v ďalšom spracovaní vynálezu uvažovať aspoň jednu z hraníc, ako maximálna horná hranica a dolná hranica teploty naprívode počas riadenia rosneho bodu. Dolná hranica sa môžepritom nachádzať vo vopred určenom odstupe nad Štartovacouteplotou sledovača rosného bodu pri iniciovaní riadenia rosného bodu, aby sa spôsob zjednodušil. Samozrejme je taktiež možné pripustiť dolnú hranicu pod touto Štartovacou teplotou, aby sa vyrovnali aj...

Spôsob nanášania chladiaceho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5163

Dátum: 21.06.2006

Autori: Simbeck Robert, Berghs Andreas

MPK: B21B 37/28

Značky: nanášania, chladiaceho, spôsob, prostriedku

Text:

...je vyriešená spôsobom nanášania chladiaceho prostriedku na valcovaný výrobok a/alebo na aspoň jeden pracovný valec valcovacej stolice s valcovacou medzerou,pričom valcovaný výrobok sa valcuje za pomoci valcovacej stolice, a pričom množstvo nanášaného chladiaceho prostriedkusa zisťuje v závislosti od výkonu účinného vo valcovacejmedzere, pričom výkon účinný vo valcovacej medzere sa pozostavuje z výkonu aspoň jedneho pohonu valcovacej stolice...

Zariadenie na určovanie hladiny chladiaceho prostriedku v reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: 284679

Dátum: 05.09.2005

Autori: Mitelman Mikhail Grigorievich, Aleshin Valentin Nikitovich, Durnev Vladimir Nikolaevich, Osipov Jury Olegovich, Trenin Gagik Dmitrievich, Zagadkin Vladimir Andreevich, Kopylov Oleg Grigorievich, Trotsenko Valery Mikhailovich, Vilfred Kharst, Kononovich Alina Alexandrovna

MPK: G01F 23/22, G21C 17/035

Značky: chladiaceho, zariadenie, prostriedku, určovanie, hladiny, reaktore

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na určovanie hladiny chladiaceho prostriedku v reaktore pozostáva z pozdĺžneho puzdra (1), v ktorom sú usporiadané vyhrievané termoelektrické meradlá (2, 3) s oddelenými samostatnými vyhrievanými spájkovanými spojmi (7) a nevyhrievané termoelektrické meradlo (5), ktorého nevyhrievaný spájkovaný spoj (8) leží vnútri oblasti, v ktorej sú usporiadané vyhrievané termoelektrické meradlá (2, 3), a ďalej obsahuje elektrickú tepelnú sústavu...

Zariadenie pre upevnenie výmenníka tepla, najmä chladiča chladiaceho prostriedku pre motorové vodidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6841

Dátum: 05.11.2004

Autor: Hemmersmeier Ralf

MPK: B60K 11/02, B62D 25/08

Značky: upevnenie, prostriedku, výmenníka, najmä, vodidlá, chladiaceho, motorové, chladiča, tepla, zariadenie

Text:

...upevnený na nosnej konštrukcii V podstate s trecím stykom. Zvieracie a zaskakovacie elementy I tvare kliešti sa predmontážou chladiča umiestnia do výklenku Votvorenej polohe, potom sa chladič s pryžovým blokom zatlačí medzi ramená klieští, takže tieto uskutočnia zatvárací pohyb a pryžový blok medziZo spisu US 6,386,497 Bl je známe usporiadaniepre upevnenie chladiča chladiaceho prostriedku nahornom priečnom nosníku vozidla. Ako upevňovací...

Spojovacia tyč piestového stroja, konkrétne kompresora chladiaceho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4455

Dátum: 17.09.2004

Autori: Kakalejcik Jan, Bo Giuseppe

MPK: F16C 7/00, F04B 39/00

Značky: kompresora, spojovacia, chladiaceho, stroja, zariadenia, piestového, konkrétne

Text:

...nadstavcom 26 a výstupkom 36 je vytvorené s presahom v smere naznačenom tyčkou 16 a s miernou vôlou (napríklad poriadku niekolko stotín mm) v smere kolmom na smer naznačený tyčkou 16 a ležiacim vo všeobecnej rovine oka (pozrite šípku 37).Tento presah umožňuje, aby sa dve hlavné časti 10 a 12 udržlavali zmontované v statickom stave, avšak nie je schopný zabezpečiť pevnosť spojenia počas prevádzky piestového stroja,ktorého časť tvorí spojovacia...

Zariadenie na cirkuláciu chladiaceho vzduchu do chladničiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 283099

Dátum: 27.12.2002

Autori: Kim Yong Myoung, Park Seak Haeng

MPK: F25D 17/06

Značky: chladiaceho, zariadenie, chladničiek, cirkuláciu, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka zariadenia na cirkuláciu chladiaceho vzduchu pre chladničky, ktoré obsahuje zariadenie (17) na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu, umiestnené na jednej stene chladiaceho oddelenia (3) a rozdeľovacie prostriedky (26) chladiaceho vzduchu, umiestnené v zariadení (17) na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu, na vodorovný výtok rozdeleného objemu chladiaceho vzduchu privedeného z hornej časti zariadenia (17) na rozdeľovanie...

Zariadenie na odhlučnenie chladiaceho ventilátora spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2778

Dátum: 18.01.2001

Autor: Vávra Libor

MPK: F01P 11/12

Značky: motora, spaľovacieho, ventilátora, odhlučnenie, zariadenie, chladiaceho

Text:

...elementy na strane priľahlej unášaču z náboja obežného kolesa.Zariadenie na odhlučnenie chladiaceho ventilátora spaľovacieho motora podľa technického riešenia znižuje i dynamické namáhanie obežného kolesa a jeho uloženie tlmenim mechanických vibrácií a ràzov vznikajúcich v rozvodovom mechanizme, od ktorého je odoberaný hnaci moment, a v prenosovom mechaniz me. Zariadenieje jednoduché, funkčne spoľahlivé a priestorovo nenáročné.Prehľad...

Zariadenie na privádzanie tepla do chladiaceho okruhu kvapalinou chladeného spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 277750

Dátum: 07.12.1994

Autor: Langen Herbert

MPK: F02N 17/00

Značky: okruhu, kvapalinou, chladiaceho, spaľovacieho, tepla, zariadenie, motora, privádzanie, chladeného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je opatrené jednak vykurovačom (9) so spaľovacou komorou (1) na spaľovanie paliva a jednak výmenníkom tepla na prenos tepla vytvoreného vykurovačom (9) na chladiacu kvapalinu (7). Vykurovač (9) je pripojený zvonku na blok (12) motora tak, že prenos tepla z horúcich spaľovacích plynov zo spaľovacej komory (1) na chladiacu kvapalinu (7) sa uskutočňuje vonkajšou stenou bloku (12) motora.

Zapojenie trojpolohového regulátora teploty chladiaceho média rezistívneho elektromagnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264974

Dátum: 12.09.1989

Autori: Weis Ján, Frollo Ivan

MPK: G05D 23/19

Značky: chladiaceho, trojpolohového, zapojenie, rezistívneho, regulátora, teploty, elektromagnetů, media

Text:

...člena 5 je spojený so vstupom prvého monostnbilného klopného obvodu g, ktorého výstup je spojený so vstupom prvého elektronického relé 1. Výstup elektronického reléZ je spojený s prvým vstupom servoventilu 2. Analogicky, druhý výstup vyhodnocovacieho člena É je spojený so vstupom druhého elektronického relé g. Výstup elektronického relé 5 je spojený s druhým vstupom servoventilu 2.snímač l teploty meria vo forme napätia výstupnú...

Mechanické prepojenie dvoch skríň chladiaceho zariadenia chladničiek a mrazničiek pomocou prepojovacích segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246889

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bueko Miloš, Matijaeek Josef

MPK: F16M 13/02

Značky: segmentov, mrazničiek, chladiaceho, mechanické, pomocou, zariadenia, prepojenie, prepojovacích, dvoch, chladničiek, skříň

Text:

...na prepojené skrine pomocou segmentov 1 a 2.Obr. 2 detailnejšie znázorňuje segmenty v stave, keď sú zasunuté jeden do druhého a ich uchytenie o skrine chladničky a mraz xMechanické prepojenie dvoch skríň chladiaceho zariadenia chladničiek a mrazničiek pomocou prepojovacích segmentov, vyznačujúce sa tým, že prepojovacie segmenty 1 umiestnené na jednej z dvojice skríň majú V pozdĺžnom smere zužujücu sa .klinovitü časť 11 j, ktoré odpovedá...

Zariadenie pre efektívne využitie tepla z chladiaceho pásma tunelovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 235551

Dátum: 15.02.1987

Autor: Pažický Július

MPK: F27B 9/12

Značky: efektívne, zariadenie, tepla, tunelovej, využitie, chladiaceho, pásma

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa dotýka výroby keramického materiálu, hlavne však priemyslu výroby stavebných hmôt. Vo vynáleze sa rieši optimalizácia podmienok pre využitie chladiaceho vzduchu z chladiaceho pásma tunelovej pece, ako i využitie vlhkého vzduchu z výdychu sušiarne. Tlakové pomery v chladiacom pásme sú nastavované ventilátormi, ktoré na strane nasávacej sú regulované. Nasávacie potrubia sú s výhodou napájané vzduchom z medzistropu chladiaceho priestoru...

Zariadenie pre rozvod chladiaceho média

Načítavanie...

Číslo patentu: 220264

Dátum: 15.02.1986

Autori: Gajan Daniel, Svoboda Jaroslav

Značky: chladiaceho, media, rozvod, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a týka sa konštrukčného vyhotovenia rozvodu chladiaceho média pre lokomotívne transformátory, kde chladiace médium sa privádza aspoň na štyroch miestach do čela vinutia. Rozvod pozostáva z hlavného potrubia obdĺžnikového prierezu, u ktorého rozvodná časť je súosou s priečnou osou vinutia a prípojná časť a vtok chladiaceho média zviera s osou rozvodnej časti ostrý uhol, pričom z bočných stien...