Patenty so značkou «chladenie»

Spôsob chladenia fotovoltického článku, zapojenie na chladenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5973

Dátum: 05.12.2011

Autori: Masaryk Michal, Magdolen Luboš

MPK: H01L 31/058, H01L 31/052, F24J 2/00...

Značky: spôsob, chladenie, chladenia, zapojenie, fotovoltického, článků

Text:

...môže byť sorpčný chladiaci stroj vybavený regulátorom prepojeným so snírna 11 ím teploty na výstupe chladiaceho prvku a/alebo na výstupe z tepelného solárneho panelu.Výhodou opísaného technického riešenia je získavame energie na chladenie a pohon čerpadla zo slnečného žiarenia. S rastúcirn slnečným žiarením sa zvyšuje aj výkon chladenia.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov l až 2. Na obr....

Chladidlá na nízkotepelné chladenie, nepoškodzujúce ozónovú vrstvu a s nízkym potenciálom globálneho otepľovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21047

Dátum: 21.12.2010

Autori: Poole John Edward, Powell Richard

MPK: F25B 9/00, C09K 5/04

Značky: nepoškodzujúce, nízkotepelné, globálneho, nízkým, ozónovú, chladenie, potenciálom, otepľovania, chladidlá, vrstvu

Text:

...maziva.0026 Kým použitie alternatív k HFC, ako sú uhľovodíky a oxid uhličitý (C 02), z ktorých obidva majú výrazne nižšie hodnoty GWP než HFC, sú technicky realizovateľné v chladiacich systémoch, tieto alternatívy majú inherentné nevýhody, ktoré znemožňujú ich všeobecné použitie najmä vo verejných priestoroch, akými su napríklad supermarkety. V pripade uhľovodíkov ich vysoká horľavost znamená,že môžu byt použité bezpečne iba v spojení...

Zariadenie na chladenie rozvodnej skrine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13923

Dátum: 08.07.2010

Autori: Hackl Leopold, Spannagl Peter

MPK: H05K 7/20, E01F 9/011

Značky: chladenie, skříně, rozvodnej, zariadenie

Text:

...4. Mostíkom 1 je napríklad montážny mostík pre dopravné značky 5, kamery 6,alebo snímače 6, systému kontroly dopravy, rádiomajáky 7 na rádiovú komunikáciu svozidlami atď. Kvôli umiestneniu spínacích komponentov pre časti 5 - 7 sa na stojan 3 montuje rozvodná skriňa 8.0011 Zobr. 2 je zjavné, že stojan 3 je dutý, na svojom spodnom konci je osadený vstupom 9 pre vzduch ana svojom hornom konci je osadený výpustom 10 vzduchu. Vstup 9 pre vzduch...

Výmenník tepla na chladenie krakovaného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16616

Dátum: 09.06.2010

Autori: Eisenhawer David Todd, Birk Carsten, Vogt Michael

MPK: F16L 39/00, C10G 9/00, F16L 13/02...

Značky: krakovaného, tepla, chladenie, výmenník, plynů

Text:

...vonkajší m priemerom vnútornej rúrky 3 a priemerom priehlbiny 6.Otvor 8 sa výhodne otvára tangenciálne do každej priehlbiny 6 vo výške dna 7. Každý z otvorov 8 je spojený s prívodným potrubím 10 pre chladiace médium cez konektor 9. Chladiace médium vstupuje do priehlbiny 6 pri vysokej rýchlosti otvorom 8 a vytvára rotujúci prúd okolo vnútornej rúrky 3. Tento prúd zaisťuje dobré chladenie dna 7 priehlbiny 6 a tiež zabraňuje usadzovaniu...

Chladiace zariadenie na chladenie aspoň jedného kaučukového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286931

Dátum: 26.06.2009

Autor: Barkowsky Peter

MPK: F27D 15/00, B29C 47/88, B29C 35/00...

Značky: zariadenie, chladiace, chladenie, jedného, pásu, kaučukového, aspoň

Zhrnutie / Anotácia:

Chladiace zariadenie je vybavené dopravníkovým zariadením (2) na kontinuálne dopravovanie kaučukového pásu (1) a zariadením na rozvádzanie vzduchu na aspoň jednu plochú stranu kaučukového pásu (1). Zariadenie na rozvádzanie vzduchu je rozdelené na aspoň jednu prvú vzduchovú chladiacu jednotku (3a) a aspoň jednu za ňou zaradenú vzduchovú chladiacu jednotku (3b). Dúchacie zariadenie je rozdelené na aspoň jeden prvý ventilátor (4a) a aspoň jeden...

Chladiaci kontrolný systém na chladenie prostredia, spôsob kontroly chladiaceho systému a chladič

Načítavanie...

Číslo patentu: 286910

Dátum: 25.06.2009

Autori: Thiessen Marcio Roberto, Schwarz Marcos Guilherme

MPK: F24F 11/00, F25B 49/02

Značky: spôsob, chladiaceho, prostredia, chladenie, systému, systém, kontrolný, chladiaci, kontroly, chladič

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je chladiaci systém na chladenie prostredia, ktoré sa má chladiť, chladič a spôsob kontroly chladiaceho kontrolného systému. Chladiaci kontrolný systém zahrnuje kompresor s premenlivým výkonom a kontrolér, pričom kontrolér meria zaťaženie kompresora a overuje teplotné podmienky v chladenom prostredí a riadi chladiaci výkon kompresora. Spôsob kontroly chladiaceho kontrolného systému zahrnuje kroky: v celom chladiacom cykle merania...

Zariadenie na chladenie nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286909

Dátum: 24.06.2009

Autor: Behle Martin

MPK: B01F 7/16, B67D 1/00, B01F 15/00...

Značky: chladenie, zariadenie, nápojov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na chladenie nápojov má nádržku (20), zahrnujúcu vodný kúpeľ (12), pričom vo vodnom kúpeli (12) sú usporiadané aspoň jedna plocha (16) výparníka chladiaceho okruhu, nápojové rúrky a miešacie zariadenie na ovplyvňovanie prúdenia (S) vody. Plocha (16) výparníka môže byť tvorená povrchom ľadového plástu (30). Zariadenie na chladenie nápojov má ďalej zariadenie (40) na usmerňovanie prúdenia, pomocou ktorého sa prúdenie (S) vody odchyľuje...

Rozvod chladiaceho prostriedku na chladenie nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12224

Dátum: 27.02.2009

Autor: Stemke Lothar

MPK: B29C 45/73, B29C 33/04

Značky: prostriedku, chladenie, rozvod, chladiaceho, nástroja

Text:

...Kanáliky na kvapalný prostriedok sú vytvorené ako prívodné vetvy rozvetvujúce sa k chladiacim miestam a ako vratné odvádzacie vetvy od chladiacich miest, pripájajúce ich k zbernému potrubiu. Prívod chladiaceho prostriedku nastáva od zdroja chladiacehoprostriedku k privodným vetvám cez hadicové vedenie, ktoré sa napája na vstup, vytvorenýako hadicová spojka, a obsahuje najmenej jednu magnetickú spínaciu jednotku zapojenú za vstupom. Odvod...

Zariadenie na výrobu studenej vody na chladenie priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286594

Dátum: 02.01.2009

Autor: Doerk Horst

MPK: F25B 39/04, F28B 9/00, F25B 6/00...

Značky: zariadenie, chladenie, výrobu, studenej, priestorov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na výrobu studenej vody na chladenie priestorov najmä chladiacimi plochami (11) a chladičmi vo vybaveniach budov. Zariadenie zahŕňa chladiaci okruh (1) chladiaceho zariadenia a odparovací chladič (14), cez ktorý preteká chladiaca kvapalina a prúd vzduchu. Do chladiaceho prúdu vzduchu odparovacieho chladiča (14) sa môže vstrekovať voda a chladiaca kvapalina (4) prúdi cez tepelný výmenník (23) alebo priamo do medzizásobníka...

Zariadenie na chladenie prúdu látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19681

Dátum: 25.04.2008

Autori: Terkatz Stefan, Herzog Friedhelm

MPK: F28D 7/00, B01D 5/00

Značky: chladenie, látok, prúdu, zariadenie

Text:

...navrhnúť zariadenie, s ktorým je ďalej potlačenévytváranie aerosólov, a sú minimalizované tepelné straty .Táto úloha je vyriešená zariadením skôr uvedeného druhu so znakmi patentového nároku 1.Podľa vynálezu je teda vykonávané odparovanie kondenzovaného plynu a ochladzovanie procesného plynu V jedinom prístroji, pričom odparovací výmenník tepla je integrovaný vo výmenníku tepla na ochladzovanie produktu a prispieva vlastnou plochou výmenníka...

Chladenie elektrických súčiastok odkláňaním prúdu vzduchu vo ventilačnom systéme vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8856

Dátum: 02.04.2008

Autor: Queinnec Jean-yves

MPK: B60H 1/00

Značky: súčiastok, systéme, elektrických, vozidla, prúdu, chladenie, vzduchu, odkláňaním, ventilačnom

Text:

...zariadenia. V prípade, že si cestujúci neželá dodávanie prúdu vzduchu využívaného na chladenieelektrických súčiastok, preruši sa cirkulácia tohto prúdu vo ventilačnom systémea elektrické súčiastky prestanú byť chladené. Musia však byt stále v chode, aby poháňalí turbinu určenú na urýchľovanie druhého prúdu vzduchu, a ichprevádzka spôsobuje ich zahrievanie. Predmet vynálezu0006 Cieľom tohto vynálezu je navrhnúť ventilačný systém pre...

Zariadenie na chladenie produktov oxidom uhličitým, spôsob plnenia chladiaceho modulu a použitie zariadenia a spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286032

Dátum: 27.12.2007

Autori: Beauge Claude, Henry Christophe

MPK: F25D 3/00

Značky: spôsob, plnenia, uhličitým, spôsobu, zariadenie, chladiaceho, oxidom, zariadenia, modulu, použitie, chladenie, produktov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje plniaci a odoberací modul (3) na oxid uhličitý, chladiaci kontajner (2) a chladiaci modul (1), priradený k chladiacemu kontajneru (2). K plniacemu a odoberaciemu modulu sú priradené prostriedky (100) na prívod pevného oxidu uhličitého do chladiaceho modulu (1), ktoré majú koniec pripojiteľný k vstupnému otvoru (4) chladiaceho modulu (1), pričom plniaci a odoberací modul (3) je vybavený prostriedkami (200) na odvádzanie v...

Spôsob výroby nízkomolekulárnych olefínov, reaktor na pyrolýzu uhľovodíkov a zariadenie na chladenie krakovaného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285935

Dátum: 12.10.2007

Autor: Bushuev Vladimir Andreevich

MPK: C10G 9/00, F28D 7/10

Značky: krakovaného, spôsob, plynů, uhľovodíkov, chladenie, olefínov, pyrolýzu, nízkomolekulárnych, reaktor, výroby, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Postup a zariadenie na výrobu nízkomolekulárnych olefínov pyrolýzou uhľovodíkov zahrnuje predhrievanie a odparovanie východiskového produktu, jeho miešanie s parným riedidlom, tepelné krakovanie výslednej zmesi v lopatkách rotačného reaktora teplom vygenerovaným vo vnútri objemu reagujúcej zmesi v dôsledku pôsobenia hydrodynamickej unášacej sily rotorových lopatiek otáčajúcich sa v zmesi, chladenie krakovaného plynu a jeho následnú separáciu....

Chladenie ústia stroja na výrobu obalového skla, ako aj spôsob chladenia ústia sklenenej nádoby pri predtvarovaní v stroji na výrobu obalového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6386

Dátum: 24.11.2006

Autor: Kammerer Ralf

MPK: C03B 9/00

Značky: obalového, spôsob, chladenia, skla, predtvarovaní, chladenie, sklenenej, výrobu, nádoby, stroja, ústia, stroji

Text:

...vyznačuje aj chladiace zariadenie známe z DE 36 37 552 Cl, ktoré sa týka iba chladenia ústia, ale ktoré privádza chladiaci prostriedok upínacím segmentom ústia a nástrojom na tvarovanie ústia (nazývaným aj ústnou formou) -teda takisto pohybujúcimi sa súčasťami, ktoré sú zodpovedajúcim spôsobom vystavené značnému opotrebovaniu. Ani tento dokument neposkytuje informáciu o prípadných riadiacich alebo regulačných prostriedkoch alebo o postupe...

Systém na chladenie paliva pre spaľovacie motory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5299

Dátum: 09.11.2006

Autor: Winkelmann Karlheinrich

MPK: F02M 37/00, F02M 43/00, F17C 7/00...

Značky: paliva, motory, chladenie, systém, spaľovacie

Text:

...vysokotlakových palivových čerpadlách, pretože prietok paliva je zásluhouspotreby spalovacieho motora sám o sebe príliš malý na to, aby bol vo všetkýchprevádzkových stavoch spalovacieho motora zabezpečený dostatočný chladiaci0009 To isté platí aj pre riešenie. ktoré je navrhnuté v dokumente DE 10 2004 060 450.9.0010 V dokumente DE 103 20 558.6 je preto pre existujúce konfigurácie prívodných systémov na palivo ako riešenie problému...

Zariadenie na chladenie kaučukových pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4571

Dátum: 07.09.2006

Autor: Kurpel Ľubomír

MPK: B29C 47/88, B29C 35/04

Značky: chladenie, pásov, zariadenie, kaučukových

Text:

...sa, aby bolí v konštrukcii využité dva a viac párov chladiacich bubnov tak, aby bol dosiahnutý efekt vstupu a výstupu V jednej osi, ak to je výhodou pre pôdorysné usporiadanie zariadenia.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese na obr. l a obr. 2 je znázomené opísané zariadenie.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na chladenie kaučukových pásov pozostáva z rámu 7, V ktorom sú uložené chladiace bubny 3 a 5....

Chladenie formy krčku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9007

Dátum: 14.07.2005

Autor: Flynn Robin

MPK: C03B 9/38

Značky: formy, chladenie, krčku

Text:

...komory na chladenie formy krčka a zostavu ventilu tlmiča, ktorá je čiastočne znázornená V priereze, abysa znázornili jednotlivé časti ventilu tlmičaobr. 5 predstavuje neúplný pohľad v priereze na časť zbemej vzduchovej komory na chladenieformy krčka vzduchom znázorňujúci dráhu prúdenia vzduchu cez túto zostavu aobr. 6 predstavuje neúplný perspektívny pohľad v priereze na časť zbemej vzduchovej komoryna chladenie formy krčka.Podrobný...

Spôsob a zariadenie na chladenie produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8793

Dátum: 02.06.2005

Autori: Hennequin James, Herzog Friedhelm

MPK: F25D 3/11, A23L 3/36, F25D 3/12...

Značky: chladenie, zariadenie, produktov, spôsob

Text:

...chladenie produktu. Tepelný výmenník môže byť pritom skonštruovaný tak, že prúdychladiaceho média a chladiaceho prostriedku sú vedené oddelene od seba a dochádza len k jednému teplotnému prechodu medzi obidvoma médiami, alebo k výmene tepla dochádza priamym zavedením chladiaceho prostriedku do prúdu chladiaceho média. Zmiešaním chladiaceho média s chladiacim prostriedkom, teda napríklad, s veľmi chladným skvapalneným plynom, vznikne V druhom...

Chladič sypkého materiálu na chladenie horúceho chladeného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2228

Dátum: 25.11.2004

Autori: Mersmann Matthias, Schinke Karl

MPK: F27D 15/00

Značky: chladič, chladeného, materiálů, sypkého, horúceho, chladenie

Text:

...avšak späť sa pohybuje nie spoločne, ale oddelene od sebe. Podlahovými prvkami sa mávytvoriť vysoký násyp sypkého materiálu, ktorý vyplní celý prierez chladiaceho tunela, takže chladiaci plyn prestupuje postupne pohybujúci sa sypký materiál v protiprúde. Podlahové prvky samy zostávajú chladiacim plynom nechladené,takže už preto by známy chladiaci tunel nebol vhodný ochladzovat žhavý horúci cementový slinok, padajúci z vynášacieho konca...

Dvojokruhová zostava na nepriame chladenie ľadovej plochy, najmä zimných štadiónov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3702

Dátum: 03.02.2004

Autor: Sysel Juraj

MPK: F25C 3/02

Značky: dvojokruhová, najmä, plochy, nepriame, ľadovej, chladenie, zostava, zimných, štadiónov

Text:

...tepelný snímač 42.Potrubný rozvod pod namŕzajúcou vrstvou 3 ľadovej plochy sa umiestni do rozvodovej vrstvy 31 (naznačené na obr. 4) tak, že najskôr sa vybudujú vyrovnávacie nivelačné pásy 32 z cementového poteru. Tieto sa situujú do. vodorovnej roviny súbežne s kratšou stranou ľadovej plochy 3 V osovej vzdialenosti cca l m a priečne na smer vedenia plastových rúrok 35. Výška nivelačných pásov 32 je cca 25 mm a ich šírka cca 200 mm....

Spôsob a zariadenie na chladenie fúkacích trysiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 510

Dátum: 12.11.2003

Autori: Luven Arno, Adamov Revold, Kircher Werner, Sakowicz Andrzej

MPK: C21C 7/10

Značky: spôsob, trysiek, chladenie, zariadenie, fúkacích

Text:

...tekutého kovu.Úlohou predkladaného vynálezu je ďalej rozvinúť spôsob vyššie uvedeného druhu tak,aby bolo v prípade úniku z chladiaceho plášťa trysky zabránené vyššie opísaným nevýhodám a podľa toho sa zvýšila bezpečnosť obsluhujúceho personálu a ochrana celej aparatúry. Obdobneto platí tiež vzhľadom na ďalej zdokonaľované zariadenie.Vyššie uvedená úloha je splnená prostredníctvom spôsobu podľa nároku 1. Prvé opatrenie spočíva v použití...

Prístroj na chladenie a kalibráciu plastových profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2658

Dátum: 30.10.2003

Autor: Schwaiger Meinhard

MPK: B29C 47/90

Značky: chladenie, profilov, kalibráciu, plášťových, prístroj

Text:

...úlohou vynálezu je dosiahnutie čo najväčšej pružnosti v prevádzke a vysokej nákladovej efektívnosti.Vynález rieši tieto úlohy charakteristickými znakmi patentového nároku 1.Podstatné u predloženého vynálezu je to, že na jednej strane je možné dosiahnuť podstatné zjednodušenie oproti známym suchým kalibračným prístrojom a na druhej strane výrazne rýchlejšie ochladenie. Ako už bolo uvedené, technicky ide o suchý kalibračný prístroj, ktorý je...

Spôsob a zariadenie na chladenie brýdovej pary v desorpčnej kolóne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1264

Dátum: 06.08.2003

Autor: Thielert Holger

MPK: B01D 53/14, F28B 5/00, B01D 5/00...

Značky: desorpčnej, zariadenie, spôsob, chladenie, koloně, brýdovej

Text:

...tepla vystupuje prepadom na hornej strane kondenzátora, a to hornými otvormi kanálov,pričom prepad odteká do desorpčnej kolóny. Chladiaca plocha kondenzátora je daná teplosmennými plochami. Pri zmene zaťaženia desorpčnej kolóny môže byť teplota chladiacich plôch veľmi jednoducho a presne regulovaná prostredníctvom množstva chladiacej vody. Pritom môže byť vedením spôsobu podľa vynálezu v spojení s použitím chladiacej kapaliny obsahujúcej...

Chladiaci dopravník na horúci sypký pevný materiál a spôsob dopravy a chladenie tohto materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283449

Dátum: 30.06.2003

Autori: Carrea Alberto, Magaldi Mario

MPK: F23L 15/00, B65G 53/44, F23J 1/02...

Značky: chladenie, spôsob, tohto, chladiaci, materiál, sypký, horúci, materiálů, dopravy, pevný, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Chladiaci dopravník (10) na horúci sypký pevný materiál (18) obsahuje jeden alebo viac vyprázdňovacích kanálov (20) na gravitačné vyprázdňovanie materiálu (18) a utesnený kovový kontajner (16), pripojený na spodný koniec vyprázdňovacieho kanálu (20). V kontajneri (16) je umiestnený poháňaný dopravníkový pás (14) na ukladanie vrstvy materiálu (18) z dolného konca vyprázdňovacieho kanálu (20). Vzdialenosť (32) medzi spodným koncom...

Spôsob a zariadenie na chladenie posúvajúceho sa kovového pása

Načítavanie...

Číslo patentu: E 355

Dátum: 11.06.2003

Autori: Greday Yann, Cornil Hugues, Deweer Benoît, Lecomte Stéphane, Mottoulle Jacques

MPK: C21D 9/00, C21D 9/573, C21D 9/56...

Značky: posúvajúceho, zariadenie, pása, chladenie, spôsob, kovového

Text:

...časť tepla pása, a najmenejjeden oporný valec na vonkajšej strane oblúka tvoreného pásom, uspôsobený udržovaťpás v kontakte na hlavnom chladiacom valci, pričom oporný valec alebo každý opornývalec je uložený vpodstate rovnobežne shlavným chladiacim valcom aje otáčavýokolo svojej vlastnej osi, pričom zariadenie sa vyznačuje tým, že oporný valec alebokaždý oporný valec je tvorený aspoň na obvode, pružne deformovatelným a tepelnekapacitným...

Kompaktné chladiace zariadenie na chladenie vzduchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 625

Dátum: 21.05.2003

Autor: Catzel Pincus

MPK: H05K 7/20, F24F 1/02

Značky: chladiace, kompaktné, vzduchom, chladenie, zariadenie

Text:

...okruhu a sekundárneho vzduchovêho okruhu. Primárny vzduchový okruh je navrhnutý tak,že primárny ventilačný prostriedok nasáva vzduch cez vstupnú komoru vnútorného vzduchu, ktorá je v priamom spojení s vnútrajškonl uzatvorenej technickej miestnosti, nasáva ho cez výparník a vháňa ho späť do vnútrajšku uzatvorenej technickej miestnosti, aby sa tak zabezpečilo mechanické ochladzovanie V uzatvorenej slučke so vzduchom z vnútrajšku...

Chladenie elektrických a/alebo elektronických súčiastok, najmä počítačového vybavenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2914

Dátum: 11.03.2003

Autor: Van Der Werff Jan

MPK: F04D 29/58, G06F 1/20, F04D 29/60...

Značky: chladenie, počítačového, súčiastok, najmä, elektrických, vybavenia, elektronických

Text:

...osi.0007 Využitím odstredivého ventilátora alebo takzvaného ventilátora so zmiešaným prúdom vzduchu môže byť tak generovanýveľký prúd chladiaceho vzduchu, zatiaľ čo spotreba energieventilátora a jeho produkcia hluku zostávajú obmedzené. Špirálovo tvarovaná vnútorná bočná stena má za následok postupné zväčšenie účinného prierezu výstupného kanála, čo naopak redukuje výtokovú rýchlosť chladiaceho vzduchu a následne aj ventilátorom...

Zariadenie na odvádzanie a chladenie sypkého materiálu s využitím dopravníkového pása, vybaveného dierovanými a okrídlenými doskami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3604

Dátum: 19.02.2003

Autor: Magaldi Mario

MPK: F23J 1/02

Značky: sypkého, dopravníkového, materiálů, využitím, vybaveného, zariadenie, dierovanými, okrídlenými, doskami, odvádzanie, pása, chladenie

Text:

...sypkéhomateriálu pre kotle s fluidným lôžkom podľa tohtoobr. 2 znázorňuje schematický pohľad na poháňacie prostriedky s kovovým pásovým dopravníkom,vybaveným štrbinami na umožnenie priechodu chladiaceho vzduchu do vrstvy dopravovanêhoobr. 3 znázorňuje schematický pohľad na poháňacie prostriedky s kovovým pásovým dopravníkom, ktorého dosky sú vybavené čapmi na zvýšenie účinnostiobr. 4 znázorňuje schematický pohľad na úsek dosiek poháňacích...

Chladenie foriem sklenených výrobkov kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9390

Dátum: 16.07.2002

Autor: Flynn Robin

MPK: C03B 9/38

Značky: výrobkov, sklenených, chladenie, kvapalinou, foriem

Text:

...členom a častiam formy a odvedenie chladiva od rozdeľovacich členov a časti foriem. Dynamické posuvné uzávery medzi rozdeľova cími členmi pre chladivo a časťami foriem, a medzi rozdeľovacimi členmi pre chladivo a me chanizmami rotačnej objímky pojmú relatívny pohyb medzi týmito komponentmi, ked súčasti formy otvorené a uzatvorené.Rozdiely predmetov nezávislých nárokov sú definované V príslušných význakovýchAj keď systémy a spôsoby...

Použitie materiálu na magnetické chladenie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6150

Dátum: 12.07.2002

Autori: Tegusi Ojiyed, Brück Ekkehard Hubertus, De Boer Frank Roelof

MPK: H01F 1/01

Značky: magnetické, výroby, použitie, spôsob, chladenie, materiálů

Text:

...väčšie ako uzliatin prechodných kovov. Avšak tieto modely sa uplatňujú len pri nízkych teplotách. Pri teplote miestnosti sa vo vhodných zliatinách na báze prechodných kovov podľa vynálezu môže vyskytovať silnejší magnetokalorický účinok.Ukázalo sa, že ked sú vyššie uvedené materiály MnFe(PAs) pripravené vychádzajúc z čistých látok As, P, Fe a Mn, výsledný materiál taktiež skutočne vykazuje silný magnetokalorický účinok, ale na druhej strane,...

Klimatizačné zariadenie na ohrev a chladenie sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2593

Dátum: 14.08.2000

Autor: Socha Peter

MPK: B60N 2/56

Značky: zariadenie, klimatizačné, sedadla, chladenie, ohrev

Text:

...na obr. 7.1 ktoré má v operadle 2 a v sedáku § sedadla 1 šplrálovito umiestnenú rurku g v molitanovej výplni Q. Na obr. 2 je znázornený v rovine A - A rez operadlom 2 sedadla 1, v ktorého molitanovej výplni § je šplrálovito uložená rúrka 5. Na obr. 3 je znázornený v rovine B - B rez sedákom g sedadla 1, v ktorého molitanovej výplni § je špirálovito uložená rúrka g. Obr. 4 znázorňuje detail špirálovito ulozene rúrky g v molitanovej...

Zariadenie na čistenie a chladenie plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2169

Dátum: 07.05.1999

Autori: Macháček Pavel, Lukeš Milan, Horský Jiří, Albert Edvard

MPK: F02M 35/00, B01D 47/00

Značky: chladenie, plynů, zariadenie, čistenie

Text:

...vrstvy vzniká väčšia reakčná plocha na absorbčný kontakt vody so surovým plynom a tým sa zvyšuje účinnosť čistenia a chladeniaPrehľad obrázkov na výkresochCelkový pohľad na zariadenie na čistenie a chladenie plynu je schématicky zobrazený v pozdĺžnom reze na obr. 1 so zásobníkomvody vcelku a na obr. 2 so zásobníkom vody predeleným dvojicouZo zásobníka vody 1 vystupuje nahor dvojica chladiacich vežíždá z chladiacich veží Q, Q obsahuje...

Zariadenie pre chladenie tepelne namáhaných valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260321

Dátum: 15.12.1998

Autori: Čepel Ladislav, Kopera Peter, Banič Dušan

MPK: B21B 27/10

Značky: tepelně, zariadenie, chladenie, valcov, namáhaných

Text:

...sa týka schémy CCD filtra, krorý využíva prvok s náboj-ovou väzbou. Účelom riešenia, je možnosť preiaxdenia CCD fiitrva a použitie klasických CCD posuvných registrov pri konštrukcii filtrov. Podstata riešenia je v tom, že vstupný analógový signál je pripojený na prvok s nábojovtou väzbvo-u, ďalej je signál spracov-ávaný postupne v prvom vzorkovacom obvode, v h-radlovacom obvode, v. signálnovom integrátore, v drulrom vzorkovacom obvode,...

Zariadenie na vodné chladenie vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1806

Dátum: 08.04.1998

Autori: Bednár Miroslav, Kakus Slavomír, Kováčik Stanislav, Štrbka Peter, Cetl Marian, Záhoranský Jozef, Pavlásek Pavel

MPK: F01P 3/00

Značky: zariadenie, motorov, chladenie, vodné, vznětových

Text:

...pretlakového vysokoteplotného chladiča je 2 000 MJ/hod. pri prietoku 65 ma/hod., pričom voda v tomto chladiči vrie pri teplote l 15 °C.Prehľad obrázkov na yýkresoch Technické riešenie bude ďalej objasnené pomocou obrázkov, na ktorých obr.1 znázorňuje hydraulickü schému zariadenia na vodné chladenie vznetových motorov. Obr.2 znázorňuje bočný pohľad na lokomotívu s rozmiestnením častí zariadenia. Obr.3 znázorňuje pôdorys lokomotivy s...

Zariadenie na chladenie hnacieho ústrojenstva vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1143

Dátum: 08.05.1996

Autori: Fiala Bohumil, Bezděk Antonín

MPK: B60H 1/32

Značky: zariadenie, vozidla, chladenie, ústrojenstva, hnacieho

Text:

...pod kapotážou nadväzujúcou na kabínu vozidla. Vstup chladiaceho vzduchu ku chladi čom druhej skupiny je vytvorený v hornej časti kapotáže.zariadením podľa predloženého technického riešenia je možné u motorového vozidla docieliť vytvorenie tzv. studenej zóny, to je vstupu studeného vzduchu do všetkých chladičov ako pred motorom tak za kabínou a tzv. teplej zóny, to je oddelenie teplého vzduchu z chladičov, motoru a výfuku od sania do...

Lopatkové koleso axiálneho ventilátora, zvlášť na chladenie spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1138

Dátum: 08.05.1996

Autori: Gazda Jiří, Vávra Libor, Polách Vladislav

MPK: F01P 1/06, F01P 5/02

Značky: axiálneho, motorov, chladenie, zvlášť, koleso, lopatkové, spalovacích, ventilátora

Text:

...donáboja lopatkového kolesa, tak i do vnútorného obvodu zadnej rotačnej steny, ktorej vonkajší obvod je napojený na valcovitý obvodový prstenec V miestach medzi jeho predným a zadným čelom, pričom vonkajšie obvodové čelá rebier zvierajú s obvodovým valcovitým prstencom ostrý uhol.Z dôvodov vyrovnania pnutí v lopatkovom kolese je výhodné, ak je zadná rotačná stena medzi napojením vonkajších obvodových čiel rebier a valcovitým obvodovým...

Zariadenie na kontinuálne chladenie hydiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263157

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gréser Ernest, Janík Augustín

MPK: A22C 21/00

Značky: kontinuálně, hydiny, chladenie, zariadenie

Text:

...a dezinfikujd a sú investičneUvedené nedostatky v podatatnej miere odstraňuje zariadenie na kontinualne chladenie hydiny ponorenej volne vo vode, pozostavajúce z pozdlžnej vane polkruhového prierezu a hnaným rotačným skrutkovicovym posúvačom opatreným na konci zariadenia vynilačom hydiny a privodom i odvodom chladiacej vody. podľa vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom. le je opatrené aspoň jedným pozdlžným radom dýzústiacich do plłlta vane...

Zariadenie na zvlákňovanie a chladenie chemických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 258210

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kupko Rudolf

MPK: D01D 5/092, D01D 13/02

Značky: zvlákňovanie, chladenie, chemických, vláken, zariadenie

Text:

...ústie je vyhotovené so žlábovitým dnom, V ktorom sa zhromažâujú kondenzovateľné zložky exhalátov. Zlábovité dno môže byť opatrené výustkou s kohútom pre vypúšťanie,alebo odvod kondenzu.Odaávacie ústie je opatrené vysúvacou prepážkou, ktorej poloha je ovládateľná nastavovacou skrutkou. Vysúvanim prepážky možno približovať alebo oddiaľovąt odsávací účinok vzhľadom na vlákno, čim možno operatívne nastavit potrebné odsávanie v súčinnosti...